Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PLANEERIMISPRAKTIKA KOHALIKU        OMAVALITSUSE TASANDIL. ÜLD- JA     DETAILPLANEERINGUTE KOOSTAMINE JA   ...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012PLANEERIMISSEADUSRT I 2002, 99, 579; 2004, 38, 258; 84, 572; 2005, 15, 87; 22, 150; 2006, 14, 111...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012PLANEERIMISSEADUS§4 Planeerimisalase tegevuse korraldamine(2) Planeerimisalase tegevuse korraldam...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012; väljavõte Viimsi valla kodulehest, Viimsi Vallavalitsus 2009PLANEERIMISSEADUS§5 Valla või linna...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012              www.headandlead.com
© Kaur Lass, OÜ Head 2009ARENGUT EI SAA KÄSITLEDA SEOTUNA VAID ÜKSIKU KINNISTUGA EGAKA OMAVALITSUSES OLEVATE KINNISTUTE AR...
© Kaur Lass, OÜ Head 2009; illustratsioonid AS Entec (AS Entec Eesti) ja OÜ ARS ProjektPLANEERIMISSEADUS§8 Üldplaneering.(...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012 PLANEERIMISSEADUSE JÄRGI ON RIIGI POOLT KOOSTATAVATE PLANEERINGUTE LIIGID, MIS VÕIVAD SUUNATA OM...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012VISIOONI OLEMASOLU JA TUNDMINE LOOVAD EELDUSEDEESMÄRGIPÄRASEKS TEGUTSEMISEKS JA OMAVALITSUSEJUHTI...
© Kaur Lass, OÜ Head 2010; illustratsioonid AS Entec (AS Entec Eesti)PLANEERIMISSEADUS§9 Detailplaneering(1) Detailplaneer...
© Kaur Lass, OÜ Head 2010; illustratsioonid AS Entec (AS Entec Eesti)PLANEERIMISSEADUS§9 Detailplaneering(71)Kui detailpla...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012KUI ÜLDPLANEERINGU MUUTMINE ON MUUTUNUD SAGEDASEKS,VAJAVAD ÜLE VAATAMIST OMAVALITSUSE VISIOON JA ...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012PEAMISE EESMÄRGI TEADVUSTAMISE VAJADUSKuna üldplaneering on detailplaneeringute koostamise, ehita...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012KÄSIRAAMAT “Soovitused üldplaneeringu koostamiseks”Planeering ei ole eesmärkomaette, see on visio...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012PLANEERIMINE ON ÜKS JUHTIMISE VAHEND!KOKKUVÕTE EELNEVAST: Arengu suunamise aluseks on visioonile,...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012PLANEERINGU TUNTUSE FENOMENPlaneeringuid koostades tagab elanikkonna, ettevõtjate, maaomanike jaa...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012PLANEERITU ELLUVIIMINEPlaneeringud ja arengukavad on elluviidavad, kui need on mõistetavadplaneer...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012      PLANEERIMISE EESMÄRGI SAAVUTAMINE:Ainult olevikus saab luua raamistiku teadlikult soo...
© Kaur Lass ja Valdeko Palginõmm 2000    “PLANEERIMISEL ON VÄLTIMATU ETTE MÕTLEMINE.”           Tsitaat käsi...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012KUIDAS LUUA OMAVALITSUSE TEGEVUSELE POSITIIVNE FOON?         PRAKTILISI NÄITEID.www.heada...
© Kaur Lass, AS Entec (AS Entec Eesti) 2006Näiteks Tallinnas Paljassaare- ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneeringupuh...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012PLANEERINGU SISU VÄLJATÖÖTAMINEÜks visiooni ja planeeringu sisu kokkuleppimise ning nende aluselo...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012PLANEERINGU SISU VÄLJATÖÖTAMINEKui töörühmad on oma nägemuse paberkaartidel ja tekstiliseltesitle...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012           KOKKULEPPED,           PLANEERINGU MENETLUSE          ...
© Kaur Lass, OÜ Head 2011PLANEERIMISSEADUS§8 Üldplaneering(4) Üldplaneering võib põhjendatud vajaduse korral sisaldada keh...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012, planeeringud Kaur Lass ja AS Entec Eesti Lähtuvalt omavalitsuse visioonist, olemasolevatest pi...
© Kaur Lass, OÜ Head 2010; illustratsioonid AS Entec (AS Entec Eesti)Planeeringu sisu töötab välja ja selle eest vastutab ...
© Kaur Lass, OÜ Head 2011Üldplaneeringu eesmärk on toetada omavalitsuse visiooni elluviimist. Kuisõnastusega jäädakse hätt...
© Kaur Lass, OÜ Head 2010      Näiteid sõnastusest (Audru valla üldplaneering 2010):Tootmishoonete ja tootmismaade p...
© Kaur Lass, OÜ Head 2010; illustratsioonid AS Entec (AS Entec Eesti)      Planeeringu sisule annab viimase lihvi ko...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012     Planeerimisseaduse § 24. Planeeringu kehtestamine     (3) Üldplaneeringu /…/ kehtes...
© Kaur Lass, OÜ Head 2010, illustratsioonid AS Pöyry EntecPLANEERIMISSEADUS§28 Kehtestatud planeeringu kättesaadavus(1)  I...
• © Kaur Lass, OÜ Head 2012Kinnistu väärtus                                        ...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012"The future depends on what we do in the present"Mahatma GandhiPLANEERIMINE JA TEADLIK OMAVALITSU...
© OÜ Head 2009, foto Kaur Lass 2009 Meie missioon on suunata Teid teadlikule tegutsemisele, et aidata Teil       sa...
OÜ Head             telefon: 50 83 906            skype: headandlead           info@hea...
www.headandlead.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Planeerimispraktika kohaliku omavalitsuse tasandil. Üld- ja detailplaneeringute koostamine ja avalikkuse kaasamine - Kaur Lass, OÜ Head

858 views

Published on

Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis 20.10.2012 toimunud Kaur Lass seminari slaidid.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Planeerimispraktika kohaliku omavalitsuse tasandil. Üld- ja detailplaneeringute koostamine ja avalikkuse kaasamine - Kaur Lass, OÜ Head

 1. 1. PLANEERIMISPRAKTIKA KOHALIKU OMAVALITSUSE TASANDIL. ÜLD- JA DETAILPLANEERINGUTE KOOSTAMINE JA AVALIKKUSE KAASAMINE PROTSESSI PRAKTILISTE NÄIDETE VARAL. Kaur Lass OÜ Head juhatuse liige Planeerimisekspert ja juhtimiskonsultant Arhitekt, MAwww.headandlead.com
 2. 2. © Kaur Lass, OÜ Head 2012PLANEERIMISSEADUSRT I 2002, 99, 579; 2004, 38, 258; 84, 572; 2005, 15, 87; 22, 150; 2006, 14, 111; 2007, 24,128; 67, 414; 2008, 16, 114; 30, 191; 2009, 3, 15; 19, 115; 28, 170; 37, 251; 39, 262; 2010,8, 37; 19, 101; 24, 115; 29, 151, 21.03.2011, 4 (paksu tekstina on toodud peale 2009suve muutunud seadusetekst, mis oluliselt muutis senist planeerimiskorda)§1 Seaduse reguleerimisala ja eesmärk(1)  Käesolev seadus reguleerib riigi, kohalike omavalitsuste ja teiste isikute vahelisi suhteid planeeringute koostamisel.(3)  Ruumiline planeerimine (edaspidi planeerimine) käesoleva seaduse tähenduses on demokraatlik, erinevate elualade arengukavasid koordineeriv ja integreeriv, funktsionaalne, pikaajaline ruumilise arengu kavandamine, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi.KUNA PLANEERIMINE ON KOKKULEPITAV JA KÕIKEHAARAV UURIME:•  Kuidas koostada planeeringud ja arengukavad, mis oleksid omavalitsuse poolt teadlikult soovitud arengu juhtimise vahenditeks?•  Kuidas viia sõnum valla või linna visioonist, üldplaneeringust ja arengukavast teiste osapoolteni?www.headandlead.com
 3. 3. © Kaur Lass, OÜ Head 2012PLANEERIMISSEADUS§4 Planeerimisalase tegevuse korraldamine(2) Planeerimisalase tegevuse korraldamine valla või linna haldusterritooriumil on kohaliku omavalitsuse pädevuses (v.a seaduse ptk 6 juhul). Kohalik omavalitsus: 1) tagab maakasutuse ja ehitamise aluseks vajalike planeeringute olemasolu; 2) tagab planeeringu koostamisel avalike huvide ja väärtuste ning huvitatud isikute huvide tasakaalustatud arvestamise, mis on planeeringu kehtestamise eeldus; 3) tagab kehtestatud planeeringute järgimise.(3)  Kohalik omavalitsus korraldab planeerimisalast tegevust käesoleva seadusega sätestatud korras ka kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumiga piirnevas avalikus veekogus, kui kavandatakse ehitist, mis on kaldaga püsivalt ühendatud (NB!!! vt ka § 161, mis kehtib alates 27.02.21010 ja millest tulenevad avalikku veekogusse ehitisi kavandatava planeeringu menetlemise erisused).www.headandlead.com
 4. 4. © Kaur Lass, OÜ Head 2012; väljavõte Viimsi valla kodulehest, Viimsi Vallavalitsus 2009PLANEERIMISSEADUS§5 Valla või linna ehitusmäärus Kohalik omavalitsus kehtestab valla või linna ehitusmääruse: 1) valla või linna territooriumi või selle osa planeerimise ja ehitamise reeglite seadmiseks, välja arvatud maakasutus- ja ehitustingimuste määramine; 2) kohaliku omavalitsuse siseste ülesannete jaotuse määramiseks ning menetluskorra seadmiseks planeerimis- ja ehitusvaldkonna korraldamisel.www.headandlead.com
 5. 5. © Kaur Lass, OÜ Head 2012 www.headandlead.com
 6. 6. © Kaur Lass, OÜ Head 2009ARENGUT EI SAA KÄSITLEDA SEOTUNA VAID ÜKSIKU KINNISTUGA EGAKA OMAVALITSUSES OLEVATE KINNISTUTE ARENGU KOGUSUMMANA.KUI ARENG TOIMUB AINULT LÄBI KINNISTUTE ARENDAMISE, EITEGELETA OMAVALITSUSES SIHIPÄRASE ARENDUSTEGEVUSEGA. Hea näide: Jõhvi Linna sihipärane planeerimine, sh kavandatud tööstuspark www.ivia.eewww.headandlead.com
 7. 7. © Kaur Lass, OÜ Head 2009; illustratsioonid AS Entec (AS Entec Eesti) ja OÜ ARS ProjektPLANEERIMISSEADUS§8 Üldplaneering.(7) Kehtestatud üldplaneering on aluseks detailplaneeringute koostamisele detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel ja juhtudel ning maakorraldusele ja projekteerimistingimuste väljaandmisele väljaspool detailplaneeringu koostamise kohustusega alasid. http://veeb.tallinn.ee/rannaala/ranna_web/www.headandlead.com
 8. 8. © Kaur Lass, OÜ Head 2012 PLANEERIMISSEADUSE JÄRGI ON RIIGI POOLT KOOSTATAVATE PLANEERINGUTE LIIGID, MIS VÕIVAD SUUNATA OMAVALITSUSE ARENGUT: 1) üleriigiline planeering (30.08.2012 kehtestatud EESTI 2030+, vt www.eesti2030.ee), mille ülesanne on anda riigi territooriumil ruumilise arengu ja asustuse suunamise alused; 2) maakonnaplaneering, mille ülesanne on maakonna territooriumi arengu üldistatud käsitlemine, asustuse arengu tingimuste ja olulisemate infrastruktuuri objektide asukoha määramine; Üldplaneering võib põhjendatud vajaduse korral sisaldada ka kehtestatud maakonnaplaneeringu muutmise ettepanekuid. Seega seadus jätab omavalitsusele väga suure valikuvabaduse ise otsustada oma arengu üle.www.headandlead.com
 9. 9. © Kaur Lass, OÜ Head 2012VISIOONI OLEMASOLU JA TUNDMINE LOOVAD EELDUSEDEESMÄRGIPÄRASEKS TEGUTSEMISEKS JA OMAVALITSUSEJUHTIMISEKS. VISIOONI ELLUVIIMISE STRATEEGIAT VÕIB VAJADUSELKORRIGEERIDA VASTAVALT TEGELIKELE OLUDELE. STRATEEGIA VISIOONKUI ÜLDPLANEERINGUS VALITUD ARENGUSUUND KEHTIB, SAAB SELLEELLUVIIMISE ÜKSIKASJU VAJADUSEL TÄPSUSTADA VÕI MUUTADETAILPLANEERINGUGA.www.headandlead.com
 10. 10. © Kaur Lass, OÜ Head 2010; illustratsioonid AS Entec (AS Entec Eesti)PLANEERIMISSEADUS§9 Detailplaneering(1) Detailplaneering koostatakse valla või linna territooriumi osa kohta ja see on maakasutuse ja lähiaastate ehitustegevuse aluseks.(7) Detailplaneering võib põhjendatud vajaduse korral sisaldada kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduste muutmise ettepanekut. Kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine on: 1) vastava maa-ala üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine; 2) üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine; 3) muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine.www.headandlead.com
 11. 11. © Kaur Lass, OÜ Head 2010; illustratsioonid AS Entec (AS Entec Eesti)PLANEERIMISSEADUS§9 Detailplaneering(71)Kui detailplaneering sisaldab kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut, kuulub detailplaneeringu koosseisu üldplaneeringu teksti ja jooniste vastava osa muudatuste ettepanek. M 1:2000 M 1:500www.headandlead.com
 12. 12. © Kaur Lass, OÜ Head 2012KUI ÜLDPLANEERINGU MUUTMINE ON MUUTUNUD SAGEDASEKS,VAJAVAD ÜLE VAATAMIST OMAVALITSUSE VISIOON JA SELLELETUGINEVAD ÜLDPLANEERING NING ARENGUKAVA. UUS VISIOON VISIOON STRATEEGIAwww.headandlead.com
 13. 13. © Kaur Lass, OÜ Head 2012PEAMISE EESMÄRGI TEADVUSTAMISE VAJADUSKuna üldplaneering on detailplaneeringute koostamise, ehitamise jamaakasutuse suunamise aluseks, on oluline, et omavalitsus teab omapeamiseid tuleviku eesmärke.Nende kokkuleppimiseks tuleb muu hulgas selgitada:1)  Mis on omavalitsuse arengu tagamiseks vajalik?2)  Kes on omavalitsusele olulised?3)  Milliseid ettevõtteid vajatakse, et kohapeal oleks töökohti ja arengu perspektiive?4)  Millised teenused peavad olema kohapeal olemas?5)  Milliseid teenuseid ei ole mõistlik kohapeal pakkuda (elanikkonna vähesuse tõttu) ja kellega on vajalik koostöö, et need oleks tagatud kusagil kaugema?6)  Kuhu vajatakse häid ühendusi (teedest internetini)?www.headandlead.com
 14. 14. © Kaur Lass, OÜ Head 2012KÄSIRAAMAT “Soovitused üldplaneeringu koostamiseks”Planeering ei ole eesmärkomaette, see on visiooniletuginev ja arengukavaga haakuvomavalitsuse ruumilise arengujuhtimise vahend.Üldplaneeringu, arengukava jasektorarengukavade elluviimineseotult eelarvega tagabsoovitud arengu ka keerukasolukorras.www.headandlead.com
 15. 15. © Kaur Lass, OÜ Head 2012PLANEERIMINE ON ÜKS JUHTIMISE VAHEND!KOKKUVÕTE EELNEVAST: Arengu suunamise aluseks on visioonile,üldplaneeringule ja arengukavale tuginev tegevusstrateegia.Kokkulepitud dokumente saab ellu viia läbi teadliku ning sihipärase(strateegilise) juhtimise. Selle saavutamiseks on mõistlik tagadaüldplaneeringu, arengukava jt sektorarengukavade ningdetailplaneeringute ja eelarve omavahel hea sidustatus.www.headandlead.com
 16. 16. © Kaur Lass, OÜ Head 2012PLANEERINGU TUNTUSE FENOMENPlaneeringuid koostades tagab elanikkonna, ettevõtjate, maaomanike jaametnike kaasatus selle, et planeering hakkab tööle. MEIE PLANEERING vs AMETLIK DOKUMENTFookus peaks olema ennekõike nende huvide arvestamisel, mis tagavadomavalitsuse jätkusuutlikkuse, arvestavad keskkonna eripära javõimaldavad luua ning hoida töökohti ja arvestavad ennekõikeomavalitsusega tihedamalt seotud isikute huve.www.headandlead.com
 17. 17. © Kaur Lass, OÜ Head 2012PLANEERITU ELLUVIIMINEPlaneeringud ja arengukavad on elluviidavad, kui need on mõistetavadplaneeringualaga seotud isikutele. Ellu viidud muutus Grupi käitumine Teadlik tegutsemine raske Isiklik käitumine Suhtumine saavutamise lihtsus Teadmisedteadlikkus kerge koheselt tulevikus ajaliselt teostatavwww.headandlead.com
 18. 18. © Kaur Lass, OÜ Head 2012 PLANEERIMISE EESMÄRGI SAAVUTAMINE:Ainult olevikus saab luua raamistiku teadlikult soovitud tuleviku meieni jõudmiseks. Minevik Tulevik Planeeritav lahendus Leevendav meede Olevikwww.headandlead.com
 19. 19. © Kaur Lass ja Valdeko Palginõmm 2000 “PLANEERIMISEL ON VÄLTIMATU ETTE MÕTLEMINE.” Tsitaat käsiraamatust “SOOVITUSED ÜLDPLANEERINGU KOOSTAMISEKS”www.headandlead.com
 20. 20. © Kaur Lass, OÜ Head 2012KUIDAS LUUA OMAVALITSUSE TEGEVUSELE POSITIIVNE FOON? PRAKTILISI NÄITEID.www.headandlead.com
 21. 21. © Kaur Lass, AS Entec (AS Entec Eesti) 2006Näiteks Tallinnas Paljassaare- ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneeringupuhul talitati järgnevalt:•  Avalikkus kaasati: 1. Läbi maaomanike ja alal tegutsevate ettevõtete ankeetküsitluse, mille eesmärk oli selgitada välja erahuvid planeeringualal. Küsitleja külastas firmasid personaalselt. 2. Läbi avakoosoleku, kus tuvastati avalikkuse poolsed probleemid ja soovid.•  “Eesti Päevaleht” oli nõus avaldama üldplaneeringu põhiteesid enne teisi ja veelolulisem enne igasuguste muude vastuväidete üles kerkimist. Seda planeeringukoostaja initsiatiivil.•  Planeeringu koostamise 3 aastase perioodi jooksul ilmus planeeritava ala arengut(sh ala sees paiknevate kinnistute arengut) ja osa üldplaneeringut käsitlevaidartikleid enam kui 150 juhul.•  Kõige kummalisem avalikkuse poolt tulnud idee oli luua Paljassaarele Natura 2000linnuhoiuala. Idee realiseerus just avalikkuse survel.•  Tallinna linnapea Edgar Savisaar korraldas planeeringu koostamise käigusmuuhulgas PR konverentsi, et selgitada Tallinna linna eesmärke Paljassaaresadamate arendamisel.•  Planeeringu valmides avaldati tulem nö kodaniku jaoks arusaadaval kujul: http://veeb.tallinn.ee/rannaala/ranna_web/ www.headandlead.com
 22. 22. © Kaur Lass, OÜ Head 2012PLANEERINGU SISU VÄLJATÖÖTAMINEÜks visiooni ja planeeringu sisu kokkuleppimise ning nende aluselomavalitsuse edasiste maakasutustingimuste läbi arutamise võimalus on luuaomavalitsuse töötajatest, volikogu liikmetest jt huvitatud osapooltest koosnevadtöörühmad. Töörühmade töö tuleks korraldada avalike arutelude vormis.Väiksemate omavalitsuste (kuni 10 000 elanikku) puhul on end õigustanudkolme põhitöörühma kasutamine (nii on toimitud nt Audru, Koeru, Kõrgessaare,Tamsalu ja Tahkuranna valdades jm):1.  Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna töörühm.2.  Majandus- (sh põllu- ja metsamajandus), ettevõtlus- ja turismivaldkonna töörühm.3.  Maakasutus-, infrastruktuuri- ja kommunaalvaldkonna töörühm.Rühmatöid võib juhendada nii konsultant kui ka omavalitsus. Sündivate otsusteotstarbekuse kaalutlemisesse saab kohe kaasata ka KSH eksperdi.www.headandlead.com
 23. 23. © Kaur Lass, OÜ Head 2012PLANEERINGU SISU VÄLJATÖÖTAMINEKui töörühmad on oma nägemuse paberkaartidel ja tekstiliseltesitlemiskõlbulikuks vormistanud, tuleks see avalikul arutelul või temaatiliselplaneeringupäeval avalikkuse ees ette kanda.Kui erinevate rühmade arvamused on lahknevad või on vastuolus mõnehuvitatud isiku seisukohtadega, tuleb lahkarvamust põhjustanud teema läbirääkida ja selle lahendamises kokkuleppeni jõuda.Saavutatud kokkulepped on mõistlik protokollida.Kokkulepete alusel koostatav planeering realiseerub palju suurematõenäosusega kui kabineti vaikuses tehtud planeering.www.headandlead.com
 24. 24. © Kaur Lass, OÜ Head 2012 KOKKULEPPED, PLANEERINGU MENETLUSE KORREKTSUST TÕENDAVAD MATERJALID (AJALEHEKUULUTUSED, KIRJAD JMS) OSUTUVAD VAJALIKUKS LÄBIRÄÄKMISTEL MAA OMANIKEGA JA AMETIASUTUSTEGA. SAMUTI ON NEID VAJA JÄRELEVAVE KÄIGUS NING KA VÕIMALIKE KOHTUVAIDLUSTE KORRAL. REEGLINA ON SEDA LIHTSAM JA ODAVAM TEHA KOHE KUI AASTAID HILJEM.www.headandlead.com
 25. 25. © Kaur Lass, OÜ Head 2011PLANEERIMISSEADUS§8 Üldplaneering(4) Üldplaneering võib põhjendatud vajaduse korral sisaldada kehtestatud maakonnaplaneeringu muutmise ettepanekuid.(7) Kehtestatud üldplaneering on aluseks detailplaneeringute koostamisele detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel ja juhtudel ning maakorraldusele ja projekteerimistingimuste väljaandmisele väljaspool detailplaneeringu koostamise kohustusega alasid.(8) Üldplaneeringuga määratakse detailplaneeringute koostamise vajadus ja järjestus ning näidatakse majanduslikud võimalused üldplaneeringu elluviimiseks.(9) Üldplaneeringu koostamisel võetakse arvesse keskkonnamõju strateegilise hindamise ning hädaolukorra riskianalüüsi tulemusi.www.headandlead.com
 26. 26. © Kaur Lass, OÜ Head 2012, planeeringud Kaur Lass ja AS Entec Eesti Lähtuvalt omavalitsuse visioonist, olemasolevatest piirangutest ja koostöö tulemustest (sh erinevad eksperdid) määratakse maakasutus ning ehitamisprintsiibid omavalitsuse territooriumil.www.headandlead.com
 27. 27. © Kaur Lass, OÜ Head 2010; illustratsioonid AS Entec (AS Entec Eesti)Planeeringu sisu töötab välja ja selle eest vastutab omavalitsus, vajaduselkaasatakse reegleid sõnastama ja planeeringu koostamist nõustama konsultant. Probleem või idee LAHENDUSwww.headandlead.com
 28. 28. © Kaur Lass, OÜ Head 2011Üldplaneeringu eesmärk on toetada omavalitsuse visiooni elluviimist. Kuisõnastusega jäädakse hätta on soovitatav kaasata pädev konsultant, kesaitab omavalitsusel planeeringu seletuskirja sõnastused lihvida japlaneeringu vormistada omavalitsuse enda võimalustest paremal tasemel. Näiteid sõnastusest (Audru valla üldplaneering 2010):Tootmishoonete ja tootmismaade planeerimisel, kavandamisel ja kasutamiseltuleb järgida järgmisi põhimõtteid: •  Detailplaneeringu algatamiseks tuleb koostada eskiis, kust peab selguma hoonete paigutus ja tootmistegevuse spetsiifika. Kui neist lähtuvalt ilmneb olulise keskkonnamõju avaldumise võimalikkus on vallavalitsusel õigus algatada keskkonnamõju strateegiline hindamine detailplaneeringule. •  Tootmishoone tuleb maantee äärde paigutada nii, et seda teenindavad laoplatsid ja parklad jääks maantee poolsesse külge või kavandatava tootmishoonestuse vahele. Sellisel juhul toimiks tootmishoone müraseinana nii tee kui krundisisese liiklusmüra suhtes.www.headandlead.com
 29. 29. © Kaur Lass, OÜ Head 2010 Näiteid sõnastusest (Audru valla üldplaneering 2010):Tootmishoonete ja tootmismaade planeerimisel, kavandamisel ja kasutamiseltuleb järgida järgmisi põhimõtteid: •  Audru vallas ei ole tootmismaadel lubatud tegevused, mis on loetletud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (RT I 2005, 15, 87; 2006, 58, 439; 2007, 25, 131; 2008, 34, 209; 2009, 3, 15; 2010, 8, 37) §6 lg 1. Lisaks sellele ei ole Audru valla reserveeritud tootmismaadele (ja üldplaneeringu muutmisel ka võimalikele muudele tootmisaladele) lubatud rajada keemiatööstust (v.a olmekeemiat tooteid ladustavad laod või olmekeemia tootjad eeldusel, et hoitavate ainete kogusega ei kaasne suurõnnetuse riski tõenäosust) ja keemiaterminale vms ettevõtteid millega kaasneb olulises mahus õhusaaste, vibratsioon, lõhn, kõrge keskkonnarisk või muu keskkonnaprobleem.www.headandlead.com
 30. 30. © Kaur Lass, OÜ Head 2010; illustratsioonid AS Entec (AS Entec Eesti) Planeeringu sisule annab viimase lihvi kooskõlastamine. Omavalitsus peab tagama sihipärase ja kiire haldusmenetluse.www.headandlead.com
 31. 31. © Kaur Lass, OÜ Head 2012 Planeerimisseaduse § 24. Planeeringu kehtestamine (3) Üldplaneeringu /…/ kehtestab kohalik omavalitsus. NB! Motivatsioon!www.headandlead.com
 32. 32. © Kaur Lass, OÜ Head 2010, illustratsioonid AS Pöyry EntecPLANEERIMISSEADUS§28 Kehtestatud planeeringu kättesaadavus(1)  Igaühel on õigus tutvuda kehtestatud planeeringuga.(2) Kehtestatud planeeringuga tutvumine tagatakse: 1) üleriigilise planeeringu puhul – Siseministeeriumis ja maavalitsustes; 2) maakonnaplaneeringu puhul – vastavas maavalitsuses ja planeeritava maa- ala kohalikes omavalitsustes; 3) üldplaneeringu ja detailplaneeringu puhul – planeeritava maa-ala kohalikes omavalitsustes. www.headandlead.com
 33. 33. • © Kaur Lass, OÜ Head 2012Kinnistu väärtus Ehitusõiguse määraja Planeerimata ala üldplaneering OÜP/TP detailplaneering projekt ehituslubawww.headandlead.com
 34. 34. © Kaur Lass, OÜ Head 2012"The future depends on what we do in the present"Mahatma GandhiPLANEERIMINE JA TEADLIK OMAVALITSUSE ARENGU JUHTIMINEEELDAVAD TEADLIKU TEGUTSEMIST HETKES. TUNDES OMAVISIOONI (SIHTI) JA ARVESTADES HETKE OLUSID SAAB LUUAHEAD EELDUSED SOOVITUD TULEVIKKU JÕUDMISEKS. ERITI, KUIPLANEERINGUID ON TEHTUD KOOSTÖÖS HUVITATUD ISIKUTEGA!www.headandlead.com
 35. 35. © OÜ Head 2009, foto Kaur Lass 2009 Meie missioon on suunata Teid teadlikule tegutsemisele, et aidata Teil saavutada kiireilmal viisil oma eesmärki. Meie eesmärk on Teie edu. Meie abi läbi saavutate organisatsiooni juhtimise ja tegevuse eesmärgipärasuse ning tegude kvaliteedi. Aitame Teil jõuda teadliku planeerimise ja eesmärgipärase tegutsemiseni.www.headandlead.com
 36. 36. OÜ Head telefon: 50 83 906 skype: headandlead info@headandlead.com www.headandlead.comwww.headandlead.com
 37. 37. www.headandlead.com

×