šKoljke

12,601 views
11,960 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
12,601
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
122
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

šKoljke

  1. 1. Školjke Bivalvia
  2. 2. Osnovne karakteristike <ul><li>Školjke su stanovnici morskih i slatkovodnih voda. </li></ul><ul><li>Postoji oko 30.000 vrsta školjki različitih boja i oblika. </li></ul><ul><li>Žive zarivene u podlogu ili pričvršćene za stene ili vodene biljke, a mogu biti i zakačene jedna za drugu formirajući guste grozdove. </li></ul><ul><li>Različitih su veličina; mogu biti od 1-2 mm, pa do 2 m, ali većina je manja od 5 cm. </li></ul><ul><li>Mogu da se kreću, ali veoma sporo i to je prouzrokovano njihovom karakterističnom građom. </li></ul><ul><li>Telo školjke je bilateralno simetrično i bočno spljošteno. </li></ul>
  3. 3. Ljuštura <ul><li>Telo svake školjke ima ljušturu koja se sastoji od dva kapka koja su na leđnoj strani spojen a i bočno obuhvataju telo. </li></ul><ul><li>Spoljašnja površina ljušture prekrivena je mineralnim slojem , a unutrašnja sedefastim slojem. </li></ul><ul><li>Plašt ( utrobna kesa sa organima) je za ljušturu spojena posebnim mišićima tako da strana tela ne mogu dospeti između ljušture i plašta. Ali ako se to ipak dogodi, plašt nekih školjki ima sposobnost da luči sedefasti sloj i od strane čestice stvara biser koji je veoma vredan. </li></ul><ul><li>Na površini ljušture se nalaze naraštajne zone . </li></ul><ul><li>Oblik ljušture je različit, pa kapci mogu biti međusobno jednaki ili različiti, a kod nekih školjki ljuštura je redukovana. </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Na poklopcima ljušture nalaze se mišići zatvarači . </li></ul><ul><li>Stopalo je bočno spljošteno, kod većine je sekirasto, pogodno za zarivanje i sporo kretanje kroz mulj. </li></ul><ul><li>Neke školjke imaju specijalnu žlezdu koja produkuje mnoštvo elastičnih niti pomoću kojih se ove školjke pričvršćuju za kamenitu podlogu i kreću strmim stranama stena. </li></ul><ul><li>Plašt polazi sa dorzalne strane tela i spušta se bočno obrazujući dva plaštana nabora koji se slobodno završavaju i sa telom zatvaraju plaštanu duplju u kojoj se nalaze analni otvor, škrge i ekskretorni otvor . </li></ul><ul><li>Plaštani nabori obrazuju dva mala otvora sifona kroz koje izlazi i ulazi voda iz plaštane duplje (donji sifon – dovodni, gornji sifon – odvodni) . Kod školjki koje su zarivene u podlogu sifoni su izduženi i vire iz podloge. </li></ul><ul><li>Škrge školj ki su končaste u vidu dvoslojnih pločica – lamelarne. Obložene su trepljavim epitelom čiji rad izaziva stalni tok vode. </li></ul><ul><li>Voda ulazi kroz dovodni sifon, obliva škrge i izlazi kroz odvodni sifon. Do organizma tada dospevaju kiseonik i hranljive čestice. </li></ul><ul><li>Zbog slabog kretanja i pasivne ishrane školjke nemaju glavu , a samim tim ni čulne organe i radulu koje odlikuju druge mekušce. </li></ul><ul><li>Zato što se kreću rasklapanjem i sklapanjem kapaka imaju mnogobrojne proste oči. </li></ul><ul><li>Oko usnog otvora koji se nalazi na prednjoj strani tela nalazi se po par trouglastih pločica koje su pokrivene trepljivim epitelom i koje usmeravaju hranljive čestice u pravcu usnog otvora. </li></ul>Građa
  5. 6. Sistemi organa <ul><li>Sistem organa za razmnožavanje </li></ul><ul><li>Većina školjki ima razdvojene polove,ali postoje i hermafroditi. </li></ul><ul><li>Oplođenje je najčešće spoljašnje. </li></ul><ul><li>Tokom razvića većina ima larvu. </li></ul><ul><li>U škrgama barske školjke razvijaju se specifične larve ( glohidije ) sa malom ljušturom od dva okrugla kapka sa po jednim zubićem, a na trbušnoj strani tela imaju bisusnu žlezdu. Glohidije se izbacuju u spoljašnju sredinu kroz sifon kada neka riba prođe pored školjke. Glohidija se zubcima i bisusnim nitima pričvršćuje za ribu (uglavnom za škrge ili peraja) i jedno vreme parazitira na njoj a zatim pada na dno i razvija se u odraslu jedinku. </li></ul><ul><li>Sistem organa za izlučivanje je metanefridni (metanefridije grade neparni bubreg). </li></ul><ul><li>Crevni sistem je potpun. </li></ul><ul><li>Karakteristično za školjke je to što im crevo prolazi kroz srce. </li></ul><ul><li>Krvni sistem je otvorenog tipa. </li></ul><ul><li>Nervni sistem je ganglionaran i sastoji se iz tri para ganglija: glavenih, stopaonih, utrobnih. </li></ul><ul><li>Čulni sistem nije razvijen zbog odsustva glave, ali školjke imaju mnogobrojne proste oči kao čulni organ. </li></ul><ul><li>Sistem organa za disanje se odvija preko škrga kao kod većine vodenih organizama, a tako organizam dolazi i do hranljivih materija. </li></ul>
  6. 7. Značaj <ul><li>U našim slatkim vodama mogu se naći rečna i barska školjka,a u moru ostriga, dagnja, srčanka, kapica svetog Jakova... </li></ul><ul><li>Neke se mogu i veštački uzgajati. </li></ul><ul><li>Osim u ishrani, oni se koriste i za izradu ukrasa,a mogu stvarati i bisere. </li></ul><ul><li>Od njih se može dobiti i specijalno brašno. </li></ul><ul><li>Neke od njih su i štetne za čoveka, npr. brodski crv koji se zariva u drvo i dovodi do njegovog propadanja, što je nekada bila velika opasnost za brodove. </li></ul>
  7. 9. <ul><li> Prezentaciju omogućile </li></ul><ul><li>Plećaš Maša i </li></ul><ul><li>Đurić Tijana </li></ul>

×