Your SlideShare is downloading. ×
Ettevõtlus ja riigi ruumilise arengu suunad lähtuvalt üleriigilisest planeeringust Eesti 2030+, Kaur Lass
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Ettevõtlus ja riigi ruumilise arengu suunad lähtuvalt üleriigilisest planeeringust Eesti 2030+, Kaur Lass

229
views

Published on

Kaur Lass ettekanne Viljandi Majanduskonverentsil 07.05.2013

Kaur Lass ettekanne Viljandi Majanduskonverentsil 07.05.2013

Published in: Business

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
229
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Ettevõtlus ja riigiruumilise arengu suunad lähtuvaltüleriigilisest planeeringust Eesti 2030+Viljandi Majanduskonverents 07.06.2013Kaur LassOÜ Head juhatuse liigePlaneerimisekspert ja juhtimiskonsultant
 • 2. Ettevõtlus on alati vajanud sihte!On õigustatud küsida:- Kuhu suunas areneb Eesti riik?- Milline on Eesti riigi visioon?- Kuidas mu (ettevõtte) tegevus riigi arengu suundadega haakub?- Millised on Eestis tööjõu igapäevase liikumise areaalid (toimepiirkonnad)?- Kus käivad koolis ja lasteaiad mu ettevõtte töötajate lapsed?- Kui palju koolitavad ülikoolid Eestis mu ettevõtte tegevusalal spetsialiste?- Kas minul ja mu äril on siin (riigis) koht?-  Kas seda, mida ma teen, on lähtuvalt riigi arengu suundadest parem teha siinEestis või hoopis ....?©KaurLass,OÜHead2013
 • 3. Ettevõtlus vajab eesmärgipäraseid inimesi ja toetavat keskkonda.Me otsisime talente, kes tuleks koju. Kas talent on kõige olulisem?Wolf Hoffmann ütles hiljuti: “Edu saavutamiseks loevad peamiselt püsivus jatahtejõud liikuda eesmärgi suunas. Talendi osakaal edu saavutamisel on 5% jaeesmärgile suunatud tahtejõu osakaal 95%”.Meil on vaja keskkonda, mis toetab igapäevast tööd tegevat inimest jaettevõtjat.Ruumi ja maakasutuse planeerimisel on vaja selleks olemasolev ressurssoptimaalselt kasutusse võtta.©KaurLass,OÜHead2013
 • 4. Muudatused ruumis on reeglina aega nõudvad.Põhimaantee või raudtee planeerimine ja projekteerimine võtab võtab aastaid.Ehitamine sageli aastakümneid. Asustuse suunamise tulemused on näha pigeminimpõlvkonnaga. Kahjulike keskkonna mõjude leevendamine võib aga võttaaastakümneid või olla teostamatu... Seega enne kui midagi teha tuleb teada:MIKS?Kuna meil Eestis on puudunud riigi visioon ja selle vajadus on asjatundjateleilmselge, tegeletigi 2010-2011 korraga kahe visiooni loomisega.- Üleriigilise planeering ja selle aluseks olev ruumilise arengu visioon;- Kasvuvisioon 2018.Ruumilise arengu osas saadi ülevaate sellest, mida ootasid kodanikud,ettevõtjad, spetsialistid ja ametnikud. Majandusvisiooni koostamine aga vaibus...©KaurLass,OÜHead2013
 • 5. PLANEERIMISE EESMÄRK ON LUUA EELDUSISOOVITUD TULEVIKU TÕENÄOLISEKS MUUTUMISEKS.REAKTIIVSUS vs PROAKTIIVSUSMinevik TulevikOlevik©KaurLass,OÜHead2013EESTI 2030+ on:Visioon tulevikustPlaneering soovitu saavutamiseksriigi ruumilises arengus
 • 6. ÜLERIIGILINE PLANEERING EESTI 2030+•  Algatati Vabariigi Valitsus 04.02.2010. a korraldusega nr 32.•  Läbiviijaks oli Siseministeerium, projektijuhiks oli Kaur Lass, OÜ Head.•  Regionaalminister algatas 16.02.2010. a käskkirjaga nr 23 üleriigiliseplaneeringu „Eesti 2030+“ keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).KSH eksperdiks oli Tõnu Oja, KSH menetluse korraldas Siseministeerium.•  Kehtestati 30.08.2012 Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 368.©KaurLass,OÜHead2013
 • 7. •  Planeeringu koostamise algfaasis sündis ruumilise arengu visioon ekspertide,ministeeriumide spetsialistide ja maavalitsuste esindajate koostöös.•  Visiooni tutvustati avalikkusele KUMU visioonikonverentsil (osales ca 170inimest) ja täiendati avaliku arvamuse alusel (ankeedid). Läbi arutelude jatutvustuste oli üleriigilise planeeringu väljatöötamisse kaasatud üle 1200inimese.•  Lisaks avaldati palju infot ajakirjanduses (visiooni avaldas täismahus “EestiEkspress”), vt ilmunud artiklid kodulehel: http://www.eesti2030.ee.See on kogu Eesti planeering, mis sündis läbi laialdase kaasamise ja koostöö.ÜLERIIGILINE PLANEERING EESTI 2030+©KaurLass,OÜHead2013
 • 8. RUUMILISE ARENGU VISIOON:Eesti eesmärk on olla 2030 aastatel sidusa ja kasutajasõbraliku ruumilisestruktuuriga, mitmekesise elukeskkonna ning välismaailmaga hästiühendatud riik. Meie hajalinnastunud ruumi inimsõbralikkuse jamajandusliku konkurentsivõime tagavad eeskätt looduslähedanekeskkond ning hästi sidustatud asulate võrgustik.©OÜHeadjaSiseministeerium2012
 • 9. Hajalinnastunud ruum seob tervikuks kompaktsed linnad, neidümbritsevad eeslinnad ja traditsioonilised külad. See kujuneb läbiolemasoleva hajusa asutuse ja kompaktse linnaruumi väärtustamise ningkoduselt armsaks muutmise. Hajalinnastunud ruumis on kombineeritudlinnaruumis pakutavate teenuste kättesaadavus, linlik eluviis, maalelamise eelised ja seda toetab võrgustunud ühiskonna- ja ruumikorraldus.©OÜHeadjaSiseministeerium2012
 • 10. ©OÜHeadjaSiseministeerium2012http://www.eesti2030.ee
 • 11. Kompaktsed ja kvaliteetse linnaruumiga keskused pakuvad omatoimepiirkonna elanikele heatasemelisi teenuseid, suurt lisandväärtustloovaid töökohti ja konkurentsivõimelist haridust. Kõik need on kogutoimepiirkonna elanikele hästi kättesaadavad. Linnad oma lähitagamaagaon piirkondliku arengu vedajad ning toimepiirkondade tuumikud. Siin onloodud võimalused inimeste igapäevaseks kohtumiseks, suhtlemiseks jakoostööks.©OÜHeadjaSiseministeerium2012
 • 12. ©OÜHeadjaSiseministeerium2012http://www.eesti2030.ee
 • 13. Maapiirkonnad pakuvad inimestele elukoha privaatsust, toimetulekutsõltumata välistest oludest ja looduslikku elukeskkonda. Ökoloogiliseltpuhtale tootmisele keskenduv põllumajandus ja metsandus pakuvadtraditsioonilisemaid töökohti ning kindlustavad – koos hästi korraldatudkultuuri- ja loodusturismiga – Eesti kultuurmaastike ja rohevõrgustikusäilimise ning kestliku kasutamise.©OÜHeadjaSiseministeerium2012
 • 14. ©OÜHeadjaSiseministeerium2012http://www.eesti2030.ee
 • 15. Kvaliteetse ja vastuvõetava hinnaga energia kättesaadavus kindlustabettevõtluse arengu ja inimeste elamisvõimalused igal pool Eestis. Riigienergiajulgeolek on tagatud mitmekesise ja kestliku energiatootmise –millest suure osa moodustab taastuvenergeetika – ning kvaliteetsetevälisühenduste toel. Looduskeskkonna head seisundit hoidev, elamise jaettevõtluse püsikulusid vähendav ning uuenduslikel tehnoloogilistellahendustel põhinev energiatõhusus ja -sääst parandavad kogu riigimajanduse konkurentsivõimet.©OÜHeadjaSiseministeerium2012
 • 16. ©OÜHeadjaSiseministeerium2012http://www.eesti2030.ee
 • 17. ÜLERIIGILINE PLANEERINGU EESTI 2030+ FOOKUSEKS ONEESTIS ELATAVUSE TAGAMINE, ASUSTUSE SÄILITAMINE,TOIMEPIIRKONNA KESKNE TRANSPORT JA ENERGIATÕHUSUS.©KaurLass,OÜHead2013
 • 18. © Fotod: Kaur Lass, Merje Muiso, AS Tuulepargid ja Kaarel Tamm©KaurLass,OÜHead2013Mis saab sellest ettevõtja?
 • 19. Üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ elluviimine toimub riigi tasandil läbi:•  Riiklike arengukavade (sh transpordi arengukava uuendamine, mis on jubaalanud) – soovitud areng on võimalik läbi harukondlike poliitikatekoordineerimise ja suunamise;•  Regionaalarengu strateegia (selle koostajatega oli tihe koostöö);•  Maakonnaplaneeringute uuendamise (sh teedevõrgu asukoha määramine,raudteejaamade ja teede sidustamine arvestades toimepiirkondi,toimepiirkondade piiride täpsustamine jne);•  Suuniste andmise planeeringute koostamiseks (sh planeerimisel riigihuvidega senisest suurem arvestamine, nö buumiaastate lolluste vältimine,senisest energiatõhusamate lahenduste rakendamine, avaliku ruumikvaliteedi tagamine jms);•  Järelevalve tõhustamise;•  Tegevuskava elluviimise (sh selle perioodiline ülevaatamine).©KaurLass,OÜHead2013
 • 20. Üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ tegevuskava©KaurLass,OÜHead2012http://www.eesti2030.ee
 • 21. Kuidas üleriigilise planeering Eesti 2030+ mõjutab tulevikus planeerimis-ja arendustegevust?•  Riik teab senisest selgemini oma eesmärke ruumi korraldamisel;•  Maakonnaplaneeringute uuendamisel on oodata tõhusamaid reegleidkohalike omavalitsuste poolt koostatavate planeeringutele;•  Tõenäoliselt muutub üldplaneeringute muutmine läbi detailplaneeringuteharvemaks;•  Siseministeerium annab planeerimiseks välja suunised;•  Teenuste kvaliteet ja kättesaadavus senistes maakonnakeskustes onsenisest olulisem;•  Energiatõhusus ja ühistranspordiga arvestamine hakkavad kajastumanii üld- kui detailplaneeringutes. Projekteerimisel, ehitamisel ja hoonetekasutamisel muutub energiatõhusus määravaks;•  Roheliste võrgustike terviklikkus ja sidusus loeb (maakonnaplaneeringuteteemaplaneeringute lahendused kanduvad üle uutesse planeeringutesse);•  Lisaks tegevusele maismaal planeeritakse ka tegevusi mere-aladel.©KaurLass,OÜHead2013
 • 22. •  Üleriigilise planeeringu kehtestamisega samal päeval kehtestas VabariigiValitsus senisest rangemad nõuded hoonete energiatõhususele;•  Maakonnaplaneeringute algatamise ettevalmistamine on alanud (alustaminetõenäoliselt 2013).•  Toimub toimepiirkondade tuvastamine;•  Koostamisel on teemaplaneeringud Harju, Rapla ja Pärnu maakondadesRail Baltic raudteerassi kavandamiseks;•  Koostamisel on teemaplaneeringud Pärnu maakonna ja Hiiu maakonnamerealadele;•  Toimub uue regionaalarengu strateegia ja transpordi arengukava ningenergeetika arengukava koostamine lähtuvad üleriigilisest planeeringustEesti 2030+;•  Koostatud on kogu riiki hõlmav transpordi modelleerimise mudel (see valmisTTÜ ja Siseministeeriumi koostöös ja on edasi arendatav).•  Ruumilist planeerimise osas on väljatöötamisel suunised (üleriigiliseplaneeringu koostamise perioodist olemas vastav ideedepank).EESTI 2030+ ELLUVIIMINE ON ALANUD TÕHUSALT:©KaurLass,OÜHead2013
 • 23. Üleriigilise planeeringu ja KSH materjalid on leitaval kodulehel:http://www.eesti2030.ee©KaurLass,OÜHead2013
 • 24. KES SELLE KÕIK ELLU VIIVAD?MEIE EHK EESTIS ELAVAD JA TEGUTSEVADINIMESED.AKTIIVSEM OSA NEIST INIMESTEST ON:ETTEVÕTJAD.©KaurLass,OÜHead2013
 • 25. See on meie ühine asi, et Eesti on sidusa jakasutajasõbraliku ruumilise struktuuriga, mitmekesiseelukeskkonna ning välismaailmaga hästi ühendatud riik.Riigi ülalpidamise aluseks on ettevõtlus ja ettevõtjateloodud töökohad ning makstud maksud.©KaurLass,OÜHead2013
 • 26. Kaur Lasstelefon: 50 83 906skype: headandleadinfo@headandlead.comwww.headandlead.com
 • 27. missioon on aidata Teilteadliku planeerimise abil saavutada omaeesmärke. Edendame teadlikkusekasutamist juhtimisotsuste langetamisel.