Blog Onthe Road Of Km

1,589 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,589
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Blog Onthe Road Of Km

  1. 1. “ BLOG” บนเส้นทางแห่ง ... KM KM คน งาน องค์กร http://Gotoknow.org/wichitchawaha
  2. 2. Topics <ul><li>Blog คืออะไร </li></ul><ul><li>GotoKnow ? </li></ul><ul><li>Blog กับ KM ( เอกสารประกอบ ) </li></ul><ul><li>Infinity of KM </li></ul><ul><li>เรียนรู้ GotoKnow </li></ul><ul><li>Share ประสบการณ์ Blogger </li></ul>
  3. 3. Blog คืออะไร ? <ul><li>เปิดพจนานุกรม ... </li></ul><ul><ul><li>Web : การถ่ายทอดข้อมูลบนเครือข่ายเวิลด์ ไวด์ เว็บ ( www ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Log : บันทึก หรือ ปูม </li></ul></ul><ul><li>Blog หรือ WebBlog เป็นการบันทึกบนเครือข่าย www </li></ul>Blog = web+log
  4. 4. Blog กับ KM Process 6. KS : Knowledge Sharing Blog เป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อการแลกเปลี่ยน - จัดเก็บ - ค้นหา - ถ่ายทอดประสบการณ์ของ คน - blog - คน , ผู้เชี่ยวชาญ , CoPs (Planet)
  5. 5. Blog กับ TUNA Model (KMI) KS K nowledge S haring <ul><li>กำหนดตัวปลา : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน </li></ul><ul><ul><li>ให้โอกาสและส่งเสริมการเรียนรู้กับบุคลากรทุกระดับจัดอบรมการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง ... </li></ul></ul><ul><ul><li>- เป็นทางการ เช่น การประชุมหน่วยงาน ให้บุคลากรนำเสนอความรู้ถ่ายทอดให้เพื่อนร่วมงาน </li></ul></ul><ul><ul><li>- แบบไม่เป็นทางการ เช่นการเล่าเรื่องก่อนทำงานใช้ Blog และ เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อการถ่ายทอดความรู้ : บุคลากรทุกคนเขียนบทความเกี่ยวกับภาระงานที่ตนเองปฏิบัติและให้ความสนใจ </li></ul></ul>กพร . สมศ . สกอ . TQA KA K nowledge A sset <ul><li>กำหนดหางปลา : ใช้ Blog เพื่อ </li></ul><ul><ul><li>> ติดต่อสื่อสาร </li></ul></ul><ul><ul><li>> ค้นคว้า </li></ul></ul><ul><ul><li>> แสวงหา </li></ul></ul><ul><ul><li>> จัดเก็บ </li></ul></ul><ul><ul><li>> แลกเปลี่ยนเรียนรู้ </li></ul></ul>ICT KV K nowledge V ision วิสัยทัศน์การใช้ KM เพื่อการขับเคลื่อนองค์กร Org.
  6. 6. Infinity of KM
  7. 7. ธรรมชาติของความรู้ 2 ประเภท ง่ายต่อการสำเนา ทำให้มีอำนาจเพื่อการแข่งขัน ได้ดี Explicit Tacit ยากต่อการประติดประต่อ ยากต่อการถ่ายทอด ยากต่อการถูกขโมย มีประโยชน์ใน การแข่งขันสูง แจกจ่ายใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการจัดเก็บในรูปเอกสาร และแบ่งกันใช้งาน 20% 80%
  8. 8. แนวคิด “ การจัดการความรู้ ” นำไปปรับใช้ Apply/utilize เข้าถึง ตีความ รวบรวม / จัดเก็บ Store เรียนรู้ ยกระดับ ความรู้ชัดแจ้ง Explicit K. Access/validate ความรู้ชัดแจ้ง Explicit K.
  9. 9. แนวคิด “ การจัดการความรู้ ” นำไปปรับใช้ Apply/utilize เรียนรู้ร่วมกัน Capture& Learn มีใจ / แบ่งปัน Care&Share ความรู้ซ่อนเร้น Tacit K. ความรู้ซ่อนเร้น Tacit K. สร้างความรู้ ยกระดับ
  10. 10. จากแนวคิดสู่ “การจัดการความรู้ ... ที่ไม่รู้จบ” เน้น “ 2T ” Tool & Technology เน้น “ 2P ” Process & People
  11. 11. “ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเหมือนกับการ ขับรถที่ควบคุมไม่ได้ไปบน ถนนที่มืดสนิท โดยไม่ได้เปิดไฟหน้ารถ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ประหนึ่งไปเร่งความเร็วของรถเข้าไปอีก” ----------------------------------- Peter M. Senge “ THE FIFTH DISCIPLINE ”
  12. 12. เรียนรู้ GotoKnow
  13. 13. GotoKnow คืออะไร ? <ul><li>Gotoknow.org หรือ G ateway o f T hailand’s o nline Know ledge Management เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2548 เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการระบบ Blog เพื่อการจัดการความรู้สำหรับ ปัจเจกบุคคล (Individual) และชุมชนนักปฏิบัติ ( Community of Practice ) ของประเทศไทย </li></ul>Blog เพื่อการจัดการความรู้ของประเทศไทย
  14. 14. <ul><li>บล็อก ( Blog ) หรือ เว็บบล็อก ( Weblog ) เป็นเว็บไซต์สำหรับเขียนบันทึกเล่าเรื่องราวประจำวันเพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิด มุมมอง ประสบการณ์ ความรู้ และข่าวสาร ในเรื่องที่ผู้เขียนท่านหนึ่งๆ ( Blogger ) สนใจโดยเฉพาะ ( จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ , 2548) </li></ul><ul><li>บล็อก (Blog) ไม่ใช่ Webboard , Bulletin board , Guest book, Chat Room , MSN </li></ul><ul><li>Asynchronous </li></ul><ul><li>Memo </li></ul>GotoKnow คืออะไร ? ( ต่อ )
  15. 15. องค์ประกอบ Blog <ul><li>แผงควบคุม </li></ul><ul><li>การจัดการบล็อก </li></ul><ul><li>แพลนเน็ต ( รวมบล็อก ) </li></ul><ul><li>ไฟล์อัลบั้ม </li></ul><ul><li>สอบถาม .... ( เจ้าของบล็อก ) </li></ul><ul><li>เว็บอ้างอิง </li></ul><ul><li>ประวัติ </li></ul><ul><li>คำหลัก ฯลฯ </li></ul>
  16. 16. ผู้พัฒนาและดูแลระบบ Gotoknow.org <ul><li>ดร . ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ ม . สงขลานครินทร์ </li></ul><ul><li>ผมไม่ได้เป็นเจ้าของ GotoKnow . org เจ้าของตัวจริงคือ สคส . ส่วนผม ( ร่วมกับ ดร . จันทวรรณ ) รับจ้างเขาเขียนโปรแกรมและดูแลระบบ </li></ul><ul><li>http :// gotoknow . org / profile / thawatchai </li></ul><ul><li>ดร . จันทวรรณ ( น้อยวัน ) ปิยะวัฒน์ ม . สงขลานครินทร์ </li></ul><ul><li>ผู้ดูแลระบบ </li></ul><ul><li>http :// gotoknow . org / profile / jantawan </li></ul>
  17. 17. Share ประสบการณ์ Blogger <ul><li>Blogger : ผู้เขียนบันทึกบน Blog / คุณลิขิต ( KM ) </li></ul><ul><li>รางวัลสุดคะนึง จากสถาบันจัดการความรู้เพื่อสังคม ( สคส .) </li></ul>
  18. 18. พระเจ้าอยู่หัวกับรหัสพัฒนาใหม่ <ul><li>ถ้าเคารพความรู้ในตัวคน ฉากทัศน์ของสังคมจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง คนทั้งหมดจะมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีคุณค่า มีความมั่นใจในตัวเองการพัฒนาที่มีวัฒนธรรมเป็นฐาน ประเทศไทยจะแข็งแรง การจัดการความรู้ (Knowledge Management) มีรากฐานอยู่ในความเคารพความรู้ในตัวคน </li></ul><ul><li>พระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัยในความรู้สมัยใหม่ทุกสาขาวิชา แต่ในฐานะเอามารับใช้ความดีและการอยู่ร่วมกัน </li></ul>
  19. 19. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( ลปรร .) <ul><li>เชิญ พูดคุยเพื่อ ... “ แลกเปลี่ยนเรียนรู้” </li></ul>

  ×