використання ікт на уроках математики

9,440 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
9,440
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
244
Actions
Shares
0
Downloads
102
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

використання ікт на уроках математики

 1. 1. «Застосування інформаційно-комунікаційнихтехнологій навчання на уроках математики»
 2. 2. Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність. Джордж Бернард Шоу Стрімкий розвиток інформаційних ікомунікативних технологій є одним з факторів, що визначає вектор розвитку світового співтовариства XXI століття.Цивілізація неухильно рухається до побудови інформаційного суспільства, де вирішальну роль грають інформація й наукові знання.
 3. 3. Сучасне інформаційне суспільствоставить перед всіма типами навчальнихзакладів і насамперед перед школоюзавдання підготовки випускників, здатних:•гнучко адаптуватися в мінливих життєвихситуаціях,•самостійно критично мислити;•грамотно працювати з інформацією;•бути комунікабельними, контактними врізних соціальних групах;•самостійно працювати над розвиткомвласної моральності, інтелекту,культурного рівня.
 4. 4. Застосування компютерної техніки робить традиційніуроки математики яскравими, насиченими.На цих уроках кожен учень працює активно, в учніврозвивається допитливість, пізнавальний інтерес.Компютер дозволяє підсилити мотивацію навчання:•шляхом активного діалогу учня з компютером,•розмаїтістю й барвистістю інформації (текст + звук +колір + анімація),•шляхом орієнтації навчання на успіх (дозволяєдовести рішення будь-якого завдання, опираючись нанеобхідну підказку),•використовуючи ігрову форму спілкування людини змашиною,•витримкою, спокоєм і «дружністю» машини стосовноучня.
 5. 5. Процес організації навчання школярів з використанням ІКТ дозволяє:Активізувати пізнавальну діяльність учнівВізуалізувати навчальний матеріалІндивідуалізувати процес навчанняЗдійснювати моніторингові відстеженнярезультативності навчанняСтворити комфортні психологічні умови для учнівпри відповіді на питання, організувати самоконтрольЗабезпечити розвиток творчої активності школярівСтворити бібліотеку навчального електронногоприладдяВикористовувати інформаційну базу глобальноїмережі Інтернет та локальну шкільну мережуРеалізувати входження учня у реальний світдорослих, у виробничу діяльність людини сучасногоінформаційного цифрового суспільства в процесіроботи учня й учителя з використанням компютернихтехнологій.
 6. 6. Проте на сьогодні наявні проблеми використання ІКТ при вивченні математики.•Недостатній рівень забезпечення НВПкомп’ютерною технікою.•Організаційні і технічні ускладнення привикористанні обладнання кабінету інформатики•Недостатня кількість якісного ППЗ•Відсутність методики застосування ІКТ•Відсутність єдиного освітнього цифровогосередовища•Недостатній рівень підготовленості учнів дороботи з комп’ютером
 7. 7. При плануванні уроків математики з використанням ІКТ треба враховувати:•наявний набір комп’ютерного тамультимедійного обладнання,•наявність програмно-методичного комплексудо підручника, що відповідає діючій програмі,•наявність інструментальних середовищ,•наявність програм-тренажерів,•наявність додаткових ЦОР,•готовність учнів до роботи з використаннямкомпютера,•можливості учня використовувати компютернітехнології поза класом.
 8. 8. Наявність навіть одного компютера, проектора та екрану дає можливість унаочнити викладення нового матеріалу, провести математичний диктант та його перевірку, продемонструвати хід розвязку певних завдань, актуалізувати знання тощо.
 9. 9. Види комп’ютерних матеріалів • Друковані матеріали • Комп’ютерні презентації • Компютерне тестування • Програмовані навчальні середовища Сучасні дидактичні посібники • Мультимедійні посібники • Ресурси Інтернету • Сайти вчителів • Методичні сайти • Загальноосвітні портали • Педагогіка та психологія
 10. 10. Друковані матеріалиЗбірники задач, довідники, таблиці, опорні конспекти, методичні розробки, роздаткові матеріали, макети, історичні довідки тощо.Якщо всі матеріали зберігати в паперовому вигляді, то кількість паперів перебільшить кількість папок, полиць, стелажів.Інформація в електронному цифровому форматі замає малий матеріальний простір, полегшує пошук потрібної інформації, її опрацювання та використання.Наприклад, в електронному вигляді зручно створити інформаційно-методичну базу вчителя, так зване портфоліо.
 11. 11. Комп’ютерні презентаціїКомп’ютерні презентації, виконані в різних програмних середовищах, органічно вписуються в будь-який урок, ефективно допомагають учителю за мінімальний час самостійно виготовити мультимедійний посібник до уроку, що унаочнює навчальний матеріал, дає можливість провести математичний диктант і його перевірку, продемонструвати способи розв’язання завдань тощо. Причому достатньо одного лише комп’ютера та проектора для використання презентацій на уроці математики
 12. 12. Комп’ютерне тестування• Тести з математики, виготовлені в відповідних тестових програмах, автоматизують трудомісткий процес тестування, моніторингових відстежень процесу засвоєння учнями певних тем, спонукають учня до активізації пізнавальної діяльності з метою отримання кращих результатів навчання. Комп’ютерне тестування бажано рекомендувати учням для домашньої роботи.
 13. 13. Програмовані навчальні середовищаНавчальні прикладні пакети програм, адаптовані на певний предмет, певний клас, різні рівні навченості учнів, що забезпечують діалог учень - комп’ютер, керують ходом вивчення навчального матеріалу, здійснюють контроль знань і надають своєчасну допомогу учневі.Програмовані навчальні середовища Математика 5-6, Алгебра 7-9, Геометрія 7-9 учні можуть використовуватися як під час уроку, так і вдома під час самостійного вивчення предмета, надолуження пропущених уроків, повторення і систематизації знань, підготовки до тематичного оцінювання.
 14. 14. Компютер може використовуватися на всіх етапах процесу навчання:•Під час уроків (при поясненні новогоматеріалу, закріпленні, повторенні, контролі,при цьому для учня він виконує різні функції:учителя, робочого інструменту, обєктанавчання, співробітника колективу);•При виконанні домашніх завдань (як довідник,тренажер, інструмент);•При виконанні творчих робіт, роботі надпроектами індивідуальними чи груповими;•При поглибленому вивченні предмета.
 15. 15. Етап засвоєння нових знаньНа цьому етапі уроку бажано використовувати комп’ютерні презентації як наочні посібники і джерело навчальної інформації.Візуальна форма подачі означень, формул, теорем, їх доведень, якісних креслень до геометричних задач, подача рухомих зображень забезпечує ефективне засвоєння учнями нових знань та вмінь.
 16. 16. Етап перевірки засвоєння учнями нових знань та способів розв’язування задач• Тести• Дидактичні ігри• ДиктантиРезультатом застосування ІКТ на даному етапі є позитивний педагогічний ефект:• швидке отримання результатів,• оперативність,• відсутність суб’єктивного фактора,• керівна роль учителя.
 17. 17. Проектна діяльність учнівВикористання інформаційних технологій, багатогранних можливостей Інтернету в проектній діяльності учнів розвиває їх творчі, дослідницькі здібності, сприяє самовираженню, підвищує інтелектуальну та соціальну дієвість, створюючи мотивацію для самостійної пізнавальної діяльності в групах або індивідуально.Зокрема, до уроків узагальнення та систематизації знань з певного розділу математики доречно давати учням індивідуальні чи групові проектні творчі роботи із прикладного застосування вивченого матеріалу в техніці чи побуті, з історії виникнення і розвитку відповідного наукового розділу тощо.
 18. 18. Формати використання ІКТ при вивченні математики:• самостійне навчання учнів;• використання тренінгових (тренувальних) програм;• використання діагностичних і контролюючих матеріалів;• виконання домашніх самостійних і творчих завдань;• використання компютера для обчислень, побудови графіків;• використання програм, що імітують досліди, лабораторні роботи, застосування теорії у практичній діяльності людини;• використання ігрових і цікавих програм;• використання інформаційно-довідкових програм.
 19. 19. Критерії оцінок уроку з використанням ІКТ:1. Особистий внесок учителя в розробку уроку звикористанням ІКТ2. Форма використання програмногозабезпечення3. Організація діяльності учнів на уроці4. Рівень методичної підготовки вчителя в областівикористання засобів ІКТ5. Дотримання санітарно - гігієнічних вимог6. Вплив інформаційних технологій нарезультативність7. Індивідуалізація навчання за рахуноквикористання засобів ІКТ
 20. 20. ВисновокВикористання комп’ютера на уроціматематики – не дань моді, не засібперекласти на плечі комп’ютерабагатогранну творчу працю вчителя, а лишеодин із засобів, що дозволяєінтенсифікувати навчальний процес,активізувати пізнавальну діяльність,підвищити мотивацію учня до навчання,створити умови для підвищенняефективності уроку
 21. 21. Тематика засідань майстер-класу «Застосування ІКТ на уроках математики» Жовтень2010 р.Модуль 1.Вступ. Лекція з теми: «Інформаційно-комунікаційні технологіїна уроках математики»Задачі:•сформулювати навчальні цілі використання ІКТ;•з’ясувати, що треба враховувати при організації уроку з ІКТ;•з’ясувати, де може використовуватися компютер у процесінавчання;•ознайомити з форматами використання ІКТ при вивченніматематики;•визначити критерії оцінок уроку з використанням ІКТ.
 22. 22. Зичу плідної співпраці Дякую за увагу!

×