Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

види сучасних ікт в навчально виховному процесі

27,513 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

види сучасних ікт в навчально виховному процесі

 1. 1. LOGO Види сучасних ІКТ в навчально-виховному процесі www.themegallery.com
 2. 2. Необхідність ІКТ  Ми змінили своє оточення так радикально, що тепер повинні змінювати себе,щоб жити в цьому новому оточенні. Норберт Вінер,американський вчений,математик і філософ
 3. 3. Діалог поколінь Хто осягає нове,плекаючи старе,той може бути вчителем. Конфуцій
 4. 4. Інформаційно-комунікаційні технології Це сукупність методів, засобів та прийомів пошуку, зберігання, опрацювання, подання та передавання графічних, текстових, цифрових, аудіо та відеоданих на базі персональних комп`ютерів, комп`ютерних мереж та засобів зв`язку.
 5. 5. Види інформаційної діяльності пошук Інформація обробка подача перетворення передача збереження використання
 6. 6. ІКТ в освіті ІКТ Учасники навчального Інформаційно ОСВІТА Засоби навчання Освітнє Моделі навчання Середовище Інфосфера процесу
 7. 7. Рівні інформаційно-технологічної компетентності Комп`ютерна Грамотність Компетен тність Зрілість
 8. 8. Види сучасних ІКТ • Комп`ютерні технології на базі CD-ROM * ** *** •Текстові редактори • Гіпертекстові редактори • Редактори мультімедійних презентацій
 9. 9. Види сучасних ІКТ Технології Веб 1.0- Інтернет-технології першого покоління Електронна пошта Форум Аудіо-,відео чат Засоби ІР-телефонії Платформи для мережевих курсів
 10. 10. Види сучасних ІКТ  Технології Веб 2.0-Інтернет-технології другого покоління Блоги,сайти,мікроблоги ВікіВікі Сервіси для зберігання фото,відео,презентацій Соціально-пошукові системи Контактні сервіси
 11. 11. Види сучасних ІКТ 1. Smartтехнології * **** 4. Хмарні технології ** 2.WebSyndication 3. Second Life ***** *** 5. Геосервіси Технології Веб 3.0 (мобільні технології)
 12. 12. Засоби ІКТ Інформаційні ресурси Обладнання Освітні електронні видання
 13. 13. Класифікація засобів ІКТ за методичним призначенням Навчальні Повідомляють знання, формують уміння,навички навчальної або практичної діяльності Тренажери Призначені для відпрацювання умінь і навичок, повторення та закріплення пройденого матеріалу Інформаційно-пошукові Знаходять інформацію, формують уміння і навички по систематизації інформації
 14. 14. Класифікація засобів ІКТ за методичним призначенням Демонстраційні Візуалізують об`єкти, явища, процеси з метою їх дослідження та вивчення Імітаційні Подають відповідний аспект реальності для вивчення його структурних або функціональних характеристик Лабораторні Дозволяють проводити віддалені експерименти на реальному обладнанні
 15. 15. Класифікація засобів ІКТ за методичним призначенням Моделюючі Дозволяють моделювати об`єкти, явища,процеси з метою їх дослідження та вивчення Розрахункові Автоматизують різноманітні розрахунки та інші рутинні операції Навчально-ігрові Призначені для створення навчальних ситуацій, в яких діяльність учнів реалізується в ігровій формі
 16. 16. Блум 2.0
 17. 17. Я візьму їх у свій кошик тому що… Інформаційно-комунікаційні технології дозволяють мені розмовляти зі школярами їхньою мовою
 18. 18. Джерела інформації Нечипоренко Н.В. Інформаційні технології в освіті.: Умань-2013 Габова М.А. ИКТ в образовании:презентація
 19. 19. LOGO Презентацію підготувала Накалюжна Т.І. www.themegallery.com

×