Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kaur Lass - PLANEERIJA ROLL PRAKTIKAS – TEGEVPLANEERIJA HINNANG KOGEMUSE BAASIL

826 views

Published on

Kaur Lass ettekande slaidid Pärnus toimunud konverentsil "Planeerimishariduse võtmed" 25.03.2011

Published in: Education
 • Be the first to like this

Kaur Lass - PLANEERIJA ROLL PRAKTIKAS – TEGEVPLANEERIJA HINNANG KOGEMUSE BAASIL

 1. 1. PLANEERIJA ROLL PRAKTIKAS – TEGEVPLANEERIJA HINNANG KOGEMUSE BAASIL Kaur Lass OÜ Head juhatuse liige Ruumilise planeerimise ja KSH ekspert Arhitekt, MAHeadwww.headandlead.com
 2. 2. © Kaur Lass, OÜ Head 2011PLANEERIJA ROLL ON SUUNATA ARENGU KAVANDAMISTJA SIDUDA SEE RUUMI KASUTUSEGA. PLANEERIJA ONSOOVITUD TULEVIKU EELDUSTE LOOJA. Grupi käitumine raske Isiklik käitumine Teadlik tegutsemine Suhtumine saavutamise lihtsus TeadmisedTeadlikkus kerge koheselt tulevikus ajaliselt teostatavwww.headandlead.com
 3. 3. © Kaur Lass, OÜ Head 2011PLANEERIJA EESMÄRK ON:TEHA ISE JA AIDATA TEISTEL TEHA TEADLIKKE (TULEVIKKU SUUNATUD)JA SISULISELT MOTIVEERITUD VALIKUID/OTSUSEID. Minevik Tulevik Olevikwww.headandlead.com
 4. 4. © Kaur Lass, OÜ Head 2011SELLE SAAVUTAMISEKS ON PLANEERIJAL VAJA OLEVIKUSAIDATA KOKKU LEPPIDA RAAMISTIK TEADLIKULT SOOVITUD TULEVIKUMEIENI JÕUDMISEKS. Minevik Tulevik Planeeritav lahendus Leevendav meede Olevikwww.headandlead.com
 5. 5. © Kaur Lass, OÜ Head 2011PLANEERIJA ON ISIK, KES MÕISTAB OLEVIKUS OLEVAID PROBLEEME,SUUDAB OBJEKTIIVSELT ANALÜÜSIDA MINEVIKKU JA TEEB SEDA KÕIKEPIDADES SILMAS TULEVIKKU.KUNA DEMOKRAATLIK PLANEERIMINE ON TÄNA EESTIS KEHTIVASEADUSE JÄRGI KOOSTÖÖ ÜHISE TULEVIKU KOKKU LEPPIMISEKS,PEAB PLANEERIJA OLEMA:•  VISIONÄÄR,•  STRATEEG,•  SUURE PILDI TAJUJA,•  HEA SUHTLEJA,•  HEA ESINEJA,•  LÄBI RÄÄKIJA JA KOKKULEPPIJA (SH NENDE DOKUMENTEERIMINE),•  RUUMIKASUTAMISE ERIPÄRADE (SH ARHITEKTUURNE JA MAASTIKULINE KESKKOND, TARISTUD JA LOGISTIKA) MÕISTJA,•  ELAMISVÄÄRSE JA TOIMIVA KESKONNA KUJUNDAJA,•  REEGLITE SÕNASTAJA JA MAAKASUTUSE GRAAFILINE VÄLJENDAJA,•  IDEEDE LEVITAJA.www.headandlead.com
 6. 6. © Kaur Lass, OÜ Head 2011PRAKTIKAS ON PLANEERINGU OSAPOOLED:1.  OMAVALITSUSE AMETNIKUD,2.  VOLIKOGU LIIKMED,3.  AMETKONDI ESINDAVAD AMETNIKUD,4.  KONSULTANT,5.  MAAOMANIK/ELANIK/ARENDAJA/ETTEVÕTJA,6.  PLANEERINGUALA NAABRID,7.  AVALIKKUS,8.  SPTETSIALISTID (SH ARHITEKTID, MAASTIKUARHITEKTID, JURISTID, INSENERID JNE). jne.PLANEERIJA ROLL ON OLEVIKUS NENDE OSALUSEL KOKKU LEPPIDASOBIVA TULEVIKU TEKITAMISE TINGIMUSED. PLANEERIMINE VÕIB, AGA EIPRUUGI VÄLJENDUDA EHITATUD KESKKONNAS.www.headandlead.com
 7. 7. © Kaur Lass, OÜ Head 2011PLANEERIMINE ON MU ISIKLIKU KOGEMUSE BAASIL OMA OLEMUSELTKÕIGE ENAM SARNANEV JUHTIMISEGA (inglise keeles: leading, leadership).JUHT (leader) PEAB TEADMA, KUHU SUUNDUTAKSE. SAMUTI PEABPLANEERIJA. TA ON ISIK, KES PEAB SUUTMA SOOVITUD TULEVIKU MEIENIJÕUDMISE EELDUSED LAITMATULT LAHTI KIRJUTADA JA MUUTA NEEDREEGLISTIKUKS, MIS ON JURIIDILISELT KORREKTNE JA ARENGUTVALITUD SUUNDA VIIV.HEA PLANEERIJA ON STRATEEG, KES MÕTLEB MITU KÄIKU ETTE. VÕIISEGI TAGANTPOOLT ETTEPOOLE.www.headandlead.com
 8. 8. © Kaur Lass, OÜ Head 2011PEAN PLANEERIMIST ÕPPINUD JA ENAM KUI 16 AASTAT PRAKTISEERINUDINIMESENA NORMAALSEKS, ET EESTIS HAKATAKS KOOLITAMAPLANEERIJAID. SEDA, SEST RUUMILISEKS JA STRATEEGILISEKSPLANEERIMISEKS, SH:•  VISIOONIDE VÄLJATÖÖTAMISEKS,•  RÜHMATÖÖDE JUHENDAMISEKS,•  AVALIKKUSE KAASAMISEKS JA AVALIKKE ARUTELUDE LÄBIVIIMISEKS,•  LÄBIRÄÄKIMISTE PIDAMISEKS,•  LOODUSES VÄLITÖÖDE TEGEMISEKS,•  LOODUSKAITSE JA MUINSUSKAITSE NÕUETE MÕISTMISEKS,•  KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISEL HINDAMISEL OSALEMISEKS,•  PLANEERINGU SISU KOOSTAMISEKS JA SELLE MENETLEMISEKS,•  LINNARUUMI VÕI KÜLAMILJÖÖGA ARVESTAMISEKS JA SINNA EHITUSVÕIMALUSTE LOOMISEKS JMS.ON VAJA SÜVENDATUD ERIOSKUSI, MIDA EI ANNA MU ISIKLIKUKOGEMUSE BAASIL EI ARHITEKTI, MAASTIKUARHITEKTI EGA KA ÜKSKIMUU ERIALA EESTIS.www.headandlead.com
 9. 9. © Kaur Lass, OÜ Head 2011ERIALANE KOOLITUS ON SEE, MIS ANNAB PLANEERIJALE VABADUSEREAGEERIDA ADEKVAATSELT JA TOIME TULLA KEERUKATEOLUKORDADEGA.www.headandlead.com
 10. 10. © Kaur Lass, OÜ Head 2011VABADUS VAHENDEID VALLATA ON SEE, MIS TEEB PLANEERIMISEST KASMEELDIVA JA LIHTSA VÕI HOOMAMATULT KEERUKA TEGEVUSE.www.headandlead.com
 11. 11. OÜ Head Kaur Lass telefon: 50 83 906 skype: headandlead kaur.lass@headandlead.com www.linkedin.com/in/kaurlasswww.headandlead.com
 12. 12. OÜ Head missioon on suunata meiekliente teadlikule ja ratsionaalseletegutsemisele, et aidata neil saavutadakiireimal viisil oma eesmärki.Headwww.headandlead.com

×