Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitaliseringsdag med chefforum i Vesthimmerlands Kommune

1,155 views

Published on

Oplæg for den samlede chefgruppe i Vesthimmerlands Kommune. KL tilbyder forskellige pakker af konsulenttilbud til kommunerne, der bl.a. kan hjælpe med at få skærpet det lokale fokus på digitalisering og effektivisering. Læs mere på http://www.kl.dk/e2012/digitalledelse

 • I like this service ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ from Academic Writers. I don't have enough time write it by myself.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Digitaliseringsdag med chefforum i Vesthimmerlands Kommune

 1. 1. 06-05-10 Digitalisering, edag3 og e2012 Workshop og strategidag i Vesthimmerlands Kommune v/Bjørn Borre, projektleder e2012, KL borgerbetjening og IT-politik [email_address] Tlf. 27522524 www.kl.dk/e2012
 2. 2. Bjørn Borre, KL <ul><li>Projektleder e2012, KLs Center for Borgerbetjening og IT-politik </li></ul><ul><li>5 års erfaring med bl.a. - Udvikling af borgerservice og kontaktcenter - Kanalstrategi - Digitalisering og innovation </li></ul><ul><li>bjb@kl.dk Tlf. 27 52 25 24 </li></ul>06-05-10
 3. 3. Et indblik i aktuelle tendenser, projekter, muligheder og krav, så I er godt klædt på til jeres digitale lederskab 06-05-10
 4. 4. Temaerne i dag <ul><li>11.15: Overblik – Fra edag1 til edag3 11.30: Den digitale udvikling og dagsorden lige nu </li></ul><ul><li>12.30: Edag3 i praksis - hvad er kravene </li></ul><ul><li>13.00: Gruppedrøftelser </li></ul><ul><li>13.55: De kommende år – e2012 m.m. 14.20: Strategisk planlægning </li></ul><ul><li>14.35: Spørgsmål i plenum </li></ul><ul><li>14.50: Afslutning </li></ul><ul><li>15.00: Tak for i dag </li></ul>06-05-10
 5. 5. Sæt gang i en langsigtet målrettet indsats, hvor I øger den digitale udbredelse så I kan frigøre et råderum <ul><li>Følg op og tilret undervejs, vidensdel og tag ved lære af andre </li></ul>06-05-10
 6. 6. E-dagene <ul><li>Edag1 (2003): Myndigheder fik ret til at kommunikere digitalt med hinanden. </li></ul><ul><li>Edag2 (2005): Sikker digital kommunikation, følsomme og fortrolige oplysninger mellem myndigheder og med borgerne. </li></ul><ul><li>Edag3: 1. november i år. Nem adgang til det offentlige. Dokumentboks, nemsms, ny signatur. </li></ul><ul><li>Edag4 – På vej. e2012-parathed og krav til selvbetjeningsløsningernes modenhed m.m. </li></ul>06-05-10
 7. 7. Resultaterne – er ikke nok <ul><li>Samarbejdet har udviklet den offentlige sektor i tidssvarende retning </li></ul><ul><li>Digitaliseringen igangsat, men vi er ikke færdige </li></ul><ul><li>Digitale muligheder/rettigheder – og nye løsninger, som gør det endnu lettere at kommunikere digitalt </li></ul><ul><li>Men vi gør klogt i at opprioritere udbredelsen og anvendelsen . Det er kortsigtet og uklogt blot at leve op til e-dagenes minimumskrav </li></ul>06-05-10
 8. 8. Hent besparelserne <ul><li>Udnyt mulighederne fuldt ud, så I henter besparelserne, og ikke kun bruger penge på nye løsninger </li></ul><ul><li>Læs mere om edagene på www.Modernisering.dk </li></ul><ul><li>og kontakt KL: </li></ul><ul><li>Mathilde Aastrøm – [email_address] </li></ul>06-05-10
 9. 9. Nationale tendenser 06-05-10
 10. 10. Effektivisering på dagsordenen <ul><li>IT kan ikke længere blot ses som legetøj, det er nødvendigt for det kommunale selvstyres overlevelse </li></ul><ul><li>Hver kommune skal lægge en plan for, hvordan de vil sikre deres del af den årlige mia. </li></ul><ul><li>Behov for lokale strategier der sætter fokus på øget digitalisering og smartere arbejdsgange </li></ul><ul><li>Yderligere sparekrav på 4 mia. </li></ul><ul><li>Det øgede råderum på 1 mia. kr. i 2010 vil blive tilvejebragt ved, at kommunerne omprioriterer og forbedrer ressourceudnyttelsen for mindst ½ mia. kr., og at staten gennemfører initiativer, der frigør ressourcer i kommunerne for mindst ½ mia. kr., så de i stedet kan anvendes til service til borgerne. ”(Finanslovspjecen 2010) </li></ul>06-05-10
 11. 11. Færre kroner Færre hænder Øget efterspørgsel 06-05-10
 12. 12. Digitalisering er en del af løsningen <ul><li>Fokus på (administrativ) digitalisering kan hente budgetbesparelser på min. et par procent </li></ul><ul><li>I den fælleskommunal digitaliseringsstrategi sigter vi mod at ramme min. en mia. årligt.. </li></ul><ul><li>Heraf et væsentlig bidrag fra borgerserviceområdet, hvor digitalt fokus, og digitale ambassadører skal skabe øget råderum </li></ul>06-05-10
 13. 13. Er borgerne digitale? <ul><li>86% af danskerne har adgang til internettet i hjemmet, næsten tre ud af fire anvender internet dagligt eller næsten dagligt </li></ul><ul><li>66% af danskerne har brugt netbank de seneste tre måneder, </li></ul><ul><li>64% har handlet på internettet inden for det seneste år og sidste år var der 3,1 mio. danskere, der var på SKAT’s hjemmeside for at se selvangivelsen eller andet. </li></ul>06-05-10
 14. 15. 06-05-10
 15. 16. Digitalt landkort <ul><li>Trafiklysmålinger og vidensdeling. Synliggør og udbred succeser. </li></ul>06-05-10
 16. 17. 06-05-10 www.digitaltlandkort.dk
 17. 18. Frokost 06-05-10
 18. 19. Edag3 – krav her og nu 06-05-10
 19. 20. 3 mål – nem adgang til det off. <ul><li>1: Alle borgerrettede selvbetjeningsløsninger med national udbredelse, hvor der er behov for sikker identifikation, skal alene anvende NemLog-in med Digital Signatur. </li></ul><ul><li>2: Alle borgerrettede selvbetjeningsløsninger med national udbredelse skal integreres visuelt i borgerportalen. </li></ul><ul><li>3: Alle myndigheder kan kontaktes og svare via dokumentboksen, og alle myndigheder skal afsende alle relevante masseforsendelser via dokumentboksen til tilsluttede borgere og virksomheder. </li></ul>06-05-10
 20. 21. Mulighederne uddybet <ul><li>Ny digital signatur – samme som til netbank </li></ul><ul><li>Dokumentboks – tilgås via offentlige hjemmesider, netbank, eboks.dk m.m. - Fællesoffentlig kampagner. </li></ul><ul><li>Nemsms (ikke er krav), men kan medføre besparelser </li></ul><ul><li>Kommunale vejledninger for tilslutning dels på modernisering.dk og på www.kl.dk/dokumentboks medio juni. </li></ul>06-05-10
 21. 22. Hvor giver det mening, og effektiviseringsmuligheder hos jer? <ul><li>Udnyt mulighederne! </li></ul>06-05-10
 22. 23. Gruppedrøftelser 06-05-10
 23. 24. Hvordan får vi medarbejderne med? <ul><li>Kompetenceudvikling, markedsføring, konkurrencer, digitale lønsedler osv. </li></ul>06-05-10
 24. 25. Hvordan får vi borgerne med? <ul><li>Har vi de rette løsninger, hvor er borgerne, hvem har kontakt med dem </li></ul>06-05-10
 25. 26. Opsamling i plenum 06-05-10
 26. 27. 10 mins pause 06-05-10
 27. 28. De kommende år
 28. 29. e2012 <ul><li>Bedre løsninger – e2012-parathed, Kombit, samarbejde og ABT-fond </li></ul><ul><li>Styrket fokus – kanalstrategi og HR/markedsføringsstrategi </li></ul><ul><li>Øget anvendelse – få medarbejdere og borgere med. Digitalt ambassadør. </li></ul>06-05-10
 29. 30. Kommunens Serviceområder Kommunens Kanalstrategi Kommunens Kanaler Digital informationssøgning Anvendelse af den ‘rette’ kanal til håndtering af borgerens sag indenfor serviceområdet Digital selvbetjening Telefoni og Chat Personligt - Borgerservice Borgeren Personligt - Fagkontor Brev Email ?
 30. 31. Fælleskanalstrategi for e2012 parate løsninger Serviceområde med e2012-parat digital løsning 98 kommuners kanalstrategi Kommunens Kanaler Digital informationssøgning Digital selvbetjening Telefoni og Chat /support Personligt – Borgerservice Borgeren Email /dokumentboks
 31. 32. Hvad måler vi på? (min. krav) <ul><li>1) Projektorganisere indsatsen </li></ul><ul><li>2) Skabe og vedligeholde et statusbillede af (dokumentation) hvor langt I er med digitaliseringen -> Digitaliseringsgrad ind på Det Digitale landkort </li></ul><ul><li>3) Udvælge særlige digitaliseringsområder og formulere kanalstrategi med målbare mål </li></ul><ul><li>4) Målrette jeres IT-udvikling -> e2012 parate løsninger med tællerscripts </li></ul><ul><li>5) Gennemføre kompetenceudvikling så alle medarbejdere bliver digitale ambassadører , de kan markedsføre jeres digitale løsninger effektivt </li></ul>06-05-10
 32. 33. To do´s og strategisk ledelse af digitaliseringen 06-05-10
 33. 34. Jeres vigtigste to do’s <ul><li>1) Projektorganisering </li></ul><ul><li>2) Kanalstrategi </li></ul><ul><li>3) Særlige digitaliseringsområde </li></ul><ul><li>4) Dokumentation (og tællerscripts) </li></ul><ul><li>5) Markedsføring og kompetenceudvikling </li></ul><ul><li>Evt. også ny-udvikling. Men hent besparelserne på de allerede foretagne investeringer. Få eksisterende og kommende løsninger ordentligt brugt. </li></ul>06-05-10
 34. 35. Projektoverblik for kanalstrategi med 10 delprojekter KK I dag <ul><li>Mål for 2012 </li></ul><ul><li>Organisering: Indgange: ? stk. </li></ul><ul><li>Kanalprioritering Digital: ? % Telefonisk: ? % Personlig: ? % Skriftlig: ? % </li></ul><ul><li>Digitalisering : Nye løsninger: ? Kompetenceudvikling: ? </li></ul>2012 2010 2011 2012 Vision for kanalprioriteringen A C B 2011: konkrete delmål 2011 2010: Konkrete delmål Borgerbetjeningen i dag: (baseline) 2009 Kommunen i dag 3 6 1 7 5 8 4 2 10 9 Vision for digitaliseringen Vision for kompetenceudviklingen 2010
 35. 36. Dokumentationsmetoden <ul><li>Selvbetjening (opgøres automatisk via tællerscripts) </li></ul><ul><li>Hjemmeside (opgøres centralt) </li></ul><ul><li>Telefon (centralt) </li></ul><ul><li>E-mail (centralt) </li></ul><ul><li>Personligt fremmøde i Borgerservice (udtræk fra kø-system eller tælleuge) </li></ul><ul><li>Personligt fremmøde i kommunen som helhed (Udtræk kombineret med tælleuge) </li></ul><ul><li>SMS – (centralt) </li></ul><ul><li>Brev (centralt/tælleuge) </li></ul>06-05-10
 36. 37. Definitionerne <ul><li>En henvendelse: ”den kommunikation der foregår mellem kommune og borgere med henblik på at borgeren modtager information, råd eller vejledning, eller administrativ sagsbehandling. En henvendelse kan være initieret af enten borgeren, kommunen eller tredje-part. Hver gang information modtages af eller sendes fra kommunen, tæller det med som én henvendelse.” </li></ul><ul><li>Tælleuger </li></ul><ul><li>Administrativ borgerservice, dvs. Institutionsniveauet ikke med </li></ul>06-05-10
 37. 38. Tidsplan <ul><li>15. maj – kodeord og vejledning til landkort til kontaktpersoner. </li></ul><ul><li>Uge 20 – borgerservice </li></ul><ul><li>Uge 20…43 – tælleuger og fremskaffelse af centrale tal. </li></ul><ul><li>1. november deadline for samlet indmelding til digitalt landkort </li></ul>06-05-10
 38. 39. Projektledelse og gennemførsel <ul><li>Kontaktperson </li></ul><ul><li>Skabeloner fra KL </li></ul><ul><li>Evt. studenter, evt. PDAer </li></ul><ul><li>Indsamling, afrapportering og vidensdeling </li></ul>06-05-10
 39. 40. Fælles digitaliseringsstrategi <ul><li>Forpligtende samarbejder om digitalisering </li></ul><ul><li>Ikke kun borgerservice, alle fagområder gennemgås </li></ul><ul><li>Effektiv - kanalstrategier… 30 & 50 %. </li></ul><ul><li>Attraktiv – bedre løsninger for borgere og medarbejdere. Sammenhænge og integration </li></ul><ul><li>Samarbejdende – IT-udvikling bl.a. No-touch, bemanding på tværs af fysiske lokationer – og kommunegrænser? </li></ul><ul><li>Høring primo juni </li></ul>06-05-10
 40. 41. Lidt til kalenderen <ul><li>Leverandør-dialog om tællerscripts </li></ul><ul><li>Digital ambassadør-kurser – med demomiljøer (hos jer når I vil) </li></ul><ul><li>Digitaliseringsmesse 2010 – 8/9 i Odense – bl.a. 2 fribilletter til kommunalpolitikere </li></ul>06-05-10
 41. 42. 06-05-10 Spørgsmål? Følg med på www.kl.dk/e2012 Kontakt mig på [email_address] / Tlf. 27522524
 42. 43. Afslutning v/Henrik Kruuse 06-05-10

×