Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2ο Γυμνάσιο Κορωπίου: Ιστορία Γ' Γυμνασίου

Συντάκτης: Κατερίνα Κουτσοπούλου, Φιλόλογος
Ιστορία Γ' Γυμνασίου: Ερωτήσεις-Φύλλα Εργασίας-Πηγές
2ο Γυμνάσιο Κορωπίου

 • Be the first to comment

2ο Γυμνάσιο Κορωπίου: Ιστορία Γ' Γυμνασίου

 1. 1. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. α. Ποια η σημαντικότερη μεταβολή που συντελείται κατά τον 17 ο αι. και 18ο αι.; β. Τι είναι η αγροτική επανάσταση; (δες και πηγή 1). γ. Ποιες οι συνέπειες της ανάπτυξης του τριγωνικού εμπορίου; 2. α. Ποιοι δύο παράγοντες οδηγούν στην εκβιομηχάνιση; β. Πού και πότε λαμβάνει χώρα η α΄φάση της βιομηχανικής επανάστασης;----------------------------------------3. Ποιες οι κοινωνικές τάξεις της εποχής;------------------------------------------------------------------------------------4. Ποια η πολιτική κατάσταση και σε ποιο κράτος υπάρχει διαφοροποίηση; (δες και πηγή 3). 5. α. Ποια η συνέπεια της προόδου των φυσικών επιστημών που ξεκινά τον 17ο αι.; β. Ποιοι οι πρωτοπόροι διανοητές και τι εισηγείται ο καθένας; 6. α. Ποιες οι βασικές θέσεις του Διαφωτισμού; β. Πού και πότε εμφανίζεται και κορυφώνεται το κίνημα του Διαφωτισμού;-----------------------------------------γ. Ποιοι οι κυριότεροι εκπρόσωποί του;--------------------------------------------------------------------------------------7. Ποια κοινωνική τάξη εκφράζεται από το κίνημα του Διαφωτισμού; 8. Ποια η θέση των Διαφωτιστών για τα φυσικά δικαιώματα και ποια είναι αυτά; 9. Τι γνωρίζετε για τη θεωρία του «Κοινωνικού Συμβολαίου» και από ποιους φιλοσόφους διατυπώνεται; Να επισημάνετε τη διαφορά τους. 10. α. Ποια η θέση του Ρουσό για τη γενική βούληση; β. Ποιες οι δύο θέσεις τις οποίες πρεσβεύει ο Ρουσό;--------------------------------------------------------------------11§. 12§. Τι γνωρίζετε για τη διάκριση των εξουσιών και ποιος συμβάλλει στον διαχωρισμό τους; 13. α. Τι ήταν η «φωτισμένη δεσποτεία» και ποιοι οι εκπρόσωποί της; β. Σε ποιες επαναστάσεις υπήρξε καταλυτική η δύναμη των ιδεών του Διαφωτισμού;--------------------------14. Ποια η θέση των Διαφωτιστών για τη θρησκεία; (δες και πηγή 2).------------------------------------------------15. Τι υποστηρίζει ο Ρουσό για την εκπαίδευση και σε ποιο έργο του;--------------------------------------------------- 1
 2. 2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. α. Τι είναι ο «μερκαντιλισμός» και τι η «φυσιοκρατία»; Ποιος ο εκπρόσωπος της δεύτερης; μερκαντιλισμός = φυσιοκρατία = β. Τι είναι ο οικονομικός φιλελευθερισμός και ποιος ο εισηγητής του; γ. Αναφέρετε χώρες ανάπτυξης των οικονομικών αντιλήψεων και εκπροσώπους. 17. Τι ήταν η Εγκυκλοπαίδεια και ποιοι οι πρωτεργάτες της; (δες και πηγή 4). 18. Σε ποια κοινωνικά στρώματα διαδόθηκαν οι ιδέες του Διαφωτισμού;-------------------------------------------(19). Εξηγήστε τους όρους: κοινωνικό συμβόλαιο, γενική βούληση, διάκριση εξουσιών, φωτισμένη δεσποτεία, φυσιοκρατία, οικονομικός φιλελευθερισμός, Εγκυκλοπαίδεια. (20). Ποιες οι κοινωνικές επιπτώσεις της εκβιομηχάνισης; (δες πηγή σελ. 10). 21. Διαβάστε την ακόλουθη πηγή και απαντήστε την ερώτηση: Η συγκέντρωση της εξουσίας στοιχείο φθοράς της μοναρχίας Η μοναρχία αποδυναμώνεται, όταν ο ηγεμόνας, συγκεντρώνοντας όλη την εξουσία στο πρόσωπό του, συγκεντρώνει το κράτος στην πρωτεύουσα, την πρωτεύουσα στην αυλή του και την αυλή αποκλειστικά στο πρόσωπό του. Η μοναρχική εξουσία φθείρεται, όταν τα ανώτερα αξιώματα του κράτους επιβραβεύουν την πιο χαμηλή στάθμη δουλικότητας, όταν ο ηγεμόνας δε σέβεται τον λαό του και αντίθετα χρησιμοποιεί τα ευτελέστερα εργαλεία της αυταρχικής εξουσίας. Montesquieu, Το Πνεύμα των Νόμων ◉ Να αποτυπώσετε επιγραμματικά τις απόψεις του Μοντεσκιέ σχετικά με τη φθορά της μοναρχίας. 22. Βρείτε πληροφορίες ανά ομάδες για τους παρακάτω εκπροσώπους του Διαφωτισμού: Βολταίρος – Ρουσό – Ντιντερό – Ντ΄Αλαμπερ – Μοντεσκιέ – Ντεκάρτ - Λοκ http://www.gkonstantinou.com/school_work/diafotismos/diafotismos.html 2
 3. 3. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Τι ξέρετε γενικά για τις αγγλικές αποικίες της Αμερικής; 2. α. Ποιος ο πληθυσμός και τι είδους οικονομική ανάπτυξη έχουμε στις αποικίες του αμερικανικού βορρά; β. Που διαδίδονται οι ιδέες του Διαφωτισμού;----------------------------------------------------3. Ποιος ο πληθυσμός και πού βασίζεται η οικονομία των αποικιών του νότου; 4§. 5§. α. Πώς διοικούνταν οι αποικίες; β. Ποιοι ελέγχουν το εμπόριο των αποικιών και ποιοι δυσφορούν γι΄ αυτό; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Σε ποιες ενέργειες προβαίνει η Αγγλία μετά τον Επταετή Πόλεμο; 7. α. Ποια η αντίδραση των αποίκων; β. Ποια η έκβαση τη συνέλευσης της Φιλαδέλφειας; 8. α. Τι υποστηρίζουν τα μαχητικά φυλλάδια που κυκλοφορούν και ποιοι τα συντάσσουν; β. Τι γεννά η αντίδραση προς τους Άγγλους; 9. Τι γνωρίζετε για τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας; 10. Ποια η έκβαση του πολέμου της Ανεξαρτησίας; (καθοριστικός παράγων – στρατηγός – τελική μάχη). 11. α. Πώς διοικείται το νεοσύστατο κράτος των ΗΠΑ & ποιος ο πρώτος του πρόεδρος; β. Ποιοι ασκούν τις τρεις εξουσίες; γ. Τι ήταν το Κογκρέσο; α. β. γ. 12. Διαβάστε την ακόλουθη πηγή και απαντήστε την ερώτηση που ακολουθεί: Ελευθερία ή Θάνατος, η κραυγή ενός εξεγερμένου Αμερικανού Είναι μάταιο, κύριοι, να συζητούμε το θέμα. Οι πλούσιοι γαιοκτήμονές μας μπορεί να φωνάζουν Ειρήνη, ειρήνη! – δεν υπάρχει όμως καμία ειρήνη. Ο πόλεμος έχει ήδη αρχίσει! Η επόμενη θύελλα που θα φθάσει από τον βορρά, σαρώνοντας τα πάντα, θα φέρει στ’ αυτιά μας τον άγριο ήχο των όπλων! Τ’ αδέλφια μας είναι ήδη στο πεδίο της μάχης! Εμείς γιατί στεκόμαστε απαθείς; Μα, τέλος πάντων, τι επιθυμούν οι πλούσιοι κύριοι; Τι θα ήθελαν να έχουν; Είναι, λοιπόν, η ζωή τόσο αγαπητή και η ειρήνη τόσο γλυκιά, ώστε να τις αγοράσουμε πληρώνοντας με τις αλυσίδες μας και τη σκλαβιά μας; Το απαγορεύει ο μεγαλοδύναμος Θεός! Δεν ξέρω οι άλλοι τι μάθημα έχουν πάρει απ’ όλα αυτά, αλλά όσο για μένα, ένα έχω να πω: ελευθερία ή θάνατος. 3
 4. 4. Patrick Henry ◉ Τι συμπεράσματα βγάζετε για την κατάσταση των Αμερικανών λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος με την Αγγλία; Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και το παραπάνω απόσπασμα, θεωρείτε ότι η εξέγερση ήταν αναμενόμενη ή όχι. Θα μπορούσε η Αγγλία να την σταματήσει; 13. Ποιο πρόβλημα επισημαίνει ο Μπροντέλ σχετικά με την Αμερικανική Διακήρυξη Ανεξαρτησίας; 14. Να αντιστοιχίσετε τα γεγονότα της στήλης Α με τις χρονολογίες της στήλης Β. Α. Β. Σύγκληση του Κογκρέσου της Φιλαδέλφειας 1787 Ψήφιση της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας 1774 Μάχη του Γιορκτάουν 1776 Αναγνώριση των Η.Π.Α. από την Αγγλία 1781 Ψήφιση Συντάγματος Η.Π.Α. 1783 ΔΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ http://istgym.pblogs.gr/2010/09/enothta-2h-h-amerikanikh-epanastash.html http://www.gkonstantinou.com/school_work/ggymn.html# 4
 5. 5. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.α. Ποια η κοινωνική διαστρωμάτωση της Γαλλίας του 18 ου αι.; β. Γιατί η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη; 2. Γιατί η συνέλευση των Τάξεων οδηγείται σε αδιέξοδο; 3. Τι γνωρίζετε για τον όρκο του Σφαιριστηρίου; 4. Ποιον ελιγμό κάνει ο Λουδοβίκος ΙΣΤ΄; 5. Τι γνωρίζετε για την κατάληψη της Βαστίλης; 6. Ποιες οι πρώτες αποφάσεις της Συντακτικής Συνέλευσης; 7. Ποια τα πολιτικά ρεύματα που διαμορφώνονται; 8. Τι ήταν οι Λέσχες; Ποιες οι πιο γνωστές και πώς διέδιδαν τις ιδέες τους; 9. 10. §. Ποιες οι ρυθμίσεις του Συντάγματος του 1791; Εγκαθιδρύεται το πολίτευμα της-------------------------------------------------------11. Ποιοι δεν αποδέχονται τις ρυθμίσεις και τι επιχειρεί ο βασιλιάς; 12. α. Από ποιους ελέγχεται η Νομοθετική συνέλευση του 1791; β. Τι σχεδιάζει βασιλιάς και αριστοκράτες; γ. Τι ήταν οι «αβράκωτοι»; 13. α. Γιατί οι Γιρονδίνοι επιθυμούν πόλεμο; β. Για ποιους λόγους τα λαϊκά στρώματα επαναστατούν; γ. Γιατί αναλαμβάνει ο Δαντόν; 14. Τι ψηφίζει η Νομοθετική συνέλευση και ποια μάχη σώζει την επανάσταση; 15. α. Πότε εγκαθιδρύεται αβασίλευτη δημοκρατία στην Ευρώπη;-------------------------------β. Ποιες οι ενέργειες της Συμβατικής συνέλευσης; 16. Ποια εδάφη διεκδικούν οι Γάλλοι και γιατί; 17. Ποιες Επιτροπές ιδρύουν οι Ορεινοί και πώς αντιμετωπίζουν την αντίδραση των Γιρονδίνων; 18. α. Ποιες ο ενέργειες την επαναστατικής κυβέρνησης του Ροβεσπιέρου; β. Ποιο το τέλος του Ροβεσπιέρου; --------------------------------------------------------------------------------------(19). Η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κείμενα όλων των εποχών. Σχολιάστε το απόσπασμα 1 (σελ. 17). 5
 6. 6. (20). Γιατί ο λόγος της Ολυμπία Γκουζ στην πηγή 2 (σελ. 17) είναι διπλά επαναστατικός; Χρησιμοποιείστε και την εικόνα 3 (σελ. 16). (21). Σχολιάστε τις απόψεις του Ροβεσπιέρου στην πηγή 4 (σελ. 19) λαμβάνοντας υπόψη και το δικό του τέλος. (22). Πώς η γελοιογραφία 1 (σελ. 16) αποτυπώνει την πραγματικότητα του παλαιού καθεστώτος; (23). Σχολιάστε τη στάση κατηγόρων και κατηγορουμένου στην εικόνα 5 (σελ. 19). 24. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: Ι. Στη Γαλλία του 1789: α. Ο κλήρος πλήρωνε τους περισσότερους φόρους. β. Οι ευγενείς πλήρωναν τους περισσότερους φόρους. γ. Ο κλήρος είχε κάποια προνόμια. δ. Όλοι οι φόροι πληρώνονταν από την Τρίτη τάξη. ΙΙ. Στις 14 Ιουλίου 1789: α. Ο λαός κατέλαβε τη Βαστίλη. β. Οι Γάλλοι ψήφισαν το πρώτο τους Σύνταγμα. γ. Η Συνέλευση αυτοανακηρύχθηκε Συντακτική. δ. Τίποτα από τα παραπάνω. 25. Αφού διαβάσετε την παρακάτω πηγή, να απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί: Οι sans-culottes: δύο διαφορετικές απόψεις σύγχρονων ιστορικών Αυτό που ζωντανεύει τα όνειρά τους [ενν. των sans-culottes] είναι το ιδανικό μιας κοινωνίας, όπου η ιδιοκτησία είναι γενικευμένη αλλά περιορισμένη στις προσωπικές ανάγκες [...]. Ιδανικό και άρνηση εξίσου αντιδραστικά [...]. Αντιδραστικοί στο κοινωνικό τους ιδανικό, [ενν. οι sans-culottes] αποτέλεσαν, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο ιστορικό τους Albert Soboul, την πιο προωθημένη πολιτικά ομάδα της Επανάστασης. Στο πλαίσιο της λαϊκής κυριαρχίας, με την πλήρη έννοια του όρου, εκλάμβαναν την αυτονομία και τη διαρκή λειτουργία των συνελεύσεων των τομέων [ενν. του Παρισιού] ως το δικαίωμα να κυρώνουν νόμους, να ελέγχουν και να ανακαλούν εκλεγμένα πρόσωπα˙ έτειναν έτσι στην άσκηση μιας άμεσης διακυβέρνησης και την εγκαθίδρυση μιας λαϊκής δημοκρατίας.. Αν όμως [...] ψάξουμε να δούμε ποιο είναι αυτό που [...] αναγγέλλει τη δημοκρατία του 20ου αιώνα, θα νιώσουμε κάποια απογοήτευση. Οι δραστηριοποιημένοι παρέμειναν πάντα μία μειοψηφία [...]. Η φανερή ψηφοφορία, η καταγγελία θεωρούμενη ως καθήκον του πολίτη, η φρίκη για ό,τι μπορεί να διασπάσει την ομοφωνία, η διαρκής προσφυγή στη βία, αποκαλύπτουν ένα πολύ παλιό υπόβαθρο ψυχολογίας ομάδας. ◉ Πώς ακριβώς αντιμετωπίζουν τους sans-culottes οι δύο ιστορικοί; Ποια είναι η δική σας άποψη για τη συγκεκριμένη πολιτική μερίδα; Να στηρίξετε την απάντησή σας στις μαρτυρίες των παραπάνω ιστορικών και τις ιστορικές σας γνώσεις. http://istgym.pblogs.gr/2010/10/enothta-3h-h-gallikh-epanastash.html http://www.youtube.com/watch?v=3fJ5w0yO-fw ΔΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ http://www.youtube.com/watch?v=ANHWf6Yt3-o http://www.youtube.com/watch?v=QUtSPK_pB8w https://www.google.gr/search?q=%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE+% CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7&hl=el&gb v=2&rlz=1R2_____en&gs_l=heirloom-serp.1.0.0l10.4847.22572.0.28962.27.17.0.1.1.1.1942.9564.31j4j5j2j1j1.14.0...0.0...1c.1.FQGNyAW9vrk&sa=X&oi=image_result_group&tbm=isch http://www.gkonstantinou.com/school_work/ggymn.html# 6
 7. 7. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.α. Για ποιους λόγους οι Έλληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν σημαντικό μέρος του Ευρωπαϊκού εμπορίου; β. Ποιες πόλεις εξελίσσονται σε σημαντικά εμπορικά κέντρα; (2). Πού συντελούνται νέοι κοινωνικοί μετασχηματισμοί; (Επιγραμματικά) (ορθόδοξη εκκλησία – Φαναριώτες – προεστοί – έμποροι – καραβοκύρηδες – αγρότες – κλέφτες – αρματολοί – ναύτες) 3. Ποια στάση υιοθετεί η εκκλησία σχετικά με τις διαφωτιστικές ιδέες; 4. Τι ξέρετε για τους Φαναριώτες; 5. Ποιος ο ρόλος των προεστών; 6. Ποια η δράση εμπόρων και καραβοκύρηδων; 7§. 8§. Τι ήταν οι κλέφτες και τι οι αρματολοί; β. Ποια η διαφορά τους; 9. Πώς ήταν η ζωή των αγροτών; 10. Γιατί αυξάνονται οι απασχολούμενοι στο εμπόριο και οι ναύτες; 11. Γιατί τον 18ο αι. οι Έλληνες στρέφονται στη Ρωσία, για να ζητήσουν βοήθεια; 12§. 13§. Τι κατάληξη είχαν τα Ορλοφικά, το κίνημα του Λάμπρου Κατσώνη και η σύγκρουση των Σουλιωτών με τον Αλή πασά;-------------------------------------------------------------------------------------------------14. Ποιοι οι φορείς διάδοσης των ιδεών του Διαφωτισμού στον ελλαδικό χώρο και ποια σημασία δίνουν στη λογική και την εκπαίδευση; 15. Τι ήταν το κίνημα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, πότε και πού αναπτύσσεται κυρίως; 16§.17§. Ποιες δύο θέσεις δημιουργούνται αναφορικά με τις ιδέες του Διαφωτισμού; 18. Ποιοι Έλληνες λόγιοι ξεχωρίζουν; 19. α. Ποιο το όραμα του Ρήγα και σε ποιο έργο του παρουσιάζεται;----------------------------------------------β. Ποια η άποψη του Ανώνυμου συγγραφέα της Ελληνικής Νομαρχίας; 20. Ποια η θέση του Κοραή για τη μόρφωση και τη γλώσσα;---------------------------------------------------------21. Ποιους άλλους Έλληνες Διαφωτιστές γνωρίζετε;--------------------------------------------------------------------(22). Τι αποδεικνύει τον κυρίαρχο ρόλο των Ελλήνων στο βαλκανικό εμπόριο (πηγή 1, σελ. 23); (23). Ποια η συμβολή των Ελλήνων που ζουν στις παροικίες, όπως παρουσιάζεται στην πηγή 2, σελ. 24 7
 8. 8. και πώς τονίζεται η αξία της μόρφωσης από τον Ανώνυμο, συγγραφέα της Ελληνικής Νομαρχίας στην πηγή 4, σελ. 25; (24). Από ποιες ιδέες του Διαφωτισμού φαίνεται να έχει επηρεαστεί ο Ρήγας στο κείμενο της πηγής 3. σελ. 25; (25). Σχολιάστε την εικόνα 3, σελ. 25. 26. Να δώσετε τις εξηγήσεις των παρακάτω όρων: Συνθήκη Κιουτσούκ Καϊναρτζή, παροικίες, Φαναριώτες, Νεοελληνικός Διαφωτισμός. 27. Να αποφασίσετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες και, στη συνέχεια, να διορθώσετε τις λανθασμένες: α. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν θερμός οπαδός της Επανάστασης και των ιδεών του Διαφωτισμού. β. Οι Έλληνες επωφελήθηκαν από τη Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή. γ. Οι Φαναριώτες ασχολήθηκαν με το εμπόριο. δ. Το κίνημα του Λάμπρου Κατσώνη στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. ε. Ο Ρήγας Φεραίος δολοφονήθηκε από Έλληνες στα 1774. στ. Οι αγρότες δούλευαν δικά τους τσιφλίκια. 28. Να μελετήσετε την ακόλουθη πηγή και στη συνέχεια να απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί: Η ανάπτυξη του εμπορίου στον ελληνικό χώρο κατά την περίοδο 1770-1821 Γενικά, κατά την περίοδο 1770-1821 οι οικονομικές σχέσεις στον ελληνικό χώρο και στο χώρο του ελληνισμού συνολικότερα άλλαξαν και μορφή και χαρακτήρα˙ με κυριότερη, νέα πραγματικότητα τη γενίκευση των εμπορευματικών σχέσεων και τη διαμόρφωση καπιταλιστικής αγοράς. Μπορούμε να μιλήσουμε για ανάπτυξη με κυριαρχία της λογικής του εμπορίου˙ ερήμην του οθωμανικού κράτους. Η απουσία ανάλογης κρατικής πολιτικής και η κίνηση των οικονομικών λογικών του οθωμανικού κράτους σε φεουδαρχικά πλαίσια, δεν επέτρεψε στην ανάπτυξη να αγκαλιάσει ισοδύναμα όλους τους τομείς της οικονομίας, εμπόδισε την απελευθέρωση καπιταλιστικών μηχανισμών στην αγροτική οικονομία και απέκλεισε την ομαλή έξοδο των υπερανεπτυγμένων ελληνικών δραστηριοτήτων, του εμπορίου και της ναυτιλίας, από την κρίση της δεύτερης δεκαετίας του 19ου αιώνα. Β. Κρεμμυδάς, «Η Οικονομία των Ελλήνων, πενήντα κρίσιμα χρόνια, 1770-1821» ◉ Να αναφέρετε συνοπτικά τους λόγους που οδήγησαν στην ανάπτυξη του εμπορίου στον ελληνικό χώρο κατά την περίοδο 1770 -1821. 29. Με βάση την παρακάτω πηγή και τις ιστορικές σας γνώσεις να περιγράψετε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις ιδέες του Διαφωτισμού η Ορθόδοξη Εκκλησία. Η ορμητική προώθηση των βιβλίων του Διαφωτισμού φυσικό είναι να προκαλέσει την αντίδραση της Εκκλησίας. Σε δύο, τουλάχιστον, περιπτώσεις. το 1798 και το 1819, το Οικουμενικό Πατριαρχείο επιχείρησε να επιβάλει προληπτική ή κατασταλτική λογοκρισία στα ελληνικά βιβλία. Προϋπόθεση για να λάβουν την πατριαρχική έγκριση ήταν να μην αντιβαίνουν «εις αμωμήτου ημών πίστεως δόγματα» και να μην αντιφέρονται «κατά της κρατούσης διοικήσεως της κραταιάς ταύτης βασιλείας», δηλαδή της οθωμανικής. Φ. Ηλιού, «Νεοελληνικός Διαφωτισμός, η νεωτερική πρόκληση». ΔΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ http://istgym.pblogs.gr/2010/10/enothta-5h-o-ellhnismos-mesa-18oy-arhes-19oy-aiwna.html http://www.gkonstantinou.com/school_work/ggymn.html# 8
 9. 9. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Ποιου συνεδρίου τις αποφάσεις αμφισβητούν οι ευρωπαϊκοί λαοί και τι είδους διεκδικήσεις προβάλλουν; 2. Ποιες οι πολιτικές διεκδικήσεις των ευρωπαϊκών λαών 3§. 4§. 5§. Ποια τα τρία πολιτικά ρεύματα και τι ξέρετε για το καθένα από αυτά; 6. Γιατί τα υπάρχοντα έθνη δε συγκροτούσαν κράτη; 7. Τι ήταν η αρχή των εθνοτήτων; 8§. 9§. 10§. Από ποιες δύο πηγές αντλούν τα κράτη τις θέσεις τους σχετικά με την αρχή των εθνοτήτων; 11§. 12§. 13§. Το έθνος είναι μια διαχρονική κοινότητα. Σε ποια στοιχεία βασίζεται η παραπάνω θέση; 14. Ποια επαναστατικά κινήματα γεννούν οι πολιτικές και εθνικές διεκδικήσεις των Ευρωπαίων; 15. Σε ποιες χώρες γίνονται επαναστάσεις το 1820 – 1821;----------------------------------------------------------16. Τι γνωρίζετε για την επανάσταση στην Ισπανία το 1820; 17. α. Ποια τα βασίλεια που εγείρονται στην Ιταλία; β. Ποια η τύχη της ιταλικής επανάστασης (1820 -1821); 18. Γιατί η ελληνική επανάσταση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της εποχής της; (19). α. Ποιες απόψεις διατυπώνονται σχετικά με τη θεώρηση του έθνους στην πηγή 1 (σελ. 26); β. Ποια η δική σας άποψη; (20). Τι προσφέρει κατά τον Hobsbawm η Γαλλική επανάσταση στις μεταγενέστερες επαναστάσεις (δες πηγή 2, σελ. 27); 21. Να σημειώσετε ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες: α. Οι εθνικές διεκδικήσεις προέκυψαν ως αποτέλεσμα της σταδιακής συνειδητοποίησης των εθνών. β. Οι μετριοπαθείς φιλελεύθεροι προσδοκούσαν την εγκαθίδρυση αβασίλευτων δημοκρατιών που θα αναγνώριζαν πολιτικά δικαιώματα σε όλους ανεξαιρέτως τους ενήλικους άνδρες και θα προστάτευαν τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες. γ. Οι ρυθμίσεις του συνεδρίου της Βιέννης αμφισβητήθηκαν για πρώτη φορά οργανωμένα με την Ελληνική Επανάσταση του 1821. δ. Οι Επαναστάσεις στην Ιταλία οργανώθηκαν από τους Καρμπονάρους. 9
 10. 10. ε. Η Επανάσταση στην Ελλάδα ήταν το πρώτο εθνικό κίνημα του 19ου αι. που έμελε να πετύχει, καταλήγοντας στη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους. 22. Διαβάστε την ακόλουθη πηγή και απαντήστε την ερώτηση που ακολουθεί: Καρμπονάροι [ιταλικά carbonaro, πληθ. carbonari: καρβουνιάρηδες] Μέλη μυστικής επαναστατικής οργάνωσης που εμπνέονταν από φιλελεύθερες και πατριωτικές ιδέες. Έδρασαν κυρίως στην ιταλική χερσόνησο στις αρχές του 19ου αιώνα. Οι καρμπονάροι υπήρξαν η κύρια εστία αντίστασης στα αυταρχικά καθεστώτα που επιβλήθηκαν στην Ιταλία αμέσως μετά την ήττα του Ναπολέοντα, κατά την εποχή της Παλινόρθωσης (1815-1830). Σύμφωνα με την επικρατέστερη σήμερα άποψη, οι καρμπονάροι ήταν μία ομάδα που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη Γαλλία την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης, δρούσε στις γραμμές των Ελευθεροτεκτόνων (μασόνοι) και ασκούσε αυστηρή κριτική στην Καθολική Εκκλησία. Οι πρώτες οργανώσεις (στοές) καρμπονάρων εμφανίστηκαν στην Ιταλία γύρω στα 1800 έχοντας από την αρχή δημοκρατικό και πατριωτικό χαρακτήρα. Γρήγορα δημιουργήθηκαν παρόμοιες οργανώσεις σε ολόκληρη την ιταλική χερσόνησο. Οι Καρμπονάροι της Ιταλίας αγωνίζονταν για την αποτίναξη της ξένης κυριαρχίας και οραματίζονταν τη δημιουργία ενός δημοκρατικού κοινοβουλευτικού ιταλικού κράτους. Αντιμέτωποι με την ανάγκη να προστατέψουν τις οργανώσεις τους από τις ευρωπαϊκές απολυταρχίες, οι Καρμπονάροι δέχονταν στις γραμμές τους νέα μέλη μόνο αφού τα υπέβαλλαν σε δοκιμασίες. Ακολουθούσε η υποδοχή του νέου μέλους, βασισμένη σ’ ένα αυστηρό τελετουργικό, και η ένταξή του στην οργάνωση. Κάθε οργάνωση Καρμπονάρων είχε αυστηρή εσωτερική ιεραρχία και τα μέλη ανέρχονταν σε επόμενο βαθμό μόνο αφού έφερναν σε πέρας με επιτυχία συγκεκριμένες αποστολές. Οι Καρμπονάροι λειτούργησαν ως πρότυπο για τους φιλελεύθερους του 19ου αιώνα. Έτσι, με βάση τις ιδεολογικές αρχές και τα οργανωτικά πρότυπα των Καρμπονάρων δημιουργήθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης παρόμοιες οργανώσεις καρμποναρικού τύπου. Μία από αυτές ήταν και η ελληνική Φιλική Εταιρεία που ιδρύθηκε το 1814 στην Οδησσό της Ρωσίας και προετοίμασε τον ένοπλο ξεσηκωμό των Ελλήνων το 1821. ◉ Με βάση το παραπάνω κείμενο αλλά και τις γενικότερες ιστορικές σας γνώσεις, να παρουσιάσετε την οργάνωση των Καρμπονάρων. Ποιες ήταν οι επιδράσεις που άσκησαν; ΔΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ http://istgym.pblogs.gr/2010/10/enothta-6h-ta-epanastatika-kinhmata-twn-etwn-1820-1821-sthn-efrw.html http://www.gkonstantinou.com/school_work/ggymn.html# 10
 11. 11. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Τι ήταν η Φιλική Εταιρεία, πού και πότε δημιουργήθηκε και ποιοι οι πρωτεργάτες της; 2. Πώς έπρεπε να δράσουν οι Φιλικοί, για να επιτύχουν τους στόχους τους; 3. Για ποιους λόγους ευνοείται το έργο των Φιλικών; 4. Περιγράψτε το οργανωτικό πρότυπο των μυστικών εταιρειών που χρησιμοποιεί η Φιλική Εταιρεία. 5. Σε ποιους απευθύνεται αρχικά και σε ποιους στη συνέχεια; 6. Γιατί αποφασίστηκε να ξεκινήσει η επανάσταση από τις Παραδουνάβιες ηγεμονίες; 7. Ποιοι βαλκάνιοι ηγέτες προσεγγίστηκαν, για να λάβουν μέρος στην ελληνική επανάσταση; 8. Πού και από ποιον κηρύχθηκε η επανάσταση και ποια χώρα αφήνουν να εννοηθεί ότι τη στηρίζει; 9. Από ποιους δεν στηρίχθηκε τελικά η επανάσταση; 10. Ποια η κατάληξη της επανάστασης στις Ηγεμονίες;------------------------------------------------------------------(11). Να σχολιάσετε την φράση του Υψηλάντη: «και θέλετε ιδή μίαν Κραταιάν δύναμιν να υπερασπισθή τα δίκαιά μας». (Πηγή 2, σελ. 29) 12. Να αποφασίσετε αν οι ακόλουθες προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες: α. Η Φιλική Εταιρεία έγινε για να καταπνίξει την Ελληνική Επανάσταση. β. Η ηγεσία της Φιλικής Εταιρείας έκανε γνωστή την ύπαρξή της από την πρώτη στιγμή της ιδρύσεώς της. γ. Γενικός Επίτροπος της Αρχής ορίστηκε τελικά ο Ι. Καποδίστριας. δ. Ο Αλ. Υψηλάντης κήρυξε τον πόλεμο στο Ιάσιο της Βλαχίας στις 24 Φεβρουαρίου 1821. ε. Ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε΄ αφόρισε τους Επαναστάτες. 13. Αφού διαβάσετε την ακόλουθη πηγή, να απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί: 11
 12. 12. Ο ρόλος της Φιλικής Εταιρείας στην προετοιμασία της Ελληνικής Επανάστασης Η ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας αποτελεί τη σπουδαιότερη πολιτική ενέργεια του υπόδουλου ελληνισμού, όπως και η οργάνωση της Ελληνικής Επανάστασης το κορύφωμα μιας μακράς σειράς πράξεων ανυπακοής και ανταρσίας στην οθωμανική κυριαρχία. Η θετική αποτίμηση του έργου της Φιλικής Εταιρείας δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι δι’ αυτής οργανώθηκε επιτυχώς η αντιοθωμανική εθνική επανάσταση των Ελλήνων αλλά κυρίως γιατί, μέσα σ’ ένα πνεύμα νεωτερικότητας, τέθηκε το ζήτημα της εθνικής αποκατάστασης με νέους όρους. Θεωρήθηκε δηλαδή η εθνική αποκατάσταση των Ελλήνων ζήτημα ελληνικού ενδιαφέροντος και ελληνικής ευθύνης και όχι, όπως συνέβαινε παλαιότερα, ένα ζήτημα που θα λυνόταν στο πλαίσιο μιας απελευθερωτικής-επεκτατικής δραστηριότητας κάποιας μεγάλης ευρωπαϊκής δύναμης. [...] Με βάση τα νεωτερικά προτάγματα του πολιτικοποιημένου Διαφωτισμού και του πρώιμου ρομαντισμού, [ενν. η Φιλική Εταιρεία] προτείνει την αυτοτελή και αυτοδύναμη οργάνωση του έθνους, το οποίο θα προβεί, με τη σειρά του, κυριαρχικά και μέσα από την εκτίμηση των δικών του αναγκών, στην επίτευξη των προσφορότερων συμμαχιών. Β. Παναγιωτόπουλος, «Η Φιλική Εταιρεία, οργανωτικές προϋποθέσεις νέος εθνικής επανάστασης», Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, τόμος 3, σελ. 9 ◉ Με βάση το παραπάνω κείμενο αλλά και όσα διδαχθήκατε στην ενότητα να κάνετε αποτίμηση του ρόλου νέος Φιλικής Εταιρείας στην προετοιμασία της Ελληνικής Επανάστασης. 14. Αφού διαβάσετε τον όρκο των Φιλικών (πηγή 1, σελ. 28) και την παρακάτω πηγή, να δείτε σε ποια σημεία δίνουν οι Φιλικοί πρωτεύουσα σημασία και να σχολιάσετε συγκριτικά τον τρόπο με τον οποίο ο Μακρυγιάννης αντιμετωπίζει την μύησή του στη Φιλική Εταιρεία. Πήγα. Κατεβάζει τις εικόνες όλες και με ορκίζει και αρχινάγει να με βάλη εις το μυστήριον. Αφού προχώρεσε, τότε ορκίστηκα ότι δε θα το μοιραστώ κανενού. Όμως να μου δώση καιρόν να συλλογιστώ αν είμαι άξιος δι΄αυτό το μυστήριον και αν μπορώ να ωφελήσω, να το λάβω, ή να κάτζω. είναι σα να μην το ξέρω ολότελα. Πήγα στοχάστηκα κα τά βαλα όλα ομπρός και σκοτωμόν και κιντύνου και αγώνες – θα τα πάθω δια την λευτερίαν της πατρίδος μου και της θρησκείας μου. Πήγα και του είπα: «Είμαι άξιος». Του φίλησα το χέρι, ορκίστηκα. Τον περικάλεσα να μη μου μαρτυρήση τα σημεία κατήχησης, ότ΄είμαι νέος και να μην αντέσω και λυπηθώ τη ζωή μου και προδώσω το μυστήριον. Μακρυγιάννης, Απομνημονεύματα,επιμ. Γ. Βλαχογιάννης, 1907, τομ 1,σελ. 16-17 ΔΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ http://istgym.pblogs.gr/2010/10/enothta-7h-h-filikh-etaireia-h-epanastash-stis-hgemonies.html http://www.gkonstantinou.com/school_work/ggymn.html# 12
 13. 13. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Για ποιους λόγους είναι πιο ευνοϊκή η συγκυρία για έναρξη της επανάστασης στο νότο; 2. α. Ποιες οι πρώτες επαναστατικές εστίες; β. Γιατί δεν ήταν εφικτή η απελευθέρωση σε άλλες περιοχές; γ. Πού εδραιώνεται η επανάσταση και με ποιον τρόπο οργανώνονται οι δυνάμεις; 3. Ποιοι οι πρωταγωνιστές της επανάστασης; 4. α. Ποιες οι ελληνικές επιτυχίες στην α΄φάση της επανάστασης; β. Τι ξέρετε για τα τουρκικά αντίποινα; 5 §. – 11 §. α. Σε ποια σημεία οι Τούρκοι συνάντησαν γενναία ελληνική αντίσταση; (αναφέρετε τόπους και πρωταγωνιστές; β. Ποια συμφωνία κάνει ο σουλτάνος με τον Μωχάμετ Άλη της Αιγύπτου; 12. α. Πώς κάμπτεται η επανάσταση κατά τα έτη 1825 – 1827 μετά την αποβίβαση του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο; β. Γνωρίζετε κάποια ελληνική επιτυχία;---------------------------------------------------------------------------------------13.α. Σε ποια περιοχή και από ποιον συνεχίζονται οι επιχειρήσεις;---------------------------------------------------β. Ποια γεγονότα ενισχύουν την αίσθηση ότι η επανάσταση έσβηνε; 13
 14. 14. 14. Σε ποια ενέργεια προβαίνουν οι Μεγάλες Δυνάμεις το 1827; (15). Να σχολιάσετε το κλίμα που επικρατεί κατά την αρχή της επανάστασης, όπως αποτυπώνεται στην πηγή 1, σελ. 30 (16). α. Περιγράψτε τη δραματική κατάσταση των πολιορκημένων του Μεσολογγίου. (πηγή 2, σελ. 31). β. Ποιο ποίημα γνωρίζετε που αναφέρετε στο ίδιο θέμα; Να βρείτε σχετικά χωρία. (17). Βρείτε πληροφορίες ανά ομάδες για τα πρόσωπα στις εικόνες 2,3,4,6,7,8. 18. Με αφορμή την εικόνα 1 της σελ. 30 να εξηγήσετε γιατί κατά τη Χρ. Κουλούρη επιλέγετε η 25 η Μάρτη 1821 ως ημέρα έναρξης της ελληνικής επανάστασης. 19. Αφού διαβάσετε το παρακάτω απόσπασμα, να απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί: Διαφωνίες μεταξύ των Ελλήνων αναφορικά με την έναρξη Επανάστασης στην Πελοπόννησο Στις 26 Ιανουαρίου 1821 έλαβε χώρα στο Αίγιο μυστική συγκέντρωση μυημένων Φιλικών, προκρίτων και αρχιερέων της βορειοδυτικής Πελοποννήσου, γνωστή στην ιστορία ως Συνέλευση της Βοστίτσας [η ονομασία του Αιγίου επί Τουρκοκρατίας]. Στη συνέλευση παρευρισκόταν και ο αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Δικαίος – Παπαφλέσσας, απόστολος της Φιλικής Εταιρείας, μία άκρως ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, ο οποίος παρουσίασε τις εντολές του Αλέξανδρου Υψηλάντη σχετικά με την έναρξη του Αγώνα στο Μοριά. Οι πρόκριτοι και οι κληρικοί αντιμετώπισαν με δυσπιστία – και ορισμένοι με φανερή εχθρότητα – τον Παπαφλέσσα [...]. Η συζήτηση εξελίχθηκε σε σκληρή αντιμαχία και ανταλλαγή ύβρεων – ιδιαιτέρως μεταξύ του επισκόπου Παλαιών Πατρών Γερμανού και του Καλαβρυτινού προύχοντα Ανδρέα Ζαΐμη, από τη μία, και του Παπαφλέσσα από την άλλη – και τελείωσε με ανταλλαγή εκατέρωθεν απειλών. [...] Ο Γερμανός εξύβρισε τον Παπαφλέσσα: .Είσαι άρπαξ, απατεών και εξωλέστατος., και ο τελευταίος αποχώρησε απειλώντας ότι θα ξεκινήσει, σύμφωνα με τις εντολές της Φιλικής, την Επανάσταση, .και όποιον πιάσουν οι Τούρκοι δίχως άρματα ας τον σκοτώσουν.. Στ. Π. Παπαγεωργίου, «Πρώτο Έτος της Ελευθερίας, από τις Παρίστριες ηγεμονίες στην Επίδαυρο», Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, τόμος 3, σελ.59 14
 15. 15. ◉ Με βάση το παραπάνω κείμενο, ποιες σκέψεις κάνετε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η Επανάσταση; Πώς συνδέονται οι παραπάνω αντιδράσεις με τα χρόνια 1825-1827; 20. Πώς ο Κολοκοτρώνης και ο Παπαφλέσσας προσπαθούν να τονώσουν το ηθικό των Ελλήνων και να αμβλύνουν τις αντιθέσεις; 21. Αναφερθείτε στην απήχηση που έχει η πολιορκία του Μεσολογγίου στο εξωτερικό. ΔΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ http://istgym.pblogs.gr/2010/10/enothta-8h-h-exelixh-ths-ellhnikhs-epanastashs-1821-1827.html http://www.gkonstantinou.com/school_work/ggymn.html# 15
 16. 16. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. α. Ποιες οι άμεσες επαναστατικές ανάγκες; β. Ποιοι αναλαμβάνουν να τις καλύψουν;--------------------------------------------------------------Τοπικοί οργανισμοί = γ. Από ποιους ελέγχονται οι τοπικοί οργανισμοί; 2. Ποιοι οι τοπικοί οργανισμοί και ποιοι οι επικεφαλής τους; 3.α. Υπήρξε χρήσιμη η συγκρότηση τοπικών οργανισμών; β. Ποιο το πρόβλημα που δημιουργεί; γ. Ποιες οι αντιδράσεις των οπλαρχηγών μετά την έλευση του Δ. Υψηλάντη, ο οποίος έρχεται για να αναλάβει την ηγεσία του Αγώνα; Ποιο το βασικό ζητούμενο της Α΄ Εθνοσυνέλευσης και πώς αναδεικνύονται οι παραστάτες; 4. α. Πού και πότε έγινε η Α΄ Εθνοσυνέλευση και τι ψηφίζει;----------------------------------------------β. Από πού είναι επηρεασμένο το Σύνταγμα της Επιδαύρου;----------------------------------------------------------γ. Γιατί αποτελεί ευρωπαϊκή εξαίρεση και τι σπεύδει να διακηρύξει;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------δ. Ποια σώματα ορίστηκε να ασκούν τη διοίκηση, με πόσα μέλη και με ποιους επικεφαλής; ε. Ποιοι πλειοψηφούν στο Βουλευτικό και ποια συνέπεια έχει αυτό; 5. Πού και πότε γίνεται η Β΄ Εθνοσυνέλευση;---------------------------------------------------------------β. Τι ψηφίζει και τι καταργεί;-----------------------------------------------------------------------------------------------------γ. Ποιους ορίζει επικεφαλής; 6. Πού οδηγεί η πολιτική ένταση;----------------------------------7. Ποια τα σημεία τριβής μεταξύ των αντιπάλων του εμφυλίου; 8. Ποιες οι δύο παρατάξεις (επικεφαλής);----------------------------------------------------------------------9. Ποια η εξέλιξη του πολέμου; 10. Τι ξέρετε για την Γ΄ Εθνοσυνέλευση; 16
 17. 17. (12). Ποιος είναι ο φόβος του Κολοκοτρώνη; (πηγή 1, σελ. 33) (13). Τι επικαλείται ο συντάκτης της επιστολής; (πηγή 3., σελ. 34) (14). Από πού είναι επηρεασμένα τα Συντάγματα της ελληνικής επανάστασης; ( πηγή 2, σελ. 33 και πηγή 4, σελ. 34) 15. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες: α. Επικεφαλής της Πελοποννησιακής Γερουσίας ήταν ο Αλ. Μαυροκορδάτος β. Το καλοκαίρι του 1821 ήρθε στην Πελοπόννησο ο Δ. Υψηλάντης για να αναλάβει την ηγεσία του Αγώνα. γ. Το Σύνταγμα της Επιδαύρου εγκαθιστούσε στην Ελλάδα το πολίτευμα της απόλυτης μοναρχίας. δ. Κατά τη διάρκεια της Β΄ Εθνοσυνέλευσης καταργήθηκε το αξίωμα του αρχιστράτηγου, που το έφερε ως τότε ο Κολοκοτρώνης. ε. Η Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Τροιζήνα, 1827) εξέλεξε Κυβερνήτη της Ελλάδος τον Ι. Καποδίστρια. 16. Αφού διαβάσετε το παρακάτω απόσπασμα, να απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί: Η Διακήρυξη της Α’ Εθνοσυνέλευσης της Επιδαύρου (απόσπασμα) Ἀπόγονοι τοῦ σοφοῦ καὶ φιλανθρώπου Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων, σύγχρονοι τῶν νῦν πεφωτισμένων καὶ εὐνομουμένων λαῶν τῆς Εὐρώπης καὶ θεαταὶ τῶν καλῶν, τὰ ὁποῖα οὗτοι ὑπὸ τὴν ἀδιάρρηκτον τῶν νόμων αἰγίδα ἀπολαμβάνουσιν, ἦτο ἀδύνατον πλέον νὰ ὑποφέρωμεν μέχρις ἀναλγησίας καὶ εὐηθείας τὴν σκληρὰν τοῦ Ὀθωμανικοῦ Κράτους μάστιγα, ἥτις ἤδη τέσσαρας περίπου αιῶνας ἐπάταξε τὰς κεφαλὰς ἡμῶν καὶ ἀντὶ τοῦ λόγου τὴν θέλησιν ὡς νόμον γνωρίσουσα, διώκει καὶ διέταττε τὰ πάντα δεσποτικῶς καὶ αὐτογνωμόνως. Μετὰ μακρὰν δουλείαν ἠναγκάσθημεν τέλος πάντων νὰ λάβωμεν τὰ ὅπλα εἰς χεῖρας καὶ νὰ ἐκδικήσωμεν ἑαυτοὺς καὶ τὴν πατρίδα ἡμῶν ἀπὸ μίαν τοιαύτην φρικτὴν καὶ ὡς πρὸς τὴν ἀρχὴν αὐτῆς ἄδικον [...] τυραννίαν [...]. Ἐν Ἐπιδαύρῳ τὴν 15ην Ἰανουαρίου 1822, ἔτος Α΄ τῆς Ἀνεξαρτησίας. Δ. Κόκκινος, Η Ελληνική Επανάστασις, Μέλισσα, ◉ Με βάση το παραπάνω απόσπασμα του Συντάγματος, ποιοι είναι οι λόγοι που οι Έλληνες εξεγέρθησαν και τι είδους Επανάσταση έκαναν; ΔΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ http://www.gkonstantinou.com/school_work/ggymn.html# http://istgym.pblogs.gr/2010/10/enothta-9h-prwtes-prospatheies-twn-epanastathmenwn-ellhnwn-gia-s.html 17
 18. 18. Ενότητα 9η 17. Υπογραμμίστε τα χαρακτηριστικά των ελληνικών Συνταγμάτων στο κείμενο που ακολουθεί: 18
 19. 19. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Ποια διευκρίνιση κάνουν οι Έλληνες σχετικά με το χαρακτήρα της ελληνικής επανάστασης, ώστε να εξασφαλίσουν την συμπαράσταση των Ευρωπαίων;---------------------------------------------------------------2. Γιατί η διεθνής συγκυρία είναι δυσμενής για την ελληνική επανάσταση; 3. Ποια η ευρωπαϊκή στάση απέναντι στο ελληνικό ζήτημα τα δύο πρώτα χρόνια (1821 -22) και πώς δικαιολογείται; 4. Ποια η στάση της Ρωσίας και ποιος Έλληνας πολιτικός προσπαθεί να την αλλάξει; 5. Γιατί, πότε και από ποιον αναθεωρείται η στάση της Αγγλίας; α. Γιατί η Ρωσία συντάσσει το σχέδιο των τριών τμημάτων; β. Τι είναι το σχέδιο των τριών τμημάτων και ποια η αντίδραση Ελλάδας και Τουρκίας; 6. Ποια δύο γεγονότα αποδεικνύουν την αγγλική επιρροή κατά τα έτη 1824 - 1825; 7. Γιατί δημιουργούνται τα ξένα κόμματα στην Ελλάδα, ποια είναι και με ποιους εκπροσώπους; α. Τι είναι ο φιλελληνισμός; β. Από ποιους παράγοντες ενισχύεται; γ. Υπήρχαν αρνητικά φαινόμενα; 8.α. Ποια η προσφορά του φιλελληνισμού; β. Ποιος ο γνωστότερος φιλέλληνας και πού πεθαίνει; 9. Ποια συνθήκη οδηγεί στη ίδρυση αυτόνομου ελληνικού κράτους; β. Τι ξέρετε για τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου; 10. Πώς οδηγούμαστε στο Πρωτόκολλο Ανεξαρτησίας και ποιοι οι όροι του; όροι: (13). Γιατί οι Ευρωπαίοι οφείλουν να βοηθήσουν την Ελλάδα; (πηγή 1 και 2, σελ. 35) 19
 20. 20. (14). Γιατί ο Χομπσμπάουμ θεωρεί ότι η ελληνική επανάσταση πέτυχε; πηγή 3, σελ. 36) (15). Να συγκρίνετε τον χάρτη της σελ. 37 με τον χάρτη της σημερινής Ελλάδας. 16. Ποια υποψία προσπαθεί να διαλύσει η Α΄Εθνοσυνέλευση; 17. Πώς εξηγεί ο ιστορικός το κίνημα του φιλελληνισμού; 18. Διαβάστε και υπογραμμίστε τη συνοριακή γραμμή. http://www.gkonstantinou.com/school_work/ggymn.html# ΔΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ http://istgym.pblogs.gr/2010/11/enothta-10h-prwtes-prospatheies.html 20
 21. 21. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. α. Πού και πότε δημιουργούνται οι πρώτες βιομηχανίες; β. Ποια τα κύρια γνωρίσματα της εκβιομηχάνισης; 1. 2. 3. 4. 5. γ. Ποιοι οι πόλοι εκβιομηχάνισης; ---------------------------------------------- και --------------------------------------------2. Τι ονομάζουμε βιομηχανική επανάσταση; 3. Ποιες χώρες αναπτύσσονται βιομηχανικά ως τα μέσα του 19 ου αι. και ποιες από τα μέσα του 19ου αι. και μετά;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. α. Ποιες αλλαγές φέρνει η επιστημονική έρευνα στη χημεία και τον ηλεκτρισμό; β. Ποια χώρα πρωτοπορεί στη χημεία;-------------------------------5. 6. 7. Ποιες οι εξελίξεις που αφορούν τις συγκοινωνίες; (σιδηρόδρομος – ατμοάμαξα – τραμ – μετρό – ατμόπλοιο – αυτοκίνητο – αεροπλάνο) 8. Ποιες οι αλλαγές στις επικοινωνίες; 9. Ποια εξέλιξη συμβαίνει λόγω της επανάστασης σε συγκοινωνίες και επικοινωνίες; 10. Τι είναι ο καπιταλισμός και ποια η ιδεολογική του σημασία; 11. Πώς δημιουργούνται οι μετοχές, οι τράπεζες και τα ολιγοπώλια – μονοπώλια; κεφάλαια τράπεζες ολιγοπώλια 12. Γιατί δημιουργούνται οικονομικές κρίσεις και συζητείται η κρατική παρέμβαση; 21
 22. 22. 13. Να βρείτε στοιχεία ανά ομάδες για τα εξής επιτεύγματα της βιομηχανικής επανάστασης: ατμόπλοιο – σιδηρόδρομος - αεροπλάνο – αυτοκίνητο - τηλέφωνο – ασύρματος 14. Αναφέρετε τις απόψεις του γράφοντος και διατυπώστε τη δική σας άποψη. συμφωνείτε μαζί του ή όχι; ΔΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ http://istgym.pblogs.gr/2010/12/enothta-12h-h-wrimansh-ths-biomhhanikhs-epanastashs.html http://www.gkonstantinou.com/school_work/ggymn.html# 22
 23. 23. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Τι είδους αλλαγές επιφέρει η βιομηχανική επανάσταση (επιγραμματικά); Α. Β. 2. α. Πού διοχετεύεται η πληθυσμιακή αύξηση μετά το 1850; β. Σε ποιες περιοχές κατευθύνεται η εξωτερική μετανάστευση;-------------- ------------------- --------------- 3. Γιατί οι αριστοκράτες – μεγαλογαιοκτήμονες μένουν πανίσχυροι σε ανατολική και μεσογειακή Ευρώπη, ισχυροί στην Αγγλία και γιατί χάνουν την επιρροή τους στη Γαλλία; 4. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι αστοί; α. - - β. γ. 5. Πώς ήταν η ζωή των αγροτών; 6. Περιγράψτε τη ζωή των εργατών και αναφερθείτε στο μέσο όρο ζωής τους; 7. Γιατί δημιουργήθηκε και τι είναι η θεωρία του σοσιαλισμού; 8. Τι είναι ο ουτοπικός σοσιαλισμός; 9. α. Ποιοι οι συγγραφείς του Κομμουνιστικού Μανιφέστου και πότε δημοσιεύεται; β. Ποιο το κύριο αίτιο της κοινωνικής αδικίας, όπως παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο του Μαρξ και πώς μπορεί να επέμβει η εργατική τάξη; γ. Ποιες οι θέσεις του μαρξισμού; 10. α. Πότε οι εργάτες διεκδικούν 8ωρη εργασία;---------------------------------------------β. Τι ήταν οι χαρτιστές; 11. α. Ποια η κατάληξη της εργατικής απεργίας της 1 ης Μάη 1886; β. Από πότε γιορτάζεται η εργατική Πρωτομαγιά; 12. Ποιες οι επιτυχίες του συνδικαλισμού στα τέλη του 19 ου; α. 23
 24. 24. β. γ. 13.α. Ποιες οι προσπάθειες πολιτικής οργάνωσης των εργατών (1864 – 1889); β. Ποια είναι επιγραμματικά η πολιτική πρόταση των Γερμανών Καρλ Λίμπκνεχτ και Ρόζα Λούξεμπουργκ και του Ρώσου Λένιν; 14. Τι ξέρετε για το κίνημα της χειραφέτησης της γυναίκας και ποια η εκπρόσωπός του; 15. Περιγράψτε τις συνθήκες ζωής των φτωχών της βιομηχανικής κοινωνίας. 16. Ποιες αλλαγές παρουσιάζει η εργατική τάξη τον 19 ο αι.; ΔΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ http://istgym.pblogs.gr/2010/12/enothta-13h-koinwnikes-kai-politikes-diastaseis-ths-biomhhanikhs.html http://www.gkonstantinou.com/school_work/ggymn.html# 24
 25. 25. 1. α. Από ποια συνέλευση εκλέγεται ο Καποδίστριας και πότε έρχεται στο Ναύπλιο;……………………… β. Ποια η κατάσταση της Ελλάδας την οποία καλείται να αντιμετωπίσει; 2. α. Ποιο Σύνταγμα αναστέλλει και γιατί;…………………………………………………. β. Ποια Εθνοσυνέλευση επικυρώνει τις αποφάσεις του;-----------------------------------------------------------------3. Ποιες οι αλλαγές στις ένοπλες δυνάμεις; 4. Ποιες οι οικονομικές καινοτομίες του Καποδίστρια; α. β. γ. δ. ε. 5. Πώς οργανώνει την εκπαίδευση; 6. Πώς επιλύει τα εκκρεμή ζητήματα (ανεξαρτησία – σύνορα); 7. Ποιες δυνάμεις ασκούν αντιπολίτευση στον Καποδίστρια; 8. Ποια γεγονότα δημιουργούν ένταση και οδηγούν στη δολοφονία Καποδίστρια; (9). Να παρουσιάσετε τις δύο απόψεις που διατυπώνονται στην πηγή της σελ. 55 του βιβλίου σας σχετικά με τον Καποδίστρια. 25
 26. 26. 10. Σύμφωνα με τις ιστορικές σας γνώσεις και την παρακάτω πηγή να παρουσιάσετε τις σχέσεις που έχει ο Καποδίστριας με την αντιπολίτευση; 11. Να αποφασίσετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες: α. Ο Καποδίστριας ήρθε στο Ναύπλιο στα 1829. β. Ο Καποδίστριας ανέθεσε τη διοίκηση του στρατού και της δικαιοσύνης σε προεστούς και προκρίτους. γ. Ο Καποδίστριας έκοψε νόμισμα, τον φοίνικα. δ. Ο Κυβερνήτης ίδρυσε το πρώτο πανεπιστήμιο στη χώρα. ε. Η Ελλάδα διεύρυνε τα σύνορά της χάρη στους επιδέξιους χειρισμούς του Κυβερνήτη. 12. Να δώσετε τους ορισμούς των εξής όρων: Λόχος των Ευελπίδων - Aλληλοδιδακτικά σχολεία Ελληνικά σχολεία ΔΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ http://www.youtube.com/watch?v=S2MpQB8mW1s http://istgym.pblogs.gr/2011/01/enothta-17h-o-i-kapodistrias-ws-kybernhths-ths-elladas-1828-1831.html 26
 27. 27. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. α. Γιατί οι Μεγάλες Δυνάμεις κινητοποιούνται μετά τον ελληνικό εμφύλιο που ακολουθεί τη δολοφονία του Καποδίστρια; β. Ποιες οι δύο σημαντικές επεμβάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων στα ελληνικά πράγματα; 2. α. Τι ήταν η αντιβασιλεία β. Ποιοι οι διορισμένοι Βαυαροί αξιωματικοί και με ποιους τομείς ασχολήθηκαν; γ. Ποιες οι τρεις επιδιώξεις της Αντιβασιλείας; 3. – 7. Ποιες οι αλλαγές σε διοίκηση, στρατό, δικαιοσύνη, εκπαίδευση, εκκλησία; 8. Ποια στάση υιοθετούν οι Έλληνες απέναντι στην Αντιβασιλεία (δες και πηγή γ. σελ. 57); 9. Ποιος ο βασικός στόχος του Όθωνα όταν αναλαμβάνει και πώς εκφράζονται οι αντιδράσεις σ΄ αυτήν την πολιτική; 10. Ποια κατάσταση επικρατεί πριν την 3 η Σεπτεμβρίου 1843; 11. α. Ποιο το αίτημα των διαδηλωτών την 2 η – 3η Σεπτέμβρη 1843;----------------------------------------------β. Ποιοι οι πρωταγωνιστές;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 27
 28. 28. γ. Ικανοποιήθηκαν τελικά οι απαιτήσεις του πλήθους;--------------------------------------------------(12). Πώς υποδέχτηκαν οι Έλληνες τον Όθωνα στις 25 Ιανουαρίου του 1833; (Δες εικόνα σελ. 57) (13). Ποιοι οι στόχοι της Αντιβασιλείας κατά τον Μάουερ, όπως παρουσιάζονται από τον ίδιο στην πηγή α. της σελ. 57; (14). Ποια η πρόταση του Ρούνχαρτ προς τους αντιπροσώπους της Αντιβασιλείας, όπως διατυπώνεται στην πηγή β. της σελ. 57; (15). Σχολιάστε την εικόνα 2, σελ. 58. (16). Ποιοι οι δύο στόχοι της Αντιβασιλείας και κατά πόσο είναι εφικτοί; ΔΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ http://www.youtube.com/watch?v=_0lHAzQNmCU http://www.youtube.com/watch?v=ti5255hVCwU http://istgym.pblogs.gr/2011/01/enothta-18h-apo-thn-afixh-toy-othwna-1833-ews-thn-3h-septembrioy.html http://www.gkonstantinou.com/school_work/ggymn.html# 28
 29. 29. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Τι ορίζει το Σύνταγμα του 1844 για κάθε εξουσία; 2. Ποια η διαμάχη αυτοχθόνων – ετεροχθόνων και πώς έγινε η διευθέτησή της; 3. Ποια προβλήματα παρουσιάζει η λειτουργία του πολιτεύματος; 4. Τι γνωρίζετε εν συντομία για τη δράση του Ιωάννη Κωλέττη; 5. Ποιος εισάγει τη Μεγάλη Ιδέα και γιατί αυτή βρίσκει πρόσφορο έδαφος; 6. Ποιοι ονομάζονται «αλύτρωτοι» και τι είναι ο «αλυτρωτισμός»; 7. Ποια αντίληψη προωθεί ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος; 8. Μεταξύ ποιων διεξάγεται ο Κριμαϊκός πόλεμος;--------------------------------------------------------------------------------9. 10§. Γιατί οι Έλληνες οργανώνουν εξεγέρσεις στις αρχές του 1854 και ποια η κατάληξή τους; 11. Πώς έληξε ο Κριμαϊκός πόλεμος και τι ήταν το Χάτι Χουμαγιούν; Χάτι Χουμαγιούν 12. Ποια η συνέπεια του Κριμαϊκού πολέμου για την ελληνική πολιτική σκηνή; 13. Ποιες επαναστάσεις οδηγούν στην έξωση του Όθωνα; (14). Τι δείχνει η εικόνα 1 της σελ. 59; (15). Να μελετηθούν οι δύο πηγές α & β της σελ. 60 σε αντιπαραβολή. (16). Ποια τα κριτήρια επιλογής των βουλευτών; (17). Κατά πόσο ήταν ανόθευτες οι εκλογικές διαδικασίες; 29
 30. 30. (18). Να ορίσετε τις έννοιες: Μεγάλη ιδέα: Αλυτρωτισμός: ΔΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ http://www.youtube.com/watch?v=P55hvanZvUc http://istgym.pblogs.gr/2011/02/enothta-19h-apo-thn-3h-septembrioy-1843-ews-thn-exwsh-toy-othwna.html http://www.gkonstantinou.com/school_work/ggymn.html# 30
 31. 31. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Ποιος ο νέος βασιλιάς και ποια η αγγλική του προίκα;------------------------------------------------------------2. Ποιοι οι όροι του Συντάγματος του 1864; 3. Ποιες οι σημαντικές ενέργειες του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου και ποιος τον απομάκρυνε; 4. Εξηγήστε το πελατειακό σύστημα του ελληνικού κοινοβουλευτισμού; 5. α. Ποιος ο βασικός παράγοντας αστάθειας;------------------------------------------------β. Ποιος πολιτικός εκφράζει την αντίθεσή του;---------------------------------------γ. Σε ποιο κείμενο; -----------------------------------------δ. Τι ήταν η αρχή της δεδηλωμένης; 6. Πώς αντιμετωπίζει ο βασιλιάς την κριτική του Τρικούπη; 7. Πώς εδραιώνεται ο δικομματισμός; 8. Ποιο το πρόγραμμα του Χαρίλαου Τρικούπη; 31
 32. 32. 9. Ποιες οι θέσεις του Θεόδωρου Δηλιγιάννη; 10. α. Τι ξέρετε για την πτώχευση του 1893; β. Τι ξέρετε για την επανάσταση του 1896 στην Κρήτη; 11. Τι ξέρετε για τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897; (δες και πηγή 2, σελ. 63) 12. α. Εξηγήστε τον όρο: Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος (ΔΟΕ): β.Γιατί η Ελλάδα δέχεται τον Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο (ΔΟΕ); 13. Πώς αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός την ήττα του 1897 και πώς παρεμβαίνει ο Γεώργιος; (14). Σχολιάστε την εικόνα στη σε. 61 σε σύγκριση με την άφιξη του Καποδίστρια και του Όθωνα. (15). Ποια η πηγή της κακοδαιμονίας της Ελλάδας κατά τον Τρικούπη στο ιστορικό του άρθρο «Τις Πταίει;» (πηγή 1, σελ. 61) και σε ποια αρχή τον οδήγησε αυτή του η διαπίστωση; (16). Ποιο το μεγαλύτερο τεχνικό έργο του Τρικούπη; (εικόνα 3, σελ. 62) (17). Πώς λειτουργεί η πολιτική ζωή στην Ελλάδα; 32
 33. 33. ΔΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ http://istgym.pblogs.gr/2011/02/enothta-20h-apo-thn-exwsh-toy-othwna-1862-ews-to-kinhma-sto-goyd.html http://www.gkonstantinou.com/school_work/ggymn.html# 33
 34. 34. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.2. Τι ονομάζουμε Κρητικό ζήτημα; α. Πότε γίνεται η μεγάλη Κρητική Επανάσταση;-------------------------------------------------------------------------β. Ποια η πιο ηρωική στιγμή της και ποιος ο αντίκτυπός της;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Τι προβλέπει ο οργανικός νόμος; 5. Τι ήταν η Σύμβαση της Χαλέπας και πώς καταργείται; 6. Ποιοι αναλαμβάνουν επικεφαλής στην αυτόνομη Κρητική πολιτεία (1896 – 1897); 7. Τι ξέρετε για την επανάσταση του Θέρισου και ποιες πολιτικές εξελίξεις πυροδοτεί; (8). Ποιες οι συνέπειες του ολοκαυτώματος του Αρκαδίου στην επανάσταση του 1866; (εικόνα 1, σελ. 64) (9). Ποια τα αιτήματα των Κρητικών και τι παρατηρείται στη διατύπωσή τους; (απευθύνονται – αυτονομία) (πηγή 1, σελ. 64) 34
 35. 35. (10). Ποια η ιδιομορφία της επανάστασης του Θέρισου και ποια τα αιτήματά της; (πηγή 2 σελ. 65) 11. Ποιες πολιτικές διεργασίες οδήγησαν στην επανάσταση του Θέρισου; ΔΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ http://istgym.pblogs.gr/2011/02/enothta-21h-to-krhtiko-zhthma-1821-1905.html http://www.gkonstantinou.com/school_work/ggymn.html# 35
 36. 36. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Ποια βαλκανικά κράτη αυτονομούνται; 2. Η βαλκανική κρίση των ετών 1875 – 1878 3. Η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (Φεβρουάριος 1878) 4. Το Συνέδριο του Βερολίνου (Ιούνιος 1878) 5. Η ενσωμάτωση της Θεσσαλίας και της Άρτας στην Ελλάδα (1881) 6. Η προσάρτηση της Ανατ. Ρωμυλίας από τη Βουλγαρία (1885) 7. Τι είναι το μακεδονικό ζήτημα; 8. Ποιες οι οργανώσεις της Μακεδονίας; 9. α. Ποιοι οργανώνουν τις ένοπλες δυνάμεις; β. Βρείτε πληροφορίες για την εξέγερση του Ίλιντεν; 10. α. Τι ήταν οι Νεότουρκοι; β. Γιατί προκαλούν τη συμπάθεια των Βαλκανίων; (11). Να μελετηθούν παράλληλα οι δύο πηγές (α & β) της σελ. 67. (12). Ποια η πρώτη αντίδραση προς το κίνημα των Νεότουρκων και κατά πόσο ανταποκρίθηκαν στην πραγματικότητα; (πηγή 2, σελ. 68 και εικόνα 3, σελ. 68) 36
 37. 37. (13). Πώς η ίδρυση του ελληνικού κράτους δημιουργεί εθνικιστική έξαρση στα Βαλκάνια (από πηγή 1); (14). Ποιος ο ρόλος της «Οργάνωσης της Κωνσταντινουπόλεως» (από πηγή 2) ; ΔΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ http://istgym.pblogs.gr/2011/02/enothta-22h-ta-balkania-twn-allhlosygkroyomenwn-ethnikwn-epidiwx.html http://www.gkonstantinou.com/school_work/ggymn.html# 37
 38. 38. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.2. Πώς μεταβάλλεται η έκταση και ο πληθυσμός της Ελλάδας το 19 ο αι. 3. Τι ήταν οι εθνικές γαίες; 4. α. Τι ήταν τα τσιφλίκια. β. Τι ήταν οι κολίγοι; 5.Πού στηρίζεται η ελληνική γεωργία και ποιο το πρόβλημα της μονοκαλλιέργειας; 6. Εμπόριο 7. Ναυτιλία 8. Τραπεζικό σύστημα 9. Βιομηχανία 10.Ποιος ο ρόλος του κράτους; 11. Ποια η προσφορά του εξωελλαδικού κεφαλαίου; 12. Πώς διαμορφώνεται η οικονομική ανάπτυξη σε σχέση με τη Ευρώπη; 13. Πώς η αστικοποίηση γίνεται κύριος άξονας των κοινωνικών αλλαγών; 14. α. Ποια η κατάσταση των αγροτών; β. Γιατί οι ακτήμονες κολίγοι της Θεσσαλίας αποτελούν ιδιαίτερη περίπτωση; 15. Ποιοι αποτελούν τα αστικά στρώματα; 16. Γιατί οι εργάτες εμφανίστηκαν αργά; 17. 18. Ποιες αλλαγές φέρνει η μετανάστευση; 19. Τι ξέρετε για την επανάσταση των κολίγων στο Κιλελέρ; 20. Τι ξέρετε για το εργατικό κίνημα τη δεκαετία 1870; 21. Ποια η θέση της γυναίκας; 38
 39. 39. (22). Τι ξέρετε το αγροτικό κίνημα στη Θεσσαλία του 19 ου αι. Πηγή 1 σελ. 69; (23). Ποιο συμπέρασμα προκύπτει από τον πίνακα της σελ. 69; (24). Σε σχέση και με την εικόνα 2 της σελ. 70, την παρακάτω πηγή και το βιβλίο να αναφερθείτε στην οικονομική και κοινωνική σημασία της καλλιέργειας της σταφίδας. ΔΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ http://istgym.pblogs.gr/2011/02/enothta-23h-h-ellhnikh-oikonomia-kai-koinwnia-kata-ton-19o-aiwna.html http://www.gkonstantinou.com/school_work/ggymn.html# 39
 40. 40. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Ποια η οικονομική και πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα στις αρχές του 2 ου αι. 2. Τι καταλογίζεται στους πρίγκιπες και συγκεκριμένα στον Κωννο και τι στον Γεώργιο; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Τι είναι ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος;--------------------------------------------------------------------------------------Πότε ιδρύθηκε; ----------- και ποιες οι αιτίες δυσαρέσκειάς του; α.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------β. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Πότε έγινε το κίνημα του Στρατιωτικού Συνδέσμου; ------------------------------- και ποια η κατάληξή του --- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Τα αιτήματα του Στρατιωτικού Συνδέσμου ήταν: (Δες και Πηγή 1, σελ. 82) (βιβλίο) α. β. γ. δ. ε. (Πηγή) α. β. γ. δ. ε. 6. Ποια απήχηση έχει ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος στο λαό; 7. Πώς εκφράστηκε η υποστήριξη στον Στρατιωτικό Σύνδεσμο;----------------------------------------------------8. Με ποια κυβέρνηση συνδιαλέγεται ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος-------------------------------------- και ποιον πολιτικό καλεί ως επικεφαλής του;------------------------------------------. (9). Να παρατηρήσετε την εικόνα της σελ. 82 και να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα. α. σε ποιο ιστορικό γεγονός αναφέρεται το σκίτσο; ------------------------------------------β. ποιοι αναπαριστώνται; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------γ. Ποια τα σύμβολα στην εικόνα; (11). Σχολιάστε τη λαϊκή συμμετοχή και τα αιτήματα που διατυπώνονται; (εικόνα 2, Πηγή 2 , σελ. 83) 40
 41. 41. 12. Υπογραμμίστε το βασικό αίτημα του Στρατιωτικού Συνδέσμου: 13. Ποιες δύο απόψεις διατυπώνονται σχετικά με το κίνημα στο Γουδί. ΔΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ http://istgym.pblogs.gr/2011/02/enothta-27h-to-kinhma-sto-goydi-1909.html http://www.gkonstantinou.com/school_work/ggymn.html# 41
 42. 42. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Δέχεται ο Βενιζέλος την πρωθυπουργία και γιατί αρνείται την κατάργηση της μοναρχίας; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Αναθεωρητική Βουλή (δες γλωσσάριο):------------------------------------------------------------------------------Συντακτική Βουλή: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Πώς λέγεται το κόμμα του Βενιζέλου;----------------------------------------- και μέσα από πόσες εκλογικές αναμετρήσεις προέκυψε; ---------1. Τι ορίζει το Σύνταγμα του 1911; α. β. γ. δ. ε. Ομάδα Κοινωνιολόγων: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Επικεφαλής ----------------------------------------------2. Ποια ενέργεια του Βενιζέλου σχετικά με τις ένοπλες δυνάμεις πυροδοτεί αντιδράσεις;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Πώς δικαιολογούνται οι ενέργειες του Βενιζέλου; ---------------------------------------------------------------4. Ποιο το αποτέλεσμα των εκλογών του Μαρτίου του 1912; ----------------------------------------(6). Γιατί ο Βενιζέλος προτείνει Αναθεωρητική και όχι Συντακτική Βουλή; (Πηγή σελ. 84) 7. Ποιον κίνδυνο από τα κάτω υπαινίσσεται ο Βενιζέλος; Απάντηση Βενιζέλου σε βουλευτή της Αντιπολίτευσης, ο οποίος το επικρίνει για υπερβολικές παροχές στις κατώτερες κοινωνικές τάξεις : Ότε βεβαίως ο κ. Βουλευτής νομίζει ότι η δύναμις του αστικού καθεστώτος είναι να μην βλέπη παντάπασι τον κίνδυνον, ο οποίος επέρχεται κατά τον εικοστόν αιώνα επί τα κάτω, κίνδυνον τον οποίον εν μέσον εχει να προλάβη, να προλαμβάνη τας εκρήξεις δια της εγκαίρου ικανοποιήσεως των δικαίων αξιώσεων των τάξεων εκείνων των εργατών των απόκληρων της κοινωνίας, ότε τοιαύτην αντίληψιν έχει ο Βουλευτής…. δεν εκπλήττομαι βεβαίως, διότι τοιαύτας εξέφερεν από του βήματος τούτου ιδέας. 42
 43. 43. 9. Σωστό – Λάθος 1. Ο Βενιζέλος συμφώνησε με εκείνους που ζητούσαν την κατάργηση της μοναρχίας. 2. Το Σύνταγμα του 1911 θέσπιζε τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. 3. Η ομάδα ων Κοινωνιολόγων συνέβαλε αποφασιστικά στην προώθηση ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων από την Αναθεωρητική Βουλή. 4. Στα πλαίσια της Αναθεωρητικής Βουλής προωθήθηκαν μέτρα υπέρ των ασθενέστερων τάξεων. 10. Τι αντιπροσωπεύει ο Βενιζελισμός για την Ελλάδα του 1910; ΔΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ http://istgym.pblogs.gr/2011/02/enothta-28h-o-eleftherios-benizelos-prwthypoyrgos-1910-1912.html http://www.gkonstantinou.com/school_work/ggymn.html# 43
 44. 44. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Τα αίτια των Βαλκανικών πολέμων είναι: 2. Ποια η ανάμειξη των Μεγάλων Δυνάμεων: Γερμανία Ιταλία Αυστρουγγαρία Αγγλία – Γαλλία - Ρωσία 3. Γιατί ο Βενιζέλος έχει αρχικά κατευναστική πολιτική απέναντι στου Νεότουρκους -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- και γιατί υπογράφει στη συνέχεια συμμαχία με Σερβία, Βουλγαρία και Μαυροβούνιο -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Πότε λαμβάνει χώρα ο Α΄Βαλκανικός ------------------------------------------ και ποια η αφορμή του; ---------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Προς τα πού οδηγούνται τα νικηφόρα στρατεύματα των Ελλήνων ---------------------, των Σέρβων ------------------------------------------------------------------ και των Βούλγαρων -----------------------------------6. Γιατί δεν έπρεπε να καταληφθεί η Θεσσαλονίκη από τους Βούλγαρους; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πότε απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη -------------------------------------- και ποια πόλη ακολουθεί; ----------------------------------------7. Ποιες οι ναυτικές επιτυχίες; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ και -------------------------------------------8. Η Συνθήκη του Λονδίνου ορίζει: 44
 45. 45. 9. Πώς εξηγείται η δολοφονία του βασιλιά Γεώργιου; 10. Πότε λαμβάνει χώρα ο Β΄ Βαλκανικός -----------------------------Ποια η αιτία του ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ποιοι παραμένουν σύμμαχοι; -----------------------------------------------------------------και ποιοι οι νέοι αντίπαλοι; -------------------------------------------------------------------(11). Ποιο το βασικό επιχείρημα του Γεωργίου για την κήρυξη του Α΄ Βαλκανικού πολέμου; (πηγή 1, σελ. 85) (12). Ποιος ο ρόλος του Βενιζέλου στους Βαλκανικούς; Πηγή 2, σελ 86 13. Να βρείτε τις σωστές και τις λάθος προτάσεις: α. Μία από τις βασικές αιτίες των Βαλκανικών πολέμων ήταν οι διώξεις που ξεκίνησαν οι Νεότουρκοι σε βάρος των αλλοεθνών πληθυσμών στα βαλκανικά εδάφη της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. β. Αφορμή του Α΄ Βαλκανικού πολέμου ήταν η άρνηση του Σουλτάνου να παραχωρήσει τα νησιά του Αιγαίου στην Ελλάδα. γ. Ο ελληνικός στόλος με επικεφαλής τον ναύαρχο Κουντουριώτη, κατάφερε να κυριαρχήσει στο Β. Α. Αιγαίο. δ. Η κατάληψη της Θεσσαλονίκης ήταν βασική επιδίωξη του βουλγαρικού στρατού. ε. Κύρια αιτία του Β΄ Βαλκανικού ήταν οι εκκρεμότητες της συνθήκης του Λονδίνου, η οποία τερματίζει τον Α΄ Βαλκανικό. στ. Στη διάρκεια του Β΄ Βαλκανικού η Ελλάδα κατέλαβε Δ. και Α. Θράκη και έφτασε ως την Αδριανούπολη. 14. Σχολιάστε την παρακάτω συνομιλία. ΔΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ http://www.gkonstantinou.com/school_work/ggymn.html# http://istgym.pblogs.gr/2011/02/enothta-29h-oi-balkanikoi-polemoi-1912-1913.html 45
 46. 46. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Η Συνθήκη του Βουκουρεστίου, που τερματίζει τον β΄ Βαλκανικό πόλεμο παραχωρεί στην Ελλάδα: α. -------------------------------------------------------------------------β. ------------------------------------------γ. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------δ.--------------------------------Τα νέα εδάφη ονομάζονται -----------------------------------------Η Ελλάδα αυξάνει τα -------------------------------------- στο -------------------------- και τον -----------------------Με βάση τον χάρτη της σελ. 87 συμπληρώστε τα κενά: Η Σερβία καταλαμβάνει ---------------------------------------Η Βουλγαρία -----------------------------------------Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ---------------------------------Η Ιταλία διατηρεί την κυριαρχία της στα ---------------------------------Στην Αλβανία παραχωρείται ----------------------------------- και αντιδρούν οι ---------------------------------2. Ποιες θετικές προοπτικές εξασφαλίζουν οι Νέες Χώρες και ποιο πρόβλημα παρουσιάζεται; Οι λαοί που δημιουργούν προβλήματα είναι οι: -------------------------------, ---------------------------------,------------------------------------------------------------Οι μεταρρυθμίσεις του Βενιζέλου υπέρ των εργαζομένων είναι: 3. Ποια η κατάσταση στην εξωτερική πολιτική; (4). Σε ποιο πνεύμα κινείται η πηγή της σελ. 88 και γιατί; 46
 47. 47. 5. Ποιες οι επιδιώξεις της εργατικής νομοθεσίας του Βενιζέλου (από τις ιστορικές σας γνώσεις και την παρακάτω πηγή 1) 6. Ποια η θέση της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης; (πηγή 2) ΔΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ http://istgym.pblogs.gr/2011/02/enothta-29h-oi-balkanikoi-polemoi-1912-1913.html http://www.gkonstantinou.com/school_work/ggymn.html# 47
 48. 48. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. - 4.Τα αίτια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ήταν η δράση τριών παραγόντων : -----------------------------, -------------------------------------------------- και ----------------------------------Ιμπεριαλισμός= Εθνικισμός= Μιλιταρισμός= 5.Τα αντίπαλα στρατόπεδα ήταν: Α. Κεντρικές Αυτοκρατορίες ή Τριπλή Συμμαχία = ---------------------------------, -------------------------, -----------------------------Β. Αντάντ ή Εγκάρδια Συνεννόηση = -----------------------------------, ---------------------------------------, --------------------5. Η αφορμή ήταν :----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο πόλεμος ονομάστηκε παγκόσμιος ή Μεγάλος Πόλεμος, γιατί έγιναν -------------- κηρύξεις πολέμων. 7. Η γραμμή των χαρακωμάτων ήταν ---------------------------------------------------------------------------Οι συνθήκες ζωής στα χαρακώματα ήταν ----------------------Τα κύρια μέτωπα είναι δύο: --------------------------------------------- και το ------------------------------------8. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία εισέρχεται στον πόλεμο στο πλευρό -----------------------------------------9. Η Βουλγαρία συμμαχεί με ------------------------------------------------------------Η Αντάντ μεταφέρει τον πόλεμο στην ----------------------------------------------Η Ιταλία τελικά συμμαχεί με -----------------------------------10. Η μάχη του Βερτέν ---------------------------------------------------------------------------11. Ποιες κοινωνικές διεργασίες λαμβάνουν χώρα σε Γαλλία και Ρωσία; Συνθήκη του Μπρεστ - Λιτόφσκ = Οι ΗΠΑ μπαίνουν στο πόλεμο το -------------- και συμμαχούν με ---------------------------------12. Ποια πολιτική ανατροπή συμβαίνει στη Γερμανία; Ο Α΄παγκόσμιος αφήνει ------------ νεκρούς και -------------- τραυματίες. (13). Αναλύστε τα αίτια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όπως αυτά παρουσιάζονται στις πηγές 1-3 της σελ. 89. (14). Περιγράψτε τη ζωή στα χαρακώματα. (εικόνα 2, σελ. 90) 48
 49. 49. (15). Σχολιάστε την εικόνα 3 της σελ. 91 (16). Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις σωστές ή λανθασμένες: α. Οι Δυνάμεις της Αντάντ ήταν η Αγγλία, η Γαλλία και η Ιταλία. β. Η αφορμή για τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο δόθηκε όταν ένας Σέρβος εθνικιστής δολοφόνησε το διάδοχο του αυστριακού θρόνου. γ. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία υπήρξε σύμμαχος των Δυνάμεων της Αντάντ. δ. Η Βουλγαρία συμμάχησε με τις Κεντρικές Δυνάμεις στα 1914. ε. Το 1915 η Ιταλία εγκατέλειψε τις Κεντρικές Δυνάμεις και συμμάχησε με την Αντάντ. 18. Να μελετήσετε προσεκτικά το κείμενο: Προσέχτε εργάτες... τα συvδικάτα μας πρέπει vα ασχοληθούν με τις απειλές τov πολέμoυ πoυ αρχίζουv να καλύπτουν το διεθνή ορίζοντα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι όταν θα έλθει η κρίσιμη στιγμή. Το βιομηχανικό δυναμικό τoυ κάθε έθνoυς το αναγκάζει να παράγει, vα υπερπαράγει. Αυτή την υπερπαραγωγή πρέπει να τη διαθέσoυμε. Κι έτσι ριχνόμαοτε στις παγκόσμιες αγορές ενώ κλείνoυμε τη δική μας αγορά με προστατευτικά μέτρα. Στρεφόμαοτε κυρίως προς τις αγορές τov τρίτoυ κόσμoυ. Κάθε έθνος επιχειρεί να εξασφαλίσει την κυριαρχία των δικών τoυ βιομηχανικών προϊόντων. 'Ετσι με φυσική νομοτέλεια, η μία χώρα βαδίζει εναντίov της άλλης, συγκρούεται μαζί της. Ποια θα εξασφαλίσει την οριστική υπεροχή των εθνικών βιομηχανικών της προϊόντων και με ποιο τpόπo; Η πιο ισχυρή; Μήπως με τov πόλεμο; Η Αγγλία και η Γερμανία αλληλοϋποβλέπονται ο πόλεμος είναι η μόνη τους λύση. Ετοιμάζονται γι ' αvτόv με ιδιαίτερη φροντίδα. Και η Γαλλία δε βρίσκεται έξω από αυτό το φοβερό παιχνίδι. Ποιο είναι το βασικό αίτιο που σύμφωνα με το κείμενο, κάνει ορατό τον επερχόμενο πόλεμο και ποιες είναι οι επιπτώσεις του πολέμου αυτού στον κόσμο; ΔΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ http://istgym.pblogs.gr/2011/02/enothta-29h-oi-balkanikoi-polemoi-1912-1913.html http://www.gkonstantinou.com/school_work/ggymn.html# 49

×