Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

TPM produceren met aandacht deel 4 de basispilaren.pptx

 1. TPM PRODUCTIVE TOTAL Yokoten MAINTENANCE
 2. MET AANDACHT” “PRODUCEREN Yokoten
 3. 1 TPM BASISPRINCIPES 2 DE OEE BEREKENEN 6 YouTube filmpjes over TPM: 4 DE PILAREN 5 AUTONOOM ONDERHOUD 6 TPM STRATEGIEEN 3 DE 6 MACHINEVERLIEZEN Yokoten
 4. 4 Yokoten PILAREN
 5. Dit vierde deel gaat over de vijf basispilaren van het TPM- huis. TPM In vogelvlucht. Wil je meer details, lees dan ons boek: Produceren met aandacht met TPM Dat bij elke boekhandel is te bestellen En bezoek voor meer filmpjes over continu verbeteren ons YouTube-kanaal Yokoten.
 6. Lees meer in ons Boek: Produceren met aandacht met TPM Bert Teeuwen Uitgeverij Yokoten Elke (internet-)boekhandel Yokoten
 7. YouTube-kanaal Yokoten
 8. TPM is een afkorting die staat voor Total Productive Maintenance TPM is een onderhoudsprogramma voor het hele productieteam. Zowel de mensen van productie als van de technische dienst. Het is een collectief onderhoudsprogramma of, zo je wilt een zienswijze een filosofie op het onderhouden van machines
 9. • TOTAL • PRODUCTIVE • MAINTENANCE TPM
 10. COLLECTIEF ONDERHOUDS PROGRAMMA TPM
 11. Het is een visie op de optimale relatie tussen de mens en de machine Samengevat in deze denkwijze: In het linker plaatje zie je de conventionele muurtjes tussen de afdelingen die zich met de machines bezighouden Het plaatje rechts laat zien wat de bedoeling van TPM is: Het productieteam dat samenwerkt aan de TPM doelen: een hoge OEE en een lange levensduur van de machines.
 12. Conventionele houding TPM houding
 13. • De machine / productielijn effectiever maken (hogere OEE) • De levensduur van machines verlengen (slijtage voorkomen en op tijd herstellen) KLASSIEKE TPM-DOELEN
 14. de klassieke TPM doelen zijn: De OEE kan je verhogen door de zes machineverliezen aan te pakken. De levensduur van machines kan je verlengen door slijtage te voorkomen.
 15. Snelheids verliezen Technische storingen T.D. Wachten Afkeur en Herbewerken Opstart verliezen Korte stops DE 6 MACHINEVERLIEZEN
 16. Meestal wordt TPM verbeeld in een plaatje van een huisje met pilaren. Zowel de pilaren als het fundament hebben een link met de basiscondities. 5S Werkplek, het fundament, heeft een duidelijke link met de tweede basisconditie uit de lijst van vijf.
 17. 1.De machines zijn schoon, gesmeerd en hebben geen achterstallig onderhoud 2.De werkplekken zijn strak georganiseerd, gevisualiseerd, overzichtelijk, schoon en veilig 3.Alle medewerkers en leidinggevenden werken volgens vaste standaarden, zoals instructies en veiligheidsregels BASISCONDITIES
 18. Dit zijn de vijf basispilaren van TPM: De eerste pilaar is Autonoom Onderhoud – verzorgend onderhoud door de productiemedewerkers De tweede pilaar is het geplande preventieve onderhoud Dan de pilaar continu leren Continu verbeteren En als laatste Early Management
 19. Preventief Onderhoud Autonoom Onderhoud Continu Verbeteren Continu Leren Early Management 5S Werkplekorganisatie DE 5 BASISPILAREN
 20. Technische storingen, een van de zes machineverliezen, zijn vaak het gevolg van verborgen defecten. Dat zijn delen of onderdelen van machines met en afwijking. En dat kan al een los boutje zijn of versnelde slijtage. Zie het als een ijsberg, het topje van die berg is een stilstand als gevolg van een technische storing. De oorzaak ligt onder de waterspiegel, want is één of zijn meerdere defecten aan de machine. Die er misschien al langer waren, maar tot nu toe nog niet voor stilstand hebben gezorgd.
 21. storingen kleine defecten middelgrote defecten VERBORGEN DEFECTEN Bron: meerdere bronnen op internet
 22. • Normale slijtage: natuurlijke achteruitgang • Abnormale slijtage: versnelde achteruitgang SLIJTAGE Er zijn twee soorten slijtage:
 23. • Vuil en stof • Lekkage en besmetting • Corrosie • Onvoldoende smering • Niet gekalibreerde en niet (goed) werkende delen • Ongecontroleerde omstandigheden (vochtig, te warm/koud) • Ontbrekende of losgetrilde bouten • “Willy Wortel”-engineering • Constructie fouten ABNORMALE SLIJTAGE KOMT DOOR
 24. Abnormale slijtage is onnodig Yokoten
 25. 1.De machines zijn schoon, gesmeerd en hebben geen achterstallig onderhoud 2.De werkplekken zijn strak georganiseerd, gevisualiseerd, overzichtelijk, schoon en veilig 3.Alle medewerkers en leidinggevenden werken volgens vaste standaarden, zoals instructies en veiligheidsregels BASISCONDITIES
 26. Abnormale slijtage voorkomen doe je door te werken aan de basiscondities uit deel 1 van deze serie. Door op tijd het juiste soort onderhoud te plegen. Er zijn diverse soorten onderhoud. We bespreken er vier. De eerste, autonoom onderhoud, is een aparte pilaar in het TPM-huis. De andere vier horen bij de tweede pilaar: gepland, preventief onderhoud.
 27. • Verzorgend Onderhoud (AO): SISA-taken • Storings Afhankelijk Onderhoud (SAO): wachten op een storing • Gebruiks afhankelijk Onderhoud (GAO): vervanging na aantal draaiuren • Toestands afhankelijk Onderhoud (TAO): inspectie bepaalt de onderhoudsactie SOORTEN ONDERHOUD
 28. • Verzorgend Onderhoud (AO): SISA-taken SOORTEN ONDERHOUD
 29. Autonoom onderhoud, ook wel verzorgend onderhoud, Bestaat uit vier soorten activiteiten, namelijk SISA Schoonmaken, Inspecteren, Smeren en Aandraaien (van losse boutjes en moertjes)
 30. Preventief Onderhoud Autonoom Onderhoud Continu Verbeteren Continu Leren Early Management 5S Werkplekorganisatie AUTONOOM ONDERHOUD
 31. SCHOONMAKEN INSPECTEREN SMEREN AANDRAAIEN © Yokoten SISA TAKEN
 32. Hier nog een plaatje dat de TPM-visie laat zien: Eerst de basiscondities herstellen en onderhouden. Dat is correctief En dan daarna, of daar bovenop continu verbeteren Dat is proactief
 33. Machine Effectiviteit (OEE) Tijd Versnelde (abnormale) slijtage Normale slijtage SISA- TAKEN KAIZEN Basiscondities CORRECTIEF PROACTIEF
 34. Verzorgend onderhoud is een productietaak. Het zijn de mensen die in de frontlinie staan en Eerder dan wie dan ook kunnen zij signalen opvangen van afwijkingen aan de machine. Met hun zintuigen. Niet alleen tijdens het produceren, maar zeker ook tijdens de onderhoudstaken, zoals schoonmaken en smeren.
 35. GA NAAR DE WERKPLEK (GENBA)
 36. Productiemedewerkers staan in de frontlinie en kunnen als eerste afwijkingen signaleren Yokoten
 37. GOUDEN TPM-REGELS
 38. Er wordt wel gedaan alsof schoonmaken, smeren en de andere SISA-taken een beetje corvee is. Vervelend werk dat weinig toevoegt En waar je vies en nat van wordt. De TPM-visie is anders
 39. SISA-taken zijn cruciaal voor de levensduur van machines en de prestaties. Yokoten
 40. De SISA-taken, schoonmaken en smeren, zijn cruciale werkzaamheden die je niet snel kan onderschatten. De oplettendheid van schoonmakers en smeerders is erg belangrijk om op tijd afwijkingen die later zouden kunnen leiden tot storingen of versnelde slijtage voor te kunnen zijn. Maar dan moeten ze wel leren waar ze naar moeten kijken. Wat afwijkend is. Daar gaat de derde pilaar, continu leren, over.
 41. Schoonmaken is onderwijs, met de machine als lesmateriaal en de werkvloer als leslokaal Yokoten
 42. Bekijk het filmpje op YouTube over Autonoom Onderhoud op ons kanaal: Yokoten.
 43. 5
 44. In plaats van gepland preventief onderhoud kan je de machine ook bewust in storing laten vallen. Dat is SAO, Storings Afhankelijk Onderhoud. Soms is dat zelfs goedkoper dan preventief onderhoud. Als je de onderdelen maar hebt liggen En je je kan veroorloven om stil te staan als gevolg van die storing.
 45. • Verzorgend Onderhoud (AO): SISA-taken • Storings Afhankelijk Onderhoud (SAO): wachten op een storing SOORTEN ONDERHOUD Technische storingen T.D.
 46. Soms is SAO, Storings Afhankelijk Onderhoud, het wachten op de storing de beste oplossing Yokoten
 47. Preventief Onderhoud Autonoom Onderhoud Continu Verbeteren Continu Leren Early Management 5S Werkplekorganisatie PREVENTIEF ONDERHOUD Wachten
 48. • Verzorgend Onderhoud (AO): SISA-taken • Storings Afhankelijk Onderhoud (SAO): wachten op een storing • Gebruiks afhankelijk Onderhoud (GAO): vervanging na aantal draaiuren SOORTEN ONDERHOUD
 49. GAO, Gebruiks afhankelijk onderhoud, is onderhoud waarbij je onderdelen vervangt als ze versleten zijn. Maar dan is het wel nodig dat je de levensduur van dat onderdeel kan voorspellen. Meestal is dat niet eenvoudig. Vroeger dacht men dat de levensduur van de meeste onderdelen het profiel van een zogenaamde badkuipkromme hebben. Zoals in dit plaatje, met aan het begin en aan het einde aan oplopende kans op storingen. Toch gaat dat maar voor nog geen 2 tot 6% van de machinedelen op.
 50. “badkuipkromme” Slechts 2 – 6% van de machinedelen GAO: VOORSPELBARE LEVENSDUUR
 51. Meestal is het slijtagepatroon veel grilliger en niet goed voorspelbaar. Tenzij je technische hulpmiddelen gebruikt die trillingen of temperatuurtoename meten. Predictief onderhoud. Maar dat is geen GAO meer. Maar TAO: toestands afhankelijk onderhoud
 52. De levensduur van machine- onderdelen is niet altijd goed te voorspellen en is soms grillig. Yokoten
 53. Meestal geen toename van storingen Meestal niet voorspelbaar Meestal onbekende of abnormale oorzaak
 54. • Verzorgend Onderhoud (AO): SISA-taken • Storings Afhankelijk Onderhoud (SAO): wachten op een storing • Gebruiks afhankelijk Onderhoud (GAO): vervanging na aantal draaiuren • Toestands afhankelijk Onderhoud (TAO): inspectie bepaalt de onderhoudsactie SOORTEN ONDERHOUD
 55. TAO: toestands afhankelijk onderhoud Is het bepalen of een onderdeel vervangen moet worden aan de hand van inspectie. Hoe ziet het onderdeel er uit? Inspectie door medewerkers van de TD of van productiemedewerkers tijdens hun SISA-taken.
 56. Je kunt niet zeggen we doen alleen maar GAO of TAO, Dat hangt af van de situatie. In het boek over TPM geven we een beslisboom die ja kan gebruiken om te bepalen welke soort onderhoud, of helemaal geen onderhoud, het beste past per machineonderdeel.
 57. ONDERHOUDS- BESLISBOOM
 58. Op enig moment verandert het takenpakket van zowel de monteurs als de productiemedewerkers En zal opnieuw gekeken moet worden naar de verdelen van de onderhoudstaken. Zodat er geen dubbelingen zijn. En beiden meer tijd krijgen om continu te gaan verbeteren.
 59. De verdeling van onderhoudstaken moet opnieuw beoordeeld worden Yokoten
 60. SHIFT IN ONDERHOUDSTAKEN
 61. De derde pilaar continu leren is daarin belangrijk. De medewerkers moeten getraind worden in het kijken naar de machine In het ontdekken van afwijkingen van defecten
 62. Leer afwijkingen zien Yokoten
 63. Preventief Onderhoud Autonoom Onderhoud Continu Verbeteren Continu Leren Early Management 5S Werkplekorganisatie CONTINU LEREN
 64. Leren gaat in drie fasen: Eerst op school, klassikaal leren. Daar leer je de basis. Dan wordt je vakcompetent. En dan op het werk, dan leer je van collega’s die je vertellen hoe iets moet. Dan leer je taken en vaste routines. Dan wordt je taakcompetent. Je kent dan alle standaarden
 65. Niveau van Kennis en Vaardigheden Tijd Extern leernetwerk Klassikaal leren (bv beroepsopleiding) CONTINU LEREN
 66. Niveau van Kennis en Vaardigheden Tijd Extern leernetwerk Klassikaal leren (bv beroepsopleiding) CONTINU LEREN Vakcompetent
 67. Niveau van Kennis en Vaardigheden Tijd Extern leernetwerk Klassikaal leren (bv beroepsopleiding) Verticaal leernetwerk Individueel leren van de standaarden CONTINU LEREN Vakcompetent Taakcompetent
 68. Standaarden in de vorm van visuele één-punts-lessen. Zoals deze. Taakcompetent zijn gaat over de basiscondities 3 en 4 uit de eerder getoonde rij van 5. In welke mate iemand taakcompetent is, kan je terugvinden in een skillmatrix.
 69. 3. Alle medewerkers en leidinggevenden werken volgens vaste standaarden, zoals instructies en veiligheidsregels 4. De kennis en vaardigheden van onze medewerkers zijn up-to-date en gestandaardiseerd BASISCONDITIES
 70. SKILL MATRIX
 71. De derde fase is een fase die nooit ophoudt. Dan leer je in de praktijk van allerlei afwijkende situaties die je tegenkomt. En die sommige collega’s kennen en begrijpen, Maar andere niet. Dat is collectief leren in een horizontaal leernetwerk. Meestal leren gevolgd door een verbetering, een aanpassing.; Dat horizontale leernetwerk van TD’ers en productiemedewerkers moet wel opgezet worden.
 72. Niveau van Kennis en Vaardigheden Tijd Extern leernetwerk Klassikaal leren (bv beroepsopleiding) Verticaal leernetwerk Individueel leren van de standaarden Horizontaal leernetwerk Collectief lerend verbeteren CONTINU LEREN Vakcompetent Taakcompetent
 73. En dan zijn we bij de vierde pilaar Continu verbeteren Of kaizen
 74. Continu Leren Autonoom Onderhoud Continu Verbeteren Preventief Onderhoud Early Management 5S Werkplekorganisatie CONTINU VERBETEREN – KAIZEN
 75. • Letterlijk: veranderen naar beter • Continu Verbeteren KAIZEN
 76. Het idee achter Kaizen. Is iedereen elke dag verbeteren. En de gewenste prestatieverbetering bereiken door kleine stapjes te zetten Yokoten
 77. Tijd 1 DE SOM VAN KLEINE STAPJES 2 Prestatie
 78. Continu verbeteren, kaizen, kan op verschillende manieren In je eentje In een groepje Of in een verbeterteam Yokoten
 79. 1. Verbeterideeën inbrengen (individueel) •Dagstarts •Verbetervoorstellensysteem 2. A3-rapporten (duo’s) 3. Kaizenteams (teams) VORMEN VAN KAIZEN
 80. Continu verbeteren is niet voor de vuist weg verbeteren, maar aan de hand van goede analyses en denkwerk. Gestructureerd verbeteren doe je volgens de 4 fasen van de PDCA-routine Van de zogenaamde Deming-cyclus Yokoten
 81. LAN P O D CT A HECK C GESTRUC- TUREERD VERBETEREN MET PDCA
 82. DE 8 STAPPEN VERBETER- CIRKEL
 83. Continu verbeteren is gericht op het Verhogen van de OEE door Een of meer van de zes machineverliezen gestructureerd aan te pakken. Yokoten
 84. DE VERBORGEN CAPACITEIT
 85. Snelheids verliezen Technische storingen T.D. Wachten Afkeur en Herbewerken Opstart verliezen Korte stops DE 6 MACHINEVERLIEZEN
 86. Meer over Kaizen, Continu verbeteren lees je in ons boek Over continu verbeteren En in de 8 filmpjes op ons YOUTube-kanaal Yokoten
 87. Meer over Kaizen In ons boek: Continu Verbeteren Bert Teeuwen Uitgeverij Yokoten Elke (internet-)boekhandel Yokoten
 88. Veel meer over KAIZEN op ons YouTube Yokoten- kanaal. YOUTUBE
 89. De vijfde pilaar is Early management. Waarom zou je verbeteren? Verbeteren is een situatie achteraf corrigeren. Met early management wil je de machines zo laten ontwerpen en neerzetten dat verbeteren niet nodig is. Yokoten
 90. En dat als je een nieuwe machine of productielijn neer ziet die een verticale opstart heeft Zoals in het rechter plaatje in plaats van een moeizame start, zoals het linker plaatje Yokoten
 91. VERTICALE OPSTART VERTICALE OPSTART MOEIZAME OPSTART
 92. Kopieer geen ontwerpfouten uit het verleden in de machines van de toekomst Yokoten
 93. Het zesde deel van deze YouTube-serie over TPM gaat over de te kiezen TPM-strategie. Yokoten
 94. Lees meer in ons Boek: OEE voor operators en managers Bert Teeuwen Uitgeverij Yokoten Elke (internet-)boekhandel Yokoten
Advertisement