Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Wachttijden verkorten met SMED, deel 3: De praktijk.pptx

 1. wat is? Yokoten 3
 2. 1 SMED – THEORIE Yokoten 2 SMED – VOORBEREIDING 3 SMED – PRAKTIJK Alle 4 YouTube filmpjes over SMED: 4 SMED – DE WINST VERZILVEREN
 3. Praktijk Yokoten SMED 3
 4. Lees meer in ons Boek: SMED Bert Teeuwen Uitgeverij Yokoten Elke (internet-)boekhandel Yokoten
 5. YouTube-kanaal Yokoten
 6. Single Minute Exchange of Die WAT IS SMED
 7. Tijdens wachttijden zijn er 2 soorten activiteiten of handelingen: Interne: kunnen alleen als de machine / het proces stilstaat Externe: kunnen ook als de machine / het proces nog draait of alweer draait
 8. 1.Splits de wachttijd in interne en externe handelingen 2.Verander interne handelingen in externe handelingen 3.Kunnen de interne en de externe handelingen korter/sneller? En daarna: Wat is nu de beste/handigste volgorde van de overgebleven handelingen? SMED IN DRIE FASEN
 9. SMED-systeem 3 fasen De 3 SMED-fasen doorloop je in de Plan- fase van de PDCA. SMED EN PDCA
 10. STAP 1: SELECTEER EN DEFINIEER EEN WACHTTIJD
 11. Het is de taak van de opdrachtgever om, op basis van gegevens (bijvoorbeeld van de OEE of voorraadniveaus), het SMED-onderwerp te kiezen. Welke geplande wachttijd gaat het team aanpakken? Kies maar één type wachttijd tegelijk. Om verwarring en complexiteit te voorkomen.
 12. De opdrachtgever selecteert de juiste mensen voor het SMED-team. • Met voldoende ervaring in de betreffende wachttijd • Bereid om samen te werken en naar consensus te zoeken • Die in staat zijn om de collega’s die niet in het SMED-team zitten te overtuigen
 13. De teamsamenstelling heeft grote invloed op het soort oplossingen dat het team zal bedenken: - Monteurs bedenken technische oplossingen - Een planner kijkt vooral naar het aantal omstellingen - Een teamleider kijkt vooral naar de organisatie tijdens de omstelling - Productiemedewerkers kijken naar of het handiger kan
 14. STAP 2: STEL EEN DOEL
 15. De opdrachtgever stelt het doel. Niet het team. • SMART • Ambitieus (doe geen haalbaarheidsonderzoek) • Legt uit: Waarom de wachttijd korter moet? • Wat er met de tijdwinst gaat gebeuren
 16. Voorbeeld: De huidige wachttijd is gemiddeld 21 minuten Het doel is om de wachttijd binnen 2 maanden te verkorten naar gemiddeld 10 minuten STEL EEN DOEL
 17. Voordat het SMED-team de training krijgt: Legt de opdrachtgever de opdracht en de doelstelling goed uit. En geeft ze de opdrachtbrief. Dat is één A4-tje. Met opdrachtomschrijving, doelstelling en randvoorwaarden En de randvoorwaarden waar de omstellingen aan moet voldoen.
 18. STAP 3: ANALYSEER DE WACHTTIJDEN
 19. • Bekijk de gehele film • Laat teamleden alvast de belemmeringen die ze ervaren opschrijven • Visualiseer de tijdregistratie in detail VOLGORDE (1)
 20. VOORBEELD
 21. • Fase 1 van SMED: Laat het team beoordelen welke interne handelingen nu al extern kunnen (zonder aanpassingen) • Geef dat weer op de visualisatie aan de muur VOLGORDE (2)
 22. Dit is een voorbeeld van een Productwissel met 4 personen op een productielijn in een maaltijdenfabriek. Het SMED-team bestaat uit deze 4 personen, aangevuld met een teamleider en een monteur. Ze hebben zelf meerdere films gemaakt en tijdregistraties gedaan. Daaruit kwam deze analyse: 4 Rijen onder elkaar. Niet iedereen is op hetzelfde moment klaar. Men wacht op elkaar. Vooral medewerker 1, de bovenste regel, is het langste bezig. Die bepaalt de totale lengte van de productwissel.
 23. STAP VOOR STAP: FASE 1 ORANJE = INTERNE HANDELING GEEL = EXTERNE HANDELING
 24. De eerste fase van SMED is al gedaan: Het is duidelijk welke handelingen die nu en in de films nog tijdens stillstand gedaan werden best extern hadden gekund. Die zijn nu oranje in plaats van geel.
 25. De gele post-its worden verplaatst naar vóór de stillstand of er na. Vanaf nu kunnen die extern. De teamleden moeten dan nog wel bepalen en beschrijven hoe ze dat concreet vorm willen geven. Wat er bijvoorbeeld klaar gezet moet zijn als een productwissel eraan zit te komen
 26. STAP VOOR STAP: FASE 1
 27. • Bekijk opnieuw de film, alleen het stukje van het eerste element • Doorloop voor dat element de fasen 2 en 3 van SMED • Schrijf verbetervoorstellen voor dat element VOLGORDE (3)
 28. VERBETERVOORSTEL
 29. Ga regelmatig met het hele team het vergaderzaaltje uit om op de werkplek te kijken Hoe het echt is
 30. Als laatste worden de overgebleven interne en externe handelingen logisch over de medewerkers verdeeld, zodat ze allemaal ongeveer even lang bezig zijn en niet op elkaar hoeven te wachten.
 31. STAP VOOR STAP: FASE 3
 32. Het is heel goed als de leden van het SMED- team de voortgang van hun project en de oplossingen waar ze aan denken alvast met anderen bespreken. Maar:
 33. Het SMED-team is de opdrachtnemer, zij bepalen de oplossingen
 34. Het team maakt een visuele planning van de overgebleven interne en externe handelingen. In een handige volgorde gezet. En test die in de praktijk. Meerdere keren
 35. VOOR: NA:
 36. STAP 5: MAAK EEN ACTIEPLAN
 37. • Alles wat nodig is om de nieuwe manier van omstellen te realiseren • Alle verbetervoorstellen • Tijdplanning en actienemers HET ACTIEPLAN
 38. STAP 6: HET SMED-TEAM VOERT DAT ACTIEPLAN UIT
 39. • Oplossingen zijn vaak meningen die goed klinken • De vraag is of ze echt werken • Test het! Probeer het eens uit! EFFECTEN BESTUDEREN
 40. Het SMED-team test zelf de nieuwe werkwijze meerdere keren in de praktijk
 41. STAP 7: BESTUDEER DE EFFECTEN EN LEER DAARVAN
 42. Meten en observeren: • Filmopname • Tijdregistratie • Spaghetti-diagram • Pareto-analyse • Eigen bevindingen EFFECTEN BESTUDEREN
 43. STAP 8: STUUR BIJ EN BORG
 44. Het team past aan de hand van de bevindingen en feiten de nieuwe omstelmethode aan. En test die opnieuw in de praktijk
 45. En standaardiseren alles. In visuele instructies, Zoals één-punts-lessen of door middel van failsafes en visuele stuur- en hulpmiddelen. Ze gebruiken daarvoor de theorie van de borgingspiramide.
 46. DE BORGINGSPIRAMIDE Failsafe Visueel stuurmiddel Visueel hulpmiddel Procedures en Werkinstructies Mondelinge afspraken Let op: WACHT tot het rode licht gedoofd is Er kan nog een trein aankomen Onmogelijk maken: • Kan niet fout Waarschuwen: • Waarschuwen voor afwijkingen Kunnen zien: • Eénpuntslessen • Visuele informatie Kunnen lezen: • Procedures • Handboeken • Instructies Onthouden: • Hopen dat iedereen hetzelfde gehoord heeft • En het onthoud Hoe lager in de piramide, hoe zwakker de borging Hoe lager in de piramide, hoe lastiger de borging
 47. • Zijn Gemakkelijk te gebruiken • Werken Intuïtief • Bieden een Beloning / Voordeel • Gemaakt door de gebruikers zelf Goede en aantrekkelijke standaarden voldoen aan deze vier regels, werken volgens de standaard,
 48. YOUTUBE Veel meer over Standaardiseren en de Borgingspiramide in ons YouTube filmpje. Op het Yokoten- kanaal.
 49. Een SMED-team zorgt zelf voor draagvlak en voor het borgen van de nieuwe omstelmethode.
 50. Je hoort misschien wel eens dat je met SMED elke omsteltijd, elke wachttijd, met 90% kan reduceren. Misschien is dat zo. Maar Meestal niet in een keer. Vaak genoeg is dat het resultaat na meerdere PDCA-cycli achter elkaar op dezelfde omsteltijd
 51. Bijvoorbeeld door hetzelfde SMED-team En dan volgen de PDCA-cycli elkaar op, met steeds meerdere maanden ertussen. Zodat de resultaten van eerdere cycli aantoonbaar duurzaam en geborgd zijn. En alle betrokkenen hebben kunnen wennen aan de nieuwe manier van omstellen die daaruit voortkwamen.
 52. Doe meerdere PDCA-cycli met SMED achter elkaar Om dezelfde wachttijd nog korter te maken.
 53. •Breed ingevoerd en aantoonbaar, meetbaar, en duurzaam succesvol •Alle acties uitgevoerd •Team (de collega’s) is tevreden •Opdrachtgever is akkoord •De winst is verzilverd WANNEER KLAAR?
 54. De winst Yokoten SMED 4 Verzilveren
Advertisement