Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Opetussuunnitelmat ja tulevaisuusbarometri

533 views

Published on

Esitys opetussuunnitelmien tulevaisuuspajassa 16.-18.2.2012 (Hannub Linturi, Anita Rubin)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Opetussuunnitelmat ja tulevaisuusbarometri

 1. 1. ALUKSI1. Live-Delfoissa teesit testiin https://edelfoi.fi/ops-delfoi • Keräilyerät 16.-17.02. • Finaali 17.02. klo 12-13 • Jälkipeli 18.02-16.03.20122. Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometri • Linturi, Hannu & Rubin, Anita (2011) Toinen koulu, toinen maailma. Oppimisen tulevaisuus 2030. 171 s. ISBN 978-952-249-060-5, http://ffrc.utu.fi/julkaisut/tutu-sarja/ • Linturi, Hannu, Rubin, Anita, Airaksinen, Tiina (2012) Lukion tulevaisuus, Toinen koulu, toinen maailma. ISSN-L 2242-1297 (Otavan Opiston Osuuskunta), ISSN 2242-1297 (verkkojulkaisu) http://www.oph.fi/julkaisut/2011/lukion_tulevaisuus_20303. Osaava opettaja 2010-2020 • Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön osaamisalueet http://www.edelfoi.fi/fi/kirjasto/osaavaopettaja/
 2. 2. Kielessä ja mielessä1. OPS-Delfoi • Teesit testiin2. Tulevaisuus, OPS, KESU • Tulevaisuuksientunnustelua • Verkkopedagongi, Tiina Airaksinen3. Oppimisen tulevaisuus 2030 –barometri • Neljä pelikenttää ja kolme kehitysvaihetta • Kiistoista ratkaisuihin • Kokemusten dokumentointia4. Signaaleja, ratkaisuja, dialogia, kokeiluja ja koettelemuksia • Ihastjärven koulu, Jaana Strandman • Korkeakouluopintoja yläasteella, Vesa Linja-ahon blogi • Kompetenssit yleissivistyksenä, Kaisa Lindström • Haukivuoren ”lukio”, Taru Kekkonen • Uudelleenorganisoitumista, Ville Venäläinen5. Ajan ratkaistavat teemat • Driverit hakevat itse uomansa, mutta • Paradoksit pitää ratkoa viisaasti
 3. 3. Paolo Freire ja ajan teemat Teemat ilmaisevat kussakin ajassa ratkaistavia tehtäviä ja ongelmia. Ihmisen humanisaatio riippuu siitä, kuinka hyvin hän kykenee ratkaisemaan oman aikakautensa teemat ja integroitumaan ajan henkeen. Aikakaudet täyttyvät sitä mukaa, kun ihmiset käsittävät sen teemat ja ratkaisevat sen tehtävät. Aikojen murroksessa vaihtuvat paitsi teemat myös ajan järki. - Paolo Freire 1970-luvun alussa
 4. 4. OpetussuunnitelmaOpetussuunnitelma (OPS) on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään.Opetussuunnitelmat perustuvat Opetushallituksen määrittämiin opetussuunnitelmanperusteisiin. Valtioneuvosto päättää tuntijaosta.Opetuksen järjestäjän (useimmiten kunta tai kuntayhtymä) on hyväksyttävä opetustavarten opetussuunnitelma. Yleinen käytäntö on, että kunnat valmistelevatopetussuunnitelman perusteiden pohjalta oman opetussuunnitelmansa ja kukin koulusuunnittelee tämän kuntakohtaisen suunnitelman pohjalta koulukohtaisensuunnitelman.Kaiken perusasteen-, keskiasteen- ja korkeakouluopiskelun pitää perustuahyväksyttyyn opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelman sisällöstä voidaan poiketa,mikäli opiskelija pystyy osoittamaan omaavansa tarvittavan taitotiedon. Esimerkiksiaikaisempien opintojen opintosuorituksia voidaan lukea hyväksi osaksi opintoja. Mikäliopetussuunnitelmasta poiketaan, tehdään opiskelijalle henkilökohtainenopintosuunnitelma . - Wikipedia http://fi.wikipedia.org/wiki/Opetussuunnitelma
 5. 5. Laadullinen ennakointiHaetaan trendikehityksen takaa epäjatkuvuuksiaHeikot signaalit- muutoksen ensioireTrendimurtumat- kiista-keskustelu-ratkaisu -dialaktiikkaLaadullinen lähestymistapa- kommentit, argumentit, dialogiProsessinäkökulma- seuranta, laajentaminen, osallistaminen, keskustelut, muisti
 6. 6. Barometriteemat Toiminta, yhteisö, kouluTieto, taito,oppiminen Arvot, päämäärät ja tavoitteet Toiminta- ympäristö
 7. 7. TulevaisuusteesiULKOISTETTU OPETUS”Kunnat lakkauttavat opettajien vakanssit ja ostavatopetuspanokset keikkaopettajafirmoilta. Palkkiot onsidottu opetussuoritteisiin, opettajan osaamiseen,maineeseen ja kykyyn neuvotella sopimuksensa.”SeliteVuonna 2030 kollegiaalisesti opettajainhuoneisiin organisoitunut opettajakunta on purkautunut,kun mahdollisuudet toimia perinteisiä kansallisia ja kansainvälisiä rajoja - organisaatio, kieli,luokka, koulu, koulumuoto - ylittäen ovat lisääntyneet. Opettajat tarjoavat osaamistaan rajojenyli ja kilpailevat keskenään niin hinnalla kuin osaamisen laadulla. Samalla kuntientaloustilanne ja kustannussäästöt ovat johtaneet siihen, että pysyvien opettajavakanssien määräon vähentynyt.
 8. 8. Teesi ja kiistakysymys ei- todennäköinentodennäköinen ja toivottava ja toivottava ei- todennäköinentodennäköinen ja ei-toivottavaja ei-toivottava Todennäköinen ja toivottava tulevaisuus 2030
 9. 9. Argumentaatio Puolesta Vastaan Ei kuulu reaalimaailmaan perusopetuksessa. PieniKilpailu tulee myös kouluihin, ja tulokset ratkaisevat. koululainen tarvitsee oman ja pysyvän opettajan, joka voiHuonot palveluntuottajat karsiintuvat ja opetuksen ostajat rauhassa keskittyä kasvatukseen ja opetukseen vaillamäärittelevät tavoitteet. "suorituspaineita".Väittämä on kovin arvolatautunut, mutta idea sisällä ihan En kannata missään tapauksessa. Ruotsissa on esimerkkejä,hyvä. Itse en usko 2030 meille kellekään yhteen professioon joissa koulujen tuottama voitto menee pääomasijoittajille.(esim. vain ope) tai yhteen malliin – palkkatyö ja yrittäjyys Koululaitoksen pitää olla yhteiskunnan peruspalvelua, eilomittuvat ja värjäytyvät. Tämä on hyvä tulevaisuudenkuva! yritystoimintaa! Stor risk för att skolan därefter skulle vara mycket ojämlikOstettujen opetuspanosten kohdalla on suuri riski opetuksen och inte kunna garantera en likvärdig grundutbildning förlaadun ja toisaalta pysyvien opettaja-oppilaskontaktien alla. Mindre orter skulle lida mest. Finlands befolkningsäilymisen kannalta. Toisaalta ostetut opetusjaksot voivat skulle än mera koncentreras till Nyland och huvudstads-parhaimmillaan nostaa oppilaiden opiskelumotivaatiota ja regionen samt några få andra större orter ! Icke önskvärt -todella rikastuttaa oppimisympäristöä ja tilanteita. skulle medföra betydligt större samhälleliga problem.
 10. 10. Teesien kolmijako
 11. 11. RATKAISUKYSYMYSTAPAHTUU EI IKINÄ
 12. 12. DIALOGIKYSYMYSKIRJO “LUMIKKI JA KÄÄPIÖT”
 13. 13. KIISTAKYSYMYSPOLARISAATIO “KAMELI”
 14. 14. eBarometri.fi Aikasarja: sisä, ulko, haastaja Baro- Avoin barometri metrit (osallistuminen) Vertailut (raportit) Teesikohtaiset kokeilut ja kokemukset Kokei- Keskustelut Opetussuunnitelmat lut Barometrijulkaisut Kokeiluraportit Media Videot
 15. 15. eBarometri.fi TEESI VAIHE CASE YHTEYSAINEJAKOISUUS RATKAISU ILMIÖPOHJAISUUS Aki (http://ilmiopohjaisuus.ning.com) LuostarinenTOIMINTAKESKUS RATKAISU UNELMAKOULU, IHASTJÄRVEN Jaana KOULU, KALEVANKANKAAN Strandman KOULUTUNNISTAMINEN RATKAISU KORKEAKOULUA Vesa Linja-(rajanylitykset) PERUSKOULUSSA ahoTARKOITUS (lukio, KIISTA KOMPETENSSIAJATTELU Kaisayleissivistys) LindströmYHTEISÖÄLY KIISTA OPETUSPROFESSION Ville(organisoituminen) MUUTOS (moniammatillistunut Venäläinen opetusyhteisö)
 16. 16. Ihastjärven koulu
 17. 17. Korkeakoulu peruskoulussa
 18. 18. YO-tutkinto ja tietokoneet
 19. 19. Kompetenssikokeilut
 20. 20. Haukivuoren lukio
 21. 21. Tiimiytynyt opetusorganisaatio
 22. 22. Yhtenäiskoulussa saa kokemuksen yhteisöön kuulumisesta.Länsimäen koulussa organisaatiorakenne on luotu kouluntarpeista käsin ja se palvelee uudenlaista toimintaa.Rakenteeseen kuuluu mm. jaettu johtajuus, tavoitelauseidenympärille muodostetut tiimit sekä työparit. Tärkeitä toimintaaohjaavia asiakirjoja ovat lukuvuosisuunnitelma ja alueellinenopetussuunnitelma. Alueellinen ops tehdään yhdessä kaikkienniiden koulujen kanssa, joita se koskee. Pyrkimyksenä ontukea jatko-opiskelumahdollisuuksia. - Virpi Lehmusvaara, Vantaa, Länsimäen koulun rehtori
 23. 23. Ratkaistavia ajan teemoja (paradoksit)• Tarkoitus: hyvä elämä vs hyvä tulos• Strategia: lahjakkuus vs tasa-arvo• Taktiikka: kokonaisena vs osina• Merkitys: oma vs yhteinen• Driver: kilpailu vs yhteistyö• Systeemi: ohjaus vs itseorganisoituminen Charles Handy: “Kerro oppilaalle missä hän on hyvä. Kaikki muu hoituu sen jälkeen itsestään.”
 24. 24. uusia instituutiota,uusi rationaliteetti, uusIa muotoja (2005) uusia instituutioita,vanha rationaliteetti, uusia muotoja (2002) vanhat instituutiot, vanha rationaliteetti, uusia muotoja (1999) vanhat instituutiot, vanha rationaliteetti, vanhat muodot (1996)

×