• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Sains modul edisi penuh ppd batu pahat
 

Sains modul edisi penuh ppd batu pahat

on

 • 9,378 views

Modul Sains UPSR Edisi Lengkap Tahun 4, 5 dan 6 serta Teknik Menjawab Soalan dan juga contoh set soalan percubaan UPSR

Modul Sains UPSR Edisi Lengkap Tahun 4, 5 dan 6 serta Teknik Menjawab Soalan dan juga contoh set soalan percubaan UPSR

Statistics

Views

Total Views
9,378
Views on SlideShare
9,357
Embed Views
21

Actions

Likes
9
Downloads
1,244
Comments
14

3 Embeds 21

http://cba7008.1bestarinet.net 18
http://www.pinterest.com 2
http://www.docseek.net 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

110 of 14 previous next Post a comment

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…

110 of 14 previous next

Post Comment
Edit your comment

  Sains modul edisi penuh ppd batu pahat Sains modul edisi penuh ppd batu pahat Document Transcript

  • MODUL SAINS UPSR MODUL SAINSTEKNIK MENJAWAB SOALAN UPSR 1
  • MODUL SAINS UPSR ANSWERING TECHNIQUE FOR SCIENCE SECTION AType of QuestionsJenis soalanSection A questions can be divided into two groups as followed ;Soalan bahagian A boleh dibahagikan kepada dua kumpulan seperti berikut:A. Multiple choice questions Soalan aneka pilihan.B. Combination of multiple choice questions Soalan aneka pilihan gabunganSection A questions can be divided into 10 items ;Soalan Bahagian A boleh dibahagikan kepada 10 item:(a) Fact / Fakta(b) Terminology / Istilah(c) Method / Kaedah(d) Sequence / Urutan(e) Classifying / Mengelasf) Principle / Prinsip(g) Interpreting / Mentafsir(h) Extrapolation / Ekstrapolasi(i) Translation / Terjemahan(j) Application / AplikasiQuestions in Section A can be groups as followed;Soalan Bahagian A boleh dikumpulkan seperti berikut:Knowledge elementsElemen PengetahuanFact, Terminology, Sequence, Method, Classifying and Principle.Fakta, Istilah, Urutan , Kaedah, Mengelas dan PrinsipUnderstanding elementsElemen PemahamanTranslation, Interpreting, Extrapolation and ApplicationTerjemahan, Tafsiran, Ekstrapolasi dan Aplikasi 2
  • MODUL SAINS UPSRANSWERING TECHNIQUE FOR SECTION BTEKNIK MENJAWAB SOALAN BAHAGIAN BBahagian B berbeza dengan bahagian A. Bahagian A menguji pengetahuan manakala dalambahagian B calon diuji Kemahiran Proses Sains [KPS]. Oleh kerana itulah, terdapat soalan-soalan semacam bukan dalam topik yang diajar. KPS ini mempunyai cara dan kaedahmenjawabnya yang tersendiri. Oleh itu murid perlu memahami cara untuk menjawabnya. Berikutditerangkan secara ringkas cara / kaedah untuk menjawab.PEMERHATIAN ( Observation ):• MELIHAT / PEMERHATIAN menggunakan 5 deria – perubahan atau perbezaan yang berlaku selepas eksperimen dijalankan.• MENYATAKAN ( MENULIS ) HASIL PEMERHATIAN Pemerhatian boleh dalam bentuk perubahan / perbezaan dari segi: • Saiz ( size ) • kuantiti ( quantity ) • bilangan ( number ) • jisim ( • warna ( colour ) • berat ( mass / weight ) • ketinggian ( height ) • keadaan ( condition ) *Pemerhatian = hasil / keputusan eksperimen (ujikaji) What is your observation? What can you say about this fair test? Lembu P Lembu Q Pemerhatian: Lembu Q lebih besar daripada Lembu P ( Saiz lembu ) ( Obsevation ) ( berat lembu ditolak = tiada dinyatakan besar dalam rajah ) Cow Q is bigger than Cow P // Cow P small, Cow Q big 3
  • MODUL SAINS UPSRINFERENS:Menyatakan sebab / memberi alasan kepada pemerhatian yang berlaku.... Jadikan pemerhatian sebagai soalan dan cari jawapannya….…… jawapan kepada soalan itu ialah inferens ! Give one inference from this fair test? Give one reason about the observation Lembu P Lembu QJika pemerhatian: ( KENAPA ?)Lembu Q Lebih besar daripada Lembu PInferes : kerana Lembu Q makan lebih banyak daripada Lembu P( secara mudah : Pemerhatian = akibat ( yang dilihat ) / Inferens = sebabnya )Observation: ( Why ?) Cow Q is bigger than Cow P // Cow P small, Cow Q bigInferens : Cow Q eat more than cow P // Cow P eat less, Cow Q eat morePEMBOLEH UBAH ( VARIABLE ):Terdapat 3 pembolehubah:- Malar ( Fixed Variable / constant variable / control variable) Yang sama, serupa, tetap atau tidak berubah Manipulasi (PM) ( To Change // manipulate variable) Yang diubah ( oleh manusia ) sebelum eksperimen dijalankan bergerakbalas (PB) ( To Observe / to measure // responding variable ) Yang berubah selepas eksperimen dijalankan ( berubah sendiri ) From the experiment, state the thing : 3 langkah mencari pembolehubah PM/PB dalam soalan: Langkah1 – cari 2 maklumat yang berbeza Langkah2 – tentukan yang berubah ( sendiri dan yang diubah ( oleh manusia) Langkah3 – Oleh itu yang diubah = PM dan yang berubah = PB 4
  • MODUL SAINS UPSRCari PM / PB berdasarkan jadual : PM ( TC ) PB ( TO ) PM ( TC ) PB ( TO )Pembolehubah ( variable ) mesti ditulis dalam bentuk gabungan antara: Parameter dan objek Parameter Objek • Saiz • bilangan • warna • ketinggian Saiz pokok • kuantiti Baja Bilangan pokok • jisim Air Kuantiti baja • berat Pokok Berat baja • keadaan Parameter Object • size • number • colour Number of plant • height Of fertilizer Quantity of water • quantity Air Mass of fertilizer • mass / weight plant • conditionHIPOTESIS / HUBUNGAN / KESIMPULAN( HYPOTHESIS / RELATIONSHIP / CONCLUSION ) a. Draw one conclusion from the investigation above b. What you can conclude from the investigation above ? c. What is the relationship can you makes from this fair test ?If To Change ( less / more ), than To Observe ( Less / More ) ORThe More / Less To Change, The More / Less To ObserveSemakin (pola) PM , Semakin ( pola ) PB AtauJika PM ( pola ), Maka PB ( pola ) 5
  • MODUL SAINS UPSRQuantity of Cylinder 2 3 5Number of wood when the structure collapse 1 5 3= The More quantity of cylinder, the more number of wood when the structure collapse= If quantity of cylinder increase, number of wood when the structure collapse increase= semakin bertambah quantity of cylinder semakin bertambah number of wood when the structure collapse= jika quantity of cylinder bertambah, maka number of wood when the structure collapse bertambahTAJUK / TUJUAN EKSPERIMEN ( PENYIASATAN )( AIM / PURPOSE OF THE EKSPERIMENT ) What is the purpose of this experiment ? What is the aim of this experiment ?To investigate the relationship between To Change and To Observe .Untuk menyiasat hubungan antara PM dengan PB .Quantity of Cylinder 2 3 5Number of wood when the structure collapse 1 5 3= To investigate the relationship between Quantity of Cylinder and Number of wood whenthe structure collapse= Untuk menyiasat hubungan antara Quantity of Cylinder dengan Number of wood when thestructure collapsePOLA / CORAK: ( PATTERN / TREND )Menyatakan bentuk kenaikan / penurunan sesuatu nilai.Hanya terdapat 3 pilihan / cara jawapan untuk pola / corak, iaitu; • (semakin) menaik / meningkat / bertambah ( Increase // Increasing // Ascending ) • (semakin) menurun / berkurang / sedikit ( Decrease // Decreasing // descending ) • Tetap / sama / tidak berubah / mendatar ( same // not change )TETAPI terdapat juga soalan yang memerlukan gabungan 2 atau lebih pola / corak dalam satujawapan. 6
  • MODUL SAINS UPSR State the pattern of the number of the wood? 25 30 40 45 50 55 60 65 70 Menaik / increase 54 45 33 25 23 20 15 14 12 Menurun / Decrease 25 28 32 40 45 55 60 60 60 Menaik, sama / increase, same Menaik, sama, menurun // 5 15 25 35 45 45 45 40 35 increase, same, decreaseRAMALAN ( PREDICT ):Menyatakan nilai yang sepatutnya berdasar nilai yang telah diberi. Kerja – kerja pengiraan perludibuat untuk mendapatkan nilai tersebut. Predict the time taken when the quantity of boxes is 4 ?Contoh:Jumlah baja (g) 10 20 30 40Tinggi pokok kacang (cm) 24 28 32 36Berapa tinggi pokok kacang jika 45g baja diberikan. +10 +10 +10 +5Pengiraan:Jumlah baja (g) 10 20 30 40 45 50Tinggi pokok kacang (cm) 24 28 32 36 sepatutnya 38 40 +4 +4 +4 +2Jumlah baja meningkat sebanyak 10 jika 45 meningkat 5 ( separuh ), maka tinggi pokok naik 4dan jika 45 (juga terpaksa naik separuh iaitu 2) maka tingginya ialah 38 dan BUKAN 40 !TETAPI terdapat juga soalan yang bertanyakan tentang ramalkan apakah yang akan berlakujika… 7
  • MODUL SAINS UPSRMODUL SAINS TAHUN 4 8
  • MODUL SAINS UPSR BASIC NEEDS KEPERLUAN ASASBASIC NEEDS OF HUMANS AND ANIMALSKEPERLUAN ASAS MANUSIA DAN HAIWAN1. The basic needs of humans and animals are food, water, air and shelter. Keperluan asas manusia dan haiwan ialah makanan, air, udara dan tempat berlindung.2. Humans and animals need food and water to grow, get energy and stay healthy. Manusia dan haiwan memerlukan makanan dan air untuk membesar, untuk mendapatkan tenaga dan kekal sihat.3. Humans and animals need air to breathe. Manusia dan haiwan memerlukan udara untuk bernafas.4. Humans and animals need shelter to protect themselves from danger, the sun and the rain. Manusia dan haiwan memerlukan tempat berlindung untuk melindungi diri daripada bahaya, matahari dan hujan.BASIC NEEDS OF PLANTSKEPERLUAN ASAS UNTUK TUMBUHAN1. The basic needs of plants are water, air and sunlight. Keperluan asas tumbuhan ialah air, udara dan cahaya matahari. LIFE PROCESSES PROSES HIDUPHUMANS BREATHEMANUSIA BERNAFAS1. Humans breathe. Humans use their lungs to breathe. Manusia bernafas. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. 9
  • MODUL SAINS UPSR2. When we breathe we inhale (take in) and exhale (let out) air. Apabila kita bernafas kita akan menyedut dan menghembuskan udara.3. The air that flows into the lungs contains more oxygen. Udara yang memasuki paru-paru mengandungi lebih oksigen.4. The air that flows out contains more carbon dioxide. Udara yang dihembus keluar mengandungi lebih karbon dioksida. nose windpipe lungs The human breathing organs Organ pernafasan manusiaHUMANS EXCRETE AND DEFECATEMANUSIA BERKUMUH DAN BERNYAHTINJA1. Humans excrete and defecate to get rid of waste materials from their bodies. Manusia berkumuh dan bernyahtinja untuk menyingkirkan bahan buangan dari badan.2. Humans excrete urine, sweat and water from their bodies. Manusia mengumuhkan air kencing, peluh dan air dari badan.3. The excretory organ of humans are the kidneys, skin and lungs. Organ perkumuhan manusia adalah ginjal, kulit dan paru-paru.RESPONSE TO STIMULIBERGERAK BALAS TERHADAP RANGSANGAN1. Humans respond to stimuli to protect themselves from danger and for survival. Manusia bergerak balas terhadap rangsangan untuk melindungi diri mereka daripada bahaya dan kemandirian. 10
  • MODUL SAINS UPSRHUMANS REPRODUCEMANUSIA MEMBIAK1. Humans reproduce by giving birth. Manusia membiak dengan melahirkan anak.2. Humans need to reproduce to ensure to continuity of humans species on Earth. Manusia perlu membiak untuk memastikan spesies manusia terus wujud di Bumi ini.AVOID BAD HABITSMENJAUHKAN TABIAT BURUK1. Smoking, taking drugs and drinking alcohol can be harmful to the life processes of humans. Merokok, mengambil dadah dan minum arak boleh membahayakan proses hidup manusia.ANIMALS EXCRETE AND DEFECATEHAIWAN BERKUMUH DAN BERNYAHTINJA1. Animals also excrete and defecate to get rid of waste products from their bodies Haiwan juga berkumuh dan bernyahtinja untuk menyingkirkan bahan buangan daripada badan.2. If they do not excrete or defecate they will fall sick. Jika haiwan-haiwan tidak berkumuh atau bernyahtinja, haiwan-haiwan itu akan jatuh sakit.ANIMALS BREATHEHAIWAN BERNAFAS1. All animals breathe. They breathe to live. Semua haiwan bernafas. Mereka bernafas untuk hidup.2. Animals breathe through their breathing structures. Examples: lungs, gills, trachea structure, dan moist skin. Haiwan bernafas melalui struktur pernafasan masing-masing. Contohnya: paru-paru, insang struktur trakea dan kulit lembap. 11
  • MODUL SAINS UPSRANIMAL REPRODUCEHAIWAN MEMBIAK1. Animals also reproduce. Haiwan juga membiak.2. Some animals give birth and also some lay eggs. Sesetengah haiwan melahirkan anak dan sesetengah haiwan bertelur.A COMPLETE CHANGEPERUBAHAN YANG LENGKAP1. A life cycle shows the series of stages tahat an animal undergoes as it grows. Kitar hidup menunjukkan urutan peringkat yang dilalui oleh haiwan semasa haiwan itu membesar. The life cycle of frog Kitar hidup katak The life cycle of butterfly Kitar hidup rama-rama2. Some young animals do not look like their parents. Some young animals look like their parents. Sesetengah anak haiwan tidak kelihatan seperti induknya. Sesetengah anak haiwan 12
  • MODUL SAINS UPSR kelihatan seperti induknya.PLANTS RESPOND TO STIMULITUMBUHAN BERGERAK BALAS TERHADAP RANGSANGAN1. Plants respond to stimuli such as sunlight, water, touch and gravity. Tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan seperti cahaya matahari, air, sentuhan dan gravity.2. Plants respond to stimuli to protect themselves from danger or for survival. Tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan untuk melindungi diri daripada bahaya atau untuk kemandirian.3. The roots respond to water and gravitiy. Akar bergerak balas terhadap air dan gravity.4. The shoots respond to sunlight. Pucuk bergerak balas terhadap cahaya matahari.PLANTS REPRODUCETUMBUHAN MEMBIAK1. Plants reproduce to ensure the survival of their species. Tumbuhan membiak untuk memastikan kemandirian spesiesnya.2. Plants reproduce in many different ways. Tumbuhan membiak dalam pelbagai cara. • through seeds - a papaya plant melalui biji benih - pokok betik • through spores - ferns, mushroom melalui spora - paku pakis, cendawan • through suckers - banana tree melalui sulur/ anak pokok - pokok pisang • through stem-cutting - tapioca, hibiscus plants melalui keratan batang - pokok ubi kayu, pokok bunga raya • through leaves - bryophyllum, begonia melalui daun • through underground stems - ginger plant melalui batang bawah tanah - pokok halia 13
  • MODUL SAINS UPSR QUESTIONS ABOUT THE BASIC NEEDS OF LIVING THINGSSECTION ABAHAGIAN AUNIT 11. Which of the following are the basic needs of plants? Antara keperluan asas yang berikut, manakah keperluan asas bagi tumbuhan? I. Air II. Sunlight Udara Cahaya matahari III. Water IV. Food Air MakananA. I and III only C. I,IIIand IV only I dan III saja I,III dan IV sajaB. I,II,and III only D. I,II,III and IV I,II dan III saja I,II,III dan IV2. Humans need shelter to.... Manusia memerlukan tempat berlindung untuk..... A. stay alive C. grow healthily kekal hidup membesar dengan sihat B. keep the air in D. protect them from bad weather menyimpan udara melindungi diri daripada cuaca buruk3. The diagram below shows an investigation Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan 14
  • MODUL SAINS UPSR What conclusion can be drawn from the investigation? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? A. Plants need water to live Tumbuhan memerlukan air untuk hidup B. Plants need air to live Tumbuhan memerlukan udara untuk hidup C. Plants need food to live Tumbuhan memerlukan makanan untuk hidup D. Plants need sunlight to live Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk hidup4. Which of the following is not a basic need of animals? Antara yang berikut manakah yang bukan keperluan asas haiwan? A. Space B. Food C. Water D. Air Ruang Makanan Air Udara5. Plants absorb water through their....... Tumbuhan menyerap air melalui........ A. Stems B. Leaves C. Roots D. Branches Batang Daun Akar RantingUNIT 21. Look at the information below. Perhatikan maklumat di bawah. “Breathing involves inhalation and exhalation.” “Pernafasan melibatkan menarik nafas dan menghembus nafas”.What happen during inhalation?Apakah yang berlaku semasa menarik nafas?I The lungs expand. Peparu mengembang.II The lung contract. Peparu mengecut.III Air is forced out of the lungs. Udara dikeluarkan dari peparu. 15
  • MODUL SAINS UPSRIV Air flows in from outside through the nose. Udara mengalir dari luar melalui hidung.A I and III C I and IV I danIII I dan IVB II andIII D II and IV II dan III II dan IV2. What is the meaning of excretion? Apakah yang dimaksudkan dengan perkumuhan? A. The life process to produce offspring. Proses hidup bagi menghasilkan anak. B. Something that causes response in humans. Sesuatu yang menyebabkan manusia bergerakbalas. C. The process to get rid of urine, sweat and water from the bodies. Proses penyingkiran air kencing, peluh dan air daripada tubuh. D. The action to take in air during breathing. Tindakan menyedut udara masuk ketika bernafas.3. Smoking is harmful to the body because it can cause Merokok membahayakan kesihatan kerana ia boleh menyebabkan I. Lung cancer II. Heart attack III. Diabetic Kanser paru-paru Serangan jantung Kencing manisA. I only C. II and III only I sahaja II dan III sahajaB. I and II only D. I , II and III I dan II sahaja I , II dan III4 . Which of the following animals has the same breathing structure as the grasshopper? Antara haiwan yang berikut, manakah yang mempunyai struktur pernafasan yang sama seperti belalang? A. Duck B. Tadpole C. Turtle D. Cockroach Itik Berudu Penyu Lipas5. The diagram shows a plant. Rajah menunjukkan sejenis tumbuhan. 16
  • MODUL SAINS UPSR The plant reproduces through.... Tumbuhan ini membiak melalui.... A. Leaves B. Spores C. Seeds D. Stem cutting Daun Spora Biji benih Keratan batangSECTION BBAHAGIAN B 1. The table below shows an investigation that is carried out on two plants M and N. Both plant M and N are of the same type. Both plants are observed after a week. Jadual di bawah menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan ke atas dua tumbuhan M dan N. Kedua-dua tumbuhan M dan N adalah dari jenis yang sama. Kedua-dua tumbuhan perhatikan selepas dua minggu. Plant Presence or absence of water Tumbuhan Kehadiran atau ketiadaan air No water M Tiada air Water N Air a) What is the purpose of the investigation ? Apakah tujuan penyiasatan? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… b) State what happen to ? Nyatakan apa yang terjadi kepada? i. Plant M : ………………………………………………………….. Tumbuhan M: .................................................................................. ii. Plant N : ………………………………………………………….. Tumbuhan N: ................................................................................. c) State what to change in the above investigation. Nyatakan apa yang berubah pada penyiasatan di atas. 17
  • MODUL SAINS UPSR ……………………………………………………………………………… d) What can you conclude from the investigation above ? Apakah kesimpulan anda daripada penyiasatan di atas? ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………2. Diagram 1 shows an experiment carried out by a group of students. Rajah 1 menunjukkan satu eksperiment yang dijalankan oleh sekumpulan pelajar. Mouse P Mouse Q Tikus P Tikus Q Diagram 1 Rajah 1 a) What is the purpose (aim) of this investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini ? .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. b) In this experiment, .... Dalam eksperimen ini,.... i. what is changed ( manipulated variable)? apakah yang diubah ( pemboleh ubah dimanipulasikan) ? ........................................................................................................................... ii. what is kept the same ( constant variable)? apakah yang ditetapkan ( pemboleh ubah dimalarkan) ? ........................................................................................................................... c) What do you think will happen to the mouse Q after five days? Apakah yang akan berlaku kepada tikus Q selepas lima hari? 18
  • MODUL SAINS UPSR ............................................................................................................................ d) Give one reason (inference) based on your answer in (c). Beri satu sebab (inferens) berdasarkan jawapan anda di (c). ............................................................................................................................ ANIMALS PROTECT THEMSELVESProtect from danger1. Animals need to protect themselves from enemis. Haiwan perlu melindungi diri daripada musuh masing-masing.2. They have specific characteristic and behaviour to protect themselves rfom their enemies. Haiwan mempunyai ciri-ciri dan kelakuan khusus untuk melindungi diri daripada musuh.Living in extreme weather1. Some animals live in habitats with extreme weather, either very cold or very hot weather. Sesetengah haiwan hidup di dalam habitat yang mempunyai cuaca yang melampau, sama ada sangat sangat sejuk atau sangat panas.2. So, these animals have specific characteristics and behaviour to protect themselves from extreme weather. Jadi, haiwan-haiwan ini mempunyai cirri-ciri dan kelakuan khas untuk melindun gi daripada cuaca yang melampau. PLANTS PROTECTION 1. Plants have specific characteristics which protect them from their enemies and weather. Tumbuhan mempunyai ciri-ciri khas yang melindunginya daripada musuh dan cuaca. 2. Plants have thorns, latex, fine hairs and poisonous substance to protect from the enemies. Tumbuhan mempunyai getah, bulu halus, duri dan bahan beracun untuk melindungi diri daripada musuh. 19
  • MODUL SAINS UPSR 3. Plants drop their leaves, has waxy leaves, rolling the leaves, leaves and stems that store water, roots that grow deeply, divides leaves, buttress roots and sheeding leaves to protect from the cold and hot weather. Tumbuhan mengugurkan daun, mempunyai daun berlilin, menggulungkan daun, daun dan batang yang mengandungi air, akar yang tumbuh panjang ke dalam tanah, daun yang berbelah-belah, akar banir dan menggugurkan daun untuk melindungi diri daripada cuaca sejuk dan panas. Questions about the protectionsSection A1. The information below shows how animals S and T protect themselves from danger. Maklumat di bawah menunjukkan bagaimana haiwan S dan T melindungi daripada bahaya S - Rolls its body Menggulungkan badannya T - Produces a bad smell Mengeluarkan bau busuk What are animals S and T ? Apakah haiwan S dan T ? S T A Pangolin Lizard Tenggiling Cicak B Porcupine Chameleon Landak Sumpah-sumpah Tortoise Beetle C Kura-kura Kumbang Scorpion Snail D Kala jengking Siput 20
  • MODUL SAINS UPSR2. Which of the following animals have thick layers of fat under their skin to enable them to live in cold weather ? Antara berikut, haiwan yang manakah mempunyai lapisan lemak yang tebal di bawah kulit untuk membolehkannya hidup dalam cuaca yang sejuk. I Camel ll Eagle Unta Helang III Penguin IV Polar bear Penguin Beruang kutub A I and III C II and III I dan III II dan III B II and IV D III and IV II dan IV III dan IV3. Diagram 1 shows plant P Rajah 1 menunjukkan tumbuhan P Diagram 1 Which of the following specific characteristics allow plant P to survive in areas where there are strong winds? Antara ciri-ciri khas berikut, yang manakah membolehkan tumbuhan P hidup di kawasan yang berangin kencang ? A Having buttress roots C Having flexible stems Mempunyai akar banir Mempunyai batang yang mudah melentur B Having splited leaves D Having needle-shaped leaves Mempunyai daun berpecah-pecah Mempunayai daun berbentuk jarum 21
  • MODUL SAINS UPSR 4. Which of the following characteristics protect a plant from being eaten by animal Antara ciri yang berikut, manakah yang melindungi tumbuhan daripada dimakan oleh haiwan ? P - Has a bad smell Berbau busuk Q - Produces sticky latex Mengeluarkan getah yang melekit R - Has divided leaves Mempunyai daun yang berbelah-belah A P and Q C Q and R P dan Q Q dan R B P and R D P, Q and R P dan R P, Q dan R5. Which of the following is not the characteristics of animals that live in very hot weather to lose heat from their bodies ? Antara yang berikut yang manakah bukan ciri haiwan yang hidup di cuaca yang sangat panas untuk menghilangkan haba daripada tubuhnya? A Having long ears Mempunyai telinga yang panjang B Having a thick layer of fat Mempunyai lapisan lemak yang tebal C Looking for at night Mencari makanan pada waktu malam D Staying in the shade during the day Berlindung di bawah bayang-bayang semasa siang hari. 22
  • MODUL SAINS UPSRSection B1. Figure 1 shows an investigation on three potted plants. The plants are left in the Sun and not watered for two weeks. Rajah 1 menunjukkan satu penyiasatan terhadap tiga tumbuhan di dalam pasu. Tumbuhan dibiarkan di bawah Matahari dan tidak disiram selama dua minggu. Figure 1 / Rajah 1 The results of the investigation after two weeks are shown in Table 1. Keputusan penyiasatan selepas dua minggu ditunjukkan di dalan Jadual 2. Plant Wilted Growing healthy Tumbuhan Layu Tumbuh dengan subur Balsam plant / Pokok Keembung / Chilli plant / Pokok cili / Cactus / Kaktus / 23
  • MODUL SAINS UPSR Table 2 / Jadual 2 (a) What is the purpose (aim) of this investigation ? Apakah tujuan penyiasatan ini ? ......................................................................................................................... (b) In this investigation, state Dalam penyiasatan ini, nyatakan i. What is change (manipulated variable) pembolehubah dimanipulasikan ………………………………………………………………………….. ii. What is observed (responding variable) pembolehubah bergerak balas ................................................................................................................ (c) Which plant do you think can survive in a dry region ? Tumbuhan yang manakah pada fikiran kamu boleh hidup di kawasan kering? …………………………………………………………...………………………….. (d) Give one reason (inferens) for you answer in (c) Berikan satu inferens bagi jawapan kamu di (c) ....................................................................................................................................2. Diagram 1 shows a type of plant and animal. Rajah 1 menunjukkan sejenis tumbuhan dan haiwan. 24
  • MODUL SAINS UPSR Diagram 1 Rajah 1 (a) State the region where the plant and the animal live. Nyatakan kawasan di mana tumbuhan dan haiwan itu hidup …………………………………………………………………………… (b) What is the specific characteristic of the plant and the animal which enables them to survive in their habitat? Apakah cirri khas tumbuhan dan haiwan itu yang mmembolehkannya hidup di habitatnya ? i. K : ………………………………………………………………… ii. L : ………………………………………………………………… ` (c) State the function of the specific characteristic of the plant and the animal that you have started in (b). Nyatakan fungsi ciri khas tumbuhn dan haiwan yang kamu nyatakan di (b). ……………………………………………………………………………… MEASUREMENTMeasuring length1. Length is the distance between two points or two place Panjang ialah jarak di antara dua titik atau tempat.2. In olden days, humans used their limbs to measure length. Pada zaman dahulu, manusia menggunakan anggota badan untuk mengukur Panjang.3. Nowdays, ruler and measuring tapes are used as the standard tools to measure length Kini, pembaris dan pita pengukur digunakan sebagai alat pengukur piawai untuk mengukur panjang pembaris. 25
  • MODUL SAINS UPSR4. Metric units are used to measure length. The milimetre (mm) and centimeter (cm) are used to measure short lengths. The metre (m) and kilometer (km) are used to measure long length. Unit metric digunakan untuk mengukur panjang. Milimeter (mm) dan sentimeter (cm) digunakan untuk mengukur jaraka yang pendek. Meter (m) dan kilometer (km) digunakan untuk mengukur jarak yang panjang.5. The circumference or an object or a curve line can be measured by using a ruler and a thread. Ukur lilit sesuatu objek atau garis lengkung boleh diukur menggunakan pembaris dan benang.Area / luas1. The area of a surface is the size of the surface Luas sesuatu permukaan ialah saiz permukaan itu.2. The area of a square or a rectangle can be obtained by calculating, using the following formula. Luas segi empat sama atau segi empat tepat boleh diperolehi dengan penghitungan, menggunakan formula yang berikut. Area = Length x Width Luas = Panjang x lebar3. The area of small surface is measured in square milimetres (mm) or square centimeters (cm). Luas permukaan yang kecil diukur dalam millimeter persegi (mm) atau sentimeter persegi (cm).4. The area of large surface is measure in square metres (m) or square kilometers (km) Luas permukaan yang besar diukur dalam meter persegi (m) atau kilometer persegi (km)Volume / isipadu1. The volume of an object is the size of the space in object . Isi padu sesuatu objek ialah saiz ruang dalam objek itu.2. The volume of a cube or cuboid can be obtained by calculation, using the following formula: Isipadu kubus atau kuboid boleh diperolehi dengan penghitungan menggunakan formula yang berikut: 26
  • MODUL SAINS UPSR Volume = Length x width x height Isipadu = Panjang x lebar x tinggi3. Volume is measured in cubic milimeteres (mm), cubic centimeters (cm) or cubic metres (m). Isipadu diukur dalam millimeter padu (mm), sentimeter padu (cm), atau meter padu (m)Volume of a liquid1. The volume of a liquid can be measured by using a standard object such as a beaker or a measuring cylinder Isipadu cecair boleh diukur dengan menggunakan objek piawai seperti bikar atau silinder penyukat.2. The volume of a liquid can be measured in cubic centimeters (cm). milimetres (ml) or litres (l). Isipadu cecair diukur dalam sentimeter padu (cm), millimeter (ml) atau liter (l).Measuring mass1. All things have mass. Semua benda mempunyai jisim.2. Mass can be measured by using a lever balance, beam balance or electronic balance. Jisim boleh diukur dengan menggunakan neraca tuas, neraca palang atau neraca elektronik.3. The standard units of mass in te metric system are the milligram (mg), gram (g) and kilogram (kg). Unit piawai bagi jisim dalam system metric ialah milligram (mg), gram (g) dan kilogram (kg).Taking time1. Time is an interval between two events. Masa ialah selang di antara dua peristiwa.2. Time can be measured based on process that repeat uniformly. Masa boleh diukur berdasarkan proses yang berulang secara seragam.3. In the past, people had invented tools to measured time. Pada zaman dahulu, manusia telah mencipta alat untuk mengukur masa. 27
  • MODUL SAINS UPSR4. Nowdays, standard tools such as the stopwatch, digital watch and digital clock are used to measure time. Kini alat piawai seperti jam randik, jam tangan digital dan jam berdigit digunakan untuk mengukur masa.5. The standard units of time are the scond, minute and hour. Unit piawai bagi masa ialah saat, minit dan jam. QUESTIONS ABOUT THE MEASUREMENTSection A1. What is the suitable measuring unit used for measuring the distance from Melaka to Johor Bahru ? Apakah yang sesuai digunakan untuk mengukur jarak dari Melaka ke Johor Bahru ? A Milimetre C Centimetre Milimeter Sentimeter B Metre D Kilometre Meter Kilometer2. What is meant by area ? Apakah yang dimaksudkan dengan luas ? A Size of space C Size of surface Saiz suatu ruang Saiz suatu permukaan B Distance between two point D Height of an object Jarak di antara dua titik Ketinggian suatu objek3. Which of the following empty boxes can keep the most number of marbles ? Antara kotak kosong berikut, yang manakah boleh menampung bilangan guli yang palaing banyak ? 28
  • MODUL SAINS UPSR4. The diagram shows the mass of three objects, P, Q and R Rajah menunjukkan jisim tiga objek, P, Q dan R Which of the following shows the correct relationship between the mass of P,Q and R ? Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan betul antara jisim P,Q dan R ?Section B1. A group of pupils from 5 Bestari carried out an investigation about the time taken of pendulum to swing with the different length of string in 20 second. Sekumpulan murid dari 5 Bestari menjalankan suatu penyiasatan tentang masa yang diambil untuk bandul berayun dengan benang yang panjang berbeza dalam 20 saat. 29
  • MODUL SAINS UPSR (a) What is the aim of this investigation Apakah tujuan penyiasatan ini? .............................................................................................................................. (b) State : Nyatakan: (i) What is change (manipulated variable)? Apakah yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) ? ………………………………………………………………………………….. (ii) What is observe (responding variable) ? Apakah yang diukur (pembolehubah bergerak balas) ? .............................................................................................................................. (c) What is the trend of the pendulum swing ? Apakah corak ayunan bandul ? ………………………………………………………………………………….. (d) Predict how many times the pendulum will swing if 20 cm of string is used? Ramalkan berapa kali ayunan bandul jika 20 cm benang digunakan? …………………………………………………………………………………..2. In investigation, water is allowed to drip from a can with a hole as shown in Diagram 2. The volume of dripping water is collected in a measuring cylinder and measured every 5 minutes. Table 2 shows the result of the investigation. Dalam satu penyiasatan, air dibiarkan menitis dari tin yang berlubang satu seperti ditunjukkan pada Rajah 2. Isipadu air yang meneitis dikumpulkan di dalam selinder penyukat dan disukat setiap 5 minit. Jadual 2 menunjukkan keputusan bagi penyiasatan itu 30
  • MODUL SAINS UPSR Diagram 2/Rajah 2 Time(minute)/Masa (minit) 0 5 10 15 20 Volume (cm)/Isipadu (cm) 0 10 20 30 40 Table 2/Jadual 2 (a) What is the purpose (aim) of this investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini ? ......................................................................................................................... (b) What is the trend of change in the volume of water collected? Apakah corak perubahan isipadu air yang terkumpul? ………………………………………………………………………………. (c) In this investigation, state Dalam penyiasatan ini, nyatakan (i) what is change (manipulated variable) Pembolehubah yang dimanipulasikan ……………………………………………………………………………… (ii) what is observed (responding variable) Pembolehubah yang bergerak balas ……………………………………………………………………………… (d) Predict the volume of water collected in the measuring cylinder after 30 minutes. Ramalkan isipadu air yang terkumpul di dalam selinder penyukat selepas 30 minit. ………………………………………………………………………………….. PROPERTIES OF MATERIALS1. Objects can be classified according to the materials they are made off. Objek boleh dikelaskan mengikut bahan yang digunakan. 31
  • MODUL SAINS UPSR2. Metal, paper, clay, plastics, rubber, leather are the examples of materials. Logam, kertas, tanah liat, plastic, getah, kulit adalah contoh bahan.3. Properties of materials:- Sifat-sifat bahan:- Absorb water./ Menyerap air. Allow light to pass through. / Membenarkan cahaya menembusi Float and sink. / Timbul dan tenggelam Can be stretched. / Boleh diregang. Conduct heat and electricity / Konduktor haba dan elektrik4. Metals that conduct heat are called heat conductor and also conductor of electricity. Logam yang mengalirkan haba juga dipanggil konduktor haba juga konduktor elektrik.5. Materials that do not conduct electricity are called insulator. Bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik dipanggil penebat.6. Materials that do not conduct heat are called heat insulator. Bahan yang tidak mengalirkan haba di panggil konduktor haba.7. A transparent material allows light to pass through. Bahan lut sinar adalah bahan yang boleh ditembusi cahaya sepenuhnya.8. A translucent material allows some light to pass through. Bahan lut cahaya membenarkan sebahagian cahaya menmbusinya.9. An opaque material does not allow any light to pass through. bahan legap menghalang cahaya daripada ditembusi.10. Natural materials are found in nature (leather, rubber, wood, fur, metal,cotton, silk). Bahan semulajadi boleh ditemui dari alam (kulit, getah, kayu, bulu, logam, kapas, sutera).11. Man made materials are made by human (plastic and synthetic cloth). Bahan buatan adalah dibuat oleh manusia (plastic dan kain sintatik).12. Natural and man made materials are limited so we have to reuse, reduce and recycle the materials to save our environment. Bahan semulajadi dan buatan adalah terhad , jadi kita perlu menggunakan semula, mengurangkan penggunaan dan kitar semual bahan untuk menyelamatkan persekitaran kita.13. Object made of iron can be rust if exposed to the water and air. Objek besi boleh berkarat jika terdedah kepada air dan udara. 32
  • MODUL SAINS UPSR 14. The ways to prevent rusting are greasing, painting, tin plating and plastic coating. Cara mengelakkan pengaratan adalah dengan cara melumur minyak, mengecat, sadur timah dan sadur plastic. QUESTIONS ABOUT PROPERTIES OF MATERIALSSECTION A1. Which of the objects below floats on water? Manakah antara objek di bawah terapung di atas air ? A Cork C Glass marble Gabus guli kaca B Coin D Ring Duit syiling gelang2. Diagram 1 shows a mop. Rajah 1 menunjukkan sebatang mop. Diagram 1 What is the property of X? Apakah sifat bagi X ? A It conducts heat. B It floats on water. Konduktor haba Boleh terapung di atas air C It absorbs water. D It can be stretched easily. Boleh menyerap air boleh diregang3. Which one of the following statements is true? Manakah pernyataan yang benar ? A A block of wood conducts electrical energy. Sepotong kayu mengalir tenaga elektrik. B A plastic ruler conducts heat. Pembaris plastik mengalirkan haba. C A rubber band can be stretched. 33
  • MODUL SAINS UPSR Getah boleh diregang. D A piece of leather allows light to pass through it. Sekeping kulit boleh membenar cahaya menembusinya.4. What is meant by an insulator? Apakah maksud penebat? A An object that floats on water. Objek yang boleh terapung di atas air. B An object that can be stretched. Objek yang boleh diregang. C An object that does not allow light to pass through it. Objek yang tidak membenarkan cahaya menembusinya. D An object that does not conduct electrical energy. Objek yang tidak boleh mengalirkan tenaga elektrik.5. Diagram 2 shows an electric plug. Rajah 2 menunjukkan plug elektrik. Diagram 2 Which of the following is a property of X? Apakah antara berikut adalah sifat X? I Conductor of electrical energy II Conductor of heat Konduktor elektrik Konduktor haba III Can be stretched IV Absorbs water Boleh diregang Menyerap air A I and II only B I, II, and III only C II, III and IV only D I, II, III and IVSection B1 The bar chart in Diagram 1 shows information gathered by a student on objects used in the kitchen. Carta bar di bawah menunjukkan maklumat yang dikumpul oleh murid-murid ke atas objek yang digunakan di dapur. 34
  • MODUL SAINS UPSR Diagram 1(a) What conclusion can be made from the bar chart? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada carta bar? ____________________________________________________________________(b) Suggest one object in the kitchen that is made from… Cadangkan satu objek di dapur yang diperbuat aripada…….. i. glass. kaca ____________________________________________________________________ ii. plastic. plastik _____________________________________________________________________(c) Give one reason why cloth objects were not common in the kitchen. Beri satu sebab mengapa kain tidak biasa di dapur. ____________________________________________________________________2 Diagram 2 shows an experiment carried out by a group of pupils. Rajah 2 menunjukkan eksperimen yang dijalankan oleh sekumpulan murid. 35
  • MODUL SAINS UPSR Diagram 2(a) What is the aim of the experiment? Apakah tujuan eksperimen ini? ____________________________________________________________________(b) In the experiment, … Dalam eksperimen ini…… i. what is being changed?: _______________________________________________ Apa yang diubah? ii. what is observed?: ___________________________________________________ Apa yang diperhatikan?(c) Name the type of material used in… Namakan jenis bahan yang digunakan untuk………… i. P: ________________________________________________________________ ii. Q: _______________________________________________________________ iii. R: ________________________________________________________________ SOLAR SYSTEM1. The main constituents of the Solar System are the Sun and the planets. Ahli dalam Sistem Solar adalah matahari dan planet.2. The sequence of planets starting from the Sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto. Urutan planet bermula daripada matahari adalah Utarid, Zuhrah, Bumi, Marikh, Musytari, Zuhal, Uranus, Neptune dan Pluto.3. The planets differ in size and distance from the sun. Planet berbeza dari segi saiz dan jarak dari matahari.4. The planets have very different conditions on their surface. 36
  • MODUL SAINS UPSR Planet mempunyai keadaan permukaan yang berbeza.5. The sun is in the centre of Solar system. Matahari adalah pusat dalam Sistem solar.6. The sun is very big compared to the planets. Matahari sangat besar jika dibandingkan dengan planet.7. All planets move round the sun. Semua planet beredar mengelilingi matahari.8. The ratio of the size of the moon to earth and to the sun is 1:4:400. Nisbah saiz bulan dengan bumi dan matahari adalah 1:4:400.9. The distance from earthto the sun is 400 times the distance from the moon to earth. Jarak dari bumi ke matahari ialah 400 kali jarak daripada bulan ke bumi.10. Earth has water, air and suitable temperature to support life. Bumi mengandungi air, udara dan suhu yang sesuai untuk menampung hidupan.11. If earth is too near to the sun, it will be to hot to support life. Jika bumi terlalu dekat dengan matahari, ia akan menjadi terlalu panas untuk menampung hidupan.12. If earth is to near to the sun., it will be to cold to support life. Jika bumi terlalu jauh dengan matahari, ia akan menjadi terlalu sejuk untuk menampung hidupan.13. Earth is the only planet in the solar system that has life on it. Hanya bumi dalam system solar ini yang mengandungi hidupan. QUESTION ABOUT THE MOON EARTH AND SUNSection A1 . Which of the following statements is not true about the Solar System? A The Solar System consists only of planets. B The Sun is the central of the Solar System. C All planets in the Solar System move around the Sun. D All planets in the Solar System receive light and heat from the Sun.2 . The following are four planets in the Solar System. 37
  • MODUL SAINS UPSR K – NEPTUNE L – VENUS M– JUPITER N – SATURN The order of the planets from the Sun is as follows. A K, M, L, N B L, M, N, K C M, L, N, K D M, K, L, N3 . Diagram 1 shows the position of planet P, the Earth and planet Q from the Sun. Diagram 1 What are planet P and Q? P Q A Mars Saturn B Pluto Mercury C Uranus Mars D Venus Mars4. Diagram 6 shows the position of planet Earth in the Solar System. Diagram 6 38
  • MODUL SAINS UPSR What will happen if the Earth is placed at X? I The Earth will receive more light and heat from the Sun. II The Earth will be very cold. III All living things will die. A I and II only B I and III only C II and III only D I, II and III5 . What is the natural satellite orbiting round the Earth? A The Sun B The Moon C The asteroid D The meteoroidSection B1 The following table shows data gathered by a group of pupils. Planet Distance from the Sun Time taken to make one (million km) complete movement around the Sun (year) P 150 1 Q 780 12 R 1430 30 S 2870 84 T 4500 165(a) What is the trend for the time taken to make one complete movement around the Sun? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________(b) State the relationship between the distance from the Sun and the time taken to make one complete movement around the Sun. _________________________________________________________________ 39
  • MODUL SAINS UPSR _________________________________________________________________(c) Planet X takes 2 years to make one complete movement around the Sun. Predict the position of planet X. _________________________________________________________________ LIVING THINGS EXIST ONLY ON PLANET P.(d) Give two reasons that can be made from the above statement. 1. ______________________________________________________________ 2. ______________________________________________________________ Technology around usHuman limitations 1. Humans can do various things by using their brains, parts of their bodies and sensory organs. Manusia dapat melakukan pelbagai perkara dengan menggunakan otak, anggota badan dan organ deria. 2. However, the ability of humans to do things is limited. Walau bagaimanapun keupayaan manusia untuk melakukan sesuatu perkara adalah terhad. 3. Huamans have invented various devices to overcome their limititations. Manusia telah mencipta perlbagai alat untuk mengatasi had keupayaaan.Development of technology 1. Development of technology has change the lives of humans in the field of communication, transportation, agriculture and constrution. Perkembangan teknologi telah mengubah kehidupan manusia dalam bidang komunikasi, pengangkutan, pertanian dan pembinaan. 40
  • MODUL SAINS UPSRSolving problems 1. Technology is used to invent machines to help us in our daily work. Technology digunakan untuk mereka cipta mesin-mesin bagi membantu manusia dalam kerja harian.Advantanges and disadvantages 1. Technology gives us many advantages. For example, machines help to increase productivity in agriculture. Teknologi memberi kita banyak kebaikan. Sebagai contoh, mesin membantu meningkatkan pengeluaran hasil pertanian. 2. Technology also brings disadvantages. For example, factories release toxic gases and waste products that cause air and water pollution Teknologi juga membantu keburukan. Sebagai contoh, kilang-kilang melepaskan gas bertoksik dan sisa buangan yang menyebabkan pencemaran udara dan air. QUESTIONS ABOUT THE TEACHNOLOGYSECTION A1 Which of the following devices can be used to overcome the limitation of humans? I Rocket II Telephone III Elevator A I and II only C I and III only B II and III only D I, II and III2 Diagram 1 shows a device used to overcome human limitation. 41
  • MODUL SAINS UPSR Diagram 1 This device is used in… A transportation. C communication. B agriculture. D medical.3 Diagram 4 shows different types of air transportation. Diagram 4 Which of the following is the correct order in the development of air transportation? AP→ Q→ R→ S BQ→ P→ S→ R CR→ P→ S→ Q DS→ P→ Q→ R4 Which of the following is true about the advantages of development of technology? I Make human more comfortable II Make the work easier and faster III Improve the health standards of humans A I and II only B I and III only C II and III only D I, II and III 42
  • MODUL SAINS UPSR5 In ancient time, the cave people draw on the cave walls. This shows the way they… I save the information. II produce arts. III communicate with other people. IV decorate their homes. A II and III only B III and IV only C I, II and III only D I, II, III and IVSECTION B1 A teacher carried out an experiment to test the limitation of humans in remembering objects. He uses five students in his experiment. Each student is given two minutes to remember 20 objects. After that, the objects are covered up with a cloth. Each student has to list the names of the objects. Table 1 shows the results of the experiment. Student L M N O P Total objects can be 5 8 12 7 10 remembered Table 1(a) What can you say about the result above? _________________________________________________________________(b) In the experiment, ... i. what is being changed?: ___________________________________________ ii. what is measured?: _______________________________________________(c) i. Which organ is involved in this experiment? _________________________________________________________________ ii. What is the device that can help humans to overcome the limitation of the organ mentioned above?(d) What conclusion can you make from this experiment? _________________________________________________________________ 43
  • MODUL SAINS UPSR2 Table 2 shows the time taken to travel across the Atlantic Ocean from Europe to America using different types of transport. Year Types of transportation Time taken to travel 1852 Sailing boat 11 days 1938 Steamship 5 days 1985 Cruiser 26 hours Table 2(a) State two statements that you can make from this table. 1. _______________________________________________________________ 2. _______________________________________________________________(b) What is the benefit we can get from the invention of the aeroplane engine? _________________________________________________________________(c) State one latest technology that allow people to go deep in the sea. _________________________________________________________________ 44
  • MODUL SAINS UPSR MODUL SAINS TAHUN 5 Microorganisam1. Microorganism are tiny living things. Microorganism bermaksud hidupan seni (kecil). 45
  • MODUL SAINS UPSR2. Microorganisms are small that we cannot see them with the naked eyes. We need to use a microscope to see microorganism. Microorganisma adalah sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Kita perlu menggunakan mikroskop untuk melihat mikroorganisma.Types of microorganismThere are four main types of microorganism.Terdapat empat jenis microorganisma yang utama.(a) bacteria Bacteria(b) virus Virus(c) fungi Fungi(d) Protozoa ProtozoaBacteria1. Bacteria are very tiny. Bakteria ialah organisma yang sangat kecil.2. They exist in various forms. Bakteria wujud dalam pelbagai bentuk.3. Bacteria can be found in the air, in water, in soil and on the surfaces that you touch. They live in your body too. Bakteria terdapat di udara, di dalam air, di dalam tanah serta di permukaan yang kamu sentuh. Bakteria hidup di dalam tubuh kamu juga.Virus1. Viruses are the smallest microorganism. Virus ialah microorganisma yang paling kecil.Protozoa1. Protozoa are larger than viruses and bacteria Protozoa lebih besar daripada virus dan bacteria 46
  • MODUL SAINS UPSR2. They are aquatic organisms. Protozoa ialah organisma akuatikFungi1. Fungi are the largest of the four types of microorganism Fungi adalah yang paling besar antara keempat-empat microorganisma2. Fungi reproduce from spores Fungi membiak daripada spora3. Mushrooms, moulds and yeast are examples of fungi Cendawan, kulapuk dan yis adalah contoh-contoh fungiCharacteristic of microorganismCiri-ciri microorganisma1. Microorganisms breathe to survive. Microorganisma bernafas untuk terus hidup2. Microorganisms grow when conditions are suitable Microorganisma bertumbuh apabila keadaan sesuai.3. Microorganisms move in their own ways Microorganisma bergerak dengan caranya yang tersendiri.Friends or foes1. Some microorganisms are useful but some are harmful Sesetengah microrganisma adalah berguna dan sesetengahnya berbahaya.2. Useful microorganisms can be used in making food. Mikroorganisma yang berguna boleh digunakan untuk membuat makanan3. Harmful microorganisms may cause diseases. Microorganisma yang berbahaya boleh menyebabkan penyakit.4. Diseases caused by microorganisms can spread from one person to another. Penyakit yang disebabkan oleh microorganisma boleh merebak daripada seorang kepada seorang yang lain.5. They are called contagious diseases. Ia disebut penyakit berjangkit.6. A contagious disease can spread through the air, water, food, contact and animals. Penyakit berjangkit boleh merebak melalui udara, air, makanan, sentuhan dan haiwan. 47
  • MODUL SAINS UPSR7. Diseases caused by harmful microorganisms can be prevented by : Penyakit yang disebabkan oleh microorganisma yang berbahaya boleh dicegah dengan cara : (a) washing hands before handling food or after using the toilet Membasuh tangan sebelum mengendalikan makanan atau selepas menggunakan tandas (b) boiling water or food to kill microorganisms Memasak air atau makanan untuk membunuh microorganisma (c) covering the mouth or nose when coughing or sneezing menutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin (d) covering wounds Membalut luka (e) quarantine Kuarantin QUESTIONS ABOUT MICROORGANISMSECTION A1 Microorganism is a... A living thing that has wings B living thing that lives in water C small living thing that can be seen with the naked eye D very tiny living thing that cannot be seen with the naked eye2 Aisyah makes dough by mixing the following ingredients: Flour, warm water, dried yeast, sugar After 20 minutes, the dough rises. This because… A the yeast dies B the yeast grows. C the yeast moves. D the yeast breathes.3 Which of the following statements is not true about microorganisms? A Microorganisms are living things. B Microorganisms breathes and grows. C Microorganisms cannot be seen with naked eyes. D Microorganisms cannot move from place to place. 48
  • MODUL SAINS UPSR4 Which of the following pairs is correct? Disease Caused by A Flu Virus B Mumps Fungi C Scabies Bacteria D measles Protozoa5 Which of the following ways can prevent diseases caused by microorganisms from spreading? I Cover up open wounds II Cover the mouth when coughing III Wash hands after using the toilet IV Wash hands before handling foodstuff A I, II and III only B I, III and IV only C II, III and IV only D I, II, III and IVSECTION B1. 49
  • MODUL SAINS UPSR Figure 1P, Q and R are three similar bowls of rice. Each was sprinkled with different amounts of water asshown in Figure 1. Table 1 below shows the results of the investigation. Amount of water Time taken to be Rice sprinkled mouldy P 5 4 days Q 15 3 days R 25 2 days Table 1(a) What is the aim of this investigation ? ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………(b) State the following variables ; 1. Manipulate variable :……………………………………………..……………… 2. Responding variable :…………………………………………..…………………(c) State two controlled variables ; 1. ……………………………………………………………………………………… 2. ………………………………………………………………………………………(d) What is the conclusion from this investigation ? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… SURVIVAL OF THE SPECIES KEMANDIRIAN SPESIES 50
  • MODUL SAINS UPSRSURVIVAL OF ANIMAL SPECIESKEMANDIRIAN SPESIES HAIWAN 1. Species means similar types of living things that can breed among themselves. Spesies ialah hidupan yang sama jenis dan boleh membiak antara satu dengan yang lain. 2. Survival of species means the ability of living things to continue to live in spite of difficulty or danger. Kemandirian spesies bermaksud keupayaan hidupan untuk meneruskan hidup dalam keadaan susah ataupun bahaya. 3. Animals have to reproduce to ensure survival of their species. Haiwan perlu membiak untuk memastikan kemandirian spesiesnya. 4. For this reason, some animals need to take care of their eggs and young. Untuk tujuan ini, sesetengah haiwan perlu menjaga telur dan anaknya. 5. Some examples of animals that take care of their eggs and young are shown in the table below Beberapa contoh haiwan yang menjaga telur dan anaknya ditunjukkan seperti didalam jadual di bawah. Bil Haiwan Take care of their eggs or their young Animals Cara menjaga anak dan telur 1 A spider A spider carries its eggs in a sac Labah-labah Labah-labah membawa telurnya di dalam uncang 51
  • MODUL SAINS UPSR 2 A kanggaroo A kanggaroo carries its young in its pouch Kanggaru Kanggaru membawa anaknya di dalam kantung 3 Cows Cows stay in herds to protect their calves Lembu Lembu hidup didalam kawanan yang besar untuk melindungi anaknya 4 A bird A bird feeds its young Burung Burung memberi makan kepada anaknya 5 A snake A snake coils itself around its eggs Ular Ular melingkari telurnya 6 A cat A cat nurses its young Kucing Kucing menyusukan anaknya 6. Some animals do not take care of their eggs and young. Sesetengah haiwan tidak menjaga terlur dan anaknya 7. These animals have their own ways of ensuring their young are able to grow into adults. Haiwan-haiwan ini mempunyai cara yang tersendiri untuk memastikan anaknya dapat membesar sehingga dewasa. a) A butterfly lays its eggs on the lower surface of a leaf. Rama-rama bertelur di permukaan bawah daun. b) A turtle buries its eggs in the sand Penyu menimbus telurnya di dalam pasir.PLANT SURVIVALKEMANDIRIAN TUMBUHAN 1. The seeds or fruits of plants need to be dispersed to ensure the survival of their species. Biji benih atau buah tumbuhan perlu dipencarkan untuk memastikan kemandirian spesiesnya. 2. Seeds or fruits are dispersed in the following ways. Biji benih atau buah dipencarkan dengan cara yang berikut: 52
  • MODUL SAINS UPSR a) By water - coconut Melalui air – buah kelapa b) By animals -papaya Melalui haiwan -betik c) By the wind - angsana Melalui angin - angsana d) By explosive mechanism – balsam seeds Melalui mekanisme letupan- buah keembong 3. The characteristics of fruits dispersed by Ciri-ciri buah yang dipencarkan olehDispersal Characteristics fruitsWind Small, light, and have wing- like structure Petrea, meranti, angsanaAngin Kecil, ringan dan mempunyai struktur seperti sayap Small, light and have fine hairs Klematis, kapas, lalang Kecil, ringan dan banyak bulu halusAnimals Bright colours Rambutan, betik, manggisHaiwan Warna yangn cerah Nice smells Namgka, durian, mangga Bau yang enak Hard seeds Jambu batu, cili Biji benih kulit keras Hooks or spines Semalu , kemuncup Bercangkuk atau berduriWater Light, waxy skins, air space Buah bakau, kelapa, terataiAir Ringan, kulit berlilin, mempunyai rongga udaraExplosive Hard skin, Buah getah, buah jarak,mechanism Kulit keras keembongMekanisma The skin of the fruits are dry when matureletupan Kulit buahnya kering apabila matang QUESTION SURVIVAL OF THE SPECIES SOALAN KEMANDIRIAN SPESIESSection ABahagian A 53
  • MODUL SAINS UPSR1. Which of the following animals takes care of its young? Antara haiwan yang berikut, manakah yang menjaga anaknya? A. Frog C. Snake Katak Ular B. Tiger D. Nyamuk Harimau Mosquito2. The following information states the characteristics of a seed. Maklumat berikut menyatakan tentang ciri-ciri sejenis biji benih. I am small and light Saya kecil dan ringan I have wings too Saya juga mempunyai kepak I can disperse far away from my parents Saya boleh disebar jauh daripada induk After I fall, I will germinate Selepas saya jatuh, saya akan bercambah What is the dispersion agent for the seed? Apakah agen penyebaran biji benih itu? A Water C Animal Air Haiwan B Wind D Explosive mechanism Angin Mekanisma letupan3. Pictures S, T, U and V shows activities of an animal. Gambar S, T, U dan V menunjukkan aktiviti satu haiwan. 54
  • MODUL SAINS UPSR What is shown by the activities? Apakah yang ditunjukkan oleh aktiviti itu? A. Competition C. Conservation persaingan Pemuliharaan B. Preservation D. Survival of the species pemeliharaan Kemandirian spesies4. The picture shows two groups of fruit. Gambar menunjukkan dua kumpulan buah. How are the seeds of the different groups of fruit dispersed? Bagaimanakah biji benih bagi kumpulan buah yang berbeza itu disebarkan? Group P Group Q Kumpulan P Kumpulan Q A. Explosive mechanism Animals Mekanisma letupan Haiwan B. Animals Explosive mechanism Haiwan Mekanisma letupan C. Wind Explosive mechanism Angin Mekanisma letupan 55
  • MODUL SAINS UPSR D. Water Wind Air Angin 5. P, Q, R, and S are four types of fruit. P, Q, R, dan S adalah empat jenis buah. Which of following give possible ways for the fruits to disperse the seeds? Antara berikut manakah cara penyebaran yang betul bagi biji benih buah-buah itu? Fruits Ways of Dispersion Buah Cara penyebaran P Explosive mechanism Mekanisme letupan Q Animal Haiwan R Wind Angin S Water I. P Air II. Q III. R IV. S A I and II only C II, III, and IV only I dan II sahaja II, III, dan IV sahaja B I, III, and IV only D I, II, III, and IV I, III, dan IV sahaja I, II, III, dan IVSECTION B 56
  • MODUL SAINS UPSR1. Table 1 shows the percentage of the offspring of the two animals that can live until adulthood. Jadual 1 menunjukkan peratus bagi anak kedua-dua haiwan ini yang dapat hidup sehingga dewasa. Type of animals Turtle Chicken Jenis haiwan penyu ayam The percentage of offspring that can live until adulthood Peratus bagi anak haiwan 10% 95% yang dapat hidup sehingga dewasa. Table 1 Jadual 1 a. Based on the information in the table above, state the animals that Berdasarkan maklumat dalam jadual di atas, nyatakan haiwan yang i.Take care of its offspring : ________________________________ Menjaga anaknya ii.Does not take care of its offspring :_________________________ Tidak menjaga anaknya b. State a relationship between whether or not an animal takes care of its offspring and the number of offsprings it produces. Nyatakan hubungan antara sama ada haiwan yang menjaga anaknya atau tidak dengan peratus anak haiwan yang dapat hidup hingga dewasa. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ c. What is observed in this investigation ? Apakah yang dapat diperhatikan dalam penyiasatan ini ? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ d. How does animal X maintain the survival of its species? Bagaimanakah haiwan X mengekalkan kemandirian spesiesnya ? e. Give another two animals do not take care their eggs? 57
  • MODUL SAINS UPSR Berikan dua contoh haiwan lain yang tidak menjaga telur ? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________2. The table below shows the number of turtles that lay eggs on an island. Jadual di bawah menunjukkan bilangan penyu yang bertelur di sebuah pulau. Year Number of turtles that lay eggs Tahun Bilangan penyu yang bertelur 2002 2 2006 5 2010 7(a) State one reason (inference) based on this information. Nyatakan satu inferens berdasarkan maklumat-maklumat ini. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________(b) Write one reason on the number of turtles that lay eggs to support the answer in 1(a) Tuliskan satu pemerhatian tentang bilangan penyu yang bertelur untuk menyokong jawapan dalam 1 (a). ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________(c) State what is changed (manipulated variable). Nyatakan pemboleh ubah yang dimanipulasikan. ____________________________________________________________________(d) Predict what will happen if the island is developed into a holiday resort. Ramalkan apa yang akan berlaku jika pulau itu dibangunkan menjadi tempat peranginan. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ FOOD CHAINS AND FOOD WEBS RANTAI MAKANAN DAN SIRATAN MAKANAN 58
  • MODUL SAINS UPSRFOOD CHAINSRANTAI MAKANAN 1. All living things need food to live Semua hidupan memerlukan makanan untuk hidup 2. Green plants can make their own food but animals cannot make their own food Tumbuan hijau membuat makanannya sendiri tetapi haiwan tidak boleh membuat makanannya sendiri. 3. Animals can group into three groups Haiwan boleh dikelaskan di dalam tiga kumpulan a. Herbivores – animals that eat plants only – cow Herbivor – haiwan yang makan tumbuhan sahaja – lembu b. Carnivores – animals that eat other animals only – tiger Karnivor – haiwan yang makan haiwan sahaja – harimau c. Omnivores – animals that eat both plants and other animals. - chicken Omnivor -haiwan yang makan tumbuhan dan haiwan lain – ayam 4. This give rise to food relationship between the living thing examples paddy is eaten by grasshoppers or frog are eaten by snakes Hal ini menyebabkan wujudnya hubungan makanan antara hidupan seperti padi dimakan oleh belalang atau katak dimakan oleh ular PADDY GRASSHOPPER FROG SNAKE PADI BELALANG KATAK ULAR 5. All food chains begins with green plants and that call producers Semua rantai makanan bermula dengan tumbuhan yang dikenali sebagai pengeluar. 6. Animals depend on plants or other animals for food are called consumers Haiwan yang bergantung kepada tumbuhan atau haiwan lain sebagai makanan dikenali sebagai penggunaFOOD WEBSIRATAN MAKANAN 1. A type of food can be found in several food chains Satu jenis makanan boleh terlibat dalam beberapa rantai makanan 59
  • MODUL SAINS UPSR2. The two or more food chains can be combined to form the following food web Dua atau lebih rantai makanan boleh digabungkan menjadi satu siratan makanan. grasshopper belalang Paddy plant sparrow frog Pokok padi burung pipit katak Rat eagle Tikus burung helang Example of food web Contoh satu siratan makanan3. The food chains founds in the above food web are as shown below Rantai-rantai makanan yang terdapat dalam siratan makanan di atas ialah : i. Paddy plant grasshopper frog eagle Pokok padi belalang katak helang ii. Paddy plant sparrow frog eagle Pokok padi burung pipit katak helang iii. Paddy plant rat frog eagle Pokok padi tikus katak helang4. Food web are important to sustain the balance of nature Siratan makanan adalah penting bagi mengekalkan keseimbangan alam sekitar.5. The balance of nature is ensured if the population of the different species of living things in nature are controlled. Keseimbangan alam sekitar terjamin jika populasi sesuatu spesies dalam alam sekitar terkawal.6. Food webs control the populations of species in an area. Siratan makanan dapat memastikan tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit sesuatu jenis hidupan di suatu kawasan.7. A change in the population of a certain species will affect populations of other species. Perubahan dalam populasi sesuatu spesies akan mempegaruhi populasi spesies lain. 60
  • MODUL SAINS UPSR 8. If as species becomes extinct, all other animals that depend on the species for food may also become extinct or move to another place. Jika sesuatu jenis hidupan pupus, hidupan lain yang bergantung padanya sebagai sumber makanan mungkin pupus atau berpindah ke kawasan lain. QUESTION ABOUT THE FOOD CHAIN AND FOOD WEB SOALAN RANTAI MAKANAN DAN SIRATAN MAKANANBAHAGIAN A 1. The picture show four types of living things in a habitat. Gambar menunjukkan empat jenis hidupan dalam suatu habitat. When all the paddy plants are destroyed by the grasshoppers, the following events will happen. Bila pokok padi dimusnahkan oleh belalang , peristiwa berikut akan berlaku J- Food supply for humans will be reduced J- Sumber makanan manusia akan berkurang K- Carnivores will die K- Karnivor akan mati L- Herbivores will die L- Herbivor akan mati M- Source of food for animals will be reduced M- Sumber makanan bagi haiwan akan berkurang Which of the following shows the correct sequence of the events? Antara berikut yang manakah menunjukkan urutan yang betul bagi peristiwa itu? A J, K, L, M C M, J, L, K B L, K, M, J D M, L, K, J 2. The pictures show five types of animals in an oil palm estate Gambar menunjukkan lima jenis haiwan dalam ladang kelapa sawit. 61
  • MODUL SAINS UPSR Rat destroyed the oil palm fruit in the estate. Owls were reared to decrease the number of rats. Which other animals will also decrease? Tikus telah merosakkan buah kelapa sawit di lading itu. Burung hantu dibela untuk mengurangkan bilangan tikus. Haiwan lain yang manakah akan turut berkurang? A Mosquitos and snakes C Snakes and sparrows Nyamuk dan ular Ular dan burung pipit B Mosquitos and grasshoppers D Grasshoppers and sparrow Nyamuk dan belalang sparrows Belalang dan burung pipit 3. In a particular habitat, a variety of living things are found. The bar chart in Diagram 3 shows the number of three types of living things in the habitat. Dalam suatu habitat,terdapat pelbagai jenis hidupan.Carta palang dalam Rajah 3 menunjukkan bilangan tiga jenis hidupan di habitat itu. Number 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Paddy Rat Eagle Living plant ththin Diagram 3 gsAll the rats are eliminated. Which of the following bar charts do you expect would shows thechanges in number of paddy lants and eagles?Semua tikus telah di hapuskan. Antara carta palang berikut, yang manakah kamu jangka bolehmenunjukkan perubahan ke atas bilangan pokok padi dan helang. 62
  • MODUL SAINS UPSR Number Number A 8 C 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 Paddy Eagle Living Paddy Eagle Living plant things plant things Number Number B 8 D 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 Paddy Eagle Living Paddy Eagle Living plant things plant things4. Diagram 4 shows a food chain. Rajah 4 menunjukkan satu rantai makanan. 63
  • MODUL SAINS UPSR Diagram 4 Rajah 4 What will happen if the number of eagles increases excessively? Apakah yang akan berlaku jika bilangan helang bertambah dengan banyak? Paddy Grasshopper Padi Belalang A Decreases Decreases Berkurang Berkurang B Decreases Increases Berkurang Bertambah C Increases Decreases Bertambah Berkurang D Increases Increases Bertambah Bertambah 5. Figure shows an insect X. Rajah 1 menunjukkan serangga X. In which one of the following is X in the correct position in the food chains? Antara berikut yang manakah kedudukan yang betul bagi X dalam rantai makanan berikut? A Plants→ X → Frog → Eagle C Frog → Plants →X → Eagle Tumbuhan → X → Katak → Helang Katak → Tumbuhan → X → Helang B X → Eagle → Plants → Frog D Eagle → Frog → Plants → X X → Helang → Tumbuhan → Katak Helang → Katak → Tumbuhan → XSECTION B 1. Diagram 1 shows a food web in a habitat. 64
  • MODUL SAINS UPSR Rajah 1 menunjukkan satu siratan makanan dalam satu habitat. Deer Tiger Rusa Harimau Plants rabbit snake Tumbuhan arnab ular Grasshoppoer Chicken Eagle Belalang ayam helang Diagram 1 Rajah 1a. Predict the habitat above Ramalkan habitat di atas. ...................................................................................................................................b. Name the producer in the food web above Namakan pengeluar dalam siratan makanan di atas. ....................................................................................................................................c. What will happen if the number of chickens decreases. Apakah akan berlaku jika bilangan ayam berkurang ...................................................................................................................................d. Build two food chains which involved four living things. Bina dua rantai makanan yang melibatkan empat benda hidup .................................................................................................................................... ....................................................................................................................................2. Diagram is the table which shows the number of four type of living things which can form a food chains in a habitat. 65
  • MODUL SAINS UPSR Rajah jadual menunjukkan bilangan bagi empat jenis hidupan yang boleh membentuk satu rantai makanan dan satu habitat Type of living thing Number of living things Jenis hidupan Bilangan hidupan P 15 Q 10 R 20 S 5 a. Name the producer in the food web above Namakan pengeluar dalam siratan makanan di atas. .................................................................................................................................... b. Name of the primary consumer in the above habitat Namakan pengguna pertama dalam habitat di atas .................................................................................................................................... c. Build one food chains which involved four living things. Bina satu rantai makanan yang melibatkan empat benda hidup ................................................................................................................................... d. If the habitat is a paddy field, name two animal that can represent P Jika habitat di atas adalah sawah padi, namakan dua haiwan yang boleh mewakili P. ............................................................................................................................ ENERGYEnergy - ability to do workTenaga keupayaan melakukan kerjaLiving things and non-living things need energy to do work or to moveHidupan dan bukan hidupan memerlukan tenaga untuk melakukan kerja atau bergerak.Sources of energy / Sumber tenaga 1. Sun / Matahari 2. Wind / Angin 3. Dry Cells / Sel kering 4. Fuels / Minyak 5. Food / Makanan 66
  • MODUL SAINS UPSR 6. Water / AirForms of Energy / Bentuk-bentuk tenaga 1. Light Energy / Tenaga Cahaya 2. Solar Energy / Tenaga Solar 3. Heat Energy / Tenaga Haba 4. Electrical Energy / Tenaga Elektrik 5. Sound Energy / Tenaga bunyi 6. Potential Energy / Tenaga Keupayaan 7. Kinetic Energy / Tenaga kinetik 8. Chemical Energy / Tenaga KimiaRenewable Energy / Tenaga yang boleh diperbaharui 1. Solar Energy / Tenaga Solar 2. Biomass / Tenaga biojisim 3. Wind / Tenaga Angin 4. Water Energy / Tenaga AirNon-Renewable Energy / Tenaga yang tidak boleh diperbaharui 1. Natural Gas / Gas Asli 2. Petroleum / Petroleum 3. Coal / Arang Batu 4. Nuclear Energy / Tenaga NuklearHow To Save Energy / Bagaimana menjimatkan tenaga 1. Switch off the light when there is no one in the room Padamkan lampu apabila tiada orang di dalam bilik 2. Turn off the television when you are not watching Tutup televisyen apabila kamu idak menontonnya 3. Wash clothes in full loads only. 67
  • MODUL SAINS UPSR Mencuci pakain dengan muatan penuh sahaja QUESTIONS ABOUT ENERGYSection A1. The following statements show some examples of appliances that make use of energy transformation. Kenyataan di bawah menunjukkan beberapa contoh peralatan yang membawa kepada perubahan tenaga. P Radio Electrical energy Sound energy Radio Tenaga elektrik Tenaga bunyi Q Gas Stove Chemical energy Heat energy ⁺ Light energy Tong Gas Tenaga kimia Tenaga haba ⁺ Tenaga cahaya R Ceiling fan Electrical energy Sound energy Kipas siling Tenaga elektrik Tenaga bunyi S Torch Electrical energy Light energy Lampu suluh Tenaga elektrik Tenaga cahaya Which of the pairs is matched correctly? Manakah di antara pasangan berikut benar ? A. P and Q C. Q and R P dan Q Q dan R 68
  • MODUL SAINS UPSR B. P and R D. R and S P dan R R dan S2. Diagram 1 shows an alarm clock operated by batteris. Rajah 1 menunjukkan sebuah jam loceng yang beroperasi menggunakan bateri. Diagram 1 Which of the following is the correct energy transformation when the alarm clock rings? Manakah di antara berikut adalah benar tentang perubahan tenaga yang berlaku apabila jam loceng berbunyi? A. Chemical energy Kinetic energy Electrical energy Sound energy Tenaga kimia Tenaga kinetic Tenaga elektrik Tenaga bunyi B. Chemical energy Electrical energy Kinetic energy Sound energy Tenaga kimia Tenaga electric Tenaga kinetik Tenaga bunyi C. Electrical energy ound energy Kinetic energy Chemical energy Tenaga elektrik Tenaga bunyi Tenaga kinetik Tenaga kimia D. Sound energy Chemical energy Kinetic energy Electrical energy Tenaga bunyi Tenaga kimia Tenaga kinetik Tenaga elektrik 3. Diagram 2 shows the classification of energy sources. Rajah 2 menunjukkan pengelasan sumber tenaga. Energy Sources Renewable Non-Renewable Boleh diperbaharui Tidak boleh diperbaharui . Wind Angin .Nuclear Nuklear .P .Q Diagram 2 Which of the following represents P and Q? Manakah antara berikut menunjukkan P dan Q? P Q A. Biomass Petroleum Biojisim Petroleum B. Coal Solar 69
  • MODUL SAINS UPSR Arang Batu Solar C. Solar Biomass Solar Biojisim D. Biomass Water Biojisim Air4. Diagram 3 shows a signboard found on a wall in a school. Rajah 3 menunjukkan satu papan tanda yang ditemui di dinding sebuah sekolah. USE ENERGY Diagram 3 Why do we need to use energy wisely ? Kenapa kita perlu menggunakan tenaga secara bijaksana? I To save time Untuk menjimatkan masa II To increase pollution Untuk meningkatkan pencemaran III To avoid wastage Untuk mengelakkan pembaziran IV To ensure the energy sources will not be used up so quickly Untuk memastikan sumber tenaga tidak diguna habis dengan cepat A. I and IV C. II and IV I dan IV II dan IV B. II and III D. III and IV II dan III III dan IV5. Diagram 4 shows windmills in an area. Rajah 4 menunjukkan kincir angin di satu kawasan. Diagram 4 Which of the following about the windmills are true ? 70
  • MODUL SAINS UPSR Manakah di antara berikut BENAR tentang kincir angin tersebut ? I It does not pollute the environment Ia tidak mencemarkan alam sekitar II Its source can be obtained in almost all areas Sumber ini boleh diperolehi di semua kawasan III Its source cannot be replenished when used up Sumber ini boleh digantikan apabila habis digunakan IV The energy resource is available at all the time Sumber tenaga ini boleh didapati pada setiap masa A. I and II C. II and IV I dan II II dan IV B. II and III D. III and IV II dan III III dan IVSECTION B/BAHAGIAN B1. An investigation is carried out to investigate the relationship between the number of vehicles and the level of air pollution.Table 1 shows the number of vehicles and the average air pollution level during the period of investigation for four years in City X. Satu penyiasatan telah dijalankan untuk mengkaji hubungan antara bilangan kenderaan dan tahap pencemaran.Jadual 1 menunjukkan bilangan kenderaan dan purata tahap pencemaran udara semasa tempoh penyiasatan dalam masa empat tahun di Bandar X. Year Number of motor vehicles Average air pollution level Tahu Bilangan kenderaan Purata tahap pencemaran udara n 2005 40 700 Low Rendah 2006 60 200 Medium Sederhana 2007 81 500 High Tinggi 2008 96800 Very High Sangat Tinggi 71
  • MODUL SAINS UPSR Table 1/Jadual 1 a) What is the aim of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini ? b) What is the relationship between the number of motor vehicles and the air pollution level? Nyatakan hubungan antara bilangan kenderaan dan tahap pencemaran udara? Since the number of motor vehicles is increasing year by year,the quantity of petroleum being produced for the usage of the vehicles also increases. Oleh kerana bilangan kenderaan meningkat setiap tahun,maka kuantiti petroleum yang dikeluarkan untuk kegunaan kenderaan turut meningkat. c) Predict what will happen if the trend of quantity of petroleum being produced as mentioned continues for another 40 years. Ramalkan apakah yang akan berlaku jika pola kuantiti petroleum yang dikeluarkan sebagaimana yang dinyatakan berterusan sehingaa 40 tahun lagi. d) Suggest one way to reduce pollution caused by motor vehicles? Cadangkan satu cara untuk mengurangkan pencemaran yang dihasilkan oleh kenderaan bermotor? __________________________________________________________________2. Diagram 1 shows a girl carrying out an investigation abpout energy. Rajah 1 menunjukkan seorang budak perempuan telah menjalankan satu penyiasatan tentang tenaga. 72
  • MODUL SAINS UPSR Diagram 1 a) State two observations that can be made based on Diagram 1. Nyatakan dua pemerhatian yang boleh dibuat berdasarkan Rajah 1. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ b) Give your inferences based on your answer in (a). Nyatakan inferens kamu berdasarkan jawapan kamu di (a). c) Predict the transformation of energy involved in X ? Ramalkan perubahan tenaga yang terlibat dalam X ? ______________________________________________________________ELECTRICITYSources of Electrical Energy / Sumber Tenaga Elektrik 1. Dry cells / Sel kering 2. Accumulator / Akumulator 3. Dynamo / Dinamo 4. Solar Cell / Sel SuriaSymbols of the components of an electric circuitSimbol bagi komponen dalam litar elektrik __________Dry cells/Sel kering Bulb/Mentol Switch/Suis Wire/Wayar 73
  • MODUL SAINS UPSR Series Circuit/Litar Bersiri Parallel Circuit/ Litar SelariDanger of mishandling electrical appliancesBahaya jika salah menggunakan peralatan elektrik 1. Electric shock / Kejutan elektrik 2. Electrocution / Renjata elektrik 3. Fire / Kebakaran 4. Burn / MelecurSafety precautions to be taken when handling electrical appliancesLanglah-langkah keselamatan yang boleh diambil apabila mengendalikan peralatan elektrik 1. Do not touch a switch with wet hands Jangan menyentuh suis dengan tangan yang basah 2. Do not epair electrical appliances by yourself Jangan membaiki peralatan elektrik sendiri 3. Do not overload a power supply Jangan menyambung terlalu banyak peralatan elektrik kepada satu sumber kuasa. Questions about Electricity Section A 1. Diagram 5 shows a circuit. Rajah 5 menunjukkan satu litar. 74
  • MODUL SAINS UPSR Diagram 5 Which electric circuit is represented by the circuit diagram above ? Manakah di antara litar elektrik berikut diwakili oleh rajah litar yang betul ?2. Diagram 6 shows a source of electricity commonly used in our daily life. Rajah 6 menunjukkan satu sumber elektrik yang sering digunakan dalam hidup kita seharian. Diagram 6 Which of the following statements are true about the object in Diagram 6? Manakah di antara kenyataan berikut benar tentang objek dalam Rajah 6 ? I Cheap Murah II Easy to carry Senang dibawa III Can be recharged Boleh dicas semula IV Supply bigger amount of electricity Membekalkan sejumlah tenaga elektrik yang besar 75
  • MODUL SAINS UPSR A. I and II C. II and III I dan II II dan III B I and III D. III and IV I dan III III dan IV3. A pupil carried out an investigation to study the brightness of the bulb in a circuit. Which of the following will not affect the brightness of the bulb in a circuit? Seorang murid menjalankan satu penyiasatan untuk mengkaji kadar kecerahan mentol dalam satu litar.Manakah di antara berikut yang tidak akan mempengaruhi kecerahan mentol dalam satu litar ? A. The number of bulbs C. The arrangement of the cells Bilangan mentol Susunan sel kering B. The number of dry cells used D. The arrangement of the switches Bilangan sel kering yang digunakan Susunan suis4. Diagram 9 shows two bulbs and three switches connected in an electric circuit. Rajah 9 menunjukkan dua mentol dan tiga suis yang dihubungkan dalam satu litar elektrik. Diagram 9 What could be done to light up bulb X only ? Apa yang perlu dibuat untuk menyalakan mentol X sahaja ? A. Turn on the switches P and Q Tutup suis P dan Q B. Turn on the switches Q and R Tutup suis Q dan R C. Turn on the switches P and R Tutup suis P dan R D. Turn on the switches P,Q and R Tutup suis P,Q dan R5. Which of the following statements are correct about the handling of electric appliances ? Manakah antara kenyataan berikut benar tentang cara-cara untuk mengendalikan peralatan elektrik ? I Mishandling of electrical appliances may result in electrocution Kesilapan mengendalikan peralatan elektrik boleh menyebabkan kejutan elektrik II We must repair the faulty electrical appliances ourselves 76
  • MODUL SAINS UPSR Kita mesti memperbaiki peralatan elektrik sendiri III We must not use our dry hand to switch on or off electrical appliances Kita tidak boleh menggunakan tangan yang kering untuk menutup atau membuka suis elektrik IV We must not touch the victims of electric shock with our bare hands Kita tidak boleh menyentuh mangsa kejutan elektrik dengan tangan kita sendiri A. I and IV C. II and IV I dan IV II dan IV B. II and III D. III and IV II dan III III dan IVSection B 1. Diagram 2 shows three circuits set up by a group of pupils. Rajah 2 menunjukkan tiga litar yang disediakan oleh sekumpulan murid. Table 1 shows the brightness of each bulb in the circuit. Jadual 1 menunjukkan kadar kecerahan bagi setiap mentol di dalam litar. Circuit Brightness of bulbs Litar Kecerahan mentol A Brightest Paling cerah B Brighter Lebih cerah C Bright Cerah Table 1 Jadual 1 a) What is the purpose of the investigation Apakah tujuan penyiasatan ini ? ____________________________________________________________ b) What is the trend of changes in the brightness of the bulbs in circuits A,B and C ? Apakah corak perubahan kecerahan mentol-mentol dalam litar A.B dan C ? 77
  • MODUL SAINS UPSR ______________________________________________________________ c) In the investigation state, Berdasarkan penyiasatan ini nyatakan, (i) What to change : _______________________________________ Apa yang diubah (ii) What to observe : _______________________________________ Apa yang diperhati (iii) What to keep the same : ___________________________________ Apa yang dimalarkan d) State one relationship between the variable that is changed and the variable that is observed from the investigation. Nyatakan satu hubungan antara apa yang diubah dengan apa yang diperhati berdasarkan penyiasatan ini. ____________________________________________________________ e) The investigation is continued by using four bulbs in a circuit with the same quantity of dry cells. Predict the brightnessof the bulbs in the circuit. Penyiasatan diteruskan dengan menggunakan empat mentol dalam satu litar yang sama kuantiti sel keringnya. Ramalkan kadar kecerahan mentol-mentol di dalam litar tersebut. ____________________________________________________________2. Every night, David cyles back home after attending tuition class. He observes that the brightness of the lamp is affected by the way he cycles his bicycle. Table 2 shows his observation. Setiap malam, David berbasikal pulang selepas menghadiri kelas tuisyen. Dia mendapati bahawa kecerahan lampu basikalnya dipengaruhi oleh cara dia mengayuh basikalnya. Jadual 2 menunjukkan hasil pemerhatiannya. Speed of cycling Brightness of the lamp of his bicycle Kelajuan berbasikal Kecerahan mentol basikal Fast Brighter Laju Lebih terang Slow Dim Perlahan Malap 78
  • MODUL SAINS UPSR a) State : (i) what is changed : ______________________________________ Apa yang diubah (ii)what is observed : ______________________________________ Apa yang diperhati X enables the lamp of the bicycle to be lighted up. X membolehkan lampu basikal menyala. b) What is X ? Apakah X ? _________________________________________________________ c) State the transformation of energy that is related to the activity above ? Nyatakan perubahan tenaga yang berkaitan dengan aktiviti tersebut ? __________________________________________________________ LIGHT CAHAYA1. Light from the sun enables us to see things around us. Cahaya dari matahari membolehkan kita melihat keadaan sekeliling.2. The following are sources of light : Sumber- sumber cahaya adalah seperti berikut : a) The sun c) lampu suluh Matahari torches b) Candles d) electric lamps Lilin lampu elektrik3. One of the characteristic of light are light travels in a straight line. Salah satu sifat cahaya ialah cahaya bergerak lurus.4. Because of light travels in straight line is formed a shadows when light cannot pass through an opaque objects and translucent objects. Sifat cahaya yang bergerak lurus menyebabkan bayang-bayang terbentuk apabila cahaya dihalang oleh objek legap dan objek lut cahaya. 79
  • MODUL SAINS UPSR5. Shadow is formed at the opposite side of light. Bayang-bayang terbentuk pada kawasan yang bertentang dengan sumber cahaya.6. Transparent objects do not have shadow because it allows the light pass through them. Bahan yang lutsinar tidak mempunyai bayang-bayang kerana bahan-bahan ini membenarkan sinar cahaya melaluinya.7. Two factors that influence the size of shadow formed are : Dua faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang yang terbentuk ialah: i. The distance between the object and the screen Jarak objek daripada skrin ii. The distance between the light sources and the object Jarak sumber cahaya daripada skrin.8. Light is “bounced back” when it falls on an object. This is known as reflection of light. Cahaya boleh “melantun balik” apabila ia jatuh pada sesuatu objek. Ini dikenali sebagai pantulan cahaya.9. Objects with smooth and shinny surface like a mirror, reflect light well. Objek dengan permukaan yang licin dan berkilat seperti cermin memantulkan cahaya dengan baik.10. Uses of reflection of light in everyday life : Kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan harian: a) Side mirror of a car Cermin sisi kereta b) Convex mirrow ( amirror placed at a sharp bend of a road ) Cermin cembung ( cermin pada selekoh tajam jalan raya ) c) A wall mirror Cermin muka d) A periscope Periskop Questions about light Section A 1. The diagram below shows an investigation of light. Rajah di bawah menunjukkan penyiasatan mengenai sifat cahaya. 80
  • MODUL SAINS UPSRWhich of the following makes the light of the candle disappear from sight?Antara pernyataan berikut yang manakah boleh menyebabkan cahaya lilin hilangdaripada pandangan.A The distance between cardboards is changed. Jarak diantara kadbod berubahB The cardboards are not in a straight line. Kadbod tidak berada pada garis lurusC The hole on the cardboard is made smaller. Lubang pada kadbod dibuat kecilD The candle is placed far away from object. Lilin diletakkan jauh dari objek2. Which of the following is a good reflector of light? Antara berikut yang manakah pemantul cahaya yang baik?A A cardboard C A face mirror Kadbod Cermin mukaB A tile D A glass jubin Gelas3. The diagram below shows an object and its shadow. Rajah di bawah menunjukkan objek dan bayang-bayangnya Which of the following shadows will form? Antara pernyataan berikut yang manakah bayang-bayang yang akan terhasil?A B 81
  • MODUL SAINS UPSRC D4. The diagram shows an investigation on the formation of shadows. Rajah di bawah menunjukkan penyiasatan bayang-bayangIf the torchlight is placed far away from the object, what will happen to the shadowformed on the skrin?Jika lampu suluh di letakkan lebih jauh dari objek, apakah yang akan berlaku pada saizbayang-bayang yang terbentuk di atas skrin?A Becomes bigger Menjadi semakin besarB Becomes smaller Menjadi semakin kecilC The shape of shadow will change Bentuk bayang-bayang akan berubahD There will be no changes Tiada perubahan5. When we stand in front of a mirror, we see the image of ourselves in the mirror as shown in the diagram below Apabila kita berada dihadapan cermin, kita akan melihat imej kita sendiri seperti di tunjukkan di dalam rajah di bawah 82
  • MODUL SAINS UPSR This is because… Ini adalah kerana A the mirror absorbs light. Cermin menyerab cahaya B the mirror refracts light. Cermin membiaskan cahaya C the mirror reflects light. Cermin memantulkan cahaya D the mirror disperses light. Cermin menyebarkan cahayaSECTION B 1 A group of pupils carried out an investigation to study the relationship between the size of a shadow with the distance between an object and the light source. Sekumpulan murid menjalankan penyiasatan untuk mengkaji hubungan di antara saiz bayang-bayang dengan jarak antara objek dan sumber cahaya. The table below shows the results of the investigation. Jadual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan The distance of object from light source The height of a shadow Jarak di antara objek dengan sumber Ketinggian bayang-bayang cahaya 60 cm 40 cm 50 cm 50 cm 83
  • MODUL SAINS UPSR 40 cm 60 cm a) What is the aim of this investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… b) State Nyatakan i) What is change (manipulated viarable) in this investigation? Apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini? …………………………………………………………………………….. ii) What is observed (responding viarable) in this investigation? Apa yang diperhatikan (pembolehubah bergerakbalas) dalam penyiasatan ini? ……………………………………………………………………………… iii) What is keep the same (constant viarable) in this investigation? Apakah yang sama (pembolehubah malar) in this investigation? ………………………………………………………………………………. c) Predict the height of a shadow if the distance between an object and the light source is 70 cm. Ramalkan ketinggian bayang-bayang jika jarak diantara objek dan sumber cahaya ialah 70 cm ………………………………………………………………… ………………… d) What is the relationship between what is changed and what is observed? Apakah hubungan antara apa yang di ubah dengan apa yang di perhatikan? ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………2. Diagram 1 shows a torch that is shone onto the screen. Rajah 1 menunjukkan sebuah lampu suluh yang dinyalakan ke arah satu skrin 84
  • MODUL SAINS UPSRTwo object, a wooden block and glass block is placed alternately in front of the torch.The formation of shadows is observed on the screen. The result shown below.Dua objek, blok kayu dan blok kaca diletakkan di hadapan lampu suluh secara bergilir-gilir. Pembentukan bayang-bayang diperhatikan di atas skrin. Keputusan penyiasatan ditunjukkan di bawah. Type of object Wooden block Glass block Jenis objek Blok kayu Blok kaca Formation of shadow Yes No Pembentukan bayang-bayang Ya Tidaka) State two reasons (inferences) based on the investigation. Nyatakan dua inferens berdasarkan penyiasatan di atas.i) …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….ii) …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………b) State Nyatakan i) What is changed (manipulated variable) : Pembolehubah dimanipulasikan: ……………………………………………………………………………… ii) What is observed (responding variable) Pemboleh ubah bergerakbalas : 85
  • MODUL SAINS UPSR ……………………………………………………………………………… c) What can be conclude from the investigation ? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… HEAT TENAGA HABA 1. Heat is formed of energy. Haba ialah satu bentuk tenaga. 2. When a substances gain heat, it become warmer. Apabila suatu bahan menerima haba, ia menjadi panas. 3. When a substance loses heat, it will become cooler. Apabila suatu bahan kehilangan haba, ia menjadi sejuk. 4. Temperature is a measurement of how hot or cold a substances is. Suhu adalah sukatan darjah kepanasan sesuatu bahan. 5. The hotter substances is , the higher its temperature will be. Semakin panas sesuatu bahan , semakin tinggi suhunya. 6. The colder substances is , the lower its temperature will be. Semakin sejuk sesuatu bahan , semakin rendah suhunya. 7. Temperature can be measured by using thermometer . Suhu disukat dengan menggunakan thermometer. 8. The metric unit of temperature is the degree Celsius (ºC) Suhu disukat dalam unit darjah Celsius (ºC)EFFECT OF HEAT ON MATTERKESAN HABA KE ATAS BAHAN1. Matter expands when heated. Matter contracts when cooled Bahan mengembang apabila dipanaskan. Bahan mengecut apabila disejukkan.2. Example: Contoh: Loosening a bottle cap by immersing in hot water. Membuka tudung botol yang ketat dengan merendamnya dalam air panas. 86
  • MODUL SAINS UPSR - The heat from the hot water will cause the bottle cap expand. This will loosen the tight cap, making it easier to open. - Haba dari air panas akan menyebabkan tudung botol mengembang. Hal ini akan menyebabkan tudung botol menjadi longgar dan memudahkannya dibuka.3. Liquid also expand when heated and contract when cooled. Cecair juga mengembang apabila dipanaskan dan mengecut apabila disejukkan.4. As solid and liquid , gas also can expand and contract. Seperti pepejal dan cecair, gas juga boleh mengembang dan mengecut. Example: Contoh: Dented ping-pong ball Bola ping-pong yang kemek - A dented ping-pong ball can be repaired by immersing it in hot water. After a few minutes, the air inside the ball expands and pushes the ball back to its rounded shape. - Bola ping pong yang kemek boleh dibulatkan semula dengan merendamkannya di dalam air yang panas. Selepas beberapa minit, udara di dalam bola akan mengembang dan menolak dinding bola menjadi bulat semula. Questions about heatSection A 1. Diagram 1 below shows an experiment. Rajah 1 di bawah menunjukkan satu eksperimen. Before heating After heating Sebelum dipanaskan Selepas dipanaskan Diagram 1 87
  • MODUL SAINS UPSR Rajah 1 What conclusion can be made from the experiment above? Apakah kesimpulan yang sesuai berdasarkan eksperimen diatas ? A Matter contracts when heated and expands when cooled. Bahan mengecut apabila dipanaskan dan mengembang apabila disejukkan. B Matter expands when heated. Bahan mengembang apabila dipanaskan. C The iron ball can pass through the iron ring after it is heated. Bebola besi boleh melepasi gegelung besi selepas dipanaskan. D The iron ball contracts when heated. Bebola besi mengecut apabila dipanaskan.2. Diagram 1 shows two different types of spoon immersed in hot water. Rajah 1 menunjukkan dua batang sudu yang berlainan jenis direndam dalam air panas. Iron Plastic spoon spoon Sudu plastik Sudu besi Diagram 6 Rajah 6 Hot water Air panas Iron Plastic spoon spoon Sudu plastik Sudu besi Hot water Air panas Diagram 2 Rajah 2 88
  • MODUL SAINS UPSR Which of the following statement is correct? Antara pernyataan berikut, yang manakah benar? A The plastic spoon is a conductor. Sudu plastik adalah pengalir haba. B The iron spoon is a conductor. Sudu besi adalah pengalir haba. C The iron spoon and the plastic spoon are not conductors. Sudu besi dan sudu plastik bukan pengalir haba. D The iron spoon and the plastic spoon are conductors. Sudu besi dan sudu plastik adalah pengalir haba.3. The diagram below shows two glasses that are stuck together tightly. Rajah di bawah menunjukkan 2 gelas tersekat antara satu sama lain P Q When they are immersed in hot water, the glasses can be separated easily. This is because… Apabila direndamkan di dalam air yang panas , gelas terpisah dengan senang. Ini adalah kerana A glass Q expands C glass Q contracts. Gelas Q mengembang Glass Q mengecut B glass P expands. D glass P contracts Gelas P mengembang Gelas Q mengecut4. The diagram below shows a thermometer. Rajah dibawah menunjukkan thermometer 89
  • MODUL SAINS UPSR It is used to… Ia digunakan untuk A stir the solution. Mengacau larutan B measure the volume of substance. Mengukur isipadu bahan C measure the temperature of the material. Menyukat suhu bahan D measure the temperature of human body. Menyukat suhu badan manusia5. The diagram below shows four eye positions for taking the temperature of water using a thermometer. Rajah di bawah menunjukkan empat kedudukan mata untuk membaca suhu air dengan menggunakan termometer. A B C D Which of the eye positions, labeled as A, B, C and D, reads the temperature of water accurately? Kedudukan mata yang manakah dilabel A, B, C dan D, membaca suhu air dengan tepat? SECTION B BAHAGIAN B1. Table 1 shows the temperature and length of electric cable at different time of the day Jadual menunjukkan suhu dan panjang kabel elektrik pada waktu yang berlainan dalam suatu hari. 90
  • MODUL SAINS UPSRTemperature (°C) 24 26 28 30 32 34 36Suhu (°C)Length of Cable (cm) 170 171 173 176 180 185 191Panjang kabel (cm)a) Write one reason ( inference ) to explain how temperature affects the length of electric cable. Tulis satu sebab (inferens) untuk menerangkan bagaimana suhu mempengaruhi panjang kabel. …..…………………………………………………………………………………b) State the trend of change in the length of the electric cable when temperatures goes up. Nyatakan corak perubahan dalam panjang kabel elektrik apabila suhu meningkat. ……………………………………………...………………………………………. c) State what is changed ( manipulated variable ) based on table 1 Nyatakan pembolehubah yang dimanipulasikan berdasarkan Jadual 1 ……………………………………………………………………………………… Diagram 1 shows electric cables which are installated loosely. Rajah 1 menunjukkan kabel elektrik yang di pasang dengan longgar Diagram 1 Rajah 1 Based on the above diagram, give one reason (inference) Berdasarkan rajah di atas, beri satu sebab (inferens) ………………………………….…………………………………………………… 91
  • MODUL SAINS UPSR ……………………………………………………………………………………….2. Two iron blocks P and Q are immersed in a beaker of water with the temperature of 100°C for five minutes as shown in Diagram 1. Then, each iron block is placed into different beakers cointaining 100 ml air. Dua bongkah blok besi P and Q direndam di dalam sebuah bikar berisi dengan suhu 100°C selama 5 minit seperti yang di tunjukkan di dalam Rajah 1. Kemudian, setiap bongkah besi diletakkan ke dalam bikar berbeza yang mengandungi 100 ml air Table 1 shows the temperature of water for 1 minute after the iron blocks P and Q are placed in each beaker of water. Jadual 1 menunjukkan suhu air selepas 1 minit bongkah besi P dan Q di letakkan di dalam setiap bikar berisi air. Iron block P Q Bongkah besi Temperature of water in beaker (°C) 57 40 Suhu di dalam bikar (°C) Table 1 Jadual 1 a) Give one reason (inference) for temperature of water in the beaker where the iron block P is placed Berikan satu inferens bagi suhu air di dalam bikar yang mengandungi bongkah besi P ……………………………………………………………………………………………… ................…………………………………………………………………………………… b) What is the purpose of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? 92
  • MODUL SAINS UPSR ……………………………………………………………………………………………… ................…………………………………………………………………………………… c) State Nyatakan i) What is change (manipulated variable) Apakah yang di ubah (pembolehubah manipulasi) ………………………………………………………………………………… ii) What is observed (responding viarable) Apakah yang diperhatikan (pembolehubah bergerak balas) ………………………………………………………………………………… d) State one relationship between the variable that is changed (manipulated) and the viarable that is observed (responding) Nyatakan satu hubungan diantara pembolehubah dimanipulasikan dengan pembolehubah bergerakbalas. ……………………………………………………………………………………………… ................……………………………………………………………………………………STATES OF MATTER Bentuk bahan 1. Matter exists in 3 states 1. Bahan ujud dalam 3 bentuk a) Solid a) pepejal b) Liquid b) cecair c) Gas c) gas Properties of matter Sifat-sifat bahan 2. The properties of solid are: 2. Sifat-sifat pepejal adalah 2.1 has fixed shape 2.1 mempunyai bentuk tetap 2.2 has fixed volume 2.2 mempunyai isipadu tetap 2.3 has mass 2.4 mempunyai jisim / berat 3. The properties of liquid are: 3. Sifat-sifat cecair adalah 3.1 does not have a fixed shape 3.1 tidak mempunyai bentuk tetap 93
  • MODUL SAINS UPSR -take the shape of its container -ikut bentuk bekasnya 3.2 has fixed volume 3.2 mempunyai isipadu tetap 3.3 takes the shapes of its container 3.3 mengikut bentuk bekasnya 3.4 has mass 3.4 mempunyai jisim 4. The properties of gas 4. Sifat-sifat gas 4.1 cannot be seen 4.1 Tidak dapat dilihat 4.2 has no fixed shape- occupy 4.2 tidak mempunyai bentuk tetap space of its container -memenuhi ruang bekas 4.3 has no fixed volume 4.3 tidak mempunyai isipadu tetap –can be compressed - boleh dimampatkan 4.4 has mass 4.4 mempunyai jisimChanging states of matterPerubahan rupa bentuk bahanMatter can change from one state to another involving different processesBahan boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk lain melalui beberapa proses melting boiling / evaporation peleburan pendidihan / sejatan Solid Liquid Gas Pepejal Cecair Gas freezing condensation pembekuan kondensasiFactors affecting the rate of evaporation of waterFaktor-faktor mempengaruhi kadar penyejatan airFactors Speed up Slow downFaktor mempercepatkan memperlahankan1. Surface area Wide Small Luas permukaan Luas kecil2. Temperature High Low Suhu tinggi rendah3. Wind condition Windy No wind Keadaan angin berangin Tidak berangin 94
  • MODUL SAINS UPSRNatural Water CycleKitaran air semulajadi Water vapour cools and condenses into tiny Codensation water droplets forming Kondensasi clouds Clouds falls as rain and Evaporation flows into soil, drains, river and finally into Penyejatan the oceans Water from ocean, sea, river, lake etc evaporates to form water vapour and rises into the air1. The water cycle provides a continuous supply of fresh water to all living things. Kitar semulajadi air membekalkan air bersih kepada semua hidupan secara berterusan.2. It makes sure the amount of water on earth remains the same. Ia memastikan jumlah isipadu air di bumi ini tetap.3. It cools the earth. Ia bantu menyejukkan bumi kita 95
  • MODUL SAINS UPSRAppreciating the importance of water resourcesKepentingan bekalan sumber air bersih.1. Water is very important to all living things Air amat penting bagi semua hidupan di bumi ini. Home –washing, drinking, bathing Rumahtangga – minum, membasuh & mandi As raw material Plants – make Usage of for food industries food Tumbuhan –buat water Sebagai bahan mentah industri makanan Kegunaan air makananan Home for aquatic lives Tempat tinggal hidupan akuatikWhy we need clean water?Mengapa kita perlu air bersh? 1. All living things need water Semua hidupan perlukan air. 2. Polluted water sources is harmful to all lives. Sumber air tercemar menjejaskan semua hidupan 96
  • MODUL SAINS UPSRWays to ensure clean water resources.Cara memastikan sumber air yang bersih 1. Avoid throwing rubbish and toxic waste into rivers. Jangan buang sampah dan bahan beracun ke dalam sungai. Treat sewage from home, industries and agricultural lands before releasing into rivers. Rawat bahan kumbahan dari rumah, industri dan laaing pertanian sebelum dilepaskan ke dalam sungai. 2. Build factories far from rivers. Bina kilang jauh daripada sungai. Questions about States of matterSection A 1. Which of the following shows the correct states of matter? Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan keadaan bahan yang betul? Gas Liquid Solid Gas Cecair Pepejal A Smoke Oil Water Asap Minyak Air B Water vapour Mineral water Jelly Wap air Air mineral Agar-agar C Snow Rain water Ice Salji Air hujan Air batu D Ice Lime juice Smoke Air batu Jus limau Asap 97
  • MODUL SAINS UPSR2. The diagram below shows the changes of the state of water. Rajah di bawah menunjukkan perubahan keadaan air. P Q Gas Liquid Gas Gas Cecair Gas What are the processes that happened at P and Q? Apakah proses yang berlaku di P dan Q? P Q A Condensation Evaporation Kondensasi Penyejatan B Evaporation Condensation Penyejatan Kondensasi C Freezing Boiling Pembekuan Pendidihan D Melting Evaporation Peleburan Penyejatan3. Which of the following conditions will cause a piece of cloth to dry faster? Antara keadaan yang berikut, yang manakah akan menyebabkan sehelai kain mengering dengan lebih cepat? I In a warm room. Dalam sebuah bilik yang panas. II On a windy day. Pada hari yang berangin. III Folds the piece of cloth. Melipat kain itu. IV Dry under the hot sun Keringkan bawah cahaya matahari A. I and II only C. II and III only I dan II sahaja II dan III sahaja B. I, II and IV only D III only I, II dan IV sahaja III sahaja 98
  • MODUL SAINS UPSR 4. 100 ml of water is poured into 4 different containers and left under the sun for 3 hours. Which of the following shows the ascending order of the evaporation rate of the water? 100 ml air telah dituang ke dalam 4 bekas berlainan dan ditinggalkan bawah cahaya matahari selama 3 jam. Antara yang berikut, manakah menunjukkan urutan menaik kadar penjeyatan air tersebut? W X Y Z A. Z , X, W , X B. Y, W , X, W C. Y,W,X,Z D. Z, W , X , Y 5. Which of the following can help us to keep our water sources clean? Antara yang berikut, yang mana boleh membantu kita memastikan sumber air yang bersih? I Build factories near the river. Bina kilang di tepi sungai. II Clear the jungle for agriculture Menebang hutan untuk pertanian III Have forest reserves. Adakan hutan simpanan IV Treat industrial water before releasing into the river. Proses air buangan kilang sebelum dialir ke dalam sungai. A. I and II only C. III and IV only I dan II sahaja III dan IV sahaja B I and IV only D. II, III and IV only I dan IV sahaja II, III dan IV sahajaSECTION B1. The diagram below shows a set of apparatus that are used in an investigation Gambar rajah di bawah menunjukkan radas yang digunakan dalam satu penyiasatan. 99 P R Q
  • MODUL SAINS UPSR i) Husna pours 20 ml of water into each container. Husna tuang 20 ml air ke dalam setiap bekas ii) She places the containers in the school field, Dia meletakkan bekas-bekas itu di padang sekolah iii) The time taken for all the water to evaporate are recorded Masa yang diambil untuk semua air menyejat dicatatkan iv) The results are shown in the table below. Keputusan ditunjukkan dalam jadual di bawah. Container Time of evaporation / hour Bekas Masa menyejat / jam P 1 Q 3 R 5(a) What is the aim of this investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________(b) Based on this experiment, state: Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan : (i) What is changed ( manipulated variable ) Apakah yang diubah ( pembolehubah yang dimanipulasikan ) _______________________________________________________________ (ii) What is observe (responding variable) Apakah yang diperhatikan ( pembolehubah bergerak balas ) _______________________________________________________________(c) Make a suitable conclusion from this experiment Buat satu kesimpulan yang sesuai dari eksperimen ini. 100
  • MODUL SAINS UPSR ________________________________________________________________ _________________________________________________________________2 The diagram below shows three similar handkerchiefs being hung in different ways. The time taken for the handkerchiefs to dry are recorded. Rajah bawah menunjukkan tiga helai sapu tangan digantung dengan cara berbeza. Masa untuk setiap sapu tangan jadi kering telah direkodkan. P Q R 10 minutes 18 minutes 25 minutes 10 minit 18 minit 25 minit (a) What is the aim (purpose) of this investigation? Apakah tujuan penyiasatan tersebut? _______ ________________________________________________________ (b) In this investigation, state… Dalam penyiasatan tersebut, nyatakan i. What is changed. Pembolehubah yang dimanipulasikan __________________________________________________________________ ii. What is kept the same. Pembolehubah yang dimalarkan __________________________________________________________________ iii. what is observed. Pembolehubah yang diperhatikan __________________________________________________________________ (b) State the conclusion for the investigation carried out Nyatakan kesimpulan bagi penyiasatan tersebut. __________________________________________________________________ACID AND ALKALIASID DAN ALKALI 101
  • MODUL SAINS UPSRSubstances are either acidic, alkaline or neutralBahan adalah samada bersifat asid, alkali atau neutralProperties of acidSifat-sifat bahan berasid 1. Change the colour of blue litmus paper to red Menukar warna kertas litmus biru ke merah 2. Tastes sour. Examples:- vinegar, lime, tamarind Rasa masam. Contoh :- cuka, limau, asam jawaProperties of alkaliSifat-sifat bahan beralkali 1. Change the colour of red litmus paper to blue Menukar warna kertas litmus merah ke biru 2. Tastes bitter. Examples:- bitter gourd, ulam, cocoa powder, soap Rasa pahit. Contoh: - peria, ulam , serbuk koko, sabun 3. Feel slippery or soapy Rasa licin seperti sabunProperties of neutral substancesSifat-sifat bahan neutral 1. Do not change the colour of red or blue litmus paper Tidak menukar warna kertas litmus biru dan merah 2. Tastes plain, sweet or salty. Examples:- sugar, salt, water, oil Rasa tawar, manis atau masin. Contoh:- gula, garam, air, minyak Questions about acid and alkalineSection A 1. The diagram below shows substances X, Y and Z. Rajah di bawah menunjukan bahan X, Y dan Z X Y Z Which of the following correctly describe substances X , Y and Z ? 102
  • MODUL SAINS UPSR Antara yang berikut, yang manakah menerangkan bahan X ,Y dan Z dengan betul? X Y Z A Acidic Neutral Alkaline Berasid Neutral Beralkali B Alkaline Acidic Neutral Beralkali Berasid Neutral C Neutral Alkaline Acidic Neutral Beralkali Berasid D Neutral Acidic Alkaline Neutral Berasid Beralkali2. A gastric patient is advised by his doctor to take lesser acidic food. Which of the following food should be avoided by him? Seorang pesakit gastrik telah dinasihati oleh doktornya agar mengurangkan makanan berasid. Antara makanan yang berikut, manakah yang perlu dielakkan oleh pesakit itu? I Lime juice Jus limau II Bisculits Biskut III Tom Yam soup Sup Tom Yam A. I and III only C. II only I dan III sahaja II sahaja B. I, II and III D. I only I, II dan III I sahaja3. The diagram below shows the observation when substance X is tested with blue as well red litmus paper. Rajah di bawah menunujakan perhatian yang diperolehi apabila bahan X diuji dengan kertas litmus biru dan merah. Red litmus paper turns blue blue litmus paper paper Kertas litmus merah tukar – no change Ke biru Kertas litmus biru – tiada perubahan Substance X Bahan XWhich of the following is most likely to be substance X?Antara yang berikut, yang manakah kemungkinan bahan X? 103
  • MODUL SAINS UPSRA Tap water B. Lime juice Air paip Jus limauC Soap water D Vinegar Air sabun Cuka4. The table shows the observation obtained when substances P, Q and R are tested with blue and red litmus paper. Jadual berikut menunjukkan pemerhatian yang dibuat apabila bahan P, Q dan R diuji dengan kertas litmus biru dan merah. Substance Observation /Pemerhatian Bahan Blue litmus paper Red litmus paper Kertas litmus biru Kertas litmus merah P Turns red Does not change colour Tukar ke merah Tiada perubahan warna Q Does not change colour Does not change colour Tiada perubahan warna Tiada perubahan warna R Does not change colour Turns blue Tiada perubahan warna Tukar ke biruWhich of the following conclusions can be drawn based on the observations?Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada pemerhatian tersebut?I P is an acidic substance. P ialah bahan berasidII Q is a neutral substance. Q ialah bahan neutralIII R is an alkaline substance. R ialah bahan beralkaliA I and II only C I and III only I dan II sahaja I dan III sahajaB II and III only D. I, II dan III II dan III sahaja I, II dan III 104
  • MODUL SAINS UPSR5. Salt solution does not change the colour of blue or red litmus paper. Therefore salt solution is ……. Larutan garam tidak menukarkan warna kertas litmus biru dan merah. Oleh itu, larutan garan adalah ........ A acidic. C alkaline Berasid beralkali B neutral. D. salty Neutral masinSection B1. A group of pupils carried out an investigation. They tested different substances by using wet litmus paper. The table below shows the results of the investigation. Sekumpulan murid telah menjalankan satu penyiasatan. Mereka menguji beberapa bahan menggunakan kertas litmus lembap. Jadual di bawah menunjukan keputusan mereka. Substance Effect on blue litmus paper Effect on red litmus paper Bahan Kesan terhadap kertas litmus Kesan terhadap kertas litmus biru merah P No change Turns blue Tiada perubahan Jadi biru Q Turns red No change Jadi merah Tiada perubahan R No change No change Tiada perubahan Tiada perubahan S Turns red No change Jadi merah Tiada perubahan T No change No change Tiada perubahan Tiada perubahan U No change Turns blue Tiada perubahan Jadi biru (a) What is the aim of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan tersebut? __________________________________________________________________ (b) In this investigation, state Dalam penyiasatan tersebut, nyatakan 105
  • MODUL SAINS UPSR i ) what is changed? Pembolehubah yang dimanipulasikan _______________________________________________________________ ii) what is observed? Pembolehubah yang diperhatikan __________________________________ ____________________(c) Predict the taste of substances Q and U. Ramalkan rasa bahan Q dan U Q: ______________________________________________________ U: ______________________________________________________ (e) Give one example of substance R. Beri satu contoh bagi bahan R _________________________________________________________________ 2. Ali went to Vietnam with his parents during the last school holidays. Ali bought three types of fruits which he has never eaten before. He made the observations below. Ali pergi ke Vietnam bersama ibu bapanya pada cuti sekolah yang lepas. Ali membeli tiga jenis buah-buahan yang dia tidak pernah makan. Berikut adalah pemerhatian yang dia perhatikan. Fruit Taste Buah Rasa L Sweet Manis M Sour Masam N Bitter pahit 1. What is the aim of Ali’s investigation? Apakah tujuan penyiasatan Ali? _________________________________________________________________ 2. In his investigation, Dalam penyiasatannya, apakah……. i ) what is changed? Pembolehubah yang dimanipulasikan? 106
  • MODUL SAINS UPSR _______________________________________________________________ ii) what is observed? Pembolehubah yang diperhatikan? _______________________________________________________________ 3. If Ali will to test the fruits with red litmus paper, what changes will he observe for Jika Ali menguji buah-buahan tersebut dengan kertas litmus merah, apakah perubahan yang dia dapat perhatikan bagi i) Fruit L : ______________________________________________ Buah L ii) Fruit M : ______________________________________________ Buah M iii) Fruit N : _______________________________________________ Buah N ( 3 marks / markah) THE EARTH, THE MOON AND THE SUNThey Move1. Earth rotates on its axis from the West to East. Bumi berputar di atas paksinya dari Barat ke Timur. It takes 24 hours or 1 day to make one complete rotation. Ia mengambil masa 24 jam atau 1 hari untuk membuat satu putaran lengkap.2. While the Earth rotates, it also moves around the Sun from West to East. 107
  • MODUL SAINS UPSR Semasa Bumi berputar, ia juga beredar mengelilingi Matahari dari Barat ke Timur. It takes 1 year to make one complete movement around the Sun Ia mengambil masa selama 1 tahun untuk membuat satu peredaran lengkap mengelilingi Matahari The Movement of the Earth around the Sun Peredaran Bumi mengelilingi Matahari3. The Moon rotates on its axis from West to East. Bulan berputar di atas paksinya dari Barat ke Timur.4. While the Moon rotates, it also moves round the Earth from West to East. Semasa berputar, Bulan juga beredar mengelilingi Bumi dari Barat ke Timur. The Moon takes about 28 days to make one complete rotation on it axis and one complete movement around the Earth. Bulan mengambil masa kira-kira 28 hari untuk membuat satu putaran lengkap di atas paksinya dan satu peredaran lengkap mengelilingi Bumi. The movement of the Moon around the Earth Peredaran Bulan mengelilingi Bumi5. At the same time, the Moon and the Earth move around the Sun. Pada masa yang sama, Bulan dan Bumi beredar mengelilingi Matahari.6. The rotation of the Earth on its axis causes; Putaran Bumi di atas paksinya menyebabkan; a. occurrence of day and night 108
  • MODUL SAINS UPSR kejadian siang dan malam b. the change in length of the shadow perubahan panjang bayang-bayang c. the change in the position of the shadow perubahan kedudukan bayang-bayangDay and Night1. Daytime is experienced by the part of the Earth that is facing the Sun. Waktu siang dialami oleh bahagian Bumi yang menghadap Matahari.2. Night-time is experienced by the part of the Earth that is not facing the Sun. Waktu malam dialami oleh bahagian Bumi yang tidak menghadap Matahari.3. The Earth rotates on its axis all the time, therefore the part of the Earth that experiences daytime will later experience night-time (vice-versa) Bumi berputar di atas paksinya sepanjang masa, oleh yang demikian bahagian Bumi yang mengalami waktu siang kemudiannya akan mengalami waktu malam (dan sebaliknya)PHASES OF THE MOON1. The Moon does not emit light Bulan tidak mengeluarkan cahaya. Sunlight Cahaya Matahari Moon Sun Bulan2. The Moon reflects light from the Sun to the Earth. Matahari Bulan memantulkan cahaya dari Matahari ke Bumi.3. The shape of the Moon is always spherical. Bentuk Bulan sentiasa sfera. Earth Bumi4. When the Moon moves around the Earth, its position changes. This causes the Moon appear in different shape when see from Earth. Apabila Bulan bersedar mengelilingi Bumi, kedudukan Bulan berubah. Bulan kelihatan berbeza bentuk dari bumi. 109
  • MODUL SAINS UPSR5. The different shapes are known as phases of the Moon. Bentuk-bentuk yang berbeza ini dikenali sebagai fasa-fasa Bulan. Position Shape Phases Kedudukan Bentuk Fasa New moon A Anak bukan New crescent moon B Bulan sabit baru New half-moon C Bulan separa baru New gibbous moon D Hampir purnama baru Full moon E Bulan purnama Old gibbous moon F Hampir purnama lama Old half-moon G Bulan separa lama Old crescent moon H Bulan sabit lama 110
  • MODUL SAINS UPSR QUESTIONS ABOUT THE EARTH, THE MOON AND THE SUNSECTION A1. The figure below shows four places A, B, C and D on the Earth’s surface. At which place A, B, C or D is evening? Rajah di bawah menunjukkan empat tempat A, B, C dan D di permukaan Bumi. Antara tempat A, B, C atau D yang manakah waktu petang? B D A C Sunlight Cahaya matahari Direction of rotation Arah putaran2. Which of the following causes the occurrence of phases of the Moon? Antara berikut yang manakah menyebabkan kejadian fasa-fasa Bulan? A The Earth rotates on its axis Bumi berputar di atas paksinya B The Moon rotates on it axis Bulan berputar di atas paksinya C The Moon moves round the Earth Bulan beredar mengelilingi Bumi D The Earth and the Moon moves round the Sun Bumi dan Bulan beredar mengelilingi matahari3. The figure shows a tree in a school field. Rajah menunjukkan sebtang pokok yang berada di padng sekolah North / Utara Where would you expect the shadow to be at 10.00 a.m? Di manakah kamu jangkakan kedudukan bebayang pada pukul 10.00 a.m? A C 111
  • MODUL SAINS UPSR B D4. Figure below show three different positions of the Moon during moves round the Earth. Rajah di bawah menunjukkan tiga kedudukan Bulan yang berbeza ketika beredar mengelilingi Bumi. T S Earth Bumi Sunlight Cahaya matahari R What would you see when the Moon at position R, S and T? Apakah yang kamu lihat apabila Bulan berada di kedudukan R, S dan T? R S T A B C D5. Adam is walking back to his house. His shadow is very short. What is most probably the time at the moment? Adam sedang berjalan pulang ke rumahnya. Bayang-bayangnya adalah sangat pendek. Apakah kemungkinan waktu pada ketika itu? A 0830 hours C 1230 hours Jam 0830 Jam 1230 112
  • MODUL SAINS UPSR B 1000 hours D 1830 hours Jam 1000 Jam 1830Section BBahagian B1. Bar chart below shows the length of the shadow of a stick at different times of the day. Carta palang di bawah menunjukkan panjangbayang-bayang sebatang kayu pada waktu-waktu yang berbeza dalam sehari. Length of the shadow (cm) Panjang bayang-bayang (cm) 160 140 120 100 80 Column 1 60 40 20 0 Time 9.00 a.m 10.00 a.m 11.00 a.m 12.00 1.00 p.m 2.00 p.m 3.00 p.m noon Masa a. What is the aim of this investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. b. State the trend of change in the length of shadow from 9.00 a.m. to 3.00 p.m. Nyatakan corak perubahan panjang bayang-bayang dari pukul 9.00 a.m. hingga 3.00 p.m. ………………………………………………………………………………….. c. Give one reason ( inference ) for the length of shadow at 1.00 pm. Berikan satu alasan ( inferens ) bagi panjang bayang-bayang pada pukul 1.00 p.m. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. 113
  • MODUL SAINS UPSR d. State what is kept the same ( constant variable ) in this investigation. Nyatakan pembolehubah yang dimalarkan dalam penyiasatan ini. .............................................................................................................................. e. What conclusion can be made from this investigation? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? ..............................................................................................................................2. A group of pupils were observed the stage of the phases of the Moon within a month in a Lunar Calendar. Table below shows the result. Sekumpulan murid telah memerhatikan peringkat fasa bulan dalam tempoh satu bulan mengikut Takwim Qamari. Day Stage of the phases of the Moon Hari Peringkat fasa Bulan New moon 1 Anak bulan New crescent moon 4 Bulan sabit baru Half moon 8 Bulan separa New gibbous moon 11 Purnama baru Full moon 15 Bulan Purnama Old gibbous moon 19 Purnama lama Half moon 23 Bulan separa 27 a. What is the purpose ( aim ) of this investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini ? ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. b. What is the trend of change in the stage of the phases of the Moon during this investigation? Apakah corak perubahan peringkat fasa Bulan sepanjang tempoh penyiasatan ini? 114
  • MODUL SAINS UPSR ………………………………………………………………………………….. c. Predict the stage of the phases of the Moon on the day 27th. Ramalkan peringkat fasa Bulan pada hari ke-27. .............................................................................................................................. d. State two information gathered in this investigation. Nyatakan dua maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini. ............................................................................................................................. e. What conclusion can be made from this investigation? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? .............................................................................................................................. CONSTELLATION1. A constellation is a group of stars that form a certain pattern in the sky. Buruj ialah segugusan bintang yang membentuk corak tertentu di langit.2. Examples of constellation are shown as follows. Contoh-contoh buruj ditunjukkan seperti di bawah. Name Pattern Time when it can be seen Nama Corak Masa buruj boleh dilihat Southern Cross Pari  A brilliant cross in Southern Sky Palang yang terang di  Between April and langit Selatan June  Shows the South Pole Antara April dan Jun South Menunjukkan Kutub Selatan Selatan Big Dipper Biduk  Seen as a bowl with a handle North Dilihat seperti mangkuk  Between April and Utara yang ada pemegang June  Shows the North Pole Antara April dan Jun Menunjukkan Kutub Utara 115
  • MODUL SAINS UPSR Scorpion Skorpio  Can be seen as a scorpion with a long body, a tail and a stinger.  Between June and Boleh dilihat seperti August seekor kala jengking Antara Jun dan Ogos dengan badan yang panjang, ekor dan sengat Orion North Belantik  A hunter with a belt and Utara sword  Between December Pemburuan dengan tali and February pinggang dan pedang Antara Disember  Shows the North Pole dan Februari Menunjukkan kutub Utara3. A long time ago constellation is used : Pada zaman dahulu buruj digunakan : a) To show directions for travelers and sailors. Untuk menunjukkan arah kepada pengembara dan pelayar. b) As indicators of the planting and harvesting for farmers. Sebagai petunjuk untuk musim menanam dan menuai bagi petani. Questions about ConstellationsSection A1. What is the meaning of constellation? Apakah yang dimaksudkan dengan buruj? A A formation of stars on the sky Pembentukan bintang di langit B A group of stars that form a certain pattern Sekumpulan bintang yang membentuk corak tertentu C A group of asteroids that form a certain pattern Sekumpulan asteroid yang membentuk corak tertentu D A position of planets from the Sun Kedudukan planet-planet dari Matahari2. Which of the following constellations are named correctly? Antara buruj berikut, yang manakah dinamakan dengan betul? 116
  • MODUL SAINS UPSR Big Dipper Southern Cross Scorpion Orion Biduk Pari Skorpio Belantik I II II IV A I and II C II and III I dan II II dan III B I and IV D III and IV I dan IV III dan IV  This constellation is agroup of 4 stars Buruj ini mempunyai sekumpulan 4 bintang  It can be seen between April and June Ia boleh dilihat di antara April dan Jun3. The constellation mentioned above is …. Buruj yang dimaksudkan di atas ialah …. A Orion C Big Dipper Belantik Biduk B Scorpion D Southern Cross Skorpio Pari4. The picture below shows a constellation. Gambar di bawah menunjukkan satu buruj. 117
  • MODUL SAINS UPSR Which of the following are true about the constellation? Antara berikut, yang manakah betul mengenai buruj tersebut? I It is used to show directions Digunakan untuk menunjukkan arah II It can be seen between April and June Boleh dilihat di antara bulan April dan Jun III One of its stars always points to the North Salah satu bintangnya sentiasa menunjuk ke arah Utara A I and II C II and III I dan II II dan III B I and III D I, II and III I dan III I, II dan III5. What is the similarity between these two constellations? Apakah persamaan di antara kedua-dua buruj ini? A Its can be seen between April and June Ia boleh dilihat di antara bulan April dan Jun B One of its stars always point to the North Salah satu bintangnya sentiasa menunjuk kea rah Utara 118
  • MODUL SAINS UPSR C Travelers used this constellation to go to the South Pengembara menggunakan buruj ini untuk ke Selatan D These constellations can be seen for the whole year Buruj ini boleh dilihat sepanjang tahunTHE STRENGTH AND STABILITYKEKUATAN DAN KESTABILAN 1. There are a variety of shape used in structures Terdapat pelbagai bentuk dalam struktur binaan Cube, cuboid, sphere, cone, cylinder,pyramid and hemisphere Kiub, kuboid, sfera, kon, silinder,pyramid dan hemisfera 2. The strength of a structure is affected by Kekuatan sesuatu struktur dipengaruhi oleh a. the type of material used – steel and concrete is stronger than a wood. jenis bahan yang digunakan- keluli dan konkrit lebih kuat daripada kayu. b. how the structure is placed- arch shaped are stronger than bar shaped bagaimana struktur itu ditempatkan- bentuk lengkung lebih kuat daripada bentuk alang. 3. The stability object depend on Kestabilan objek bergantung kepada a. the shape of the object bentuk objek b. the height of object ketinggian objek c. the area of the base of the object luas tapak objek 4. Conclusion. Kesimpulan a.the pyramid shaped is more stable than the cylinder with the same base area bentuk piramid adalah lebih stabil daripada bentuk silinder yang mempunyai luas tapak yang sama 119
  • MODUL SAINS UPSR b. a lower object is more stable than a taller object objek yang rendah lebih stabil daripada objek yang tinggi c.the object with the bigger base area is more stable than a object with a smaller base area objek yang mempunyai luas tapak yang lebih besar adalah lebih stabil daripada objek yang mempunyai luas tapak yang lebih kecil QUESTIONS ABOUT STRENGTH AND STABILITYBAHAGIAN A Jawab soalan di bawah di dalam bahasa Melayu dan dwi bahasa1. Antara struktur binaan berikut, yang manakah menyamai bentuk selinder ? A Tin biskut C Kubah masjid B Balang kaca D Bangunan sekolah Rajah 12. Merujuk kepada rajah 1, bahagian manakah yang membantu haiwan ini berada dalam keadaan stabil ? A Saiz badan yang besar B Saiz tapak kaki yang besar C Kepalanya yang kelihatan tunduk D Tanduk yang terletak di tengah- tengah kepala 120
  • MODUL SAINS UPSR Rajah 23. Antara struktur binaan berikut, yang manakah terdapat dalam binaan bangunan rajah 2 di atas ? I Kon II Kubus III Selinder IV Piramid A I dan III sahaja B II dan III sahaja C I, III dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja K M N L Rajah 3 4. Susun kestabilan struktur kenderaan rajah 3 di atas mengikut urutan menaik. A N,L, K, M B L, M, K, N C L, M, K, N 121
  • MODUL SAINS UPSR D M, K, L, N G H I J Rajah 45. Sekiranya keempat-empat objek dalam rajah 4 diletakkan di atas meja, manakah objek yang akan jatuh dahulu? A. G B. H C. I D. J6. Diagram 6 shows a stool. Rajah 6 menunjukkan sebuah bangku. 122
  • MODUL SAINS UPSR Which of the following changes makes the stool stronger and more stable? Antara pengubahsuaian berikut, yang manakah menjadikan bangku itu lebih kuat dan stabil?7. Figure 18 shows four basic shapes found in a structure. Rajah 18 menunjukkan empat bentuk asas yang terdapat dalam suatu binaan. 123
  • MODUL SAINS UPSR What are the shapes of K, L, M, and N? Apakah bentuk K, L, M dan N? K L M N A Cone Sphere Cube Cylinder Kon Sfera Kubus Silinder B Cylinder Cone Sphere Cube Silinder Kon Sfera Kubus C Cube Cylinder Cone Sphere Kubus Silinder Kon Sfera D Sphere Cube Cylinder Cone Sfera Kubus Silinder Kon8. The Figure shows some basic shapes. Rajah menunjukkan beberapa bentuk asas. Kiub Kuboid Kon Silinder Which structure is not stable? Struktur yang manakah paling stabil? A. C. 124
  • MODUL SAINS UPSR B. D. 9. Which bridge has the strongest structure? Struktur jambatan yang manakah paling kukuh?BAHAGIAN BJawab semua soalan di dalam bahasa Melayu dan dwi bahasa 125
  • MODUL SAINS UPSR1.Jadual berikut menunjukkan kestabilan rumah setingkat dan rumah dua tingkat di sebuah kawasan perkampungan dengan luas tapak yang sama. Ketinggian rumah Kestabilan Satu tingkat Lebih stabil Dua tingkat Stabil (a) Berdasarkan jadual di atas, nyatakan pemerhatian kamu . .................................................................................................................................... (b) Dengan merujuk kepada jadual di atas, tuliskan 2 maklumat yang digunakan dalam penyiasatan ini. 1.…………………………………………………………………………….. 2.…………………………………………………………………………….. (c) Apakah hipotesis (kaitan antara ketinggian rumah dan kestabilan) yang ingin dibuktikan dalam penyiasatan ini ? ....................................................................................................................................... (d) Apakah tajuk yang sesuai bagi penyiasatan ini ? ...................................................................................................................................... (e) Nyatakan pola kestabilan berdasarkan ujikaji. .................................................................................................................................. 126
  • MODUL SAINS UPSR2. Seorang peniaga bahan-bahan binaan rumah telah menawarkan harga yang berbeza ke atas tiga buah model tiang. Maklumat tentang tiang-tiang rumah itu dicatatkan dalam jadual di bawah. Kayu getah kayu balau konkrit Jenis tiang Jaminan ketahanan Kayu getah 03 tahun Kayu balau 60 tahun konkrit 100 tahun (a) Buat satu pemerhatian berdasarkan jadual di atas? ………………………………………………………………………………………….. (b) Berikan inferens berdasarkan pemerhatian. ………………………………………………………………………………………… (c) Nyatakan dua maklumat berdasarkan ujikaji. ………………………………………………………………………………………… (d) Apakah pembolehubah yang dimalarkan 127
  • MODUL SAINS UPSR …………………………………………………………………………………………..3. The diagram below shows three glass containers J, K and M of the same height placed on a piece of board. When edge X and edge Y are slowly lifted up, K toppled first followed by J and then M. Rajah di bawah menunjukkan tiga bekas kaca yang sama tinggi diletakkan di atas sekeping papan. Apabila hujung X dan hujung Y diangkat perlahan-lahan, didapati bekas K jatuh dahulu diikuti oleh J dan M. (a) What is the aim of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? ……………………………………............………………………................ (b) State what to change? Nyatakan perkara yang perlu diubah? ………………………………………………………………………………… 128
  • MODUL SAINS UPSR (c) State what to keep the same? Nyatakan perkara yang perlu sama? …………………………………………………………………………………(d) State a relationship between what to change and the stability of the containers. Nyatakan hubungan antara perkara yang perlu diubah dan kestabilan bekas. …………………………………………………................................................ 129
  • MODUL SAINS UPSR MODUL SAINS TAHUN 6 INTERACTION AMONG LIVING THINGS INTERAKSI ANTARA HIDUPANAnimal that live in groupHaiwan yang hidup berkumpulan 1. Group animals are animals that live together with other members of their species in a habitat. Haiwan berkumpulan ialah haiwan yang hidup bersama dengan anggota spesiesnya yang lain di dalam satu habitat. 2. They live and hunt for food together Haiwan ini tinggal dan memburu makanan bersama-sama. 3. Examples of animals that live in groups are lions, ants, wolves, wild, oxen, monkeys and elephants Contoh haiwan yang hidup berkumpulan ialah singa, semut, serigala, seladang, monyet dan gajah. 4. Advantages of animals that live in group Kelebihan haiwan yang hidup berkumpulan 130
  • MODUL SAINS UPSR a. They can cooperate to hunt for food Mereka bekerjasama untuk mencari makanan b. Help each other to defend themselves from enemies Membantu mempertahankan diri daripada musuh c. Bekerjsama membina sarang Help each other to build their nestAnimal that are solitaryHaiwan yang hidup menyendiri 1. Animals that live and hunt for food alone Haiwan yang tinggal dan memburu makanan bersendirian 2. They only come together for mating Haiwan ini bersama spesiesnya hanya untuk mengawan 3. Mark their terriotary Menandakan wilayahnya 4. Advantages of animals that live in group Kelebihan haiwan yang hidup berkumpulan a. Can avoid competition for food Mengelakkan persaingan mendapatkan makanan b. Can avoid competition for space Mengelakkan persaingan mendapatkan ruangAnimal interactionHaiwan berinteraksi 1. A relationship between living things is known as interactionas form cooperation or competition Hubungan antara hidupan di sebut sebagai interaksi dalam bentuk kerjasama atau persaingan 131
  • MODUL SAINS UPSR 2. Competition occurs when resources are limited between same species or different species Persaingan bewrlaku apabila sumber terhad diantara haiwan sama spesies atau berlainan sepsis 3. Animals compete for food, water, space, shelter and mate. Haiwan bersaing untuk mendapatkan makanan, air, ruang, tempat perlindungan, dan pasangan.Plants competitionPersaingan tumbuhan 1. Competition between plants occurs whwn there are too many plants growing in the same area Persaingan antara tumbuhan berlaku apabila terdapat terlalu banyak tumbuhan tumbuh di kawasan yang sama 2. Competition can occur between plants of the same species or of different species for their needs Persaingan boleh berlaku antara tumbuhan yang sama sepsis atau berlainan spsies untuk mendapatkan keperluannya. 3. Plants compete for sunlight, water, nutrients and space Tumbuhan bersaing untuk mendapatkan cahaya matahari, air, nutrien dan ruang 4. Plants get more their needs will grow healthier than weaker plants become stunted or die Tumbuhan yang mendapat lebih keperluannya akan tumbuh dengan subur berbanding tumbuhan yang lemah yang akan terbantut atau matiVanished and Endangered 132
  • MODUL SAINS UPSRKepupusan dan terancam 1. Extinct species are species that no longer exist on the Earth Sepsis yang pupus ialah sepsis yang tidak wujud lagi di Bumi . 2. Dinasour,mammoth, dodo and aquagga become extince because of thr change in the climate on the Earth Dinasour, gajah berbulu, burung dodo dan aquagga menjadi pupus disebabkan perubahan iklim di Bumi 3. Many species become endangered like tiger, panda, rafflesia because of human activities such as Banyak sepsis menjadi terancam seperti harimau, panda, bunga pakma kerana aktiviti manusia seperti a. Illegal and excessive logging Pembalakan haram dan berleluasa b. Illegal and excessive hunting Pemburuan haram dan berleluasa c. Excessive development Pembangunan yang keterlaluan 4. Endangered species can be saved from becoming extinct by Sepsis yang terancam boleh diselamatkan daripada menjadi pupus dengan cara a. Practicing selective logging Mengamalkan pembalakan terpilih 133
  • MODUL SAINS UPSR b. setting up forest reserved menubuhkan kawasan hutan simpan c. setting up breeding or rehabilitation centres menubuhkan kawasan pembiakan dan pemuliharaan d. educating the public mendidik masyarakat e. avoiding consuming or buying products made from endangered species mengelakkan daripada amembeli atau menggunakan barangan daripada haiwan terancam. f. Enforcing the law Menguatkuasakan undangEnviromental DestructionKemusnahan alam sekitar 1. Many human activities lead to the destruction to the enviroment Banyak aktiviti manusia membawa kepada kemusnahan alam sekitar 2. The table shows enviromental destruction that is caused by human activities Jadual di bawah menunjukkan kemusnahan alam sekitar yang disebabkan oleh aktiviti manusia Human activities Enviromental Destruction Aktiviti manusia Kemusnahan alam sekitar Deforestation Soil erosion, landslides, flash flood Penebangan hutan Hakisan tanah, tanah runtuh, banjir kilat Open burning Air pollution Pembakaran terbuka Pencemaran udara The use of fertilisers and pesticides Water pollution Penggunaan baja dan racun serangga Pencemaran air 134
  • MODUL SAINS UPSRBAHAGIAN AJawab semua soalan di dalam bahasa Melayu dan dwi bahasa.1. Apakah yang dimaksudkan dengan persaingan ? A Interaksi antara hidupan B Interaksi antara hidupan dalam satu habitat C Interaksi antara hidupan dalam satu habitat yang mempunyai pelbagai sumber D Interaksi antara hidupan dalam satu habitat yang mempunyai sumber yang terhad Rajah 12. Rajah 1 menunjukkan 2 ekor haiwan yang menghuni satu habitat Persaingan yang wujud antara hidupan di atas kemungkinan berlaku akibatA Ruang hidup terhadB Keperluan untuk membiakC Sumber makanan yang sedikitD Saling ingin menguasai antara satusama lain3. Antara bentuk-bentuk persaingan berikut, yang manakah melibatkan tumbuhan ?I. Mendapatkan airII. Mendapatkan ruang 135
  • MODUL SAINS UPSRIII. Mendapatkan makananIV. Mendapatkan pasangan untuk pembiakanA I dan II sahajaB I ,III dan IV sahajaC II, III dan IV sahajaD I, II, III dan IV4. Seorang murid ingin mengkaji persaingan yang wujud antara tumbuhan untuk mendapatkan ruang hidup. Beliau telah merangka kaedah penyiasatan seperti berikut ; S - Menyiram tumbuhan dengan air setiap hari. T - Menyemai bilangan biji benih yang berlainan di dua buah pasu. U- Membuat rumusan tentang hasil penyiasatan. V- Memerhati dan mencatatm tahap kesuburan tumbuhan di kedua- dua buah pasu Antara susunan langkah berikut, yang manakah paling tepat ? A. S, T, U, V C. V, U, T, S B. T, S, V, U D. U, T, S, V 5. Figure 5 shows plants of different sizes and heights. Rajah 5 menunjukkan tumbuhan yang berbeza saiz dan tinggi Which of the following factors cause these differences? Antara berikut faktor manakah yang menyebabkan perbezaan itu? I The quantity of air received Kuantiti udara yang diterima II The quantity of sunlight received 136
  • MODUL SAINS UPSR Kuantiti cahaya yang diterima III The quantity of water received Kuantiti air yhang diterima IV The space for growth Ruang untuk pertumbuhan A I and IV only C I, II, and III only I dan IV sahaja I, II, dan III sahaja B II and III only D II, III, and IV only II dan III sahaja II, III, dan IV sahaja6. Diagram 4 shows a cat feeding its five kittens. One of the kittens is very skinny compared to the others. Rajah 4 menunjukkan seekor ibu kucing sedang menyusukan lima ekor anaknya. Seekor daripada anaknya adalah sangat kurus berbanding dengan yang lain. What types of competition could have happend to explain this situation? Apakah bentuk persaingan yang mungkin berlau untuk menerangkan situasi itu? I Food Makanan II Space Ruang III Partner Pasangan A I only C I and III only I sahaja I dan III sahaja B I and II only D II and III only I dan II sahaja II dan III sahaja7. The diagram below shows an investigation. Gambarajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan. 137
  • MODUL SAINS UPSR What is being investigated? Apakah yang disiasat ? A Germination of seeds C Competition among seedlings Percambahan biji benih Persaingan anak benih B Growth of seedlings D Reproduction of seedlings Pertumbuhan anak benih Pembiakan anak benih8. The bar chart shows the average height of four types of plant. Carta palang menunjukkan purata ketinggian empat jenis tanaman. Based on the bar chart, which plants should be plants together to avoid competition for light? Berpandukan carta palang, tanaman manakah sepatutnya di tanam bersama-sama untuk mengelakkan persaingan terhadap cahaya? A. Coconut and rubber Kelapa dan getah 138
  • MODUL SAINS UPSR B. Cocoa and banana Koko dan pisang C. Coconut and cocoa Kelapa dan koko D. Rubber, banana and cocoa Getah, pisang dan koko9. Diagram 1 shows a situation Rajah 1 menunjukkan satu situasi. What is presented in the situation? Apakah yang digambarkan oleh situasi itu? A Shortage of food Kurang makanan B Competition between living things Persaingan antara hidupan C Destruction of animal habitat Kemusnahan habitat haiwan D Number of animals decreasing Bilangan haiwan berkurangan10. Figure 4 shows three cat in cage during mating season. Rajah 4 menunjukkan tiga ekor kucing di dalam sebuah sangkar pada musim mengawan. 139
  • MODUL SAINS UPSRWhat will happen if the dividers are taken away?Apakah yang akan berlaku jika penghadang-penghadang itu dibuang?A No reaction from all the cats Semua kucing tidak menunjukkan sebarang reaksiB All the cats will jump out of the cage Semua kucing akan melompat keluarC All the cats will fight with one another Semua kucing akan bergaduhD The male cats will fight with each other Kucing-kucing jantan akan bergaduh 140
  • MODUL SAINS UPSRBAHAGIAN B 1. Diagram shows information gathered in an investigation. Rajah menunjukkan maklumat yang dikumpul dalam satu penyiasatan. a. What is the aim of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan itu. ……………………………………………………………………………… b. Give one inference bas on your observation from the investigation Berikan satu inferen berdasarkan pemerhatian daripada penyiasatan ............................................................................................................................... c. State what is keep the same. Nyatakan apa yang disamakan. ……………………………………………………………………………… d. State one hypothesis that can be made in the investigation. Nyatakan satu hipotesis yang boleh dibuat dalam penyiasatan itu. ……………………………………………………………………........ 141
  • MODUL SAINS UPSR2. The diagram below shows two cages which contain different number of rabbits. Rajah di bawah menunjukkan dua buah sangkar yang mengandungi bilangan arnab yang berlainan.a) After two weeks, it is found that the rabbits in cage X are heavier than the rabbit in cage Y. Give one inference. Selepas dua minggu keadaan arnab di dalam sangkar X lebih berat daripada sangkar Y. Beri sebab. ……………………………………………………………………………………………b. What is the aim of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan itu. ………………………………………………………………………………c. State what is keep the same. Nyatakan apa yang disamakan. ………………………………………………………………………………d. State one hypothesis that can be made in the investigation. Nyatakan satu hipotesis yang boleh dibuat dalam penyiasatan itu. ……………………………………………………………………........ 142
  • MODUL SAINS UPSR FORCE1. Pushes and pulls are force. Tolakan dan tarikan adalah daya.2. Forces cannot be seen but we can see or feel the effects of force. Daya tidak dapat dilihat tetapi kita dapat melihat atau merasai kesan daya.3. Activities that involves pulling; (a) Raising a flag Menaikkan bendera (b) Opening a drawer Membuka laci4. Activities that involves pushing; (a) Kicking a ball Menendang bola (b) Cycling Mengayuh basikal5. Activities that involves both pushing & pulling; (a) Sawing a plank Mengergaji papan (b) Wringing out a piece of cloth Memerah kain6. The effects of force; Kesan-kesan daya (a) A force can change a shape of an object Daya boleh mengubah bentuk objek (b) A force can cause a stationary object to start moving Daya boleh menyebabkan objek pegun bergerak (c) A force can change the direction of movement object Daya boleh mengubah arah gerakan objek. (d) A force can stop a moving object Daya boleh menghentikan objek bergerak. (e) A force can speed up a moving object Daya boleh menambahkan kelajuan objek bergerak. 143
  • MODUL SAINS UPSR QUESTION ABOUT FORCESECTION A1. Which of the following shows that a force makes a moving object change direction? Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan daya menyebabkan objek bergerak berubah arah gerakannya?2. Diagram below shows several activities. Rajah di bawah menunjukkan beberapa aktiviti. Which activities involve pulling forces? Aktiviti manakah melibatkan daya tarikan? 144
  • MODUL SAINS UPSR A P and Q B Q and R C P and R D R and S3. Which activities and force are correctly matched? Antara padanan berikut, yang manakah benar? Activity Force Aktiviti Daya A Kicking a ball Pulling Menendang bola Tarikan B Stretching a spring Pushing Meregang spring Tolakan C Pumping a bicycle tyre Pushing Mengepam tayar basikal Tolakan D Cycling Pulling Mengayuh basikal Tarikan4. Diagram below shows the wind blowing from behind a moving sailing boat. Rajah di bawah menunjukkan angin bertiup dari arah belakang sebuah kapal layar yang sedang bergerak. What will happen to the movement of the sailing boat? Apakah yang akan berlaku kepada pergerakan kapal layar itu? A The sailing boat will stop Kapal layar itu akan berhenti bergerak B The sailing boat will change direction Kapal layar akan berubah arah gerakan C The sailing boat will move slower Kapal layar itu akan bergerak lebih perlahan D The sailing boat will move faster Kapal layar itu akan bergerak lebih laju 145
  • MODUL SAINS UPSR5. Which of the following about the force are true? Antara yang berikut, manakah yang benar tentang daya? I A force can be seen Daya dapat dilihat II A force cause an object to start moving Daya menyebabkan objek bergerak III A force can be a pushing or a pulling force. Daya boleh merupakan suatu tarikan atau tolakan IV A force can change the shape of an object A III only B I and II only C I, II and III only D II, III and IV onlySECTION B1. Two pupils, Ahmad and Ah Chong, carry out an investigation. Each of them crushed a tin and both tin are the same type and size. The diagram below shows the tins that are crushed by Ahmad and Ah Chong. Dua orang murid, Ahmad dan Ah Chong menjalankan satu penyiasatan. Setiap orang menekan satu tin dan kedua-dua tin itu adalah sama jenis dan saiz. Rajah di bawah menunjukkan tin yang ditekan oleh Ahmad dan Ah Chong. Tin thati crushed by Ali Tin that is crushed by Ah Chong Tin yang ditekan oleh Ali Tin yang ditekan oleh Ah Chong(a) Give one reason (inference) to explain why the tin crushed by Ah Chong is dented more than the tin crushed by Ahmad? Berikan satu sebab (inferens) untuk menerangkan mengapa tin yang ditekan oleh Ah Chong kemik lebih besar berbanding tin yang ditekan oleh Saiful. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 146
  • MODUL SAINS UPSR(b) State two things that are kept the same in this investigation. Nyatakan dua perkara yang perlu dimalarkan dalam penyiasatan ini. 1. ………………………………………………………………………………… 2. …………………………………………………………………………………2. In an investigation, Amir dropped different object from a height of 100 cm. Table below shows the results. Dalam satu penyiasatan, Amir menjatuhkan objek yang berlainan dari ketinggian 100 cm. Jadual di bawah menunjukkan keputusannya. Type of object Time taken to reach the ground (seconds) Jenis objek Masa untuk sampai ke lantai (saat) Table tennis ball 20 Bola ping pong Cotton wool 40 Kapas Marble 10 Guli(a) State two informations gathered from this investigation. Nyatakan dua maklumat yang dikumpulkan daripada penyiasatan ini. 1. ………………………………………………………………………………… 2. …………………………………………………………………………………(b) What is the aim of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………(c) What is the relationship between the types of object with the time taken to reach the ground? Apakah hubungan antara jenis objek dengan masa untuk sampai ke lantai? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 147
  • MODUL SAINS UPSR ………………………………………………………………………………………(d) Predict the time taken to reach the ground for table tennis ball if the object dropped from the height of 150 cm. Ramalkan masa untuk sampai ke lantai untuk bola ping pong jika objek ini dilepaskan dari ketinggian 150 cm. ……………………………………………………………………………………… FRICTION1. Friction is a force that opposes motion. Geseran ialah daya yang menentang gerakan.2. Friction occurs when two surfaces come into contact while moves. Geseran berlaku apabila dua permukaan bersentuhan semasa gerakan3. Friction makes moving object move slower and finally stop. Geseran memperlahankan objek bergerak dan akhirnya berhenti.4. Friction is affected by the type of surface and the weight of the object. Geseran dipengaruhi oleh jenis permukaan dan berat objek.5. Rough surface produce greater friction than smooth surfaces. Permukaan yang kasar menghasilkan geseran yang lebih kuat berbanding licin6. Heavy object produce greater friction than light object Objek yang berat menghasilkan geseran yang lebih kuat daripada objek yang ringan.7. Effect of friction; Kesan-kesan geseran; (a) Makes the surfaces warm Menyebabkan permukaan menjadi panas (b) Makes it hard to pull or push a heavy object Menyebabkan sukar menarik atau menolak objek yang berat. (c) Cause wear and tear Menyebabkan permukaan haus (d) Slows down the moving object. Memperlahankan pergerakan objek8. Friction can be reduced in many ways. 148
  • MODUL SAINS UPSR Geseran boleh dikurangkan dengan beberapa cara; (a) Using ball bearing (menggunakan alas bebola) (b) Using wheels (menggunakan roda) (c) Using rollers (menggunakan pengguling) (d) Using oil (menggunakan minyak) (e) Using aerodynamic shape (menggunakan bentuk aerodinamik)9. Friction can be increased by; Geseran boleh ditingkatkan dengan cara; (a) Using rough material Menggunakan bahan yang kasar (b) Making pattern on the surfaces Membuat corak pada permukaan (Examples – pattern on the shoes and the treads of tyres) Contoh – corak pada tapak kasut dan alur pada permukaan tayar.10. The advantages of friction are allows to walk or run, allow moving object slow down or stop, enables to hold things and enables to sharpen knife. Kebaikan geseran ialah membolehkan kita berjalan atau berlari, membolehkan kenderaan diperlahankan atau berhenti, membolehkan kita memegang sesuatu dan menajamkan pisau.11. The disadvantages of friction are causes the soles of shoes and the threads of tyres to be worn out, produce heat and a waste of energy. Keburukan geseran ialah menyebabkan tapak kasut & permukaan tayar haus, menghasilkan haba dan pembaziran tenaga. QUESTIONS ABOUT FRICTIONSECTION A1. Which of the following surfaces produces the largest friction? Antara berikut, permukaan manakah yang menghasilkan geseran yang paling banyak? A Glass B Plastic Kaca Plastik C Plank D Sandpaper 149
  • MODUL SAINS UPSR Papan Kertas pasir2. The Table below shows the results of an investigation. Jadual di bawah menunjukkan keputusan satu penyiasatan. Type of surface Distanced traveled by the marble (cm) Jenis permukaan Jarak yang dilalui oleh guli (cm) Sandpaper 5 Kertas Pasir Board 10 Papan Plastic 15 Plastik What conclusion can be drawn from the investigation? Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada penyiasatan ini? A The board surface produces the greatest friction. Permukaan papan menghasilkan geseran yang paling kuat B The plastic surface produces the greatest friction Permukaan plastic menghasilkan geseran yang paling kuat C If friction greater, the marble will move further. Jika geseran adalah lebih kuat, guli akan bergerak lebih jauh. D The sandpaper surface produces greater friction than the board surface. Permukaan kertas pasir menghasilkan geseran yang lebih kuat daripada permukaan papan.3. P, Q and R are different types of floor surfaces. P, Q, dan R adalah empat jenis permukaan lantai yang berlainan. P - Marble R - Tarred Marmar Tar Q - Cement Simen Which of the following is the correct order according to the friction produced, from the least to the greatest? Antara berikut, manakah urutan yang betul daya geserannya daripada yang paling kurang kepada yang paling kuat? A P, Q, R B Q, R, P C P, R, Q D R, Q, P 150
  • MODUL SAINS UPSR4. The diagram below shows a worker tries to push a heavy box into a lorry by using an inclined plane. Rajah dibawah menunjukkan seorang pekerja cuba menolak satu kotak ke atu papan landasan. Which of the following can help the worker push the box more easily? Antara beriktu, manakah yang dapat membantu pekerja itu menggerakkan kotak tersebut dengan lebih mudah? I Put rollers under the box Letak alas pengguling di bawah kotak II Apply oil on the inclined plane Sapukan minyak pada papan landasan III Shorten the inclined plane Pendekkan papan landasan A I and II only C I and III only B II and III only D I, II and III5. Diagram below shows the ball bearing on a part of the wheel. Rajah di bawah menunjukkan alas bebola pada satu bahagian roda. Which of the following materials can help the ball bearing to function better? Antara bahan berikut, manakah yang dapat membantu alas bebola itu berfungsi dengan lebih baik? A Water C Grease 151
  • MODUL SAINS UPSR Air Gris B Sand D Marble Pasir GuliSECTION B1. Samad released marble Y down ramp. Then, he repeated the action with marble Z. The distance traveled by each marble is recorded. Samad melepaskan guli Y menuruni satu landasan condong. Kemudian dia mengulangi langkah itu dengan mengunakan guli Z. Jarak yang dilalui oleh kedua-dua guli itu dicatatkan. The table below shows the results of the investigation. Jadual berikut menunjukkan keputusan penyiasatan. Marble Distance traveled (cm) Guli Jarak dilalui (cm) Y 30 Z 40(a) Give two reasons (inferences) to explain why the two marbles travel different distances? Nyatakan dua sebab (inferens) untuk menerangkan mengapa setiap guli bergerak pada jarak yang berbeza? 1. ………………………………………………………………………………………… 2. …………………………………………………………………………………………(b) Give other observation to support your reason (inference) in (a). Nyatakan pemerhatian lain untuk menyokong sebab (inferens) anda di (a) ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………(c) What is kept the same in this investigation? Apakah yang dimalarkan dalam penyiasatan ini? ………………………………………………………………………………………(d) What is observed in this investigation? Apakah yang diperhatikan dalam penyiasatan ini? ……………………………………………………………………………………… 152
  • MODUL SAINS UPSR2. Salman rolled a marble on three different surfaces. He measured the distance the marble traveled on each surfaces. The table below shows the results of the investigation. Salman menggolekkan sebiji guli di atas tiga permukaan yang berbeza. Dia mengukur jarak guli itu bergerak di atas setiap permukaan. Jadual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatannya. Type of surface Distance the marble traveled (cm) Jenis permukaan Jarak guli bergerak (cm) Glass 25 Kaca Plank 18 Papan Sandpaper 10 Kertas pasir(a) What is the aim of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? ……………………………………………………………………………………………… ……………................………………………………………………………………………(b) State one information gathered in this investigation. Nyatakan satu maklumat yang dikumpulkan dalam penyiasatan ini. ………………………………………………………………………………………(c) Based on the investigation, state ; Berdasarkan penyiasatan ini, nyatakan ; 1. What is changed? Apakah yang diubah? ………………………………………………………………………………… 2. What is observed? Apakah yang diperhatikan? …………………………………………………………………………………(d) What is the relationship between the types of surfaces with the distance the marble traveled? 153
  • MODUL SAINS UPSR Apakah hubungan antara jenis permukaan dengan jarak guli bergerak? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… MOVEMENT1. Every object that moves has speed. Semua objek yang bergerak mempunyai kelajuan.2. Speed shows how fast an object moves Kelajuan menunjukkan berapa pantas sesuatu objek bergerak.3. An object which moves faster travels a longer distance in a given time. Objek yang bergerak laju bergerak lebih jauh dalam suatu masa yang ditetapkan.4. An object which moves faster takes a shorter time to travel a given distance. Objek yang bergerak laju mengambil masa yang lebih singkat untuk bergerak dalam suatu jarak yang ditetapkan.5. The speed of an object can be calculated by using the following formula ; Kelajuan suatu objek dapat dikira dengan menggunakan formula berikut ; Speed - Distance ÷ time Laju - Jarak ÷ masa Examples ; Contoh ; A lorry takes three hours to reach a destination which is 240 km away. Calculate the speed of the lorry. Sebuah lori mengambil masa tiga jam untuk sampai ke destinasi sejauh 240 km. Kirakan kelajuan lori itu. The speed of the lorry = 240 ÷ 30 Kelajuan lori = 80 km/h6. The metric units of speed are ; Unit metric bagi kelajuan ialah ; (a) Kilometers per hour (km/h) (b) Meter per seconds (m/s) (c) Centimeters per second (cm/s) 154
  • MODUL SAINS UPSR QUESTIONS ABOUT SPEEDSECTION A1. The bar chart below shows the distance traveled by four drivers in 30 minutes. Carta palang di bawah menunjukkan jarak yang dilalui oleh empat pemandu dalam masa 30 minit. Distance (km) Jarak (km) 40 35 30 25 20 15 10 5 0 P Q R S Driver Pemandu Which of the following statements is true? Antara pernyataan berikut, manakah yang benar? A Q is faster than P Q lebih laju daripada P B S is faster than P and R S lebih laju daripada P dan R C P and Q are faster than P and S P dan Q lebih laju daripada R dan S D R and S are faster than P and Q R dan S lebih laju daripada P dan Q 155
  • MODUL SAINS UPSR2. A lorry takes three hours to reach a destination which is 210 km away. What is the speed of the lorry? Sebuah lori mengambil masa tiga jam untuk sampai ke dstinasi sejauh 210 km. Berapakah kelajuan lori itu? A 70 km/h C 80 km/h B 90 km/h D 100 km/h3. Which of the following data must be collected to calculate the speed of a moving object? Antara maklumat berikut, yang manakah mesti dikumpulkan untuk mengira kelajuan suatu objek yang bergerak? I The time taken Masa yang diambil II The size of the object Saiz objek III The distanced traveled Jarak yang dilalui IV The mass of theobject Jisim objek A III only C I and II only B I and III only D I, III and IV only4. The information below shows the distance traveled by four cars in one hour. Maklumat di bawah ini menunjukkan jarak yang dilalui oleh empat buah kereta dalam tempoh satu jam. J travels further than L  J bergerak lebih jauh daripada L K Travel further than J  K bergerak lebih jauh daripada J M travel further than J and K  M bergerak lebih jauh aipada J dan K Which is the correct order, from the slowest to the fastest? Susunan manakah yang betul daripada yang paling perlahan kepada yang paling laju? A JKLM C LKMJ B KMJL D LJKM 156
  • MODUL SAINS UPSR5. A car moves at a speed of 110km/h. What is the distance traveled by the car in on hour and thirty minutes? Sebuah kereta bergerak dengan kelajuan 110 km/j. Berapakah jarak yang dilalui oleh kereta itu dalam tempoh satu jam tiga puluh minit? A 150 km B 155 km C 160 km D 165 kmSECTION B1. The table below shows the results of an investigation. Jadual di bawah menunjukkan keputusan satu penyiasatan Animals Distance traveled (cm) Time taken (s) Haiwan Jarak dilalui (cm) Masa diambil (s) 60 10 60 8 60 5(a) What is the aim of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………(b) Based on the investigation, state ; Berdasarkan penyiasatan ini, nyatakan ; 1. What is changed? 157
  • MODUL SAINS UPSR Apakah yang diubah? ………………………………………………………………………………… 2. What is observed? Apakah yang diperhatikan? ………………………………………………………………………………… 3. What is kept the same? Apakah perkara yang disamakan? …………………………………………………………………………………2. A group of pupils carried out an investigation using toy cars that were the same in size but they used different numbers of batteries. The table below shows the results. Sekumpulan murid menjalankan satu penyiasatan dengan menggunakan beberapa model kereta mainan yang sama saiz tetapi menggunakan bilangan bateri yang berbeza. Jadual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan tersebut. Toy car Number of batteries used Speed (cm/s) Kereta mainan Bilangan bateri yang digunakan Kelajuan (cm/s) X 2 10 Y 4 20 Z 6 30(a) State two information gathered in this investigation. Nyatakan dua maklumat yang dikumpulkan dalam penyiasatan ini. 1. ………………………………………………………………………………… 2. …………………………………………………………………………………(b) What is the aim of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? ……………………………………………………………………………………………… …………………........………………………………………………………………………(c) Predict the speed of toy car if the number of batteries used is 5. Ramalkan kelajuan kereta mainan jika bilangan bateri yang digunakan 5. ……………………………………………………………………………………… 158
  • MODUL SAINS UPSR(d) State the trend of the speed of toy cars Nyatakan corak perubahan kelajuan kereta mainan. ………………………………………………………………………………………(e) What is the conclusion of this investigation? Apakah kesimpulan penyiasatan ini? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… The speed of toy car is affected by the size Kelajuan kereta mainan dipengaruhi oleh saiznya(f) State one relationship between two information gathered in the above statement. Nyatakan satu hubungan antara dua maklumat yang dikumpulkan dalam pernyataan di atas. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… FOOD PRESERVATIONFood SpoilageKerosakan makanan 1. Food becomes spoilt when its texture, flavour and taste are damaged and changed. Makanan akan menjadi rosak apabila tekstur, perisa dan rasanya mengalami kerosakan dan berubah. 2. Spoilt food is unsafe and unsuitable to be eaten. Makanan yang rosak adalah tidak selamat dan tidak sesuai untuk dimakan. 3. The table below shows some characteristics of food spoilage on different types of food. Jadual di bawah menunjukkan beberapa ciri kerosakan makanan pada jenis makanan yang berbeza. 159
  • MODUL SAINS UPSR 4. Microorganisms such as bacteria, moulds and fungi can cause food to spoil. Mikroorganisma seperti bacteria, kulat dan fungi boleh menyebabkan makanan rosak. The growth of microorganisms causes the bread to become spoilt Pertumbuhan kulat menyebabkan roti menjadi rosak 5. The condition needed by microorganisms to grow are: Keadaan yang diperlukan oleh mikroorganisma untuk membiak adalah: a) Air / udara b) Water / air c) Nutrient / nutrien d) Suitable temperature (between 5 °C and 65 °C)/ suhu yang sesuai e) Suitable acidity / keasidan yang sesuai 6. Damp and warm conditions help bacteria and fungi to grow faster. Keadaan lembab dan panas membantu bakteria dan fungi membiak dengan lebih cepat.Food PreservationPengawetan makanan 1. Preservation of food makes food last longer. Pengawetan makanan membuatkan makanan tahan lebih lama. 160
  • MODUL SAINS UPSR2. Food preservation delay food from spoiling by: Pengawetan makanan melambatkan makanan daripada menjadi rosak dengan: a) killing microorganisms membunuh mikroorganisma b) delaying the growth of microorganism melambatkan pertumbuhan mikroorganisma3. The following are different type of food preservation methods: Berikut adalah kaedah pengawetan makanan a) Bottling and canning / Pembotolan dan pengetinan b) Pickling / Penjerukkan c) Drying / Pengeringan d) Salting / Pengasinan e) Vacuum-packing / Pembungkusan vakum f) Cooling / penyejukkan g) Freezing / pembekuan h) Waxing / pelilinan i) Pasteurization / pempasteuran j) Boiling / pendidihan k) Smoking / penyalaian4. Bottling and canning Pembotolan dan pengetinan a) Food is cooked and kept in airtight cans or bottles. Bahan makanan dimasak dan disimpan dalam tin atau botol yang kedap udara. b) Bacteria and fungi cannot grow without air. Bakteria dan kulat tidak dapat membiak tanpa udara. c) Example of food preserved by bottling and canning are meat, fish, chicken, fruits and vegetable. Contoh bahan makanan yang diawet dengan cara pembotolan dan pengetinan ialah daging, ikan, ayam, buah-buahan dan sayur-sayuran. Examples of food by canning Examples of food by bottling 161
  • MODUL SAINS UPSR5. Pickling. Penjerukan a) Food is soaked in vinegar, salt solution or sugar solution. Bahan makanan direndam dalam cuka, larutan garam atau larutan gula. b) Salt, sugar and vinegar solutions retard the growth of bacteria and fungi. Larutan garam, gula dan cuka merencatkan pertumbuhan bakteria dan kulat pada makanan. c) Examples of food preserved by pickling are fruits and vegetables. Contoh bahan makanan yang diawet dengan cara penjerukan ialah buah-buahan dan sayur-sayuran Jeruk mangga Jeruk betik6. Drying Pengeringan. a) Water is removed from food by leaving the food in the sun, heating the food in the oven and heating the food by placing it on top of a flame. Air dikeluarkan daripada makanan dengan cara menjemur di bawah matahari, memanaskan makanan di dalam oven dan memanaskan makanan di atas api. b) Most of microorganism die or become inactive when the food is dried. Kebanyakkan mikroorganisma mati atau menjadi tidak aktif apabila makanan dikeringkan. c) d) Examples of food preserved by drying are fish, cuttlefish and fruits. Contoh bahan makanan yang diawet dengan cara pengeringan ialah ikan, sotong dan buah-buahan. 162
  • MODUL SAINS UPSR7. Salting Pengasinan a) A large amount of salt is added to the food Garam yang banyak ditambah kepada makanan. b) Salt draws out moisture and prevents microorganism from growing. Garam mengeluarkan air dan menghalang mikroorganisma daripada membiak. c) Examples of food preserved by salting are fish, meat, eggs, fruits and vegetable Contoh bahan makanan yang diawet dengan cara pengasinan ialah ikan, daging, telur, buah-buahan dan sayur-sayuran.8. Vacuum-packing Pembungkusan vakum a) Food is sealed in a pack after air has been removed. Bahan makanan dimateri di dalam bungkusan selepas udara dikeluarkan. b) Bacteria and fungi cannot grow without air. Bakteria dan kulat tidak dapat membiak tanpa udara. c) Examples of food preserved by vacuum-packing are peanuts, rice, crackers and fruits. Contoh bahan makanan yang diawet secara pembungkusan vakum ialah kacang, beras, keropok dan buah-buahan. 163
  • MODUL SAINS UPSR9. Cooling. Pendinginan a) Food is placed in a cool place such as the refrigerator. Bahan makanan disimpan ditempat sejuk seperti di dalam peti sejuk. b) Bacteria become inactive in cool conditions. Bakteria menjadi tidak aktif dalam keadaan yang sejuk. c) Examples of food preserved by cooling are vegetables, fruits, eggs and milk. Contoh bahan makanan yang diawet secara pendinginan ialah sayur-sayuran, buah-buahan, telur dan susu.10. Freezing. Penyejukbekuan a) Food is kept frozen at a temperature of – 15 °C. Bahan makanan dibekukan pada suhu – 15 °C. b) Bacteria and fungi cannot grow at very low temperature. Bakteria dan kulat tidak dapat membiak pada suhu yang sangat rendah. c) Examples of food preserved by freezing are fish, cuttlefish, chicken and meat Contoh bahan makanan yang diawet secara penyejukbekuan ialah ikan, sotong, ayam, dan daging.11. Waxing Pelilinan a) Food is covered with wax. Bahan makanan disalut dengan lilin. b) Waxing is slow down the loss of water from food. Pelilinan mengurangkan kehilangan air daripada makanan. c) Examples of food preserved by waxing are fruits and vegetables. Contoh bahan makanan yang diawet secara pelilinan ialah buah-buahan dan sayur-sayuran. 164
  • MODUL SAINS UPSR12. Pasteurization Pempasteuran a) Food is heated quickly for a few seconds and then cooled rapidly. Bahan makanan dipanaskan dengan cepat selama beberapa saat dan disejukkan dengan segera. b) Examples of food preserved by pasteurization are milk and fruit juices. Contoh bahan makanan yang diawet secara pempasteruan ialah susu dan jus buah- buahan.13. Boiling Pendidihan a) Boiling is process with kills bacteria and fungi. Pendidihan ialah proses membunuh bakteria dan kulat. b) Food is heated to the boiling point of water that is 100 °C. Makanan dipanaskan sehingga ke takat didih air iaitu 100 °C.14. Smoking. Pengasapan 165
  • MODUL SAINS UPSR a) Food is dried with smoke for a long period and time. Makanan dikeringkan dengan asap dalam tempoh yang lama. b) Examples of food preserved by smoking are fish and meat. Contoh bahan makanan yang diawet dengan cara ini ialah ikan dan daging.Importance of Food PreservationKepentingan Mengawet Makanan 1. The food will last longer. Makanan menjadi tahan lebih lama. 2. The food is easy to store and distribute Makanan untuk disimpan dan dipasarkan 3. Food wastage is reduce. Untuk mengurangkan pembaziran makanan. 4. To enjoy eating food even if the fruits is out of season. Dapat menikamati makanan walaupun musim buah-buahan sudah berlalu. QUESTIONS ABOUT FOOD PRESERVATIONS SECTION A1. Figure 1 shows a process for preserving food. Rajah 1 menunjukkan satu proses pengawetan makanan. 166
  • MODUL SAINS UPSR The process is Proses itu ialah A drying C pickling Pengeringan penjerukan B salting D deep freezing Pengasinan penyejukbekuan2. The following information shows the steps in the process of pickling a papaya. Maklumat berikut menunjukkan langkah-langkah dalam proses penjerukan buah betik. Step M is not stated. Langkah M tidak dinyatakan. K - Peel the skin and clean the papaya Kupas kulit dan bersihkan buah betik L - Put the papaya into a container Masukkan buah betik ke dalam bekas M - ……………………………………….. N - Close the container tightly and put it aside for a week Tutup bekas dengan ketat dan biarkan selama seminggu What is step M? Apakah langkah M? A Pour in boiled water Tuangkan air masak B Put in small drops of oil Titiskan sedikit minyak C Put in some colouring Titiskan bahan pewarna D Pour in concentrated sugar solution Tuangkan larutan gula pekat3. Your refrigerator is out of order. How can you keep a fish fresh? 167
  • MODUL SAINS UPSR Peti sejuk kamu rosak. Bagaimanakah kamu boleh mengekalkan kesegaran ikan? A Dry the fish. Keringkan ikan. B Soak the fish in water. Rendamkan ikan di dalam air C Wrap the fish with aluminium foil. Bungkuskan ikan dengan kertas aluminium. D Wrap the fish with tissue paper and keep it in a can. Bungkuskan ikan dengan kertas tisu dan simpan di dalam tin.4. Picture J, K, L and M show the activities of salting and drying of food. Gambar J, K, L dan M menunjukkan aktiviti dalam pengasinan dan pengeringan makanan. Which of the following show the correct order of step in the activities of salting and drying? Antara berikut yang manakah menunjukkan susunan langkah-langkah aktiviti yang betul dalam pengasinan dan pengeringan? A. J, M, K, L C. M, J, L, K B. K, J, M, L D. J, L, K, M5. Diagram 14 shows a piece of bread that has been left for a week. Rajah 14 menunjukkan sekeping roti yang telah dibiarkan selama seminggu. 168
  • MODUL SAINS UPSR Diagram 14 Fungus has grown on the bread. Kulat telah tumbuh pada roti itu. What conditions cause the growth of fungus on the bread? Apakah keadaan yang menyebabkan pertumbuhan kulat pada roti itu? A Hot and dry Panas dan kering B Cold and dry Sejuk dan kering C Hot and damp Panas dan lembap D Cold and damp Sejuk dan lembapSECTION B1. Salima carried out an experiment to investigate the relationship between the length of time food will keep and the temperature.The bar chart in Figure 2 shows the result of the experiment. Salima menjalankan eksperimen untuk menyiasat hubungan di antara tempoh masa makanan yang disimpan dan suhu. Graf dalam rajah 2 menunjukkan keputusan eksperimen. Length of time the food can be kept / hour Tempoh masa makanan di simpan/ masa 169 20 Temperature / 10 15 25 30 o C
  • MODUL SAINS UPSR (a) State the aim of this experiment. Nyatakan tujuan dalam eksperimen ini. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ (b) In this experiment, state i. what is changed/ pemboleh ubah dimanipulasikan ___________________________________________________ ii. What is kept the same/ pembolehubah dimalarkan ___________________________________________________ iii. what is observed/ Pemboleh ubah bergerak balas ___________________________________________________ (c) Predict the length of the time the food can be kept if the temperature is 5°C. Ramalkan tempoh masa makanan yang disimpan jika suhu 5°C. ________________________________________________________________ (d) What conclusion can be made from this investigation. Apakah kesimpulan bagi penyiasatan ini.2. An investigation is carried out by placing slices of mango in two different bottles as shown in diagram 2. Satu penyiasatan dijalankan dengan meletakkan potongan buah mangga dalam dua buah botol yang berasingan seperti dalam rajah 2. 170
  • MODUL SAINS UPSR (a) State one reasons(inference) based on the condition of mango in bottle Q. Nyatakan satu sebab (inferens) berdasarkan keadaan buah mangga dalam botol Q. __________________________________________________________________ (b) State two information gathered in the investigation. Nyatakan dua maklumat yang dikumpulkan dalam penyiasatan ini. i. _________________________________________________________ ii. _________________________________________________________ (c) What conclusion can be made from this investigation. Apakah kesimpulan bagi penyiasatan ini. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ WASTE MANAGEMENTWaste 1. Waste are things that we no longer and thrown away. 171
  • MODUL SAINS UPSR 2. There are many types of waste such as remain the food, chemical waste, glass, paper, metal and plastic. 3. Waste comes from various sources such as homes, factories, food stalls, market, motor vehicles and agriculture. Sources of waste Types of waste Homes Remains of food, paper, plastics, glass, metal Factories Chemical waste, smoke, gases Food stalls Remains of food, paper, plastic, metal, glass. Market Paper, plastic, metal, organic waste. Motor vehicles Smoke, gases. Agriculture Chemical waste from pesticides Open burning Smoke, gases 4. Remains of food, plants and animals that are thrown away are called organic waste. 5. Waste that comes from our homes called domestic waste.Proper Ways of Waste Disposal. 1. Throw away rubbish into the bins provided by the local authority. 2. Sort out waste into different type before throwing them away. 3. Put chemical waste into special containers. 4. Placing rubbish in a covered rubbish bin.Improper Ways of Waste Disposal 1. Littering 2. Open burning of rubbish. 3. Throwing or releasing of waste into rivers. 4. Release of smoke from factories into the air. 172
  • MODUL SAINS UPSRBahan Buangan 1. Bahan buangan ialah benda-benda yang tidak diperlukan lagi dan dibuang. 2. Terdapat pelbagai jenis bahan buangan seperti sisa makanan, sisa kimia, kaca, kertas, logam dan plastik. 3. Bahan buangan dating dari pelbagai sumber seperti rumah, kilang, gerai makanan, pasar, kenderaan dan pertanian. Sumber bahan buangan Jenis bahan buangan Rumah Sisa makanan, kertas, plastic, kaca dan logam Kilang Sisa kimia, asap dan gas Gerai makanan Sisa makanan, kertas, plastic, logam dan kaca Pasar Kertas. Plastic, logam dan sisa organik Kenderaan bermotor Asap dan gas Pertanian Sisa kimia daripada racun serangga dan baja Pembakaran terbuka Asap dan gas. 4. Sisa makanan, tumbuhan, dan haiwan yang dibuang disebut sisa organic. 5. Bahan buangan berasal dari rumah kita dikenali sebagai bahan buangan domestic.Cara-cara Melupuskan Bahan Buangan yang Terancang 1. Buang sampah ke dalam tong sampah yang disediakan oleh pihak berkuasa. 2. Asingkan bahan buangan mengikut jenis sebelum membuangnya. 3. Masukkan bahan kimia ke dalam bekas khas. 4. Memasukkan sampah ke dalam tong sampah yang bertutup.Cara-cara Pelupusan Bahan Buangan yang Tidak Terancang 173
  • MODUL SAINS UPSR 1. Membuang sampah merata-rata. 2. Pembakaran sampah secara terbuka. 3. Membuang atau melepaskan bahan buangan ke sungai. 4. Melepaskan asap dari kilang ke udara. Pembakaran terbuka Pembuangan sampah merata-rataWaste Effects. 1. Improper disposal of waste is harmful to us and the environment. Improper disposal of waste Effects Littering a) Bad smell in the environment. b) Breeding of germ and pests such as mice and cockroaches. Empty cans and bottles thrown in Breeding of mosquitoes in empty containers public places can spread deadly diseases such as dengue Release of chemical waste from Air pollution and acid rain factories Waste is thrown into the river Water pollution Waste is thrown the drains Flash flood are caused by waste that block the drains. 2. Local authorities collect waste and disposed of it properly. 3. Waste that is collected is disposed of by: a) sending to landfill- Waste are crushed and buried. b) Sending to incinerators- Waste is burn at high temperature c) Sending to recycling centre – waste is sorted into different types. 174
  • MODUL SAINS UPSRKesan Bahan Buangan 1. Pelupusan bahan buangan yang tidak terancang adalah berbahaya kepada kita dan alam sekitar. Pembuangan bahan buangan yang Kesan tidak terancang Pembuangan sampah merata-rata a) Bau busuk dipersekitaran b) Pembiakan kuman dan hiwan perosak seperti lipas dan tikus Tin dan botol kosong dibuang di Pembiakan nyamuk di dalam bekas-bekas tempat awam kosong yang boleh menyebabkan penyakit berbahaya. Pengeluaran bahan buangan kimia dari Pencemaran udara dan hujan asid kilang Bahan buangan ke dalam sungai Pencemaran air Bahan buangan ke dalam longkang Banjir kilat yang disebabkan oleh bahan buangan yang menghalang longkang 2. Pihak berkuasa tempatan memungut bahan buangan untuk dilupuskan dengan baik. 3. Bahan buangan yang dipungut dilupuskan dengan cara: a) dihantar ke tapak pelupusan sampah- bahan buangan dimampat dan ditanam. b) dihantar ke incinerator- Bahan buangan dibakar pada suhu yang tinggi. c) dihantar ke pusat kitar semula – bahan buangan diasingkan kepada jenis yang berlainan. 175
  • MODUL SAINS UPSR Sampah dibungkus dalam beg plastic Sampah dikumpulkan oleh trak sampah Dan diikat Bahan buangan dimampat dan ditanam atau dibakar di incinerator.Waste Decay 1. Some ways can decay and some cannot decay. 2. Organic waste such as remains of food, paper, wood, meat and vegetables can decay. 3. Waste from things that are plastics, glass and metal cannot decay. Waste can decay Waste do not decay 4. Bacteria and fungi cause waste to decay by breaking down dead organisms and waste material into simple substance. This process is called decomposition. 5. During the process, nutrients are returned to the soil and can be used by plants. 6. Advantages of waste decay: a) prevents waste from piling up in the environment. b) Waste returns to the soil as nutrients and makes the soil fertile. c) Organic waste can be changed into compost by burying in the soil. 7. Disadvantages of waste decay: a) Gives out poisonous gases. 176
  • MODUL SAINS UPSR b) Gives out a bad smell.Pereputan Bahan Buangan 1. Sesetengah bahan buangan boleh mereput dan sesetengah tidak boleh mereput. 2. Bahan buangan organik seperti sisa makanan, kertas, kayu, daging and sayur-sayuran dapat mereput. 3. Bahan buangan daripada plastic, kaca dan logam tidak dapat mereput. Bahan buangan yang boleh mereput Bahan buangan yang tidak mereput 4. Bakteria dan kulat menyebabkan bahan buangan mereput dengan menguraikan organisma-organisma yang telah mati dan bahan buangan kepada bahan ringkas. Proses ini dikenali sebagai penguraian. 5. Semasa proses ini, nutrient dikembalikan ke tanah dan dapat digunakan oleh tumbuhan. 6. Kebaikan proses pereputan bahan buangan: a) mengelakkan penimbunan bahan buangan pada alam sekitar. b) Bahan buangan kembali ke dalam tanah sebagai nutrient. c) Bahan buangan organik boleh dijadikan kompos dengan menanamnya di dalam tanah. 7. Keburukan bahan buangan yang mereput. a) membebaskan gas beracun apabila mereput. b) Mengeluarkan bau busuk. QUESTIONS ABOUT WASTE MANAGEMENT 177
  • MODUL SAINS UPSRSECTION A 1. Which of the following cannot decay? Antara yang berikut yang manakah tidak mereput? 2. Diagram 1 shows one activity that is carried out by humans. Rajah 1 menunjukkan satu aktiviti yang dijalankan oleh manusia. Diagram 1 / rajah 1 What are the effects of the activity shown above? Apakah kesan aktiviti yang ditunjukkan di atas? I Water pollution Pencemaran air II Spreading of diseases Penyebaran penyakit III Polluted water resources Mencemarkan sumber air IV Bad scenery Pemandangan yang teruk A I and II C II and IV I dan II II dan IV B I and III D III and IV 178
  • MODUL SAINS UPSR I dan III III dan IV3. Which of the following is the most suitable way to dispose of waste that can decay? Di antara yang berikut manakah cara yang paling sesuai untuk melupuskan bahan buangan yang mereput. A Recycling Mengitar semula B Throwing into rivers Membuang ke dalam sungai C Open burning Pembakaran terbuka D Burying in the ground Menanam ke dalam lubang4. Which of the following can cause acid rain? Di antara berikut apakah yang menyebabkan hujan asid? I Liquid waste from factories Bahan cecair dari kilang II Smoke from factories Asap dari kilang III Exhaust gas from vehicles Asap dari ekzos kenderaan A II only II sahaja B I and II only I dan II sahaja C II and III only II dan III sahaja D I, II and III I, II dan III5. What is the type of pollution caused by the above activity ? Apakah jenis pencemaran disebabkan oleh aktiviti di atas. A Air pollution C Water pollution Pencemaran udara Pencemaran air B Smoke pollution D Land pollution Pencemaran asap Pencemaran tanah 179
  • MODUL SAINS UPSRSECTION B 1. Diagram 2 shows an investigation carried out by a student to determine the effects of oil spills on aquatic life. All fishes are given the same amount of food every day. Rajah 2 menunjukkan penyiasatan yang dijalankan oleh seorang murid untuk menentukan kesan tumpahan minyak ke atas hidupan akuatik. Semua ikan diberi jumlah makanan yang sama setiap hari. Diagram 2 / Rajah 2 (a) What is the aim of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ (b) What can be observed about the condition of fishes in beaker X and Y after three days? Apakah yang perlu diperhatikan tentang keadaan ikan di dalam bikar X dan Y? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ (c) State one inference based on the observation above in (b). Nyatakan satu inferens berdasarkan pemerhatian di (b) ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ (d) State two information gathered in the investigation. Nyatakan dua maklumat yang dikumpulkan dalam penyiasatan ini i. _________________________________________________________ ii. _________________________________________________________ 180
  • MODUL SAINS UPSR2. Table 1 show the average air pollution index in town X from the year 1990 to 2006. Jadual 1 menunjukkan purata indeks pencemaran udara di bandar X dari tahun 1990 hingg 2006. Year 1990 1994 1998 2000 2006 Tahun Average air pollution index 32 76 100 130 200 Purata indeks percemaran Table 1 Jadual 1 (a) State the relationship between the year and the average air pollution index in town X. Nyatakan hubungan di antara tahun dan purata indeks pencemaran udara di bandar X. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ (b) Predict the average air pollution index in the year 2000. Ramalkan purata indeks pencemaran udara dalam tahun 2000. _______________________________________________________________ (c) State one reason (inference) for the change in the average air pollution index from the year 1990 to 2006. Nyatakan satu sebab (inferens) untuk perubahan dalam purata indeks pencemaran dari tahun 1990 to 2006. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Air pollution causes respiratory problems. The number of people with respiratory problems are effected by the rate of air pollution. Pencemaran udara menyebabkan masalah pernafasan. Bilangan orang yang mengalami masalah pernafasan dipengaruhi oleh kadar pencemaran udara. 181
  • MODUL SAINS UPSR (d) State one relationship between the change in the rate of air pollution and the number of people with respiratory problem. Nyatakan satu hubungan di antara perubahan kadar pencemaran udara dengan bilangan orang yang mengalami masalah pernafasan. _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ECLIPSES GERHANAEclipse of the MoonGerhana Bulan 1. An eclipse of the moon occurs only during full moon phases. Gerhana matahari hanya berlaku ketika fasa bulan penuh sahaja. 2. An eclipse of the moon (lunar eclipse) occurs when the earth lies between the sun and moon. Gerhana bulan berlaku apabila bumi berada diantara matahari dan bulan 3. The earth , the moon and the sun are in straight line. Bumi, bulan dan matahari berada dalam satu garisan lurus. 4. The earth blocks sunlight from reaching the moon. Bumi menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bulan. 5. The moon will appear dark when the earth block sunlight from reaching the moon. bulan kelihatan gelap apabila bumi menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bulan. 6. The diagram below shows the movement of the moon during eclipse of the moon. 182
  • MODUL SAINS UPSR Rajah di bawah menunjukkan pergerakan bulan semasa gerhana bulan. Position S – full moon / bulan purnama Position T – Partial Eclipse of the moon / Gerhana bulan separa Position U – Total Eclipse of the moon / Gerhana bulan penuh Position V – Partial Eclipse of the moon / Gerhana bulan separa S T U V 7. When the moon enters the lighter shadow of the earth, a partial eclipse of the moon occurs. Apabila bulan memasuki kawasan bayang-bayang bumi yang lebih cerah, gerhana separa berlaku. 8. A total eclipse of the moon occurs when the moon passes through the darker shadow of the earth. Gerhana penuh berlaku apabila bulan memasuki kawasan bayang-bayang yang lebih gelap.Eclipse of the SunGerhana matahari 1. An Eclipse of the sun only can be observed during day time. Gerhana matahari hanya boleh dilihat pada siang hari. 2. An Eclipse of the sun occurs when the moon lies between the sun and the earth and the three of them lies in a straight line. Gerhana matahari berlaku apabila bulan berada di antara matahari dan bumi dan ketiga-tiganya berada dalam satu garisan lurus. 3. The moon block sunlight from reaching the earth. 183
  • MODUL SAINS UPSR Bulan menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bumi.4. The moon shadow will cover some parts of the earth surface. Bayang-bayang bulan akan melindungi sebahagian permukaan bumi.5. Total eclipse of the sun occurs when the sun and the moon are exactly aligned. Gerhana matahari penuh berlaku apabila matahari dan bulan betul-betul setentang.6. The sun looks totally covered by the moon because the position of sun is far away from the earth. Matahari kelihatan tertutup sepenuhnya oleh bulan kerana kedudukan matahari sangat jauh dari bumi.7. During total eclipse of the sun, the sun looks like a dark disc surrounded by bright ring called corona. Semasa gerhana matahari penuh, matahari kelihatan seperti piring gelap yang dikelilingi oleh gelang cerah yang dipanggil korona. Corona / korona8. Only the area that is covered by the darker shadow of the moon will experience a total eclipse of the sun. Hanya kawasan yang dilindungi oleh bayang bulan yang lebih gelap akan mengalami gerhana matahari penuh .9. A partial eclipse of the sun occurs when part of the sun can be seen. Gerhana matahari separa berlaku apabila sebahagian matahari dapat dilihat.10. An area that is experience a total eclipse of the sun will become dark just like night time. Some animals may behave strangely because of this phenomenon. Kawasan yang mengalami gerhana matahari penuh akan kelihatan seperti waktu malam. Sebahagian haiwan mungkin berkelakuan ganjil kerana fenomena ini.11. An eclipse of the sun happens for a shorter time than eclipse of the moon. Gerhana Matahari berlangsung lebih singkat berbanding gerhana bulan. 184
  • MODUL SAINS UPSR Position X – Partial eclipse Position Y – Total eclipse Position Z – Partial eclipse X Y Z QUESTIONS ABOUT ECLIPSESSection A1. The picture shows the total eclipse of the Sun. Gambar menunjukkan gerhana Matahari penuh. What is the black area labelled in X in the picture above? Apakah kawasan hitam yang dilabelkan X dalam gambar di atas? 185
  • MODUL SAINS UPSR A The Earth C The Earth’s shadow Bumi Bayang-bayang Bumi B The Moon’s shadow D Sunlight Bayang-bayang Bulan Cahaya Matahari2. The picture below shows the shapes of the Sun during eclipse of the Sun. Gambar di bawah menunjukkan bentuk-bentuk Matahari ketika gerhana Matahari Which of the following shows the correct sequence during eclipse of the Sun? Antara berikut, yang manakah menunjukkan urutan yang betul ketika gerhana Matahari? A K L, M, N C M, L, K, N B L. N., M, K D N, M, L, K3. What is the property of light that causes the eclipse of the Moon? Apakah sifat cahaya yang menyebabkan berlaku gerhana Bulan? A Light travels in a straight line Cahaya bergerak lurus B Light can be transformed Cahaya boleh diubah C Light can be absorbed Cahaya boleh diserap D Light can be reflected Cahaya boleh dipantulkan4. The diagram below shows different positions of the Moon while it revolves around the Earth. Rajah di bawah menunjukkan kedudukan Bulan yang berlainan ketika beredar 186
  • MODUL SAINS UPSR mengelilingi Bumi. The phenomenon of eclipses can occur when the Moon is at…….. Fenomena gerhana boleh berlaku apabila Bulan berada di.......... A P only C Q and S P sahaja Q dan S B P and R D P and S P dan R P dan S5. The eclipse of the moon can only occur at the phase of….. Gerhana Bulan hanya akan berlaku pada fasa........ A the new moon anak bulan B the half moon bulan separa C the full moon bulan purnama D the crescent bulan sabitSection B1. The picture below shows occurrence of eclipse of the moon. Gambar di bawah menunjukkan kejadian gerhana Bulan. Matahari / sun earth / bumi moon / bulan 187
  • MODUL SAINS UPSR a How does the eclipse of the moon occur ? Bagaimanakah gerhana Bulan berlaku? ………………………………………………………………………………….…… ………………………………………………………………………………………. b What will happen to the earth during the total eclipse of the moon ? Apakah yang akan berlaku pada Bumi ketika gerhana Bulan penuh? ....................................................................................................................................... c Which part of the earth can observe the total eclipse of the moon ? Di bahagian Bumi yang manakah gerhana Bulan penuh boleh diperhatikan? ………………………………………………………………………………………. d Give a reason for your answer in question ( c ). Berikan satu alasan bagi jawapan anda di soalan ( c ). ……………………………………………………...……………………………… …………………………………………………………..…………………………. e When can an eclipse of the moon be observed ? Bilakah gerhana Bulan boleh diperhatikan? ……………………………………………………………………………………2. The figure shows the beginning of a phenomenon in the sky observed by Alisya during the daytime. Rajah menunjukkan permulaan suatu fenomena di langit yang diperhatikan oleh Alisya ketika waktu siang. Sun / matahari Moon / bulan a What phenomenon was Alisya observing ? Apakah femnomena yang diperhatikan oleh Alisya ? 188
  • MODUL SAINS UPSR ..................................................................................................................................... b Where should Alisya be to able to view the event in the figure ? Di manakah Alisya boleh melihat kejadian dalam rajah di atas? ……………………………………………………………………………………... c What two condition are necessary for the phenomenon to occur ? Apakah dua syarat yang perlu bagi fenomena itu berlaku? i…………………………………………………………………………………….. ii……………………………………………………………………………………. d What is happening when Izzati observed the phenomenon ? Apakah yang berlaku ketika Izzati memerhati fenomena itu? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… MACHINES MESINSimple machinesMesin ringkas 1. A machines is any tool or object that enables us to do work easily, quickly and conveniently. Mesin adalah sebarang alat atau objek yang membolehkan kita melakukan kerja dengan lebih mudah, cepat dan lebih selesa. 2. There are various types of simple machines: Terdapat pelbagai mesin ringkas: a) Pulley e) Wheel and axle 189
  • MODUL SAINS UPSR Takal Roda dan gandar b) Screw f) Wedge Skru Baji c) Gear g) Lever Gear Tuas d) Incline plane Satah Condong3. Pulley is a machines that consists a grooved wheel which can move freely and a rope or chain which passes around it. Takal adalah mesin yang terdiri daripada satu roda beralur yang boleh bergerak bebas dan satu tali atau rantai beralur. The uses of pulley is to lift a load or to rise a flag. Kegunaan takal adalah untuk mengangkat beban atau menaikkan bendera. Pulley / takal4. A screw is a cylindrical object that has a screw thread wrapped around it. Skru adalah objek berbentuk silinder dengan alur skru di sekelilingnya. Screws are used to bind objects together or to lift object. Skru digunakan untuk mencantumkan objek atau untuk menaikkan objek.5. Gears consist of toothed wheels that are usually placed together. Gear mengandungi roda-roda bergigi yang disusun bersama. The uses of gear is to changed the speed of object. Kegunaan gear adalah untuk mengubah kelajuan objek. 190
  • MODUL SAINS UPSR6. Inclined plane is a sloping surface that joins two different levels. Satah condong adalah suatu permukaan condong yang menghubungkan dua aras. Incline plane is used to raise objects to a higer level. Satah condong digunakan untuk menaikkan suatu objek ke aras yang lebih tinggi.7. Wheel and axle is a tool which consists of wheel that is joined to an axle. Roda dan gandar mengandungi roda yang dihubungkan dengan gandar. Examples of wheel and axle: Contoh roda dan gandar :8. Wedge is any tool that has an inclined plane on one or both sides ot its surfaces. Baji adalah alat yang mempunyai satah condong pada satu atau kedua-dua permukaannya. 191
  • MODUL SAINS UPSR 9. Lever consists of a rod that is supported at a fixed point callad fulcrum. Tuas terdiri daripada satu rod yang disangga pada satu titik tetap yang dipanggil fulkrum. Examples of levers. Contoh Tuas.Complex macinesMesin kompleks 1. A complex machines is a tool or object that consists of more than one simple machine. Mesin kompleks adalah alat atau objek yang mengandungi lebih daripada satu mesin ringkas. 2. Examples of complex machines. Contoh mesin kompleks. Wheel and axle Wheel and axle wedge Lever Lever Lever Screw Screw gear 192
  • MODUL SAINS UPSRApreciating the invention of machinesMenghargai penemuan mesin 1. Machines helps us do our work more easily. Mesin membantu kita melakukan kerja dengan lebih mudah. 2. Many job cannot be done without machines. Banyak kerja tidak dapat dilakukan tanpa mesin. 3. Invention of machines helps us do job faster, easier and more conveniently. Penciptaan mesin membantu kita membuat sesuatu kerja dengan lebih cepat, lebih mudah dan lebih selesa. Questions about machinesSection A1. Machines is a ……………………… Mesin adalah……………………….…. A device to move things Alat untuk mengalih barang B method to make work easier Kaedah untuk memudahkan kerja C way to stop objects from moving Kaedah untuk menghentikan objek daripada bergerak D helps us to do work easire and faster Membantu membuat kerja denbga mudah dan cepat2. What are the wheel and axle used for? Apakah kegunaan roda dan gandar? A To raise a flag Untuk menaikkan bendera B To cut an object Untuk memotong objek C To lift heavy loads Untuk mengangkat beban berat D To turn an object quickly 193
  • MODUL SAINS UPSR Untuk memusing objek dengan cepat3. Read the information below. Baca maklumat di bawah. - It has a large wheel Mempunyai roda yang besar - The wheel is connected to a rod. Roda itu disambungkan kepada gandar The information above describes a Maklumat di atas menerangkan tentang A lever / tuas C wedge / baji B screw / skru D wheel and axle / roda dan gandar4. Which of the following requires the most effort to lift the burden? Antara berikut, yang manakah memerlukan daya paling banyak untuk mengangkat beban?5. Arrange the inclined planes below from the one that needs least effort to move a load to the most. Susunkan satah condong di bawah dari yang memerlukan daya yang paling sedikit kepada paling banyak. S T 194
  • MODUL SAINS UPSR U V A S, T, U, V C U, S, T, V B T, S, V, U D V, U, S, TSection B 1 Rahimi uses four wheels of different sizes to conduct an investigation. The table below shows the results of his investigation. Rahimi menggunakan empat roda yang berlainan saiz untuk menjalankan suatu penyiasatan. Jadual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatannya. Radius of wheel (cm) Distance covered by the wheel in one rotation (cm) Jejari roda (cm) Jarak yang dilalui oleh roda dalam satu putaran (cm) 6 44 12 88 18 132 24 176 (a) What is the purpose of this investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini ? ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….(b) What is Apakah i) changed in this investigation? pembolehubah yang dimanipulasikan dalam penyiasatan ini ? 195
  • MODUL SAINS UPSR ………………………………………………………………………………….. ii) measured in this investigations? pembolehubah yang bergerakbalas dalam penyiasatan ini? .............................................................................................................................. (c) State the trend in the distance covered by the wheel in one rotation. Nyatakan corak jarak yang dilalui oleh roda dalam satu pusingan. ................................................................................................................................ (d) Predict the distance covered by the wheel if its radius is 42 cm. Ramalkan jarak yang dilalui oleh roda sekiranya jejari berukuran 42 cm. ................................................................................................................................ (e) What is the relationship between the radius of wheel and the distance covered by the wheel in one rotation . Apakah mesin hubungan antara jejari roda dengan jarak yang dilalui oleh roda dalam satu putaran ? ................................................................................................................................2. In an investigation, two types of pulley systems are used to lift up the same load. The results are as follows. Dalam satu penyiasatan, dua jenis sistem takal telah digunakan untuk mengangkat beban yang sama. Number of pulley Reading on the spring balance when the load starts to move (N) Bilangan takal Bacaan pada neraca spring apabila beban mula bergerak (N) 1 8 2 4 (a) What is the purpose of this investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini ? ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….. (b) What is Apakah i) changed in this investigation? pembolehubah yang dimanipulasikan dalam penyiasatan ini ? 196
  • MODUL SAINS UPSR ………………………………………………………………………………….. ii) measured in this investigations? pembolehubah yang bergerakbalas dalam penyiasatan ini? .............................................................................................................................. iii) kept the same in this investigations? Pembolehubah yang ditetapkan dalam penyisastan ini? ...............................................................................................................................(c) What is the relationship between two variables in this investigation? Apakah mesin hubungan dua pemboleh ubah dalam penyiasatan ini? ................................................................................................................................ …………………………………………………………………………………... 197
  • MODUL SAINS UPSR MODUL SAINSSOALAN PERCUBAAN SECTION A Answer all questions. 198
  • MODUL SAINS UPSRThis section consists of objective questions. Each question is followed by four options, A, B, Cand D. Choose the correct answer. If you are unable to answer any question, proceed to the nextquestion.1. In which of the following is X in the correct position in a food chain. Antara berikut, yang manakah kedudukan yang betul bagi serangga X dalam rantai makanan berikut. X A Plants X Frog Eagle Tumbuhan X Katak Helang B X Eagle Plants Frog X Helang Tumbuhan Katak C Frog Plants X Eagle Katak Tumbuhan X Helang D Eagle Frog Plants X Helang Katak Tumbuhan X2. Defecate is defined as discharging. Nyahtinja dimaksudkan sebagai penyingkiran. Which of the following is a defecating process? Antara yang berikut, yang manakah adalah proses nyatinja? A Urinating Buang air kencing B Defecate Buang air besar C Sweating Berpeluh D Breathing Bernafas3. Which of the following are the characteristics of animals that protect themselves from very cold weather? 199
  • MODUL SAINS UPSR Antara berikut, yang manakah ciri haiwan yang melindungi diri daripada cuaca yang amat sejuk? I Thick fur Bulu tebal II Hard Shell Cangkerang keras III Scales Bersisik IV Thick layer of fat Lapisan lemak yang tebal A I and II only I dan II sahaja. B I and IV only I dan IV sahaja C II and III only II dan III sahaja D III and IV only III dan IV sahaja4. Which of the following will happen to the leaves of a plant that is kept in cupboard for two weeks. Antara berikut, yang manakah akan berlaku kepada daun sepohon pokok yang disimpan dalam kotak hitam selama 2 minggu. I Fall Gugur II Wilted Layu III Turn yellow Menjadi kuning IV Increase in size Semakin besar A I and II only I dan II sahaja. B I and IV only I dan IV sahaja C I , II and III only I, II dan III sahaja D I, III and IV only I, III dan IV sahaja 6. The figure below shows a food web. Rajah di bawah menunjukkan satu siratan makanan 200
  • MODUL SAINS UPSR The carnivore in the food web is Karnivor dalam siratan makanan ini ialah A the tiger only. harimau sahaja B the eagle only. helang sahaja C the eagle and the rabbit. helang dan arnab D the tiger and the eagle. harimau dan helang6. Owls are useful in a paddy field. They eat the rats that eat the rice grains. What will happen if the owl popultion in a paddy field decreases? Burung hantu amat berguna di sawah padi. Mereka makan tikus yang makan bijiran padi. Apakah yang akan berlaku jika populasi burung hantu di dalam sawah padi semakin berkurangan? A The rice harvest will increase Hasil tuaian padi meningkat B The rat population will decrease Populasi tikus berkurangan C The paddy plant will grow well Pokok padi akan hidup subur D The paddy field will be overrun by rats Sawah padi akan musnah disebabkan oleh tikus7. The following information refers to a life process of humans. 201
  • MODUL SAINS UPSR Maklumat berikut merujuk kepada suatu proses hidup manusia. • To produce offsprings Menghasilkan anak • To increase in number Menambah bilangan • To avoid extinction Mengelakkan kepupusan Which life process does the information refer to? Proses hidup manakah yang dirujuk oleh maklumat itu? A Breathing C Reproduction Bernafas Pembiakan B Defecation D Response to stimuli Penyatinjaan Gerak balas terhadap rangsangan8. What will happen if humans do not excrete and defecate? Apakah yang akan berlaku jika manusia tidak berkumuh dan bernyahtinja? A They will fall sick. C They will be healthy. Manusia akan jatuh sakit. Manusia akan menjadi sihat. B They cannot survive. D They will become extinct. Manusia tidak boleh hidup. Manusia akan pupus.9. Yasmin measures the length and width of four cards, A,B,C and D. Which card has the biggest area? Yasmin mengukur panjang dan lebar empat keping kad, A,B,C dan D. Kad yang manakah mempunyai keluasan yang paling besar? Length Width Panjang Lebar A 6cm 4cm B 5cm 5cm C 8cm 3cm D 9cm 2cm10. Figure shows several activities that involved force. 202
  • MODUL SAINS UPSR Rajah menunjukkan beberapa aktiviti yang melibatkandaya. Force daya Q P Q Which activities uses the same force as P and Q ? Aktiviti manakah melibatkan penggunaan daya yang sama dengan P dan Q? P Q A Sweeping the floor Press a switch Menyapu lantai Menekan suis B Pulling a school bag Combing hair Menarik beg sekolah Menyikat rambut C Pushing a trolley Press a switch Menolak troli Menekan suis D Close the drawer Pulling a flag Meutup laci Menarik bendera11. Diagram shows a worker pushing a heavy load. Rajah menunjukkan seorang pekerja sedang menolak suatu beban yang berat. 203
  • MODUL SAINS UPSR Which of the following methods can be used so that it is easier to move the load? Antara berikut, kaedah manakah yang sesuai digunakan untuk memudahkan pergerakan beban tersebut? I Pull the load using a rope. Tarik menggunakan tali II Place rollers under the load Meletakkan roda di bawah beban III Coat the floor with oil Melumurkan lantai dengan minyak A II only C II and III only II sahaja II dan III sahaja B I and II only D I, II and III I dan II sahaja I, II dan III12. Toy car X takes 8 seconds to travel 100 cm. Kereta mainan X mengambil 8 saat untuk bergerak sejauh 100cm. Which of the following objects moves faster than toy car X? Manakah antara objek-objek berikut bergerak lebih laju daripada kereta mainan X? A Object P takes 6 seconds to travel 100 cm. Objek P mengambil masa 6 saat untuk bergerak sejauh 100cm. B Object Q takes 9 seconds to travel 100 cm. Objek Q mengambil masa 9 saat untuk bergerak sejauh 100cm. C Object R takes 12 seconds to travel 100 cm. Objek R mengambil masa 12 saat untuk bergerak sejauh 100cm. D Object S takes 15 seconds to travel 100 cm. Objek S mengambil masa 15 saat untuk bergerak sejauh 100cm.13. Which of the following activities are difficult to perform without friction? Antara aktiviti berikut , yang manakah sukar untuk dilakukan tanpa geseran? I Sharpening a knife Menajamkan pisau II Turning a door knob Memusingkan tombol pintu III Swimming in a pool Berenang di dalam kolam renang IV Slowing down a moving bicycle Memperlahankan basikal yang bergerak A I and II only C I, II and IV only I dan II sahaja I, II dan IV sahaja B I and IV only D II, III and IV only I dan IV sahaja II, III dan IV sahaja 204
  • MODUL SAINS UPSR14. The bar cat below shows the the distance travelled by four objects after 20 minutes . Carta palang di bawah ini menunjukkan jarak yang dilalui oleh empat objek dalam masa 20 minit Which object of the following statements about the objects is true based on the bar chart? Antara yang berikut,pernyataan manakah yang benar tentang carta palang di atas? A R is faster than P and S but is slower than Q R lebih laju daripada P dan S tetapi lebih perlahan daripada Q B P is faster than R and S but is slower than Q P lebih laju daripada R dan S tetapi lebih perlahan daripada Q C Q is faster than P and S but is slower than R Q lebih laju daripada P dan S tetapi lebih perlahan daripada R D P and R are faster than Q and S P dan R lebih laju daripada Q dan S15. The picture below shows a maid wringing out a cloth Gambar di bawah ini menunjukkan seorang pembantu rumah memerah kain. 205
  • MODUL SAINS UPSR Which of the following activities involve the two types of forces used by the maid? Antara aktiviti yang berikut,manakah yang melibatkan dua daya seperti yang dilakukan pembantu rumah itu.16. The diagram below shows a feather which is dropped from X to the ground.The feather takes 5 seconds to reach the ground.What is the speed of the feather? Rajah di bawah ini menunjukkan sehelai bulu pelepah dijatuhkan dari X ke lantai.Bulu pelepah itu mengambil masa 5 saat untuk sampai ke lantai.Berapakah kelajuan bulu pelepah itu? A 8 cm/s C 10 cm/s B 12 cm/s D 14 cm/s 206
  • MODUL SAINS UPSR17. What is meant by speed? Apakah yang dimaksudkan dengan kelajuan? A A calculation of the distance travelled by an object Pengiraan jarak yang dilalui oleh objek B A difference between time and distance Perbezaan antara masa dengan jarak C A measurement of how fast and object moves Ukuran beberapa laju suatu objek bergerak D A relationship between moving objects Hubungan antara objek-objek yang bergerak18. The diagram shows the classification of preservation methods for a few types of food. Rajah menunjukkan pengkelasan kaedah pengawetan untuk beberapa jenis makanan. Food preservation Kaedah pengawetan makanan X Y Papaya Anchovies Betik Ikan Bilis Nutmeg Chillies Buah pala Cili Mango Shrimp Mangga Udang Kecil Which of the following correctly represents X and Y? Antara yang berikut, yang manakah mewakili X dan Y dengan betul? X Y A Canning Pickling Pengetinan Penjerukan B Bottling Salting Pembotolan Pengasinan C Pickling Drying Penjerukan Pengeringan D Salting Freezing Pengasinan Penyejukbekuan19. A cook does not have tamarind for a ‘asam pedas’ dish. Which of the following fruits is suitable to replace the tamarind? 207
  • MODUL SAINS UPSR Seorang tukang masak kehabisan asam jawa untuk masak asam pedas. Buah yang manakah sesuai mengggantikan asam jawa? A Papaya Betik B Mango Mangga C Banana Pisang D Water melon Tembikai20. A few paper clips were put into a beaker of water next to an open window.After a few days, the water turns brownish. What is the conclusion? Beberapa batang klip kertas dimasukkan ke dalam bikar berisi air dan diletakkan di tepi sebuah tingkap yang terbuka. Selepas beberapa hari , air bertukar menjadi keperang- perangan. Apakah kesimpulannya? A The water reacted with the sunlight. Air bertindakbalas dengan cahaya matahari. B The water mixed with dust and dirt. Air bercampur dengan debu dan kotoran C The water and air reacted with the paper clips. Air dan udara bertindakbalas dengan klip kertas D The water heated by the sun light reacted with paper clips. Air yang dipanaskan oleh cahaya matahari bertindakbalas dengan klip kertas.21. A plate of rice was left on the table. Why did the rice spoilt after five days? Sepinggan nasi diletakkan di atas sebuah meja. Mengapakah nasi itu menjadi basi selepas lima hari? A It was kept for too long Ia disimpan terlalu lama B It was exposed to the air Ia terdedah kepada udara C It was kept in a cold and dark place Ia disimpan di tempat yang sejuk dan gelap. D It was caused by bacteria and fungi. Ia disebabkan oleh tindakan bakteria dan kulat.22. The following information shows a type of food preservation process. Maklumat berikut menunjukkan suatu proses pengawetan makanan. 208
  • MODUL SAINS UPSR • Food is sterilized before it is packed in airtight containers. Makanan dibasmi kuman sebelum dibungkuskan dalam bekas kedap udara. • Air from the packages and containers are drawn out to make a vacuum. Udara dari bungkusan dan bekas dikeluarkan untuk menjadi hampagas. • Microorganisms cannot survive without air as they require air for respiration. Microorganisma tidak boleh hidup tanpa udara kerana ianya perlu bernafas This type of food preservation is Jenis pengawetan makanan di atas ialah A drying C vacuum packing Pengeringan pembungkusan vakum B smoking D pasteurisation pengasapan pempasteuran23. The following are steps in the pickling of fruits. Berikut adalah langkah-langkah penjerukan buah-buahan. W Mix the fruits with salt and leave overnight Gaulkan buah dengan garam dan biarkan semalaman X Soak the fruit in a concentrated sugar solution Rendamkan buah di dalam larutan gula pekat Y Wash and drain the sliced fruits Basuh dan toskan buah yang dihiris Z Slice the young fruits Hiris buah muda Which of the following is in the correct sequence? Antara berikut, yang manakah adalah urutan yang betul? A W X Y Z B X W Z Y C Y Z W X D Z Y W X24. Which of the following cannot be reused? Antara berikut, yang manakah tidak boleh diguna semula ? A Plastic bottle Botol plastik B Old tyre Tayar lama C Pieces of cloth Sehelai kain D Tissue paper Kertas tisu 209
  • MODUL SAINS UPSR25. Which of the following causes the change in the length of shadows of an object from morning until evening? Antara berikut , yang manakah akan menyebabkan perubahan panjang bayang-bayang objek dari waktu pagi sehingga petang? A Size of the Sun Saiz Matahari B The movement of the Earth around the Sun Peredaran Bumi mengelilingi Matahari C Rotation of the Earth on its axis Putaran Bumi di atas paksinya D Movement of the Moon around the Earth Peredaran Bulan mengelilingi Bumi26. Which statements are true about the eclipse of the moon? Manakah penyataan yang benar mengenai gerhana bulan ? I The moon is between the sun and earth. Bulan berada di antara matahari dan bumi. II The earth is between the sun and moon. Bumi berada di antara matahari dan bulan. III Can be observed by naked eyes. Boleh diperhatikan dengan mata kasar. IV Occurs only for a few minutes. Berlaku hanya untuk beberapa minit. A I and II I dan II B I and IV I dan IV C II and III II dan III D III and IV III dan IV27. Figure shows the different shapes of the moon during the eclipse of the moon. Rajah menunjukkan pelbagai bentuk bulan ketika kejadian gerhana bulan. 210
  • MODUL SAINS UPSR Which of the following shows the correct sequence of the shapes of the moon? Antara berikut, yang manakah menunjukkan urutan bentuk bulan yang betul? A S, R, Q, P B Q, R, S, P C R, P, Q, S D Q, R, P, S28. Figure shows the position of the sun, the earth and the moon. Rajah menunjukkan kedudukan matahari, bumi dan bulan. Which of the following shows the correct position of the moon during the total eclipse of the moon? Antara berikut yang mana merupakan kedudukan bulan yang betul ketika gerhana bulan penuh? A P C R B Q D S29. Zaid wants to raise a heavy box to a higher place. Zaid hendak mengangkat kotak berat ke tempat lebih tinggi. Which simple machine should he use? Mesin ringkas yang mana sepatutnya digunakan olehnya? A Inclined plane Satah condong B Lever Tuas C Screw Skru D Wedge Baji 211
  • MODUL SAINS UPSR30. Which of the tools below uses the principle of lever? Alat yang manakah menggunakan prinsip tuas? A P and R C Q and R B R and S D P and S SECTION B Answer all question. Jawab semua soalan.The suggested time for this section is 30 minutes. If you are not able to answer aquestion, proceed to the next question. Write your answers in the spaces provided.Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit. Sekiranya kamu tidak dapatmenjawab sesuatu soalan, teruskan menjawab soalan berikutnya. Tuliskan jawapankamu dalam ruang yang disediakan.1. The table below shows the number of turtles that lay eggs on an island. Jadual di bawah menunjukkan bilangan penyu yang bertelur di sebuah pulau. Year Number of turtles that lay eggs Tahun Bilangan penyu yang bertelur 2002 2 2006 5 2010 7(a) State one reason (inference) based on this information. Nyatakan satu inferens berdasarkan maklumat-maklumat ini. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 212
  • MODUL SAINS UPSR [1 mark] [1 markah](b) Write one reason on the number of turtles that lay eggs to support the answer in 1(a) Tuliskan satu pemerhatian tentang bilangan penyu yang bertelur untuk menyokong jawapan dalam 1 (a). ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ [1 mark] [1 markah](c) State what is changed (manipulated variable). Nyatakan pemboleh ubah yang dimanipulasikan. ____________________________________________________________________ [1 mark] [1 markah](d) Predict what will happen if the island is developed into a holiday resort. Ramalkan apa yang akan berlaku jika pulau itu dibangunkan menjadi tempat peranginan. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ [1 mark] [1 markah]2. Table shows the result of an investigation on the cooling of 400 ml of water. Jadual menunjukkan keputusan suatu penyiasatan tentang penyejukan 400 ml air. Time / minute 1 0 3 5 7 9 13 Masa / minit 1 Water temperature / °C 9 8 7 6 6 5 57 Suhu air / ° C 9 7 7 9 3 9(a) What is the aim of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan itu ?____________________________________________________________________ 213
  • MODUL SAINS UPSR____________________________________________________________________ [1 mark] [1 markah](b) Give one reason why the water cools. Nyatakan satu sebab mengapa air menjadi sejuk.________________________________________________________________________________________________________________________________________ [1 mark] [1 markah](c) Predict the water temperature at the 10th minute. Ramalkan suhu air pada minit ke 10.________________________________________________________________________________________________________________________________________ [1 mark] [1 markah](d) What conclusion can be made from this investigation? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini ?________________________________________________________________________________________________________________________________________ [1 mark] [1 markah](e) State the trend of water temperature. Nyatakan corak perubahan suhu air.____________________________________________________________________ [1 mark] [1 markah]3. Different number of ice cubes are put into a three beakers as shown in diagram below. Kuib ais berlainan bilangan dimasukkan ke dalam tiga buah bikar seperti dalam rajah berikut. 214
  • MODUL SAINS UPSR The temperature of water in the beaker is recorded in table below. Suhu air di dalam bikar direkodkan seperti di dalam jadual di bawah Number of ice cubes Temperature of water after the Beaker (Bilangan ketulan ais) melting of ice ( °C ) Suhu air selepas ais mencair (ºC) W 10 10 X 8 15 Y 6 20(a) Based on Table , write one conclusion. Berdasarkan Jadual , tuliskan satu kesimpulan. _________________________________________________________________ _ _________________________________________________________________ _ [1 mark] [1 markah](b) Predict the temperature of water after the melting of ice when the 7 ice cubes are put into the beaker. Ramalkan suhu air selepas ais mencair apabila 7 ketulan ais dimasukkan ke dalam bikar. _________________________________________________________________ _ [1 mark] [1 markah](c) Based on the Table 3, state the trend of the temperature of water after the melting of the ice. Berdasarkan Jadual 3, nyatakan corak perubahan suhu air selepas ais mencair. 215
  • MODUL SAINS UPSR _________________________________________________________________ _ [1 mark] [1 markah](d) State one inference (reason) based on the temperature of the water after the melting of the ice in beaker W Nyatakan satu inferens (sebab) berdasarkan suhu air selepas ais mencair di bikar W _________________________________________________________________ _ _________________________________________________________________ _ [1 mark] [1 markah](e) Write an observation to support your inference in (d). Nyatakan satu pemerhatian bagi menyokong inferens anda di (d). _________________________________________________________________ _ _________________________________________________________________ _ [1 mark] [1 markah]4. The bar chart below shows the result of an investigation. Carta palang di bawah menunjukkan keputusan sesuatu penyiasatan 150 130 110 Length of 90 shadow / Panjang bayang- 70 bayang (cm) 50 30 10 -10 9 10 11 1 3 5 Time / Masa (hour)(a) What is the aim (purpose) of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini ? _________________________________________________________________ 216
  • MODUL SAINS UPSR _________________________________________________________________ _ [1 mark] [1 markah](b) State one conclusion that can be from information in the table . Nyatakan satu kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan maklumat dalam jadual. _________________________________________________________________ _ _________________________________________________________________ _ [1 mark] [1 markah](c) Based on the result obtained at 1.00 p.m, give reason. Berdasarkan keputusan yang diperolehi pada pukul 1.00 tengahari , berikan sebab. _________________________________________________________________ _ _________________________________________________________________ _ [1 mark] [1 markah]5. Sally carries out an investigation. She places two models P and Q near to each other. Then she uses a piece of newspaper to fan them. Sally menjalankan satu penyiasatan . Dia meletakkan dua model P dan Q secara berdekatan antara satu sama lain. Kemudian dia menggunakan kertas surat khabar untuk mengipas model-model itu. Q P 217
  • MODUL SAINS UPSR(a) Based on the investigation, state Berdasarkan penyiasatan itu, nyatakan: (i) What is changed? Apakah yang diubah? _______________________________________________________________ [1 mark] [1 markah] (ii) What is observed? Apakah yang diperhatikan? _______________________________________________________________ [1 mark] [1 markah] iii) What is kept the same? Apakah perkara yang sama? _______________________________________________________________ SKEMA JAWAPANBahagian A 1 A 7 C 13 C 19 B 25 C 2 B 8 A 14 A 20 C 26 C 3 B 9 B 15 B 21 D 27 B 4 C 10 B 16 B 22 C 28 C 5 D 11 C 17 A 23 D 29 A 6 D 12 A 18 C 24 D 30 CBahagian BSoalan 1 (a) No enemies / No water pollution / No development ata the beach / etc if suitable (b) The number of turtles that lay eggs increase (c) The Year (d) The number of turtle that lay eggs decreaseSoalan 2 (a) To investigate the relationship between the time with the water temperature (b) The water lose heat (c) 61°C (d) The time increase, the water temperatue decrease 218
  • MODUL SAINS UPSR (e) DecreaseSoalan 3 (a) The number of ice cubes decrease, the temperature of water after the melting of ice increase (b) 17°C (c) Increase (d) The number of ice cube in P are the most (e) The temperature of water after the melting of ice are the lowest.Soalan 4 (a) To investigate the relationship between the time with the length of shadow (b) The time increase, the length of shadow decrease until 1 pm than increase (c) Matahari berada tegak di atas kepala / The position of the sun is 90 degree or straigth at the top of our headSoalan 5 (a) (i) The height of model (ii) The time for model fall (iii) The type of model / the place of investigation / the speed of fan / etc if suitable 219