Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jong geleerd, oud gedaan

816 views

Published on

zangdienst
organist dhr Meinema
luister mee via www.kerknoordwolde.nl
of www.audioserver.nl

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jong geleerd, oud gedaan

 1. 1. <ul><li>Welkom bij deze zangdienst Organist: dhr. Meinema Thema: Jong geleerd, oud gedaan </li></ul><ul><li>Collecte: Jeugd </li></ul>
 2. 2. ELB 351
 3. 3. <ul><li>Elb. 351 Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard' en hemel prijzen U, glorie voor uw Naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, stralend Licht, Morgenster, niemand is als U. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Prijst de Vader, prijst de Zoon, prijst de Geest die in ons woont. Prijst de Koning der heerlijkheid, prijst Hem tot in eeuwigheid. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard' en hemel prijzen U, glorie voor uw Naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, stralend Licht, Morgenster, niemand is als U. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Prijst de Vader, prijst de Zoon, prijst de Geest die in ons woont. Prijst de Koning der heerlijkheid, prijst Hem tot in eeuwigheid. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Welkom bij deze zangdienst Organist: dhr. Meinema Thema: Jong geleerd, oud gedaan </li></ul><ul><li>Collecte: Jeugd </li></ul>
 8. 8. Psalm 150
 9. 9. <ul><li>Ps. 150 : 1 </li></ul><ul><li>Looft God, looft Hem overal. </li></ul><ul><li>Looft de Koning van 't heelal </li></ul><ul><li>om zijn wonderbare macht, </li></ul><ul><li>om de heerlijkheid en kracht </li></ul><ul><li>van zijn naam en eeuwig wezen. </li></ul><ul><li>Looft de daden, groot en goed, </li></ul><ul><li>die Hij triomferend doet. </li></ul><ul><li>Hem zij eer, Hij zij geprezen. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Ps. 150 : 2 </li></ul><ul><li>Hef, bazuin, uw gouden stem, </li></ul><ul><li>harp en fluit, verheerlijkt Hem! </li></ul><ul><li>Cither, cimbel, tamboerijn, </li></ul><ul><li>laat uw maat de maatslag zijn </li></ul><ul><li>van Gods ongemeten wezen, </li></ul><ul><li>opdat zinge al wat leeft, </li></ul><ul><li>juiche al wat adem heeft </li></ul><ul><li>tot Gods eer. Hij zij geprezen. </li></ul>
 11. 11. Welkomswoord
 12. 12. Gezang 328
 13. 13. <ul><li>Gez. 328 : 1 </li></ul><ul><li>Here Jezus, om uw woord </li></ul><ul><li>zijn wij hier bijeengekomen. </li></ul><ul><li>Laat in 't hart dat naar U hoort </li></ul><ul><li>uw genade binnenstromen. </li></ul><ul><li>Heilig ons, dat wij U geven </li></ul><ul><li>hart en ziel en heel ons leven. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Gez. 328 : 2 </li></ul><ul><li>Ons gevoel en ons verstand </li></ul><ul><li>zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, </li></ul><ul><li>als uw Geest de nacht niet bant, </li></ul><ul><li>ons niet stelt in 't licht der waarheid. </li></ul><ul><li>'t Goede denken, doen en dichten </li></ul><ul><li>moet Gij zelf in ons verrichten. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Gez. 328 : 3 </li></ul><ul><li>O Gij glans der heerlijkheid, </li></ul><ul><li>licht uit licht, uit God geboren, </li></ul><ul><li>maak ons voor uw heil bereid, </li></ul><ul><li>open hart en mond en oren, </li></ul><ul><li>dat ons bidden en ons zingen </li></ul><ul><li>tot de hemel door mag dringen. </li></ul>
 16. 16. Gebed
 17. 17. Kinderlied ELB 452
 18. 18. <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Jezus is de Goede Herder. </li></ul><ul><li>Jezus, Hij is overal. </li></ul><ul><li>Jezus is de Goede Herder, </li></ul><ul><li>brengt mij veilig naar de stal. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Elb. 452 : 1 </li></ul><ul><li>Als je 's avonds niet kunt slapen </li></ul><ul><li>en je bang in 't donker bent, </li></ul><ul><li>denk dan eens aan al die schaapjes, </li></ul><ul><li>die de Heer bij name kent. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Jezus is de Goede Herder. </li></ul><ul><li>Jezus, Hij is overal. </li></ul><ul><li>Jezus is de Goede Herder, </li></ul><ul><li>brengt mij veilig naar de stal. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Elb. 452 : 2 </li></ul><ul><li>En wanneer je soms alleen bent </li></ul><ul><li>en je hart is vol verdriet, </li></ul><ul><li>denk dan aan de goede Herder, </li></ul><ul><li>Hij vergeet zijn schaapjes niet. </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Jezus is de Goede Herder. </li></ul><ul><li>Jezus, Hij is overal. </li></ul><ul><li>Jezus is de Goede Herder, </li></ul><ul><li>brengt mij veilig naar de stal. </li></ul>
 23. 23. Kinderlied ELB 168
 24. 24. <ul><li>Elb. 168 : 1 </li></ul><ul><li>Dank U voor deze nieuwe morgen, </li></ul><ul><li>dank U voor elke nieuwe dag. </li></ul><ul><li>Dank U dat ik met al mijn zorgen </li></ul><ul><li>bij U komen mag. </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Elb. 168 : 2 </li></ul><ul><li>Dank U voor alle goede vrienden, </li></ul><ul><li>dank U, o God voor al wat leeft, </li></ul><ul><li>dank U voor wat ik niet verdiende: </li></ul><ul><li>dat U mij vergeeft. </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Elb. 168 : 4 </li></ul><ul><li>Dank U dat U in moeilijkheden, </li></ul><ul><li>dank U dat U in pijn en strijd, </li></ul><ul><li>dank U dat U in alle tijden </li></ul><ul><li>toch steeds bij ons zijt. </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Elb. 168 : 7 </li></ul><ul><li>Dank U, uw liefde kent geen grenzen, </li></ul><ul><li>dank U dat ik nu weet daarvan. </li></ul><ul><li>Dank U, o God, ik wil U danken </li></ul><ul><li>dat ik danken kan. </li></ul>
 28. 28. Schriftlezing
 29. 29. ELB 189 A
 30. 30. <ul><li>Elb. 189 : 1 </li></ul><ul><li>Vaste rots van mijn behoud, </li></ul><ul><li>als de zonde mij benauwt, </li></ul><ul><li>laat mij steunen op uw trouw, </li></ul><ul><li>laat mij rusten in uw schâuw, </li></ul><ul><li>waar het bloed, door U gestort, </li></ul><ul><li>mij de bron des levens wordt. </li></ul>
 31. 31. <ul><li>Elb. 189 : 2 </li></ul><ul><li>Jezus, niet mijn eigen kracht, </li></ul><ul><li>niet het werk, door mij volbracht, </li></ul><ul><li>niet het offer, dat ik breng, </li></ul><ul><li>niet de tranen, die ik pleng, </li></ul><ul><li>hoe ik om mijn zonden ween, </li></ul><ul><li>U kunt redden, U alleen. </li></ul>
 32. 32. <ul><li>Elb. 189 : 3 </li></ul><ul><li>Zie, ik breng voor mijn behoud, </li></ul><ul><li>U geen wierook, mirr' of goud; </li></ul><ul><li>moede kom ik, arm en naakt, </li></ul><ul><li>tot de God, die zalig maakt, </li></ul><ul><li>die de arme kleedt en voedt, </li></ul><ul><li>die de zondaar leven doet! </li></ul>
 33. 33. <ul><li>Elb. 189 : 4 </li></ul><ul><li>Eenmaal, als de stonde slaat, </li></ul><ul><li>dat dit lichaam sterven gaat, </li></ul><ul><li>als mijn ziel uit d'aardse woon </li></ul><ul><li>opklimt tot des Rechters troon, </li></ul><ul><li>Rots der eeuwen, in uw schoot </li></ul><ul><li>berg mijn ziel dan voor de dood. </li></ul>
 34. 34. Uitleg
 35. 35. Gezang 300
 36. 36. <ul><li>Gez. 300 : 1 </li></ul><ul><li>Eens, als de bazuinen klinken </li></ul><ul><li>uit de hoogte, links en rechts, </li></ul><ul><li>duizend stemmen ons omringen, </li></ul><ul><li>ja en amen wordt gezegd, </li></ul><ul><li>rest er niets meer dan te zingen, - </li></ul><ul><li>Heer, dan is uw pleit beslecht. </li></ul>
 37. 37. <ul><li>Gez. 300 : 4 </li></ul><ul><li>Als de graven openbreken </li></ul><ul><li>en de mensenstroom vangt aan </li></ul><ul><li>om de loftrompet te steken </li></ul><ul><li>en uw hofstad in te gaan: </li></ul><ul><li>Heer, laat ons dan niet ontbreken, </li></ul><ul><li>want de traagheid grijpt ons aan. </li></ul>
 38. 38. <ul><li>Gez. 300 : 5 </li></ul><ul><li>Mensen, komt uw lot te boven, </li></ul><ul><li>wacht na dit een ander uur, </li></ul><ul><li>gij moet op het wonder hopen </li></ul><ul><li>dat gij oplaait als een vuur, </li></ul><ul><li>want de Geest zal ons bestoken, </li></ul><ul><li>nieuw wordt alle creatuur. </li></ul>
 39. 39. <ul><li>Gez. 300 : 6 </li></ul><ul><li>Van die dag kan niemand weten, </li></ul><ul><li>maar het woord drijft aan tot spoed, </li></ul><ul><li>zouden wij niet haastig eten, </li></ul><ul><li>gaandeweg Hem tegemoet, </li></ul><ul><li>Jezus Christus, gistren, heden, </li></ul><ul><li>komt voor eens en komt voor goed! </li></ul>
 40. 40. Gedicht
 41. 41. Gezang 304
 42. 42. <ul><li>Gez. 304 : 1 </li></ul><ul><li>God is getrouw, zijn plannen falen niet, </li></ul><ul><li>Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. </li></ul><ul><li>Die 't heden kent, de toekomst overziet, </li></ul><ul><li>laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; </li></ul><ul><li>en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, volvoert zijn hand. </li></ul>
 43. 43. <ul><li>Gez. 304 : 2 </li></ul><ul><li>De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, </li></ul><ul><li>zijn heerschappij omvat de loop der tijden; </li></ul><ul><li>een sterke hand, die nooit heeft misgetast, </li></ul><ul><li>blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; </li></ul><ul><li>de adem zijner lippen overmant </li></ul><ul><li>de tegenstand. </li></ul>
 44. 44. <ul><li>Gez. 304 : 3 </li></ul><ul><li>De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt, </li></ul><ul><li>doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; </li></ul><ul><li>Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, </li></ul><ul><li>heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; </li></ul><ul><li>Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land </li></ul><ul><li>als Gods gezant. </li></ul>
 45. 45. Gebed
 46. 46. ELB 187
 47. 47. <ul><li>Elb. 187 : 1 </li></ul><ul><li>'t Scheepke onder Jezus'hoede, </li></ul><ul><li>met zijn kruisvlag hoog in top, </li></ul><ul><li>neemt als arke der verlossing </li></ul><ul><li>allen, die in nood zijn, op. </li></ul><ul><li>Al staat de zee ook hol en hoog </li></ul><ul><li>en zweept de storm ons voort, </li></ul><ul><li>wij hebben's Vaders Zoon aan boord </li></ul><ul><li>en veilig strand voor 't oog. </li></ul>
 48. 48. <ul><li>Elb. 187 : 2 </li></ul><ul><li>Zon, bestraal het kleine scheepke; </li></ul><ul><li>winden, stuwt het zacht vooruit; </li></ul><ul><li>golven, draagt het naar de verten, </li></ul><ul><li>waar Gods einder zich ontsluit. </li></ul><ul><li>Dat nooit 't geloof bezwijken moog'; </li></ul><ul><li>God houdt zich aan zijn woord; </li></ul><ul><li>wij hebben 's Vaders Zoon aan boord </li></ul><ul><li>en veilig strand voor't oog. </li></ul>
 49. 49. <ul><li>Elb. 187 : 3 </li></ul><ul><li>Zie, o zondaar, hoe de kruisvlag </li></ul><ul><li>wappert boven d'oceaan! </li></ul><ul><li>Kom tot Jezus; wie Hem volgen, </li></ul><ul><li>kan geen storm ooit doen vergaan. </li></ul><ul><li>Wij wenden ons tot God omhoog: </li></ul><ul><li>'O Heer, geleid ons voort!' </li></ul><ul><li>Wij hebben's Vaders Zoon aan boord </li></ul><ul><li>en veilig strand voor 't oog! </li></ul>
 50. 50. Collecte 1 e Collecte: Jeugd 2 e Collecte: Kerk
 51. 51. ELB 191
 52. 52. <ul><li>Elb. 191 : 1 </li></ul><ul><li>Veilig in Jezus' armen, </li></ul><ul><li>veilig aan Jezus' hart; </li></ul><ul><li>daar in zijn teer erbarmen, </li></ul><ul><li>daar rust mijn ziel van smart. </li></ul><ul><li>Hoor, 't is het lied der eng'len, </li></ul><ul><li>zingend van liefd' en vree, </li></ul><ul><li>ruisend uit 's hemels zalen, </li></ul><ul><li>over de glazen zee. </li></ul><ul><li>Veilig in Jezus' armen, </li></ul><ul><li>veilig aan Jezus' hart; </li></ul><ul><li>daar in zijn teer erbarmen, </li></ul><ul><li>daar rust mijn ziel van smart. </li></ul>
 53. 53. <ul><li>Elb. 191 : 2 </li></ul><ul><li>Veilig in Jezus' armen, </li></ul><ul><li>vrij bij mijn Heer en Borg, </li></ul><ul><li>vrij van 't gewoel der wereld, </li></ul><ul><li>vrij van verdriet en zorg; </li></ul><ul><li>vrij van de vrees en twijfel, </li></ul><ul><li>vrij van der zonden macht; </li></ul><ul><li>nog slechts een weinig lijden, </li></ul><ul><li>nog slechts een korte nacht. </li></ul><ul><li>Veilig in Jezus' armen, </li></ul><ul><li>vrij bij mijn Heer en Borg, </li></ul><ul><li>vrij van 't gewoel der wereld, </li></ul><ul><li>vrij van verdriet en zorg. </li></ul>
 54. 54. <ul><li>Elb. 191 : 3 </li></ul><ul><li>Jezus, mijn dierb're toevlucht, </li></ul><ul><li>Jezus, Gij stierft voor mij! </li></ul><ul><li>Dat op die rots der eeuwen, </li></ul><ul><li>eeuwig mijn hope zij. </li></ul><ul><li>Heer, laat mij lijdzaam wachten, </li></ul><ul><li>totdat het duister vliedt, </li></ul><ul><li>en 't oog aan gindse kusten </li></ul><ul><li>uw heillicht gloren ziet. </li></ul><ul><li>Jezus, mijn dierb're toevlucht, </li></ul><ul><li>Jezus, Gij stierft voor mij! </li></ul><ul><li>Dat op die rots der eeuwen, </li></ul><ul><li>eeuwig mijn hope zij. </li></ul>
 55. 55. Zegen
 56. 56. ELB 275
 57. 57. <ul><li>Elb. 275 : 1 </li></ul><ul><li>'k Heb geloofd en daarom zing ik, </li></ul><ul><li>daarom zing ik van gena, </li></ul><ul><li>van ontferming en verlossing </li></ul><ul><li>door het bloed van Golgotha. </li></ul><ul><li>Daarom zing ik U, die stervend </li></ul><ul><li>alles, alles hebt volbracht; </li></ul><ul><li>Lam Gods, dat de zonde wegneemt, </li></ul><ul><li>Lam van God voor ons geslacht. </li></ul>
 58. 58. <ul><li>Elb. 275 : 3 </li></ul><ul><li>'k Heb geloofd in U, wien d'aarde </li></ul><ul><li>met haar doornen heeft gekroond, </li></ul><ul><li>maar die nu, gekroond met ere, </li></ul><ul><li>aan Gods rechterzijde troont; </li></ul><ul><li>U, aan wiens doorboorde voeten </li></ul><ul><li>eenmaal in het gans heelal, </li></ul><ul><li>Heer, daarboven, hier beneden, </li></ul><ul><li>alle knie zich buigen zal. </li></ul>
 59. 59. <ul><li>Elb. 275 : 4 </li></ul><ul><li>Ja, 'k geloof en daarom zing ik, </li></ul><ul><li>daarom zing ik, U ter eer, </li></ul><ul><li>'s werelds Heiland, Hogepriester, </li></ul><ul><li>aller heren Opperheer. </li></ul><ul><li>Zoon van God en Zoon des mensen, </li></ul><ul><li>o, kom spoedig in uw kracht </li></ul><ul><li>op des hemels wolken weder! </li></ul><ul><li>Kom, Heer Jezus, kom, ik wacht. </li></ul>
 60. 60. <ul><li>Bedankt voor uw aanwezigheid en wel thuis Vanavond: </li></ul><ul><li>Voorganger: Ds. Huitema </li></ul><ul><li>Organist: dhr. Meinema Thema: Jezus is onze barmhartige hogepriester. </li></ul><ul><li>Collecte: Jeugd </li></ul>

×