Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa
  “APRENDRE JUNTS
   PER A VIURE JUNTS”


      Bases de...
Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa


           REPTE SOCIAL

  Avançar, col·lectivament, en ...
Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa
AVANÇAR CAP A UN MODEL D’ESCOLA
INCLUSIVA IMPLICA AVANÇAR CAP A UNA
ES...
Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa


ANTECEDENTS

 • Circular (1981) -criteris d’actuació en EE a Catalun...
Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa

 DADES D’ESCOLARITZACIÓ CENTRES ORDINARIS
Alumnat amb discapacitat en...
Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa

DADES D’ESCOLARITZACIÓ CEE
  El 10% de l’alumnat escolaritzat en...
Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa


ELABORACIÓ DE LES BASES DEL PLA

 Comissió tècnica:
   • Direccion...
Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa


OBJECTIUS DEL PLA D’ACCIÓ

 1. Avançar en l’escolarització inclusiva...
Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa

  Com avançar en l’escolarització inclusiva de
  l’alumnat amb di...
Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa
 Com optimitzar els recursos de suport a l’atenció de
 l’alumnat amb d...
Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa

 Com avançar en la coordinació interdepartamental per
 donar atenci...
Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa

Com elaborar i fer el seguiment del mapa de
recursos i serveis per a ...
Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa

COMISSIÓ D’EXPERTS - CONTRAST DE LES BASES
DEL PLA - SEGUIMENT

 • DG...
Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa

PLA D’ACCIÓ 2015: ESCOLARITZACIÓ I SUPORTS

  CENTRES
  D’EDUCACIÓ...
Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa


CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL

 • Escolarització d’alumnat amb discapa...
Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa

SUPORTS CLAU - A CURT I MIG TERMINI

 • Formació del professorat (zon...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pla d'acció 2007-2015

1,755 views

Published on

Esther Castejon

Published in: Education, Travel, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pla d'acció 2007-2015

 1. 1. Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa “APRENDRE JUNTS PER A VIURE JUNTS” Bases del Pla d’acció 2007- 2010 per a avançar en l’educació inclusiva de l’alumnat amb barreres greus per a l’aprenentatge i la participació http://bancoimagenes.isftic.mepsyd.es/
 2. 2. Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa REPTE SOCIAL Avançar, col·lectivament, en la igualtat de drets i d’oportunitats de totes les persones, sense discriminacions per raons d’origen, de sexe o de capacitat REPTE EDUCATIU Avançar progressivament cap a un model d’escola en què tot l’alumnat pugui participar, d’acord amb les seves possibilitats i sense discriminacions, en les activitats escolars ordinàries. http://bancoimagenes.isftic.mepsyd.es/
 3. 3. Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa AVANÇAR CAP A UN MODEL D’ESCOLA INCLUSIVA IMPLICA AVANÇAR CAP A UNA ESCOLA… ... oberta a tothom, sense discriminacions ni exclusions ... que doni resposta educativa a la diversitat de necessitats de tot l’alumnat, no només dels que presentin discapacitats ... que potenciï una convivència de persones diverses per avançar cap a una societat més cohesionada ... que promogui la igualtat d’oportunitats, evitant qualsevol tipus de marginació http://bancoimagenes.isftic.mepsyd.es/
 4. 4. Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa ANTECEDENTS • Circular (1981) -criteris d’actuació en EE a Catalunya- • Decrets: 117/1984 -integració EE en el sistema educatiu ordinari- 155/1994 -regulació dels serveis educatius- 299/1997 -atenció educativa a l’alumnat amb nee- • Pla Director de l’Educació Especial (2003) • Accions període 2004-09 -escolarització compartida / USEE-
 5. 5. Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa DADES D’ESCOLARITZACIÓ CENTRES ORDINARIS Alumnat amb discapacitat en centres ordinaris: 52’8% - 54’89% - 55’2%
 6. 6. Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa DADES D’ESCOLARITZACIÓ CEE El 10% de l’alumnat escolaritzat en centres d’educació especial participa en experiències d’escolarització compartida
 7. 7. Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa ELABORACIÓ DE LES BASES DEL PLA Comissió tècnica: • Direccions Generals del Departament d’Educació • Inspecció Educativa (àrea d’atenció a la diversitat) • Serveis Territorials • Serveis Educatius (EAP) Aportacions d’especialistes
 8. 8. Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa OBJECTIUS DEL PLA D’ACCIÓ 1. Avançar en l’escolarització inclusiva de l’alumnat amb discapacitat en entorns escolars ordinaris 2. Optimitzar els recursos de suport a l’atenció a l’alumnat discapacitat i, en el seu cas, identificar necessitats de nous recursos 3. Avançar en la coordinació interdepertamental per donar atenció integral a l’alumnat amb discapacitat 4. Elaborar el mapa de recursos i serveis per a l’atenció a l’alumnat amb discapacitat a Catalunya http://bancoimagenes.isftic.mepsyd.es/
 9. 9. Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa Com avançar en l’escolarització inclusiva de l’alumnat amb discapacitat en entorns escolars ordinaris? CENTRES Recursos i serveis ORDINARIS Formació educatius específics Recurs USEE CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL Altres recursos referè ncia i col· laboració d’atenció a la diversitat
 10. 10. Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa Com optimitzar els recursos de suport a l’atenció de l’alumnat amb discapacitat i, en el seu cas, identificar la necessitat de nous recursos? Difusió de bones pràctiques CENTRES Formació (universitària, ORDINARIS permanent, pla Col·laboració de tots específic) Estructures de els professionals del coordinació territorial centre Promoció de mesures organitzatives Banc de recursos didàctics i Promoció d’estratègies metodològiques materials tècnics Col·laboració CO-CEE
 11. 11. Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa Com avançar en la coordinació interdepartamental per donar atenció integral a l’alumnat amb discapacitat? Amb altres Departaments de la Generalitat de Catalunya Amb els ens locals Amb associacions i entitats vinculades a les discapacitats http://bancoimagenes.isftic.mepsyd.es/
 12. 12. Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa Com elaborar i fer el seguiment del mapa de recursos i serveis per a l’atenció a l’alumnat amb discapacitat a Catalunya? • Estudi general de previsions i recursos • Comissions territorials: Director/a ST Inspecció Educativa Programes i Formació Planificació Serveis Educatius DGACE • Contrast amb directors/es de centres, entitats i institucions
 13. 13. Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa COMISSIÓ D’EXPERTS - CONTRAST DE LES BASES DEL PLA - SEGUIMENT • DGACE / DG Innovació • Inspecció Educativa • Universitats • Serveis Educatius (EAP) • Directors i professionals de centres educatius • Altres Departaments de la Generalitat de Catalunya • Associacions / entitats representatives del sector
 14. 14. Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa PLA D’ACCIÓ 2015: ESCOLARITZACIÓ I SUPORTS CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL Escolarització compartida CENTRES Programes ORDINARIS específics de Assessorament suport Assessorament SERVEIS i atenció directa EDUCATIUS GENERALS I ESPECÍ FICS
 15. 15. Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL • Escolarització d’alumnat amb discapacitats greus: • educació bàsica i transició a la vida adulta • educació professionalitzadora • Programes Especialitzats de suport a l’alumnat i al professorat, en coordinació amb els Serveis Educatius • Serveis Educatius Especialitzats (motòrics i trastorns del desenvolupament i la conducta) • Fusió amb centres ordinaris http://www.xtec.cat/~jlagares
 16. 16. Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa SUPORTS CLAU - A CURT I MIG TERMINI • Formació del professorat (zona, perfil, centre i telemàtica) • Serveis Educatius generals i específics • Treball en xarxa dels serveis implicats • Banc de recursos didàctics / Banc de materials • Guies per les famílies • Col·laboració CEE • Coordinació “horitzontal” dels professionals implicats http://bancoimagenes.isftic.mepsyd.es/

×