Penggunaan ict dalam p p

2,949 views
2,808 views

Published on

1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,949
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
176
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Penggunaan ict dalam p p

 1. 1. PENGGUNAAN ICT DALAM P-P
 2. 2. KANDUNGANPENGENALANICT UNTUK PEMBELAJARAN TUTORIALICT UNTUK PEMBELAJARAN (Explotary)ICT SEBAGAI ALAT APLIKASIICT SEBAGAI ALAT KOMUNIKASIPENUTUP
 3. 3. PANDUAN PENGGUNAAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Unit 1: Pengenalan 1.1 Objektif Di akhir unit guru-guru akan dapat: menghuraikan faedah ICT kepada pelajar menerangkan syarat untuk memanfaatkan ICT dalam p-p Menghuraikan bagaimana ICT boleh dimanfaatkan dalam p-p
 4. 4. 1.2 Apakah Maksud Penggunaan ICTDalam P-P Penggunaan ICT dalam p-p bermaksud menggunakan ICT secara berfikrah, terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan p-p1.3 Apa Tujuan Dokuman Panduan Ini?Panduan ini bertujuan untuk: menjelaskan bagaimanan ICT dapat digunakan secara, berfikrah,terancang, dan berseuaian dalam aktiviti p-p Membantu guru merancang dan melaksana aktiviti p-p yang mengguna ICT
 5. 5. 1.4 Apa Manfaat ICT Dalam Pembelajaran?Penggunaa ICT secara berfikrah, terancang danbersesuaian dengan keperluan dalamPembelajaran. Berupaya meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar terhadap pelajaran. Memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua pelajar yang pelbagai keupayaan. meningkatkan motivasi pelajar. Membolehkan pembelajaran individu (individualise learning) atau pembelajaran kendiri.
 6. 6.  Membolehkan pelajar mencuba pelbagai eksperime. Meningkatkan kreativiti dan imaginasi pelajar dan memberi peluang belajar berkesan. Meningkatkan kemahiran ICT Membolehkan pelajar mengakses maklumat,mengumpul maklumat . Mengwujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan
 7. 7. 1.5 Apa syarat Memanfaatkan ICT Dalam P-PUntuk memperoleh manfaat mengguna ICTdalam P-P, perkara-perkara berikut: Penggunaan ICT dalam p-p dirancang dengan baik.. Penggunaan ICT bersesuaian dengan keperluan kurikulum dan menyokong pendekatan p-p Ada perkakasan dan perisian yang sesuaiyang boleh digunakan dalam aktiviti pembelajaran
 8. 8. 1.6 Perlukah Saya Menjadi Pakar Komputer Sebelum Menggunakan Dalam P-PGuru tidak perlu menjadi pakar, cukupsekadar menguasai kemahiran asas ICTyang boleh diperolehi melalui aktviti kelabkomputer sekolah yang melaksanakanprogram Literasi Komputer KementerianPendidikan.Rujuk web berikut untuk huraian lanjuttentang kemahiran ICThttp:kdp.ppk.kpm.my/lk-guide.htm# PERINGKAT 1
 9. 9. 1.7 Bagaimana Menggunkan ICT Dalam P-P Dalam konteks penggunaan ICT dalam p-p Pendekatan terbaik ialah apabila penggunaan ICT sesuai dengan kepeluan pelajar,serta tercapai objektif yang ditetapkan. Penggunaan ICT dalam p-p dapat dari dua aspek,iaitu aspek pengajaran (guru gunakan ICT) dan aspek pembelajaran (pelajar guna ICT). Dalam konteks pembelajaran, penggunaa ICT p-p boleh dikategori sebagai TUTORIAL PENEROKAAN APLIKASI KOMUNIKASI
 10. 10. Unit 2: ICT Untuk Pembelajaran Tutorial Objektif:Di akhir unit, guru-guru akan dapat: Menerangkan maksud pembelajaran tutorial. Menerangkan bagaimana ICT dapat digunakan untuk pembelajaran tutorial. Merancangkan aktiviti pembelajaran tutorial yang menggunakan ICT Melaksanakan aktiviti pembelajaran tutorial yang menggunakan ICT.
 11. 11. 2.2 Apa Maksud ICT Untuk Pembelajaran Tutorial? ICT untuk pembelajaran tutorial merangkumi: Pembelajaran ekpositori (guru menyampaikan maklumat kepada pelajar secara pasif) Demontrasi sesuatu fenomena yang ditunjukkan dandikawal urutan,babaknya oleh sistem. Latihan dan latih tubi yang disampai dan dikawal oleh sistem
 12. 12. 2.3 Bagaimana ICT Dgunakan Untuk Pembelajaran Tutorial? Alat ICT yang selalu digunakan untuk pembelajaran tutorial ialah komputer dan perisian pendidikan sama ada yang di simpan dalam bentuk cd-rom,cakera keras atau laman web. Secara umum setiap perisian pendidikan terdiri daripada komponen berikut: mempersembahkan maklumat membimbing menyediakan/memberi latihan menilai pencapaian
 13. 13. Sebelum guru menggunakan pendekatan ini, perkara-perkara berikut perlu diberi pertimbangkan:Adakah perisian itu sesuai dengan pelajar.Adakah peralatan ICT yang sesuai untuk pelaksanaan perisian.Ada kemahiran mengendali peralatan ICT.Ada keperluan untuk menggunakan ICT (utk.menguasai pengetahuan )
 14. 14. 2.4 Apa Yang Sesuai Situasi Untuk Guna Pendekatan Ini? Penggunaan ICT untuk pembelajaran tutorial sesuai digunakan dalam situasi berikut: Kelas mengandungi pelajar ramai dengan kemempuan berbeza. Guru beri perhatian pada sekumpulan pelajar dan kumpulan lain menggunakan komputer. Pelajar guna komputer jika guru terpaksa ‘out station’(p-p berlaku ada / tanpa guru) Komputer untuk pemulihan(pelajar bermasalah pembelajaran) Komputer untuk aktiviti pengayaan yang lebih mencabar (pelajar cerdik)
 15. 15. 2.5 Apa Kelebihan Mengguna ICT? Dapat mengindividukan pembelajaran. Pelajar mengikut kemampuan pelajar Meningkatkan motivasi pelajar untuk pelajar Murid boleh belajar tanpa penyeliaan atau penyeliaan guru secara minimum.
 16. 16. Unit 3: ICT Untuk Pembelajaran Penerokaan (Exploratory) ObjektifDi akhir unit ini, guru-guru akan dapat:Menerangkan maksudkan pembelajaran penerokaan.Menerangkan bagaimana ICT dapat digunakan pembelajaran penerokaan.Merancangkan aktiviti pembelajaran ICT.Melaksanakan aktiviti pembelajaran penerokaan yang mengaplikasikan ICT.
 17. 17. 3.2 Apakah Maksud ICT Untuk Pembelajaran Penerokaan Penggunaan ICT untuk pembelajaran ICT untuk pembelajaran penerokaan apabila ICT digunakan sebagai medium untuk: Mencari dan mengakses maklumat daripada CD-ROM, Internet, Portal Maklumat dan sebagainya. Mengalami, mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi Melihat demontrasi sesuatu kejadian yang urutan babaknya boleh dikawal pelajar.
 18. 18. 3.3 Bagaimana ICT DigunakanUntuk Pembelajaran Penerokaan Pendekatan ini ada hubungkait denganpendekatan konstruktivisme yang memberi penekanan kepada pemikiran kritis,penyelesaian masalah danpengetahuan dibina melalui interaksi sosial.
 19. 19. CONTOH PEMBELAJARAN PENEROKAANPelajar di dalam kelas Geografi, boleh merujuk kepada Word FactBook di laman web Central Intelligence Agency (CIA) atau merujukkepada ensaiklopedia dalam talian seperti Encarta.Simulasi maya pembedahan katak Virtual Frog Disection Kit Version2.0 boleh digunakan di dalam kelas Biologi.Capaian juga boleh dibuatdirumah untuk tujuan ulangkajiBagi mengatasi masalah kelambatan capaian, guru boleh memintabantuan guru yang mahir komputer membuat pendua kandunganlaman ini ke dalam cekera keras tempatan dengan menggunakanperisian pwendua web seperti WinHTTrackSelain daripada mengakses maklumatb terus daripada Internet, gurujuga boleh menggunakan maklumat yagn disimpan dalam cd-romseperti ensaiklopedia,pangkalan data yang terdapat dipasaran.Guru perlu mengawal masa kerana pembelajaran penerokaan mungknmemakan masa terlalu panjang
 20. 20. 3.4 Apa Syarat Yang Sesuai Untuk Mengguna Pendekatan Ini? ICT sesuai digunakan untuk pembelajaran penerokaan dalam situasi:Pembelajaran yang berbentuk inkuiri penemuan.Pembelajaran yang menjurus kepada penyelesaian masalah kehidupan sebenar.Aktiviti pembelajaran yang berbentuk simulasi.
 21. 21. 3.5 Apakah Kelebihan Menggunakan ICT Untuk Pembelajaran Penerokaan?Memberi peluang kepada pelajar menentukanhaluan dan kemajuan pembelajaran.Mendorong pelajar terlibat secara lebih aktifdalam pembelajaran.Memberi peluang pelajar untuk menanganimasalah sebenar di dalam kelas.Memberi peluang kepada guru menerapkanteori pembelajaran moden sepertikonstruktivsme,multiple intelligence dll.
 22. 22. Unit 4: ICT Sebagai Alat Aplikasi Objektif:Di akhir unit ini, guru-guru akan dapat: Menerangkan maksud menggunakan ICT sebagai alat aplikasi. Menerangkan bagaimana menggunakan ICT sebagai alat aplikasi. Merancangkan aktiviti p-p mengguna ICT sebagai alat aplikasi. Melaksana aktiviti p-p yang mengguna ICT sebagai alat aplikasi.
 23. 23. 4.2 Apa maksud ICT Sebagai Alat Aplikasi? ICT dikatakan diguna sebagai alat aplikasi apabila membantu pelajar melaksanakan tugasan pembelajaran,bukan sebagai mekanisme penyaluran maklumat p-p. Contohnya penggunaan perisian aplikasi• umum seperti pemprosesan perkataan oleh pelajar dalam menghasilkan karangan atau• Penggunaan perisian hamparan elektronik• Untuk memplot graf• Perisian aplikasi khusus seperti editor grafik, Computer Aided Design(CAD) dan lain-lain termasuk dalam kategori alat aplikasi yang boleh digunakan untuk membantu pelajar melaksanakan aktiviti pembelajaran
 24. 24. 4.5 Bagaimana Guna ICT Sebagai Alat AplikasiAda guru beranggapan penggunaan ICT dalam konteks di atastelah dipenuhi apabila pelajarnya menyediakan karangan denganmenggunakan penprosesan perkataan.Penggunaan seperti ini tidakmenyokong mana-mana falsafah pendidikan, sebaliknya,komputerdan pemprosesan perkataan hanya diguna seperti mesin taipsahaja.Bagaimanapun, apabila kumpulan pelajar berbincang,mengedit danmengolah kandungan karangan dengan bantuan pemprosesanperkataan dan mempersembahkan hasil karangan ini, barulah bolehdikatakan ICT telah digunakan secara yang bermanfaat.Dengan bantuan aplikasi-aplikasi ini, pelajar akan dapatmemberikan tumpuan melakukan aktiviti pembelajaran yangautentik.ICT adalah alat yang ideal boleh digunakan tugas yang tidakautentik ( untuk mengelas dan menyisih data yang banyak)
 25. 25. 4.4 Apa Kelebihan Mengguna ICT Sebagai Alat Aplikasi? Pelajar boleh memberikan tumpuan kepada melakukan aktiviti pembelajaran yang autentik. Situasi ini membuktikan persekitaran sosial turut membantu pembelajaran-melalui pembangunan kenahiran kognitif,metakognitif,bertutur dan bekerjasama. Guru boleh mengemukakan masalah yang lebih mencabar minda pelajar. Pelajar dapat meningkatkan kecekapan dan ketepatan hasil pembelajaran
 26. 26. Unit 5: ICT Sebagai Alat Pemudah Komunikasi Objektif:Di akhir unit ini, guru-guru akan dapat: menerangkan maksud mengguna ICT sebagai pemudah komunikasi. menerang bagaimana ICT dapat diguna sebaga pemudah komnukasi dalam p-p Merancang aktiviti yang menggunakan ICT sebagai pemudah komunikasi dalam p-p melaksana aktiviti yang mengguna ICT sebagai pemudah komunikasi dalam p-p
 27. 27. 5.2 Apa Maksud ICT Sebagai Alat Pemudah Komunikasi?ICT digunakan sebagai alat pemudah komunikasiapabila digunakan untuk membolehkan pelajar-gurudapat menerima dan berkongsi maklumat yang pelbagaibentuk. Kemajuan ICT pada hari ini membolehkankomunikasi dilakukan dalam pelbagai mod sepertiberikut:TeksGrafikAudioVideo atauKombinasi pelbagai mod
 28. 28. 5.3 Bagaimana Guna ICT Sebagai Alat Komunikasi Dalam P-P? Terdapat empat teknik untuk berkomunikasi melalui ICT, iaitu: Teknik Seorang-Sendirian Teknik eorang kepada Seorang Teknik Seorang kepada Ramai Teknik Ramia kepada Ramai.
 29. 29. 5.4 Apa Kelebihan Guna ICT Alat Pemudah Komunikasi?Pelaksanaan PembelajaranKolaboratif/Pembelajaran KooperatifMeningkatkan penglibatan pelajar dalamproses pembelajaran melalui peer groupyang bersifat global.Melibatkan pakar di dalam dan luarnegara dalam proses pembelajaran.RUJUK WEB: htto://kdp.ppk.kpm.my/ atauhttp://mercury.galaksi.com/kdp/.

×