Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Ad

1.1. NASTANVA JEDINICANASTANVA JEDINICA
DUPLJARI –DUPLJARI –
ŽARNJACIŽARNJACI
OPŠTE ODLIKE I HIDRAOPŠTE ODLIKE I HIDRA

Ad

DUPLJARI - ŽARNJACIDUPLJARI - ŽARNJACI
 11 000 vrsta11 000 vrsta
 U svom telu imajuU svom telu imaju žarne ćeliježarne ć...

Ad

HidraHidra
 Pre nego što nastaviš, pročitaj ovaj tekst,Pre nego što nastaviš, pročitaj ovaj tekst,
a zatim odgovori na po...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Upcoming SlideShare
Sunđeri
Sunđeri
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 28 Ad
1 of 28 Ad

More Related Content

Dupljari

 1. 1. 1.1. NASTANVA JEDINICANASTANVA JEDINICA DUPLJARI –DUPLJARI – ŽARNJACIŽARNJACI OPŠTE ODLIKE I HIDRAOPŠTE ODLIKE I HIDRA
 2. 2. DUPLJARI - ŽARNJACIDUPLJARI - ŽARNJACI  11 000 vrsta11 000 vrsta  U svom telu imajuU svom telu imaju žarne ćeliježarne ćelije koje služekoje služe za omamljivanje i hvatanje plena.za omamljivanje i hvatanje plena.  Oko usnog otvora imaju ručice koje imOko usnog otvora imaju ručice koje im služe za hvatanje plenasluže za hvatanje plena  Telo im jeTelo im je zračnozračno ((radijalnoradijalno)) simetričnosimetrično  Žive u moru i u slatkim vodamaŽive u moru i u slatkim vodama  Sistematska podelaSistematska podela: 1. HIDRE: 1. HIDRE 2. KORALI2. KORALI 3. MORSKE SASE3. MORSKE SASE 4. MEDUZE4. MEDUZE
 3. 3. HidraHidra  Pre nego što nastaviš, pročitaj ovaj tekst,Pre nego što nastaviš, pročitaj ovaj tekst, a zatim odgovori na postavljeno pitanjea zatim odgovori na postavljeno pitanje  Zašto su hidre dobile naziv po opisanomZašto su hidre dobile naziv po opisanom mitskom biću?mitskom biću? Microsoft Word Document
 4. 4. HidraHidra ZRAČNA (RADIJALNA) SIMETRIJAZRAČNA (RADIJALNA) SIMETRIJA kroz osu simetrije možemo povući punokroz osu simetrije možemo povući puno ravni simetrije koje dele organizam naravni simetrije koje dele organizam na dva jednaka deladva jednaka dela
 5. 5. HidraHidra  Građa (Građa (crtecrtež u udžbeniku )ž u udžbeniku ) - dva sloja ćelija koje su organizovane u tkiva- dva sloja ćelija koje su organizovane u tkiva 1.1. Unutrašnji slojUnutrašnji sloj (ćelije sa bičem sa hranjivom vakuolom)(ćelije sa bičem sa hranjivom vakuolom) 2.2. 2 spoljašnji sloj – koža2 spoljašnji sloj – koža (nervne ćelije, “mišićne ćelije”,(nervne ćelije, “mišićne ćelije”, žarne ćeliježarne ćelije - usni otvorusni otvor - ručiceručice - stopalostopalo - DupljaDuplja
 6. 6.  Mrežast nervni sistemMrežast nervni sistem (reaguje na promene u spoljašnjoj sredini, dodir, svetlost, temperatura...)
 7. 7. HidraHidra  IshranaIshrana: račićima, ribama, sitnim: račićima, ribama, sitnim organizmima... Plen love pomoću ručica iorganizmima... Plen love pomoću ručica i žarnih ćelijažarnih ćelija  VarenjeVarenje započinju u telesnoj dupljizapočinju u telesnoj duplji  RazmnožavanjeRazmnožavanje: bespolno (pupljenjem): bespolno (pupljenjem) polno (preko oplođenih jaja)polno (preko oplođenih jaja)
 8. 8. 2. NASTAVNA JEDINICA2. NASTAVNA JEDINICA MORSKI DUPLJARIMORSKI DUPLJARI
 9. 9. KoraliKorali  Više od 6000 vrstaViše od 6000 vrsta  Izdužen, cevasti oblikIzdužen, cevasti oblik telatela  Pričvršćeni za dnoPričvršćeni za dno  Žive u kolonijamaŽive u kolonijama (predstavnik - crveni(predstavnik - crveni koral koji je ugrožen ukoral koji je ugrožen u prirodi)prirodi)  Kameni korali izgrađujuKameni korali izgrađuju koralne grebenekoralne grebene..
 10. 10. Obalni koralni grebenObalni koralni greben Barijerni grebenBarijerni greben AtolAtol Nastajanje atolaNastajanje atola -- prisetite se šta ste učili iz geografijeprisetite se šta ste učili iz geografije --
 11. 11. 2-3 puta godišnje izbacuju gamete Smena generacija i rast kolonijaSmena generacija i rast kolonija dani ili nedelje u planktonu larve sati ili dani do prihvaćanja 1-3 godine decenije gameti – polne ćelije
 12. 12. Morske sase - vlasuljeMorske sase - vlasulje  Hrane se planktonom aliHrane se planktonom ali i drugim organizmimai drugim organizmima  Najpoznatiji predstavnici u Jadranu:Najpoznatiji predstavnici u Jadranu: -Crvena morska sasa-Crvena morska sasa -Smeđa vlasulja-Smeđa vlasulja
 13. 13. MeduzeMeduze  Isključivo morski dupljariIsključivo morski dupljari  Zvonolik oblik tijela (meduza)Zvonolik oblik tijela (meduza)  Pokretni i slobodno plivaju u vodiPokretni i slobodno plivaju u vodi  Sadrže bojeSadrže boje
 14. 14. MeduzeMeduze
 15. 15.  Stezanjem donje strane tela istiskuju vodu i tako seStezanjem donje strane tela istiskuju vodu i tako se pokreću.pokreću.  Na rubu zvona nalaze se kratke ručice sa žarnimNa rubu zvona nalaze se kratke ručice sa žarnim ćelijama, a iz sredine tela spuštaju se 4 veća nastavkaćelijama, a iz sredine tela spuštaju se 4 veća nastavka sa žarnim ćelijamasa žarnim ćelijama  U Jadranu su najpoznatijiU Jadranu su najpoznatiji Uhati klobukUhati klobuk Morska mesečinaMorska mesečina
 16. 16. MeduzeMeduze Carukia barnesi (Irukandji) The beach at Palm Cove closed to swimmers due the the hazard of Irukandji stings. Summer 1998/99
 17. 17. Građa Cnidaria
 18. 18. PIHTIJASTA MASAPIHTIJASTA MASA Kod hidre je ona tanka membrana, a kod meduzeKod hidre je ona tanka membrana, a kod meduze debeli, želatinozni središnji sloj.debeli, želatinozni središnji sloj. ISHRANA I VARENJEISHRANA I VARENJE Kada plen dotakne i nadraži žarne ćelije, one eksplodirajuKada plen dotakne i nadraži žarne ćelije, one eksplodiraju izbacivanjem žarne niti kroz koju izlazi otrov u plen.izbacivanjem žarne niti kroz koju izlazi otrov u plen. Omamljeni plen ručicama prinesu usnom otvoru gdje onOmamljeni plen ručicama prinesu usnom otvoru gdje on sklizne u duplju za varenje.sklizne u duplju za varenje. Probava je VANĆELIJSKA.Probava je VANĆELIJSKA. Razgrađene delove hrane ćelije sa bičem uvlače uRazgrađene delove hrane ćelije sa bičem uvlače u citoplazmu, stvarajući oko njih hranjivu vakuolu u kojojcitoplazmu, stvarajući oko njih hranjivu vakuolu u kojoj započinje UNUTARĆELIJSKO varenje.započinje UNUTARĆELIJSKO varenje.
 19. 19. Šta mislite – kakoŠta mislite – kako dupljari dišu?dupljari dišu? A kako izlučujuA kako izlučuju nesvarenu hranu?nesvarenu hranu?
 20. 20.  DISANJEDISANJE Nemaju diNemaju disajsajne organe – dišu celomne organe – dišu celom površinom tela. (proces difuzije)površinom tela. (proces difuzije)  IZLUČIVANJEIZLUČIVANJE Nesvarene ostatke izbacuju kroz usniNesvarene ostatke izbacuju kroz usni otvorotvor
 21. 21.  Da li si uspeo da pročitaš delove naDa li si uspeo da pročitaš delove na engleskom?engleskom?  Probaj da ih prevedeš i sa nastavnicomProbaj da ih prevedeš i sa nastavnicom engleskog proveriš da li si to dobroengleskog proveriš da li si to dobro uradio.uradio.

×