Mekušci

21,065 views

Published on

Published in: Education, Technology, Sports
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
21,065
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,576
Actions
Shares
0
Downloads
484
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mekušci

 1. 1. Phyllum: Mollusca
 2. 2. Opšte karakteristike <ul><li>Mekušci (lat. Mollusca) su vodene, ređe kopnene životinje, sa mekim [lat. mollis = mekan] telom i ljušturom koja ga štiti. Svaka klasa mekušaca ima poseban plan građe, ali sve klase imaju zajedničke sledeće osobine: </li></ul><ul><ul><li>bilateralno su simetrični organizmi; </li></ul></ul><ul><ul><li>telo ima se sastoji od: glave, utrobne kese, plašta, stopala i ljušture; </li></ul></ul><ul><ul><li>nervni sistem je ganglioneran; </li></ul></ul><ul><ul><li>krvni sistem je otvorenog tipa; </li></ul></ul><ul><ul><li>celom je slabo razvijen i nalazi se samo oko srca i polnih žlezda; </li></ul></ul><ul><ul><li>ekskrecija se vrši metanefridijama, koje krajnje proizvode metabolizma iz celoma odvode u plaštanu duplju; </li></ul></ul><ul><ul><li>dišu pomoću škrga [škržni filamenti sa trepljama], pluća ili celom površinom tela. </li></ul></ul>
 3. 3. Plašt <ul><li>Obavija utrobnu kesu </li></ul><ul><li>Kao veliki kožni nabor zatvara plaštanu duplju </li></ul><ul><li>U plaštanoj duplji se nalaze škrge, zadnji deo creva, otvori bubrežnih i polnih organa </li></ul><ul><li>Nabor plašta luči rožnu ljušturu oko tela </li></ul>plašt
 4. 4. Plaštana duplja škrge Perikardijalna duplja metanefridije Radula Polne žlezde Digestivni trakt stopalo
 5. 5. Građa <ul><li>Telesni zid </li></ul><ul><li>Nervni sistem </li></ul><ul><li>Varenje </li></ul><ul><li>Disanje </li></ul><ul><li>Cirkulacija </li></ul><ul><li>Izlučivanje </li></ul><ul><li>Razmnožavanje </li></ul>
 6. 6. Nervni sistem <ul><li>Ganglionaran – parovi ganglija povezanih međusobno i od kojih nervi polaze u razne delove tela </li></ul><ul><li>Nekoliko pari ganglija: </li></ul><ul><ul><li>Glavene </li></ul></ul><ul><ul><li>Stopaone </li></ul></ul><ul><ul><li>Bočne (bočno od creva) </li></ul></ul><ul><ul><li>Utrobne </li></ul></ul>
 7. 7. Varenje <ul><li>Digestivni trakt počinje usnim otvorom </li></ul><ul><li>Radula (“trenica”) – u ždrelu. Služi za usitnjavanje hrane jer se na njoj nalaze sitni zubići </li></ul><ul><li>Ždrelo se nastavlja u jednjak koji prelazi u srednje crevo koje se razvija u želudac. U srednje crevo se uliva par krupnih žlezda koje predstavljaju primitivnu jetru </li></ul><ul><li>Srednje crevo prelazi u zadnje crevo koje se izliva u plaštanu duplju analnim otvorom </li></ul>
 8. 8. Disanje <ul><li>Škrge smeštene u plaštanoj duplji kod vodenih oblika </li></ul><ul><li>Kod kopnenih se razvijaju pluća koja su poreklom od izmenjene plaštane duplje </li></ul>Krvni sud “ udahnuta” voda
 9. 9. Krvni sistem i c irkulacija <ul><li>Otvoren krvni sistem </li></ul><ul><li>Srce je smešteno u celomu (perikardijalnoj duplji) </li></ul><ul><li>Krv iz škga dospeva u pretkomore, a potiskivana kontrakcijama odvodi se srčanom arterijom i razliva u šupljine i LAKUNE oko raznih organa i tkiva </li></ul>
 10. 10. Izlučivanje <ul><li>Bubrezi izgrađeni od metanefridija </li></ul><ul><li>Metanefridije: izuvijane cevčice koje se početnim delom otvaraju preko levkastog otvora u telesnu duplju </li></ul>
 11. 11. Razmnožavanje <ul><li>Razdvojenih polova ili hermafroditi </li></ul><ul><li>Direktno razviće ili larva trohofora i veliger larva </li></ul>
 12. 12. Ekologija i rasprostranjenje <ul><li>Veoma brojna grupa, po brojnosti odmah iza zglavkara </li></ul><ul><li>Morski </li></ul><ul><li>Slatkovodni </li></ul><ul><li>Suvozemni </li></ul><ul><li>Paraziti </li></ul><ul><li>Biljojedi </li></ul><ul><li>grabljivice </li></ul>
 13. 13. Klasifikacija <ul><li>Regnum : Animalia </li></ul><ul><li>Phylum. Mollusca (Linnaeus, 1758) </li></ul><ul><ul><li>Class is: Aplacophora </li></ul></ul><ul><ul><li>Class is: Polyplacophora - hitoni </li></ul></ul><ul><ul><li>Class is: Monoplacophora </li></ul></ul><ul><ul><li>Class is: Gastropoda - puževi </li></ul></ul><ul><ul><li>Class is: Cephalopoda - glavonošci </li></ul></ul><ul><ul><li>Class is: Bivalvia - školjke </li></ul></ul><ul><ul><li>Class is: Scaphopoda </li></ul></ul>
 14. 14. Class is: Aplacophora
 15. 15. Class is: Polyplacophora - hitoni
 16. 16. Class is: Monoplacophora
 17. 17. Class is: Gastropoda - puževi <ul><li>LJUŠTURA </li></ul><ul><ul><li>Iz jednog dela </li></ul></ul><ul><ul><li>Redukovana ili potpuno iščezla (kod parazitskih vrsta ili onih koji plivaju) </li></ul></ul><ul><ul><li>Za ljušturu je pričvršćen mišić kojim se telo uvlači u nju </li></ul></ul><ul><ul><li>Na zadnjem delu stopala postoji poklopac kojim se zatvara ulaz u ljušturu (grotlo). Kod kopnenih puževa poklopca nema nego izlučuju krečnu opnu pred zimu ili kada nastupi suša </li></ul></ul>
 18. 18. <ul><li>GLAVENI REGION </li></ul><ul><ul><li>Jedan ili dva para pipaka </li></ul></ul><ul><ul><li>Na dužem paru su oči </li></ul></ul><ul><ul><li>Na kraćem paru hemoreceptori i mehanoreceptori za dodir </li></ul></ul>
 19. 19. <ul><li>STOPALO </li></ul><ul><ul><li>Snažno razvijeno, pljosnato i mišićavo </li></ul></ul><ul><ul><li>Kod kopnenih donja površina je bogata sluznim žlezdama i prekrivena trepljama </li></ul></ul><ul><ul><li>Kreću se tako što prvo izluče sluz preko koje plivaju trepljama, a stopalo izvijanjem pomaže u kretanju </li></ul></ul>
 20. 20. <ul><li>SIMETRIJA </li></ul><ul><ul><li>Sekundarno ASIMETRIČNI </li></ul></ul><ul><ul><li>Tokom evolucije došlo do uvrtanja tela pa su unutrašnji organi izukrštani i izgubila se bilateralna simetrija </li></ul></ul>
 21. 21. <ul><li>ISHRANA </li></ul><ul><ul><li>Biljojedi </li></ul></ul><ul><ul><li>Saptofiti </li></ul></ul><ul><ul><li>Mesožderi (pljuvačne žlezde sadrže hlorovodoničnu kiselinu koja razlaže ljušture drugih mekušaca kojima se hrane; neki poseduju otrovne žlezde čijim sadržajem ubijaju plen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Paraziti bodljokožaca </li></ul></ul>
 22. 22. <ul><li>RASPROSTRANJENJE </li></ul><ul><ul><li>Morski puževi golaći – živih boja i sa različitim izraštajima; vrlo lepe i živopisne životinje stanovnici koralnih grebena </li></ul></ul><ul><ul><li>Kopneni puževi – vinogradski i baštenski puž ( Helix pomatia ), puževi golaći, uglavnom biljojedi </li></ul></ul>
 23. 23. <ul><li>RAZMNOŽAVANJE </li></ul><ul><ul><li>Hermafroditi </li></ul></ul><ul><ul><li>polne žlezde kod različitih jedinki ne sazrevaju sinhrono tako da se kod jednih produkuju muški, a kod drugig ženski gameti </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Mužjak” poseduje kopulatorni organ kojim prodire u telo “ženke” i ubacuje spermu </li></ul></ul>
 24. 24. Class is: Gastropoda - puževi Hypselodoris zebra Notodoris minor Phyllidea elegans Phyllidiella pustulosa
 25. 25. Class is: Gastropoda - puževi Charonia variegata Cassis flammea Cypraea tigris
 26. 26. Class is: Bivalvia - školjke <ul><li>LJUŠTURA </li></ul><ul><ul><li>Dva kapka sa “bravicama” za zatvaranje </li></ul></ul><ul><ul><li>Unutrašnja površina ljušture proizvodi sedef </li></ul></ul>
 27. 27. <ul><li>STOPALO </li></ul><ul><ul><li>Bočno spljošteno, u vidu klina </li></ul></ul><ul><ul><li>Produkuje elastične niti za pričvršćivanje </li></ul></ul><ul><ul><li>Mišići zatvarači ljušture </li></ul></ul><ul><li>SIFON </li></ul><ul><ul><li>Na zadnjem delu tela ivice plaštanih nabora su približene i izvučene u dva otvora </li></ul></ul><ul><ul><li>Kroz njih voda ulazi i izlazi iz plaštane duplje </li></ul></ul>
 28. 28. <ul><li>GLAVENI REGION </li></ul><ul><ul><li>Redukovan usled slabog ili nikakvog kretanja </li></ul></ul><ul><ul><li>Nemaju ni čulne organe ni radulu </li></ul></ul><ul><li>RAZMNOŽAVANJE </li></ul><ul><ul><li>Odvojeni polovi </li></ul></ul><ul><ul><li>Spoljašnje oplođenje </li></ul></ul><ul><ul><li>Imaju larvalni stadijum (trohofora, veliger larva) </li></ul></ul>
 29. 29. <ul><li>RASPROSTRANJENJE </li></ul><ul><ul><li>Morski i slatkovodni organjzmi </li></ul></ul><ul><ul><li>Žive zariveni u podlogu </li></ul></ul>
 30. 30. Class is: Bivalvia - školjke Tridacna gigas Chama sp.) Spondylus varius
 31. 31. Class is: Cephalopoda - glavonošci <ul><li>LJUŠTURA </li></ul><ul><ul><li>Kod prvobitnih je bila spoljašnja ( Nautillus ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Usled velike pokretljivosti i grabljivog načina ishrane ljuštura se redukuje i povlači kao ostatak u unutrašnjost tela (“sipina kost”) </li></ul></ul>
 32. 32. <ul><li>GLAVENI REGION </li></ul><ul><ul><li>Izuzetno dobro razvijen </li></ul></ul><ul><ul><li>Par krupnih očiju (najsloženije kod beskičmenjaka i najsličnije kičmenjacima) </li></ul></ul><ul><ul><li>Postoji unutrašnji glaveni skelet u vidu hrskavičave čaure koji štiti glaveni region </li></ul></ul><ul><ul><li>Venac pipaka sa pijavkama oko usta za hvatanje plena ili kretanje (puzanje) </li></ul></ul>
 33. 33. <ul><ul><li>LOKOMOCIJA </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kreću se pomoću mlaznog pogona. Karakterističan organ LEVAK </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>ODBRANA </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>MASTILJAVA KESA </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>LUMINISCENCIJA </li></ul></ul>
 34. 34. Class is: Cephalopoda - glavonošci Octopus briareus Nautilus sp.
 35. 35. Class is: Cephalopoda - glavonošci Octopus luteus Sepioteuthis sepioidea
 36. 36. Class is: Cephalopoda - glavonošci Sepia latimanus
 37. 37. Class is: Scaphopoda
 38. 38. Literatura <ul><li>Biblioteka Planeta Zemlja i život na njoj, Čovek i životinjski svet,ZUNS i Srpsko biološko društvo, Beograd, 1987. </li></ul><ul><li>Dogelj, V,A: Zoologija beskičmenjaka, Naučna knjiga, beograd, 1971. </li></ul><ul><li>Krunić, M: Zoologija invertebrata 1, Naučna knjiga, Beograd, 1977. </li></ul><ul><li>Krunić, M: Zoologija invertebrata 2, Naučna knjiga, Beograd, 1979. </li></ul><ul><li>Mariček, Magdalena, Ćurčić, B, Radović, I: Specijalna zoologija, Naučna knjiga, Beograd, 1986. </li></ul><ul><li>Matoničkin, I, Habdija, I, Primc - Habdija, B: Beskralješnjaci - bilogija nižih avertebrata, Školska knjiga, Zagreb, 1998. </li></ul><ul><li>Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986. </li></ul><ul><li>Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos *Novi Sad, Beograd, 2001. </li></ul><ul><li>Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995. </li></ul><ul><li>Petrov, Brigita, Radović, I,Miličić, Dragana, Petrov, I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum), Biološki fakultet, Beograd, 2000 </li></ul>

×