Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Puzevi

21,804 views

Published on

 • Be the first to comment

Puzevi

 1. 1. t ip Mollusca mekušci
 2. 2. Opšte odlike grupe: <ul><li>1. Filogenetski veoma stara i raznovrsna grupa beskičmenjaka, po brojnosti odmah iza zglavkara (oko 100000 vrsta) </li></ul><ul><li>2 . Definišemo ih kao nesegmentisane celomske protostomije. </li></ul><ul><li>3 . Stanovnici slatke ili slane vode (u bentosu ili nektonu), manji broj živi na vlažnom zemljištu, a ima i parazita </li></ul><ul><li>4. Telo im je mekano (lat. molis – mekan), bilateralno simetrično (samo su puževi sekundarno asimetrični ) </li></ul>
 3. 3. <ul><li>5 . Hipotetički, telo im je građeno od: </li></ul><ul><li>glave (sa pipcima na kojim su smešteni čulo dodira i čulo vida, usnim otvorom i trenicom u njemu) </li></ul><ul><li>stopala – organ građen iz poprečnoprugastih mišića </li></ul><ul><li>utrobne kese (trupa) u kojoj su smešteni mnogi unutrašnji organi </li></ul><ul><li>Plaštanog nabora (plašta) koji sa utrobnom kesom obrazuje plaštanu duplju. U njoj su smeštene škrge (vodeni mekušci), ili zid plašta zadebljava, postaje sunđerast i daje pluća (kopneni). Pored toga, u ovu duplju se izlivaju i izvodni kanali polnih, mokraćnih puteva kao i analni otvor. </li></ul><ul><li>Ljušture (građene od organskih i neorganskih materija – CaCO3) , izlučuje je plašt </li></ul>
 4. 4. Organski sistemi: <ul><li>Nervni sistem: ganglionaran (4 para ganglija: glavene, pedalne, utrobne, bočne) </li></ul><ul><li>Čulni sistem: dobro razvijen (čulo vida, dodira, hemoreceptori, čulo ravnoteže) </li></ul><ul><li>Crevni sistem: usta, ždrelo sa trenicom i pljuvačnim žlezdama, jedn j ak, želudac, jetra,tanko i debelo crevo, analni otvor </li></ul>
 5. 5. Respiratorni sistem <ul><li>U plaštanoj duplji su smeštene škrge (vodeni mekušci), ili zid plašta zadebljava, postaje sunđerast i daje pluća (kopneni). Organi za disanje su kožnog, ektodermalnog porekla. </li></ul>
 6. 6. Sistem za cirkulaciju: <ul><li>Otvoren (krv se iz krvnih sudova izliva u telesne duplje - lakune, obliva unutrašnje organe, a zatim dalje odvodi krvnim sudovima. Srce je na leđnoj strani tela, smešteno u perikardijalnoj duplji (ostatak celoma). Telesna tečnost je hemolimfa plavičaste boje zbog prisustva pigmenta hemocijanina (sadrži bakar) </li></ul>
 7. 7. Ekskretorni sistem <ul><li>Čini ga bubreg građen od metanefridija . To su cevaste strukture koje s jedne strane komuniciraju sa celomskom tečnošću preko levkastog nefrostoma i iz nje izvlače produkte metabolizma, a na drugom kraju se završavaju porom koja se izliva u plaštanu duplju. </li></ul>
 8. 8. Polni sistem: <ul><li>Mogu biti hermafroditi (puževi) ili su odvojenih polova (školjke, glavonošci). Ako imaju larvu ona se naziva trohofora ili veliger, a kopneni puževi i glavonošci (sem sipe) nemaju larvu. </li></ul>
 9. 9. MEKUSCI Mollusca - Puzevi; Skoljke; Glavonosci. KLASIFIKACIJA MEKUSACA <ul><li>MONOPLACOPHORA (Monoplakofore) </li></ul><ul><li>POLYPLACOPHORA (Poliplakofore, hitoni) </li></ul><ul><li>APLACOPHORA (Aplakofore) </li></ul><ul><li>GASTROPODA (Gastropode, puzevi) </li></ul><ul><li>SCAPHOPODA (Skafopode) </li></ul><ul><li>BIVALVIA (Bivalvije, skoljke) </li></ul><ul><li>CEPHALOPODA (Cefalopode, glavonosci) </li></ul>
 10. 10. Klasa GASTROPODA <ul><li>Asimetricno telo; Ljustura iz jednog dela, jednostavna ili spiralno uvijena. Kod nekih je redukovana ili odsutna. </li></ul><ul><li>gastropoda poseduje glavu,ljusturu, plast, utrobnu kesu I stopalo. </li></ul><ul><li>Stopalo veliko i pljosnato; </li></ul><ul><li>Glava razvijena; jedan ili dva para pipaka; </li></ul><ul><li>U plastanu duplju izliva se: nefridio pora, analni otvor </li></ul><ul><li>Disu skrgama, plucima ili celom povrsinom tela; </li></ul><ul><li>Ekskretorni sistem je metanefridijalnog tipa, gradi neparni bubreg </li></ul><ul><li>Krvni sistem je otvorenog tipa, hemolimfa se krece sistemom kanala, lakuna, srce ima jednu komoru I jednu pretkomoru </li></ul><ul><li>Crevni sistem je potpun, analni otvor je u plastanoj duplji </li></ul><ul><li>Razdvojenih su polova ili dvopolni. </li></ul><ul><li>Zive u slatkim i slanim vodama i na kopnu; </li></ul><ul><li>Najveca grupa mekusaca po broju vrsta; </li></ul>
 11. 11. PUZEVI <ul><li>Ljustura iz jednog dela; kod nekih je redukovana ili iscezla (puzevi paraziti i puzevi koji plivaju); za ljusturu je pricvrscen misic pomocu koga se telo uvlaci u nju. </li></ul><ul><li>Neke vrste imaju na ledjnoj strani poklopac kojim se po ulasku puza u ljusturu zatvara ulaz ( grotlo ); uglavnom kod vodenih puzeva; kopneni puzevi u nepovoljnim uslovima izlucuju krecnu opnu koja se stvrdne i zatvara ulaz u ljusturu. </li></ul><ul><li>Dobro razvijena glava sa jednim ili dva para pipaka; na duzim pipcima su oci a pomocu kracih reaguju na dodir i miris. </li></ul><ul><li>Organi za ravnotezu u osnovi stopala; organi hemijskog cula u osnovi skrga; </li></ul><ul><li>Stopalo razvijeno, pljosnato i misicavo; kod kopnenih puzeva donja povrsina stopala prekrivena je sluznim zlezdama i trepljama; krecu se luceci sluz preko koje plivaju trepljama; stopalo vodenih puzeva je organ za plivanje (bocne ivice su prosirene). </li></ul><ul><li>Tokom evolucije puzeva doslo je do uvrtanja tela (delova tela iznad stopala); plastana duplja premestena je sa zadnjeg na prednji kraj tela a mnogi unutrasnji organi su ukrsteni, zato su puzevi asimetricne gradje . </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Puzevi se hrane razlicito; mnogi su biljojedi, neki se hrane trulim otpacima, neki su mesozderi a neki paraziti bodljokozaca. </li></ul><ul><li>Vodeni puzevi disu preko skrga ili izrastaja na telu; suvozemni puzevi, kao i slatkovodni koji su se vratili da zive u vodi, pomocu pluca; vodeni puzevi plucasi povremeno izlaze na povrsinu vode radi disanja. </li></ul><ul><li>Nervni sistem moze biti razlicit; kod najprimitivnijih sastoji se od cetiri para (dve glavene,dve utrobne,dve stopaone I dve bocne) ganglija. </li></ul><ul><li>Neki su razdvojenih polova a neki su hermafroditi; polni sistem moze biti veoma slozen sa nizom dopunskih organa; </li></ul><ul><li>Razmnozavanje vinogradarskog puza: hermafroditna zlezda u kojoj se nalaze muski i zenski polni elementi, od hermafroditne zlezde polazi odvod koji se deli na semevod i jajovod, jajovod se nastavlja u vaginu koja stoji u vezi sa meskom u kome se cuva sperma, u vaginu se uliva jedan par prstolikih zlezda koje luce pri parenju velike kolicine sluzi i jedan mesak koji se zove ljubavni tobolac u kome lezi ljubavna strela (krecnjacka igla koja se prilikom parenja ubacuje u kozu partnera i sluzi za razdrazivanje).semevod prolazi kroz kopulatorni organ,sa njim stoji u vezi zlezdani organ koji luci materije za obrazovanje paketica spermatozoida- spermatofora . Oplodjenje je unakrsno. </li></ul><ul><li>Razvice primitivnih puzeva koji zive u moru odvija se preko bilateralno simetricnih larvi. </li></ul>
 13. 15. <ul><li>Zive u slatkim i slanim vodama i na kopnu. </li></ul><ul><li>U kopnene puzeve spadaju vinogradarski i bastenski puz i puzevi golaci. </li></ul>VINOGRADARSKI PUZ BASTENSKI PUZ PUZ GOLAC
 14. 16. <ul><li>Zive u slatkim i slanim vodama i na kopnu. </li></ul><ul><li>U slatkim vodama zive barski puz, svitak i zivorodni puz. </li></ul>BARSKI PUZ
 15. 17. <ul><li>Zive u slatkim i slanim vodama i na kopnu. </li></ul><ul><li>U morima zive morsko uvo, prilepak, bodljikavi puz i mnogi morski </li></ul><ul><li>puzevi golaci. </li></ul>MORSKO UVO MORSKI PUZ GOLAC MORSKI PUZ GOLAC
 16. 18. <ul><li>- Do sada je opisano oko 35000 vrsta puzeva. </li></ul><ul><li>Neki od morskih puzeva golaca zivih boja sa brojnim izrastajima na telu ubrajaju se u najlepse zivotinje. </li></ul><ul><li>Puzevi mogu da izazovu i stetu; npr puzevi golaci u poljoprivredi. </li></ul><ul><li>Puzevi mogu biti i korisni; covek se hrani nekim vrstama (npr vinogradarskim puzem) a od ljustura drugih se prave ukrasni predmeti. </li></ul>THE END

×