31 Mei 09.30 Pasterkamp

695 views
562 views

Published on

Thema Zonde, gerechtigheid en oordeel

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
695
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

31 Mei 09.30 Pasterkamp

 1. 1. Welkom op het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Pinksteren 31 mei 2009. Voorganger dhr Pasterkamp Organist dhr Meinema Thema:”Zonde, Gerechtigheid en Oordeel”
 2. 2. <ul><li>Lied voor de dienst </li></ul><ul><li>ELB 147 – 1, 2, 4, 6 </li></ul><ul><li>Heer, ik hoor van rijke zegen, </li></ul>
 3. 3. 1 Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer. Laat ook van die milde regen dropp'len vallen op mij neer. Ook op mij, ook op mij, dropp'len vallen ook op mij.
 4. 4. 2 Ga mij niet voorbij, o Vader, zie hoe mij mijn zonde smart. Trek mij met uw koorden nader, stort uw liefd' ook in mijn hart. Ook in mij, ook in mij, Stort uw liefde ook in mij.
 5. 5. 4 Wil m'o Heiland, niet voorbij gaan. Doe mij leven U nabij; zie mij zuchtend aan uw zij staan; roept Gij and'ren, roep ook mij. Ja, ook mij, ja, ook mij; roept Gij and'ren, roep ook mij.
 6. 6. 6 Ga mij niet voorbij, o Herder! Maak mij gans van zonden vrij. Vloeit de stroom van zegen verder, zegen and'ren, maar ook mij. Ja, ook mij, ja, ook mij, zegen and'ren, maar ook mij.
 7. 7. Welkom op het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Pinksteren 31 mei 2009. Voorganger dhr Pasterkamp Organist dhr Meinema Thema:”Zonde, Gerechtigheid en Oordeel”
 8. 8. <ul><li>Intochtspsalm 133 – 1, 3 </li></ul><ul><li>Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen </li></ul>
 9. 9. 1 Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen van 't zelfde huis als broeders samenwonen. Eén liefdeband houdt hen tezaam. De zegen van Gods hoog verheven naam daalt op hen neer vol zoete tederheid, als olie die den priester wijdt.
 10. 10. 3 Jeruzalem! Hier geeft de HEER zijn zegen, hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen en leven tot in eeuwigheid.
 11. 11. Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 12. 12. <ul><li>G 249 – 1, 2, 3 Wij leven van de wind </li></ul>
 13. 13. 1 Wij leven van de wind die aanrukt uit den hoge en heel het huis vervult waar knieën zijn gebogen, die doordringt in het hart, in de verborgen hof, en uitbreekt in een lied en opstijgt God ten lof.
 14. 14. 2 Wij delen in het vuur dat neerstrijkt op de hoofden, de vonk die overspringt op allen die geloven. Vuurvogel van de vloed, duif boven de Jordaan, versterk in ons de gloed, wakker het feestvuur aan.
 15. 15. 3 Wij teren op het woord, het brood van God gegeven, dat mededeelzaam is en kracht geeft en nieuw leven. Dus zegt en zingt het voort, geeft uit met gulle hand dit manna voor elk hart, dit voedsel voor elk land.
 16. 16. <ul><li>Gebed </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Kinderlied nr 8 </li></ul><ul><li>Dank u voor deze nieuwe morgen </li></ul>
 18. 18. Kinderlied <ul><li>Dank U, voor deze nieuwe morgen </li></ul><ul><li>dank U, voor deze nieuwe dag, </li></ul><ul><li>dank U, dat ik met al mijn zorgen </li></ul><ul><li>bij U komen mag </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Dank U, voor alle goede vrienden </li></ul><ul><li>dank U, o God voor al wat leeft </li></ul><ul><li>dank U, voor wat ik niet verdiende </li></ul><ul><li>dat U mij vergeeft </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Dank U, uw liefde kent geen grenzen </li></ul><ul><li>dank U, dat ik nu weet daarvan </li></ul><ul><li>dank U, o God ik wil U danken </li></ul><ul><li>dat ik danken kan </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Handelingen der apostelen </li></ul><ul><li>2 : 1 t/m13 </li></ul><ul><li>Pinksteren </li></ul>
 22. 22. Pinksteren 2 1 En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. 2 En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; 3 en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen;
 23. 23. 4 en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. 5 Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel; 6 en toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich,
 24. 24. want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. 7 En buiten zichzelf van verwondering zeiden zij: Zie, zijn niet al dezen, die daar spreken, Galileeërs? 8 En hoe horen wij hen dan een ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? 9 Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kapadocië, Pontus en Asia, 10 Frygië en Pamfylië, Egypte en de streken
 25. 25. van Libië bij Cyrene, en hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten, 11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden Gods spreken. 12 En zij waren allen buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen,
 26. 26. en zij zeiden de een tot de ander: Wat wil dit toch zeggen? 13 Maar anderen zeiden spottend: Zij hebben te veel zoete wijn gehad!
 27. 27. <ul><li>Johannes 16 : 5 t/m 15 </li></ul><ul><li>Het werk van de Trooster </li></ul>
 28. 28. Het werk van de Trooster 5 En nu ga Ik heen tot Hem, die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat Gij heen? 6 Maar omdat Ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld.
 29. 29. 7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. 8 En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; 9 van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; 10 van gerechtigheid,
 30. 30. omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet; 11 van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is. 12 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; 13 doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid;
 31. 31. want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. 14 Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. 15 Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen.
 32. 32. <ul><li>ELB 147 – 1, 3, 5 </li></ul><ul><li>Heer, ik hoor van rijke zegen, </li></ul>
 33. 33. 1 Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer. Laat ook van die milde regen dropp'len vallen op mij neer. Ook op mij, ook op mij, dropp'len vallen ook op mij.
 34. 34. 3 Heil'ge Geest, wil niet voorbij gaan. Gij geeft blinden d'ogen weer! Wil, o wil nu bij mij stilstaan. Werk in mij met kracht, o Heer! Ook in mij, ook in mij, werk ook door uw kracht in mij!
 35. 35. 5 Liefde Gods, zo rein, zo krachtig, bloed van Jezus, rijk en vrij, Gods genade, sterk en machtig, o, verheerlijk U in mij. Ook in mij, ook in mij, o, verheerlijk U in mij.
 36. 36. <ul><li>“ Zonde, Gerechtigheid, </li></ul><ul><li>Oordeel” </li></ul>
 37. 37. <ul><li>ELB 313 – 1, 3, </li></ul><ul><li>Heer, ik geef me aan U volkomen, </li></ul>
 38. 38. 1 Heer, ik geef me aan U volkomen, 'k leg myn al hier voor U neer, opdat Gij in mij zoudt wonen met uw Geest o Heer! Al de liefde van mijn harte zij U voortaan toegewijd! 'k Vrees geen moeite meer of smarte, daar Gij met mij zijt.
 39. 39. Refrein: Glorie, glorie, Halleluja! 'k Leg mijn al aan Jezus' voet, en nu is mijn heil volkomen, door het dierbaar bloed.
 40. 40. 3 Heer, mijn God, bestuur mijn wegen, strijden wil ik slechts voor U! Jezus' bloed kocht ook mijn leven, Hem behoor ik nu. Openbaar u zelf aan mij, Heer, als mijn eeuwig trouwe Vriend! Tot in 't stervensuur bewaar mij, voor altijd uw kind.
 41. 41. Refrein: Glorie, glorie, Halleluja! 'k Leg mijn al aan Jezus' voet, en nu is mijn heil volkomen, door het dierbaar bloed.
 42. 42. <ul><li>Gebed </li></ul>
 43. 43. <ul><li>Collecte </li></ul><ul><li>1ste voor 3 x M </li></ul><ul><li>2 de voor de kerk </li></ul>
 44. 44. <ul><li>ELB 223 – 1, 2, 4 </li></ul><ul><li>Ga niet alleen door 't leven , </li></ul>
 45. 45. 1 Ga niet alleen door 't leven, die last is u te zwaar. Laat Eén u sterkte geven, ga tot uw Middelaar! Daar is zoveel te klagen, daar is zoveel geween, en zoveel leed te dragen, Ga niet alleen! En zoveel leed te dragen, Ga niet alleen!
 46. 46. 2 Ga niet alleen, uw Koning wil komen in uw hart. Ach, geef het Hem ter woning, hoe stilt Hij dan uw smart. Wie kan er tranen drogen als Jezus? Immers geen! Richt dan de treurende ogen naar Jezus heen! Richt dan de treurende ogen naar Jezus heen!
 47. 47. 4 Wat klaagt gij om een wonde, die slechts erbarming sloeg? Wat zucht gij om de zonde, die uw Verlosser droeg? Wat staat gij angstig, droevig, als waart gij steeds alleen? Komt, gaat getroost, blijmoedig naar Jezus heen! Komt, gaat getroost, blijmoedig naar Jezus heen!
 48. 48. <ul><li>Zegen </li></ul><ul><li>3 x amen </li></ul>
 49. 49. Vanavond om 19.00 uur voorganger Harry Kamphuis Organist Johannes de Vries Thema:” “

×