การใช้งาน Microsoft Office Power point 2003 เบื้องต้น อ . ดร . สมชาย แก้ววังชัย
หลักการทำงานของ Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint  เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการสร้างสรรค์งานที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน (...
การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ  <ul><li>Plan ( วางแผน )  บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ฟังและกำหนดจุดประสงค์ในการพูดของคุณ ...
การเข้าสู่โปรแกรม  Microsoft Office PowerPoint 2003 <ul><li>คลิกปุ่ม </li></ul><ul><li>ไปที่ All Programs  Microsoft ...
การเรียกใช้งาน  Microsoft Office Power point 2003
ส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรม Microsoft Power Point 2003 แถบสถานะ ปุ่มแสดงมุมมอง พื้นที่ออกแบบ แถบเครื่องมือ แถบเมนู ชื่อหัวเรื่อ...
การใช้งานเมนู Tool Bar
การใช้งานมุมมอง ( View ) แบบต่าง ๆ
มุมมองต่าง ๆ ของ สไลด์
Normal View
Slide Sorter View
Slide Show
Note page View
Note page View
การสร้างงานนำเสนอใหม่
การสร้างงานนำเสนอใหม่
Blank Presentation
From design Template
From AutoContents Wizard
From Existing Presentation
การเพิ่มสไลด์
การลบสไลด์
การบันทึกไฟล์
การเปิดไฟล์
ปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint
การพิมพ์ข้อความในสไลด์และการจัดรูปแบบสไลด์
พิมพ์ข้อความในออปเจ็ค
การพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมด้วย Text Box
เปลี่ยนรูปแบบสไลด์ด้วย Slide Layout
เปลี่ยนรูปแบบสไลด์ด้วย Slide Layout
การจัดรูปแบบสไลด์ เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร เลือกขนาดตัวอักษร ทำให้ตัวอักษรเข้มขึ้น ทำให้ตัวอักษรเอียง ใส่เงาตัวอักษร ขยายขนาด...
ใส่สีพื้นของออปเจ็ค
ใส่สีพื้นของออปเจ็ค
สร้างเครื่องหมายหน้าหัวข้อ ( Bullet )
การใส่สัญลักษณ์และเลขลำดับ <ul><li>Bullets and Numbering  </li></ul><ul><li>เลือกข้อความ </li></ul><ul><li>คลิกปุ่ม Bull...
การเปลี่ยนรูปแบบของสัญลักษณ์ <ul><li>คลิกที่เมนู   Format  เลือก Bullets and Numbering  </li></ul>เลือกรูปแบบสัญลักษ...
การเปลี่ยนรูปแบบของสัญลักษณ์  ( ต่อ ) <ul><li>คลิกปุ่ม เพื่อเลือกรูปภาพ </li></ul><ul><li>คลิกปุ่ม เพื่อเลือกสัญลักษณ์ ...
Date/Time, Slide number, Header/Footer
Date/Time, Slide number, Header/Footer
เรียกใช้งาน Color Scheme
เรียกใช้งาน Color Scheme
<ul><li>การนำกราฟิกต่างๆ และตาราง มาสร้างสไลด์ </li></ul>
การวาดรูป ( Drawing) <ul><li>คลิกที่เมนู View   Toolbars   Drawing </li></ul>การสร้างเส้น วาดลูกศร สร้างสี่เหลี่ยม...
การสร้างรูปร่างสำเร็จรูป รูปทรงมาตรฐาน แบบหัวลูกศร ดาว ประกาศ ผังลำดับ การทำงาน กล่องข้อความ ปุ่มคำสั่ง เส้น
การหมุนรูปทรงต่างๆ (Rotate) <ul><li>คลิกที่ รูปทรง / รูปภาพ ที่จะหมุน </li></ul><ul><li>เลื่อนเมาส์ไปชี้ที่ จุดที่จะหมุน ...
การจัดลำดับวัตถุ <ul><li>ในกรณีมีวัตถุซ้อนกัน หลายชั้นต้องจัดลำดับ ก่อน - หลัง </li></ul><ul><li>คลิกเมาส์ขวาที่รูปภาพ / ข...
การทำกลุ่มวัตถุ (Group) <ul><li>1. เลือกวัตถุ ที่จะทำกรุ๊ป ( กด Shift+Click เลือกมากกว่า 1 ชิ้น ) </li></ul><ul><li...
การทำกลุ่มวัตถุ (Group) <ul><li>การยกเลิกการรวมกลุ่ม </li></ul><ul><li>คลิกเมาส์ขวา ที่รูปภาพ </li></ul><ul><li>เลือกคำสั...
การใส่รูปภาพ ( Picture) <ul><li>คลิกที่เมนู Insert  Picture  From File </li></ul><ul><li>เลือกรูปที่ต้องการ คลิกปุ...
ใส่เงาในออปเจ็ค
เปลี่ยนออปเจ็คให้เป็นแบบสามมิติ
เปลี่ยนสีเริ่มต้นในการสร้างออปเจ็ค สีในออปเจ็ค สีขอบออปเจ็ค
สร้างกราฟิกสำเร็จรูปด้วย AutoShape และการใช้งาน
สร้างอักษรศิลป์ด้วย Word Art
ใส่ภาพจาก Clip Art
เปลี่ยนสีรูปภาพ
การสร้างตารางจากการ Insert Table
การสร้างตารางจากการ Insert Table
เพิ่ม / แทรกแถวและคอลัมน์
ลบแถวและคอลัมน์
การตกแต่ง Background ของสไลด์
ใส่สีให้กับ Background
ใส่สีให้กับ Background
การใช้งาน View Master
การใช้งาน  View Master
การใช้งาน  View Master
การใช้งาน Template
การสร้าง Template
การสร้าง Template
เทคนิคการฉายสไลด์
ใส่ลูกเล่นการเปลี่ยนสไลด์ด้วย Slide Transition รูปแบบที่ต้องการ ระดับความเร็ว / เลือกเสียง กำหนดให้สไลด์เปลี่ยนโดยคลิก...
การใส่ Effect การเปลี่ยนสไลด์ <ul><li>ใส่ลูกเล่นให้กับการเปลี่ยนสไลด์ในเวลาสั่งโชว์ </li></ul><ul><li>อยู่ที่สไลด์แผ่นที...
Slide Transition เลือกชื่อ Effect เลือกความเร็วของ Effect เลือกเสียงประกอบกับ Effect ให้แสดงวนรอบจนกว่าจะกด ESC เลือกก...
การใส่ Effect การเคลื่อนไหวให้กับข้อความ <ul><li>จะมีผลกับข้อความไตเติ้ลและข้อความที่เป็น Bullets เท่านั้น </li></ul><...
ประเภทของ Animation Schemes <ul><li>Subtle แบบเรียบๆไม่หวือหวามาก </li></ul><ul><li>Moderate เอฟเฟ็กซ์แบบปานกลาง </li></u...
การกำหนด Effect ต่างๆเอง <ul><li>Custom Animation  คือผู้ใช้สามารถกำหนด Effect ให้กับวัตถุในสไลด์เองได้ทั้ง ข้อความ ...
ขั้นตอนการสร้าง Custom Animation <ul><li>อยู่ในสไลด์แผ่นที่จะใส่ Effect </li></ul><ul><li>คลิกที่วัตถุที่จะใส่ Effect (...
Add Effect Entrance Emphasis Motions Paths Exit
More Effect ของ Entrance <ul><li>Basic เอฟเฟ็กซ์ธรรมดา </li></ul><ul><li>Subtle เอฟเฟ็กซ์เรียบๆ </li></ul><ul><li>Mode...
More Effect ของ Emphasis <ul><li>Basic เอฟเฟ็กซ์ธรรมดา </li></ul><ul><li>Subtle เอฟเฟ็กซ์เรียบๆ </li></ul><ul><li>Mode...
More Effect ของ Exit <ul><li>Basic เอฟเฟ็กซ์ธรรมดา </li></ul><ul><li>Subtle เอฟเฟ็กซ์เรียบๆ </li></ul><ul><li>Moderate ...
More Effect ของ Motion Paths <ul><li>Basic เคลื่อนไหวตามเส้นทางธรรมดา </li></ul><ul><li>Line &Curves เคลื่อนไหวตามลักษ...
กำหนดความเร็วและการแสดงของวัตถุ <ul><li>Start ให้เริ่มแสดงเมื่อ </li></ul><ul><li>On Click เมื่อมีคลิกเมาส์ </li></ul><u...
การจัดลำดับการแสดง (Order) <ul><li>กรณีที่มีวัตถุในสไลด์หลายชิ้น และมีการใส่ Effect แล้วต้องการให้วัตถุชิ้นแสดงก่อนหรือ...
การกำหนดตัวเลือกของ Effect <ul><li>การตั้งเวลา </li></ul><ul><li>การแสดงของข้อความ Text Animation </li></ul><ul><li>คลิ...
การแก้ไข และยกเลิก Effect <ul><li>ในหน้าต่าง Task pane คำสั่ง Custom Animation </li></ul><ul><li>คลิกที่หมายเลขของ ลำด...
การตั้งค่าการนำเสนอ (Setup Show) <ul><li>จากเมนู Slide Show->Setup show </li></ul>สีของปากกา ใช้ขณะที่โชว์ แสดงวนรอบจนกว...
เทคนิคการสร้างสไลด์
ก๊อบปี้สไลด์จากไฟล์อื่น
การสร้างชาร์ตในสไลด์
สร้างชาร์ตจากการ Insert New Slide
สร้างชาร์ตจากการ Insert New Slide
สร้างชาร์ตจาก Microsoft Graph
การใช้งานทูลบาร์ชาร์ต
การสร้างสไลด์ร่วมกับโปรแกรมอื่น
 
การพิมพ์สไลด์ (Print) <ul><li>การขอดูก่อนพิมพ์ </li></ul><ul><li>1. เลือกเมนู File->Print Preview  หรือคลิก </li></ul><...
ตัวอย่างการพิมพ์แบบต่างๆ Handout 3 Handout 2 Handout 1 Slide
ตัวอย่างการพิมพ์แบบต่างๆ Handout 4 Handout 6 Outline
การสั่งพิมพ์จาก File->Print <ul><li>จากเมนู  File->Print </li></ul><ul><li>เลือกสไลด์ที่จะพิมพ์ </li></ul><ul><li>All ...
การสั่งพิมพ์จาก File->Print <ul><li>3. เลือกสีการพิมพ์ Color/Grayscale </li></ul><ul><li>4. เลือกตัวเลือกการพิมพ์ </...
การสั่งพิมพ์จาก File->Print 1 3 2 5 4
หลักการออกแบบและผลิตสื่อนำเสนองาน <ul><li>ความเรียบง่าย </li></ul><ul><li>มีความคงตัว ( consistent ) </li></ul><ul><li>ใ...
หลักการออกแบบและผลิตสื่อนำเสนองาน ( ต่อ ) <ul><li>แบบอักษร </li></ul><ul><li>เนื้อหา และจุดนำข้อความ </li></ul><ul><li>...
ข้อควรระวังในการทำ Presentation พื้น กับ ตัวอักษร ภาพกราฟิก การใช้สี
Thank You !
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

C:\Documents And Settings\Administrator\Desktop\Ppt

3,140 views

Published on

รายละเอียดงาน

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,140
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Color Scheme : หมายถึงเป็นการกำหนดค่าสีเริ่มต้นต่าง
 • 1 . ความเรียบง่าย : จัดทำสไลด์ให้ดูเรียบง่ายที่สุดเท่าที่ทำได้ เช่น ใช้สีอ่อนเป็นพื้นหลังเพื่อไม่รบกวนสายตาในการอ่าน และสามารถเห็นเนื้อหาได้อย่างชัดเจน หรือใช้พื้นหลังตามลักษณะเนื้อหา 2 . มีความคงตัว ( consistent ): เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการนำเสนอสไลด์ซึ่งเป็นเนื้อหาในเรื่องเดียวกัน คือ ต้องมีความคงตัวในการออกแบบสไลด์ ซึ่งหมายถึงต้องใช้รูปแบบสไลด์เดียวกันทุกแผ่นที่เกี่ยวกับเนื้อหานั้น โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสี พื้นหลัง หรือขนาดและแบบตัวอักษร แต่หากต้องการเน้นจุดสำคัญ หรือเป็นเนื้อหาย่อยออกไปจะสามารถเปลี่ยนบางสิ่ง เช่น สีตัวอักษรในสไลด์ให้ดูแตกต่างไปได้บ้าง หรืออาจมีการเปลี่ยนสีพื้นหลังให้แตกต่างจากเนื้อหาสักเล็กน้อยก็อาจทำได้เช่นกัน 3 . ใช้ความสมดุล : การออกแบบส่วนประกอบของสไลด์ให้มีลักษณะสมดุลมีแบบแผน ( formal balance ) หรือสมดุลไม่มีแบบแผน ( informal balance ) ก็ได้ แต่ต้องระวังสไลด์ทุกแผ่นให้มีลักษณะของความสมดุลที่เลือกใช้ให้เหมือนกันเพื่อความคงตัว 4 . มีแนวคิดเดียวในสไลด์แต่ละแผ่น : ข้อความ และภาพที่บรรจุในสไลด์แผ่นหนึ่งๆ ต้องเป็นเนื้อหาของแต่ละแนวคิดเท่านั้น หากเนื้อหานั้นมีหลายแนวคิด หรือเนื้อหาย่อยต้องใช้สไลด์แผ่นใหม่ 5 . สร้างความกลมกลืน : ใช้แบบอักษรและภาพกราฟิกให้เหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหา ใช้แบบอักษรที่อ่านง่าย และใช้สีที่ดูแล้วสบายตา เลือกภาพกราฟิกที่ไม่ซับซ้อน และให้ถูกต้องตรงตามเนื้อหา รวมถึงให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่เป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการด้วย
 • 1 . ความเรียบง่าย : จัดทำสไลด์ให้ดูเรียบง่ายที่สุดเท่าที่ทำได้ เช่น ใช้สีอ่อนเป็นพื้นหลังเพื่อไม่รบกวนสายตาในการอ่าน และสามารถเห็นเนื้อหาได้อย่างชัดเจน หรือใช้พื้นหลังตามลักษณะเนื้อหา 2 . มีความคงตัว ( consistent ): เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการนำเสนอสไลด์ซึ่งเป็นเนื้อหาในเรื่องเดียวกัน คือ ต้องมีความคงตัวในการออกแบบสไลด์ ซึ่งหมายถึงต้องใช้รูปแบบสไลด์เดียวกันทุกแผ่นที่เกี่ยวกับเนื้อหานั้น โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสี พื้นหลัง หรือขนาดและแบบตัวอักษร แต่หากต้องการเน้นจุดสำคัญ หรือเป็นเนื้อหาย่อยออกไปจะสามารถเปลี่ยนบางสิ่ง เช่น สีตัวอักษรในสไลด์ให้ดูแตกต่างไปได้บ้าง หรืออาจมีการเปลี่ยนสีพื้นหลังให้แตกต่างจากเนื้อหาสักเล็กน้อยก็อาจทำได้เช่นกัน 3 . ใช้ความสมดุล : การออกแบบส่วนประกอบของสไลด์ให้มีลักษณะสมดุลมีแบบแผน ( formal balance ) หรือสมดุลไม่มีแบบแผน ( informal balance ) ก็ได้ แต่ต้องระวังสไลด์ทุกแผ่นให้มีลักษณะของความสมดุลที่เลือกใช้ให้เหมือนกันเพื่อความคงตัว 4 . มีแนวคิดเดียวในสไลด์แต่ละแผ่น : ข้อความ และภาพที่บรรจุในสไลด์แผ่นหนึ่งๆ ต้องเป็นเนื้อหาของแต่ละแนวคิดเท่านั้น หากเนื้อหานั้นมีหลายแนวคิด หรือเนื้อหาย่อยต้องใช้สไลด์แผ่นใหม่ 5 . สร้างความกลมกลืน : ใช้แบบอักษรและภาพกราฟิกให้เหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหา ใช้แบบอักษรที่อ่านง่าย และใช้สีที่ดูแล้วสบายตา เลือกภาพกราฟิกที่ไม่ซับซ้อน และให้ถูกต้องตรงตามเนื้อหา รวมถึงให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่เป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการด้วย
 • C:\Documents And Settings\Administrator\Desktop\Ppt

  1. 1. การใช้งาน Microsoft Office Power point 2003 เบื้องต้น อ . ดร . สมชาย แก้ววังชัย
  2. 2. หลักการทำงานของ Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการสร้างสรรค์งานที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน ( Presentation) เช่น การทำภาพนิ่ง , การจัดทำแผ่นใส , การจัดพิมพ์เอกสารประกอบการบรรยาย โดยมีรูปแบบสำเร็จให้เราเลือกใช้ได้มากมายตามลักษณะงานที่จะนำเสนอ รวมถึงการปรับแต่งก็กระทำได้โดยง่าย และยังสามารถสร้างงานนำเสนอเพื่อนำไปแสดงในอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย
  3. 3. การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ <ul><li>Plan ( วางแผน ) บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ฟังและกำหนดจุดประสงค์ในการพูดของคุณ </li></ul><ul><li>Prepare ( เตรียมการ ) สร้างแนวคิดทางบวกและเตรียมโครงสร้างและเวลาในการนำเสนอของคุณ </li></ul><ul><li>Practice ( ฝึกฝน ) ทบทวนเนื้อหาของคุณ ทดสอบ และขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเสนอของคุณ และสร้างความกระตือรือร้นและความมั่นใจในการนำเสนอ </li></ul><ul><li>Present ( นำเสนอ ) มุ่งมั่นกับหัวข้อของคุณและสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับผู้ฟังเพื่อดึงความสนใจของผู้ฟังและชี้ให้เห็นคุณค่าข้อความของคุณ </li></ul>
  4. 4. การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2003 <ul><li>คลิกปุ่ม </li></ul><ul><li>ไปที่ All Programs  Microsoft Office  Microsoft Office PowerPoint 2003 </li></ul><ul><li>เมื่อคลิกที่เมนูแล้วก็จะเข้าสู่โปรแกรม </li></ul><ul><li>ดังรูป </li></ul>
  5. 5. การเรียกใช้งาน Microsoft Office Power point 2003
  6. 6. ส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรม Microsoft Power Point 2003 แถบสถานะ ปุ่มแสดงมุมมอง พื้นที่ออกแบบ แถบเครื่องมือ แถบเมนู ชื่อหัวเรื่อง Control Button Task Pane
  7. 7. การใช้งานเมนู Tool Bar
  8. 8. การใช้งานมุมมอง ( View ) แบบต่าง ๆ
  9. 9. มุมมองต่าง ๆ ของ สไลด์
  10. 10. Normal View
  11. 11. Slide Sorter View
  12. 12. Slide Show
  13. 13. Note page View
  14. 14. Note page View
  15. 15. การสร้างงานนำเสนอใหม่
  16. 16. การสร้างงานนำเสนอใหม่
  17. 17. Blank Presentation
  18. 18. From design Template
  19. 19. From AutoContents Wizard
  20. 20. From Existing Presentation
  21. 21. การเพิ่มสไลด์
  22. 22. การลบสไลด์
  23. 23. การบันทึกไฟล์
  24. 24. การเปิดไฟล์
  25. 25. ปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint
  26. 26. การพิมพ์ข้อความในสไลด์และการจัดรูปแบบสไลด์
  27. 27. พิมพ์ข้อความในออปเจ็ค
  28. 28. การพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมด้วย Text Box
  29. 29. เปลี่ยนรูปแบบสไลด์ด้วย Slide Layout
  30. 30. เปลี่ยนรูปแบบสไลด์ด้วย Slide Layout
  31. 31. การจัดรูปแบบสไลด์ เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร เลือกขนาดตัวอักษร ทำให้ตัวอักษรเข้มขึ้น ทำให้ตัวอักษรเอียง ใส่เงาตัวอักษร ขยายขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร เปลี่ยนสีตัวอักษร ตัวอักษรชิดซ้าย ตัวอักษรตรงกลาง ตัวอักษรชิดขวา ให้ขอบซ้ายและขวาของตัวอักษรอยู่ในออปเจ็คเสมอกัน
  32. 32. ใส่สีพื้นของออปเจ็ค
  33. 33. ใส่สีพื้นของออปเจ็ค
  34. 34. สร้างเครื่องหมายหน้าหัวข้อ ( Bullet )
  35. 35. การใส่สัญลักษณ์และเลขลำดับ <ul><li>Bullets and Numbering </li></ul><ul><li>เลือกข้อความ </li></ul><ul><li>คลิกปุ่ม Bullets เพื่อใส่สัญลักษณ์หรือ </li></ul><ul><li>คลิกปุ่ม Numbering เพื่อใส่เลขลำดับ </li></ul><ul><li>วิธีการยกเลิกให้คลิกที่ปุ่มเ ด ิ ม ซ ้ ำ อ ี ก ค ร ั ้ ง </li></ul>
  36. 36. การเปลี่ยนรูปแบบของสัญลักษณ์ <ul><li>คลิกที่เมนู  Format เลือก Bullets and Numbering </li></ul>เลือกรูปแบบสัญลักษณ์ เลือกขนาด ( ปกติจะเป็น 100 %) เลือกสี
  37. 37. การเปลี่ยนรูปแบบของสัญลักษณ์ ( ต่อ ) <ul><li>คลิกปุ่ม เพื่อเลือกรูปภาพ </li></ul><ul><li>คลิกปุ่ม เพื่อเลือกสัญลักษณ์ </li></ul>
  38. 38. Date/Time, Slide number, Header/Footer
  39. 39. Date/Time, Slide number, Header/Footer
  40. 40. เรียกใช้งาน Color Scheme
  41. 41. เรียกใช้งาน Color Scheme
  42. 42. <ul><li>การนำกราฟิกต่างๆ และตาราง มาสร้างสไลด์ </li></ul>
  43. 43. การวาดรูป ( Drawing) <ul><li>คลิกที่เมนู View  Toolbars  Drawing </li></ul>การสร้างเส้น วาดลูกศร สร้างสี่เหลี่ยม วงกลม กล่องข้อความ อักษรศิลป์ ไดอะแกรม ภาพตัดปะ รูปภาพ เติมสีให้กับรูป สีเส้น สีตัวอักษร ลักษณะของเส้น ลักษณะของเส้นประ ลักษณะลูกศร กำหนดเงา รูป 3 มิติ สร้างรูปอัตโนมัติ เลือกวัตถุ แก้ไขและปรับแต่งรูป
  44. 44. การสร้างรูปร่างสำเร็จรูป รูปทรงมาตรฐาน แบบหัวลูกศร ดาว ประกาศ ผังลำดับ การทำงาน กล่องข้อความ ปุ่มคำสั่ง เส้น
  45. 45. การหมุนรูปทรงต่างๆ (Rotate) <ul><li>คลิกที่ รูปทรง / รูปภาพ ที่จะหมุน </li></ul><ul><li>เลื่อนเมาส์ไปชี้ที่ จุดที่จะหมุน ( สีเขียว ) </li></ul><ul><li>กดเมาส์ค้างไว้ ลากหมุนตามทิศทาง ที่ต้องการ </li></ul>
  46. 46. การจัดลำดับวัตถุ <ul><li>ในกรณีมีวัตถุซ้อนกัน หลายชั้นต้องจัดลำดับ ก่อน - หลัง </li></ul><ul><li>คลิกเมาส์ขวาที่รูปภาพ / ข้อความ </li></ul><ul><li>เลือกคำสั่ง Order </li></ul><ul><li>ดึงมาออกมาหน้าสุด ส่งไปอยู่หลังสุด ดึงมาข้างหน้า 1 ระดับ ส่งไปข้างหลัง 1 ระดับ </li></ul>
  47. 47. การทำกลุ่มวัตถุ (Group) <ul><li>1. เลือกวัตถุ ที่จะทำกรุ๊ป ( กด Shift+Click เลือกมากกว่า 1 ชิ้น ) </li></ul><ul><li>2. คลิกเมาส์ขวา เลือกคำสั่ง Grouping </li></ul>Before After
  48. 48. การทำกลุ่มวัตถุ (Group) <ul><li>การยกเลิกการรวมกลุ่ม </li></ul><ul><li>คลิกเมาส์ขวา ที่รูปภาพ </li></ul><ul><li>เลือกคำสั่ง Grouping </li></ul><ul><li>เลือก </li></ul><ul><li>การรวมกลุ่มใหม่ </li></ul><ul><li>คลิกเมาส์ขวา ที่รูปภาพ </li></ul><ul><li>เลือกคำสั่ง Grouping </li></ul><ul><li>เลือก </li></ul>
  49. 49. การใส่รูปภาพ ( Picture) <ul><li>คลิกที่เมนู Insert  Picture  From File </li></ul><ul><li>เลือกรูปที่ต้องการ คลิกปุ่ม </li></ul>คลิกเลือกรูปที่ต้องการ
  50. 50. ใส่เงาในออปเจ็ค
  51. 51. เปลี่ยนออปเจ็คให้เป็นแบบสามมิติ
  52. 52. เปลี่ยนสีเริ่มต้นในการสร้างออปเจ็ค สีในออปเจ็ค สีขอบออปเจ็ค
  53. 53. สร้างกราฟิกสำเร็จรูปด้วย AutoShape และการใช้งาน
  54. 54. สร้างอักษรศิลป์ด้วย Word Art
  55. 55. ใส่ภาพจาก Clip Art
  56. 56. เปลี่ยนสีรูปภาพ
  57. 57. การสร้างตารางจากการ Insert Table
  58. 58. การสร้างตารางจากการ Insert Table
  59. 59. เพิ่ม / แทรกแถวและคอลัมน์
  60. 60. ลบแถวและคอลัมน์
  61. 61. การตกแต่ง Background ของสไลด์
  62. 62. ใส่สีให้กับ Background
  63. 63. ใส่สีให้กับ Background
  64. 64. การใช้งาน View Master
  65. 65. การใช้งาน View Master
  66. 66. การใช้งาน View Master
  67. 67. การใช้งาน Template
  68. 68. การสร้าง Template
  69. 69. การสร้าง Template
  70. 70. เทคนิคการฉายสไลด์
  71. 71. ใส่ลูกเล่นการเปลี่ยนสไลด์ด้วย Slide Transition รูปแบบที่ต้องการ ระดับความเร็ว / เลือกเสียง กำหนดให้สไลด์เปลี่ยนโดยคลิกเมาส์หรือกำหนดเวลา คลิก Apply to All Slide
  72. 72. การใส่ Effect การเปลี่ยนสไลด์ <ul><li>ใส่ลูกเล่นให้กับการเปลี่ยนสไลด์ในเวลาสั่งโชว์ </li></ul><ul><li>อยู่ที่สไลด์แผ่นที่ต้องการใส่ Effect </li></ul><ul><li>เลือกคำสั่ง Slide Transition จากเมนู Slide show หรือคลิกเลือกจากหน้าต่าง Task Pane </li></ul><ul><li>คลิกเลือกชื่อ Effect </li></ul><ul><li>เลือกความเร็ว Speed และใส่เสียง Sound </li></ul><ul><li>คลิก Apply to All Slides </li></ul><ul><li>คลิก Play ขอดู Effect หรือคลิก Slide Show </li></ul>คลิกเลือกชื่อ 4
  73. 73. Slide Transition เลือกชื่อ Effect เลือกความเร็วของ Effect เลือกเสียงประกอบกับ Effect ให้แสดงวนรอบจนกว่าจะกด ESC เลือกการเปลี่ยนสไลด์โดย click mouse แสดงตัวอย่างอัตโนมัติ สั่งโชว์ Automatically after ตั้งเวลาให้เปลี่ยนสไลด์แผ่นต่อไปอัตโนมัติ
  74. 74. การใส่ Effect การเคลื่อนไหวให้กับข้อความ <ul><li>จะมีผลกับข้อความไตเติ้ลและข้อความที่เป็น Bullets เท่านั้น </li></ul><ul><li>อยู่ในสไลด์แผ่นที่จะใส่ Effect </li></ul><ul><li>ในหน้าต่าง Task Pane คลิกเลือกคำสั่ง </li></ul><ul><li>Slide Design  Animation Schemes </li></ul><ul><li>คลิกเลือกชื่อของ Effect ที่ต้องการ ดูตัวอย่าง กำหนดให้กับ 1 แผ่น </li></ul><ul><li>คลิก Apply to All Slide </li></ul><ul><li>กำหนดให้สไลด์ ทุ กแผ่นใช้ Effect เดียวกัน </li></ul>
  75. 75. ประเภทของ Animation Schemes <ul><li>Subtle แบบเรียบๆไม่หวือหวามาก </li></ul><ul><li>Moderate เอฟเฟ็กซ์แบบปานกลาง </li></ul><ul><li>Exciting เอฟเฟ็กซ์แบบที่หวือหวามาก ทำให้น่าสนใจ </li></ul><ul><li>No Animation ยกเลิกไม่ใช้เอฟเฟ็กซ์ </li></ul>
  76. 76. การกำหนด Effect ต่างๆเอง <ul><li>Custom Animation คือผู้ใช้สามารถกำหนด Effect ให้กับวัตถุในสไลด์เองได้ทั้ง ข้อความ - รูปภาพ และสามารถจัดลำดับการแสดงได้ตามลำดับที่ต้องการ </li></ul>
  77. 77. ขั้นตอนการสร้าง Custom Animation <ul><li>อยู่ในสไลด์แผ่นที่จะใส่ Effect </li></ul><ul><li>คลิกที่วัตถุที่จะใส่ Effect ( กำหนดทีละวัตถุ ) </li></ul><ul><li>เลือกคำสั่ง Custom Animation จากการคลิกเมาส์ขวา หรือจากหน้าต่าง Task Pane </li></ul><ul><li>คลิกที่ปุ่ม Add Effect </li></ul><ul><li>เลือกประเภทของ Effect Entrance เข้ามาครั้งแรก Emphasis เน้นเมื่อมาถึง Exit เคลื่อนไหวออกไป Motion Path เคลื่อนไหวตามเส้นทางที่กำหนด </li></ul>
  78. 78. Add Effect Entrance Emphasis Motions Paths Exit
  79. 79. More Effect ของ Entrance <ul><li>Basic เอฟเฟ็กซ์ธรรมดา </li></ul><ul><li>Subtle เอฟเฟ็กซ์เรียบๆ </li></ul><ul><li>Moderate เอฟเฟ็กซ์ในระดับกลาง </li></ul><ul><li>Exciting เอฟเฟ็กซ์ที่หวือหวามาก </li></ul>
  80. 80. More Effect ของ Emphasis <ul><li>Basic เอฟเฟ็กซ์ธรรมดา </li></ul><ul><li>Subtle เอฟเฟ็กซ์เรียบๆ </li></ul><ul><li>Moderate เอฟเฟ็กซ์ในระดับกลาง </li></ul><ul><li>Exciting เอฟเฟ็กซ์ที่หวือหวามาก </li></ul>
  81. 81. More Effect ของ Exit <ul><li>Basic เอฟเฟ็กซ์ธรรมดา </li></ul><ul><li>Subtle เอฟเฟ็กซ์เรียบๆ </li></ul><ul><li>Moderate เอฟเฟ็กซ์ในระดับกลาง </li></ul><ul><li>Exciting เอฟเฟ็กซ์ที่หวือหวามาก </li></ul>
  82. 82. More Effect ของ Motion Paths <ul><li>Basic เคลื่อนไหวตามเส้นทางธรรมดา </li></ul><ul><li>Line &Curves เคลื่อนไหวตามลักษณะเส้น </li></ul><ul><li>Special เคลื่อนไหวตามเส้นทางพิเศษ </li></ul>สิ้นสุด ( แดง ) เริ่มต้น ( เขียว ) เคลื่อนไหวเตามรูปทรง
  83. 83. กำหนดความเร็วและการแสดงของวัตถุ <ul><li>Start ให้เริ่มแสดงเมื่อ </li></ul><ul><li>On Click เมื่อมีคลิกเมาส์ </li></ul><ul><li>With Previous พร้อมวัตถุก่อนหน้า </li></ul><ul><li>After Previous หลังวัตถุก่อนหน้า </li></ul><ul><li>Speed ความเร็ว </li></ul><ul><li>Slow ช้า </li></ul><ul><li>Very slow ช้ามาก </li></ul><ul><li>Fast เร็ว </li></ul><ul><li>Very Fast เร็วมาก </li></ul><ul><li>Medium ปานกลาง </li></ul>
  84. 84. การจัดลำดับการแสดง (Order) <ul><li>กรณีที่มีวัตถุในสไลด์หลายชิ้น และมีการใส่ Effect แล้วต้องการให้วัตถุชิ้นแสดงก่อนหรือหลัง สามารถจัดลำดับได้ </li></ul><ul><li>คลิกที่ชื่อวัตถุ </li></ul><ul><li>คลิกที่ลูกศร ขึ้น - ลง </li></ul><ul><li> เพื่อจัดลำดับใหม่ </li></ul>
  85. 85. การกำหนดตัวเลือกของ Effect <ul><li>การตั้งเวลา </li></ul><ul><li>การแสดงของข้อความ Text Animation </li></ul><ul><li>คลิกที่ชื่อวัตถุ ที่ใส่ Effect แล้ว </li></ul><ul><li>คลิกเมาส์ขวาเลือกคำสั่ง Effect Options </li></ul>Timing เกี่ยวกับเวลา Text Animation เกี่ยวกับข้อความ Animate Text
  86. 86. การแก้ไข และยกเลิก Effect <ul><li>ในหน้าต่าง Task pane คำสั่ง Custom Animation </li></ul><ul><li>คลิกที่หมายเลขของ ลำดับวัตถุ </li></ul><ul><li>( ที่มีการใส่เอฟเฟ็กซ์ไว้ ) </li></ul><ul><li>คลิกที่ปุ่ม เปลี่ยนแบบ Effect </li></ul><ul><li>คลิกที่ปุ่ม ยกเลิก Effect </li></ul>
  87. 87. การตั้งค่าการนำเสนอ (Setup Show) <ul><li>จากเมนู Slide Show->Setup show </li></ul>สีของปากกา ใช้ขณะที่โชว์ แสดงวนรอบจนกว่าจะกด ESC เลือกการแสดงในจอภาพ ไม่แสดง Effect แสดงโดยไม่มีการบรรยาย เลือกจำนวนสไลด์ที่จะแสดง แสดงตามเวลาที่ตั้ง ควบคุมการแสดงเอง
  88. 88. เทคนิคการสร้างสไลด์
  89. 89. ก๊อบปี้สไลด์จากไฟล์อื่น
  90. 90. การสร้างชาร์ตในสไลด์
  91. 91. สร้างชาร์ตจากการ Insert New Slide
  92. 92. สร้างชาร์ตจากการ Insert New Slide
  93. 93. สร้างชาร์ตจาก Microsoft Graph
  94. 94. การใช้งานทูลบาร์ชาร์ต
  95. 95. การสร้างสไลด์ร่วมกับโปรแกรมอื่น
  96. 97. การพิมพ์สไลด์ (Print) <ul><li>การขอดูก่อนพิมพ์ </li></ul><ul><li>1. เลือกเมนู File->Print Preview หรือคลิก </li></ul><ul><li>2. เลือกประเภทสไลด์ที่จะดู - พิมพ์ Print What </li></ul>Note Pages คู่มือพร้อมบันทึกย่อ Slide 1 สไลด์ต่อ 1 หน้า Handout คู่มือบรรยาย Outline พิมพ์เฉพาะข้อความ
  97. 98. ตัวอย่างการพิมพ์แบบต่างๆ Handout 3 Handout 2 Handout 1 Slide
  98. 99. ตัวอย่างการพิมพ์แบบต่างๆ Handout 4 Handout 6 Outline
  99. 100. การสั่งพิมพ์จาก File->Print <ul><li>จากเมนู File->Print </li></ul><ul><li>เลือกสไลด์ที่จะพิมพ์ </li></ul><ul><li>All ทั้งหมด </li></ul><ul><li>Current Slide เฉพาะแผ่นปัจจุบัน </li></ul><ul><li>Slide ระบุหมายเลขสไลด์ </li></ul><ul><li>2. เลือกประเภทสไลด์ที่จะพิมพ์ Print What Slide,Handout,note Pages,Outline </li></ul>
  100. 101. การสั่งพิมพ์จาก File->Print <ul><li>3. เลือกสีการพิมพ์ Color/Grayscale </li></ul><ul><li>4. เลือกตัวเลือกการพิมพ์ </li></ul><ul><li>Scale to fit paper จัดพอ ดีก ระดาษ </li></ul><ul><li>Frame Slide พิมพ์ขอบสไลด์ </li></ul><ul><li>Include comment พิมพ์ข้อคิดเห็น </li></ul><ul><li>5. เลือกจำนวนชุดที่จะพิมพ์ Copies </li></ul>
  101. 102. การสั่งพิมพ์จาก File->Print 1 3 2 5 4
  102. 103. หลักการออกแบบและผลิตสื่อนำเสนองาน <ul><li>ความเรียบง่าย </li></ul><ul><li>มีความคงตัว ( consistent ) </li></ul><ul><li>ใช้ความสมดุล </li></ul><ul><li>มีแนวคิดเดียวในสไลด์แต่ละแผ่น </li></ul><ul><li>สร้างความกลมกลืน </li></ul>
  103. 104. หลักการออกแบบและผลิตสื่อนำเสนองาน ( ต่อ ) <ul><li>แบบอักษร </li></ul><ul><li>เนื้อหา และจุดนำข้อความ </li></ul><ul><li>เลือกใช้กราฟิกอย่างระมัดระวัง </li></ul><ul><li>ความคมชัด ( resolution ) ของภาพ </li></ul><ul><li>เลือกต้นแบบสไลด์ และแบบอักษรที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ร่วม </li></ul>
  104. 105. ข้อควรระวังในการทำ Presentation พื้น กับ ตัวอักษร ภาพกราฟิก การใช้สี
  105. 106. Thank You !

  ×