Welkom
Noordwolde zingt met ……
Online!!!!
Opw 573
Heer, U bent welkom
Band Online
Opwekking 573 – We zijn hier bij
elkaar
Opwekking 573: We zijn hier bij elkaar
We zijn hier bij elkaar
om de koning te ontmoeten.
We zijn hier bij elkaar
om te er...
Refrein:
Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, grote koning.
Wij heffen onze handen op
naar de God van alle eeuwen.
...
We zijn hier bij elkaar
om de koning te ontmoeten.
We zijn hier bij elkaar
om te eren onze Heer.
We zijn hier bij elkaar
o...
Refrein:
Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, grote koning.
Wij heffen onze handen op
naar de God van alle eeuwen.
...
Welkom
Noordwolde zingt met ……
Online!!!!
Welkom / mededelingen
Gebed
Opw 720
God maakt vrij
Band Online

Opwekking 720 – God maakt vrij
Opwekking 720: God maakt vrij
2x:
In de naam van de Vader,
in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest voor Uw troon,
...
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee...
In de naam van de Vader,
in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest voor Uw troon,
zijn wij hier gekomen en verhogen ...
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee...
Refrein:
God maakt vrij, God maakt vrij
in die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij...
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee...
Refrein:
God maakt vrij, God maakt vrij
in die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij
Opw 689
Spreek o Heer
Band Online
Opwekking 689 – Spreek o
Heer, door Uw heilig Woord
Opwekking 689: Spreek o Heer, door Uw heilig
Woord
Spreek, o Heer, door uw heilig woord,
dat ons hart U hoort en verzadigd...
Leer ons Heer, uw volmaakte weg,
echte need'righeid en gehoorzaamheid.
Toets ons hart en ons denken nu,
in het heilig vuur...
Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,
laat de diepten zien van uw plan met ons.
Woord dat klonk voor de tijd begon,
onze ...
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk,
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons,
wat uw ha...
Opw 733
Tienduizend redenen
Band Online
Opwekking 733 – Tienduizend
redenen
Opwekking 733: Tienduizend redenen
De zon komt op, maakt de morgen
wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat ...
Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verhee...
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
ti...
En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zinge...
Happy day
Band Online – Happy Day
The greatest day in history,
Death is beaten
You have rescued me
Sing it out Jesus is alive
The empty cross,
The empty gra...
Oh happy day, happy day
You washed my sin away
Oh happy day, happy day
I'll never be the same
Forever I am changed
When I stand, in that place
Free at last, meeting face to face
I am Yours Jesus You are mine
Endless joy, perfect peace
Ea...
Oh what a glorious day
What a glorious way
That You have saved me
Oh what a glorious day
What a glorious name
Oh happy day, happy day
You washed my sin away
Oh happy day, happy day
I'll never be the same
Forever I am changed
Opw 334
Heer, Uw licht
Band Online
Opwekking 334 – Heer Uw licht en Uw
liefde schijnen.
Opwekking 334: Heer uw licht en uw liefde
schijnen
Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijne...
Kom, Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons Uw vuur.
Zend Uw rivier, laat Uw heil
he...
Heer, 'k wil komen in Uw nabijheid.
Uit de schaduwen in Uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toe...
Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt Uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaak...
Opw 277 / 281
Machtig God / als een hert
Band Online
Opwekking 277 - Machtig God, sterke Rots
Opwekking 281 – Als een hert dat verlangt
naar water
Opwekking 277: Machtig God, sterke Rots
Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
glorie ...
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in e...
Opwekking 281: Als een hert dat verlangt
naar water
Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U ...
Opw 626
Prachtige God
Opw. 626 – Prachtige God
Samenzang
Eindeloos, zo eindeloos, uw Liefde is zo
groot.
Het kruis sprak Uw genade uit voor mij.
‘t is nooit gezien en nooit gehoor...
Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief.
Eindeloos, zo eindeloos, uw heerlijkheid
v...
Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief.
U liet mij opnieuw Uw wonderen zien,
U lie...
Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief.
Ik zing, ik zing voor U,
Ik zing, ik zing ...
Opw 640
Mijn hulp is van U Heer
Band Online
Opwekking 640 – Mijn hulp is van
U, Heer
Opwekking 640: Mijn hulp is van U, Heer
Ik hef mijn ogen op naar de bergen
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen o...
Mijn hulp is van U Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn Beschermer,
die over ...
Wat kan mij gebeuren
door zon of door maan.
U bent mijn schaduw
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven,
mijn komen en g...
Ik hef mijn ogen op naar de bergen
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U Heer,
Die mij bij zal staan.
Mijn hulp is van U Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val
U bent mijn Beschermer
die over mi...
Wat kan mij gebeuren,
door zon of door maan?
U bent mijn schaduw
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven,
mijn komen en ...
Opw 680
Mijn Redder
Band Online

Opwekking 680 – Mijn Redder
Opwekking 680: Mijn Redder
Iedereen zoekt naar liefde,
trouw die nooit teleurstelt;
geef Uw genade Heer.
Iedereen zoekt ve...
Refrein:
Mijn Redder, bergen moeten wijken
voor Zijn geweldige kracht,
Zijn geweldige kracht.
Als redder, grote overwinnaa...
Neem mij zoals ik ben Heer
met al mijn angst en falen;
vul mijn hart opnieuw.
Ik geef mij aan U over
met alles wat ik gelo...
Refrein:
Mijn Redder, bergen moeten wijken
voor Zijn geweldige kracht,
Zijn geweldige kracht.
Als redder, grote overwinnaa...
Laat Uw licht aan heel de wereld zien,
wij zingen tot de eer
van de verrezen Heer.
Jezus laat uw licht
aan heel de wereld ...
Refrein:
Mijn Redder, bergen moeten wijken
voor Zijn geweldige kracht,
Zijn geweldige kracht.
Als redder, grote overwinnaa...
Laat Uw licht aan heel de wereld zien,
wij zingen tot de eer
van de verrezen Heer.
Jezus laat uw licht
aan heel de wereld ...
Laat Uw licht aan heel de wereld zien,
wij zingen tot de eer
van de verrezen Heer.
Jezus laat uw licht
aan heel de wereld ...
Opw 559
Open the eyes
Opwekking 559 – Schijn met Uw
licht in mijn hart Heer
Schijn met uw licht in mijn hart, Heer
Schijn met uw licht in mijn hart
Dat ik U zien zal, dat ik U zien zal (2x)
Bekleed ...
Schijn met uw licht in mijn hart, Heer
Schijn met uw licht in mijn hart
Dat ik U zien zal, dat ik U zien zal (2x)

Bekleed...
Bekleed met majesteit en macht
Stralend in de glans van Uw glorie
Vul ons met liefde en kracht
Wij zingen heilig, heilig, ...
Opw 585
Er is een dag
Band Online

Opwekking 585 – Er is een dag
Opwekking 585: Er is een dag
Er is een dag,
waar al wat leeft al lang op wacht,
een dag van blijdschap,
als heel de schepp...
Er klinkt geschal,
wanneer de graven opengaan
en doden opstaan,
voor eeuwig levend door zijn kracht.
Hun aardse tent
wordt...
Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer...
Dus kijk omhoog
en zie wat nog verborgen is,
maar wat beloofd is,
dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,
weet dat...
2x:
Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit ...
Band Online
Ik geloof
Band Online

Ik geloof
Band Online: Ik geloof
Ook al vind je t´moeilijk te geloven en je weet
niet goed meer wat te doen.
Laat buiten de stormwin...
Refrein:
Want je kunt niet alles weten, maar één ding weet ik
zeker, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof,
ik geloof...
En als je ’s morgens op staat is Hij bij je,
en Hij gaat dan ook weer met je mee.
Leg dan je leven in Zijn hand, vertrouw ...
Refrein:
Want je kunt niet alles weten, maar één ding weet ik
zeker, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof,
ik geloof...
Er gebeurt veel in de wereld,
en ons geloof wordt soms wel lastig.
Je wilt goed doen, maar dat valt niet altijd mee.
Maar ...
En dan zal Hij zeggen, voel je bij Mij thuis,
Ik zal van je houden.
Ik droeg voor jou het kruis,
Want de Heer wil bij je h...
Refrein: (2 x)
Want je kunt niet alles weten, maar één ding weet ik
zeker, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof,
ik ...
Opw 669
Adonai
Band Online

Opwekking 669 - Adonai
Opwekking 669: Adonai
Heer van de eeuwigheid
laat ons uw glorie zien.
Heer over hemel en aard,
God van Israël.
Kom in Uw w...
Adonai, Adonai,
dan buigt elke knie
voor de hoogste Heer.
Adonai, Adonai,
dan juicht elke tong:
U alleen bent Heer!
Adonai
Zie jeruzalem wacht,
heft haar lofzang omhoog,
alle poorten zien uit
naar de dag dat U komt.
En hoor hoe sion zingt,
gezeg...
Adonai, Adonai,
dan buigt elke knie
voor de hoogste Heer.
Adonai, Adonai,
dan juicht elke tong:
U alleen bent Heer!
Adonai
U bent Heer over al wat leeft,
U bent Heer over al wat leeft (4x)
Adonai, Adonai,
dan buigt elke knie
voor de hoogste Heer...
Danken
collecte 1ste kindertehuis Horeb
2de eigen gemeente
Opw 148
Gods volk wordt uitgeleid
Opwekking 148
Gods volk wordt uitgeleid
Gods volk wordt uitgeleid,
zij gaat met vreugde voort,
en de bergen en heuv'len juichen rondom haar.
Alles zingt erbij, ze...
Dankwoord
en wel thuis.
Noordwolde zingt met ..... Online
Noordwolde zingt met ..... Online
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Noordwolde zingt met ..... Online

376 views

Published on

Noordwoldezingt met .... gospelband Online
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
376
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Noordwolde zingt met ..... Online

 1. 1. Welkom Noordwolde zingt met …… Online!!!!
 2. 2. Opw 573 Heer, U bent welkom
 3. 3. Band Online Opwekking 573 – We zijn hier bij elkaar
 4. 4. Opwekking 573: We zijn hier bij elkaar We zijn hier bij elkaar om de koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En wij prijzen en aanbidden Hem, Jezus onze Heer!
 5. 5. Refrein: Heer, U bent welkom, welkom, U bent welkom, grote koning. Wij heffen onze handen op naar de God van alle eeuwen. Heer, U bent welkom, welkom, U bent welkom, Zoon van God. Wij richten heel ons hart op U, U bent welkom in ons midden.
 6. 6. We zijn hier bij elkaar om de koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En wij prijzen en aanbidden Hem, Jezus onze Heer!
 7. 7. Refrein: Heer, U bent welkom, welkom, U bent welkom, grote koning. Wij heffen onze handen op naar de God van alle eeuwen. Heer, U bent welkom, welkom, U bent welkom, Zoon van God. Wij richten heel ons hart op U, U bent welkom in ons midden.
 8. 8. Welkom Noordwolde zingt met …… Online!!!!
 9. 9. Welkom / mededelingen Gebed
 10. 10. Opw 720 God maakt vrij
 11. 11. Band Online Opwekking 720 – God maakt vrij
 12. 12. Opwekking 720: God maakt vrij 2x: In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest voor Uw troon, zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam. U geeft ons genade, U roepen wij aan.
 13. 13. Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. Heel de wereld ziet het: God maakt vrij, God maakt vrij in die hoop leven wij.
 14. 14. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest voor Uw troon, zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam. U geeft ons genade, U roepen wij aan.
 15. 15. Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. Heel de wereld ziet het:
 16. 16. Refrein: God maakt vrij, God maakt vrij in die hoop leven wij. Ons verdriet wordt een lied. God maakt vrij, God maakt vrij.
 17. 17. Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet het:
 18. 18. Refrein: God maakt vrij, God maakt vrij in die hoop leven wij. Ons verdriet wordt een lied. God maakt vrij, God maakt vrij
 19. 19. Opw 689 Spreek o Heer
 20. 20. Band Online Opwekking 689 – Spreek o Heer, door Uw heilig Woord
 21. 21. Opwekking 689: Spreek o Heer, door Uw heilig Woord Spreek, o Heer, door uw heilig woord, dat ons hart U hoort en verzadigd wordt. Zaai uw woord, plant het diep in ons, en verander ons naar uw evenbeeld, zodat Christus licht in ons zichtbaar is, onze daden maakt tot getuigenis. Spreek, o Heer, en voltooi in ons, wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.
 22. 22. Leer ons Heer, uw volmaakte weg, echte need'righeid en gehoorzaamheid. Toets ons hart en ons denken nu, in het heilig vuur van uw zuiverheid. In geloof zien wij dan uw majesteit, en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid. Woord van hoop, dat ons leven deed, overwinning geeft over ongeloof.
 23. 23. Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, laat de diepten zien van uw plan met ons. Woord dat klonk voor de tijd begon, onze vaste grond tot in eeuwigheid. Uw genade geeft ons de zekerheid: al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk, en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. Spreek, o Heer, en voltooi in ons, wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.
 24. 24. Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk, en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. Spreek, o Heer, en voltooi in ons, wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.
 25. 25. Opw 733 Tienduizend redenen
 26. 26. Band Online Opwekking 733 – Tienduizend redenen
 27. 27. Opwekking 733: Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt.
 28. 28. Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.
 29. 29. Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; tienduizend redenen tot dankbaarheid. Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.
 30. 30. En op die dag, als mijn kracht vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. Refrein 2x: Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.
 31. 31. Happy day
 32. 32. Band Online – Happy Day
 33. 33. The greatest day in history, Death is beaten You have rescued me Sing it out Jesus is alive The empty cross, The empty grave Life eternal You have won the day Shout it out Jesus is alive He's alive
 34. 34. Oh happy day, happy day You washed my sin away Oh happy day, happy day I'll never be the same Forever I am changed
 35. 35. When I stand, in that place Free at last, meeting face to face I am Yours Jesus You are mine Endless joy, perfect peace Earthly pain finally will cease Celebrate Jesus is alive He's alive
 36. 36. Oh what a glorious day What a glorious way That You have saved me Oh what a glorious day What a glorious name
 37. 37. Oh happy day, happy day You washed my sin away Oh happy day, happy day I'll never be the same Forever I am changed
 38. 38. Opw 334 Heer, Uw licht
 39. 39. Band Online Opwekking 334 – Heer Uw licht en Uw liefde schijnen.
 40. 40. Opwekking 334: Heer uw licht en uw liefde schijnen Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen waar U bent zal de nacht verdwijnen. Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. Levend Woord, ja Uw waarheid bevrijdt ons. Schijn in mij, schijn door mij.
 41. 41. Kom, Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid. Kom heil'ge Geest, stort op ons Uw vuur. Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard' vervullen. Spreek, Heer, Uw woord: dat het licht overwint.
 42. 42. Heer, 'k wil komen in Uw nabijheid. Uit de schaduwen in Uw heerlijkheid. Door het bloed mag ik U toebehoren. Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen. Schijn in mij, schijn door mij. Kom, Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid. Kom heil'ge Geest, stort op ons Uw vuur. Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard' vervullen. Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.
 43. 43. Staan wij oog in oog met U Heer. Daalt Uw stralende licht op ons neer. Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. U volmaakt wie volkomen zich geven. Schijn in mij, schijn door mij. Kom, Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid. Kom heil'ge Geest, stort op ons Uw vuur. Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard' vervullen. Spreek, Heer, Uw woord: dat het licht overwint.
 44. 44. Opw 277 / 281 Machtig God / als een hert
 45. 45. Band Online Opwekking 277 - Machtig God, sterke Rots Opwekking 281 – Als een hert dat verlangt naar water
 46. 46. Opwekking 277: Machtig God, sterke Rots Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard' en hemel prijzen U, glorie voor Uw naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, stralend Licht, Morgenster, niemand is als U.
 47. 47. Prijst de Vader, prijst de Zoon. Prijst de Geest, die in ons woont. Prijst de Koning der heerlijkheid. Prijst Hem tot in eeuwigheid.
 48. 48. Opwekking 281: Als een hert dat verlangt naar water Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan U alleen geef ik mij geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.
 49. 49. Opw 626 Prachtige God
 50. 50. Opw. 626 – Prachtige God Samenzang
 51. 51. Eindeloos, zo eindeloos, uw Liefde is zo groot. Het kruis sprak Uw genade uit voor mij. ‘t is nooit gezien en nooit gehoord, door niemand echt beseft; hoe prachtig en hoe liefdevol U bent!
 52. 52. Prachtige God, ik zing. Prachtige God, ik aanbid. Prachtige God, ik heb U lief. Eindeloos, zo eindeloos, uw heerlijkheid verschijnt en ieder kan Uw machtig werk nu zien. De Grootsheid van Uw majesteit maakt dat mijn hart weer zingt hoe krachtig en hoe weergaloos U bent!
 53. 53. Prachtige God, ik zing. Prachtige God, ik aanbid. Prachtige God, ik heb U lief. U liet mij opnieuw Uw wonderen zien, U liefde veroverde mij. Want niets op de wereld is ooit zo mooi als U. 2x
 54. 54. Prachtige God, ik zing. Prachtige God, ik aanbid. Prachtige God, ik heb U lief. Ik zing, ik zing voor U, Ik zing, ik zing voor U, Ik zing, ik zing voor U, Prachtige God. Prachtige God, ik zing. Prachtige God, ik aanbid. Prachtige God, ik heb U lief.
 55. 55. Opw 640 Mijn hulp is van U Heer
 56. 56. Band Online Opwekking 640 – Mijn hulp is van U, Heer
 57. 57. Opwekking 640: Mijn hulp is van U, Heer Ik hef mijn ogen op naar de bergen waar komt mijn hulp vandaan? Ik hef mijn ogen op naar U Heer, Die mij bij zal staan.
 58. 58. Mijn hulp is van U Heer, die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn Beschermer, die over mij waakt, die niet sluimeren of slapen zal.
 59. 59. Wat kan mij gebeuren door zon of door maan. U bent mijn schaduw U bent er altijd. Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan. U beschermt mij tot in eeuwigheid mijn hulp is van U Heer.
 60. 60. Ik hef mijn ogen op naar de bergen waar komt mijn hulp vandaan? Ik hef mijn ogen op naar U Heer, Die mij bij zal staan.
 61. 61. Mijn hulp is van U Heer, die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val U bent mijn Beschermer die over mij waakt die niet sluimeren of slapen zal
 62. 62. Wat kan mij gebeuren, door zon of door maan? U bent mijn schaduw U bent er altijd. Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan. U beschermt mij tot in eeuwigheid mijn hulp is van U Heer.
 63. 63. Opw 680 Mijn Redder
 64. 64. Band Online Opwekking 680 – Mijn Redder
 65. 65. Opwekking 680: Mijn Redder Iedereen zoekt naar liefde, trouw die nooit teleurstelt; geef Uw genade Heer. Iedereen zoekt vergeving, de goedheid van een redder; de hoop van de volken.
 66. 66. Refrein: Mijn Redder, bergen moeten wijken voor Zijn geweldige kracht, Zijn geweldige kracht. Als redder, grote overwinnaar stond Jezus op uit het graf, Hij stond op uit het graf.
 67. 67. Neem mij zoals ik ben Heer met al mijn angst en falen; vul mijn hart opnieuw. Ik geef mij aan U over met alles wat ik geloof, Heer, wil ik U volgen.
 68. 68. Refrein: Mijn Redder, bergen moeten wijken voor Zijn geweldige kracht, Zijn geweldige kracht. Als redder, grote overwinnaar stond Jezus op uit het graf, Hij stond op uit het graf.
 69. 69. Laat Uw licht aan heel de wereld zien, wij zingen tot de eer van de verrezen Heer. Jezus laat uw licht aan heel de wereld zien, wij zingen tot de eer van de verrezen Heer.
 70. 70. Refrein: Mijn Redder, bergen moeten wijken voor Zijn geweldige kracht, Zijn geweldige kracht. Als redder, grote overwinnaar stond Jezus op uit het graf, Hij stond op uit het graf.
 71. 71. Laat Uw licht aan heel de wereld zien, wij zingen tot de eer van de verrezen Heer. Jezus laat uw licht aan heel de wereld zien, wij zingen tot de eer van de verrezen Heer.
 72. 72. Laat Uw licht aan heel de wereld zien, wij zingen tot de eer van de verrezen Heer. Jezus laat uw licht aan heel de wereld zien, wij zingen tot de eer van de verrezen Heer.
 73. 73. Opw 559 Open the eyes
 74. 74. Opwekking 559 – Schijn met Uw licht in mijn hart Heer
 75. 75. Schijn met uw licht in mijn hart, Heer Schijn met uw licht in mijn hart Dat ik U zien zal, dat ik U zien zal (2x) Bekleed met majesteit en macht Stralend in de glans van Uw glorie Vul ons met liefde en kracht Wij zingen heilig, heilig, heilig
 76. 76. Schijn met uw licht in mijn hart, Heer Schijn met uw licht in mijn hart Dat ik U zien zal, dat ik U zien zal (2x) Bekleed met majesteit en macht Stralend in de glans van Uw glorie Vul ons met liefde en kracht Wij zingen heilig, heilig, heilig
 77. 77. Bekleed met majesteit en macht Stralend in de glans van Uw glorie Vul ons met liefde en kracht Wij zingen heilig, heilig, heilig
 78. 78. Opw 585 Er is een dag
 79. 79. Band Online Opwekking 585 – Er is een dag
 80. 80. Opwekking 585: Er is een dag Er is een dag, waar al wat leeft al lang op wacht, een dag van blijdschap, als heel de schepping wordt bevrijd. En op die dag, dan komt de Heer en haalt zijn bruid, die rein en stralend Opgaat in zijn heerlijkheid.
 81. 81. Er klinkt geschal, wanneer de graven opengaan en doden opstaan, voor eeuwig levend door zijn kracht. Hun aardse tent wordt nu bekleed met heerlijkheid, de dood verzwolgen, overwonnen voor altijd.
 82. 82. Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken en Jezus kennen zoals Hij is, amen! Nooit meer tranen, nooit meer pijn, want wij zullen met Hem leven in zijn nabijheid, voor altijd. Amen!
 83. 83. Dus kijk omhoog en zie wat nog verborgen is, maar wat beloofd is, dat blijft in alle eeuwigheid. En als je lijdt, weet dat het maar voor even is. Als Jezus terugkomt, deel je in zijn heerlijkheid!
 84. 84. 2x: Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken en Jezus kennen zoals Hij is, amen! Nooit meer tranen, nooit meer pijn, want wij zullen met Hem leven in zijn nabijheid, voor altijd. Amen!
 85. 85. Band Online Ik geloof
 86. 86. Band Online Ik geloof
 87. 87. Band Online: Ik geloof Ook al vind je t´moeilijk te geloven en je weet niet goed meer wat te doen. Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker, want bij de Heer is ´t warm en licht en goed. Samen biddend, samen vragend, doe ik het wel goed? Hij ziet ‘t vuur van hoop en twijfel in je ogen en Hij kent je diepste angst!
 88. 88. Refrein: Want je kunt niet alles weten, maar één ding weet ik zeker, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof: U bent bij mij!
 89. 89. En als je ’s morgens op staat is Hij bij je, en Hij gaat dan ook weer met je mee. Leg dan je leven in Zijn hand, vertrouw alleen op Hem, en weet Hij laat je nooit alleen. God zegt tegen alle mensen, ‘Ik hou ook van jou’. Als je gelovig bent of dat je ’t nog niet weet, Er is één ding dat Hij niet vergeet.
 90. 90. Refrein: Want je kunt niet alles weten, maar één ding weet ik zeker, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof U bent bij mij! Ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, U bent bij mij!
 91. 91. Er gebeurt veel in de wereld, en ons geloof wordt soms wel lastig. Je wilt goed doen, maar dat valt niet altijd mee. Maar ook dan mag je weten, Hij laat je nooit meer gaan. Hij gaat nooit, nee nooit bij je vandaan! En je mag bij Hem komen, met al je pijn en zorgen. Hij wil graag dat je bij Hem hoort.
 92. 92. En dan zal Hij zeggen, voel je bij Mij thuis, Ik zal van je houden. Ik droeg voor jou het kruis, Want de Heer wil bij je horen. Hij wil altijd binnen in je zijn, Hij houdt van jou.
 93. 93. Refrein: (2 x) Want je kunt niet alles weten, maar één ding weet ik zeker, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof U bent bij mij! Ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, U bent bij mij!
 94. 94. Opw 669 Adonai
 95. 95. Band Online Opwekking 669 - Adonai
 96. 96. Opwekking 669: Adonai Heer van de eeuwigheid laat ons uw glorie zien. Heer over hemel en aard, God van Israël. Kom in Uw wijsheid en macht, vol van Uw glorie en kracht. Hoor naar de roep van ons hart, toon Uw heerlijkheid. En ieder zal U zien die komt in majesteit.
 97. 97. Adonai, Adonai, dan buigt elke knie voor de hoogste Heer. Adonai, Adonai, dan juicht elke tong: U alleen bent Heer! Adonai
 98. 98. Zie jeruzalem wacht, heft haar lofzang omhoog, alle poorten zien uit naar de dag dat U komt. En hoor hoe sion zingt, gezegend Hij die komt.
 99. 99. Adonai, Adonai, dan buigt elke knie voor de hoogste Heer. Adonai, Adonai, dan juicht elke tong: U alleen bent Heer! Adonai
 100. 100. U bent Heer over al wat leeft, U bent Heer over al wat leeft (4x) Adonai, Adonai, dan buigt elke knie voor de hoogste Heer. Adonai, Adonai, dan juicht elke tong: U alleen bent Heer! Adonai
 101. 101. Danken collecte 1ste kindertehuis Horeb 2de eigen gemeente
 102. 102. Opw 148 Gods volk wordt uitgeleid
 103. 103. Opwekking 148 Gods volk wordt uitgeleid
 104. 104. Gods volk wordt uitgeleid, zij gaat met vreugde voort, en de bergen en heuv'len juichen rondom haar. Alles zingt erbij, zelfs de bomen zijn blij en zij klappen voor hun God. En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem ... ) 3x en wij gaan vrolijk voort.
 105. 105. Dankwoord en wel thuis.

×