Entrevista a l'equip directiu

164 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
164
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Entrevista a l'equip directiu

  1. 1. ENTREVISTA A L’EQUIP DIRECTIU. Nº 2 Octubre 2012MODALITAT DE L’ENTREVISTA: Entrevista semiestructuradaENTREVISTATS/DES: Directora i Cap d’estudis del Centre (entrevistadora: estudiant enpràctiques)ENTREVISTADOR/a: Susana A. (Estudiant en pràctiques)ESCENARI DE L’ENTREVISTA: Despatx de direccióTEMPORALITZACIÓ: 45 minutsOBJECTIUS DE L’ENTREVISTA:Recollir informació relativa als espais de treball conjunt(Xarxa) que existeixen entre l’escola i elmunicipi.REGISTRE DE L’ENTREVISTA:S’obre l’entrevista amb una pregunta oberta:Quins són els espais de treball conjunt i/o espais de relació que l’escolacomparteix amb d’altres serveis, entitats,escoles…del municipi?El centre participa amb Salut, Serveis socials i Educació en tots els espais de treball conjunt quees promouen en el municipi on està ubicat el centre. La directora opina personalment quel’escola està totalment oberta a les relacions amb l’entorn i que és una institució molt presentdes de la Regidoria d’Educació del municipi.Les representants (directora, cap d’estudis, coordinadores) del centre participen en diversesXarxes municipials com són:Xarxa 0-6 : Grup de treball dirigit a l’atenció a la infància 0-6 en l’àmbit prinicipalmenteducatiu. Assisteixen els tècnics d’educació del municipi i els directors de les llars d’infants.
  2. 2. S’organitzen visites a les llars d’infants.Del centre d’educació especial assisteix la coordinadorad’infantil. Són reunions convocades pel CRP del municipi.Comissió de matriculació: S’informa del procés de matriculació però no s’hi assisteix de formaregular a les trobades, doncs el procés de matriculació al centre específic és diferent (prèvidictamen d’escolarització). Es participa quan es tracten temes concrets de matriculació ambcaràcter general per a tots els centres.Xarxa coordinació Primària-Secundària: Coordinació entre centres educatius de Primària iInstituts. Està organitzat en dos grups de treball pedagògics, un de Matemàtiques i un deLlenguatge. Assiteix una coordinadora del centre a un dels grups de treball. La Xarxa ésconvocada per Inspecció Educativa.Comissió d’Absentisme municipal: Grup de treball on participen professionals d’àmbitsdiversos: educatiu, social i seguretat ciutadana: directors centres, mossos d’esquadra, policialocal, serveis socials. Comissió emmarcada en el Pla d’Absentisme municipal.Consell escolar Municipal: Hi assisteixen representants de pares, de polítics, d’alumnes i delsdiferents diferents centres educatius del municipi. Es realitzen aproximadament dos consellsescolars municipals cada curs.Conveni Salut-Escola (Departament d’Educació): Seguiment salut-escola d’alumnat ambtrastorn mental greu. Assistència d’una psicòloga clínica al centre per al seguiment de casosconcrets. Participació conjunta en Comissió d’Atenció a la Diersitat quan es parla de casosinclosos en el programa.Xarxa escolaritat-compartida. Reunions de coordinació entre centres educatius ordinaris icentres d’educació especial durant tot el curs. S’organitza paral.lelament un Seminarid’Escolaritat compartida on participen representants dels centres educatius ordinaris i delcentre d’educació especial, regidora d’ensenyament, psicopedagogs, i d’altres professionalsinteressats.Quines són les activitats que els alumnes hi solen participar en el seu entornproper?En quant a les activitats que els alumnes del centre realitzen en l’entorn pròxim són :
  3. 3. Sortides i activitats culturals municipals i per l’entorn més proper.Activitats compartides puntuals entre centres ordinaris i CEEProjecte compartit (trimestral) entre un grup d’alumnes d’un IES del municipi i un grupd’alumnes de l’etapa de Secundària al CEE.Servei de Cafeteria en les reunions de directors que s’organitzen en els Serveis Educatius de laZona.Projecte d’acompanyament d’un alumne del CEE a un centre ordinari de la zona.Activitat compartida puntual entre alumnes de l’etapa de TVA (transició a la vida adulta) iusuaris del taller ocupacional del municipiParticipació a la Cantata de Nadal que realitzen diversos alumnes dels diferents centreseducatius del municipi.Organització d’una paradeta al centre del municipi(conjuntament amb les paradetes de llibres)per vendre objectes elaborats pels alumnes de TVA amb motiu de la Diada de Sant Jordi.Servei de Bugaderia a les llars, portat a terme per un grup d’alumnes de l’Etapa de TVA del CEE.Pràctiques pre-laborals d’alumnat de TVA a diversos serveis municipals i centres educatius delmunicipi.Participació a les activitats extraescolars organitzades per l’AMPA i portades a terme per unaassociació pro-disminuïts municipal.Quines relacions estableix el centre amb els altres municipis de la seva zonad’influència?Els Ajuntaments dels diversos municipis de la Zona d’influència hi col.laboren amb el centremitjançant beques i/o subvencions per activitats especials que es realitzen al centre.La relació escola-municipi es centra principalment en la relació amb el municipi on està ubicatel centre, tot i que es pugui participar de forma puntual en d’altres grups de treball concretsorganitzats pels altres municipis de la Zona d’influència, com és la participació a una trobada detreball durant el curs a l’Interxarxa d’un municipi proper on participen els Serveis educatius,CSMIJ, S. Socials, CDIAP i CEE d’un dels municipis de la Zona d’influència.Els alumnes hi participen d’algunes de les activitats culturals que s’organitzen en els municipisde l’entorn, dins de l’oferta de teatre, tallers i/o d’altres activitats culturals adreçades a lesescoles.Quines són les activitats de centre on participen les famílies?L’AMPA organitza i gestiona conjuntament amb la direcció del centre les activitatsextraescolars. El centre ofereix dues activitats extraescolars: una de lleure, amb el suport d’unaentitat del municipi, dirigida a infants i joves del CEE i una activitat de psicomotricitatterapèutica, que porta a terme la psicomotricista del centre, adreçada a infants del municipi queno són atesos en el CEE.
  4. 4. Altres activitats que gestiona econòmicament l’AMPA conjuntament amb el centre són l’activitatd’hipoteràpia i de gossosteràpia, dirigida al alumnes del centre en horari escolar.Les famílies també organitzen i participen conjuntament amb els mestres de l’escola de la Festade Nadal que es porta a terme l’últim dia del primer trimestre del curs.Durant l’any passat es va convidar a les famílies a asssitir a veure activitats concretes que esrealitzaven al centre, com són piscina, amb un grup concret d’alumnes, l’activitat d’hipoteràpia igossosteràpia.A final de curs, també les famílies se’ls hi convida a la Cloenda del curs, i s’aprofita per obrir lesportes de les aules perque puguin veure els treballs de llurs fills.Finalment, dues representants de pares participen en dues comissions de centre: la Comissió deMenjador escolar i la Comissió de Convivència.Quines són les limitacions que trobeu per a la participació de les famílies en elcentre?Una d’elles és que les famílies provenen de municipis diversos, fet que dificulta la cohesió delgrup i la trobada entre els pares.La majoria d’alumnes, exceptuant els del municipi on està ubicat el centre, venen en transportescolar, i aquest contacte a les entrades i les sortides entre pares i professors no es dóna, a bandade les entrevistes amb els pares que es realitzen durant el curs.Segons l’edat del fill, les famílies s’impliquen d’una o una altra forma amb el centre. En general,les famílies dels infants de l’Etapa d’educació Infantil, passen per un procés de dol que cal anaracompanyant, a diferència, en la majoria de casos, de les famílies dels joves de l’Etapa deTransició a la Vida Adulta que han arribat a cert nivell d’acceptació de les dificultats que podentrobar els seus fills, solen participar de les activitats que es realitzen al centre, gaudeixen ireconeixen allò que es els seus fills fan al centre.

×