Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Juhtimine ja kommunikatsioon - Kaur Lass, OÜ Head

1,323 views

Published on

Juhtimine ja kommunikatsioon on tihedalt seotud. Edukas juht on hea suhtleja. Suhtlemine on aga õpitav! Siin on Kaur Lass koolituse slaidid sellel teemal.

Published in: Education
 • Be the first to like this

Juhtimine ja kommunikatsioon - Kaur Lass, OÜ Head

 1. 1. JUHTIMINE JA KOMMUNIKATSIOON Kaur Lass OÜ Head juhatuse liige Planeerimisekspert ja juhtimiskonsultant
 2. 2. © Kaur Lass, OÜ Head 2012 HEA KOMMUNIKATSIOON LOOB SILLA TULEVIKKU. Minevik Tulevik Teadlikult planeeritud sündmus OlevikSkeem: Kaur Lass, Ingvar Villido skeemi alusel.
 3. 3. © Kaur Lass, OÜ Head 2012TEGUTSEMISLOOGIKA IDEE JA REAALSUSE SIDUMISEL:1.  Visioon (Kuhu me liigume?) ja missioon (Miks me olemas oleme?)2.  Plaan (Kuidas me visiooni äriks pöörame? Kuhu riik/omavalitsus suundub ja kuhu me enda juhitavat ametiasutust suuname?)3.  Tegevuskava (Kuidas me selle ära teeme? Kes, mida ja millal teeb?) LIHTSUSE TAGAB SEE KUI RAKENDADA VISIOON “VEDAMA” PALJUSID ERINEVAID TEGEVUSI.
 4. 4. © Kaur Lass, OÜ Head 2012KOMMUNIKATSIOON ON REEGLINA AEGA NÕUDEV. SELLE OLULISUSKASVAB SAMA-AEGSELT NII ORGANISATSIOONI KUI KA KAVANDATUDMUUDATUSE SUURUSEGA! Grupi käitumine raske Isiklik käitumine Suhtumine saavutamise lihtsus Teadmised kerge koheselt tulevikus ajaliselt teostatav
 5. 5. © Kaur Lass, OÜ Head 2012MIS ON KOMMUNIKATSIOON?KOMMUNIKATSIOON EHK SUHTLEMINE TÄHENDAB ÜHISEMÄRGISÜSTEEMI ABIL TÄHENDUSTE EDASTAMIST. AINULT SIISKUI INIMESED MÕISTAVAD SAMASID SÕNASID ÜHTE MOODI,TOIMUB SUHTLUS.INIMESED, KES EI KASUTA SAMASUGUSEID SÕNU VÕI EI MÕISTASÕNADE TÄHENDUST ÜHTEMOODI EI MÕISTA TEINETEIST.TEIS(T)EGA ÜHENDUSE SAAVUTAMISEKS ON VAJA LASKUDAKASUTATAVATE MÕISTETE VÕRDLEMISENI. NB! KUI EI TAIPA, SIIS JULGE KÜSIDA: “MIS SA SELLE ALL MÕISTAD?” VÕI “MIS SEE TÄHENDAB?”
 6. 6. © Kaur Lass, OÜ Head 2012KES ON KOMMUNIKATSIOONI SIHTRÜHM?SIHTRÜHM VÕI PARTNER, KELLEGA SA SUHTLED MÄÄRABSELLE, KUIDAS SA PEAD TEMAGA SUHTLEMA.SIHTRÜHMAD VÕIVAD OLLA NÄITEKS:1.  TÖÖTAJA(D);2.  ÄRIPARTNER(ID);3.  KLIENT VÕI KLIENDID;4.  AVALIKKUS JNE. NÄIDE: PEAMINE RASKUS ETTEVÕTJA JA TÖÖTAJA OMAVAHELISEL SUHTLEMISEL ON SAMADE SÕNADE ERINEV MÕISTMINE. SEE TULEB KOGEMUSTE VAHEST!
 7. 7. © Kaur Lass, OÜ Head 2012ERINEV SÕNUM JA/VÕI ERINEVAD OSAPOOLED EELDAVADERINEVAT KOMMUNIKATSIOONISTRATEEGIAT.NÄITEKS: ORGANISATSIOONI SISEKOMMUNIKATSIOON,SUHTLEMINE HEADE PARTNERITEGA, SUHTLEMINEKLIENTIDEGA, SUHTLEMINE AVALIKKUSEGA VMS.KOMMUNIKATSIOONI TIPPTASE ON SUHTLEMINE AVALIKKUSEGA. NB! KOMMUNIKATSIOONISTRATEEGIA PEAB ARVESTAMA SIHTRÜHMAGA!
 8. 8. © Kaur Lass, OÜ Head 2012 ERINEV SÕNUM JA/VÕI ERINEVAD OSAPOOLED EELDAVAD ERINEVAT KOMMUNIKATSIOONISTRATEEGIAT. AVALIKKUS EI OMA TEADMISEID! TEADMISED ON ISIKUL! Grupp koosneb isikutest Grupi käitumine raske Isiklik käitumine Suhtumine saavutamise lihtsus TeadmisedNeed on isiklikud kerge koheselt tulevikus ajaliselt teostatav
 9. 9. © Kaur Lass, OÜ Head 2012ERINEV SÕNUM JA/VÕI ERINEVAD OSAPOOLED EELDAVADERINEVAT KOMMUNIKATSIOONISTRATEEGIAT.AVALIKKUS KOOSNEB AGA VÄGA ERINEVATEST ISIKUTEST.SUHTLEMISEL AVALIKKUSEGA (SH SUURE MEESKONNAGA)TAGAB EDU TEADLIKULT ÜLES EHITATUD AVALIKKUSEGASUHTLEMISE STRATEEGIA. SELLE ALUSEKS SAAB OLLAKAVANDATUD MUUTUSE TEGELIK SISULINE EESMÄRK.AVALIKKUSEGA SUHTLEMISE STRATEEGIA ON REEGLINA PIKEMTEGEVUSTE JADA JA SELLE ELLUVIIMISE EDU ALUSEKS ONOSAPOOLTE KOOSTÖÖ JA KOORDINEERITUD TEGEVUS. NB! LOO FOON! ... AGA MILLINE FOON ON HEA?
 10. 10. © Kaur Lass, OÜ Head 2012MIKS SUHTLEMINE TÖÖTAJASKONNA VÕI AVALIKKUSEGA ONAEGA NÕUDEV?1.  ENNE SÕNUMI EDASTAMIST TULEB LUUA EELDUSED SÕNUMI MÕISTMISEKS EHK SELGITADA KASUTATAVAID MÕISTEID;2.  TULEB LUUA TAUSTSÜSTEEM;3.  TULEB ISE MÕISTA SEDA MIDA SELGITAD;4.  TULEB TAGADA SÕNUMI SELGUS (NB! LOO MÕISTMISEKS VAJALIK FOON!) JA LÜKATA KANNATLIKULT ÜMBER TEKKIDA VÕIVAD VÄÄRARUSAAMAD JNE.AVALIKKUSEGA SUHTLEMISE STRATEEGIA PEAKS OLEMA JÄRK-JÄRGULINE JA VAJADUSEL KIIRELT OLUDE MUUTUMISELEREAGEERIV. NB! EDU TAGAB SAMA SÕNUM KÕIGILT OSAPOOLTELT!
 11. 11. © Kaur Lass, OÜ Head 2012KOMMUNIKATSIOON AITAB KAASA VISIOONI (IDEE) ELLU VIIMISELE.MUUDATUSE TEKKIMINE VAJAB AGA AEGA. Muudatuse teke Ühiskonna käitumine raske Organisatsiooni käitumine Isiklik käitumine Suhtumine saavutamise lihtsus Teadmised kerge koheselt tulevikus Visioon = idee ajaliselt teostatav
 12. 12. © Kaur Lass, OÜ Head 2012AJA KOKKUHOIDU ANNAB KOHE ALGUSEST PEALE HÄSTI LÄBIVIIDUD KOMMUNIKATSIOON!KUIGI SUHTLEMISE ETTE LÄBI MÕTLEMINE NÕUAB ESMAPILGULAJA PANUSTAMIST, VIIB SEE REEGLINA HILISEMA AJAKOKKUHOIUNI! KAS SA VALDAD NII SUURT RESSURSSI, ET VÕIDELDA VÄÄRARUSAAMADEGA? ... AGA MEEDIAS KÕLANUD VÄÄRARUSAAMADEGA?
 13. 13. © Kaur Lass, OÜ Head 2012 "The future depends on what we do in the present" Mahatma GandhiMINEVIKKU EI SAA KUNAGI MUUTA. KÜLL AGA SAAB SIIN JA PRAEGULUUA EELDUSED PAREMAKS TULEVIKUKS! KOMMUNIKATSIOON ON PAREMA TULEVIKU LOOMISE OLULINE OSA, KUI KAASATUD ON PALJU OSAPOOLI . EDUKAT SUHTLEMIST!
 14. 14. Kaur Lass telefon: 50 83 906 skype: headandleadinfo@headandlead.comwww.headandlead.com
 15. 15. OÜ Head missioon on suunata meiekliente teadlikule ja ratsionaalseletegutsemisele, et aidata neil saavutadakiireimal viisil oma eesmärki.

×