Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

www.goedidee.nl

706 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

www.goedidee.nl

 1. 1. <ul><li>Onvrede…. Consument </li></ul><ul><li>Consument doet weinig aan vergelijken van financiële producten. </li></ul><ul><li>Overlijdensrisicoverzekering wordt afgesloten en dat is het dan. </li></ul><ul><li>Hoewel… nieuwe verzekeringen worden steeds goedkoper. </li></ul><ul><li>Maar…. als je van je oude van af wilt ben je helaas je geld kwijt. </li></ul><ul><li>Dazure neemt ‘problemen’ van consument over: </li></ul><ul><li>Dazure blijft op zoek naar de scherpste premie. </li></ul><ul><li>Dazure betaalt onnodig betaalde premies weer terug. </li></ul>Waarom nieuwe overlijdensrisicoverzekering?
 2. 2. Scherpe prijs
 3. 3. Onderscheidend (1) <ul><li>Dalende premie: </li></ul><ul><li>Verzekering kan over naar andere verzekeraar </li></ul><ul><li>als zij een lagere prijs bieden. </li></ul><ul><li>Maar in ieder geval worden de </li></ul><ul><li>demografische ontwikkelingen gevolgd. </li></ul><ul><li>Ook de bestaande en trouwe klant </li></ul><ul><li>profiteert dus van een dalende prijs. </li></ul>
 4. 4. Dalende premie
 5. 5. <ul><li>Premierestitutie: </li></ul><ul><li>Afrekening met verzekeraar </li></ul><ul><li>op basis van eenjarig risicotarief. </li></ul><ul><li>Consument betaalt gelijkblijvende premie (inleg). </li></ul><ul><li>Verschil tussen inleg en risicopremie </li></ul><ul><li>wordt gestort in een premiedepot. </li></ul><ul><li>Bij tussentijdse beëindiging, einde looptijd of overlijden wordt het eventuele tegoed in depot overgemaakt naar klant of nabestaanden. </li></ul>Onderscheidend (2)
 6. 6. Premierestitutie
 7. 7. <ul><li>Praktische uitwerking: </li></ul><ul><li>Standaard wordt de inleg </li></ul><ul><li>iedere 5 jaar herberekend. </li></ul><ul><li>Maar de klant kan ook </li></ul><ul><li>kiezen voor gelijkblijvend. </li></ul><ul><li>Dan groeit het premiedepot. </li></ul><ul><li>En wordt op de einddatum </li></ul><ul><li>de waarde uitgekeerd. </li></ul>Onderscheidend (3)
 8. 8. Praktijkvoorbeeld
 9. 9. <ul><li>Overige bijzondere voordelen: </li></ul><ul><li>Scherpe premie; voor niet rokers top 3! </li></ul><ul><li>Eventuele overstap naar nieuwe verzekeraar onder hetzelfde contract en </li></ul><ul><li>zonder nieuwe medische waarborgen. </li></ul><ul><li>Digitaal aanvraagtraject (inclusief medisch traject). </li></ul>Onderscheidend (4)
 10. 10. Totale inleg minus premiedepot
 11. 11. Zeker kostenvoordeel
 12. 12. Mogelijk kostenvoordeel
 13. 13. <ul><li>Samenwerkende partijen: </li></ul><ul><ul><li>dekking: Paerel Leven (Swiss Re), </li></ul></ul><ul><ul><li>polisadministratie en incasso: Het AssuradeurenHuys, </li></ul></ul><ul><ul><li>aanvraagapplicatie: Poliscomfort.nl, </li></ul></ul><ul><ul><li>medische acceptatie: Meditel & Swiss Re </li></ul></ul><ul><li>Distributie via bestaande distributiekanalen. (intermediair, service- en franchiseorganisaties) </li></ul>Krachtenbundeling
 14. 14. Digitale aanvraag
 15. 15. Poliscomfort
 16. 16. Medische acceptatie
 17. 17. Volmacht
 18. 18. Transparant! Plus jaarlijkse opgave opbouw premiedepot
 19. 19. Altijd het beste voor de klant <ul><li>Bij aanvang: de voorwaarden zijn uitstekend (want zonder weerga) en de premie behoort desondanks tot de aller laagste in de markt; volledig digitaal proces. </li></ul><ul><li>Tijdens de looptijd: als tussentijds de risicopremies omlaag kunnen, leidt dat tot direct voordeel via het premiedepot en eens in de 5 jaar tot verlaging van de premiebetaling; jaarlijkse opgave depotwaarde. </li></ul><ul><li>Bij beëindiging: de waarde van het premiedepot wordt direct na beëindiging, om welke reden dan ook, aan de contractant uitgekeerd; zonder kosten! </li></ul>
 20. 20. De jury van de Banking Review Innovation Award (februari 2009): De GoedIdee Nabestaandenverzekering voorziet als tegemoetkoming van de wens van de consument om duidelijke, betrouwbare en transparante verzekeringsproducten te hebben tegen de meest aantrekkelijke voorwaarden. Tevens ziet de jury het als een interessante ontwikkeling dat de rol van de verzekeraar is terug gebracht naar risicodrager. Dit bevordert de transparantie en door het digitale traject wordt het proces aanzienlijk versnelt. Het zich in deze fase nog moeilijk voorspellen of de markt het zal oppakken. <ul><ul><li>Inmiddels ook genomineerd voor Gouden Schild </li></ul></ul><ul><ul><li> (categorie Levenproduct van het jaar) </li></ul></ul>Uitslag 11 juni 2009 Opvallend product

×