Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Social media

868 views

Published on

Social Media สนุกอย่างไร ให้ปลอดภัย

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Social media

 1. 1. องค์ประกอบของการสื่อสารเพื่อให้การสร้างสื่อเกิดประสิทธิภาพ
 2. 2. NOISE Decoding Encoding Message Channel (การเรียบเรียง (ตา หู จมูก ลิ้น การนาเสนอข้อมูล) กายสัมผัส) SOURCE SOURCE Material Experience (มีประสิทธิภาพ) (ประสบการณ์ร่วม)• ทักษะ • ทักษะ• ความรู้ • ความรู้• ทัศนคติ • ทัศนคติ• ระบบสังคม • ระบบสังคม• วัฒนธรรม Feedback • วัฒนธรรม
 3. 3. Web 1.0 & Web 2.0 ที่มาจาก : http://www.youtube.com/watch?v=YuWCvGBQXJw
 4. 4. Web1.0 Web2.0• Read only • Read – Write• ให้ข้อมูลความรู้แบบตายตัว • เป็น Social network ที่เน้นการ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขขึ้นอยู่กับ แบ่งปัน การแชร์กัน ของสิ่งที่ตัวเองมี Webmaster จะรู้จักแค่ การ โดยเขียน โพสท์ ลงบน Blog รับส่งอีเมล์ (E-Mail), เข้าแช ตรูม (Chat Room), ดาวน์ • สามารถต่อยอดข้อมูลต่างๆ โหลดภาพและเสียง หรือไม่ก็ใช้ ออกไปได้ไม่จากัด และข้อมูลจะถูก Search Engine เพื่อหาข้อมูล ตรวจสอบคัดกรองอยู่ตลอด เช่น รวมทั้งการใช้ Web board Wikipedia ที่ใครก็สามารถเขียนใน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สิ่งที่ตัวเองรู้ลงไปได้
 5. 5. Social:สังคมออนไลน์Media:เนื้อหา เรื่องราว บทความ Vedio
 6. 6. Social Mediaหมายถึง สื่อ สังคมออนไลน์ ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทางโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พูดง่ายๆ ก็คือเว็บไซต์ที่บุคคลบนโลกนี้สามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันได้
 7. 7. ตามไม่ทัน .... แต่รู้ให้เท่าทันhttp://www.youtube.com/watch?v=6a_KF7TYKVc&feature=player_embedded
 8. 8. Social Network ?คือแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลและความสัมพันธ์บนโลกอินเตอร์เน็ท และเว็บไซต์ที่เรียกว่าเว็บ Social Network ก็คือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยกันนั่นเอง
 9. 9. สถิติการใช้งานInternetของคนทั่วโลกปัจจุบันมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต2,095,006,005 คนทั่วโลกซึ่งคิดเป็น 30% ของจานวนประชากรโลกทั้งหมด ที่มาจาก : www.go-gulf.com/blog/online-time
 10. 10. สถิติการใช้งาน Internet ของคนทั่วโลกผู้คนทั่วโลกใช้เวลาไปกับอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยคนละ 16 ชั่วโมงต่อเดือน ขณะที่คนอเมริกันใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตมากถึง 32 ชั่วโมงต่อเดือน http://hilight.kapook.com/view/68421
 11. 11. สถิติการใช้งาน Internet ของคนทั่วโลก ทวีปที่ผู้คนใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดในโลก คือ อเมริกาเหนือ ส่วนประเทศที่มีผู้คนใช้ อินเทอร์เน็ตมากที่สุดในโลก คือ อังกฤษ (85% ของคนในประเทศ) http://hilight.kapook.com/view/68421
 12. 12. สถิติการใช้งาน Internet ของคนทั่วโลก กิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตทีผู้คนทั่วโลก ่ ใช้เวลากับมันนานที่สุด ได้แก่ โซเชียล เน็ตเวิร์ค (22%) รองลงมาคือการ ค้นหาข้อมูล และการอ่านข่าวหรือ บทความออนไลน์ ส่วนกิจกรรมยอด นิยมบนอินเทอร์เน็ต คือ การอ่าน- เขียนอีเมล และการค้นหาข้อมูล http://hilight.kapook.com/view/68421
 13. 13. สถิติการใช้งาน Internetของคนทั่วโลก เว็บไซต์ที่คนทั่วโลกเยี่ยมชมกันมากที่สุด คือ กูเกิ้ล มีผู้คนเข้าใช้ทั่วโลกรวม 153,441,000 ครั้งต่อ เดือน รองลงมาคือ เฟซบุ๊ก มีผู้คนเข้าใช้ทั่วโลกรวม 137,644,000 คนต่อเดือน http://hilight.kapook.com/view/68421
 14. 14. สถิติการใช้งาน Internetของคนทั่วโลก http://hilight.kapook.com/view/68421
 15. 15. สถิติการใช้งาน Internetของคนทั่วโลกhttp://hilight.kapook.com/view/68421
 16. 16. สถิติการใช้งาน Internetของคนทั่วโลกhttp://thnic.or.th/mobile-stat-2555
 17. 17. สถิติการใช้งาน Internet ของคนไทย http://www.facebook.com/#!/infographic.thailand
 18. 18. สถิติการใช้งาน Internet ของคนไทยที่มาจาก : http://www.obvoc.com/blog/2012/08/13/กรณีศึกษาสื่อโฆษณาออนไ/
 19. 19. Social MediaLandscapeภูมิสังคมสื่อออนไลน์
 20. 20. social media landscape1. Publishing แบ่งบันบทความของตน2. Sharing แบ่งปันสื่อทางออนไลน์ (Multimedia) ภาพ สไลด์3. Playing ให้ความบันเทิง4. Networking กลุ่มของเครือข่ายสังคมออนไลน์5. Buying ด้านการซื้อข่ายสินค้า บริการ หรือแฟลตฟอร์มต่าง ๆ6. Localization เป็นการให้บริการด้านสถานที่ต่าง ๆ แหล่งท่องเที่ยวอานวยความสะดวก
 21. 21. Publishing เป็นกลุ่มของการจัดการเนื้อหาอานวยความสะดวกสาหรับผู้เขียนในการแบ่งบัน บทความของตน
 22. 22. Sharingแบ่งปันสื่อทางออนไลน์ อัพโหลดไฟล์สื่อต่าง ๆ (Multimedia) ขึ้นสู่เว็บไซต์เพื่อแบ่งปันข้อมูลแก่ผู้ใช้ทั่วไป รูปแบบของ ภาพ สไลด์ Videoเช่น YouTube Flickr slideshare
 23. 23. Playingกลุ่มให้ความบันเทิง เล่นเกม with major editors (Zynga, Playdom, Playfish,SGN, Popcap…), dedicated platforms (Hi5…) and smaller but innovativeeditors (Digital Chocolate, Kobojo…)
 24. 24. Networkingกลุ่มของเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นโครงสร้างสังคมที่ประกอบด้วย Node (ซึ่งหมายถึงบุคคลหรือองค์กร) ต่างๆ เชื่อมต่อกัน ซึ่งแต่ละ Node ที่เชื่อมโยงกันก็อาจมีความสัมพันธ์กับ Node อื่นๆ ด้วย โดยที่ประเภทของความสัมพันธ์ของแต่ละ Node นั้นอาจจะมีประเภทเดียวหรือมากกว่า อาทิเช่น ค่านิยม วิสัยทัศน์ความคิด การค้า เพื่อน ญาติ เว็บลิงค์ ฯลฯ ตัวอย่างของสื่อทางสังคมประเภทนี้ได้แก่ Twitter, Facebook,Xing, LinkedIn
 25. 25. Buyingเป็นการให้บริการด้านการซือข่ายสินค้า บริการ หรือแฟลตฟอร์มต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ หรือการทา ้ธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์หรือจะเรียกว่า สังคมพณิชย์ ในกลุ่มนี้ประกอบด้วย Bazaarvoice,PowerReviews, purchase sharing (Polyvore, Blippy,…), recommendation (Hunch) or social commerceofferings like Boosket
 26. 26. Locationเป็นการให้บริการด้านสถานที่ต่าง ๆ แหล่งท่องเที่ยวอานวยความสะดวกผ่านระบบมือถือหรือที่เรียกกันว่าmobile applications ตัวอย่างแหล่งบริการ ได้แก่ (Foursquare, Path, Scvngr…), socialized city guides(Yelp, DisMoisOu…) or upcoming events or venues (Plancast)
 27. 27. ข้อดีของ Social Network• สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในสิ่งที่สนใจร่วมกันได้• เป็นคลังข้อมูลความรู้ขนาดย่อม• ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่น สะดวกและรวดเร็ว• เป็นสื่อในการนาเสนอผลงานของตัวเอง• ใช้เป็นสื่อในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือบริการลูกค้าสาหรับบริษัท และองค์กรต่างๆ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า• ช่วยสร้างผลงานและรายได้ให้แก่ผู้ใช้งาน เกิดการจ้างงานแบบใหม่ๆ ขึ้น• คลายเคลียดได้สาหรับผู้ใช้ที่ต้องการหาเพื่อนคุยเล่นสนุกๆ• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีจากเพื่อนสู่เพือนได้ ่
 28. 28. เป็นคลังข้อมูลความรู้ขนาดย่อมที่มาจาก : http://www.facebook.com/#!/infographic.thailand
 29. 29. เป็นคลังข้อมูลความรู้ขนาดย่อม www.gotoknow.org
 30. 30. ที่มาจาก : www.dogilike.com
 31. 31. เป็นคลังข้อมูลความรู้ขนาดย่อม www.slideshare.net
 32. 32. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นสะดวกและรวดเร็ว www.facebook.com
 33. 33. เป็นสื่อในการนาเสนอผลงานของตัวเอง www.slideshare.net
 34. 34. เป็นสื่อในการนาเสนอผลงานของตัวเอง www.libraryhub.in.th
 35. 35. เป็นสื่อในการนาเสนอผลงานของตัวเอง
 36. 36. ที่มาจาก : http://www.youtube.com/watch?v=aGz9fXIC6rI
 37. 37. ข้อเสียของ Social Network• เว็บไซต์ให้บริการบางแห่งอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไป อาจถูกผู้ไม่ หวังดีนามาใช้ในทางเสียหาย หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้• Social Network เป็นสังคมออนไลน์ที่กว้าง หากขาดวิจารณญาณอาจโดน หลอกลวงได้• เป็นช่องทางในการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ ขโมยผลงาน หรือถูกแอบ• ข้อมูล ยากแก่การตรวจสอบว่าจริงหรือไม่• ถ้าผู้ใช้หมกหมุ่นอยู่กับ social network มากเกินไปอาจทาให้เสียการเรียน เสียงาน• จะทาให้เสียเวลาถ้าผู้ใช้ใช้อย่างไร้ประโยชน์
 38. 38. ภัยเสี่ยงจากการใช้ Smart Phone ที่มาจาก :http://www.youtube.com/watch?v=YC4L_WwmI7M
 39. 39. รู้ทันโจร…ภัยออนไลน์ ที่มาจาก : http://www.youtube.com/watch?v=MyCWK2azuLc
 40. 40. การป้องกันอันตรายจาก Social Networkที่มาจาก : http://www.youtube.com/watch?v=ToyJnWBMBSs
 41. 41. Blog Photo share Document แนะนา ToolsVideo Share Slide Share Facebook Fan page
 42. 42. Blog : WordPress บล็อก (Blog) หรื อ เว็บบล็อก (Weblog) Web + Blog = Weblog บล็อก (Blog) หรื อ เว็บบล็อก (Weblog) เป็ น เว็บไซต์สำหรับเขียนบันทึกเล่ำเรื่ องรำว ประจำวันเพื่อสื่ อสำรควำมรู้สึกนึกคิด มุมมอง ประสบกำรณ์ ควำมรู ้ และข่ำวสำร ในเรื่ องที่ ผูเ้ ขียนท่ำนหนึ่งๆ (Blogger) สนใจโดยเฉพำะhttp://wordpress.com บล็อก (Blog) ไม่ใช่ Webboard , Bulletin board , Guest book, Chat Room , MSN
 43. 43. http://wordpress.com
 44. 44. http://wordpress.com
 45. 45. Document : Google Docs
 46. 46. Document : Google Docs
 47. 47. Slideshare
 48. 48. Slideshare
 49. 49. Slideshare
 50. 50. Facebook Fan page http://www.facebook.com/pages/create.php
 51. 51. Facebook Fan page
 52. 52. Video Share www.youtube.com
 53. 53. Facebook Fan page Fan Page คือ Page ที่สร้ำงขึ้นมำเพื่อที่จะประชำสัมพันธ์สิ่งต่ำงๆ
 54. 54. Video Share
 55. 55. Video Share
 56. 56. Photo Share
 57. 57. Photo Share
 58. 58. Photo Share
 59. 59. Photo Galleryz http://jalbum.net
 60. 60. Photo Galleryz
 61. 61. Photo Galleryz
 62. 62. Photo Galleryz
 63. 63. Photo Galleryz
 64. 64. Dropbox คืออะไรที่มาจาก : http://www.youtube.com/watch?v=CjN-g-6D-4M
 65. 65. ตอบคาถาม...? ข้อมูลการติดต่อ นางสาวจตุพร ปานจ้อยp.sakurajung@gmail.com หรือ jatupon@exchange.rmutt.ac.th โทร. 02-549-3083 มือถือ. 086-684-1171

×