Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mekusci - 6. razred

19,327 views

Published on

Published in: Education

Mekusci - 6. razred

  1. 1. МЕКУШЦИ
  2. 2. МЕКУШЦИ <ul><li>Заједничке особине: </li></ul><ul><li>- меко тело, </li></ul><ul><li>- кречњачка љуштура, </li></ul><ul><li>- стопало, </li></ul><ul><li>- плашт, </li></ul><ul><li>- плаштана дупља. </li></ul><ul><li>Живе у: </li></ul><ul><li>- морима, </li></ul><ul><li>- слатким водама, </li></ul><ul><li>- на копну. </li></ul>У мекушце спадају: ШКОЉКЕ , ПУЖЕВИ и ГЛАВОНОШЦИ .
  3. 3. ШКОЉКЕ <ul><li>* кречњачка љуштура – 2 капка </li></ul><ul><li>* мишићи затварачи љуштуре </li></ul><ul><li>стопало облика секире </li></ul><ul><li>нема главу </li></ul><ul><li>усне лопатице </li></ul><ul><li>шкрге (органи за дисање) </li></ul><ul><li>живе искључиво у води </li></ul><ul><li>заривене или причвршћене за подлогу </li></ul><ul><li>споро и нерадо се крећу </li></ul><ul><li>Исхрана: </li></ul><ul><li>повезана са дисањем </li></ul><ul><li>хране се филтрирањем хранљивих честица из воде помоћу шкрга. </li></ul>
  4. 4. ШКОЉКЕ <ul><li>Разноврсност шкољки: </li></ul><ul><li>морске – срчанка, дагња, бисерница, острига, капица Св. Јакова </li></ul><ul><li>слатководне – барска и речна шкољка </li></ul><ul><li>Значај шкољки: </li></ul><ul><li>за исхрану (човек их и гаји) </li></ul><ul><li>за израду украсних предмета </li></ul><ul><li>стварају бисере </li></ul>
  5. 5. ПУЖЕВИ <ul><li>- пљоснато стопало </li></ul><ul><li>глава: - 2 пара пипака </li></ul><ul><li>- очи (на дужим пипцима) </li></ul><ul><li>плочица са зубићима (на језику) </li></ul>- једноделна љуштура (спирална) <ul><li>Дисање: </li></ul><ul><li>шкрге (водени пужеви) </li></ul><ul><li>плаштана дупља (копнени пужеви) </li></ul><ul><li>Крвни систем – отвореног типа. </li></ul>
  6. 6. ПУЖЕВИ <ul><li>Живе: </li></ul><ul><li>у мору </li></ul><ul><li>у слатким водама </li></ul><ul><li>на копну </li></ul><ul><li>Исхрана: </li></ul><ul><li>биљоједи </li></ul><ul><li>трули остаци </li></ul><ul><li>грабљивице </li></ul><ul><li>паразити </li></ul>
  7. 7. ПУЖЕВИ <ul><li>Разноврсност пужева: </li></ul><ul><li>копнени – виноградарски, баштенски, голаћи </li></ul><ul><li>слатководни – барски пуж, свитак </li></ul><ul><li>морски – прилепак, волак, морско уво, морски голаћи </li></ul><ul><li>Значај пужева: </li></ul><ul><li>користе се у исхрани (човек их гаји на фармама) </li></ul><ul><li>сматрају их штеточинама у баштама </li></ul>
  8. 8. ГЛАВОНОШЦИ <ul><li>8 или 10 ручица </li></ul><ul><li>глава : - сложене очи </li></ul><ul><li>- „ мозак ” </li></ul>- левак (млазни погон) - љуштура закржљала <ul><li>живе искључиво у морима </li></ul><ul><li>грабљивице </li></ul><ul><li>Разноврсност главоножаца: </li></ul><ul><li>сипе (сипина кост) </li></ul><ul><li>лигње ( „перо”) </li></ul><ul><li>хоботнице (немају љуштуру) </li></ul><ul><li>наутилус („живи фосил”, има праву љуштуру) </li></ul>

×