Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Tulevaisuusteesikriteereitä
• On tutkimuskohteen kannalta merkityksellinen
• On riittävän yksiselitteinen
• On totuusarvol...
ULKOISTETTU OPETUS
”Kunnat lakkauttavat opettajien vakanssit ja ostavat opetuspanokset
keikkaopettajafirmoilta. Palkkiot o...
Todennäköinen ja toivottava tulevaisuus 2030
Kiistakysymys
Todennäköinen ja toivottava tulevaisuus 2030
Nelikenttä
Teesien kolmijako
Teesien tilat
KIISTA
 Näkemykset ja argumentit
tulevasta kehityksestä
polarisoituvat oppimisen
kannalta...
Puolesta Vastaan
Kilpailu tulee myös kouluihin, ja tulokset ratkaisevat.
Huonot palveluntuottajat karsiintuvat ja opetukse...
eDELFOI
Kysymyksiä
• Miksei vain kysytä ammattilaisilta heidän näkemystään, miksi tällaisia ärsyttäviä
väittämiä?
• Aika tuulesta ...
Oppimisen tulevaisuus 2030
Argumentteja todennäköisen, haluttavan ja mahdollisen
tulevaisuuden puolesta
Katsotaan riittävä...
Programmi
Päivän pillerit
Tiedon analysointi
Delfoi-managerit pohtivat, keskustelevat ja
tekevät johtopäätöksiä aineistost...
1. Oppimisen tulevaisuus 2030: perusopetus ja lukio
• Linturi, Hannu & Rubin, Anita (2011) Toinen koulu, toinen maailma. O...
Tulevaisuuksientutkimus
Futures are
SKENAARIOTSkenaariot
Scenario
s
“Entiseen tapaan”-, “Katastrofi”-, “Paluu entiseen”- ja “Muutos”-skenaariot
Oppivat organisaatiot
Peter Senge
System
thinking
Systeemi-
ajattelu,
moninais- ja
keskinäis-
riippuvuus,
vipu-
vaikutukse...
KAUKOTULEVAISUUS
TULEVAISUUSAIHIOT 2009
Tulevaisuuksien kypsyminen
METAFORINEN TULEVAISUUSKARTTA
OPETUS TIIMIYTYY JA MONINAISTUU
Jin jang
Opetusprofession metamorfoosi
2030
Kollegiaalinen, lapsiorientoitunut ja
koulutettu opettajisto (professio),
joka hetkeksi...
LiikennemetaforaLiikennemetafora rakenteisen
muutoksen mallina
Causal Layered Analysis by Sohail Iniayatullah
“Pinnasta syvyyksiin ja takaisin“
A
Litaniataso
Ensimmäinen taso eli litani...
Hybridi-Delfoi 6.-7.2.2015
Hybridi-Delfoi 6.-7.2.2015
Hybridi-Delfoi 6.-7.2.2015
Hybridi-Delfoi 6.-7.2.2015
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hybridi-Delfoi 6.-7.2.2015

Delfoi-pajat: Lääkäri 2040 (TVA/Tuy) & Organisaatioiden tulevaisuus 2025 (Humak)

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Hybridi-Delfoi 6.-7.2.2015

 1. 1. Tulevaisuusteesikriteereitä • On tutkimuskohteen kannalta merkityksellinen • On riittävän yksiselitteinen • On totuusarvoltaan avoin ja mahdollistaa monet tulevaisuudet • Herättää kiinnostuksen ja tunteen • Jakaa tai jopa polarisoi näkemykset (asteikot) • Synnyttää jännitteen todennäköisen ja toivottavan välillä • On kahden aikamittauspaikan suhteen epälineaarinen (epäjatkuvuus) • Tuottaa argumenttien moneutta ja erilaisuutta (määrä, luokkaeroavuus, originaliteetti)
 2. 2. ULKOISTETTU OPETUS ”Kunnat lakkauttavat opettajien vakanssit ja ostavat opetuspanokset keikkaopettajafirmoilta. Palkkiot on sidottu opetussuoritteisiin, opettajan osaamiseen, maineeseen ja kykyyn neuvotella sopimuksensa.” Selite Vuonna 2030 kollegiaalisesti opettajainhuoneisiin organisoitunut opettajakunta on purkautunut, kun mahdollisuudet toimia perinteisiä kansallisia ja kansainvälisiä rajoja - organisaatio, kieli, luokka, koulu, koulumuoto - ylittäen ovat lisääntyneet. Opettajat tarjoavat osaamistaan rajojen yli ja kilpailevat keskenään niin hinnalla kuin osaamisen laadulla. Samalla kuntien taloustilanne ja kustannussäästöt ovat johtaneet siihen, että pysyvien opettajavakanssien määrä on vähentynyt. Tulevaisuusteesi (Delfoi)
 3. 3. Todennäköinen ja toivottava tulevaisuus 2030 Kiistakysymys
 4. 4. Todennäköinen ja toivottava tulevaisuus 2030 Nelikenttä
 5. 5. Teesien kolmijako Teesien tilat KIISTA  Näkemykset ja argumentit tulevasta kehityksestä polarisoituvat oppimisen kannalta tärkeässä asiassa usein tunnepitoiseksi kiistakysymykseksi. DIALOGI  Käsitykset tulevasta kehityksestä jakautuvat moniksi näkökulmiksi ja tulevaisuuspoluiksi, jotka on mahdollista ja tarpeen ottaa yhteiseen keskusteluun. RATKAISU  Panelistit ovat tulevaisuusväitteestä suhteellisen yksimielisiä. Pääkysymykseksi muodostuukin se, milloin ja miten muutos tapahtuu.
 6. 6. Puolesta Vastaan Kilpailu tulee myös kouluihin, ja tulokset ratkaisevat. Huonot palveluntuottajat karsiintuvat ja opetuksen ostajat määrittelevät tavoitteet. Ei kuulu reaalimaailmaan perusopetuksessa. Pieni koululainen tarvitsee oman ja pysyvän opettajan, joka voi rauhassa keskittyä kasvatukseen ja opetukseen vailla "suorituspaineita". Väittämä on kovin arvolatautunut, mutta idea sisällä ihan hyvä. Itse en usko 2030 meille kellekään yhteen professioon (esim. vain ope) tai yhteen malliin – palkkatyö ja yrittäjyys lomittuvat ja värjäytyvät. Tämä on hyvä tulevaisuudenkuva! En kannata missään tapauksessa. Ruotsissa on esimerkkejä, joissa koulujen tuottama voitto menee pääomasijoittajille. Koululaitoksen pitää olla yhteiskunnan peruspalvelua, ei yritystoimintaa! Ostettujen opetuspanosten kohdalla on suuri riski opetuksen laadun ja toisaalta pysyvien opettaja- oppilaskontaktien säilymisen kannalta. Toisaalta ostetut opetusjaksot voivat parhaimmillaan nostaa oppilaiden opiskelumotivaatiota ja todella rikastuttaa oppimisympäristöä ja tilanteita. Stor risk för att skolan därefter skulle vara mycket ojämlik och inte kunna garantera en likvärdig grundutbildning för alla. Mindre orter skulle lida mest. Finlands befolkning skulle än mera koncentreras till Nyland och huvudstads-regionen samt några få andra större orter ! Icke önskvärt - skulle medföra betydligt större samhälleliga problem. Argumentaatio
 7. 7. eDELFOI
 8. 8. Kysymyksiä • Miksei vain kysytä ammattilaisilta heidän näkemystään, miksi tällaisia ärsyttäviä väittämiä? • Aika tuulesta temmattuja väitteitä! Miten näistä saisi asiallisempia? • Voiko kyselyssä määritellä itselleen asiantuntijuuden “tason” (esim. maallikkovastaaja)? • Miten arvotetaan asiantuntijuus ja asianosaisuus? • Täytyykö tutkijan olla aihealueen asiantuntija vai voiko Delfoilla selvittää mitä täytyisi kysyä? • Mikä on kutsukirjeen rooli? Kuinka paljon siihen voi laittaa tietoa? • Prosessista lisäkysymyksiä: • Kumpi on tärkeämpää, ideointi vai analyyttisyys? • Kumpi on tärkeämpää, sitoutuminen vai systemaattisuus? • Onko tarkoitus hahmottaa menneen kehityksen suuntaa tulevaisuudessa vai luoda uutta? • Lähdetäänkö liikkeelle perusasioista, ongelmista vai yllätyksistä? • Minkä muotoista taustatietoa on käytettävissä? • Kuinka arkaluontoisesta asiasta on kysymys? • Ovatko osallistujat tottuneet väittelemään hermostumatta ja sietämään epävarmuutta ja jopa kaaosta? • Paljonko on käytettävissä resursseja; aikaa, rahaa ja ihmisiä?
 9. 9. Oppimisen tulevaisuus 2030 Argumentteja todennäköisen, haluttavan ja mahdollisen tulevaisuuden puolesta Katsotaan riittävän kauas jotta intressien vaikutus laimenee Nuuskitaan käännepisteitä ja paradigmamurroksia (laadullinen ennakointi) Tähyillään ajopuita, liukumia ja valumisia käytäntöihin, joita kukaan ei kerro haluavansa Etsitään systeemisiä malleja, vuorovaikutuksia, relaatioita ja vipuvaikutuksia Lietsotaan, laajennetaan ja ylläpidetään argumenttien markkinoita Käynnistetään dialogeja ja osallistetaan toimijoita (oppijat, vanhemmat, koulut, kunnat) Delfoi-metodi: asiantuntijuus, asianosaisuus, anonyymisyys ja iteratiivisuus eDelfoi-työkalu: internet (pääsy, saavutettavuus), reaali- aikaisuus (kohtaaminen, dialogi), kumulatiivisuus (aikasarja, paneelit) Toimintaperiaatteiksi ”open source”, ”open data” ja ”open argument”
 10. 10. Programmi Päivän pillerit Tiedon analysointi Delfoi-managerit pohtivat, keskustelevat ja tekevät johtopäätöksiä aineistosta. Teemat ja teesit Delfoi-managerit rakentavat temaattisesti ryhmätyöntä 2-5 tulevaisuusväitettä. Toimeksianto ja johdattelu Annikki, Tommit, Tarja ja Sini Tiedon vyöryttäminen Laajennetaan ja syvennetään tiedon tuottamista asiantuntijamatriisiin ja dialogisiin prosesseihin. Tiedon tuottaminen Anonyymit asiantuntijapanelistit tuottavat jakaumia, kommentteja, argumentteja ja dialogia. Tulevaisuuksientutkimus ja Delfoi Aikamatkailun ajatukset, uskomukset ja professiot Tulevaisuuskartta Tunnistetaan ja tunnustetaan tilanne, keskustellaan ja asetetaan mahdollisia, todennäköisiä ja toivottavia päämääriä sekä kaivetaan esiin työkaluja, keinoja ja metodeita, joilla tavoitteita toteutetaan ja piirretään tulevaisuuskartta.
 11. 11. 1. Oppimisen tulevaisuus 2030: perusopetus ja lukio • Linturi, Hannu & Rubin, Anita (2011) Toinen koulu, toinen maailma. Oppimisen tulevaisuus 2030. ISBN 978-952-249- 060-5. TuY http://ffrc.utu.fi/julkaisut/tutu-sarja/. • Linturi, Hannu, Rubin, Anita, Airaksinen, Tiina (2012) Lukion tulevaisuus, Toinen koulu, toinen maailma. ISSN-L 2242- 1297 (Otavan Opiston Osuuskunta), ISSN 2242-1297 (verkkojulkaisu) http://www.oph.fi/julkaisut/2011/lukion_tulevaisuus_2030. • Barometriympäristö http://www.ebarometri.fi • eDelfoi http://edelfoi.fi • Oppimisen tulevaisuus 2030 https://edelfoi.fi/oppimisen-tulevaisuus-2030 • Futura 3/2014 (Futura 2/2015) • Google + https://plus.google.com/u/1/communities/114237887240873085448?cfem=1 • Facebook https://www.facebook.com/groups/oppimisentulevaisuus/ 2. Ammatillinen koulutus ja työelämä • Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön osaamisalueet http://www.osaavaopettaja.fi ja http://www.edelfoi.fi/fi/kirjasto/osaavaopettaja/ (Paaso, Oamk) • Koulun johtaminen ja toimintakulttuuri http://www.kaikkialla.fi/2013/09/20/johtajuudella-toimintakulttuurin-muutokseen/ • Ammattikasvatuksen aikakauskirja 3/2013: Verkko-oppiminen ja uudet oppimisympäristöt http://www.okka- saatio.com/aikakauskirja/arkisto.php?nro=2013-3 • Tyyne – työelämä oppimisympäristönä http://www.uasjournal.fi/index.php/uasj/article/view/1508/1432 3. Autenttiset ympäristöt • Nettilukio http://www.nettilukio.fi (Internetix Campus) • Nettiperuskoulu http://www.nettiperuskoulu.fi (Internetix Campus) • Metodix http://www.metodix.com (Internetix Campus) • Kalvot http://www.slideshare.net/oraakkeli • Tulevaisuuden tutkimuskeskus http://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/Sivut/home.aspx • TVA http://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/tva/Sivut/home.aspx • Tulevaisuuden tutkimuksen seura http://www.futurasociety.fi • Tulevaisuusvaliokunta http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/valiokunnat/valiokunta-tuv01/index.htx Tulevaisuuksientutkimus ja oppiminen
 12. 12. Tulevaisuuksientutkimus
 13. 13. Futures are
 14. 14. SKENAARIOTSkenaariot Scenario s “Entiseen tapaan”-, “Katastrofi”-, “Paluu entiseen”- ja “Muutos”-skenaariot
 15. 15. Oppivat organisaatiot Peter Senge System thinking Systeemi- ajattelu, moninais- ja keskinäis- riippuvuus, vipu- vaikutukset Mental models Mielen mallit ja uskomuk- set, ohjaavat ideat. Team learning Yhdessä tekeminen, tuottaminen ja jaettu oppiminen. Shared vision Jaettu arvo- perusta ja yhteiset tavoitteet. Personal mastery Taitojen ja osaamisten kehittä- minen. 5 4 3 2 1
 16. 16. KAUKOTULEVAISUUS
 17. 17. TULEVAISUUSAIHIOT 2009
 18. 18. Tulevaisuuksien kypsyminen
 19. 19. METAFORINEN TULEVAISUUSKARTTA
 20. 20. OPETUS TIIMIYTYY JA MONINAISTUU Jin jang
 21. 21. Opetusprofession metamorfoosi 2030 Kollegiaalinen, lapsiorientoitunut ja koulutettu opettajisto (professio), joka hetkeksi rakensi maailman parhaan Pisa-koulun. Teknologia avaa (oppimisen), tiimityö laventaa (opetuksen), yhteiskunta paineistaa (suorituksiin)! Koulujen kehitys eriytyy? Rikastuva ja moninaistuva opetusprofessio, joka mukautuu oppijan tarpeisiin ja ominaisuuksiin. Iso kysymys on keille kaikille ja ketä varten? Opetuksen “3D-printteri”! “MAALI“ Group thinking Not-knowing approach
 22. 22. LiikennemetaforaLiikennemetafora rakenteisen muutoksen mallina
 23. 23. Causal Layered Analysis by Sohail Iniayatullah “Pinnasta syvyyksiin ja takaisin“ A Litaniataso Ensimmäinen taso eli litania kuvaa tasoa, jolla yleistetään ja yksinkertaistetaan tarkasteltava ongelma. B Systeemien ja sosiaalisten syiden taso Sosiaalisten syiden tasolla tunnistetaan ongelma ja sen (usein lyhyen aikavälin) syyt ja seuraukset. C Diskurssin, arvojen ja maailmankuvan taso Avataan päätösten ja suunnitelmien sekä niiden sisältämien ratkaisujen ja valintojen taustalla vaikuttavat arvot ja maailmankuvat. D Myyttien ja metaforien taso Tällä tasolla ”näyttäytyvät” kollektiiviset kätketyt ulottuvuudet, joihin ei ole suoraa pääsyä.

×