Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DARE 2030 - oppimisen tulevaisuusksissa

81 views

Published on

Dare to Learning-tapahtuma 5.9.2017: julkaisun tulosten esittely ja LiveDelphi-äänestys

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DARE 2030 - oppimisen tulevaisuusksissa

 1. 1. WWW.METODIX.FI
 2. 2. Jukka Tikkanen Toimintaympäristön skannaus Navakkaa digituulta Tutkimusryhmä Petra Kiuru, Jaana Liukkonen, Maili Marjamaa, Lotta Meyer-Arnold, Mirka Nalimova ja Jukka Tikkanen
 3. 3. Koulutus polarisoituu Vuonna 2040 osa suomalaisista käy ilmaista peruskoulua ja osalla on mahdollisuus ostaa korkeatasoisia personoituja koulutuspalveluita. Education becomes polarized In 2040, Finns are divided into those who rely on free basic education, and those who are able to purchase high quality personalized education services.
 4. 4. Navakkaa digituulta
 5. 5. Teesi 2: Tekoäly päätöksenteossa Vuonna 2040 laki vaatii tekoälyn ottamista mukaan organisaatioiden päätöksentekoon. Teesi 3: Uusi eliitti Vuonna 2040 on muodostunut uusi eliitti, joka kehittää kilpailukykyään teknologian ja geenitekniikan avulla. Teesi 4: Moniarvoinen yhteiskunta Ihmisvirrat muuttavat merkittävästi Suomen väestörakennetta ja synnyttävät moniarvoisen yhteiskunnan. Teesi 5: Työn loppu Vuonna 2040 teknologia on vapauttanut ihmiset palkkatyöstä. Teesi 6: Opettajien määrä Arvioi opetushenkilöstön lukumäärän kehitystä vuosina 2020, 2025, 2030, 2035 ja 2040! Klikkaa hiiren avulla kunkin vuoden kohdalle haluttu arvo ja perustele se trendivalintasi Kommentti-kentässä. Teesi 7: Talouskasvun umpikuja Jatkuvaan talouskasvuun perustuva yhteiskunta on tullut vuoteen 2040 mennessä umpikujaan ja on syntynyt uusi yhteiskuntamalli Teesit - toimintaympäristö
 6. 6. - Löytyykö riittävän jaettu arvopohja: “Individualismin ja markkinatalouden kiihtyvä tango”? - Polarisaation pelko: “Hyödylliset ja hyödyttömät kansalaiset” - Murtuuko työn merkitys? - Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkeen Virtauksia tuulten ja teesien takana
 7. 7. Tutkimusryhmä: Daniel Fernández, Juha Koivistoinen, Asta Kurhila, Milla Luoma ja Heidi Salokangas Personoitu oppiminen oppiminen sopeutuu opiskelijan mukaan Asta Kurhila
 8. 8. Vuonna 2040 ei järjestetä ylioppilaskirjoituksia Personoidun oppimisen alustat mahdollistavat yksittäisten opiskelijoiden osaamisen tason seuraamisen reaaliaikaisesti. Jyväskylän yliopiston professori Jan Lundell kirjoittaa kolumnissaan, että ylioppilaskirjoitusten poistaminen säästäisi sekä rahaa että opiskelijoita. Kirjoitusten tilalle Lundell tarjoaa jatkuvaa arviointia. 2040 there are no more matriculation examinations at the end of upper-secondary school Personalized studying platforms make it possible to follow the progress of each student in real time. Professor Jan Lundell from University of Jyväskylä writes in his column that it would be cheaper for society and less stressful for students if the whole system of matriculation examinations would be shut down. Lundell suggests that matriculation examinations should be replaced by continious assesments.
 9. 9. Personointiin kuuluu sekä ulkoisesti näkyvät järjestelyt - mm. oma etenemistahti - millä välineillä opitaan - missä oppiminen tapahtuu -mitä opiskelumenetelmiä käytetään että opiskelijan sisäinen sitoutumisprosessi -mitä tämä aihe merkitsee minulle oppijana Välineenä henkilökohtainen opetussuunnitelma
 10. 10. Personointiin liittyviä kysymyksiä
 11. 11. -kontaktiopetuksen renessanssi -temperamentti pitää huomioida, mutta erilaiset oppijat halutaan opiskelemaan yhdessä -mentori tarvitaan tueksi: ihminen tai kone -vertaisryhmän merkitys säilyy -tiedon rakentaminen ja arviointi yhdessä Yksin vai yhdessä?
 12. 12. - poisoppiminen pelottaa, mutta sen avulla päästäisiin kohti uusia innovaatioita - mentorin (ihminen tai kone) tuki tuottaa lisäarvoa, merkityksellisyyttä ja elämyksellisyyttä - lähdekritiikin osaaminen yhä tärkeämpää Uudenlaista oppimista
 13. 13. - Ohjaajaaminen vahvistuu - opettajan rooli monipuolistuu: tekoälyan hyödyntäminen ja kullekin oppijalle sopivan tasoista opetusta sopivilla opetus- ja opiskelutekniikoilla - opettaja ohjaa yhteisöllistä oppimista: tiedon arviointi ja johtopäätösten teko yhdessä Muutokset opettajuuteen
 14. 14. Tutkimuksen asiantuntijapaneelien vastausten jakauma: Teesi: Vuonna 2030 ei järjestetä ylioppilaskirjoituksia
 15. 15. Tutkimusryhmä: Johanna Heine, Maarit Hildén, Anna-Liisa Juurinen ja Taina Laakkonen Kollektiivinen oppiminen uuden tiedon, luovuuden ja hyvinvoinnin lähde moninaisessa ympäristössä? Henkilökohtaistuvaa oppimista täydentävää Maarit Hildén
 16. 16. Vuonna 2040 enemmistö valmistuneista hakeutuu työelämään kouluaikana hioutuneina tiimeinä. In year 2040 majority of the graduates will join the working life as teams formed during the studies. Kollektiivinen oppiminen
 17. 17. Oppiminen parvissa, heimoissa ja muissa sosiaalisissa konteksteissa lisääntyy. Verkostosuhteilla on suuri merkitys. Ilmiö- ja projektipohjainen oppiminen on nopeampaa ja tehokkaampaa. Tiimien merkitys oppimisessa ja työelämässä yleistyy Kollektiivinen oppiminen
 18. 18. Yhteinen innovointi ja kumuloituva tieto mahdollistavat tavoitteellisen ongelmanratkaisun. Globaali toimintaympäristö hidastaa joukkoistamisen käyttöönottoa. Edellyttää johtamista. Joukkoistaminen mahdollisuutena Kollektiivinen oppiminen
 19. 19. Tekoälyn kehitys mahdollistaa jaetun sosiaalisen tietoisuuden, mutta lisää eettisiä ja tietoturvakysymyksiä. Myönteinen mahdollisuus erityisryhmien avustavassa opiskelussa. Kollektiivinen tajunta mahdollistaa ihmisen manipuloinnin. Aivojen ja tietokoneen yhdistyminen Kollektiivinen oppiminen
 20. 20. Veera Häkkinen Ville Heilala TEKOÄLY OPPIMISEN APUNA Tutkimusryhmä: Ville Heilala, Veera Häkkinen, Teija Laiho, Katja Pätsi ja Tuomas Seppälä
 21. 21. Tekoäly opettaa lastenlapsiamme vuonna 2040. Artificial intelligence will teach our grandchildren in 2040.
 22. 22. Oppimistiedon kerääminen ja hyödyntäminen “Vuonna 2030 tekoäly kerää jatkuvasti tietoa oppimistapahtumista. Tietoa hyödynnetään pitkin elinkaarta oppimisen ja osaamisen portfolioissa, opiskelijavalinnoissa ja näytöissä.”
 23. 23. Opetus globalisoituu eikä se kuulosta hyvältä “Vuonna 2030 tekoälyyn perustuva opetus toteutetaan 2-4 globaalin toimijan palveluna.”
 24. 24. Robottikaverit ovat tulossa kouluun “Vuonna 2030 kouluissa on robottikavereita, jotka ovat täydentävä osa ryhmää ja tukevat mm. ryhmäytymistä olemalla empaattisia, ystävällisiä, luovia, sinnikkäitä tai haastavia kavereita.”
 25. 25. Vaarantaako tekoälyn käyttö opetuksen tason? “Tekoälyn laajamittainen hyödyntäminen on v. 2030 muuttanut opetusta behavioristiseen suuntaan.”
 26. 26. Matka koulutuksen tulevaisuuksiin
 27. 27. Mikä skenaarioista on vallitsevin 2040? Which scenario is dominant in 2040?
 28. 28. ● Pitkäaikainen ja syvä talouden laskusuhdanne ● Tilaaja- tuottaja malli ratkaisuna ● Koulutuksen rahoituksesta karsiminen ● Ulkomaiset jätit valtaavat markkinat ● Oppiminen pääosin verkkoon ● Polarisaatio syvenee Teho Matka koulutuksen tulevaisuuksiin
 29. 29. ● Pitkäaikainen ja syvä talouden laskusuhdanne ● Koulutuksen julkinen rahoitus rapautuu ● Kotikoulu yleistyy ja oppivelvollisuudesta luovutaan ● Koulutusjärjestelmä rakentuu aitojen oppivien yhteisöjen varaan ● Kiinnittyminen tapahtuu pienyhteisöihin Turva Matka koulutuksen tulevaisuuksiin
 30. 30. ● Korkealaatuinen markkinaehtoinen koulutustarjonta alustoilla ● Julkisten koulutuspalvelujen kritiikki ● Julkisesta tuotannosta luopuminen ● Koulutussetelien käyttöönotto ● Osaaminen ja ammattitaito varmistetaan “valtiollisin” sertifiointimenettelyin ● Teknologian laaja hyväksikäyttö, kumppanuus tekoälyn kanssa ● Pitkälle personoidut opinpolut Tori Matka koulutuksen tulevaisuuksiin
 31. 31. ● Kansallinen koulutuspolitiikka ja teknologian kehittäminen tunnistetaan kansallisen kilpailukyvyn takeeksi ● Teknologiaa käytetään laajasti hyväksi opetuksessa ● Lahjakkuudet tunnistetaan ja niitä kehitetään ● Oppiva Suomi tavoitteeksi ● Kumppanuus tekoälyn kanssa ● Kansallinen, suojattu oppimisympäristö rakentuu ● Oppiva Suomi syntyy Tekno Matka koulutuksen tulevaisuuksiin
 32. 32. FAR - menetelmä - PESTO - tulevaisuustaulukko - mahdottomat tilaparit - tulevaisuuskuvat - tulevaisuuspolut - skenaariot Aineistouskollisuus Uskottavuus 2040 Miten skenaariot syntyivät
 33. 33. Matka koulutuksen tulevaisuuksiin
 34. 34. Mikä skenaarioista on vallitsevin 2040? Which scenario is dominant in 2040?
 35. 35. ● Pitkäaikainen ja syvä talouden laskusuhdanne ● Tilaaja- tuottaja malli ratkaisuna ● Koulutuksen rahoituksesta karsiminen ● Ulkomaiset jätit valtaavat markkinat ● Oppiminen pääosin verkkoon ● Polarisaatio syvenee Teho Matka koulutuksen tulevaisuuksiin
 36. 36. ● Pitkäaikainen ja syvä talouden laskusuhdanne ● Koulutuksen julkinen rahoitus rapautuu ● Kotikoulu yleistyy ja oppivelvollisuudesta luovutaan ● Koulutusjärjestelmä rakentuu aitojen oppivien yhteisöjen varaan ● Kiinnittyminen tapahtuu pienyhteisöihin Turva Matka koulutuksen tulevaisuuksiin
 37. 37. ● Korkealaatuinen markkinaehtoinen koulutustarjonta alustoilla ● Julkisten koulutuspalvelujen kritiikki ● Julkisesta tuotannosta luopuminen ● Koulutussetelien käyttöönotto ● Osaaminen ja ammattitaito varmistetaan “valtiollisin” sertifiointimenettelyin ● Teknologian laaja hyväksikäyttö, kumppanuus tekoälyn kanssa ● Pitkälle personoidut opinpolut Tori Matka koulutuksen tulevaisuuksiin
 38. 38. ● Kansallinen koulutuspolitiikka ja teknologian kehittäminen tunnistetaan kansallisen kilpailukyvyn takeeksi ● Teknologiaa käytetään laajasti hyväksi opetuksessa ● Lahjakkuudet tunnistetaan ja niitä kehitetään ● Oppiva Suomi tavoitteeksi ● Kumppanuus tekoälyn kanssa ● Kansallinen, suojattu oppimisympäristö rakentuu ● Oppiva Suomi syntyy Tekno Matka koulutuksen tulevaisuuksiin
 39. 39. FAR - menetelmä - PESTO - tulevaisuustaulukko - mahdottomat tilaparit - tulevaisuuskuvat - tulevaisuuspolut - skenaariot Aineistouskollisuus Uskottavuus 2040 Miten skenaariot syntyivät
 40. 40. ● DARE 2030 - oppimisen tulevaisuuksissa www.metodix.fi ● DARE 2040 - tulevaisuustaulukko ja tulevaisuusskenaariot www.metodix.fi ● Finland Futures Academy http://www.tvanet.fi ● OPH:n Oppimisen tulevaisuus 2030 http://bit.ly/2iIdLWN ● eDelphi http://www.edelphi.org ● LiveDelphi http://live.edelphi.org ja http://live-app.edelphi.org ● Delfoi-kehittäjäyhteisö http://edelfoi.ning.com KIITOS!
 41. 41. TIME DUR. ISSUE ON STAGE SCREEN (Liukkonen & Meyer-Arnold) 09:49:30 03:30 Elina & group thank the audience, remind about publication, group leaves stage Elina Uutela, Antti Kauppi TVA-kalvo 1 09:53:00 04:00 Antti Kauppi opastaa LiveDelphin käyttöön: video- ja printtiohjeet, Metatavu-tuki Antti Kauppi & FFA group LiveDelphi-opasvideo 09:57:00 04:00 Jukka Tikkanen esitys: miten oppimisen toimintaympäristö muuttuu vuoteen 2040, 1. teesi Jukka Tikkanen TVA-kalvot 2-7 10:01:00 05:00 Asta Kurhilan esitys: oppimisen henkilökohtaistuminen ja 2. teesi Asta Kurhila TVA-kalvot 8-14 10:06:00 05:00 Maarit Hildénin esitys: kollektiivinen oppiminen tulevaisuudessa ja 3. teesi Maarit Hildén TVA-kalvot 15-19 10:11:00 05:00 Ville Heilalan ja Veera Häkkisen esitys: tekoäly oppimisen tukena ja 4. teesi Ville Heilala & Veera Häkkinen TVA-kalvot 20-29 10:16:00 12:00 LiveDelphin kolmen teeman tulosten tarkastelua Antti Kauppi & Elina Uutela & fasilitoijat LiveDelphi-näyttö 1 (jakauma) ja 2 (kommentit) 10:28:00 07:00 Anna-Liisa Juurisen esitys: neljä skenaariopolkua tulevaisuuteen ja 5. kysymys Anna-Liisa Juurinen TVA-kalvot 30-36 10:35:00 03:00 LiveDelphin skenaarioäänestyksen tulokset, ja ryhmän kiitokset Anna-Liisa Juurinen & Antti Kauppi LiveDelphi-näyttö 1 (jakauma) ja 2 (kommentit) 10:38:00 02:00 Elina & group thank the audience, remind about publication, group leaves stage Antti Kauppi & Elina Uutela TVA-kalvo 37 10:40:00 00:00
 42. 42. RESERVIKALVOJA TÄSTÄ ETEENPÄIN
 43. 43. Teesi 1: Muutosajurit Arvioi alla olevien megatrendien ja ajureiden voimakkuutta vuonna 2030 ja 2040. Teesit - toimintaympäristö
 44. 44. Navakkaa digituulta
 45. 45. Personoitu oppiminen on yksi oppimisen osa-alue
 46. 46. - ihmisten välinen dialogi arvossaan - läsnäolo ja robotiikka sopusoinnussa - mittaavat anturit monille liikaa: lisäävät itseymmärrystä, voitava riisua - kasvavan aineiston tietoturvariskit huolettavat: manipulointi ja hakkerointi Koneen vai ihmisen kanssa?
 47. 47. - Kolme neljästä toivoo nykymuotoisten ylioppilaskirjoitusten lopettamista ja yli puolet uskoo siihen - Uudistajat ideoivat portfolioita kirjoitusten tilalle. Sillä osoitetaan osaaminen. - Neljäsosa haluaa nykyisen tavan arvioida ja vertailla opiskelijoita jatkuvan Päätulokset asiantuntijapaneelista:
 48. 48. Voiko oppimiseen koukuttua jos mukana on tekoäly? “Tekoälysovellukset tekevät oppimisesta suosittua ja koukuttavaa kaikille.”
 49. 49. Epätasaiset oppimisen mahdollisuudet “Vuoteen 2030 mennessä tekoälyn hyödyntäminen koulutuksessa on johtanut oppimismahdollisuuksien epätasaiseen jakautumiseen.”

×