Verlossing
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Verlossing

on

 • 289 views

voorganger dhr Kamphuis

voorganger dhr Kamphuis
organist dhr Dantuma
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Statistics

Views

Total Views
289
Views on SlideShare
289
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Verlossing Verlossing Presentation Transcript

  • Welkom Voorganger dhr Kamphuis organist dhr Dantuma Thema: Verlossing
  • Lied vdd JdH 34 Dat ons loflied vrolijk rijze,
  • Dat ons loflied vrolijk rijze, dat het klinke tot Uw eer. Dat der kind'ren mond U prijze voor Uw gunst en goedheid Heer
  • refrein Looft de Heer! Looft de Heer! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Zingt Zijn eer!
  • Boven bidden, boven denken, hebt Gij aan ons welgedaan; neen, wij kunnen U niets schenken, neem ons staam'lend lied slechts aan.
  • refrein Looft de Heer! Looft de Heer! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Zingt Zijn eer!
  • De Eng'len en der zaal'gen koren prijzen U in 't hemelhof. Ook naar kind'ren wilt Gij horen; uit hun mond bereidt G' U lof.
  • refrein Looft de Heer! Looft de Heer! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Zingt Zijn eer!
  • Welkom Voorganger dhr Kamphuis organist dhr Dantuma Thema: Verlossing
  • JdH 21 Ere zij aan God
  • Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
  • Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
  • Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
  • Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
  • Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
  • Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
  • Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
  • Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
  • Stil gebed Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
  • JdH 399 Middelpunt van ons verlangen
  • Middelpunt van ons verlangen, Trooster van 't ontrust gemoed, Jezus, onze dankb're zangen loven Uwe liefdegloed. Gij woudt van de hemel dalen op deez' diep bedorven aard en voor ons de schuld betalen, die ons bang gemoed bezwaart.
  • Liefde, Gij moest spottaal horen, die U drong door merg en been. Ja, Gij droegt Uws Vaders toren, Gij voor allen, Gij alleen. Welk een beker moest Gij drinken op het aak'lig Golgotha! Daar liet G' U aan 't kruishout klinken, daar aanbidden w' Uw genâ!
  • Liefd in U is al ons leven; Gij, Gij zijt ons hoogste goed. Ja, Uw kruis heeft ons gegeven, wat ons eeuwig juichen doet. O, hoe zijn w aan U verbonden, Jezus, Redder, 's Vaders Zoon! Onze harten onze monden, juichen dankbaar tot Uw troon!
  • Gebed
  • JdH 801 o heilig Lam van God
  • O, heilig Lam van God, Gij hebt op Golgotha heerlijk getriomfeerd. Amen, halleluja. Gij droeg als 't Offerlam, ons aller zondeschuld en hebt tot aan het kruis Gods recht en wet vervuld. Toen riep uw liefdestem in onze nacht: Het is volbracht! Het is volbracht!
  • O, godd'lijk Levenswoord, U neem 'k gelovig aan: Gij zijt de sterke Rots, waarop ik vast kan staan. Eeuwig volmaakt is 't heil dat Gods genad' ons biedt. Grijp het, o zondaar, aan. Hij schenkt het u om niet. Wijk nu! all' eigen werk, all' eigen kracht. Het is volbracht! Het is volbracht!
  • ‘k Hoor ‘t overwinningswoord Als mij de satan dreigt zie ‘k opde sterke Held. voor Wie hij vliedt en zwijgt. Jezus verloste mij. toen Hij voor allen leed ‘t Woord, dat Hij stervend riep, zij nu mijn zegelkreet. nimmermeer wijk ik nu voor ‘s vijands macht: Het is volbracht! Het is volbracht!
  • Jezus, in U verblijd, zing 'k U mijn leven lang! Ja, in all' eeuwigheid, prijst U mijn lofgezang. 'k Ben nu gerecht en rein door 't heilig offerbloed. 'k Leef in de zonneschijn Heer, van uw liefdegloed. Eer zij het Lam dat riep, toen 't werd geslacht: Het is volbracht! Het is volbracht!
  • Lezen Lev. 1 : 1 t/m 6 Wetten voor het brandoffer
  • 1 De HEERE riep Mozes en sprak tot hem vanuit de tent van ontmoeting: 2 Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: Wanneer iemand van u de HEERE een offergave wil aanbieden, moet u uw offergave aanbieden van het vee, van de runderen en van het kleinvee.
  • 3 Als zijn offergave een brandoffer van runderen is, moet hij een mannetje zonder enig gebrek aanbieden. Hij moet dat bij de ingang van de tent van ontmoeting aanbieden om een welgevallen voor zich te vinden voor het aangezicht van de HEERE.
  • 4 Daarna moet hij zijn hand op de kop van het brandoffer leggen, zodat het hem ten goede zal komen door verzoening voor hem te bewerken. 5 Dan moet hij het jonge rund slachten voor het aangezicht van de HEERE. En de zonen van Aäron, de priesters,
  • moeten het bloed aanbieden en het bloed sprenkelen rondom op het altaar dat bij de ingang van de tent van ontmoeting is. 6 Daarna moet hij de huid van het brandoffer afstropen en het in stukken verdelen.
  • JdH 809 – 1, 2, 3 op het Gods Lam rust mijn ziele
  • Op het Godslam rust mijn ziele, Vol bewond'ring bidt zij aan; Alle, alle mijne zonden Heeft Zijn zoenbloed weggedaan.
  • Zalig rustoord! zoete vrede Vult mijn hart en blijft het bij Hij, in Wie God Zelf kan rusten Is het rustpunt ook voor mij.
  • Ruste vond hier mijn geweten, Want Zijn bloed - o heilfontein! Heeft van alle mijne zonden Mij gewassen blank en rein.
  • Verlossing
  • JdH 809 – 4, 5, 6 Met de vrede Gods is 't harte,
  • 4 Met de vrede Gods is 't harte, Ga ik hier door smart en strijd; Eeuw'ge rust vind ik daarboven, In des Godlams heerlijkheid.
  • 5 Daar zal Hem mijn oog aanschouwen, Hem, Wiens liefde mij verkwikt; Hem Wiens trouw mij hier geleidde, Wiens genâ mij heil beschikt.
  • 6 Daar bezingen Zijne lïefde, Duur gekochten door Zijn bloed; Daar is Sions zaal'ge ruste, 't Eindloos loflied, 't eeuwig goed!
  • Gebed
  • Collecte 1ste evangelisatie 2de kerk
  • JdH 603 – 1, 2 Vrede van God,
  • Vrede van God (Opw 602) t. & m. J. Bronsveld
  • Vrede van God (Opw 602) t. & m. J. Bronsveld
  • zegen JdH 603 – 3
  • Vrede van God (Opw 602) t. & m. J. Bronsveld