Administració i gestió d'organitzacions - Pac2 - Lidia Bria

417 views
328 views

Published on

La segona pac d'Administració i gestió d'organitzacions.
www.elsmeusapunts.es

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
417
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
106
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Administració i gestió d'organitzacions - Pac2 - Lidia Bria

  1. 1. 05.556 / 05.041 · Administració i Gestió d’Organitzacions / Organització i Administració d’Empreses. Comptabilitat · PAC2 · 2013-14 · ETI/GEI/GM/GTT · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació ENUNCIAT PAC 2 Presentació Aquesta és la PAC que aborda, tal i com s’indica en el pla docent, les competències i continguts corresponents al mòdul 2 de l’assignatura anomenat Finances en les Organitzacions. Competències Del conjunt de competències abordades en l’assignatura i que es detallen al pla docent, les que es treballen en aquesta PAC són: C3. "Organització i gestió d’empreses” (De GTT 14) Objectius Comprendre els conceptes introduïts en el mòdul i saber-los identificar o aplicar a problemes teòrics i a situacions que emulin la realitat. Descripció de la PAC Per l’èxit en resoldre aquesta PAC és necessari seguir el cicle metodològic indicat al pla docent: 1. Llegir les indicacions de la Guia d'Aprenentatge per al mòdul i els seus bits corresponents. 2. Llegir, comprendre i estudiar els bits corresponents, seguint les indicacions de la Guia d’Aprenentatge (punt 1). 3. Iniciar la resolució de la PAC a partir: a. Del que s'haurà aprés en els bits. b. De les possibles indicacions que doni el consultor via tauler. c. D'aquella informació addicional que l'estudiant hagi d'obtenir -a partir de la bibliografia o d'altres fonts que accedeixi pel seu compte. 4. Compartir dubtes o suggeriments mitjançant el fòrum i/o la bústia del consultor. Recursos Els recursos Bàsics per desenvolupar aquesta PAC són els Bits associats al mòdul 2 (21, 22 i 23). La utilització de recursos Complementaris pot ser necessària en funció de les necessitats de l’estudiant. A l’espai de recursos de l’aula l’estudiant trobarà l’accés a la bibliografia recomanada, a altres fonts d’informació i a eines de suport addicional (entre ells exercicis similars d’altres semestres). Criteris de valoració La puntuació de cada pregunta s’indica en cada enunciat. Es valorarà principalment la correcció de les respostes, la capacitat de raonament o justificació, i la capacitat de síntesi; però també la correcció formal de les respostes i, si aplica, la seva claredat discursiva o de desenvolupament. Format i data de lliurament El lliurament de les respostes s’ha de fer a la pastilla de l'aula denominada Lliurament d’Activitats en un fitxer o conjunt de fitxers .pdf, .doc, .rtf, o .odt. No és necessari que l'esmentat arxiu contingui els enunciats. Al peu de pàgina escriviu el vostre nom complet i el nombre total de pàgines que conté la resposta. El nom del fitxer tindrà el següent format: Cognom1_Cognom2_PAC2.doc. Els cognoms s'escriuran sense accents. Així, una estudiant anomenada "Lluïsa Cano Garcia" hauria d'anomenar l’arxiu: Cano_Garcia_PAC2.doc La data límit de lliurament són les 24 hores del dia 29 d’octubre de 2013. Les solucions de la PAC2 apareixeran a l'aula el dia 1 de novembre. 1
  2. 2. 05.556 / 05.041 · Administració i Gestió d’Organitzacions / Organització i Administració d’Empreses. Comptabilitat · PAC2 · 2013-14 · ETI/GEI/GM/GTT · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació Enunciat de la PAC Recordeu que la capacitat de raonament i de síntesi es tindrà en compte en la valoració de les qüestions plantejades. MAPA CONCEPTUAL (0,5 punts) Feu un esquema (mapa conceptual, mapa mental...) dels conceptes que han aparegut en aquest mòdul. Aquest esquema us ha de servir per estar segurs que heu entès els conceptes i la seva interrelació. (I també us serà útil de cara a l’estudi posterior i a la recapitulació final de l’assignatura) Podeu fer-ho amb la tecnologia que vulgueu i que us sigui més còmode o més interessant : des de escriure-ho a mà i digitalitzar-ho, a utilitzar una eina pensada per això com FreeMap (http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/)o senzillament amb el vostre editor de textos, o amb la eina de presentació... Ens interessa el resultat de l’esquema/mapa, no amb quina eina l’heu fet. Genereu una imatge d’aquest esquema/mapa que pugueu incloure en el document de solució d’aquesta PAC. PREGUNTES TEÒRIQUES (2,5 punts) PREGUNTA 1. (1,5 punts) 1.- Raoneu quin tipus de desplaçament experimenten (dreta i/o esquerra) les corves d’Oferta i/o Demanda del mercat d’ordinadors provocades pels factors següents: a) un augment del preu de les impressores b) una disminució del nivell de renda dels consumidors c) un augment del tipus d’IVA que grava els ordinadors d) una disminució del preu de les CPU PREGUNTA 2. (1punt) D’una determinada empresa es coneixen les següents ràtios: Ràtio de tresoreria: 0,4 Ràtio de liquiditat : 0,8 Ràtio de solvència : 1,8 a) Analitzeu la situació financera de l’empresa. b) L’empresa vol fer una inversió en immobilitzat. Proposeu-li dos fonts de finançament aliè, tinguent en compte la situació financera en què es troba. 2
  3. 3. 05.556 / 05.041 · Administració i Gestió d’Organitzacions / Organització i Administració d’Empreses. Comptabilitat · PAC2 · 2013-14 · ETI/GEI/GM/GTT · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació PREGUNTES TEST (2 punts: 0,25 punts / pregunta) Aquest test està format per 8 preguntes en les quals només hi ha una resposta correcta. Intenteu entendre els conceptes i aspectes que es plantegen per a una millor comprensió del contingut dels mòduls. Utilitzeu el model adjunt per a les respostes d'aquest test. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 – El capital és una font de finançament: a. Pròpia i interna b. Pròpia i externa c. Aliena i interna d. Aliena i externa 2 – Les reserves: a. Provenen dels beneficis no distribuïts per l’empresa b. Són autofinançament intern c. Poden ser voluntàries d. Totes les respostes anteriors són correctes 3 – La diferència principal entre un crèdit i un préstec, sempre és que: a. El crèdit és a curt termini i el préstec sempre és a llarg termini. b. El crèdit és una font de finançament pròpia i el préstec és una font aliena. c. El crèdit és una quantitat de diners que l’empresa té a la seva disposició i pot utilitzar o no, mentre que són diners que rep l’empresa. el préstec d. El préstec té un cost però el crèdit no. 3
  4. 4. 05.556 / 05.041 · Administració i Gestió d’Organitzacions / Organització i Administració d’Empreses. Comptabilitat · PAC2 · 2013-14 · ETI/GEI/GM/GTT · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació 4 – Sobre el fons de maniobra, quina de les afirmacions següents és correcta?: a. El fons de maniobra es descriu com la diferència entre el passiu fix i l’actiu corrent. b. Si l’actiu corrent d’una empresa és de 40 unitats monetàries, el passiu circulant, de 20 unitats monetàries, i el passiu fix, de 80 unitats monetàries, el fons de maniobra és de 20 unitats monetàries. c. El fons de maniobra és el valor que té l’empresa en el mercat financer. d. Totes les afirmacions anteriors són correctes. 5 – El desplaçament cap a la dreta de la corba d’oferta dels smartphones pot ser degut a: a. una variació en els gustos dels consumidors. b. un augment en el cost dels seus components. c. un empitjorament tecnològic en la producció dels smartphones. d. Cap de les anteriors. 6 – El mercat de fabricants de telèfons mòbils és un exemple de mercat de: a. Competència monopolística. b. Competència perfecta. c. Monopoli. d. Oligopoli. 7 – L’empresa Microsoft es pot considerar monopoli perquè: a. És una empresa molt gran. b. És una empresa líder en el seu sector. c. Té poder de mercat. d. L’empresa Microsoft no és un monopoli. 4
  5. 5. 05.556 / 05.041 · Administració i Gestió d’Organitzacions / Organització i Administració d’Empreses. Comptabilitat · PAC2 · 2013-14 · ETI/GEI/GM/GTT · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació 8 – Un informàtic que deixa una feina en una empresa del sector de l’ hoteleria, per a buscar una feina en una empresa del món de la infòrmatica, formarà part de l’: a. atur estructural. b. atur cíclic. c. atur friccional. d. atur estacional. PREGUNTES PRÀCTIQUES (5 punts): EXERCICI 1 (2,5 punts) L’empresa INDÚSTRIES SOLÀ, ha de valorar tres projectes d’inversió per a la renovació d’una de les màquines de la cadena de producció. Els desemborsaments i els fluxos de caixa derivats de cadascun dels projectes es presenten a la taula següent: Desemborsament inicial Fluxos nets de caixa en el període 1 Fluxos nets de caixa en el periode 2 Projecte 1 35.000 19.000 22.000 Projecte 2 38.000 28.000 13.000 Projecte 3 45.000 25.000 26.000 a) Calculeu el Pay Back de cada projecte d’inversió. Seleccioneu el millor projecte segons aquest criteri. b) Calculeu el valor actual net (VAN) de cada projecte d’inversió utilitzant una taxa d’actualització del 7%, constant per a tots els períodes. Indiqueu si les tres alternatives són viables i especifiqueu l’óptima segons aquest criteri. c) Expliqueu què és la taxa interna de rendibilitat (TIR) i plantegeu el seu càlcul per als tres projectes. d) Sabent que la TIR del projecte 3 és superior al 7%, expliqueu raonadament si aquest projecte és viable segons aquest criteri. 5
  6. 6. 05.556 / 05.041 · Administració i Gestió d’Organitzacions / Organització i Administració d’Empreses. Comptabilitat · PAC2 · 2013-14 · ETI/GEI/GM/GTT · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació EXERCICI 2 (2,5 punts) L’empresa INDITEX va presentar la informació comptable següent, referent als anys 2011 i 2012, en milions d’euros: COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2011 2012 Vendes 13.793 15.946 BAII 2.522 3.117 BAI 2.559 3.131 BN 1.946 2.367 Actiu 10.959 12.890 Fons propis 7.456 8.482 a) Calculeu la rendibilitat econòmica dels dos anys. Interpreteu el resultat de cada any i la seva evolució b) Calculeu la rendibilitat financera dels dos anys. Interpreteu el resultat de cada any i la seva evolució. c) Calculeu la rendibilitat de les vendes dels dos anys. Interpreteu el resultat de cada any i la seva evolució. d) Si haguéssiu de comprar accions de l’empresa en quin tipus de rendibilitat us fixarieu més? Raoneu la resposta. 6

×