SlideShare a Scribd company logo
1 of 43
Η Κωνσταντινούπολη ήταν χτισμένη στις πλαγιές επτά λόφων,γι' αυτό πολλοί
την έλεγαν και "Επτάλοφη"
Όροι – κλειδιά της ενότητας

Ίδρυση Κωνσταντινούπολης
 χρυσό νόμισμα
 Χριστόγραμμα
 διάταγμα των Μεδιολάνων
 οικουμενική σύνοδος της Νίκαιας.
Βυζάντιο ή Νέα Ρώμη;
Το μεσαιωνικό τμήμα της εθνικής μας ιστορίας συμπίπτει με την ιστορία της
βυζαντινής αυτοκρατορίας.
Τί εννοούμε, όμως όταν λέμε «βυζαντινή αυτοκρατορία» ; ποιοι ήταν οι
Βυζαντινοί; Πρώτα πρώτα κράτος που να έχει την επίσημη ονομασία
«βυζαντινό» δεν υπήρξε ποτέ. Όσο και αν ψάξουμε στις πηγές μας ελληνικές και
ξένες , δεν πρόκειται να βρούμε αυτόν τον όρο. Και είναι φυσικό: οι όροι
«Βυζαντινός» και «βυζαντινή ιστορία», με τη σημασία του κατοίκου και της
ιστορίας του κράτους που είχε για πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη , το
παλιό Βυζάντιο, είναι ανύπαρκτοι. Ποτέ οι κάτοικοι του Βοσπόρου δεν
χρησιμοποίησαν για τον εαυτό τους , για το κράτος τους και την ιστορία τους το
επίθετο «βυζαντινός» Μόνο Ρωμαίους ονόμαζαν τους εαυτούς τους, η
αυτοκρατορία τους ήταν «ρωμαϊκή» και πρωτεύουσά τους ήταν η Νέα Ρώμη.
Ο όρος «βυζαντινός» είναι νεολογισμός. Τον χρησιμοποίησε για πρώτη φορά ο
Ιερώνυμος Wolf στα 1562, όταν εισηγήθηκε την ίδρυση Corpus Byzantinae
Historiae, και τον κάθιέρωσε ο P. Labbe ο ιδρυτής της Βυζαντίδας του
Λούβρου.
Ι. Καραγιαννόπουλος, Το Βυζαντινό κράτος, Θεσσαλονίκη 20014 , σ.51
 Οι κάτοικοι της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας
αυτοαποκαλούνταν Ρωμαίοι.
 Ο Κωνσταντίνος Α΄ ήταν Ρωμαίος αυτοκράτορας.
Η δημιουργία του χριστιανικού ρωμαϊκού κράτους.
Η κατάσταση του κράτους και τα γεγονότα μέχρι την
ανάδειξη του Μ. Κωνσταντίνου σε μονοκράτορα:
• ενίσχυση των ανταγωνισμών και προβολή των
φιλοδοξιών των συναρχόντων λόγω του συστήματος της
Τετραρχίας
• απόσυρση του Διοκλητιανού από την εξουσία το 305
μ.Χ.
• αλληλοεξόντωση των διαδόχων του Διοκλητιανού και
των συναρχόντων τους για είκοσι χρόνια (305‐324 μ.Χ.) ∙
Η δημιουργία του χριστιανικού ρωμαϊκού
κράτους.
 ανάδειξη μέσα από τις συγκρούσεις του Κωνσταντίνου, γιου
του Κωνσταντίου Χλωρού και κληρονόμου του τίτλου του
Καίσαρα των δυτικών επαρχιών της αυτοκρατορίας
 νίκη του Κωνσταντίνου στη Μουλβία γέφυρα του Τίβερη
επί του αντιπάλου του στη Δύση Μαξεντίου (312 μ.Χ.)
 επικράτηση του Κωνσταντίνου ως μόνου κυρίαρχου στη
Δύση και αναγόρευσή του σε Αύγουστο
 συνεννόηση με το Λικίνιο (Αύγουστο της Ανατολής) και
κοινή απόφαση στο Μιλάνο (313 μ.Χ.) για συνεργασία ως
προς τη διοίκηση της αυτοκρατορίας, χωρίς την πρόσληψη
Καισάρων
 νίκη στη σύγκρουση με το Λικίνιο κοντά στην
Αδριανούπολη κα μετά από λίγο θανάτωση του Λικίκιου
(324 μ.Χ.)
 ανακήρυξη του Κωνσταντίνου σε μονοκράτορα (324 μ.Χ.).
Η μονοκρατορία του Κωνσταντίνου.
 Αλλαγές στο πολίτευμα :
 πολίτευμα περισσότερο απολυταρχικό από ό, τι την
εποχή του Διοκλητιανού ∙
 αυτοκράτορας απρόσιτος και στους υπηκόους και στη
σύγκλητο ∙
 ανακτορικοί υπάλληλοι και ανακτορικό συμβούλιο που
συμβούλευαν τον αυτοκράτορα μόνο όταν ο ίδιος το
επέλεγε ∙
 μεταφορά της συγκλήτου στην Κωνσταντινούπολη και
μετατροπή της σε σώμα με διακοσμητικό χαρακτήρα
(πλαισίωση του αυτοκράτορα στις δεξιώσεις).
:
Στάση του Κωνσταντίνου στο θέμα της
αυτοκρατορικής λατρείας και της θρησκείας
γενικά
  αυτοκράτορας όχι θεός αλλά εκλεκτός του Θεού που
κυβερνούσε με τη θεία χάρη ∙
 σειρά ενεργειών που σήμαιναν υποστήριξη στον
Χριστιανισμό, παρά τη διατήρηση του ειδωλολατρικού
τίτλου του «Μεγίστου Αρχιερέως» (Pontifex Maximus)
 απόφαση ενίσχυσης της αυτοκρατορίας μέσω της
προβολής και της εύνοιας της νέας θρησκείας (του
Χριστιανισμού).
Οι ενέργειες του Κωνσταντίνου για την
υποστήριξη του Χριστιανισμού:
 Οι ενέργειες του Κωνσταντίνου για την υποστήριξη
του Χριστιανισμού:
1) Το διάταγμα των Μεδιολάνων / το Διάταγμα της
Ανεξιθρησκίας:
 καμπή στην ιστορία των σχέσεων του κράτους και της
νέας θρησκείας
 υπογραφή στα Μεδιόλανα (Μιλάνο) το Φεβρουάριο
του 313 μ.Χ. για το δυτικό τμήμα της αυτοκρατορίας
 επέκταση της ισχύος του για το ανατολικό τμήμα της
αυτοκρατορίας με αντίστοιχη υπογραφή στη
Νικομήδεια της Βιθυνίας λίγους μήνες αργότερα
  καθιέρωση απόλυτης ελευθερίας στην επιλογή λατρείας για
όλους τους κατοίκους της αυτοκρατορίας με κοινή απόφαση
Κωνσταντίνου και Λικινίου
 άρση όλων των διακρίσεων κατά των χριστιανών υπηκόων
της αυτοκρατορίας.
 2) Άλλες πράξεις / ενέργειες που αποδεικνύουν αποδοχή του
Χριστιανισμού από τον Κωνσταντίνο μετά τη νίκη στη
Μουλβία γέφυρα:
 υιοθέτηση του χριστογράμματος ως επίσημου συμβόλου και
τοποθέτησή του στις ασπίδες των στρατιωτών και στην
αυτοκρατορική σημαία
 προστασία του Χριστιανισμού από τις αιρέσεις με την
καθιέρωση του θεσμού των Οικουμενικών συνόδων
 οικοδόμηση εκκλησιών μαζί με τη μητέρα του
 βάφτιση στη χριστιανική θρησκεία λίγο πριν το θάνατό του.
Το όλο ζήτημα της «μεταστροφής» του Μ. Κωνσταντίνου
προς τον Χριστιανισμό υπήρξε ζήτημα επιστημονικής
σύγκρουσης.
Η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης. Οι βασικές
παράμετροι:
 1. Πολιτικό υπόβαθρο → απόφαση για μεταφορά του
κέντρου των αποφάσεων στην Ανατολή προς επίτευξη α) της
ισχυροποίησης της απόλυτης μοναρχίας και β) του
εκχριστιανισμού της αυτοκρατορίας.
 2. Αίτια → διοικητική ανάγκη για μεταφορά της
πρωτεύουσας
 α) για την αντιμετώπιση των επιδρομών των βαρβαρικών
λαών,
 β) επειδή η Ρώμη ήταν ταυτισμένη με τον αρχαίο κόσμο και
τη ρωμαϊκή παράδοση,
 γ) για την εξασφάλιση καλύτερης άμυνας και οικονομικής
ανάπτυξης και δ) για τη μεταφορά του κέντρου βάρους σε
περιοχές που κατοικούσαν κατά πλειοψηφία Έλληνες
χριστιανοί.
 3. Ονομασία → Νέα Ρώμη αρχικά, Κωνσταντίνου‐πόλις
ευρύτερα γνωστή αργότερα.
 4. Θέση → στο Βυζάντιο, την αρχαία αποικία των
Μεγαριτών (7ος αι. π.Χ.) με οικιστή τον Βύζαντα.
5. Εγκαίνια → 11 Μαΐου 330 ∙ χρονολογία – ορόσημο
για την αρχή της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας της
Ανατολής, δηλ. της Βυζαντινής αυτοκρατορίας ∙ για 11
αιώνες η τύχη της Κωνσταντινούπολης ταυτίστηκε με
την τύχη του κράτους.
6. Αποτέλεσμα → μεταφορά του κέντρου βάρους
από το λατινικό στον ελληνικό πολιτιστικό χώρο ∙
αυτοκρατορία με προοδευτικά ελληνικό χαρακτήρα.
Ο αυτοκράτορας ανοικοδόμησε το Βυζάντιο σύμφωνα με το
ρυμοτομικό σχέδιο της Ρώμης. Προίκισε την πόλη με νέα
τείχη, επιβλητικές λεωφόρους και το φόρουμ (πλατεία) του
Κωνσταντίνου. Τη στόλισε με λαμπρά έργα τέχνης, το Ιερόν
Παλάτιον, το κτίριο της Συγκλήτου και άλλα δημόσια κτίρια:
εκκλησίες, λουτρά και δεξαμενές.
 Η οικοδόμηση της Κωνσταντινούπολης
 Ο Κωνσταντίνος έχτισε ένα μεγάλο ανάκτορο και έναν
θαυμάσιο Ιππόδρομο και έστησε δυο στοές, δηλαδή
σκεπαστούς δρόμους, για το εμπόριο.
 Ονόμασε την πόλη Νέα Ρώμη. Έπειτα πάλι έφτιαξε τις
ένδοξες εκκλησίες: τη Μεγάλη Σοφία, τους Αγίους
Αποστόλους και την Αγία Ειρήνη, τον Άγιο Μώκιο και τον
Αρχάγγελο Μιχαήλ.
 Έστησε και μια θαυμαστή πορφυρή κολόνα. Τρία χρόνια
έκαναν τα πλοία να τη φέρουν από τη Ρώμη στη
Βασιλεύουσα, γιατί ήταν πολύ μεγάλη και βαριά, και έναν
ολόκληρο χρόνο έκαναν να την πάνε από την θάλασσα ως
την πλατεία [...]. Στην κορφή της έστησε ένα άγαλμα που το
έφεραν από την Ηλιούπολη της Φρυγίας και είχε γύρω στο
κεφάλι εφτά ακτίνες. Επίσης έφερε κι άλλα υπέροχα
πράγματα από πολλές χώρες και πόλεις.
 Το ρωσικό χρονικό του Νέστορα Ισκεντέρη, απόδ. Μ.
Αλεξανδρόπουλος, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1978, 3334.

4. Θέση → στο Βυζάντιο, την αρχαία αποικία των
Μεγαριτών (7ος αι. π.Χ.) με οικιστή τον Βύζαντα.
5. Εγκαίνια → 11 Μαΐου 330 ∙ χρονολογία – ορόσημο για
την αρχή της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας της Ανατολής,
δηλ. της Βυζαντινής αυτοκρατορίας ∙ για 11 αιώνες η
τύχη της Κωνσταντινούπολης ταυτίστηκε με την τύχη
του κράτους.
6. Αποτέλεσμα → μεταφορά του κέντρου βάρους από το
λατινικό στον ελληνικό πολιτιστικό χώρο ∙
αυτοκρατορία με προοδευτικά ελληνικό χαρακτήρα.
Συμπέρασμα
 Τα τρία (3) στοιχεία, στα οποία βασίστηκε η
καινούργια αυτοκρατορία:
 η ρωμαϊκή πολιτική παράδοση
 η χριστιανική πίστη
 η ελληνική πολιτιστική κληρονομιά
Ο Μ. Κωνσταντίνος στην περιοχή έφτιαξε ένα μεγάλο φόρουμ το οποίο ήταν
κυκλικό και κατείχε στη ζωή της πόλης και τις επίσημες τελετές σημαντικό
ρόλο.
Χάρτης της περιοχής του Μεγάλου Παλατίου της Κωνσταντινούπολης.
Απεικονίζονται ο Ιππόδρομος, η Αγία Σοφία και η Αγία Ειρήνη, καθώς και άλλα
κτίρια. Η διάταξη των κτιρίων του ανακτορικού συμπλέγματος στηρίζεται σε
λογοτεχνικές και ιστορικές αναφορές, καθώς σήμερα καλύπτεται από άλλα κτίρια.
Το παλάτι της Δάφνης, το αρχαιότερο τμήμα του
Παλατιού
Το Αυγουσταίον ήταν πλατεία νότια της
Κωνσταντινούπολης, κατά κάποιον τρόπο προαύλιο
του παλατιού
Ο ιππόδρομος
Στις κερκίδες των επισήμων παρευρισκόταν πολλές
φορές και ο ίδιος ο αυτοκράτορας.
Η είσοδος του αυτοκράτορα στον ιππόδρομο γινόταν από αυτήν
την πύλη
 Η Κωνσταντινούπολη ή Νέα Ρώμη βαθμιαία
απέκτησε χαρακτηριστικά χριστιανικής πόλης,
αφού οικοδομήθηκαν εκεί πολλές εκκλησίες.
Παράλληλα η πόλη αναπτύχθηκε ραγδαία:
στις αρχές του 5ου αι. ο πληθυσμός της είχε
αυξηθεί σε 150.000 ψυχές περίπου, ενώ στα
χρόνια του αυτοκράτορα Ιουστινιανού Α'
(527-565) αριθμούσε 300.000 κατοίκους,
σύμφωνα με τους μετριότερους υπολογισμούς.
Έτσι η Νέα Ρώμη, μέσα σε δύο αιώνες
ξεπέρασε το πρότυπο της, δηλαδή την Παλαιά
Ρώμη.
Ναός της Αγίας του Θεού Ειρήνης
Ψηφιδωτό από το Μεγάλο Παλάτι
Η Κωνσταντινούπολη προσωποποιημένη δείχνει τον
ανδριάντα του Κωνσταντίνου ως «Ανίκητου Ήλιου».
«Πεουτιγγέρειος Πίναξ»
(Βιέννη, Αυστριακή Εθνική Βιβλιοθήκη).
Ποια θρησκευτική πολιτική ακολούθησε ο Κωνσταντίνος Α΄ και
γιατί;
 Πάντως η σθεναρή αντίσταση των οπαδών της αρχαιας
Θρησκευτική στάση του Κωνσταντίνου
 Ο Κωνσταντίνος Α' [...] έγινε Χριστιανός μόλις το χρόνο που
πέθανε. Κατά τη διάρκεια της ζωής του παρέμεινε Ανώτατος
Αρχιερέας (ανώτατος αξιωματούχος της ρωμαϊκής
θρησκείας) και χρησιμοποιούσε τις εκφράσεις Ημέρα του
Ήλιου και Ανίκητος Ήλιος, που, την περίοδο αυτή, συνήθως
εννοούσαν τον θεό των Περσών, τον Μίθρα, του οποίου η
λατρεία είχε διαδοθεί σε όλη την αυτοκρατορία [...]. Είναι
βέβαιο ότι ο Κωνσταντίνος υπήρξε υποστηρικτής της και ότι
κληρονόμησε την αφοσίωσή του αυτή από την οικογένεια του.
Πιθανόν ο Ανίκητος Ήλιος ήταν ο Απόλλων.
 A. Α. Vasiliev, Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας,
324-1453, Αθήνα 1954, 70..
Τι γνωρίζετε για το Διάταγμα των Μεδιολάνων και ποια η
σημασία του;
 Το Διάταγμα των Μεδιολάνων που βασίστηκε σε
συμφωνία του Κωνσταντίνου και του Λικινιου
(313), αναγνώρισε στους Χριστιανούς ελευθερία
άσκησης της λατρείας τους και έτσι εξίσωσε τα
δικαιώματά τους με αυτά των άλλων θρησκειών
του Ρωμαϊκού Κράτους. Οι διωγμοί Χριστιανών
πάντως έπαυσαν εντελώς, μόνο όταν ο
Κωνσταντίνος έγινε μονοκράτορας στο Ρωμαϊκό
Κράτος (324).
 Ποια προβλήματα επιχείρησε να λύσει η Α
Οικουμενική Σύνοδος;
 Πως κρίνετε την παρέμβαση του Κωνσταντίνου
Α΄ στα εσωτερικά της Εκκλησίας;
 Ο Κωνσταντίνος Α’ θεωρείται Άγιος της
Ορθόδοξης Εκκλησίας, μολονότι βαπτίστηκε
χριστιανός στο τέλος της ζωής του και υπάρχουν
αμφιβολίες για την ειλικρινή «μεταστροφή» του.
Να σχολιαστεί.
Κεφάλι κολοσσικού αγάλματος του Μεγάλου
Κωνσταντίνου, Μουσεία Καπιτωλίου - Αυλή του
Παλατιού των Συγκλητικών (Palazzo dei Conservatori)
στηΡώμη, περ. 330 μ.Χ.
Η μεταστροφή του Κωνσταντίνου»
τουΡούμπενς
Το όραμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Λεπτομέρεια από
τοιχογραφία του Ραφαήλ στο Βατικανό
 Οι πηγές
 Μιλώντας για τον Μέγα Κωνσταντίνο, ποιες είναι οι πηγές από τις
οποίες αντλούμε πληροφορίες; Ο σύγχρονος ιστορικός, ο
πατέρας της εκκλησιαστικής ιστορίας, είναι ο ιστορικός
Ευσέβιος, ο οποίος συνδέετο με φιλικούς δεσμούς με τον Μέγα
Κωνσταντίνο και γι' αυτό το λόγο και οι δικές του πληροφορίες
πρέπει να κρίνονται και να διασταυρώνονται με άλλες πηγές. Αν
δεν μπορούν να διασταυρωθούν παραμένουν ως μαρτυρίες αλλά
που δε μπορεί να τις επικαλείται κανείς και να υποστηρίξει αυτό
το οποίον θέλει.
 Ένας άλλος σύγχρονος ιστορικός, φίλος του γιου του
Κωνσταντίνου, του Κρίσπου, ήταν ο Λακτάντιος. «Περί του
θανάτου των διωκτών», του Χριστιανισμού προφανώς, έχει
γράψει. Είναι όμως και ο άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος ο οποίος εις
τα έπη του ασχολείται με τις δύο Ρώμες, την Παλαιά και τη Νέα
Ρώμη. Θεωρεί την δευτέρα, Νέα Ρώμη, ως σύνδεσμο Ανατολής
και Δύσεως. Αυτές είναι οι ασφαλέστερες, σύγχρονες πηγές.
Μ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής Ανατολής

More Related Content

What's hot

Από τη ρώμη στο βυζάντιο
Από τη ρώμη στο βυζάντιοΑπό τη ρώμη στο βυζάντιο
Από τη ρώμη στο βυζάντιοGabriella Aspraki
 
Η ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ.ppsx
Η ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ.ppsxΗ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ.ppsx
Η ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ.ppsxNasia Fatsi
 
Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες
Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειεςΟι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες
Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειεςΜaria Demirakou
 
η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας –Res publica
η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας –Res publica η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας –Res publica
η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας –Res publica stelmanta
 
Ο πολιτισμός της κλασικής Ελλάδας
Ο πολιτισμός της κλασικής ΕλλάδαςΟ πολιτισμός της κλασικής Ελλάδας
Ο πολιτισμός της κλασικής Ελλάδαςelnas
 
Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.ppsx
Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.ppsxΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.ppsx
Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.ppsxNasia Fatsi
 
Γεωμετρική Εποχή. 2η Ενότητα. Η πολιτισμική αναγέννηση
Γεωμετρική Εποχή. 2η Ενότητα. Η πολιτισμική αναγέννησηΓεωμετρική Εποχή. 2η Ενότητα. Η πολιτισμική αναγέννηση
Γεωμετρική Εποχή. 2η Ενότητα. Η πολιτισμική αναγέννησηKvarnalis75
 
Η ιστορία της Ρώμης: Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της
Η ιστορία της Ρώμης: Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή τηςΗ ιστορία της Ρώμης: Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της
Η ιστορία της Ρώμης: Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή τηςelnas
 
Κεφάλαιο 3 Ενότητα 5 Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη
Κεφάλαιο 3 Ενότητα 5 Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική ΕυρώπηΚεφάλαιο 3 Ενότητα 5 Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη
Κεφάλαιο 3 Ενότητα 5 Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική ΕυρώπηNasia Fatsi
 
Ύστερη Αρχαιότητα
 Ύστερη Αρχαιότητα Ύστερη Αρχαιότητα
Ύστερη Αρχαιότητα stelmanta
 
ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.ppsx
ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.ppsxΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.ppsx
ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.ppsxNasia Fatsi
 
ελληνιστικός πολιτισμός
ελληνιστικός πολιτισμός ελληνιστικός πολιτισμός
ελληνιστικός πολιτισμός stelmanta
 
H εποχή του Αυγούστου
H εποχή του ΑυγούστουH εποχή του Αυγούστου
H εποχή του ΑυγούστουΜaria Demirakou
 
Η αρχαϊκή εποχή
Η αρχαϊκή εποχήΗ αρχαϊκή εποχή
Η αρχαϊκή εποχήAkis Ampelas
 
Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 18 Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΙΔΕΑ ΚΑΙ Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΙΛΙΠΠΟ Β
Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 18 Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΙΔΕΑ ΚΑΙ Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΙΛΙΠΠΟ ΒΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 18 Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΙΔΕΑ ΚΑΙ Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΙΛΙΠΠΟ Β
Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 18 Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΙΔΕΑ ΚΑΙ Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΙΛΙΠΠΟ ΒManolis Savorianakis
 
Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας (res publica)
Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας (res publica)Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας (res publica)
Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας (res publica)elnas
 
ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ
ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ
ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥEvi Kousidou
 
Τα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα.pptx
Τα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα.pptxΤα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα.pptx
Τα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα.pptxVassiliki Yiannou
 
6. H ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός των Ρώσων
6. H ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός των Ρώσων6. H ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός των Ρώσων
6. H ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός των ΡώσωνKvarnalis75
 

What's hot (20)

Από τη ρώμη στο βυζάντιο
Από τη ρώμη στο βυζάντιοΑπό τη ρώμη στο βυζάντιο
Από τη ρώμη στο βυζάντιο
 
Η ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ.ppsx
Η ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ.ppsxΗ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ.ppsx
Η ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ.ppsx
 
Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες
Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειεςΟι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες
Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες
 
η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας –Res publica
η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας –Res publica η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας –Res publica
η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας –Res publica
 
Ο πολιτισμός της κλασικής Ελλάδας
Ο πολιτισμός της κλασικής ΕλλάδαςΟ πολιτισμός της κλασικής Ελλάδας
Ο πολιτισμός της κλασικής Ελλάδας
 
Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.ppsx
Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.ppsxΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.ppsx
Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.ppsx
 
Γεωμετρική Εποχή. 2η Ενότητα. Η πολιτισμική αναγέννηση
Γεωμετρική Εποχή. 2η Ενότητα. Η πολιτισμική αναγέννησηΓεωμετρική Εποχή. 2η Ενότητα. Η πολιτισμική αναγέννηση
Γεωμετρική Εποχή. 2η Ενότητα. Η πολιτισμική αναγέννηση
 
Η ιστορία της Ρώμης: Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της
Η ιστορία της Ρώμης: Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή τηςΗ ιστορία της Ρώμης: Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της
Η ιστορία της Ρώμης: Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της
 
Κεφάλαιο 3 Ενότητα 5 Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη
Κεφάλαιο 3 Ενότητα 5 Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική ΕυρώπηΚεφάλαιο 3 Ενότητα 5 Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη
Κεφάλαιο 3 Ενότητα 5 Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη
 
Ύστερη Αρχαιότητα
 Ύστερη Αρχαιότητα Ύστερη Αρχαιότητα
Ύστερη Αρχαιότητα
 
ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.ppsx
ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.ppsxΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.ppsx
ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.ppsx
 
ελληνιστικός πολιτισμός
ελληνιστικός πολιτισμός ελληνιστικός πολιτισμός
ελληνιστικός πολιτισμός
 
H εποχή του Αυγούστου
H εποχή του ΑυγούστουH εποχή του Αυγούστου
H εποχή του Αυγούστου
 
Η αρχαϊκή εποχή
Η αρχαϊκή εποχήΗ αρχαϊκή εποχή
Η αρχαϊκή εποχή
 
ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ
 
Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 18 Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΙΔΕΑ ΚΑΙ Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΙΛΙΠΠΟ Β
Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 18 Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΙΔΕΑ ΚΑΙ Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΙΛΙΠΠΟ ΒΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 18 Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΙΔΕΑ ΚΑΙ Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΙΛΙΠΠΟ Β
Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 18 Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΙΔΕΑ ΚΑΙ Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΙΛΙΠΠΟ Β
 
Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας (res publica)
Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας (res publica)Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας (res publica)
Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας (res publica)
 
ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ
ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ
ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ
 
Τα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα.pptx
Τα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα.pptxΤα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα.pptx
Τα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα.pptx
 
6. H ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός των Ρώσων
6. H ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός των Ρώσων6. H ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός των Ρώσων
6. H ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός των Ρώσων
 

Similar to Μ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής Ανατολής

οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίουοι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίουelissabet
 
Απο τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη
Απο τη Ρώμη στη Νέα ΡώμηΑπο τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη
Απο τη Ρώμη στη Νέα ΡώμηEvangelia Patera
 
I.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.ppt
I.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.pptI.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.ppt
I.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.pptKvarnalis75
 
History of the ancient world (lyceum) vii.1.2
History of the ancient world (lyceum) vii.1.2History of the ancient world (lyceum) vii.1.2
History of the ancient world (lyceum) vii.1.2Peter Tzagarakis
 
Aπό τη Ρώμη στη νέα Ρώμη -Κωνσταντίνος Α΄
Aπό τη Ρώμη στη νέα Ρώμη -Κωνσταντίνος Α΄Aπό τη Ρώμη στη νέα Ρώμη -Κωνσταντίνος Α΄
Aπό τη Ρώμη στη νέα Ρώμη -Κωνσταντίνος Α΄irinikel
 
βυζαντίου μονοπάτια 2γνμ με σημειώσεις
βυζαντίου μονοπάτια 2γνμ με σημειώσειςβυζαντίου μονοπάτια 2γνμ με σημειώσεις
βυζαντίου μονοπάτια 2γνμ με σημειώσεις2gnm
 
οι πρωτοι αιωνεσ του βυζαντιου
οι πρωτοι αιωνεσ του βυζαντιουοι πρωτοι αιωνεσ του βυζαντιου
οι πρωτοι αιωνεσ του βυζαντιουgiangrez54
 
Iv.υστερη αρχαιοτητα 2016 (α΄)
Iv.υστερη αρχαιοτητα 2016 (α΄)Iv.υστερη αρχαιοτητα 2016 (α΄)
Iv.υστερη αρχαιοτητα 2016 (α΄)Eleni Kots
 
κωνσταντIνοσ η μεγαλη στροφη
κωνσταντIνοσ  η μεγαλη στροφηκωνσταντIνοσ  η μεγαλη στροφη
κωνσταντIνοσ η μεγαλη στροφηgiangrez54
 
Ιστορία της Ρωμανίας (324 - 610 μ.Χ.)
Ιστορία της Ρωμανίας (324 - 610 μ.Χ.)Ιστορία της Ρωμανίας (324 - 610 μ.Χ.)
Ιστορία της Ρωμανίας (324 - 610 μ.Χ.)Peter Tzagarakis
 
Μέγας Κωνσταντίνος
Μέγας ΚωνσταντίνοςΜέγας Κωνσταντίνος
Μέγας Κωνσταντίνοςstelmanta
 
A-ΙΣΤΟΡΙΑ-ΠΒ.ppt
A-ΙΣΤΟΡΙΑ-ΠΒ.pptA-ΙΣΤΟΡΙΑ-ΠΒ.ppt
A-ΙΣΤΟΡΙΑ-ΠΒ.pptssuser2f8893
 
κεφαλαιο 4 ιουστινιανος
κεφαλαιο 4 ιουστινιανοςκεφαλαιο 4 ιουστινιανος
κεφαλαιο 4 ιουστινιανοςvasgeo64
 

Similar to Μ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής Ανατολής (20)

οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίουοι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου
 
Απο τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη
Απο τη Ρώμη στη Νέα ΡώμηΑπο τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη
Απο τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη
 
Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.
Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.
Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.
 
I.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.ppt
I.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.pptI.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.ppt
I.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.ppt
 
Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη. Ιστορία Β΄ ΓυμνασίουΑπό τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
 
History of the ancient world (lyceum) vii.1.2
History of the ancient world (lyceum) vii.1.2History of the ancient world (lyceum) vii.1.2
History of the ancient world (lyceum) vii.1.2
 
1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη, Ιστορία Β΄ Γυμνασίου, σελ. 6-9
1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη, Ιστορία Β΄ Γυμνασίου, σελ. 6-91. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη, Ιστορία Β΄ Γυμνασίου, σελ. 6-9
1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη, Ιστορία Β΄ Γυμνασίου, σελ. 6-9
 
Aπό τη Ρώμη στη νέα Ρώμη -Κωνσταντίνος Α΄
Aπό τη Ρώμη στη νέα Ρώμη -Κωνσταντίνος Α΄Aπό τη Ρώμη στη νέα Ρώμη -Κωνσταντίνος Α΄
Aπό τη Ρώμη στη νέα Ρώμη -Κωνσταντίνος Α΄
 
Επαναληπτικό μάθημα Ιστορίας Β΄ Γυμνασίου - Ύλη Εξετάσεων
Επαναληπτικό μάθημα Ιστορίας Β΄ Γυμνασίου - Ύλη ΕξετάσεωνΕπαναληπτικό μάθημα Ιστορίας Β΄ Γυμνασίου - Ύλη Εξετάσεων
Επαναληπτικό μάθημα Ιστορίας Β΄ Γυμνασίου - Ύλη Εξετάσεων
 
βυζαντίου μονοπάτια 2γνμ με σημειώσεις
βυζαντίου μονοπάτια 2γνμ με σημειώσειςβυζαντίου μονοπάτια 2γνμ με σημειώσεις
βυζαντίου μονοπάτια 2γνμ με σημειώσεις
 
οι πρωτοι αιωνεσ του βυζαντιου
οι πρωτοι αιωνεσ του βυζαντιουοι πρωτοι αιωνεσ του βυζαντιου
οι πρωτοι αιωνεσ του βυζαντιου
 
Iv.υστερη αρχαιοτητα 2016 (α΄)
Iv.υστερη αρχαιοτητα 2016 (α΄)Iv.υστερη αρχαιοτητα 2016 (α΄)
Iv.υστερη αρχαιοτητα 2016 (α΄)
 
κωνσταντIνοσ η μεγαλη στροφη
κωνσταντIνοσ  η μεγαλη στροφηκωνσταντIνοσ  η μεγαλη στροφη
κωνσταντIνοσ η μεγαλη στροφη
 
I 140915140059-phpapp01
I 140915140059-phpapp01I 140915140059-phpapp01
I 140915140059-phpapp01
 
Ιστορία της Ρωμανίας (324 - 610 μ.Χ.)
Ιστορία της Ρωμανίας (324 - 610 μ.Χ.)Ιστορία της Ρωμανίας (324 - 610 μ.Χ.)
Ιστορία της Ρωμανίας (324 - 610 μ.Χ.)
 
Μέγας Κωνσταντίνος
Μέγας ΚωνσταντίνοςΜέγας Κωνσταντίνος
Μέγας Κωνσταντίνος
 
Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη
Από τη Ρώμη στη Νέα ΡώμηΑπό τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη
Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη
 
Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη
Από τη Ρώμη στη Νέα ΡώμηΑπό τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη
Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη
 
A-ΙΣΤΟΡΙΑ-ΠΒ.ppt
A-ΙΣΤΟΡΙΑ-ΠΒ.pptA-ΙΣΤΟΡΙΑ-ΠΒ.ppt
A-ΙΣΤΟΡΙΑ-ΠΒ.ppt
 
κεφαλαιο 4 ιουστινιανος
κεφαλαιο 4 ιουστινιανοςκεφαλαιο 4 ιουστινιανος
κεφαλαιο 4 ιουστινιανος
 

More from Evangelia Patera

Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηΗ εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηEvangelia Patera
 
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfΤο τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfEvangelia Patera
 
Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfΟ εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfEvangelia Patera
 
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ A΄-Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ A΄-Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ A΄-Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ A΄-Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣEvangelia Patera
 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (843-867)
ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (843-867)ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (843-867)
ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (843-867)Evangelia Patera
 
Θεωρία Νεοελληνικής Γλώσσας Γ Λυκείου
Θεωρία Νεοελληνικής Γλώσσας Γ ΛυκείουΘεωρία Νεοελληνικής Γλώσσας Γ Λυκείου
Θεωρία Νεοελληνικής Γλώσσας Γ ΛυκείουEvangelia Patera
 
Ανθρώπινα Δικαιώματα
Ανθρώπινα ΔικαιώματαΑνθρώπινα Δικαιώματα
Ανθρώπινα ΔικαιώματαEvangelia Patera
 
Αντιπολεμική Λογοτεχνία
Αντιπολεμική ΛογοτεχνίαΑντιπολεμική Λογοτεχνία
Αντιπολεμική ΛογοτεχνίαEvangelia Patera
 
Το Φραγκικό κράτος υπό τις δυναστείες των Μεροβιγγείων
Το Φραγκικό κράτος υπό τις δυναστείες των ΜεροβιγγείωνΤο Φραγκικό κράτος υπό τις δυναστείες των Μεροβιγγείων
Το Φραγκικό κράτος υπό τις δυναστείες των ΜεροβιγγείωνEvangelia Patera
 
H αραβικη εξάπλωση
H αραβικη εξάπλωσηH αραβικη εξάπλωση
H αραβικη εξάπλωσηEvangelia Patera
 
Η εμφάνιση του Ισλάμ
Η εμφάνιση του ΙσλάμΗ εμφάνιση του Ισλάμ
Η εμφάνιση του ΙσλάμEvangelia Patera
 
ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝEvangelia Patera
 
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙEvangelia Patera
 
Παθητικός μέλλοντας και αόριστος (α΄, β΄)
Παθητικός μέλλοντας και αόριστος (α΄, β΄) Παθητικός μέλλοντας και αόριστος (α΄, β΄)
Παθητικός μέλλοντας και αόριστος (α΄, β΄) Evangelia Patera
 
Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΩΝ "ΞΕΝΙΚΩΝ" ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΩΝ "ΞΕΝΙΚΩΝ" ΚΟΜΜΑΤΩΝΗ ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΩΝ "ΞΕΝΙΚΩΝ" ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΩΝ "ΞΕΝΙΚΩΝ" ΚΟΜΜΑΤΩΝEvangelia Patera
 
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΘΕΜΑ 5ο
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΘΕΜΑ 5ο ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΘΕΜΑ 5ο
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΘΕΜΑ 5ο Evangelia Patera
 
TΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844
TΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844TΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844
TΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844Evangelia Patera
 

More from Evangelia Patera (20)

Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηΗ εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
 
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfΤο τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
 
Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfΟ εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
 
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ A΄-Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ A΄-Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ A΄-Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ A΄-Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ
 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (843-867)
ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (843-867)ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (843-867)
ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (843-867)
 
Θεωρία Νεοελληνικής Γλώσσας Γ Λυκείου
Θεωρία Νεοελληνικής Γλώσσας Γ ΛυκείουΘεωρία Νεοελληνικής Γλώσσας Γ Λυκείου
Θεωρία Νεοελληνικής Γλώσσας Γ Λυκείου
 
Ανθρώπινα Δικαιώματα
Ανθρώπινα ΔικαιώματαΑνθρώπινα Δικαιώματα
Ανθρώπινα Δικαιώματα
 
Αντιπολεμική Λογοτεχνία
Αντιπολεμική ΛογοτεχνίαΑντιπολεμική Λογοτεχνία
Αντιπολεμική Λογοτεχνία
 
Το Φραγκικό κράτος υπό τις δυναστείες των Μεροβιγγείων
Το Φραγκικό κράτος υπό τις δυναστείες των ΜεροβιγγείωνΤο Φραγκικό κράτος υπό τις δυναστείες των Μεροβιγγείων
Το Φραγκικό κράτος υπό τις δυναστείες των Μεροβιγγείων
 
H εικονομαχία
H εικονομαχίαH εικονομαχία
H εικονομαχία
 
H αραβικη εξάπλωση
H αραβικη εξάπλωσηH αραβικη εξάπλωση
H αραβικη εξάπλωση
 
Η εμφάνιση του Ισλάμ
Η εμφάνιση του ΙσλάμΗ εμφάνιση του Ισλάμ
Η εμφάνιση του Ισλάμ
 
Hράκλειος
HράκλειοςHράκλειος
Hράκλειος
 
ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
 
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
 
Η "ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ"
Η "ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ"Η "ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ"
Η "ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ"
 
Παθητικός μέλλοντας και αόριστος (α΄, β΄)
Παθητικός μέλλοντας και αόριστος (α΄, β΄) Παθητικός μέλλοντας και αόριστος (α΄, β΄)
Παθητικός μέλλοντας και αόριστος (α΄, β΄)
 
Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΩΝ "ΞΕΝΙΚΩΝ" ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΩΝ "ΞΕΝΙΚΩΝ" ΚΟΜΜΑΤΩΝΗ ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΩΝ "ΞΕΝΙΚΩΝ" ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΩΝ "ΞΕΝΙΚΩΝ" ΚΟΜΜΑΤΩΝ
 
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΘΕΜΑ 5ο
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΘΕΜΑ 5ο ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΘΕΜΑ 5ο
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΘΕΜΑ 5ο
 
TΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844
TΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844TΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844
TΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844
 

Recently uploaded

Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docxΝιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docxΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptxΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptxLampriniMagaliou
 
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίαςΛογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίαςGeorge Papavasileiou
 
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptx
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptxΜωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptx
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptxLampriniMagaliou
 
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗ
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗ
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗmarscord
 
Μπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptx
Μπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptxΜπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptx
Μπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptxLampriniMagaliou
 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptx
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptxΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptx
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptxPapanikolaou Dimitris
 
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptxΕλένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptxLampriniMagaliou
 
GAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptx
GAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptxGAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptx
GAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptxgogol1964
 
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...LampriniMagaliou
 
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptxΚαρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptxLampriniMagaliou
 
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptxΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptxLampriniMagaliou
 
Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptx
Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptxΚαρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptx
Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptxLampriniMagaliou
 

Recently uploaded (20)

YlhChemistryB-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhChemistryB-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024YlhChemistryB-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhChemistryB-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
 
YlhTexnologiasC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
YlhTexnologiasC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24YlhTexnologiasC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
YlhTexnologiasC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
 
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docxΝιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
 
YlhChemistryC-2324.pdfSchoolYear: 2023-2024
YlhChemistryC-2324.pdfSchoolYear: 2023-2024YlhChemistryC-2324.pdfSchoolYear: 2023-2024
YlhChemistryC-2324.pdfSchoolYear: 2023-2024
 
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptxΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
 
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίαςΛογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
 
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptx
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptxΜωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptx
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptx
 
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗ
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗ
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗ
 
Μπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptx
Μπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptxΜπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptx
Μπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptx
 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptx
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptxΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptx
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptx
 
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptxΕλένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
 
YlhPhysicsC-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhPhysicsC-2324.pdf. School year: 2023-2024YlhPhysicsC-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhPhysicsC-2324.pdf. School year: 2023-2024
 
GAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptx
GAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptxGAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptx
GAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptx
 
YlhBiologyA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhBiologyA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024YlhBiologyA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhBiologyA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
 
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...
 
YlhBiologyC-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhBiologyC-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024YlhBiologyC-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhBiologyC-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
 
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptxΚαρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
 
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
 
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptxΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
 
Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptx
Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptxΚαρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptx
Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptx
 

Μ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής Ανατολής

 • 1.
 • 2.
 • 3. Η Κωνσταντινούπολη ήταν χτισμένη στις πλαγιές επτά λόφων,γι' αυτό πολλοί την έλεγαν και "Επτάλοφη"
 • 4. Όροι – κλειδιά της ενότητας  Ίδρυση Κωνσταντινούπολης  χρυσό νόμισμα  Χριστόγραμμα  διάταγμα των Μεδιολάνων  οικουμενική σύνοδος της Νίκαιας.
 • 5. Βυζάντιο ή Νέα Ρώμη; Το μεσαιωνικό τμήμα της εθνικής μας ιστορίας συμπίπτει με την ιστορία της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Τί εννοούμε, όμως όταν λέμε «βυζαντινή αυτοκρατορία» ; ποιοι ήταν οι Βυζαντινοί; Πρώτα πρώτα κράτος που να έχει την επίσημη ονομασία «βυζαντινό» δεν υπήρξε ποτέ. Όσο και αν ψάξουμε στις πηγές μας ελληνικές και ξένες , δεν πρόκειται να βρούμε αυτόν τον όρο. Και είναι φυσικό: οι όροι «Βυζαντινός» και «βυζαντινή ιστορία», με τη σημασία του κατοίκου και της ιστορίας του κράτους που είχε για πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη , το παλιό Βυζάντιο, είναι ανύπαρκτοι. Ποτέ οι κάτοικοι του Βοσπόρου δεν χρησιμοποίησαν για τον εαυτό τους , για το κράτος τους και την ιστορία τους το επίθετο «βυζαντινός» Μόνο Ρωμαίους ονόμαζαν τους εαυτούς τους, η αυτοκρατορία τους ήταν «ρωμαϊκή» και πρωτεύουσά τους ήταν η Νέα Ρώμη. Ο όρος «βυζαντινός» είναι νεολογισμός. Τον χρησιμοποίησε για πρώτη φορά ο Ιερώνυμος Wolf στα 1562, όταν εισηγήθηκε την ίδρυση Corpus Byzantinae Historiae, και τον κάθιέρωσε ο P. Labbe ο ιδρυτής της Βυζαντίδας του Λούβρου. Ι. Καραγιαννόπουλος, Το Βυζαντινό κράτος, Θεσσαλονίκη 20014 , σ.51
 • 6.  Οι κάτοικοι της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας αυτοαποκαλούνταν Ρωμαίοι.  Ο Κωνσταντίνος Α΄ ήταν Ρωμαίος αυτοκράτορας.
 • 7. Η δημιουργία του χριστιανικού ρωμαϊκού κράτους. Η κατάσταση του κράτους και τα γεγονότα μέχρι την ανάδειξη του Μ. Κωνσταντίνου σε μονοκράτορα: • ενίσχυση των ανταγωνισμών και προβολή των φιλοδοξιών των συναρχόντων λόγω του συστήματος της Τετραρχίας • απόσυρση του Διοκλητιανού από την εξουσία το 305 μ.Χ. • αλληλοεξόντωση των διαδόχων του Διοκλητιανού και των συναρχόντων τους για είκοσι χρόνια (305‐324 μ.Χ.) ∙
 • 8. Η δημιουργία του χριστιανικού ρωμαϊκού κράτους.  ανάδειξη μέσα από τις συγκρούσεις του Κωνσταντίνου, γιου του Κωνσταντίου Χλωρού και κληρονόμου του τίτλου του Καίσαρα των δυτικών επαρχιών της αυτοκρατορίας  νίκη του Κωνσταντίνου στη Μουλβία γέφυρα του Τίβερη επί του αντιπάλου του στη Δύση Μαξεντίου (312 μ.Χ.)  επικράτηση του Κωνσταντίνου ως μόνου κυρίαρχου στη Δύση και αναγόρευσή του σε Αύγουστο  συνεννόηση με το Λικίνιο (Αύγουστο της Ανατολής) και κοινή απόφαση στο Μιλάνο (313 μ.Χ.) για συνεργασία ως προς τη διοίκηση της αυτοκρατορίας, χωρίς την πρόσληψη Καισάρων  νίκη στη σύγκρουση με το Λικίνιο κοντά στην Αδριανούπολη κα μετά από λίγο θανάτωση του Λικίκιου (324 μ.Χ.)  ανακήρυξη του Κωνσταντίνου σε μονοκράτορα (324 μ.Χ.).
 • 9. Η μονοκρατορία του Κωνσταντίνου.  Αλλαγές στο πολίτευμα :  πολίτευμα περισσότερο απολυταρχικό από ό, τι την εποχή του Διοκλητιανού ∙  αυτοκράτορας απρόσιτος και στους υπηκόους και στη σύγκλητο ∙  ανακτορικοί υπάλληλοι και ανακτορικό συμβούλιο που συμβούλευαν τον αυτοκράτορα μόνο όταν ο ίδιος το επέλεγε ∙  μεταφορά της συγκλήτου στην Κωνσταντινούπολη και μετατροπή της σε σώμα με διακοσμητικό χαρακτήρα (πλαισίωση του αυτοκράτορα στις δεξιώσεις).
 • 10.
 • 11. : Στάση του Κωνσταντίνου στο θέμα της αυτοκρατορικής λατρείας και της θρησκείας γενικά   αυτοκράτορας όχι θεός αλλά εκλεκτός του Θεού που κυβερνούσε με τη θεία χάρη ∙  σειρά ενεργειών που σήμαιναν υποστήριξη στον Χριστιανισμό, παρά τη διατήρηση του ειδωλολατρικού τίτλου του «Μεγίστου Αρχιερέως» (Pontifex Maximus)  απόφαση ενίσχυσης της αυτοκρατορίας μέσω της προβολής και της εύνοιας της νέας θρησκείας (του Χριστιανισμού).
 • 12. Οι ενέργειες του Κωνσταντίνου για την υποστήριξη του Χριστιανισμού:  Οι ενέργειες του Κωνσταντίνου για την υποστήριξη του Χριστιανισμού: 1) Το διάταγμα των Μεδιολάνων / το Διάταγμα της Ανεξιθρησκίας:  καμπή στην ιστορία των σχέσεων του κράτους και της νέας θρησκείας  υπογραφή στα Μεδιόλανα (Μιλάνο) το Φεβρουάριο του 313 μ.Χ. για το δυτικό τμήμα της αυτοκρατορίας  επέκταση της ισχύος του για το ανατολικό τμήμα της αυτοκρατορίας με αντίστοιχη υπογραφή στη Νικομήδεια της Βιθυνίας λίγους μήνες αργότερα
 • 13.   καθιέρωση απόλυτης ελευθερίας στην επιλογή λατρείας για όλους τους κατοίκους της αυτοκρατορίας με κοινή απόφαση Κωνσταντίνου και Λικινίου  άρση όλων των διακρίσεων κατά των χριστιανών υπηκόων της αυτοκρατορίας.  2) Άλλες πράξεις / ενέργειες που αποδεικνύουν αποδοχή του Χριστιανισμού από τον Κωνσταντίνο μετά τη νίκη στη Μουλβία γέφυρα:  υιοθέτηση του χριστογράμματος ως επίσημου συμβόλου και τοποθέτησή του στις ασπίδες των στρατιωτών και στην αυτοκρατορική σημαία  προστασία του Χριστιανισμού από τις αιρέσεις με την καθιέρωση του θεσμού των Οικουμενικών συνόδων  οικοδόμηση εκκλησιών μαζί με τη μητέρα του  βάφτιση στη χριστιανική θρησκεία λίγο πριν το θάνατό του. Το όλο ζήτημα της «μεταστροφής» του Μ. Κωνσταντίνου προς τον Χριστιανισμό υπήρξε ζήτημα επιστημονικής σύγκρουσης.
 • 14. Η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης. Οι βασικές παράμετροι:  1. Πολιτικό υπόβαθρο → απόφαση για μεταφορά του κέντρου των αποφάσεων στην Ανατολή προς επίτευξη α) της ισχυροποίησης της απόλυτης μοναρχίας και β) του εκχριστιανισμού της αυτοκρατορίας.  2. Αίτια → διοικητική ανάγκη για μεταφορά της πρωτεύουσας  α) για την αντιμετώπιση των επιδρομών των βαρβαρικών λαών,  β) επειδή η Ρώμη ήταν ταυτισμένη με τον αρχαίο κόσμο και τη ρωμαϊκή παράδοση,  γ) για την εξασφάλιση καλύτερης άμυνας και οικονομικής ανάπτυξης και δ) για τη μεταφορά του κέντρου βάρους σε περιοχές που κατοικούσαν κατά πλειοψηφία Έλληνες χριστιανοί.
 • 15.  3. Ονομασία → Νέα Ρώμη αρχικά, Κωνσταντίνου‐πόλις ευρύτερα γνωστή αργότερα.  4. Θέση → στο Βυζάντιο, την αρχαία αποικία των Μεγαριτών (7ος αι. π.Χ.) με οικιστή τον Βύζαντα. 5. Εγκαίνια → 11 Μαΐου 330 ∙ χρονολογία – ορόσημο για την αρχή της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας της Ανατολής, δηλ. της Βυζαντινής αυτοκρατορίας ∙ για 11 αιώνες η τύχη της Κωνσταντινούπολης ταυτίστηκε με την τύχη του κράτους. 6. Αποτέλεσμα → μεταφορά του κέντρου βάρους από το λατινικό στον ελληνικό πολιτιστικό χώρο ∙ αυτοκρατορία με προοδευτικά ελληνικό χαρακτήρα.
 • 16. Ο αυτοκράτορας ανοικοδόμησε το Βυζάντιο σύμφωνα με το ρυμοτομικό σχέδιο της Ρώμης. Προίκισε την πόλη με νέα τείχη, επιβλητικές λεωφόρους και το φόρουμ (πλατεία) του Κωνσταντίνου. Τη στόλισε με λαμπρά έργα τέχνης, το Ιερόν Παλάτιον, το κτίριο της Συγκλήτου και άλλα δημόσια κτίρια: εκκλησίες, λουτρά και δεξαμενές.
 • 17.  Η οικοδόμηση της Κωνσταντινούπολης  Ο Κωνσταντίνος έχτισε ένα μεγάλο ανάκτορο και έναν θαυμάσιο Ιππόδρομο και έστησε δυο στοές, δηλαδή σκεπαστούς δρόμους, για το εμπόριο.  Ονόμασε την πόλη Νέα Ρώμη. Έπειτα πάλι έφτιαξε τις ένδοξες εκκλησίες: τη Μεγάλη Σοφία, τους Αγίους Αποστόλους και την Αγία Ειρήνη, τον Άγιο Μώκιο και τον Αρχάγγελο Μιχαήλ.  Έστησε και μια θαυμαστή πορφυρή κολόνα. Τρία χρόνια έκαναν τα πλοία να τη φέρουν από τη Ρώμη στη Βασιλεύουσα, γιατί ήταν πολύ μεγάλη και βαριά, και έναν ολόκληρο χρόνο έκαναν να την πάνε από την θάλασσα ως την πλατεία [...]. Στην κορφή της έστησε ένα άγαλμα που το έφεραν από την Ηλιούπολη της Φρυγίας και είχε γύρω στο κεφάλι εφτά ακτίνες. Επίσης έφερε κι άλλα υπέροχα πράγματα από πολλές χώρες και πόλεις.  Το ρωσικό χρονικό του Νέστορα Ισκεντέρη, απόδ. Μ. Αλεξανδρόπουλος, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1978, 3334.
 • 18.  4. Θέση → στο Βυζάντιο, την αρχαία αποικία των Μεγαριτών (7ος αι. π.Χ.) με οικιστή τον Βύζαντα. 5. Εγκαίνια → 11 Μαΐου 330 ∙ χρονολογία – ορόσημο για την αρχή της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας της Ανατολής, δηλ. της Βυζαντινής αυτοκρατορίας ∙ για 11 αιώνες η τύχη της Κωνσταντινούπολης ταυτίστηκε με την τύχη του κράτους. 6. Αποτέλεσμα → μεταφορά του κέντρου βάρους από το λατινικό στον ελληνικό πολιτιστικό χώρο ∙ αυτοκρατορία με προοδευτικά ελληνικό χαρακτήρα.
 • 19. Συμπέρασμα  Τα τρία (3) στοιχεία, στα οποία βασίστηκε η καινούργια αυτοκρατορία:  η ρωμαϊκή πολιτική παράδοση  η χριστιανική πίστη  η ελληνική πολιτιστική κληρονομιά
 • 20.
 • 21. Ο Μ. Κωνσταντίνος στην περιοχή έφτιαξε ένα μεγάλο φόρουμ το οποίο ήταν κυκλικό και κατείχε στη ζωή της πόλης και τις επίσημες τελετές σημαντικό ρόλο.
 • 22.
 • 23. Χάρτης της περιοχής του Μεγάλου Παλατίου της Κωνσταντινούπολης. Απεικονίζονται ο Ιππόδρομος, η Αγία Σοφία και η Αγία Ειρήνη, καθώς και άλλα κτίρια. Η διάταξη των κτιρίων του ανακτορικού συμπλέγματος στηρίζεται σε λογοτεχνικές και ιστορικές αναφορές, καθώς σήμερα καλύπτεται από άλλα κτίρια.
 • 24. Το παλάτι της Δάφνης, το αρχαιότερο τμήμα του Παλατιού
 • 25. Το Αυγουσταίον ήταν πλατεία νότια της Κωνσταντινούπολης, κατά κάποιον τρόπο προαύλιο του παλατιού
 • 26.
 • 28.
 • 29. Στις κερκίδες των επισήμων παρευρισκόταν πολλές φορές και ο ίδιος ο αυτοκράτορας.
 • 30. Η είσοδος του αυτοκράτορα στον ιππόδρομο γινόταν από αυτήν την πύλη
 • 31.  Η Κωνσταντινούπολη ή Νέα Ρώμη βαθμιαία απέκτησε χαρακτηριστικά χριστιανικής πόλης, αφού οικοδομήθηκαν εκεί πολλές εκκλησίες. Παράλληλα η πόλη αναπτύχθηκε ραγδαία: στις αρχές του 5ου αι. ο πληθυσμός της είχε αυξηθεί σε 150.000 ψυχές περίπου, ενώ στα χρόνια του αυτοκράτορα Ιουστινιανού Α' (527-565) αριθμούσε 300.000 κατοίκους, σύμφωνα με τους μετριότερους υπολογισμούς. Έτσι η Νέα Ρώμη, μέσα σε δύο αιώνες ξεπέρασε το πρότυπο της, δηλαδή την Παλαιά Ρώμη.
 • 32. Ναός της Αγίας του Θεού Ειρήνης
 • 33. Ψηφιδωτό από το Μεγάλο Παλάτι
 • 34.
 • 35.
 • 36. Η Κωνσταντινούπολη προσωποποιημένη δείχνει τον ανδριάντα του Κωνσταντίνου ως «Ανίκητου Ήλιου». «Πεουτιγγέρειος Πίναξ» (Βιέννη, Αυστριακή Εθνική Βιβλιοθήκη).
 • 37. Ποια θρησκευτική πολιτική ακολούθησε ο Κωνσταντίνος Α΄ και γιατί;  Πάντως η σθεναρή αντίσταση των οπαδών της αρχαιας Θρησκευτική στάση του Κωνσταντίνου  Ο Κωνσταντίνος Α' [...] έγινε Χριστιανός μόλις το χρόνο που πέθανε. Κατά τη διάρκεια της ζωής του παρέμεινε Ανώτατος Αρχιερέας (ανώτατος αξιωματούχος της ρωμαϊκής θρησκείας) και χρησιμοποιούσε τις εκφράσεις Ημέρα του Ήλιου και Ανίκητος Ήλιος, που, την περίοδο αυτή, συνήθως εννοούσαν τον θεό των Περσών, τον Μίθρα, του οποίου η λατρεία είχε διαδοθεί σε όλη την αυτοκρατορία [...]. Είναι βέβαιο ότι ο Κωνσταντίνος υπήρξε υποστηρικτής της και ότι κληρονόμησε την αφοσίωσή του αυτή από την οικογένεια του. Πιθανόν ο Ανίκητος Ήλιος ήταν ο Απόλλων.  A. Α. Vasiliev, Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, 324-1453, Αθήνα 1954, 70..
 • 38. Τι γνωρίζετε για το Διάταγμα των Μεδιολάνων και ποια η σημασία του;  Το Διάταγμα των Μεδιολάνων που βασίστηκε σε συμφωνία του Κωνσταντίνου και του Λικινιου (313), αναγνώρισε στους Χριστιανούς ελευθερία άσκησης της λατρείας τους και έτσι εξίσωσε τα δικαιώματά τους με αυτά των άλλων θρησκειών του Ρωμαϊκού Κράτους. Οι διωγμοί Χριστιανών πάντως έπαυσαν εντελώς, μόνο όταν ο Κωνσταντίνος έγινε μονοκράτορας στο Ρωμαϊκό Κράτος (324).
 • 39.  Ποια προβλήματα επιχείρησε να λύσει η Α Οικουμενική Σύνοδος;  Πως κρίνετε την παρέμβαση του Κωνσταντίνου Α΄ στα εσωτερικά της Εκκλησίας;  Ο Κωνσταντίνος Α’ θεωρείται Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, μολονότι βαπτίστηκε χριστιανός στο τέλος της ζωής του και υπάρχουν αμφιβολίες για την ειλικρινή «μεταστροφή» του. Να σχολιαστεί.
 • 40. Κεφάλι κολοσσικού αγάλματος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, Μουσεία Καπιτωλίου - Αυλή του Παλατιού των Συγκλητικών (Palazzo dei Conservatori) στηΡώμη, περ. 330 μ.Χ. Η μεταστροφή του Κωνσταντίνου» τουΡούμπενς
 • 41. Το όραμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Λεπτομέρεια από τοιχογραφία του Ραφαήλ στο Βατικανό
 • 42.  Οι πηγές  Μιλώντας για τον Μέγα Κωνσταντίνο, ποιες είναι οι πηγές από τις οποίες αντλούμε πληροφορίες; Ο σύγχρονος ιστορικός, ο πατέρας της εκκλησιαστικής ιστορίας, είναι ο ιστορικός Ευσέβιος, ο οποίος συνδέετο με φιλικούς δεσμούς με τον Μέγα Κωνσταντίνο και γι' αυτό το λόγο και οι δικές του πληροφορίες πρέπει να κρίνονται και να διασταυρώνονται με άλλες πηγές. Αν δεν μπορούν να διασταυρωθούν παραμένουν ως μαρτυρίες αλλά που δε μπορεί να τις επικαλείται κανείς και να υποστηρίξει αυτό το οποίον θέλει.  Ένας άλλος σύγχρονος ιστορικός, φίλος του γιου του Κωνσταντίνου, του Κρίσπου, ήταν ο Λακτάντιος. «Περί του θανάτου των διωκτών», του Χριστιανισμού προφανώς, έχει γράψει. Είναι όμως και ο άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος ο οποίος εις τα έπη του ασχολείται με τις δύο Ρώμες, την Παλαιά και τη Νέα Ρώμη. Θεωρεί την δευτέρα, Νέα Ρώμη, ως σύνδεσμο Ανατολής και Δύσεως. Αυτές είναι οι ασφαλέστερες, σύγχρονες πηγές.