Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2015 senarai semak fail pengurusan kokurikulum

55,458 views

Published on

FAIL PENGURUSAN KOKUM

Published in: Education
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F7hN3u ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2F7hN3u ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • terima kasih atas perkongsian
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

2015 senarai semak fail pengurusan kokurikulum

 1. 1. SENARAI SEMAK FAIL BAGI BADAN BERUNIFORM/KELAB DAN PERSATUAN/SUKAN DAN PERMAINAN _______________________________________________________________ BIL PENGURUSAN FAIL ADA TIADA CATATAN SEMAKAN PERTAMA PENYELARAS ___/___/20_ TINDAKAN GURU PENASIHAT ___/___/20_ 1 SURAT PERMOHONAN PENUBUHAN  DRAF PERLEMBAGAAN  DRAF AKTIVITI ASAL  SENARAI JAWATAN KUASA PENAJA 2 SURAT KELULUSAN PENUBUHAN PERSATUAN 3 SURAT PERLANTIKAN GURU PENASIHAT 4 MINIT MESYUARAT AGUNGDISAHKAN 5 PERLEMBAGAAN YANG DISAHKAN 6 PERANCANGAN AKTIVITI YANG ASAL 7 RANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN 8 TAKWIMKOKURIKULUM 9 SENARAI NAMA KEAHLIAN 10 SENARAI KEAHLIAN MENGUTIPDERMA/YURAN - BENDAHARI 11 SURAT KELULUSAN MENGUTIP DERMA/YURAN- BENDAHARI 12 AKAUN KEWANGAN/ BELANJAWAAN DISAHKAN 13 SURAT KELULUSAN MENJADI AHLI GABUNGAN 14 SURAT PERMOHONAN UNTUKMENJADI AHLI GABUNGAN BADAN INDUK 15 MINIT-MINIT MESYUARAT 16 SURAT-SURAT PEKELILINGYANG BERKAITAN  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA  JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH  PEJABAT PENDIDIKANDAERAHLAHAD DATU  SEKOLAH 17 DOKUMEN PENCAPAIAN CEMERLANG AHLI 18 LAPORAN SETIAPAKTIVITI 19 LAPORAN TAHUNAN 20 DAFTAR PENILAIANSETIAP AHLI 21 SURAT PENYERAHAN KEMBALI KUASA DAN PERLANTIKAN GURU PENASIHAT OLEH PENGETUA 22 STOKDAN INVENTORI 23 CONTOH SIJIL/SURAT PENGHARGAAN Disediakan oleh, _______________________________ Guru Penasihat Disemak oleh, _______________________________ Disemak oleh, _______________________________
 2. 2. Pengurusan Fail PENGURUSAN FAIL 1. Fail Induk Kelab / Persatuan 1.1 Surat Permohonan menubuhkan Unit Pakaian Seragam, Kelab/ Persatuan dan Sukan/Permainan daripada guru/murid disertakan bersama : a. Draf perlembagaan b. Draf aktiviti asas c. Senarai Jawatankuasa Penaja 1.2 Surat kelulusan penubuhan daripada Pengetua/Guru Besar selaku Penolong Pendaftar Sekolah. Ada penyataan kelulusan penubuhan. 1.3 Surat pelantikan sebagai Guru Pemimpin/Penasihat. Ada penyataan penurunan kuasa pengelolaan dan penyeliaan. 1.4 Minit Mesyuarat Agung penubuhan. 1.5 Perlembagaan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. 1.6 Senarai jawatankuasa yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. 1.7 Perancangan aktiviti asas yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. 1.8 Jadual aktiviti tahunan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. 1.9 Senarai keahlian yang disahkan oleh Guru Pemimpin. 1.10 Surat permohonan mengutip derma keahlian daripada Bendahari. 1.11 Surat kelulusan mengutip derma daripada Pengetua/Guru Besar. 1.12 Akaun kewangan/belanjawan yang disahkan. 1.13 Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan daripada Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar. 1.14 Surat kelulusan untuk menjadi ahli gabungan daripada Pengetua/ Guru Besar. 1.15 Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan kepada Badan Induk. 1.16 Surat penerimaan menjadi ahli gabungan daripada Badan Induk. 1.17 Minit-minit mesyuarat yang diadakan.
 3. 3. 1.18 Surat-surat pekeliling yang berkaitan daripada: a. Kementerian Pendidikan Malaysia b. Jabatan Pendidikan Negeri c. Pejabat Pendidikan Daerah d. Sekolah 1.19 Dokumen pencapaian cemerlang ahli-ahli. 1.20 Laporan setiap aktiviti. 1.21 Laporan tahunan. 1.22 Daftar penilaian bagi setiap ahli. 1.23 Surat penyerahan kembali kuasa dan perlantikan sebagai Guru Pemimpin daripada Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar. 1.24 Stok dan inventori. 1.25 Sampel-sampel Sijil/Surat Penghargaan. 2. Fail Pengerusi 2.1 Maklumat ahli 2.2 Senarai ahli jawatankuasa dan senarai penasihat 2.3 Perlembagaan kelab 2.4 Minit mesyuarat 3. Fail Setiausaha 3.1 Minit mesyuarat 3.2 Surat-surat berkaitan kelab 3.3 Buku-buku panduan kelab 3.4 Perlembagaan kelab 3.5 Maklumat ahli 3.6 Senarai ahli jawatankuasa dan guru penasihat 3.7 Laporan Mingguan (Lampiran I) 4. Fail Kewangan (Bendahari) 4.1 Penyata kira-kira kewangan kelab 4.2 Bil-bil pembelian.

×