Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MIS MÕJU ON OLNUD LÄÄNEMERE VISIOONIL     EESTI PLANEERIMISPRAKTIKALE?   LÜHIÜLEVAADE EESTIT MÕJUTAVATEST RAHVUSVAH...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012EUROOPA LIIDU TASAND1995. aastal valmis Euroopa Liidu territooriumi hõlmav European spatialdevelo...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012EESTIT OTSESELT MÕJUTAVAD RAHVUSVAHELISEDPLANEERINGUDEsitlen järgnevalt Rail Baltica ideealusel, ...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012, skeemid VASAB 2010Kuidas visioonid muutuvad reaalseks?VASAB 2010 raport tõi välja:Improved rail...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012Kuidas visioonid muutuvad reaalseks?Via Baltica Spatial Development Zonearuanne tõi välja:eesmärg...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012Kuidas visioonid muutuvad reaalseks?Üleriigiline planeering Eesti 2010 tõi välja:“Tehniliselt kõr...
© Kaur Lass, OÜ Head ja Siseministeerium 2012Kehtiv üleriigiline planeering Eesti 2010 näitaski seetõttu RailBaltica raudt...
© OÜ Head ja Siseministeerium 2012… ja täna saab öelda, et uus Rail Baltica trass on leidnudkajastamist ka uues koostamise...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012, kaart Harju MaavalitsusKuidas visioonid muutuvad reaalseks?                  ...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012, kaart AS Entec EestiKuidas visioonid muutuvad reaalseks?                 .  ...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012, kaart AS Entec EestiKuidas visioonid muutuvad reaalseks?Üldplaneeringus oleva trassiasukoha täp...
© OÜ Head ja Siseministeerium 2012Skeem: Üleriigilises planeering Eesti 2030+ eelnõu.
© Kaur Lass, OÜ Head 2012 RAIL BALTICA PEAMISEKS VÄÄRTUSEKS, LISAKS KAUBA VEDUDELE, ON INIMESTE ÜHENDAMINE! SELLISE OBJEKT...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012, kaart : NordregioRAIL BALTICA VÄÄRTUSEKS ON INIMESTE ÜHENDAMINE.                ...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012, kaart : NordregioRAIL BALTICA VÄÄRTUSEKS ON INIMESTE ÜHENDAMINE.                ...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012KOKKUVÕTE:RAHVUSVAHELISTE PLANEERINGUD LOOVAD ARENGULE LAIEMARAAMISTIKU. NENDES OSALEMINE ANNAB V...
OÜ Head    Kaur Lass  telefon: 50 83 906 skype: headandleadinfo@headandlead.comwww.headandlead.com
OÜ Head missioon on suunata meiekliente teadlikule ja ratsionaalseletegutsemisele, et aidata neil saavutadakiireimal viisi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rahvusvahelised planeeringud ja Eesti planeerimistasandid - Kaur Lass, OÜ Head

1,042 views

Published on

Loeng Tallinna Ülikooli ja Tehnikaülikooli üliõpilastele 2012 aastal

Published in: Education
 • Be the first to comment

Rahvusvahelised planeeringud ja Eesti planeerimistasandid - Kaur Lass, OÜ Head

 1. 1. MIS MÕJU ON OLNUD LÄÄNEMERE VISIOONIL EESTI PLANEERIMISPRAKTIKALE? LÜHIÜLEVAADE EESTIT MÕJUTAVATEST RAHVUSVAHELISTEST PLANEERINGUTEST Kaur Lass OÜ Head juhatuse liige Planeerimisekspert ja juhtimiskonsultant Arhitekt, MA
 2. 2. © Kaur Lass, OÜ Head 2012EUROOPA LIIDU TASAND1995. aastal valmis Euroopa Liidu territooriumi hõlmav European spatialdevelopment perspective (E.S.D.P.). Töö algatajaiks on liikmesmaadeplaneeringuministrid ja selle eesmärk on süvendada liikmesmaade valitsustevahelist koostööd.E.S.D.P. kolm põhi-eesmärki olid:•  majandusliku ja sotsiaalse arengu sidumine;•  säästva arengu põhimõtete järgimine ja elluviimine;•  tasakaalustatud konkurentsivõime tagamine kogu Euroopa territooriumil.E.S.D.P. kohaselt mõjutavad Euroopa edasist arengut kõige enam kolmpeamist suundumust:•  demograafilise situatsiooni muudatused ja linnade struktuuri areng;•  Euroopa majanduse eripära ja sellest tulenevad muudatused majanduselus;•  keskkonnamuutuste pikaajalised protsessid.Aluseks: European spatial development perspective. First official draft. Presented at the informal meeting of Ministersresponsible for spatial planning of member states of the European Union. Noordwijk, 9 and 10 June 1997. EuropeanCommission, Luxembourg, 1997.
 3. 3. © Kaur Lass, OÜ Head 2012EESTIT OTSESELT MÕJUTAVAD RAHVUSVAHELISEDPLANEERINGUDEsitlen järgnevalt Rail Baltica ideealusel, kuidas VASAB 2010 käiguspakutud idee kiirraudteest onkandunud planeeringutesse eriplaneerimistasanditel.
 4. 4. © Kaur Lass, OÜ Head 2012, skeemid VASAB 2010Kuidas visioonid muutuvad reaalseks?VASAB 2010 raport tõi välja:Improved railway transportation system shallprovide connections for long distances among“European” and “Baltic cities”. This includeshigh-speed long-distance passenger trainsalong selected corridors which interlink with thecorresponding network for Western Europe viaBerlin and Hamburg.Main high-speed railway lines 2010 andbeyond:4. Tallinn-Riga-Kaunas-Warsaw-Berlin-Hamburg.Allikas: VASAB 2010 Towards a Framework for Spatial Development in theBaltic Sea Region (Tallinn Conference), 1994, lk 59
 5. 5. © Kaur Lass, OÜ Head 2012Kuidas visioonid muutuvad reaalseks?Via Baltica Spatial Development Zonearuanne tõi välja:eesmärgina:D.1.1. Fast international railway access toCentral EuropeTegevusena:D.1.1.1 To develop Rail Baltica as an high-speed railway Helsinki-BerlinAllikas: Via Baltica Spatial Development Zone SummaryReport 2000, Riga 2000, lk 95
 6. 6. © Kaur Lass, OÜ Head 2012Kuidas visioonid muutuvad reaalseks?Üleriigiline planeering Eesti 2010 tõi välja:“Tehniliselt kõrgel tasemel raudteeliiklusvõimaldab autoliiklusest oluliselt suuremakiiruse tõttu keskuste aegruumilist vahemaadenam lühendada. See on omakorda keskustevõrgustumise oluline eeldus. Raudteeliiklusekvaliteedi tõstmine rahvusvahelistel trassidelon seetõttu Eesti asustussüsteemitasakaalustatud arendamise olulisitegureid.”
 7. 7. © Kaur Lass, OÜ Head ja Siseministeerium 2012Kehtiv üleriigiline planeering Eesti 2010 näitaski seetõttu RailBaltica raudteetrassi asukoha Tallinnast otse Pärnu kaudu Riiasuunas. . Rail Baltica trassTekstis kajastati trassi järgmiselt:“Kesksel kohal on siin selgeSeisukohavõtt kaasaegse kiireReisirongiühenduse loomisesuhtes Kesk-Euroopa suunal,Kuhu praegu puudubIgasugune reisirongiliiklus.Selle loomine eeldabUlatuslikke Infrastruktuuri-investeeringuid ja kokkuleppeidnaaberriikidega.”Allikas: Üleriigiline planeering Eesti 2010, heaks kiidetud Eesti Valitsuse poolt 19.09.2000.
 8. 8. © OÜ Head ja Siseministeerium 2012… ja täna saab öelda, et uus Rail Baltica trass on leidnudkajastamist ka uues koostamise lõppfaasis olevad üleriigilisesplaneeringus Eesti 2030+. . Rail Baltica
 9. 9. © Kaur Lass, OÜ Head 2012, kaart Harju MaavalitsusKuidas visioonid muutuvad reaalseks? . Rail Baltica jaEesti 2010 alusel on kiirraudtee Selle tunneltrass kajastatud Harju HelsinkisseMaakonnaplaneeringu I etapis(kehtestatud 19.04.1999 enneEesti 2010 kehtestamist)järgnevalt:“Üleeuroopalise tähtsusegatranspordikoridoridest läbib Eestitpõhja-lõunasuunaline koridor, misesialgu sisaldab VIA BALTICAnime all tuntud maanteeühenduseparendamise meetmeid jakaugemas tulevikus RAILBALTICA nime kandva kiirraudteetootmist läbi Varssavi, Kaunase jaRiia Tallinnani.Viimatinimetatud projektiloomulikuks jätkuks oleks Soomelahe aluse raudteetunnelirajamine Helsingini…”
 10. 10. © Kaur Lass, OÜ Head 2012, kaart AS Entec EestiKuidas visioonid muutuvad reaalseks? . Rail Baltica tunneli suueHarju Maavanem nõudis riikliku huvina Harju maakonnaplaneeringu Ietapi alusel kiirraudtee trassi suudme ala näitamist Viimsi vallamandriosa üldplaneeringus (kehtiv alates 11.01.2000).
 11. 11. © Kaur Lass, OÜ Head 2012, kaart AS Entec EestiKuidas visioonid muutuvad reaalseks?Üldplaneeringus oleva trassiasukoha täpsustamiseks viidiläbi uuring ja algatati ViimsisÄigrumäe küla, Laiaküla,Metsakasti küla ja osaliseltMuuga küla üldplaneering.Nüüdseks on ka seeplaneering kehtestatud. Rail Baltica raudtee ja tunneliRaudtee mainimine täpne asukoht Äigrumäel .rahvusvahelisel tasandil onseega viinud tunneli rajamistvõimaldava planeeringuniViimsis.
 12. 12. © OÜ Head ja Siseministeerium 2012Skeem: Üleriigilises planeering Eesti 2030+ eelnõu.
 13. 13. © Kaur Lass, OÜ Head 2012 RAIL BALTICA PEAMISEKS VÄÄRTUSEKS, LISAKS KAUBA VEDUDELE, ON INIMESTE ÜHENDAMINE! SELLISE OBJEKTI KAVANDAMISE EELDUSEKS ON TOIMIVAD RAHVUSVAHELISED KOKKULEPPED! … Varssavist edasi 400 km/hPärnu kaudu ca 240 km/h liikumine võib saada 10… 20 – algatatud aastaga tõeks. maakonnaplaneering.Via Tartu 120 km/h – trass olemas!
 14. 14. © Kaur Lass, OÜ Head 2012, kaart : NordregioRAIL BALTICA VÄÄRTUSEKS ON INIMESTE ÜHENDAMINE. http://www.nordregio.se/en/Maps--Graphs/ 04-Economy-trade-and-industry/
 15. 15. © Kaur Lass, OÜ Head 2012, kaart : NordregioRAIL BALTICA VÄÄRTUSEKS ON INIMESTE ÜHENDAMINE. http://www.nordregio.se/en/Maps--Graphs/ 04-Economy-trade-and-industry/
 16. 16. © Kaur Lass, OÜ Head 2012KOKKUVÕTE:RAHVUSVAHELISTE PLANEERINGUD LOOVAD ARENGULE LAIEMARAAMISTIKU. NENDES OSALEMINE ANNAB VÕIMALUSE TAJUDA NIIEESTI KUI KA KONKREETSE OMAVALITSUSE ARENGUVÕIMALUSILAIEMAS KONTEKSTIS.
 17. 17. OÜ Head Kaur Lass telefon: 50 83 906 skype: headandleadinfo@headandlead.comwww.headandlead.com
 18. 18. OÜ Head missioon on suunata meiekliente teadlikule ja ratsionaalseletegutsemisele, et aidata neil saavutadakiireimal viisil oma eesmärki.

×