Info

343 views

Published on

presentació informacions

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
343
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Info

 1. 1. WEB DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ http :// www.gencat.net / educacio
 2. 2. WEB DdE PROFESSORAT http://www.gencat.net/educacio/profe/profes.htm
 3. 3. PORTAL EPOCA https :// epoca.gencat.net
 4. 4. RECURSOS EDUCATIUS:EAP <ul><li>Els Equips d’Assessorament Pedagògic són un servei de suport i assessorament psicopedagògic i social als centres i a la comunitat educativa. </li></ul><ul><li>Els EAPs han de desenvolupar les seves activitats en els centres en estreta col·laboració amb els altres serveis professionals del sector. </li></ul><ul><li>L’EAP ha d’intervenir en els àmbits següents: l’alumnat i les seves famílies, els centres educatius i l’entorn. </li></ul><ul><li>En formen part professors del cos de secundària amb l’especialitat de Psicologia i Pedagogia. </li></ul><ul><li>També en formen part Treballadors Socials. </li></ul>
 5. 5. CREDA <ul><li>Són serveis educatius del Departament d’Ensenyament que col·laboren amb els centres docents per tal que la tasca del professorat s’adeqüi a les necessitats educatives de l’alumnat amb deficiències auditives greus i permanents o amb trastorns del llenguatge. </li></ul><ul><li>Actualment hi ha 8 CREDA, que donen l’atenció necessària en tot l’àmbit territorial propi del Departament d’Ensenyament. </li></ul><ul><li>L’atenció logopèdica directa als alumnes es realitza en els centres docents on són escolaritzats. </li></ul><ul><li>Els CREDA estan integrats per 278 professionals, 257 dels quals són logopedes itinerants, amb titulació o diploma d’especialista en audició i llenguatge, 12 són psicopedagogs i 9 són audioprotesistes .       </li></ul>
 6. 6. CRP <ul><li>Els centres de recursos pedagògics són serveis educatius creats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per a donar suport a l'activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent del professorat. </li></ul><ul><li>Actuen territorialment, el seu àmbit d’actuació és local, subcomarcal o comarcal. </li></ul><ul><li>Actualment hi ha 72 CRP i 7 extensions de CRP que cobreixen tot l’àmbit territorial propi del Departament d’Ensenyament. </li></ul><ul><li>Estan integrats per 215 funcionaris docents dels cossos de mestres i professors d'ensenyament secundari, amb capacitat per establir una bona comunicació amb el professorat i dinamitzar els centres docents de la seva zona. </li></ul>
 7. 7. ALTRES RECURSOS EXTERNS <ul><li>CSMIJ: Centre de Salut Mental i Juvenil </li></ul><ul><li>CDIAP: Centre de Diagnòstic i Estimulació Precoç (atenen nens fins els 5-6 anys) </li></ul><ul><li>EAIA: Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (té la potestat de decidir la guàrdia i custòdia dels infants) </li></ul><ul><li>SSAP: Serveis Socials d’Atenció Primària (depenen dels Ajuntaments) </li></ul>
 8. 8. FONS D’ACCIÓ SOCIAL - FAS http://www.gencat.net/educacio/profe/fons.htm http://www.ccooensenyament.net/ccooense06/publica/retribucions/arxius/full_fas_2006.pdf http :// www.sindicat.net / profint / index.php
 9. 9. AJUTS PER A ACTIVITATS FORA DEL CENTRE http :// www.gencat.net / educacio / profe / ajacfora.htm
 10. 10. PERMISOS I LLICÈNCIES http://www.sindicat.net/w/r/peroct00.htm#a50 http:// educacio.gencat.net /portal/ page /portal/IDE/IIC
 11. 11. AJUTS INDIVIDUALS http :// www.xtec.es / formacio / convocatories / ajuts / index.htm Ajuts individuals al professorat per a cursos d'especialització, màsters, postgraus i altres activitats de formació permanent El Pla de formació permanent del Departament d'Educació i Universitats inclou, entre els seus objectius, el de potenciar i incentivar la participació dels professors en les activitats de formació, i preveu per aquest motiu la concessió d'ajuts econòmics per a les despeses generades per la seva assistència a: - Cursos de postgrau o màsters. - Activitats de formació fetes dins del Pla de formació permanent i organitzades directament pel Departament d'Educació i Universitats o pels ICE de les universitats de Catalunya. - Llicències d'estudis retribuïdes per a treballs de recerca i estudis. - Cursos en EOI de Catalunya. Els ajuts són per a despeses de matrícula, desplaçaments, telèfon (en els cursos no presencials) i allotjament i els poden sol·licitar els professors d'ensenyament no universitari, professors de centres educatius privats concertats, professionals dels serveis educatius del Departament d'Educació i Universitats i funcionaris del cos d'inspectors d'educació i del cos d'inspectors al servei de l'administració educativa. Per prendre part en la convocatòria s'ha de presentar la documentació i una sol·licitud per a cada una de les activitats per a les quals se sol·licita l'ajut.
 12. 12. FORMACIÓ DEL PROFESSORAT http://www.xtec.cat/formacio/index.htm
 13. 13. LLENGÜES ESTRANGERES Convocatòria anual de beques d'estiu Destinataris: professorat de centres públics i privats concertats. Informació i termini aproximat: La informació dels cursos es farà a través de convocatòria pública al DOGC, durant el segon trimestre. Reserva places a les escoles oficials d'idiomes Destinataris: professorat de centres públics i privats concertats Informació i termini aproximat: La informació de la reserva de places als Serveis Territorials i en aquest espai, aproximadament a finals de maig. Convocatòria anual d'ajuts Comenius 2.2.c.1 Destinataris: professorat de centres públics i privats Informació i termini aproximat: Convocatòria pública al DOGC durant el mes de desembre. http :// www.xtec.cat / formacio / llengues / index.htm
 14. 14. INFORMACIÓ D’INTERÈS http :// www.ccooensenyament.net / ensenyamentpublic / professoratinteriisubstitut / manu_super_inte_subst _08_06. pdf
 15. 15. OPOSICIONS http://www.ccooensenyament.net/ensenyamentpublic/oposicions/index.htm On si et registres pots trobar materials, grups de treball, etc
 16. 16. OPOSICIONS http :// www.sindicat.net /w/h/opos2007. php
 17. 17. TELÈFONS D’INTERÈS <ul><li>SERVEIS TERRITORIALS: 93 748 44 55 </li></ul><ul><li>DEPARTAMENT: 93 400 69 00 (Barcelona) </li></ul><ul><li>CRP AL VALLÈS OCC: </li></ul><ul><ul><li>Sabadell: 93 727 76 99 </li></ul></ul><ul><ul><li>Rubí:935887703 </li></ul></ul><ul><ul><li>Sant Cugat: 935907256 </li></ul></ul><ul><ul><li>Cerdanyola: 935804876 </li></ul></ul><ul><ul><li>Badia: 937291225 </li></ul></ul><ul><ul><li>Montcada i Reixac: 93 5647639 </li></ul></ul><ul><li>EAP SABADELL: 93 725 84 60 </li></ul><ul><li>AJUNTAMENT SABADELL EDUCACIÓ: 93 745 33 00 </li></ul>

×