Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Juhtimine ja tähelepanu valdamine - Kaur Lass, OÜ Head

885 views

Published on

Koolituse materjalid juhtimise ja tähelepanu valdamise ning kommunikatsiooni seostest.

Published in: Education
 • Be the first to like this

Juhtimine ja tähelepanu valdamine - Kaur Lass, OÜ Head

 1. 1. JUHTIMINE JA TÄHELEPANU VALDAMINE Kaur Lass OÜ Head juhatuse liige Planeerimisekspert ja juhtimiskonsultant
 2. 2. © Kaur Lass, OÜ Head 2012 EDU SAAVUTAMISE PEAMINE EELDUSOlen oma senise elu jooksul olnud:1.  Unistaja;2.  Õpilane;3.  Palgatööline;4.  Ettevõtte kaasomanik organisatsioonis, kus töötan;5.  Juht organisatsioonis, mida ma ei oma ja mis on osa kontsernist;6.  Ettevõtja.Need on minu kogemuse baasil väga erinevaid isikuomadusi jateadmisi eeldavad rollid. Kõigis nendes rollides on edu saavutamiseüks peamine eeldus oma tähelepanu valdamine.Tähelepanu valdamine aitab lisaks neile rollidele ka edukalt asju ajadaametnikega (nii riigi kui kohaliku omavalitsuse tasandil).
 3. 3. © Kaur Lass, OÜ Head 2012 KES OLED SINA?1.  Unistaja = julgen ette kujutada, mida soovin.2.  Õpilane = kuulan, vaatan, omandan ja proovin kasutada.3.  Palgatööline = teen mida kästakse (vahel natuke enam või vähem).4.  Ettevõtte kaasomanik = otsin viisi teha, mida soovin kuid teen mida vaja, et kaaslastega koos edasi liikuda.5.  Juht organisatsioonis, mida ma ei oma = leian viisi teha, mida teised soovivad.6.  Ettevõtja = julgen tegutseda tasuta ja oskan olla leidlik kuidas pöörata see kõik kannatlikult ja süsteemselt tegutsedes tasuvaks.Või oled hoopis ametnik? Teed nii vähe kui saad aga viimasel hetkel,siiski alati seda, mida on vaja ja mis on eetiline (= aus ja tubli ametnik)või veeretad päeva õhtusse (= laisk ametnik) või ...
 4. 4. © Kaur Lass, OÜ Head 2012 MILLAL SAAB TEGUTSEDA?MILLELE PEAB OLEMA SUUNATUD TÄHELEPANU? Minevik Tulevik Olevik
 5. 5. © Kaur Lass, OÜ Head 2012 JUHT SAAB TEGUTSEDA VAID HETKES. TARK TEGUTSEMINE VÕIB LUUA SOOVITUD TULEVIKU. MEIL KÕIGIL ON VÕIMALUS TEHA IGAL AJA HETKEL OLEVIKUS TEADLIKKE (TULEVIKKU SUUNATUD) VALIKUID/OTSUSEID. Minevik Tulevik Teadlikult planeeritud sündmus OlevikSkeem: Kaur Lass, Ingvar Villido skeemi alusel.
 6. 6. © Kaur Lass, OÜ Head 2012 MINEVIKUS TUHNIMINE ON AJA RAISKAMINE. SEDA EI ÕNNESTU MÕJUTADA! KA TRENDE EI TASU KUMMARDADA. TÄHELEPANU ON MÕISTLIK SUUNATA HETKEL EKSISTEERIVATESSE VÕIMALUSTESSE. VALIKU, MIS ON “HEA” MÄÄRAB ... Minevik Tulevik Teadlikult planeeritud sündmus OlevikSkeem: Kaur Lass, Ingvar Villido skeemi alusel.
 7. 7. © Kaur Lass, OÜ Head 2012TEGUTSEMISLOOGIKA:1.  Visioon (Kuhu me liigume?) ja missioon (Miks me olemas oleme?)2.  Äriplaan (Kuidas me visiooni äriks pöörame?)3.  Detailsem tegutsemis- ja finantsplaan (Kuidas me selle ära teeme?)4.  Tegevuskava (Kes, mida ja millal teeb?)5.  Müügi-, rendi- või tootmisplaan või teenus(t)e osutamise plaan vms (Kuidas me läbi igapäevase tegutsemise investeeringu tagasi teenime?) Puzzle on ettevõtte puhul siis hästi kokku pandud, kui on olemas tasuvus (=jätkusuutlikkus) või muul juhul tagatud nö ots-otsaga kokku tulek (nt MTÜ vms heategevuse puhul on samuti oluline jätkusuulikkus)!
 8. 8. © Kaur Lass, OÜ Head 2012MUUDATUSED ORGANISATSIOONI SUUNAMISEL ON REEGLINA AEGANÕUDVAD. MIDA SUUREM ON ORGANISATSIOON JA/VÕI KAVANDATUDMUUDATUS, SEDA OLULISEM ON KOMMUNIKATSIOON. Grupi käitumine raske Isiklik käitumine Teadlik tegutsemine Suhtumine saavutamise lihtsus TeadmisedTähelepanuõigel teadmisel kerge koheselt tulevikus ajaliselt teostatav
 9. 9. © Kaur Lass, OÜ Head 2012ERINEV SÕNUM JA/VÕI ERINEVAD OSAPOOLED EELDAVADERINEVAT KOMMUNIKATSIOONISTRATEEGIAT.NÄITEKS: ORGANISATSIOONI SISEKOMMUNIKATSIOON,SUHTLEMINE HEADE PARTNERITEGA, SUHTLEMINEKLIENTIDEGA, SUHTLEMINE AVALIKKUSEGA VMS.KÕIGE KEERUKAM ON SUHTLEMINE AVALIKKUSEGA. SIIN TAGABEDU TEADLIKULT ÜLES EHITATUD AVALIKKUSEGA SUHTLEMISESTRATEEGIA. SELLE ALUSEKS SAAB OLLA KAVANDATUDMUUTUSE TEGELIK SISULINE EESMÄRK. AVALIKUSTAMISESTRATEEGIA ELLUVIIMISE EDU ALUSEKS ON OSAPOOLTEKOOSTÖÖ JA KOORDINEERITUD TEGEVUS. NB! KES SAAB EDASTADA POSITIIVSET SÕNUMIT?
 10. 10. © Kaur Lass, OÜ Head 2012ENAMUS INIMESTE TÄHELEPANU HAJUB. MIS SIIS TEHA?1.  Visioon (Kuhu me liigume?) ja missioon (Miks me olemas oleme?)2.  Äriplaan (Kuidas me visiooni äriks pöörame?)3.  Detailsem tegutsemis- ja finantsplaan (Kuidas me selle ära teeme?)4.  Tegevuskava (Kes, mida ja millal teeb?)5.  Müügi-, rendi- või tootmisplaan vms (Kuidas me investeeringu tagasi teenime?) Edu tagab see, kui eesmärgid ja ülesanded püsivad meeles ja on olemas hästi koordineeritud tegutsemine.
 11. 11. © Kaur Lass, OÜ Head 2012KOMMUNIKATSIOONI OLULISUS.Reeglina on meil:1.  Piiratud rahaline ressurss;2.  Piiratud aeg;3.  Piiratud inimressurss;4.  Vajalik saavutada planeeritud eesmärk tõhusaimal viisil.Sageli isegi kõik need korraga! Edu saavutamise võti on seega oskus hoida tähelepanu õigetel asjadel ja pidada meeles sihti (visiooni). Paljude teemadega korraga tegeledes kipub eesmärk ununema. Ilma selleta tekib ...
 12. 12. © Kaur Lass, OÜ Head 2012SOOVITUD ARENGU TAGAVAD VISIOONI (IDEED) JÄRJEPIDEVALT ELLUVIIVAD TEADLIKUD VALIKUD. Muudatuse teke Ühiskonna käitumine raske Organisatsiooni käitumine Isiklik käitumine Suhtumine saavutamise lihtsus Teadmised kerge koheselt tulevikus Visioon = idee ajaliselt teostatav
 13. 13. Kaur Lass telefon: 50 83 906 skype: headandleadinfo@headandlead.comwww.headandlead.com
 14. 14. OÜ Head missioon on suunata meiekliente teadlikule ja ratsionaalseletegutsemisele, et aidata neil saavutadakiireimal viisil oma eesmärki.

×