Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

New technology in library

704 views

Published on

New technology in library

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

New technology in library

 1. 1. ห้องสมุดเปลี่ยนได้ด้วยเทคโนโลยี
 2. 2. ห้องสมุดสู่จุดเปลี่ยน เพิ่มมูลค่า และคุณค่า ลดต้นทุน ส่งเสริม การใช้บริการ พัฒนาผลิตภัณฑ์
 3. 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ / บริการ <ul><li>ผลิตภัณฑ์ / บริการใดของท่านก้าวสู่ การเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยี อย่างเร่งด่วน หรือ ..... </li></ul><ul><li>เปลี่ยนแปลงอย่างไร </li></ul>ICT
 4. 4. ลองวิเคราะห์ง่ายๆ จากเว็บไซต์ <ul><li>เว็บของท่านมีสถิติการเข้าชมอย่างไรในแต่ละชม . แต่ละวัน แต่ละเดือน แต่ละปี </li></ul><ul><li>เนื้อหาที่ถูกเข้าชมมากที่สุด 5 อันดับคือ ... และมีสถิติการเข้าชมเท่าไร </li></ul><ul><li>คำค้นที่ถูกค้นมากที่สุด 5 อันดับคือ ... </li></ul>
 5. 5. วิเคราห์ด้านเทคนิคอีกสักนิด <ul><li>การเข้าชมแบบ Page View มีกี่ราย </li></ul><ul><li>การเข้าชมโดยนับ IP เหลือเท่าไร </li></ul><ul><li>ผู้เข้าชมเข้าถึงด้วยวิธีการใด มาจากประเทศไทย และไปเว็บไซต์ใดต่อ </li></ul><ul><li>ผู้เข้าชมส่วนมากใช้ระบบปฏิบัติการใด </li></ul><ul><li>ความละเอียดและค่าสีของจอภาพ </li></ul><ul><li>เบราว์เซอร์ใด รุ่นใด </li></ul><ul><li>JavaScript รุ่นใด </li></ul>
 6. 6. เพิ่มตัวนับเพื่อวิเคราะห์ CMS & Blog & Wiki
 7. 7. สนับสนุนการเข้าถึง <ul><li>คน ... คนปกติ , คนพิการ </li></ul><ul><ul><li>Web Accessibility </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ทำเว็บให้ออกเสียงได้ ( ความเข้าใจที่ผิดพลาดอย่างแรง ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ทำเว็บเฉพาะตัวอักษรแยกออกมาต่างหาก </li></ul></ul></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ต่างๆ </li></ul><ul><ul><li>เชื่อมโยงฐานข้อมูล และระบบได้สะดวก รวดเร็ว </li></ul></ul><ul><li>ฮาร์ดแวร์ที่หลากหลาย </li></ul><ul><ul><li>PC, Notebook, Mobile Phone เบ็ดเสร็จระบบเดียว </li></ul></ul>
 8. 8. www.submitexpress.com/analyzer http :// www . kartoo . com http :// www . quintura . com /
 9. 9. ลองวิเคราะห์อีกนิด – คลังภาพ <ul><li>การถ่ายภาพ / เตรียมภาพจากกล้องถ่ายภาพดิจิทัลหรือเครื่องสแกนเนอร์ มีข้อกำหนดอย่างไร </li></ul><ul><li>ฝังคำค้น , metadata เพื่อให้สืบค้นได้ง่าย </li></ul><ul><li>การเปลี่ยนชื่อแฟ้มภาพเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อน และสะดวกในการเข้าถึง </li></ul><ul><li>นำภาพเข้าสู่ระบบ พร้อมสร้างชุดภาพย่อขนาดและ Extract Metadata ที่ฝังมากับภาพแต่ละภาพ และเพิ่ม Metadata ได้ตามต้องการ </li></ul><ul><li>รูปแบบการนำเสนอภาพที่หลากหลาย </li></ul><ul><li>เชื่อมโยงฐานข้อมูลการสืบค้นกับเว็บไซต์หลัก </li></ul><ul><li>นำภาพไปใช้งานได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว RSS, Widget, ส่วนประกอบของเนื้อหา </li></ul>
 10. 10. คลังภาพ / คลังข่าว <ul><li>ช่วยกันเติมภาพ เติมข่าว </li></ul><ul><li>ช่วยกันเติม Metadata </li></ul><ul><li>ช่วยกันเติมเนื้อหา คำอธิบาย </li></ul><ul><li>ช่วยกันวิจารณ์ แสดงความคิดเห็น </li></ul><ul><li>ช่วยกันสรุป ออกมาเป็น 1 เนื้อเรื่อง </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีช่วยประชาสัมพันธ์ </li></ul>
 11. 11. ตัวช่วย
 12. 13. เป็นไปได้ง่ายๆ ด้วย Web 2.0
 13. 14. Web 2.0 <ul><li>การบริการ / ระบบงานอยู่ในรูปแบบออนไลน์ </li></ul><ul><li>ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน </li></ul><ul><li>ทุกๆ คนมีสิทธิ์เป็นเจ้าของเนื้อหา และสามารถควบคุมจัดการเนื้อหาตนเองได้ </li></ul><ul><li>เนื้อหาเป็นมากกว่าข้อความ </li></ul><ul><li>ได้รับความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม เน้นการแลกเปลี่ยน และสร้างสรรค์ร่วมกัน </li></ul><ul><li>เนื้อหา / บริการเป็นระบบเปิดมากขึ้น </li></ul>
 14. 15. ตรวจสอบตนเอง พร้อมกับ Web 2.0 ??? <ul><li>เว็บไซต์ของท่านพัฒนาด้วย CMS หรือไม่ </li></ul><ul><li>เว็บไซต์ของท่านดึงข่าว / เนื้อหาจากเว็บอื่นอัตโนมัติด้วย RSS หรือไม่ </li></ul><ul><li>เว็บไซต์ของท่านสามารถให้เว็บอื่นๆ ดึงข่าว / เนื้อหาแบบ RSS ไปได้หรือไม่ </li></ul><ul><li>ทุกคนในหน่วยงานมีสิทธิ์นำเสนอผ่านเว็บหรือไม่ </li></ul><ul><li>ยังคงเก็บเว็บที่โปรดไว้ใน IE ใช่หรือไม่ </li></ul><ul><li>เว็บไซต์ของท่านมี Blog เปิดให้บริการหรือยัง </li></ul><ul><li>นำ Wiki มาใช้สร้างสรรค์เนื้อหาแล้วใช่หรือไม่ </li></ul><ul><li>สไลด์ของบุคลากร Upload ไว้ใน Slideshare ? </li></ul><ul><li>คลังภาพออนไลน์พร้อมให้บริการสำหรับทุกคน ( หรือที่มีสิทธิ์ ) และพร้อมให้เขียนอธิบายเพิมเติม </li></ul><ul><li>อนุญาตให้แนบไฟล์ หรือส่งไฟล์ผ่านเว็บได้เพียง 1 – 2 MB ใช่หรือไม่ </li></ul>
 15. 16. เนื้อหาเป็นไปได้มากกว่าข้อความ <ul><li>Flash Slide </li></ul><ul><li>3D Flip e-Book </li></ul><ul><li>Flash e-Book </li></ul><ul><li>Movie </li></ul><ul><li>Sound </li></ul><ul><li>Animation </li></ul><ul><li>Image & Visual Search Engine </li></ul>
 16. 17. http://stks.or.th/wg/dmslib/ebook
 17. 18. ทั้งหมดต้องผสานและเชื่อมต่อ แบบอัตโนมัติ
 18. 19. เป็นไปได้จริงหรือ ? <ul><li>งบประมาณ </li></ul><ul><li>กำลังคนที่มีความรู้ทางเทคนิค </li></ul><ul><li>เครื่องคอมพิวเตอร์ / ระบบเครือข่ายที่จะต้องรองรับ </li></ul><ul><li>นโยบาย </li></ul>
 19. 20. ก้าวไปด้วยกันไม่ยาก <ul><li>ฐานะผู้รู้ และผู้ใช้ </li></ul><ul><li>ฐานะผู้นำระบบมาประยุกต์ </li></ul><ul><li>ฐานะผู้ร่วมพัฒนา </li></ul><ul><li>ฐานะผู้พัฒนา </li></ul>เปิดใจ
 20. 21. รู้และเลือกใช้อย่างเหมาะสม <ul><li>การบริการ / ระบบงานอยู่ในรูปแบบออนไลน์ </li></ul><ul><ul><li>จัดเก็บเว็บไซต์ยอดนิยมด้วย Delicious </li></ul></ul><ul><ul><li>ทำงานออนไลน์ด้วย Google Docs & Groups, Zoho, Gliffy, MindOmo </li></ul></ul><ul><ul><li>ประกาศข่าวรวมด้วย Twitterfeed + Twitter + RSS Application </li></ul></ul><ul><ul><li>ถังเก็บข้อมูลออนไลน์ Scribd, SlideShare </li></ul></ul><ul><ul><li>คลังภาพด้วย Flicker </li></ul></ul>
 21. 22. นำระบบมาประยุกต์ใช้ <ul><li>Open Source Software คือทางเลือกที่เหมาะสม </li></ul><ul><li>ปรับแต่งได้ตามต้องการ </li></ul><ul><li>ผสานด้วย Extension ที่หลากหลาย </li></ul>อย่าเสียเวลาเริ่มต้นจาก &quot;ศูนย์&quot; ดีกว่าไหม!!!
 22. 23. www.cmsmatrix.org www.wikimatrix.org www.wordpress.org คู่มือทุกโปรแกรมที่แนะนำ อยู่ใน http://stks.or.th
 23. 24. CMS <ul><li>Content Management System </li></ul><ul><ul><li>Joomla, Mambo, Drupal </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.cmsmatrix.org </li></ul></ul><ul><li>พัฒนาเว็บไซต์ได้ง่าย รวดเร็ว ทันใจ พร้อมด้วยเครื่องมือสำเร็จรูปที่หลากหลาย </li></ul><ul><li>ปรับแต่งได้ตามต้องการ </li></ul>
 24. 25. CoP ด้วย Blog <ul><li>Community of Practice </li></ul><ul><li>Blog == Web Log </li></ul><ul><li>สื่อสารได้ง่าย ทันใจ อนุทินชีวิต / การงานฉบับออนไลน์ </li></ul><ul><li>จุดเด่นเรื่องหมวดเนื้อหาและ Tag </li></ul><ul><li>http://www.wordpress.org </li></ul>
 25. 26. Wiki <ul><li>สร้างสรรค์ความรู้ออนไลน์ ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย </li></ul><ul><li>เน้นสาระมากกว่ารูปแบบ </li></ul><ul><ul><li>MediaWiki, Dokuwiki, TWiki </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.wikimatrix.org </li></ul></ul>
 26. 27. ร่วมทางด้วยกันดีไหมครับ เริ่มจาก เปิด ผสาน ในองค์กร
 27. 28. ข้อคิดเรื่องงบประมาณ OSS กับ Web 2.0 <ul><li>บนพื้นฐานที่มีความพร้อมระบบเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน </li></ul><ul><ul><li>งบจัดซื้อ จัดหาซอฟต์แวร์ระบบ เท่ากับ ศูนย์บาท </li></ul></ul><ul><ul><li>งบพัฒนา ยังจำเป็นต้องมี หากต้องการระบบเพิ่มเติม หรือเลือกใช้ซอฟต์แวร์บางระบบ </li></ul></ul><ul><ul><li>งบค่าบำรุง ดูแลรักษารายปี เท่ากับ ศูนย์บาท </li></ul></ul>
 28. 29. อย่าลืม “นโยบาย” ที่ชัดเจน แผนปฏิบัติงาน ความร่วมมือร่วมใจจากทุกคน Open Content Copyright & Creative Commons Open Standard
 29. 30. ปัญหาที่ตามมา <ul><li>มาตรฐานชื่อแฟ้มเอกสาร </li></ul><ul><li>มาตรฐานการสร้างสื่อ จัดเตรียมสื่อ </li></ul><ul><li>มาตรฐานการละเมิดลิขสิทธิ์ การให้สิทธิ์ </li></ul>
 30. 31. เพิ่มมูลค่าให้กับงาน / บริการ ผันจาก Information Retrieve เป็น Knowledge Mapping Bibliometric Patent Mapping

×