Cdo's en Cds-en

582 views

Published on

Een faillissement van een bank of een land. Wat heeft mijn bank of land hiermee te maken ?

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
582
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cdo's en Cds-en

 1. 1. CDO & CDS Wiesner Bruno 2013
 2. 2. Wat zijn CDO’sen CDS-en ???
 3. 3.  CDS (Credit Default Swap) CDO (Collateralized Debt Obligations)
 4. 4. CDS(Credit Default Swap)
 5. 5. CDS (Credit Default Swap) Historiek & Omschrijving Doel Werking Gevaren
 6. 6. CDS – Historiek & OmschrijvingCredit Default Swaps dienen als financiëlebescherming tegen het faillissement van dekredietnemer. Deze vorm van verzekering isontworpen eind jaren 90 door Wall Street.
 7. 7. CDS – DoelDe Credit Default Swaps worden gebruikt in 2situaties.
 8. 8. CDS - 1 ste doelEen CDS-contract kan worden gebruikt als eenverzekering tegen de wanbetaling van eenobligatie of lening. Een persoon of het bedrijfdat wordt blootgesteld aan het kredietrisico kandit verschuiven door het kopen vanbescherming in de vorm van een CDS-contract.
 9. 9. CDS - 2 doel deHet tweede gebruik is voor speculanten . Dezegaan dan inzetten op de kredietkwaliteit van deontlener. Omdat de winsten op de CDS-marktgroter zijn dan die op obligatie/lening markt isdeze uitgegroeid tot de meest voorkomedefunctie voor een CDS contract.
 10. 10. CDS – WerkingLiesje heeft heeft geld uitgeleend (Credit) aaneen fabrikant van luxewagens.Liesje loopt dan het risico dat delening/obligatie niet terugbetaald wordt omwillevan een faillissement. (Default)Het risico wordt gedekt door een Credit DefaultSwap contract met financiële instelling CDSArena. (Swap)
 11. 11. Als vergoeding betaald Liesje per kwartaal eenvergoeding aan CDS Arena.Indien alles goed gaat heeft de fabrikant vanluxewagens zijn krediet volledig terugbetaaldaan Liesje. Heeft Liesje hierop de nodigeinteresten ontvangen.De medecontractant van de CDS verzekeringheeft gedurende de looptijd van het contracteen vergoeding ontvangen.
 12. 12. Indien de fabrikant van de luxe-wagens zijnkrediet niet kan terugbetalen zal CDS Arena deopenstaande schuld op zich nemen, zoalsovereengekomen in het CDS contract.
 13. 13. CDS – GevarenHet grootste gevaar zit in de speculatievehandel van CDS-en.Hier gaat men gokken of een bedrijf faillietgaat, een bepaalde beurskoers, muntwaarde,faillisement van een land, ...De financiële instelling wordt in bepaaldegevallen herleid tot een bookmakers-kantoorwaar je kan gokken op een sportwedstrijd.Dergelijke systemen zijn niet 100%fraudebestendig.
 14. 14. CDO(Collateralized Debt Obligations)
 15. 15. CDO (Collateralized Debt Obligations)  Omschrijving  Doel  Werking  Gevaren
 16. 16. CDO - OmschrijvingCDOs zijn herverpakte kredieten die op hunbeurt worden doorverkocht.Het is een obligatie waarbij zekerheid wordtverschaft door een waarborg.
 17. 17. CDO - DoelDe CDO is een beleggingsproduct dat op kortetijd grote winsten kan opleveren.De kredietverstekker kan het risico doorschuiven.Door het doorschuiven van het krediet verdwijnthet risico uit de balans.
 18. 18. CDO - WerkingDe financiële instellingen groeperen leningen met dezelfde kenmerken, verpakken ze door nieuwe effecten uit te geven.In deze verpakking kunnen hypothecaire leningen zitten, autoleningen, kortlopende kredieten, enz… afzonderlijk 1 soort of een mengeling van verscheidene soorten schuldvorderingen.
 19. 19. Deze worden verpakt in een SPV(vennootschap).Deze geeft effecten uit en met de inkomsten wordennieuwe schuldvorderingen gekocht bij financiëleinstellingen. Bij de effecten die aan de nieuwebeleggers verkocht worden zijn er verscheidenetranches, waarbij de beleggers van de ene tranchemeer risico moet dragen dan de andere, en aldusook meer rente kunnen bekomen. Naarmate er geldbinnen komt van de schuldvorderingen worden eerstde tranche met het laagste risico uitbetaald en danvervolgens stap voor stap de andere.
 20. 20. CDO - Gevaren- Het toekennen van een verkeerde rating - Door een verkeerde waarde-schatting van het onderpand - Foutieve informatie van de Financiële instelling en/of schuldenaar- Te soepele kredietverstrekking -> bvb ninja leningen- Economische conjuctuur die de waarde van het onderpand wijzigt of de economische toestand van de schuldenaar
 21. 21. - De CDO aankoper heeft geen of beperkte middelen om extra informatie in te winnen over het onderpand, kredietwaardigheid schuldenaar, ...- Vertrouwen in de CDO en verstrekker van de CDO is weg als er 1 slecht krediet tussen zit. Ook al zijn de andere kredieten goed.
 22. 22. - De koper van de CDO heeft geen of weinig middelen om de schuldenaar aan te manen om zijn verplichtingen na te komen.- Door het doorschuiven van het financieel risico treedt er bij bepaalde financiële instellingen een normvervaging op.
 23. 23. OplossingWereldwijd zijn de banken overeengekomen dat erextra kapitaalbuffers nodig zijn om een financiëlecrisis te voorkomen.
 24. 24. EvolutieBepaalde grootbanken in de wereld maakten zich zorgenover de nieuwe kapitaalnormen voor het bankwezen.Ondertussen is deze aangepast zodat er meer geld in deeconomie komt.Onlangst is onder meer JP Morgan gestart met onderzoeknaar een nieuw product dat kan dienen als opvolger voor deCDO.

×