Ammatillisen opettajan tulevaisuusosaamiset 2020

424 views
385 views

Published on

Ennakoiva osaamisyhteisö startup 23.11.2012

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
424
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Jim Dator on maailman tunnetuimpiatulevaisuudentutkijoitamaailmassa. Hänenkotipesänsä ja luomuksensa on Hawaijillasijaitsevatulevaisuudentutkimuskeskus http://www.futures.hawaii.edu/
 • Tulevaisuudentutkijankäsitys (kulttuuri)evoluutioista. Ympäristömuutos on jatkuva ja loppumatonkuinPuuskankoskenkohina. Se on synnyttänytkaikkiinstituutiot ja aikanaan ne kaikki myös lopettaa tai vähintäänperusteellisestimuuttaa. Sosiaalisten ja yhteiskunnallistenmuutosten ja muuntautumisten kohdalla ei ole kysesiitä, etteiköniitätapahtuisivaanmitä, miten ja milloin. Muutostenvalinta ja ajoitus on “kelpoisuuden” kannalta ratkaisevaa ja siinäauttaasekä historian taju että tulevaisuudenymmärrys. Saatamme myös lukeaaikaaväärin ja tehdäratkaisuja, jotkavievätArgentiinan tai Kreikantielle. Useimpiensyvienlamaantumistentaustallavaikuttavatväärätuskomukset.HaetaantrendikehityksentakaaepäjatkuvuuksiaHeikotsignaalit- muutoksenensioireTrendimurtumat- kiista-keskustelu-ratkaisu -dialektiikkaLaadullinenlähestymistapa- kommentit, argumentit, dialogiProsessinäkökulma- seuranta, laajentaminen, keskustelut, muisti
 • Miksibarometriatarvitaan ja miten sitä voikäyttää.
 • Kukin väite esitellään ja käsitellään samalla kaavalla. Ensin kuvataan tulevaisuusteesi selitteineen samassa muodossa kuin sitä on kysytty. Toiseksi tulokset esitetään graafisessa muodossa sekä todennäköisenä ja toivottavana tulevaisuutena. Määrällistä kuvausta seuraa laadullisena aineistona panelistien kommentteja teesin puolesta ja vastaan. Ennen teesin sanallista yhteenvetoa näytetään ristiintaulukoitu grafiikka, joka visualisoi vastaukset nelikenttään, jossa toisena akselina on todennäköinen ja toisena toivottava tulevaisuus. Oikealla ylhäällä ovat vastaukset, joissa tulevaa kehitysnäkymää pidetään sekä todennäköisenä ja toivottavana, vasemmalla alhaalla vastaavasti päinvastoin.
 • Jakaumatvoipelkistäänelikentäksikahdenmuuttujakriteerinsuhteen. Kiinnostavaa ontietysti “iskemä” ja senhajaantumakoordinaatistoon. Aikasarjatarkastelussa !iskemä” lähteeliikkeelle.
 • Argumentiteliperusteluterilaisilletulevaisuuksille on Delfoinpääsaalis. Tavoitteena on saadaasiantuntijat ja asianosaisetargumentoimaan ja kommentoimaan, jotta “iskemäsiirtymät” perustuisivatrationaaliseenajatteluun ja vuorovaikutteisestimuodostettuunymmärrykseensiitä, mikä on hyvästä. Erilaisiaargumenttityyppejä: ideologinen, instituutionaalinen (traditio), kokemusperäinen, systeeminen (vaikutuspremissi), paradigmaattinen (muutos), …
 • Kukin väite esitellään ja käsitellään raportissa samalla kaavalla. Ensin kuvataan tulevaisuusteesi selitteineen samassa muodossa kuin sitä on kysytty. Toiseksi tulokset esitetään graafisessa muodossa sekä todennäköisenä ja toivottavana tulevaisuutena. Määrällistä kuvausta seuraa laadullisena aineistona panelistien kommentteja teesin puolesta ja vastaan. Ennen teesin sanallista yhteenvetoa näytetään ristiintaulukoitu grafiikka, joka visualisoi vastaukset nelikenttään, jossa toisena akselina on todennäköinen ja toisena toivottava tulevaisuus. Oikealla ylhäällä ovat vastaukset, joissa tulevaa kehitysnäkymää pidetään sekä todennäköisenä ja toivottavana, vasemmalla alhaalla vastaavasti päinvastoin. Väiteanalyysin lopuksi kukin väite sijoitetaan johonkin seuraavista kolmesta teesikategoriasta:Näkemykset ja argumentit tulevasta kehityksestä polarisoituvat oppimisen kannalta keskeisessä asiassa kiistakysymykseksi. Käsitykset tulevasta kehityksestä jakautuvat moniksi tulevaisuuspoluiksi, jotka on mahdollista ja tarpeen ottaa keskusteltavaksiTulevaisuusteesistä ollaan suhteellisen yhtä mieltä. Kehityskysymys nousee siitä, milloin ja millä tavalla muutos tapahtuu.Väitteiden luokitus voi muuttua barometrin seurannan aikana. Suuri yksimielisyys kaukaisesta asiantilasta saattaa lähetessään kuumentua kiistakysymykseksi tai vaatia keskustelua toteutettavan vaihtoehdon muodoista.Teoreettinen kehityskulku on kuitenkin se, että kiistakysymysvaihe eli vastakkainasettelu käynnistää kehityksen, jonka seurauksena paradigma muuttuu tai löydetään kolmas tie, jossa ei ole kyse kummastakaan alkuperäisestä vastakohdasta. Useimmiten vastakkainasettelu jatkuessaan johtaa kommentointiin, argumentointiin ja keskusteluun, jossa näkökulmat moninaistuvat ja rikastuvat. Sosiaalisissa muutoksissa on kulttuurisia hitausvoimia, jotka johtuvat vanhojen intressien, osaamisten ja instituutioiden asemien puolustamisesta. Hitausvoimia voi pitää myös hyödyllisinä voimina, joiden tehtävä on säilyttää traditiosta se, mikä on aikaa kestävää. Vähitellen evolutionaarinen muutospaine näkyy myös mielipiteiden konsensuksena, joka on ensin mahdollista saavuttaa jostain riittävän kaukana olevasta tulevaisuudentilasta.Kiistakysymykset kuten kaikki tulevaisuuskysymykset syntyvät tässä hetkessä ja tilassa, mutta niiden käsittely ja ratkaiseminen on paljon helpompaa tulevaisuudessa kuin nykyisyydessä saati historiassa.
 • Voimakas iskemäkeskittymä mittarin jompaankumpaan laitaan.
 • Ilmiötä lähestytään monesta suunnasta ilman väkeviä intohimoja ja polarisaatioita.
 • Kiistakysymyksessä käsuitykset todennäköisestä ja/tai toivottavasti eroavat jyrkästi toisistaan. Argumentti-tasossa se näkyy tunnepitoisena ja kuuntelemattomana ilmaisuna. Parhaat aikamatkat käynnistyvät kiistoista!
 • Teesienspiraaliliikettävoitarkastellakehillä, jossamatkaalkaakiistojenulkokehältä (signaloiympäristömuutoksia ja niidenmahdollisuuksia) keskustelualueelle - jossaargumentaatio on rikkaimmillaan – jossakypsyypäätöshaluttavasta ja mahdollisesta. Esimerkkitaululle on sijoitettukolmeperusopetuksenmittaria: I Koulu ja oppiminen, II Koulu ja yhteiskunta, III Oppiminen ja yhteiskunta.
 • KESUn työelämäpainotus, järjestelmätasolla toisen asteen erillisyys (ks. Lukiomittari), oppilaitosmuotojen väliset relaatiot, jatkumot
 • Ammatillisen koulutuksen dynamiikkasyntyyvuorovaiktuksestamuuttuvantyö- ja elinkeinoelämänkanssa. Kiinnostaviaovatpyrkimyksetkuvataeräänlaistaammatillistayleissivistystäkutentässämallissa, jossaydintaidotperustellaantoimintaympäristönkeskeisillämuutostrendeillä.Lähde on arvostettuyhdysvaltalainentulevaisuudentutkimuskeskus Institute for the Future http://www.iftf.org/futureworkskills2020
 • Lukion opetussuunnitelmanperusteidenuudistaminenodottaavuoroaanvielänykyisenhallituksenaikana. Kun perusopetustyönsuunnittelupääseetäyteenvauhtiinvaltioneuvostoantaneekehystoimeksiantonsa. Lukion uudistamistarpeestaollaanlaajaltiyhtämieltä, Arviointineuvosto ja OKM:n asettamakehittämisryhmäovatsanoneetsamansuuntaisetsanansa. Muutosvalmiusnäkyy myös barometripaneelistonnäkemyksissä. Sekäopettajuudenuudistumiseen että monipuolistuvanarvioinnintoteutumiseenuskotaanleveästi. Enemmänpohdintaa ja tuntemuksiaherättäävalinnaisuus ja tavat, joillayleissivistystätulevaisuudessaaikaansaadaan. Huolilukioverkonkattavuudesta ja luonteestakäyilmipanelistienkommenteista.
 • Kerstin Cuhls, Human-technologyboundaryshifts – orcooperartion? JokuPoika valvoo –seminaari 17.8.2012Eccerobot: http://www6.in.tum.de/Main/ResearchEccerobotForest Walker: http://www.gizmag.com/raytheon-significantly-progresses-exoskeleton-design/16479/picture/121265/E-Legs: http://blog.makezine.com/archive/2010/10/berkeley-bionics-introduces-elegs-e.html?pagewanted=allWirbelsturm: http://www.geodz.com/deu/d/tropischer_WirbelsturmAmbientIntelligence: http://www.acatech.de/fileadmin/user_upload/Baumstruktur_nach_Website/Acatech/root/de/Publikationen/Stellungnahmen/acatech_bezieht_Position_intelligente_Objekte_web.pdfVI-Bot: http://robotik.dfki-bremen.de/de/forschung/projekte/unterwasserrobotik/vi-bot.htmlBMBF-Foresight-Prozess:BMBF: http://www.bmbf.de/de/12673.phpFraunhofer-ISI: http://isi.fraunhofer.de/isi-de/v/projekte/bmbf-foresight.phpZukunftsfelder neuen Zuschnitts http://isi.fraunhofer.de/isi-de/v/download/publikationen/_Foresight-Prozess_BMBF_Zukunftsfelder_neuen_Zuschnitts.pdfEtablierte Zukunftsfelder: http://isi.fraunhofer.de/isi-de/v/download/publikationen/_FP_BMBF_Etab_Zukunftsf_Zukunftst.pdf
 • Ammatillisen opettajan tulevaisuusosaamiset 2020

  1. 1. - Jim Dator 17.8.21012 JokuVeli valvoo –seminaari - Hawaijin Tutu http://www.futures.hawaii.edu/
  2. 2. Barometrikehittelyä1. Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometri • Linturi, Hannu & Rubin, Anita (2011) Toinen koulu, toinen maailma. Oppimisen tulevaisuus 2030. 171 s. ISBN 978-952-249-060-5, http://ffrc.utu.fi/julkaisut/tutu-sarja/ • Linturi, Hannu, Rubin, Anita, Airaksinen, Tiina (2012) Lukion tulevaisuus, Toinen koulu, toinen maailma. ISSN-L 2242-1297 (Otavan Opiston Osuuskunta), ISSN 2242-1297 (verkkojulkaisu) http://www.oph.fi/julkaisut/2011/lukion_tulevaisuus_20302. Osaava opettaja 2010-2020 • Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön osaamisalueet http://www.edelfoi.fi/fi/kirjasto/osaavaopettaja/ (Paaso)3. Autenttinen ympäristö • Barometriympäristö http://www.edelphi.fi/fi/groups/ot • Kehittyvä ammatillinen opettajuus https://edelfoi.fi/kehittyvä-ammatillinen-opettajuus ’ • Kalvot http://www.slideshare.net/oraakkeli
  3. 3. Mitä, miksi ja miten?1. Katsotaan riittävän kauas, jotta intressien vaikutus laimenee2. Nuuskitaan käännepisteitä ja paradigmamurroksia (laadullinen ennakointi)3. Tähyillään ajopuita, liukumia ja valumisia käytäntöihin, joita kukaan ei kerro haluavansa4. Etsitään systeemisiä malleja, vuorovaikutuksia, relaatioita ja vipuvaikutuksia5. Lietsotaan, laajennetaan ja ylläpidetään argumenttien markkinoita6. Käynnistetään dialogeja ja osallistetaan toimijoita (oppijat, vanhemmat, koulut, kunnat)7. Metodeiksi open source, open data ja open argument
  4. 4. Tulevaisuusteesi (Delfoi-tekniikka)ULKOISTETTU OPETUS”Kunnat lakkauttavat opettajien vakanssit ja ostavatopetuspanokset keikkaopettajafirmoilta. Palkkiot onsidottu opetussuoritteisiin, opettajanosaamiseen, maineeseen ja kykyyn neuvotellasopimuksensa.”SeliteVuonna 2030 kollegiaalisesti opettajainhuoneisiin organisoitunut opettajakunta onpurkautunut, kun mahdollisuudet toimia perinteisiä kansallisia ja kansainvälisiä rajoja -organisaatio, kieli, luokka, koulu, koulumuoto - ylittäen ovat lisääntyneet. Opettajat tarjoavatosaamistaan rajojen yli ja kilpailevat keskenään niin hinnalla kuin osaamisen laadulla. Samallakuntien taloustilanne ja kustannussäästöt ovat johtaneet siihen, että pysyvienopettajavakanssien määrä on vähentynyt.
  5. 5. Teesi ja kiistakysymys ei- todennäköinentodennäköinen ja toivottava ja toivottava ei- todennäköinentodennäköinen ja ei-toivottavaja ei-toivottava Todennäköinen ja toivottava tulevaisuus 2030
  6. 6. Argumentaatio Puolesta VastaanKilpailu tulee myös kouluihin, ja tulokset ratkaisevat. Huonot Ei kuulu reaalimaailmaan perusopetuksessa. Pieni koululainenpalveluntuottajat karsiintuvat ja opetuksen ostajat määrittelevät tarvitsee oman ja pysyvän opettajan, joka voi rauhassatavoitteet. keskittyä kasvatukseen ja opetukseen vailla "suorituspaineita".Väittämä on kovin arvolatautunut, mutta idea sisällä ihan hyvä. En kannata missään tapauksessa. Ruotsissa on esimerkkejä,Itse en usko 2030 meille kellekään yhteen professioon (esim. joissa koulujen tuottama voitto menee pääomasijoittajille.vain ope) tai yhteen malliin – palkkatyö ja yrittäjyys lomittuvat Koululaitoksen pitää olla yhteiskunnan peruspalvelua, eija värjäytyvät. Tämä on hyvä tulevaisuudenkuva! yritystoimintaa! Stor risk för att skolan därefter skulle vara mycket ojämlik ochOstettujen opetuspanosten kohdalla on suuri riski opetuksen inte kunna garantera en likvärdig grundutbildning för alla.laadun ja toisaalta pysyvien opettaja-oppilaskontaktien Mindre orter skulle lida mest. Finlands befolkning skulle änsäilymisen kannalta. Toisaalta ostetut opetusjaksot voivat mera koncentreras till Nyland och huvudstads-regionen samtparhaimmillaan nostaa oppilaiden opiskelumotivaatiota ja några få andra större orter ! Icke önskvärt - skulle medföratodella rikastuttaa oppimisympäristöä ja tilanteita. betydligt större samhälleliga problem.
  7. 7. Teesien kolmijako
  8. 8. RATKAISUKYSYMYSTAPAHTUU EI IKINÄ
  9. 9. DIALOGIKYSYMYSKIRJO “LUMIKKI JA KÄÄPIÖT”
  10. 10. KIISTAKYSYMYSPOLARISAATIO “KAMELI”
  11. 11. Tubaron jatkoAIKA TEHTÄVÄ2/2012 eDelfoi 4.0 –kyselyt (http://eDelfoi.fi) eBarometri-ympäristön luominen Ammatillisen opettajan tulevaiuuden osaamiset, raportti 20121/2013 eBarometrin avaaminen (http://eBarometer.fi) Seurantamittaus ja -raportti 20132/2013 eBarometrin kytkeminen kehitämistyöhön Mittarien tarkistaminen1/2014 eBarometrin laajentaminen (oppilaitokset, koulutusalat) Seurantamittaus ja -raportti 20142/2014 eBarometrin mediallistaminen (artikkelit, keskustelut) Seurantamittaus ja -raportti 20141/2015 eBarometrin syventäminen (tutkimukset) Seurantamittaus ja -raportti 2015
  12. 12. Lukion tulevaisuus 2030

  ×