Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ιστορία Ε΄. 2. 7. ΄΄Η κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης΄΄


Ιστορία Ε΄. 2. 7. ΄΄Η κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης΄΄

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Ιστορία Ε΄. 2. 7. ΄΄Η κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης΄΄

 1. 1. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr Ιστορία Ε΄ Τάξης - Ενότητα 2 - Κεφάλαιο 7: ΄΄ Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης ΄΄  Σχεδιαγράμματα  Θεωρία  Παρουσιάσεις
 2. 2. eva -edu Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης Πολλοί εργάτες δούλευαν για 6 χρόνια για να φτιάξουν στην Κωνσταντινούπολη τείχη, μεγάλα κτίρια και έργα τέχνης. Τα εγκαίνια της πόλης έγιναν το Ο Κωνσταντίνος είπε στους εργάτες να φτιάξουν 1) Μεγάλη αγορά 2) Έργα τέχνης για να στολίσουν τις πλατείες 3) Εκκλησίες 4) Υδραγωγεία και δεξαμενές με νερό. Οι εκκλησίες που έφτιαξε ο αυτοκράτορας ήταν η Αγία Σοφία, η Αγία Ειρήνη και η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων. Όσα έργα δεν πρόλαβε να φτιάξει ο Κωνσταντίνος τα έφτιαξε ο γιός του Κωνστάντιος Ερώτηση για το σχολείο Πές μου ένα έργο που έφτιαξε ο Κωνσταντίνος
 3. 3. paidio.blogspot.com ¨Παιδίον Τόπος¨  επισκεύασε την ακρόπολη και τα παλιά τείχη / έχτισε καινούρια  έδωσε τίτλους, προνόμια και οικονομικά κίνητρα στους υπεύθυνους των τειχών της Πόλης  έχτισε αγορά στο κέντρο της Πόλης  μετέφερε έργα τέχνης από όλη την αυτοκρατορία  διατήρησε τους ναούς της παλιάς θρησκείας / έχτισε χριστιανικούς ναούς  κατασκεύασε έργα ύδρευσης (κρήνες, λουτρά, υδραγωγεία, δεξαμενές) Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ η Θεμελίωση  324 μ.Χ. Εγκαίνια  330 μ.Χ.  Χτίζεται σε διάρκεια 6 ετών.  Οχυρώνεται από στεριά και από θάλασσα.  Στολίζεται με κτίσματα και έργα τέχνης. Μ . Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς Θάνατος Μ. Κωνσταντίνου  337 μ.Χ.
 4. 4. 7. Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης Κωνσταντινούπολη Θεμελίωση 324 μ.Χ. Εγκαίνια Μάιος 330 μ.Χ. Επισκευή ακρόπολης, παλαιών τειχών. Τίτλοι, προνόμια σ' όσους φρόντιζαν και ενδιαφέρονταν για την ασφάλεια των τειχών. Μεγάλη αγορά. Άγαλμα του αυτοκράτορα. Μεταφέρθηκαν έργα τέχνης από τη Ρώμη. Διατηρήθηκαν βωμοί, ναοί παλιάς θρησκείας. Χτίστηκαν ναοί Αγίας Σοφίας, Αγίας Ειρήνης, Αγίων Αποστόλων. Κατασκευάστηκαν κρήνες, λουτρά, υδραγωγεία, δεξαμενές νερού. Κωνσταντίνος  Πέθανε το 337 μ.Χ. Ο γιος του Κωνστάντιος συνέχισε τα έργα του. Κανέλλος-Μάριος Κανελλόπουλος
 5. 5. Ι΢ΣΟΡΙΑ Ε’ – ΚΕΦ. 7 ¨ Η ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ ΟΧΤΡΩΝΕΣΑΙ ΚΑΙ ΢ΣΟΛΙΖΕΣΑΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΣΕΧΝΗ΢ ¨ 27Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΢ΧΟΛΕΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΔΑ΢ΚΑΛΟ΢ ΒΑ΢ΙΛΗ΢ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ΢ Η Κωνσταντινούπολη Σα εγκαίνιά τθσ τον Μάιο του 330 μ.Χ. Επιςκευι ακρόπολθσ, παλαιϊν τειχϊν. Σίτλοι, προνόμια ς' όςουσ φρόντιηαν και ενδιαφζρονταν για τθν αςφάλεια των τειχϊν. Η κεμελίωςι τθσ ζγινε από τον αυτοκράτορα, τον Νοζμβριο του 324 μ.Χ Χτίςτθκε θ μεγάλθ αγορά ςτο κζντρο τθσ πόλθσ και ςτον χϊρο τθσ υψϊκθκε ςτιλθ με το άγαλμα του αυτοκράτορα ςτθν κορυφι τθσ. Μεταφζρκθκαν ζργα τζχνθσ από τθ Ρϊμθ και άλλα μζρθ τθσ αυτοκρατορίασ, Διατθρικθκαν βωμοί και ναοί τθσ παλιάσ κρθςκείασ και χτίςτθκαν νζοι χριςτιανικοί (Αγία ΢οφίασ, Αγίασ Ειρινθσ, Αγίων Αποςτόλων Καταςκευάςτθκαν κρινεσ, λουτρά, υδραγωγεία, δεξαμενζσ νεροφ. Ο Κωνςταντίνοσ πζκανε το 337 μ.Χ Σο ζργο του το ολοκλιρωςε ο γιοσ του Κωνστάντιος Η Κωνσταντινούπολη έγινε ισάξια της Ρώμης Δημιουργός: Βασίλης Παπαγιάννης http://blogs.sch.gr/vpapagiann/
 6. 6. Ιστορία Ε΄ Δημοτικού – «Στα βυζαντινά χρόνια» Ενότητα Β΄: Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται – Κεφάλαιο 7ο Σαμούχος Πέτρος© Κωνσταντινούπολη θεμελίωση 324 μ.Χ. (6 χρόνια μετά) εγκαίνια 330 μ.Χ. Με εντολή του Κωνσταντίνου  Επισκευή ακρόπολης – παλιών τειχών και κτίσιμο νέων  Προνόμια σε όσους φρόντιζαν για την ασφάλεια της πόλης  Χτίσιμο μεγάλης αγοράς (στήλη με το άγαλμά του)  Μεταφορά έργων τέχνης από άλλες πόλεις  Κατασκευή λουτρών, υδραγωγείων, δεξαμενών  Διατήρηση αρχαίων βωμών - ναών και χτίσιμο χριστιανικών Θάνατος Κωνσταντίνου (337 μ.Χ.) Ο γιος του, Κωνστάντιος συνεχίζει το έργο του Η Κωνσταντινούπολη ισάξια της Ρώμης Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης Κωνστάντιος
 7. 7. Ιστορία Ε΄ Δημοτικού – «Στα βυζαντινά χρόνια» Ενότητα Β΄: Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται – Κεφάλαιο 7ο Σαμούχος Πέτρος© Περίληψη μαθήματος Ερωτήσεις  Πότε έγινε η θεμελίωση της Κωνσταντινούπολης και πότε τα εγκαίνιά της;  Ποια ήταν τα έργα που έγιναν στη νέα πρωτεύουσα με εντολή του Κωνσταντίνου;  Ποιος συνέχισε το έργο του Κωνσταντίνου μετά το θάνατό του;  Φαντάσου ότι ήσουν ένας από τους εργάτες που δούλευαν για την ανοικοδόμηση της νέας πρωτεύουσας. Τι έβλεπες και τι ένιωθες τα έξι χρόνια που κράτησαν οι εργασίες;  Φαντάσου ότι είσαι ο Κωνσταντίνος και είσαι έτοιμος να εγκαινιάσεις τη νέα πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας. Τι νιώθεις;  Είσαι κάτοικος της Ρώμης και μαθαίνεις ότι εγκαινιάζεται η νέα πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας. Πώς νιώθεις που η πόλη σου θα χάσει την παλιά της αίγλη;  Πώς να ένιωσε ο Κωνστάντιος όταν πέθανε ο πατέρας του Κωνσταντίνος και ταυτόχρονα έγινε ο νέος αυτοκράτορας; Η νέα πρωτεύουσα χτίζεται σε έξι χρόνια. Οχυρώνεται από στεριά και θάλασσα και στολίζεται με κτίσματα και έργα τέχνης. Ο Κωνσταντίνος φιλοδοξεί να γίνει ισάξια και καλύτερη από τη Ρώμη. Δημιουργός: Πέτρος Σαμούχος http://samouchos.weebly.com/
 8. 8. Χαράλαμπος Δ. Δημόπουλος Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΟΧΥΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΛΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ Η νέα πόλη Θεμελιώνεται Εγκαινιάζεται 324 μ.Χ Χτίζεται 330 μ.Χ. Ο Κωνσταντίνος έχτισε την Κων/πολη με πρότυπο τη Ρώμη :  Επισκεύασε τα παλιά τείχη και την Ακρόπολη, αλλά έφτιαξε και νέα προς το Βόσπορο και τον Ελλήσποντο.  Έχτισε στο κέντρο της πόλης τη μεγάλη αγορά, που είχε σημαντικότατο ρόλο για την οικονομία της πόλης.  Διατήρησε τους βωμούς και τους ναούς της παλιάς θρησκείας και έχτισε νέους χριστιανικούς ναούς.  Κατασκεύασε το λιμάνι, το παλάτι, τον ιππόδρομο, υδραγωγεία, λουτρά, δεξαμενές και μεγάλους δρόμους.  Με εντολή του μεταφέρθηκαν στην Κων/πολη έργα τέχνης από διάφορες πόλεις. π.χ. Τα 4 χάλκινα άλογα του Λυσίππου (τα έφεραν από τη Χίο και τα τοποθέτησαν στον ιππόδρομο) Τα έργα κτίσης και οχύρωσης της νέας πόλης προγραμματίστηκαν και έγιναν από ειδικούς τεχνίτες, έτσι που ανέδειξαν τα πλεονεκτήματά της και ελαχιστοποίησαν τις αδυναμίες της. «Η νέα Ρώμη μόλις ολοκληρώθηκε παρουσίαζε τέτοιο μεγαλείο, που έσβηνε την ανάμνηση της παλιάς». ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η νέα πρωτεύουσα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας Θα παραμείνει πρωτεύουσα για 11 αιώνες!
 9. 9. http://daskalosjf2.blogspot.gr/
 10. 10. Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης Τι θα μάθουμε - Πώς μέσα σε 6 έτη χτίστηκε και οχυρώθηκε η νέα πρωτεύουσα - Ποια έργα έγιναν ώστε η νέα πρωτεύουσα να γίνει ισάξια και καλύτερη της Ρώμης Η θεμελίωση της Κωνσταντινούπολης έγινε τοΝοέμβριο του 324 μ.Χ. και τα εγκαίνιά της το Μάιο του 330 μ.Χ. Επί έξι χρόνια εργάτες και τεχνίτες από όλα τα μέρη της αυτοκρατορίας εργάστηκαν ασταμάτητα ώστε να οχυρώσουν και να στολίσουν τη νέα πρωτεύουσα. Ο Κωνσταντίνος: - επισκεύασε την ακρόπολη και τα παλιά τείχη - έχτισε νέα τείχη, ώστε να προστατευτούν οι νεοκτισμένες περιοχές - έδωσε τίτλους, προνόμια και οικονομικά κίνητρασε όσους ήταν υπεύθυνοι για τη συντήρηση και την ασφάλεια των τειχών της Πόλης
 11. 11. Με εντολή του αυτοκράτορα: - Στο κέντρο της πόλης χτίστηκε η μεγάλη αγοράκαι στο χώρο της υψώθηκε στήλη με το άγαλμα του αυτοκράτορα στην κορυφή. - Από τη Ρώμη και από άλλα μέρη της αυτοκρατορίας μεταφέρθηκαν έργα τέχνης για τη διακόσμηση των δημοσίων χώρων (πλατείες, αγορά κ.ά). - Διατηρήθηκαν βωμοί της παλιάς θρησκείας και χτίστηκαν νέοι χριστιανικοί ναοί. Μεταξύ αυτών ο ναός της Αγίας Σοφίας, της Αγίας Ειρήνης και τωνΑγίων Αποστόλων. - Κατασκευάστηκαν κρήνες, λουτρά, υδραγωγεία και τεράστιες δεξαμενές που εξασφάλιζαν νερό στην Πόλη για έξι μήνες. Ο Κωνσταντίνος πέθανε το 337 μ.Χ. και θάφτηκε στον ναό των Αγίων Αποστόλων. Όσα από τα έργα δεν πρόλαβε να τελειώσει τα ολοκλήρωσε ο γιος του Κωνστάντιος.
 12. 12. Ερωτήσεις 1. Ήταν απαραίτητα τα έργα που έκανε ο Κωνσταντίνος στη νέα πρωτεύουσα; 2. Γιατί η Κωνσταντινούπολη στολίστηκε με έργα τέχνης που μεταφέρθηκαν από τη Ρώμη και άλλες περιοχές; Πότε και πού έγινε κάτι αντίστοιχο; 3. Πώς κρίνεται την ενέργεια του Κωνσταντίνου ν΄αφήσει Κωνσταντινούπολη ναούς και βωμούς της παλιάς θπησκείας, πλάι στους νέους χριστιανικούς που έχτισε; Πηγή 1 Η γεωγραφική θέση του Βυζαντίου «Ο τόπος όπου κατοικούν οι Βυζάντιοι είναι εξαιρετικά πλεονεκτικός από την άποψη της θάλασσας, γιατί τους χαρίζει ασφάλεια και πλούτο, όσο καμιά άλλη χώρα του γνωστού κόσμου. Βρίσκεται ακριβώς στην είσοδο του Εύξεινου Πόντου, έτσι που μήτε να εισπλεύσουν σ' αυτόν, μήτε να εκπλεύσουν είναι δυνατό οι έμποροι χωρίς την άδεια των Βυζαντίων. Ο Εύξεινος Πόντος έχει πολλά από τα χρήσιμα για τη ζωή των άλλων ανθρώπων προϊόντα και όλα αυτά τα εξουσιάζουν οι Βυζάντιοι. Τα μειονεκτήματα της πόλης όμως από τη μεριά της στεριάς είναι τα παρακάτω. Επειδή η Θράκη περικυκλώνει τη χώρα τους από τη μια θάλασσα ως την άλλη, οι Βυζάντιοι είναι σε συνεχή πόλεμο με τους Θράκες. Έχουν μια χώρα ευφορότατη, όταν όμως την καλλιεργήσουν και έρθει ο καιρός των άφθονων και εκλεκτών καρπών, φτάνουν οι Θράκες που άλλο μέρος της σοδειάς τους το καταστρέφουν και άλλο το παίρνουν μαζί τους». Πολύβιος, Ιστορίες
 13. 13. Του υδραγωγείο της Κωνσταντινούπολης Πηγή 2 Θρύλοι για το χτίσιμο της Πόλης α. «Όταν ο Κωνσταντίνος αποφάσισε να κάμει τη νέα πρωτεύουσα, δε διάλεξε αμέσως το Βυζάντιο. Η προσοχή του στράφηκε πρώτα στην Τροία, την πόλη του Αινεία, ο οποίος, όπως λέει η παράδοση, είχε έρθει από εκεί στην Ιταλία και θεμελίωσε τη Ρωμαϊκή πολιτεία. Ενώ όμως βρισκόταν στην Τροία και ρύθμιζε τα όρια της μελλοντικής πόλης, κάποιο βράδυ παρουσιάστηκε στο όνειρό του ένας άγγελος και τον προέτρεψε να διαλέξει μια άλλη τοποθεσία για την πρωτεύουσά του. Μετά από αυτό ο Κωνσταντίνος διάλεξε τελικά το Βυζάντιο». β. «Πριν από το χτίσιμο της νέας πρωτεύουσας ο Αυτοκράτορας φρόντισε να γίνουν τα σχέδια της πόλης όπως αυτός ήθελε. Με ένα ακόντιο στο χέρι χάραζε ο ίδιος τα όρια της πόλης. Οι αυλικοί και οι μηχανικοί του, εντυπωσιασμένοι από την αντοχή του αλλά και από την έκταση της μελλοντικής πολιτείας, τον ρώτησαν: - Πόσο θα προχωρήσεις ακόμη, Κύριέ μας; Κι εκείνος τους απάντησε: - Θα προχωρήσω μέχρις ότου σταματήσει αυτός που προχωρεί μπροστά μου. Και όλοι κατάλαβαν ότι κάποια θεία δύναμη οδηγούσε τον Κωνσταντίνο». Σωζομενός, Εκκλησιαστική Ιστορία Αναρτήθηκε από Αδάμ Δημήτριος
 14. 14. Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης. Κεφάλαιο 7ο Η παρουσίαση διαμορφώθηκε από το Σαμούχο Πέτρο. Δημιουργός: Πέτρος Σαμούχος http://samouchos.weebly.com/
 15. 15. Η θεμελίωση της νέας πόλης έγινε από τον ίδιο τον αυτοκράτορα το Νοέμβριο του 324 μ.Χ. Εγκαινιάστηκε με μεγαλοπρέπεια το Μάιο του 330 μ.Χ. Δημιουργός: Πέτρος Σαμούχος http://samouchos.weebly.com/
 16. 16. Για την ανοικοδόμησή της εργάστηκαν χιλιάδες εργάτες και τεχνίτες από όλα τα μέρη της αυτοκρατορίας. Δημιουργός: Πέτρος Σαμούχος http://samouchos.weebly.com/
 17. 17. Κατασκευάζονται τα τείχη της πόλης που θα την προστατέψουν από εχθρικές επιδρομές. Δημιουργός: Πέτρος Σαμούχος http://samouchos.weebly.com/
 18. 18. Χτίστηκε η μεγάλη αγορά στο κέντρο της πόλης και υψώθηκε στήλη με το άγαλμα του αυτοκράτορα. Δημιουργός: Πέτρος Σαμούχος http://samouchos.weebly.com/
 19. 19. Αργότερα το άγαλμα του αυτοκράτορα καταστράφηκε από έναν κεραυνό. Αντικαταστάθηκε από ένα σταυρό, σήμερα έχει διασωθεί μόνο η κολώνα. Δημιουργός: Πέτρος Σαμούχος http://samouchos.weebly.com/
 20. 20. Το Μέγα παλάτιον Δημιουργός: Πέτρος Σαμούχος http://samouchos.weebly.com/
 21. 21. Ο ιππόδρομος Δημιουργός: Πέτρος Σαμούχος http://samouchos.weebly.com/
 22. 22. Δημιουργός: Πέτρος Σαμούχος http://samouchos.weebly.com/
 23. 23. Μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη έργα τέχνης από όλα τα μέρη της αυτοκρατορίας, για διακοσμήσουν τις πλατείες και άλλους δημόσιους χώρους. Το «τρίποδο» των Δελφών. Δημιουργός: Πέτρος Σαμούχος http://samouchos.weebly.com/
 24. 24. Διατηρήθηκαν ναοί της παλιάς θρησκείας και χτίστηκαν νέοι χριστιανικοί ναοί. Ο ναός της Αγίας Ειρήνης Ο ναός των Αγίων Αποστόλων Δημιουργός: Πέτρος Σαμούχος http://samouchos.weebly.com/
 25. 25. Κατασκευάστηκαν κρήνες, λουτρά, υδραγωγεία και δεξαμενές που εξασφάλιζαν νερό στην πρωτεύουσα. Δημιουργός: Πέτρος Σαμούχος http://samouchos.weebly.com/
 26. 26. Όλα αυτά έκαναν την Κωνσταντινούπολη ισάξια της Ρώμης. Δημιουργός: Πέτρος Σαμούχος http://samouchos.weebly.com/
 27. 27. O Μέγας Κωνσταντίνος πέθανε το 337 μ.Χ. Δημιουργός: Πέτρος Σαμούχος http://samouchos.weebly.com/
 28. 28. Το έργο του συνέχισε ο γιος του, Κωνστάντιος. Δημιουργός: Πέτρος Σαμούχος http://samouchos.weebly.com/
 29. 29. Δόμνα Κυριάκου Δόμνα Κυριάκου
 30. 30. • Γηαηί ν Κσλζηαληίλνο απνθάζηζε λα κεηαθέξεη ηελ πξσηεύνπζα ηεο απηνθξαηνξίαο; Ο απηνθξάηνξαο Κσλζηαληίλνο, δηαπίζησζε όηη ε δηαθπβέξλεζε ηεο απέξαληεο απηνθξαηνξίαο από ηελ Ρώκε ήηαλ δύζθνιε θαη έηζη από ηελ Ρώκε ηελ κεηέθεξε ζην Βπδάληην. Δόμνα Κυριάκου
 31. 31. Δόμνα Κυριάκου
 32. 32.  Δπεηδή ε ζέζε ηεο ήηαλ εμαηξεηηθή. Δθεί ζπλαληηόληαλ νη δξόκνη πνπ έλσλαλ ηελ Δπξώπε κε ηελ Αζία, αιιά θαη ηνλ Δύμεηλν Πόλην κε ην Αηγαίν θαη ηε Μεζόγεην. ΢’ απηή θαηέιεγε ε Δγλαηία νδόο θαη από εθεί μεθηλνύζαλ νη εκπνξηθνί δξόκνη πξνο ηελ Μηθξά Αζία θαη ηηο επαξρίεο ηεο Αλαηνιήο. Δόμνα Κυριάκου
 33. 33.  Δπίζεο, ε Κσλζηαληηλνύπνιε ρηίζηεθε ζε εθηά νρπξσκέλνπο από ηε ζηεξηά ιόθνπο, νη νπνίνη «θαηέβαηλαλ» νκαιά σο ηε ζάιαζζα ηεο Πξνπνληίδαο, ηνπ Βνζπόξνπ θαη ηνπ Κεξάηηνπ θόιπνπ. Δόμνα Κυριάκου
 34. 34. Από ηηο 3 πιεπξέο ζάιαζζα θαη από ηελ 1 ζηεξηά. Δόμνα Κυριάκου
 35. 35. • Πνηνη νρύξσζαλ θαη ζηόιηζαλ ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη πόζν ρξόλν ηνπο πήξε; Δξσηήζεηο θαηαλόεζεο: Γηαιεγκέλνη εξγάηεο θαη ηερλίηεο, από όια ηα κέξε ηεο απηνθξαηνξίαο πνπ ηνπο πήξε 6 ρξόληα γηα λα ηελ νρπξώζνπλ θαη λα ηελ ζηνιίζνπλ. • Από πνηνλ έγηλε ε ζεκειίσζή ηεο θαη πόηε; Η ζεκειίσζε ηεο έγηλε από ηνλ απηνθξάηνξα, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 324 κ.Υ. Δόμνα Κυριάκου
 36. 36. • Πνηα ρξνλνινγία έγηλαλ ηα εγθαίληα ηεο; Σα εγθαίληα ηεο έγηλαλ ην Μάην ηνπ 330 κ.Υ. Δόμνα Κυριάκου
 37. 37. Ο Κσλζηαληίλνο επηζθεύαζε ηελ αθξόπνιε θαη ηα παιηά ηείρε ηεο θαη έθηηζε λέα. Δόμνα Κυριάκου
 38. 38.  Υεξζαία ηείρε  Θαιάζζηα ηείρε Δόμνα Κυριάκου
 39. 39. • Γηαηί επηζθεύαζε ηα ηείρε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο; Γηα λα πξνζηαηέςεη ηηο λενθηηζκέλεο πεξηνρέο από ερζξηθέο επηδξνκέο. • Ση έδσζε ν Κσλζηαληίλνο ζε απηνύο πνπ είραλ έξγν ηελ θξνληίδα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ηεηρώλ ηεο πόιεο; Σνπο έδσζε ηίηινπο, πξνλόκηα θαη νηθνλνκηθά θίλεηξα. Δόμνα Κυριάκου
 40. 40. Με ενηολή ηοσ ασηοκράηορα: 1. Υηίζηεθε ε κεγάιε αγνξά ζην θέληξν ηεο πόιεο θαη πςώζεθε ζηήιε κε ην άγαικα ηνπ απηνθξάηνξα. Δόμνα Κυριάκου
 41. 41. 2. Μεηαθέξζεθαλ ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε έξγα ηέρλεο από όια ηα κέξε ηεο απηνθξαηνξίαο, γηα λα δηαθνζκήζνπλ ηηο πιαηείεο θαη άιινπο δεκόζηνπο ρώξνπο. Δόμνα Κυριάκου
 42. 42. 3. Γηαηεξήζεθαλ παιηνί λανί ηεο παιηάο ζξεζθείαο θαη ρηίζηεθαλ λένη Υξηζηηαληθνί λανί. Ο λαόο ησλ Αγίσλ Απνζηόισλ Ο λαόο ηεο Αγίαο ΢νθίαο Δόμνα Κυριάκου
 43. 43. 4. Καηαζθεπάζηεθαλ θξήλεο, ινπηξά, πδξαγσγεία θαη δεμακελέο πνπ εμαζθάιηδαλ λεξό ζηελ πξσηεύνπζα. Δόμνα Κυριάκου
 44. 44. Δόμνα Κυριάκου
 45. 45. Δόμνα Κυριάκου
 46. 46. Δόμνα Κυριάκου
 47. 47. Προβλημαηιζμός: -Πώο θξίλεηε ηελ ελέξγεηα ηνπ Κσλζηαληίλνπ λ’ αθήζεη ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε λανύο θαη βσκνύο ηεο παιηάο ζξεζθείαο, πιάη ζηνπο λένπο ρξηζηηαληθνύο πνπ έρηηζε; (ΘΑ ΔΡΓΑ΢ΣΔΙΣΔ ΑΝΑΓΤΑΓΔ΢ ΜΔ ΣΟΝ ΓΙΠΛΑΝΟ ΢Α΢.) Δόμνα Κυριάκου
 48. 48. Δόμνα Κυριάκου
 49. 49. Δόμνα Κυριάκου
 50. 50. Το έργο και η δράζη ηοσ ασηοκράηορα Κωνζηανηίνοσ Δόμνα Κυριάκου
 51. 51. Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης www.akida.info
 52. 52. Επισκευή Ακρόπολης και παλαιών τειχών. Προνόμια σ‘ όσους φρόντιζαν και ενδιαφέρονταν για την ασφάλεια των τειχών. Μεγάλη αγορά. Άγαλμα του αυτοκράτορα. Μεταφέρθηκαν έργα τέχνης από τη Ρώμη. Διατηρήθηκαν βωμοί και ναοί της παλιάς θρησκείας. Χτίστηκαν ναοί Αγίας Σοφίας, Αγίας Ειρήνης, Αγίων Αποστόλων. Κατασκευάστηκαν κρήνες, λουτρά, υδραγωγεία, δεξαμενές νερού. Κωνσταντίνος
 53. 53. Το υδραγωγείο
 54. 54. Η Βασιλική κινστέρνα
 55. 55. Η οχύρωση της Πόλης και τα τείχη
 56. 56. Το βασίλειο που δημιούργησε ο Κωνσταντίνος
 57. 57. Το 337 μ.Χ. ο Κωνσταντίνος πέθανε και το έργο του συνέχισε ο γιος του Κωνστάντιος
 58. 58. 1 7. Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης https://meionotschools.wikispaces.com
 59. 59. 2 • Η νέα πρωτεύουσα του ρωμαϊκού κράτους έπρεπε να οχυρωθεί, για να προστατευθεί από τους εχθρούς. • Ο Κωνσταντίνος επισκεύασε την ακρόπολη και τα παλιά τείχη της και έκτισε νέα, για να προστατέψει τις νέες περιοχές Γιατί ο Κωνσταντίνος ενδιαφέρθηκε να κτίσει τείχη γύρω από τη νέα πρωτεύουσα;
 60. 60. 3
 61. 61. 4 Τμήμα των τειχών της Κωνσταντινούπολης από το μέρος της στεριάς, όπως είναι σήμερα.
 62. 62. 5 • Έπρεπε να στολιστεί με μεγαλοπρεπή κτίρια και έργα τέχνης για να διατηρήσει τη δόξα της ως πρωτεύουσα του ρωμαϊκού κράτους. Γιατί η Κωνσταντινούπολη στολίστηκε με έργα τέχνης; Tα χάλκινα άλογα του Λυσίππου στον Iππόδρομο της Kωνσταντινούπολης, έργο του 4ου αιώνα
 63. 63. 6 Πότε έγιναν τα εγκαίνια της; • Διαλεγμένοι εργάτες και τεχνίτες από όλα τα μέρη της αυτοκρατορίας, εργάστηκαν επί έξι χρόνια. • Η θεμελίωσή της έγινε από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, το Νοέμβριο του 324 μ.Χ, και τα εγκαίνιά της το Μάιο του 330 μ.Χ..
 64. 64. 7 Με εντολή του αυτοκράτορα • Χτίστηκε η μεγάλη αγορά στο κέντρο της πόλης και στο χώρο της υψώθηκε στήλη με το άγαλμα του αυτοκράτορα στην κορυφή της. Τι χτίστηκε με εντολή του αυτοκράτορα;
 65. 65. 8 Τι άλλα έργα κατασκευάστηκαν; • Κατασκευάστηκαν κρήνες (βρύσες), λουτρά, υδραγωγεία, και τεράστιες δεξαμενές που εξασφάλιζαν νερό για έξι μήνες. •Μεταφέρθηκαν εδώ έργα τέχνης από τη Ρώμη και άλλα μέρη της αυτοκρατορίας, για να διακοσμήσουν τις πλατείες, την αγορά και τους άλλους δημόσιους χώρους.
 66. 66. 9 Η Αγία Σοφία • Διατηρήθηκαν οι παλιοί και χτίστηκαν νέοι βωμοί και ναοί. • Τότε κτίστηκε και ο ναός της Αγίας Σοφίας, Ο καθένας είχε το χώρο του να λατρέψει το θεό του ελεύθερα.
 67. 67. 10 Πώς κρίνεται την ενέργεια του Κωνσταντίνου να αφήσει απείρακτους τους ναούς και βωμούς της παλιάς θρησκείας και να κτίσει νέους; • Η ενέργεια του αυτή δείχνει το σεβασμό του απέναντι στα δικαιώματα των ανθρώπων να πιστεύουν ελεύθερα σε όποιον θεό θέλουν (ανεξιθρησκία) • Δεν ήθελε να δημιουργήσει διαφορές και συγκρούσεις ανάμεσα στους πολίτες της αυτοκρατορίας του. • Το ρωμαϊκό κράτος θα παρέμενε ενωμένο και ισχυρό.
 68. 68. 11 Η πόλη των τυφλών • Η πόλη των τυφλών -«Απέναντι από την πόλη των τυφλών να χτίσετε τη νέα σας αποικία». • Αυτόν το χρησμό έδωσε η Πυθία στο Βύζαντα, τον αρχηγό των Μεγαρέων αποίκων, που είχε πάει στους Δελφούς να ζητήσει τη συμβουλή του Απόλλωνα. • Ξανοίχτηκαν τότε οι Μεγαρείς στο Αιγαίο, μπήκαν στον Ελλήσποντο κι έφτασαν στη Χρυσούπολη της Προποντίδας. Ρώτησαν παντού. Κανείς όμως δεν ήξερε ούτε είχε ακούσει ποτέ για πόλη με τέτοιο όνομα. • Απελπισμένος ο Βύζαντας βγήκε από το καράβι του κι ανέβηκε στην κορυφή ενός θαλασσόβραχου. Η ματιά του πέταξε πάνω από τη στενή θάλασσα της Προποντίδας κι αγνάντεψε την αντικρινή στεριά. Ένας όμορφος τόπος ξανοιγόταν μπροστά του. Επτά λόφοι, ο ένας πλάι στον άλλο, κι ανάμεσά τους ένας κόλπος στενόμακρος σαν απάνεμο λιμάνι.
 69. 69. 12 Η Κωνσταντινούπολη χτίστηκε σε εφτά οχυρωμένους από τη στεριά λόφους οι οποίοι κατέβαιναν ομαλά ως τη θάλασσα της Προποντίδας, του Βοσπόρου και του Κεράτιου κόλπου.
 70. 70. 13 • Γύρισε τη ματιά του στη Χρυσούπολη και μέτρησε τη διαφορά. Τώρα ο χρησμός μιλούσε μέσα του και του έδινε την απάντηση. Τρέχοντας έφτασε στους συντρόφους του: • Τελείωσαν τα βάσανά μας, τους φώναξε. Αυτή είναι η πόλη των τυφλών, η Χρυσούπολη! Αυτοί που την έχτισαν εδώ δεν είδαν τον παραδεισένιο τόπο που βρίσκεται αντίκρυ τους, για να χτίσουν εκεί την πόλη τους. Τον άφησαν για μας! • Οι Μεγαρείς σήκωσαν πανιά, πέρασαν απέναντι και έχτισαν εκεί την αποικία τους, που, από το όνομα του αρχηγού τους, την ονόμασαν Βυζάντιο. Ήταν άνοιξη του 658 π.Χ.».
 71. 71. Έντεκα μηνών Ημερομηνία: Βάρος: [Βάρος[ Ύψος: [Ύψος] Σημειώσεις: [Τοποθετήστε φωτογραφίες εδώ]

×