Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Servei Educatiu de Ciutat Vella

370 views

Published on

descripció del servei

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Servei Educatiu de Ciutat Vella

 1. 1. Serveis Educatius de Barcelona Dependència institucional a la ciutat: Consorci d’Educació de Barcelona CEB
 2. 2. Generals: CRP Centres de Recursos Pedagògics EAP Equips d’Assessorament Psico-pedagògic LIC Equips de llengua, interculturalitat i cohesió social CdA Camps d’Aprenentatge Específics CREDA C R per a alumnat amb discapacitat auditiva, CREDV C R per a alumnat amb discapacitat visual, SEEM SE per a alumnat amb discapacitat motriu SEETDIC SE per a alumnat amb transtorns del desenvolupament i la conducta Els Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament
 3. 3. El Servei Educatiu Ciutat Vella EAP CRP-LIC OFICINA D’ESCOLARITZACIÓ EQUIP DE SALUT COMUNITÀRIA SALES FORMACIÓ LUDOTECA
 4. 4. Composició de l‘equip del Servei Educatiu de Ciutat Vella CRP Centres de Recursos Pedagògics 3 técniques EAP Equips d’Assessorament Psico-pedagògic 6 Psicopedagogues + 3 treballadores socials LIC Equips de llengua, interculturalitat i cohesió social 2 assessores Suport administratiu 1 administratiu
 5. 5. Els centres docents de Ciutat Vella
 6. 6. Treball concèntric
 7. 7. Atenció directa als centres
 8. 8. Dinamització dels recursos educatius: Fer xarxa
 9. 9. Els CRP Centres de Recursos Pedagògics Serveis de suport a l’educació S’adrecen als centres docents i al professorat de la franja de l’educació no universitària Funcions: Coordinar i realitzar la Formació permanent del Professorat del territori PFZ Organitzar Activitats de Suport a l’Aula i promoure l’intercanvi d’experiències educatives Proporcionar Recursos materials, infraestructura i serveis Assessorar sobre l’ús de materials, el currículum i la tecnologia educativa Donar a conèixer els recursos Educatius que s’ofereixen en el territori
 10. 10. Formació permanent del Professorat, PFZ Coordinació del professorat d’Educació Física: Rodajoc i Mar de jocs Coordinació del professorat de Música: Audicions musicals Coordinació Parvulari Escola Bressol: Pica, Picasso Coordinació del professorat de TAC Coordinació del professorat d’aules d’Educació Especial Coordinacions entre etapes per barris Coordinació curricular estable Biliomaletes
 11. 11. Actividats de Suport al treball de l’Aula Rodajoc i Mar de jocs Audicions musicals Pica, Picasso. Art i Música Bibliomaletes Parlar per la ràdio La imatge.Un lenguatge que uneix Jocs Florals Patrimonía’m Joc de Rol Expo-Recerca .........
 12. 12. Recursos. Aportació i assessorament
 13. 13. Els EAP Assessorar i donar suport al professorat en la resposta a l’atenció a la diversitat de l’alumnat, la inclusió i l’orientació socioeducativa Centres educatius públics i privats concertats de nivells educatius no universitaris
 14. 14. Professionals i àmbits d’intervenció Centres Professorat Alumnat i famílies zona Psicòlegs i pedagogs Treballadors socials Fisioterapeutes
 15. 15. Objectius 1. Identificar i avaluar les necessitats educatives especials dels alumnes i fer la proposta d’escolarització, en col·laboració amb els serveis específics quan s’escaigui. 2. Assessorar el professorat i les famílies en la resposta educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials, en col·laboració amb els docents especialitzats i els serveis educatius específics. 3. Assessorar els equips docents, l’alumnat i les famílies sobre aspectes d’orientació personal, educativa i professional. 4. Donar suport als centres educatius en la millora de l’atenció a la diversitat i la inclusió. 5. Col·laborar conjuntament amb el servei educatiu de zona i els específics per tal de promoure activitats d’intercanvi i de formació del professorat. 6. Col·laborar amb els serveis socials i sanitaris de l’àmbit territorial d’actuació, per tal d’oferir una atenció coordinada als alumnes i famílies que ho necessitin.
 16. 16. Actuacions prioritàries pel curs 2014-15  Orientació en els processos de transició entre etapes i en l'accés al món laboral dels alumnes amb necessitats educatives especials, trastorns que dificulten l’aprenentatge i altes capacitats.  Assessorament al professorat en:  L’elaboració de Plans Individualitzats (PI)  L’adopció de criteris generals o específics d’organització i de concreció de mesures de detecció i d’atenció a la diversitat de l’alumnat amb necessitats educatives  La formació dels docents dels alumnes amb necessitats educatives especials, trastorns que dificulten l’aprenentatge i altes capacitats
 17. 17. La seva funció és promoure i enfortir la cohesió social, l’educació intercultural, el català i altres idiomes del currículum (espanyol i llengües estrangeres), en un entorn multilíngüe. L’objectiu és aconseguir la integració acadèmica i social de tot l’alumnat sense tenir en compte l’idioma, condició social i orígen. Equip LIC Equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesió social
 18. 18. Dret a la diferència Cohesió social Úsdelallenguacatalana Igu altat d’oportun itats Equip LIC
 19. 19. Projectes de treball LIC Projecte de convivència Projecte ILEC
 20. 20. SE Ciutat Vella http://www.seciutatvella.cat/

×