Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TVA: Dynamo-case

51 views

Published on

TVA-Delfoi

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TVA: Dynamo-case

 1. 1. Dynamo 2017 Dynamon info https://sites.google.com/metodix.fi/dynamo/ & https://www.edelphi.org/dynamo-1.0# !
 2. 2. RAKENNEMUUTOSALAT Miten tunnistetaan rakennemuutosriskit ja varaudutaan muutokseen? Miten tuetaan “positiivista” alakohtaista rakennemuutosta? Esim. graafinen teollisuus, vähittäiskauppa, tuotantoteollisuus, julkinen hallinto KASVUALAT Miten tunnistaa varhaisessa vaiheessa kehittyvät osaamisen ekosysteemit? Mitä erityisiä osaamistarpeita (kvalifikaatiot) kasvualoilla? Esim. digitaalisten palveluiden tuottajat, biotalous AURINGONLASKUN ALAT Alojen uudistamisedellytykset? Miten osaamisen kehittämisellä voitaisiin vaikuttaa uudistumiseen? Esim. käsityöalat, toimistotyö HITAAN MUUTOKSEN ALAT Miten luodaan TKI-toiminnan ja osaamisen kehittämisellä edellytyksiä alojen tuottavuuden kasvulle (digitalisaatio)? Esim. parturi Työpaikkojen ennakoitu kehitys Rakenteiset muutokset (toimiala, klusteri, yritys-, koulutus- ja osaamisrakenne)
 3. 3. BAU JA MUUTOSSKENAARIO by TEM
 4. 4. SOSIOTEKNISEN MUUTOKSEN MONITASOMALLI
 5. 5. TIME 2022 2028 20322017 driving force weak signal IDEAS, GOALS, MINDSET, ... megatrend wild card OBSERVATIONS, ACTIVITY, ... trend CULTURENATURE EXOSOMATIC INFORMATION FLOW? FUTURIBLESSCENARIOS force (driver)? black swan
 6. 6. virtu- aali- suus AR robo- tiikka liik.- kuol. ilma- liik. hyb- org kapo- taasi MaaS keski- luokka tehdas perus- tulo dro- ne ener- gia kierto- ener- gia kimp- pa auto- pilot sote- uud. verkko- kauppa Tal- sinki hyper - loop “ma- mu” antic. log. dig. id JAK skep- tisis- mi big open data IKÄ YKS AUT maa- liik. vesi- liik. varas- tointi posti lento- matk. rata- liik. meri- rahti ajo- neuvo- kauppa ILM KAU PAL ÄLY GLO DIG
 7. 7. Tulevaisuusorientaatiot Roberto Poli (Unesco) asemoi kolme erilaista tulevaisuudentutkimuksen (futures studies) tulevaisuusorientaatiota: 1. Forecast on tilastollisten menetelmien perusteella tapahtuvaa trendien jatkuvuuden arviointia (aikasarjojen jatkamista), 2. Foresight on mahdollisten tulevaisuuksien (esim. skenaarioiden) analyyttistä tutkimista (exploration), 3. Anticipation (antisipaatio, ennakkoaavistus, -toimenpide) on prosessi, joka käyttää tulevaisuutta nykyisyyden kehittämisessä Se on eteenpäin katsova prosessi Tämän prosessin tuloksia voidaan hyödyntää tämän päivän toiminnassa - uusien tulkintojen tekemisessä, merkityksellisyyden huomaamisessa ja luomisessa. Tietäminen on sidoksissa perustelemiseen kun taas näkeminen on pikemminkin kyky löytää uusia näkökulmia.
 8. 8. ILMIÖ TILA 1 TILA 2 TILA 3 TILA 4 15. “Osallistuva mediakasvatus” Tiedon muodostaja Opettajien kouluttaja Pedagoginen innovaattori/ integroija “Valontuoja” 16. “Ihmisen ja koneen suhde” Mediateknologia Mediasosiaalisuus Mediaparadigma Mediaintegroija 17. “Yksityiset kuplat” Kriitikko Dialogi Valistaja Argumentoija 18. “Sananvapaus” Mielipiteen vapaus Mielipiteen säätely Marginaalien ääni Sanan paljastaja 19. “Kriittinen teknologia” Intressikeskeisyys Sisältökeskeisyys Teknokeskeisyys Välinekeskeisyys 20. “Yksityisyys” Avointa riistaa Itsesäätely Regulointi Intressisovittelu 21. “Koulutus- vienti” Sisäpolitiikka Koulutuspolitiikka Ulkopolitiikka Kauppapolitiikka TULEVAISUUSTAULUKKO C (MEDIA)
 9. 9. Tavoitteet sisältä Tulevaisuuskuvat Tavoitteet ulkoa AvoinHierarkia Teho Tekno Turva Tori
 10. 10. KLUS- TERI- TIETO (Gaia) PILOTIN PÄÄ- TÖS DELFOI (Metodix) TAR- PEET (KPMG) PANEELIT KYSELYT KONSEPTI TAVOITE PROSESSI METODIT MALLI SKENAARIOTYÖPAJA 15.2.2017 TYÖPAJA 29.3.2017 TYÖPAJA 16.5.2017 eDELPHI TOIMEN- PITEET
 11. 11. PANELISTIKONTAKTI PANELISTIOSALLISTUMINEN “DRAMATURGIA” KOMMUNIKOINTI TIEDOTUS B-käyrä A-käyrä C-käyrä
 12. 12. LÄHTEISTÄ JA MALLEISTA Valtio: Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta, OKM, TEM, LVM, OPH, ... Tulevaisuuksientutkimuksen akateemikot: WFS, WFSF, TUTU-keskus, Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry, ... Järjestöt: EU (megatrends and signals), Oecd (kompetenssit), Unesco (antisipaatioajattelu), ... Thinktankit: IFTF (mallit), Shaping Tomorrow, Z Punkt, Sitra, Delfoi-kehittäjäyhteisö, ... Tulevaisuudentutkijat ja -tekijät: Risto Linturi (radikaalit teknologiat), Osmo Kuusi (tulevaisuuksientutkimus), Arto O. Salonen (liikenne, logistiikka), Petri Tapio (liikenne, ympäristö), ...

×