PROJECTE DE   DIRECCIÓ   2013-2017 CEIP JAUME VIDAL I ALCOVER      Per Mª Joana Mas Vaquer
ÍNDEX1.- Fonamentació2.- Anàlisi de l’espai físic i de l’entorn social del centre.3.- Anàlisi i valoració de l’organitzaci...
1.- FONAMENTACIÓUna vegada assabentats de la no continuïtat per un nou període de l’equip directiuanterior, del qual des d...
La inferior amb l’entrada principal, on es troben ubicades la consergeria, la Secretaria ila Direcció del Centre, juntamen...
3.- ANÀLISI I VALORACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENTDEL CENTRELa nostra escola és de dues línies. En el present curs i...
3.3 ALUMNATEl nombre total d’alumnes d’infantil és de 159 i 341 a primària: 131 al primer cicle, 108al segon cicle i 102 a...
PÀGINA WEB: El centre disposa d’una pàgina web on es pot consultar tota lainformació, activitats i organització de l’escol...
Al nostre centre, el que pretenem és:  •  Fomentar a l’alumne una actitud curiosa i investigadora.    Per aconseguir...
• Programa de Filosofia 3/12 (dels tres als dotze anys) El projecte de filosofia pretén entre altres coses ensenyar a pens...
•  Treball per ambientsEls ambients consisteixen en la interrelació de diferents grups dedat dun mateix cicleentorn unes ...
els espais i els respectius jocs. Els nins poden trobar aquests horaris a les sevesclasses o a la porta dentrada al pati. ...
El PCC sha actualitzat durant aquests dos darrers cursos i està adaptat a la LOE i aldecret de Currículum d’Infantil i Pri...
5.- PROJECTE ESTRATÈGIC: OBJECTIUS A ASSOLIR, LÍIES D’ACTUACIÓI INDICADORS PER MESURAR L’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS.5.1 OBJ...
5.2 OBJECTIUS A ASSOLIR, LÍNIES D’ACTUACIÓ I INDICADORS PER MESURAR L’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS.             ...
2.- MILLORAR EL SISTEMA D’ATENCIÓ A TOT L’ALUMNAT.                                    ...
•  Elaborar un pla de millora de la comprensió lectora.      avaluacions i de les proves              ...
3.- MANTENIR I MILLORAR LA UTILITZACIÓ I DOTACIÓ DE LES TIC    4.- FIANÇAR L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DISSENYADA EN CUR...
nostre centre.      5.- PROPICIAR UN BON CLIMA DE CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE DE TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA      ...
famílies•  Mantenir les bones                         •  Contacte permanent amb les institucions...
6.- AVALUACIÓEl present document s’incorporarà a la primera Programació General Anual i seràavaluat en les successives mem...
Projecte de direcció 2013
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Projecte de direcció 2013

920 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
920
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
133
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Projecte de direcció 2013

 1. 1. PROJECTE DE DIRECCIÓ 2013-2017 CEIP JAUME VIDAL I ALCOVER Per Mª Joana Mas Vaquer
 2. 2. ÍNDEX1.- Fonamentació2.- Anàlisi de l’espai físic i de l’entorn social del centre.3.- Anàlisi i valoració de l’organització i funcionament del centre. 3.1 Plantilla curs 2012-2013 3.2 Personal no docent 3.3 Alumnat 3.4 Horari 3.5 Programes i serveis. 3.6 Trets d’identitat del centre.4.- Anàlisi i valoració del projecte educatiu i dels resultats acadèmics.5.- Objectius, línies d’actuació i indicadors per mesurar el seu assoliment. 5.1 Objectius 5.2 Objectius a assolir, línies d’actuació i indicadors per mesurar l’assoliment dels objectius6.- Avaluació.7.- Proposta de l’equip directiu.
 3. 3. 1.- FONAMENTACIÓUna vegada assabentats de la no continuïtat per un nou període de l’equip directiuanterior, del qual des del setembre de 2005 jo n’era la secretària, i d’acord amb l’ordrede la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats per la qual s’aproven les bases pera la selecció, el nomenament i el cessament dels òrgans de govern dels centresdocents públics no universitaris de les Illes balears, i complint amb els requisits exigits,presentam el següent projecte de direcció amb la intenció de: • Continuar amb la tasca iniciada per l’anterior equip directiu • Promoure un centre més cohesionat amb tots els sectors de la comunitat educativa • Presentar un projecte que es proposi assolir un major grau d’eficiència i d’èxit escolar. • Incloure dins de l’equip un membre d’infantil, un de primària i un especialista.Volem que el nostre Centre sigui un referent tan pel que fa a la qualitat del’ensenyament com a la formació de valors. Pensam també que un centre educatiu hade cuidar el seu patrimoni cultural i preservar el seu entorn, a la vegada que ha d’estarobert a noves cultures i tecnologies.Optam dons a una formació integral de l’individu que tengui en compte tant elsaspectes acadèmics, com els valors humans que contribuiran en el seu creixementpersonal.Els membres integrants de la candidatura que es presenta són definitius en el centre,fet que garanteix el coneixement de l’espai físic, l’entorn social, els principis educatius,la línia pedagògica i metodològica, els recursos i mitjans que compte el centre, aixícom el seu funcionament i la seva organització.2.- ANÀLISI DE L’ESPAI FÍSIC I DE L’ENTORN SOCIAL DEL CENTRE.El CEIP Jaume Vidal i Alcover està situat a les foranes del terme municipal deManacor, en el barri del Serralt. Els seus habitants tenen un nivell socioeconòmicmitjà-baix.El centre, es va inagurar al setembre de 1990 i va sofrir una ampliació durant el curs2006-2007, deixant de ser un centre d’una línia, per convertir-se en un de dues. Lesaules es varen desdoblar, fet que va tenir repercussions en l’increment del nombred’alumnat i la diversitat present a les aules.Hi ha dos edificis diferenciats dins el Centre.L’edifici d’educació Infantil, amb entrada i pati propi, que compta amb 6 aules d’infantil il’aula de música.L’edifici de Primària que compta amb dues plantes:
 4. 4. La inferior amb l’entrada principal, on es troben ubicades la consergeria, la Secretaria ila Direcció del Centre, juntament amb les aules de primer cicle de primària, l’aula delogopèdia, aula de suport, gimnàs, aula de psicomotricitat i la cuina menjador. Es aquíon també hi ha el gran pati de primària.A la planta superior s’hi ubiquen el segon i tercer cicle amb un total de 9 aules, l’aulad’informàtica, l’aula d’anglès, l’aula de mestres, dues aules de suport, aula de religió,biblioteca infantil i un gran pati cobert.Els dos edificis es troben comunicats i tenen fàcil accés d’un a l’altre.El CEIP Jaume Vidal i Alcover és un centre d’Educació Infantil i Primària que esdefineix com una escola pública i laica, que pretén aconseguir a través de laconvivència en llibertat, persones educades i formades en el pluralisme i valorsdemocràtics que la societat actual demana.La llengua catalana s’empra com a llengua vehicular d’ensenyament i pretén que lacomunitat escolar (pares, mestres, alumnes...) aprenguin a estimar-la i valorar elterritori de les Illes Balears ( Projecte lingüístic, PL.).És una escola arrelada al medi on es dóna a conèixer i es fonamenta la nostra cultura.Està sempre oberta a les innovacions educatives com la introducció de les TIC,seccions europees, hort escolar i centre col·laborador de pràctiques de la UIB.La ideologia de l’escola ha de ser aquella que respecti la llibertat de creences i depensament de tots els components de la comunitat escolar ( Projecte Educatiu deCentre, PEC ).La línia metodològica del centre dóna prioritat a aconseguir una educació integral ipersonalitzada, basada en els aprenentatges significatius, com també desenvoluparl’esperit crític, investigador ( Projecte Filosofia 3/12 i franja taronja).La incorporació de les competències bàsiques al currículum permet reforçar elsaprenentatges que es consideren imprescindibles per poder aconseguir la realitzaciópersonal, exercir la ciutadania activa, incorporar-se a la vida adulta de manerasatisfactòria i ser capaç de desenvolupar un aprenentatge permanent al llarg de lavida.El centre té establert una sèrie de normes que és necessari que siguin complides pertota la Comunitat Educativa, cosa que fa possible el bon funcionament i la bonaorganització. És tasca de tots afavorir el diàleg, la convivència, la confiança, laparticipació, la cooperació, el compromís, la solidaritat, el criteri propi, l’ autoestima, laresponsabilitat, la igualtat, les decisions compartides, la relació amb l’entorn, lacuriositat, i la implicació de tota la comunitat educativa i de les famílies per aconseguirl’èxit educatiu dels nostres infants.
 5. 5. 3.- ANÀLISI I VALORACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENTDEL CENTRELa nostra escola és de dues línies. En el present curs infantil compte amb 6 tutories iprimària amb 13, ja que el curs de 2n de Primària té tres línies, fet puntual degut a unapujada de ràtios dins la comarca de Manacor.3.1 PLANTILLA CURS 2012-20132012-2013 EI EP EF MU LA PT AD AL ReligióPlantilla 8 12 2 1 3 2.5 1 1.5 1Habilitades 1La segona mestra d’audició i llenguatge està compartida amb el CEIP Mitjà de mar ive al nostre Centre dos dies a la setmana. La tercera PT en ve dos la compartim ambel CEIP Mestre Pere Garau de Son Macià.Valoram molt positivament la plantilla actual i esperam comptar amb ella pel propercurs.3.2 PERSONAL NO DOCENTAquest curs comptam amb 3 ATES que atenen a 8 alumnes amb diferentsdiscapacitats, tant motòriques, com cognitives, ( 2 a Infantil, 1 a Primer cicle dePrimària, 1 a segon cicle i 4 alumnes al tercer cicle).La fisioterapeuta del Sector de Manacor ve al centre tres vegades a la setmana, untotal de 7`15 hores setmanals.El centre compta amb un conserge que assegura la vigilància i el manteniment delsedificis.També treballam amb col·laboració amb altres entitats com NOUSIS, ONCE i ASPAS,ja que tenim nins amb discapacitats auditives, visuals, etc…
 6. 6. 3.3 ALUMNATEl nombre total d’alumnes d’infantil és de 159 i 341 a primària: 131 al primer cicle, 108al segon cicle i 102 al tercer cicle. El nombre total del centre és de 500 alumnes.Aquest curs hi ha un total de 89 alumnes estrangers (17.8%) 29 alumnes a infantil i60 a primària , essent el col·lectiu magrebí el majoritari amb un total de 71 alumnes(14’2%), amb un total d’alumnat magrebí a educació infantil de 24 alumnes (15%) i aeducació primària de 47 alumnes (13,7%)En el centre hi ha 20 alumnes d’educació infantil catalogats com a NESE dels quals 5són de Necessitats Educatives Especials i a educació Primària n’hi ha un total de 48NESE dels quals 13 són de Necessitats Educatives Especials. El 13’6% és alumnatNESE.3.4 HORARIDes del curs 2004-2005 el centre imparteix jornada continuada en horari lectiu de 9 a14h. L’escola marinera es de 7’30 a 9h i el menjador escolar de 14 a 16h. Les activitatsextraescolar són a partir de les 15’30 i estan gestionades per l’APIMA.L’horari de permanència del professorat són el dilluns de 14 a 18h ( Equip de suport,Claustres, CCP, Consells escolars…) i el dimarts de 14 a 15h ( tutoria de pares).Durant les activitats extraescolars hi ha professorat de guàrdia al centre.3.5 PROGRAMES I SERVEIS.MENJADOR: és un dels elements cohesionadors del centre. Gestionat per unaempresa “can Arabí” de Binissalem, aquest servei compte amb uns 25 usuaris.ESCOLA MATINERA: servei per atendre les necessitats de les famílies de conciliaciólaboral i familiar, gestionada pel Consell escolar. Són serveis similars a l’escoleta deNadal, de Pàsqua i d’estiu.ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: organitzades per l’APIMA i que atenen lesdemandes de més interès dels usuaris i que siguin viables econòmicament.CENTRE ECOAMBIENTAL: des de fa més de 8 anys el centre participa activamentd’aquest programa.CENTRE DE PRÀCTIQUES: Des de sempre hem sol·licitat ser centre de formació enpràctiques que atén alumnes de Grau de mestres de la UIB, de totes les especialitats imodalitats.
 7. 7. PÀGINA WEB: El centre disposa d’una pàgina web on es pot consultar tota lainformació, activitats i organització de l’escola, també hi trobam els enllaços alsdiferents blogs daula que han posat en marxa les tutores.PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES: Hi participen un total de 76alumnes. Un 22’28% de l’alumnat de primària. Ni aquest curs, ni el curs passat hemrebut l’assignació de la Conselleria, posant en perill la seva continuïtat.TIC: El centre disposa de la dotació informàtica del programa Xarxipèlag al tercer cicle,Així com 4 aules digitals del programa Escola 2.0 i diverses pissarres digitals que tantl’APIMA com el centre ha anat dotant a les aules.PROGRAMA DE SECCIÓNS EUROPEES. Projecte de Seccions Europees (plàsticaen anglès a 1r, 2n , 3r i 4t de primària).Per dur endavant les plàstiques amb llengua anglesa de 1r fins a 4rt s’ha comptat ambla col·laboració i participació de les dues tutores de 4rt que tenen l’habilitació i que unade les quals és una de les especialistes del centre, les quals són les que fan lesplàstiques al seu cicle (a 3r i a 4rt).Enguany no hem comptat amb el suport de l’auxiliar de conversa que havíem tingutfins ara.El nostre Projecte de direcció pretén continuar amb tots aquests programes i millorar laseva organització, la seva funcionalitat i optimitzar tots el recursos dels quals comptael centre per poder dur-los endavant. 3.6 TRETS D’IDENTITAT DEL CENTRE.Al nostre centre es promou el treball d’ activitats específiques sobre temes relacionatsamb: • Autoconeixement. • Millora de lautoestima. • Visió més optimista de “situacions quotidianes”. • Sentir-se bé amb un mateix. • El valor de lesforç per aconseguir el què un es propasa. • I per una altra banda, hem traslladat els objectius de filosofia al treball de totes les àrees.
 8. 8. Al nostre centre, el que pretenem és: • Fomentar a l’alumne una actitud curiosa i investigadora. Per aconseguir-ho es parteix de l’activitat de l’alumne i es motiva, ajudant-lo a realitzar el seu aprenentatge a través del descobriment i de l’observació. • Aconseguir que els/les alumnes realitzin aprenentatges significatius i que aprenguin a aprendre. Els aprenentatges són significatius si es parteix dels coneixements previs que té l’alumne sobre el que ha d’aprendre. També ho possibilita que els aprenentatges serveixin a l’alumne quan les circumstàncies ho requereixen. • Que els/les mestres més que ensenyants siguin coordinadors/es de l’aprenentatge. El/la mestre/a és un/a dinamitzador/a del grup i un/a estimulador/a dels aprenentatges i no tant un transmissor de coneixements. • Desenvolupar l’esperit crític, la capacitat de decisió i discussió i la voluntat col.lectiva de transformació de la realitat social. Ho aconseguim si donam la possibilitat als alumnes de conèixer, de reflexionar i de debatre els aspectes reals que els envolten i els preocupen. • Educar d’una manera integral i personalitzada. Educam d’una manera integral si desenvolupam les dimensions intel.lectual, física, artística, moral, afectiva,... dels alumnes. Educam d’una manera personalitzada si adequam els aprenentatges al ritme evolutiu i a les capacitats intel.lectuals de cada infant. • Cercar estratègies daprenentatge en relació a la competència bàsica emocional per poder millorar els aprenentatges de les àrees instrumentals ( feina en educació emocional) • Incentivar l’ús de les Noves tecnologies. Volem que els/les alumnes siguin capaços de cercar, obtenir, processar i comunicar informació i transformar- la en coneixement.Per dur a terme tots aquests propòsits és necessària una dinàmica de treball flexible al’aula i el compromís de tot l’equip de mestres.Així, es fan distints tipus d’agrupaments com: gran grup, petit grup, desdoblaments,treball individual, grups homogenis, grups heterogenis, tallers, treball per racons...A més, duim a terme diferents projectes molt relacionats entre sí i que responen a lanostra manera d’entendre l’educació:
 9. 9. • Programa de Filosofia 3/12 (dels tres als dotze anys) El projecte de filosofia pretén entre altres coses ensenyar a pensar, a desenvoluparunes habilitats cognitives per aprendre a pensar millor i per si mateixos ...tot aixòmitjançant els jocs , contes, làmines d’art,… . • Programa d’Educació i Salut a l’aula.Aquest programa , conjuntament amb el projecte de filosofia i amb altres activitatsespecífiques que duim a terme, creim que fa possible una nova manera d’ ” ensenyar aser ”, “ ensenyar a fer “ i “ ensenyar a conviure “ . Aporta el seu granet d’arena enaquest procés tan complexe com és la formació de l’individu en tots els nivells,corporal, emocional i cognitiu.Té com a objectius :  El coneixement del propi cos i la postura  Augmentar la capacitat d’atenció, concentració i memòria  Disminuir els estats d’estrès i nerviosisme  Consolidar l’autoestima i la valoració personalAquest programa es treballa dins l’àrea d’educació física. • Programa EcoambientalAmb aquest programa intentam fomentar berenars saludables (dos dies a la setmanamenjam fruita) i treballam el reciclatge ( dins les aules i al pati). També es proposaranactivitats que es duran a terme des de les aules per conscienciar més a tots elsalumnes implicant-los amb activitas i actituds senzilles per anar millorant el nostreentorn més proper i familiar. A més de les activitats amb els alumnes es prepara unaxerrada anual amb el claustre de diferent temàtica. • Treball de la “franja taronja”Treball diari d’activitats per millorar el llenguatge oral i la lecto-escriptura:Activitats vivencials i lúdiques que fomenten la bona adquisició i l’assoliment de lalectura i l’escriptura a totes les àrees mitjançant el treball de l’esquema corporal,relaxació i massatges, consciència fonològica, atenció, lectura. Aquestes activitats jaformen part de la metodologia de l’aula. • Activitats amb fang a Educació Infantil i primer cicle de primària.Manipulació del fang i tècniques diferents de modelatge : Fer cuquets, buidar,…Treball de la psicomotricitat fina: pitjar, pessigar,…Diferents tècniques d’acabat una vegada fetes les peces: pintar, envernissar,…Aquesta activitat es fa pels alumnes d’educació infantil setmanalment i per primer ciclede primària dins un “ambient/taller, els divendres.
 10. 10. • Treball per ambientsEls ambients consisteixen en la interrelació de diferents grups dedat dun mateix cicleentorn unes propostes dactivitat variades programades per les mestres: ambient deconstruccions, de laigua, dexperimentació, de cuina de contes ... a educació infantil.Ambient de meteorologia, cuina, guies de viatges, contes, filosofia, hort,experimentació, expressió corporal a primària. Lalumne escull lliurement setmanalment en quina activitat vol participar.Els ambients propicien la construcció del coneixement individual i compartit, de leshabilitats i de les capacitats pròpies de l’edat a lentorn dels eixos següents: • Aprendre a ser i actuar duna manera cada vegada més autònoma. • Aprendre a pensar i a comunicar. • Aprendre a descobrir i tenir iniciativa. • Aprendre a conviure i habitar el món.En els ambients nins i nines aprenen a construir nous significats de la realitat que elsenvolta a partir de l’exploració de l’entorn, de l’experimentació, de la interpretació i delraonament.Poden experimentar els diferents usos i funcions dels llenguatges en un ambientfavorable i acollidor; observar, escoltar, parlar, expressar, comunicar, interpretar,representar i crear.Dins el Treballs per ambients s’ha iniciat un programa d’hort escolar amb el suport d’unprograma de la Creu Roja amb voluntariat i padrins. • Xerrades/ tallers dirigits als pares i maresAquestes xerrades són per tractar temes d’interés com poden ser: Desenvolupamentpsicomotriu, desenvolupament cognitiu, drogues en l’adolescència, normes i límits,nutrició,... Es proposa realitzar-ne un/a per trimestre, organitzades des de l’EquipDirectiu i l’Equip de Suport .• “Projecte de jocs de pati” El Ceip Jaume Vidal compta amb un pati per infantil, situat a la part anterior de lafaçana principal, i que té un parc condicionat pels infants.A la part posterior de ledifici hi trobam el pati principal. Aquest pati és lutilitzat pelsnins de primària. És un pati de dimensions grans, i compta amb pistes de futbet, debàsquet, amb un petit parc, una zona de grava amb banquets i taules i un petit porxotot de fusta...En el “projecte de pati” queda estipulat com es distribueixen diàriament
 11. 11. els espais i els respectius jocs. Els nins poden trobar aquests horaris a les sevesclasses o a la porta dentrada al pati. • “ Projecte junts tornam grans”Aquest projecte que va començar el curs passat està elaborat per les PTs del Centreen col·laboració de l’EOEP o la supervisió de l’equip directiu i de l’inspector.El projecte es tracta d’un conjunt d’activitats organitzades per blocs temàtics per podertreballar aspectes de la vida quotidiana tals com: la higiene, la salut, l’alimentació,hàbits i valors, civisme,... que són eixos transversals que el currículum proposa i quemoltes vegades no es treballen en profunditat.Està pensat per un conjunt d’alumnes , les característiques dels quals a nivellcurricular, emocional i sociocultural són semblants i que necessiten aprofundir enalguns d’aquests eixos transversals. Els interessos dels alumnes, així com les sevescapacitats han estat l’espurna per iniciar un seguit d’activitats curriculars paral·leles alcurrículum ordinari per treballar i assolir uns objectius que a nivell d’aula són difícils detreballar i d’aconseguir. • Setmana CulturalDurant els tres darrers dies abans de les vacances de Pàsqua es dur a terme lasetmana cultural, en la qual es realitzen diverses activitats lúdiques, dinàmiques iengrescadores, sempre dins un marc concret, aquest any ha estat dedicada alssentits • Sortides, colònies i viatge d’estudisEs realitzen sortides pedagògiques sempre emmarcades dins els objectius de cadacicle. Les colònies es realitzen a EI 5 anys i en finalitzar el primer cicle de Primària(2n). Al final del segon cicle de Primària es realitza una sortida entre illes, i en acabar6è de Primària es realitza un viatge d’estudis a la Península.També des del nostre Projecte de Direcció volem continuar la tasca feta fins ara,impulsant tots aquests projectes que pretenen esser uns dels referents del nostrecentre.4.- ANÀLISI I VALORACIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU I DELSRESULTATS ACADÈMICS
 12. 12. El PCC sha actualitzat durant aquests dos darrers cursos i està adaptat a la LOE i aldecret de Currículum d’Infantil i Primària, tans sols queda per concluir el de làrea deconeixement del medi, que segurament quedarà actualitzat durant aquest tercertrimestre, ara bé, s’ha de continuar amb la tasca de lelaboració de programacionsdidàctiques.Respecte a l’actual plantilla cal esmentar el caràcter definitiu d’un 90% del professorat,cosa que fa positiva el grau de coordinació i cohesió entre les diferents etapes, cicles inivells.De l’anàlisi dels resultats acadèmics i de les proves de diagnòstic de l’IAQSE es potafirmar que els resultats globals per competències ens situen en un nivell mitjà dels500 punts i estem dins el marge del +30 i -30 punts a totes les competències.Respecte als resultats obtinguts als Instituts de secundària de Manacor pels alumnesde primer ESO que pertanyien al nostre centre, els podem considerar satisfactoris.Durant aquesta segona avaluació del curs 2012-13 cal dir que el pitjors resultats estroben al tercer cicle, ja que és allà on s’hi acumulen el major nombre de repetidors 19repetidors es troben a 6è, és a dir el 38% dels alumnes han repetit algun nivell. Aixícom també hi ha un 26% d’alumnes d’altres països, dels quals un 18% són del Marroc.És aquí també on hi ha el major nombre d’alumnes NESE, un 20% del nombre totald’alumnes, dels quals la meitat són alumnes de necessitats educatives especials. Tresdels quals tenen una escolarització compartida. El 31% dels alumnes no duen capassignatura suspesa.L’àrea que compta amb més suspesos es la de llengua anglesa amb un 22%d’alumnat suspès. Seguit de l’educació física i l’educació artística. És molt importantgarantir el pas d’aquests alumnes a Secundària, amb unes òptimes condicions, peraixò un dels nostres objectius es aconseguir que el màxim d’alumnes de 6è acabinl’educació primària amb uns resultats satisfactoris i que el pas a Secundària sigui elmenys costós possible.A 5è, el 70% dels alumnes no tenen cap àrea suspesa. l’àrea amb més suspesos es lade llengua catalana amb un 21% d’alumnat suspèsEls resultats del 2n cicle són bastants satisfactoris, on més del 90% dels alumnesaproven totes les àrees, encara que la que compta amb més alumnes suspesos ésl’àrea de matemàtiques.A primer cicle els resultats són òptims, ja que el 96% dels alumnes no duen cap àreasuspesa, encara que s’han de millorar els resultats a les àrees de llengua anglesa,matemàtiques i medi.Per aquesta raó s’han de revisar els punts febles i avançar en la millora i l’èxit escolar.
 13. 13. 5.- PROJECTE ESTRATÈGIC: OBJECTIUS A ASSOLIR, LÍIES D’ACTUACIÓI INDICADORS PER MESURAR L’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS.5.1 OBJECTIUS1. Millorar els resultats acadèmics dels alumnes.2. Millorar el sistema d’atenció a tot l’alumnat.3. Mantenir i millorar la utilització i dotació de les TIC4. Fiançar l’estructura organitzativa dissenyada en cursos anteriors per tal de millorar la coordinació del professorat i optimitzar al màxim els recursos dels quals disposam.5. Propiciar un bon clima de convivència en el centre de tota la comunitat educativa6. Implantar sistemes de gestió de qualitat i millora
 14. 14. 5.2 OBJECTIUS A ASSOLIR, LÍNIES D’ACTUACIÓ I INDICADORS PER MESURAR L’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS. 1.-MILLORAR ELS RESULTATS ACADÈMICS DELS ALUMNES.OBJECTIU ACTUACIONS CONCRECIÓ INDICADORS D’AVALUACIÓ • Establir reunions periòdiques entre els • Anàlisi de les actes de les • Potenciar la feina del tutor com mestres tutors i l’equip docent d’un mateix diferents reunions dels a coordinador de l’equip docent nivell er abordar temes com suports, diferents equips docents que intervé en el seu grup- seguiment de l’alumnat, programacions, classe estratègies metodològiques etc…• Optimitzar recursos • Dotació a les aules • Estudi de les necessitats d’equipament i • Revisió de l’inventari i material i humans per amb els recursos necessaris i recursos. l’utilització dels recursos tal d’assolir una major suficients per a l’ús dels • Organitzar els materials didàctics. qualitat de alumnes i del mestre. l’ensenyament • Creació d’un banc de recursos • Elaboració de material a nivell de cicles • Revisió i control del curriculars per facilitar el treball material elaborat • Posada en comú dels materials curriculars (lligat amb l’objectiu que fa elaborats pels mestres de l’equip de referència a les TIC) suport. • Promoure i incentivar la • Facilitat l’assistència del professorat a • Índex de participació en les participació del professorat en activitats de formació. activitats de formació activitats de formació.• Impulsar la innovació • Continuar impulsant el treball • Elaborar projectes educatius partint de les • Anàlisi de les metodològica i de les competències bàsiques Competències bàsiques. programacions didàctiques pedagògica entre el • Resultats d’avaluació final professorat. • Resultats de les proves • Continuar amb l’elaboració, d’IAQSE desenvolupament i avaluació de la • Resultats IES concreció curricular de les dues etapes. • Proves de velocitat i eficàcia lectora
 15. 15. 2.- MILLORAR EL SISTEMA D’ATENCIÓ A TOT L’ALUMNAT. INDICADORS D’AVALUACIÓOBJECTIU ACTUACIONS CONCRECIÓ• Afavorir el • Aplicació del pla • Seguiment de les directrius del pla d’atenció a la • S’establiran a la PGA sistema d’atenció a la diversitat en l’organització del suport. • Revisió del Pla d’atenció a d’atenció a la diversitat la diversitat diversitat • Valoració dels resultats acadèmics. • Coordinació • Aplicació del protocol de demanda d’intervenció de entre l’equip l’equip de suport docent de • Reunions entre l’equip directiu i l’equip de suport • Anàlisi de les actes de les l’alumnat i l’equip • Reunions entre l’equip docent i l’equip de suport reunions de tot l’equip de suport docent (equip de suport, • Cada cicle comptarà amb un membre de l’equip de cicle, equip directiu, etc...) suport inscrit. • Reunions entre l’equip de suport i l’EOEP • Treball de manera coordinada amb els serveis socials de l’Ajuntament. • Realitzar • Elaboració del calendari de reunions per a l’elaboració i • Seguiment del compliment reunions entre seguiment de les ACIs i per coordinar el treball de l’aula. del calendari i anàlisi de els tuotrs i les actes de les reunions l’equip de suport• Reforçar la • Potenciar • Ensenyament d’anglès des dels 3 anys • Valoració dels resultats de competència l’ensenyament- • Organització d’horaris per possibilitar suports o l’avaluació final d’anglès lingüística aprenentatge de desdoblaments en determinades hores la llengua • Dotació de mitjans materials necessaris anglesa • Fomentar la • Adquisició de llibres • Valoració de les proves de biblioteca d’aula • Elaborar un pla de foment de la lectura l’IAQSE, de les
 16. 16. • Elaborar un pla de millora de la comprensió lectora. avaluacions i de les proves de velocitat i comprensió lectora 3.- MANTENIR I MILLORAR LA UTILITZACIÓ I DOTACIÓ DE LES TICOBJECTIU ACTUACIONS CONCRECIÓ INDICADORS D’AVALUACIÓ • Estudi de necessitats als • Ampliació dels recursos diferents cicles i programes • Revisió de l’inventari. TIC del centre • Incorporació del • Adquisició dels recursos programa moodle. necessaris• Potenciar l’ús de les noves • Realitzar formació en el centre • Índex de participació en les activitats de tecnologies als formació aspectes • Promoure la formació del acadèmics i • Facilitar la informació sobre professorat sobre l’ús de pedagògics. convocatòries per a la formació les noves tecnologies. del professorat. • Potenciar l’ús d’internet dins • Informe de valoració sobre l’aplicació de l’aula les TIC • Avançar en la incorporació racional de • Utilització d’hores de suport • Valoració del projecte aula 2.0 les TIC als processos d’alguns mestres per dinamitzar d’ensenyament- l’ús de les TIC. aprenentatges. • Ús progressiu de materials (programa moodle i altres digitals en substitució o com a recursos) complement dels llibres de text.
 17. 17. 3.- MANTENIR I MILLORAR LA UTILITZACIÓ I DOTACIÓ DE LES TIC 4.- FIANÇAR L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DISSENYADA EN CURSOS ANTERIORS PER TAL DE MILLORAR LA COORDINACIÓ DEL PROFESSORAT I OPTIMITZAR AL MÀXIM ELS RECURSOS DE QUE DISPOSAM.OBJECTIU ACTUACIONS CONCRECIÓ INDICADORS D’AVALUACIÓ • Actes de reunions • Exposició al claustre dels sistema d’organització. • Manteniment de l’estructura organitzativa • Incentivar la figura del coordinador del centre.• Continuar el treball • Manteniment del nomenament de en equip i la coordinador durant dos cursos, per participació en la donar estabilitat a la seva feina. pressa de • Actes de reunions decisions • Consolidar les reunions intercicles • Aplicació de mesures que • Programació anual i facilitin la coordinació entre • Consolidar i fiançar la línia programació d’aula equips educatius, i grups metodològica del centre de treball. • Coordinació entre els IES adscrits al
 18. 18. nostre centre. 5.- PROPICIAR UN BON CLIMA DE CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE DE TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA INDICADORSOBJECTIU ACTUACIONS CONCRECIÓ D’AVALUACIÓ• Millorar la convivència • Implantació d’un sistema de • Informació al claustre de reunions, notícies • Avaluació per part en el centre missatgeria interna mitjançant el correu intern del centre i/o del professorat ( programa moodle) correu electrònic. • Fiançar el programa • Recull de tota la informació organitzativa del • Avaluació per part d’acollida del professorat centre. del professorat nouvingut• Fomentar la implicació • Actualitzar la web • Visites a la pàgina, i participació de les • Actualització continua de la • Fomentar l’utilització de blogs per nivell/cicle suggerències... famílies en el centre. informació en xarxa per mantenir un contacte continu amb les famílies. • Fulls informatius trimestrals • Penjar els diferents documents a la xarxa • Memòries anuals i pels pares valoració de les famílies • Informar a les famílies que • Es realitzaran abans del inici del procés • Memòries anuals i han d’escolaritzar els seus d’admisió. valoració de les fill (Jornada de portes famílies obertes) • Coordinació amb l’APIMA • Elaborar reunions trimestrals • Memòries anuals i valoració de les
 19. 19. famílies• Mantenir les bones • Contacte permanent amb les institucions relacions amb les • Elaborar un pla de (actualment NOUSIS, ASPAS, ONCE...) • Actes de reunions. institucions coordinació amb les • Treball coordinat amb els diferents diferents institucions departaments de l’ajuntament. (Serveis socials, Cultura, Serveis general, Medi ambient, urbanisme, Batlia...) 6.- IMPLANTAR SISTEMES DE GESTIÓ DE QUALITAT I MILLORA.OBJECTIU ACTUACIONS CONCRECIÓ INDICADORS D’AVALUACIÓ • Presentació al claustre i previ • Equip de millora • Valoració del claustre acord la seva implantació.• Impulsar la implantació • Donar eines i estratègies que • Iniciar la implantació • Memòria final de curs de sistemes de qualitat permetin millorar la qualitat dels serveis del centre • Afavorir la millora de • Intercanviar experiències de • Memòria final de curs l’organització i de la gestió del funcionament entre diferents centre centres.
 20. 20. 6.- AVALUACIÓEl present document s’incorporarà a la primera Programació General Anual i seràavaluat en les successives memòries dels propers quatre cursos escolars.L’avaluació es durà a terme mitjançant els indicadors que figuren a cadascun delsobjectius formulats a partir de:Avaluació de les respectives PGA , prioritzant els objectius del curs. Es durà a termeper l’equip directiu, el Claustre i el Consell escolarQüestionari per al professorat: Grau d’assoliment dels objectius de la PGA i grau desatisfacció de l’organització i gestió del centre. Ho avaluarà tot el claustre a la memòriade final de curs.Autoavaluació de l’equip directiu valorant el grau d’assoliment dels objectius marcats alpresent pla. La durà a terme l’equip directiu a la memòria anual i proposant les milloresadients a la propera PGA.Memòria de final de curs. Avaluar els objectius proposats. Per part de l’equip directiu,el Claustre i el Consell Escolar.Avaluació final del projecte per part de la Inspecció, al finalitzar el periode de quatreany.7.- PROPOSTA EQUIP DIRECTIU • Secretària: Joana Mª Riera Carbonell, mestra definitiva en el centre especialista en educació infantil, i actual coordinadora d’ infantil. • Cap d’estudis: Antònia Fons Mulet, mestra d’educació primària definitiva en el centre. • Directora: Mª Joana Mas Vaquer, mestra definitiva en el centre, especialista d’educació musical i actual secretària del centre.

×