zondag 7 nov 2010, 09.30 uur

387 views

Published on

voorganger ds Huitema
organist dhr J de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl
of www.audioserver.nl

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
387
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

zondag 7 nov 2010, 09.30 uur

 1. 1. Welkom Voorganger ds Huitema Organist Johannes de Vries
 2. 2. VDD opw 311 'k Heb geloofd en daarom zing ik,
 3. 3. 'k Heb geloofd en daarom zing ik, daarom zing ik van gena. Van ontferming en verlossing, door het bloed van Golgotha. Daarom zing ik U, die stervend alles, alles hebt volbracht. Lam Gods, dat de zonden wegneemt, Lam van God, voor ons geslacht.
 4. 4. 'k Heb geloofd in U, wie d'aarde met haar doornen heeft gekroond, maar die nu, gekroond met ere, aan Gods rechterzijde troont. U, aan wiens doorboorde voeten, eenmaal in het gans heelal, hier, daarboven en hieronder, alle knie zich buigen zal.
 5. 5. Ja, 'k geloof en daarom zing ik, daarom zing ik U ter eer, 's werelds Heiland, Hogepriester, aller heren Opperheer! Zoon van God en Zoon des mensen, o, kom spoedig in uw kracht, op des hemels wolken weder! Kom, Heer Jezus, kom, ik wacht.
 6. 6. Welkom Voorganger ds Huitema Organist Johannes de Vries
 7. 7. Opw 352 – 1, 2 Christus, onze Heer, verrees,
 8. 8. Christus, onze Heer, verrees, halleluja! Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja! Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja! bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!
 9. 9. Prijst nu Christus in ons lied, halleluja! Die in heerlijkheid gebiedt, halleluja! Die aanvaardde kruis en graf, halleluja! Dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja!
 10. 10. Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 11. 11. Gebed om verootmoediging Genadeverkondiging G 436 – 5, 6, 7
 12. 12. 5 Dit vertroost mij, geeft mij moed: Zijn mijn zonden als scharlaken, Hij zal door zijn kostbaar bloed wit als sneeuw mijn leven maken. Hij zal mij terzijde staan: Jezus neemt de zondaars aan.
 13. 13. 6 Hoe 't geweten spreekt in mij, hoe de wet mij aan wil klagen, Die mij oordeelt, spreekt mij vrij, Hij heeft zelf mijn schuld gedragen, en mijn zonden weggedaan: Jezus neemt de zondaars aan.
 14. 14. 7 Jezus neemt de zondaars aan. Mij ook heeft Hij aangenomen, doet de hemel opengaan. Tot mijn Heiland mag ik komen, die mij troost en bij zal staan: Jezus neemt de zondaars aan.
 15. 15. Leefregel uit Galaten 6 P 150 – 1 Looft God, looft Hem overal.
 16. 16. 1 Looft God, looft Hem overal. Looft de Koning van 't heelal om zijn wonderbare macht, om de heerlijkheid en kracht van zijn naam en eeuwig wezen. Looft de daden, groot en goed, die Hij triomferend doet. Hem zij eer, Hij zij geprezen
 17. 17. Gebed om de Heilige Geest
 18. 18. Laat ons met elkander,
 19. 19. Laat ons met elkander, laat ons met elkander, zingen, prijzen, loven de Heer. Laat ons dat tezamen doen, zingen, prijzen, loven de Heer, zingen, prijzen, loven de Heer, zingen, prijzen, loven de Heer, zingen, prijzen, loven de Heer, zingen, prijzen, loven de Heer.
 20. 20. Wij gaan, tot straks!!
 21. 21. Lezen P 119 : 73 - 80
 22. 22. 73 Uw handen hebben mij gemaakt en toebereid, geef mij verstand, opdat ik uw geboden lere. 74 Zij, die U vrezen, zien mij en verheugen zich, want ik hoop op uw woord. 75 Ik weet, o HERE, dat uw oordelen gerechtigheid zijn, en dat Gij in trouw mij hebt verdrukt. 76 Laat uw goedertierenheid mij tot vertroosting zijn naar uw belofte aan uw knecht.
 23. 23. 77 Uw barmhartigheid kome over mij, opdat ik leve, want uw wet is mijn verlustiging. 78 Laten de overmoedigen beschaamd worden, omdat zij mij onverdiend verdrukten; ik overdenk uw bevelen. 79 Laten zich tot mij wenden wie U vrezen, en wie uw getuigenissen kennen. 80 Mijn hart zij onverdeeld in uw inzettingen, opdat ik niet beschaamd worde.
 24. 24. Lezen Matt 11 : 25 – 30 Jezus’ dankzegging en nodiging
 25. 25. 25 Te dien tijde hief Jezus aan en zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. 26 Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor U. 27 Alle dingen zijn Mij overgegeven door mijn Vader en niemand kent de Zoon dan de Vader,
 26. 26. en niemand kent de Vader dan de Zoon en wie de Zoon het wil openbaren. 28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; 29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
 27. 27. Preek 1.
 28. 28. P 119 – 30 Ik overpeins de diepten van uw wet,
 29. 29. 30 Ik overpeins de diepten van uw wet, laat hen tot mij zich wenden die U vrezen! In alles wat uw geest heeft ingezet moge mijn hart één en ondeelbaar wezen! Dan zal ik onbesmeurd en onbesmet uw naam in heel mijn leven laten lezen.
 30. 30. Preek 2. 79 Laten zich tot mij wenden wie U vrezen, en wie uw getuigenissen kennen.
 31. 31. P 119 – 39, 40 Hoe aangenaam is 't woord van uw verbond,
 32. 32. 39 Hoe aangenaam is 't woord van uw verbond, hoe lieflijk klinkt uw wet in onze oren. Ja, zij is mij als honing in de mond, inzicht ontvang ik, door naar haar te horen. Ik zoek uw recht, en haat uit 's harten grond het pad van hen die zich in 't kwaad verloren.
 33. 33. 40 Uw woord is als een lamp, een helder licht, een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken dat in de duisternis mijn schreden richt. Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, dat ik zal wandlen voor uw aangezicht, dat ik uw recht zal roepen van de daken.
 34. 34. Gebed Collecte 1ste voor de diaconie 2de voor eigen gemeente
 35. 35. Opw 222 in wisselzang Doorgrond mijn hart,
 36. 36. Allen Doorgrond mijn hart, en ken mijn weg, o Heer. Beproef m'en zie wat niet is tot uw eer. Is soms de weg, die 'k ga niet goed voor mij? Leid m'op de eeuw'ge weg, Heer, maak mij vrij!
 37. 37. Vrouwen O Heer, heb dank, 'k mag toch de uwe zijn. Uw dierbaar bloed wast mij van zonden rein. Doop mij met vuur, opdat 'k mij niet meer schaam. 'k Wil leven Heer, tot eer van uwe naam.
 38. 38. Mannen Zie Heer, hier ben 'k, maak mij een vat voor U, woon in mijn hart, vernieuw het, doe het nu. Verbreek mijn wil, maak m'ook van hoogmoed vrij. 'k Wil in U blijven Heer, blijf Gij in mij.
 39. 39. Allen O, heil'ge Geest, kom tot uw heerschappij, schenk een herleving en begin bij mij. Zegen uw volk, maak 't als een bruid bereid, wachtend op Jezus' komst in heerlijkheid.
 40. 40. Zegen 3 x amen
 41. 41. Vanavond 19.00 uur Ds Poot.

×