De juridische aspecten van e-commerce

1,286 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,286
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
82
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

De juridische aspecten van e-commerce

 1. 1. Juridische aspecten van e-commerce
 2. 2.
 3. 3. Juridisch kader <ul><li>Algemeen verbintenissenrecht </li></ul><ul><li>Wet Marktpraktijken en consumentenbescherming </li></ul><ul><li>Wet elektronische handel (informatie en doorzichtigheid) </li></ul><ul><li>Wet elektronische handel (reclame) en Spam-KB </li></ul><ul><li>Privacywet (persoonsgegevens) </li></ul>
 4. 4. Algemeen verbintenissenrecht <ul><li>Geldigheid </li></ul><ul><li>Toestemming </li></ul><ul><ul><li>Volwaardig </li></ul></ul><ul><ul><li>Rechtsgevolgen beogend </li></ul></ul><ul><ul><li>Geuit </li></ul></ul><ul><ul><li>Ten aanzien van de tegenpartij </li></ul></ul><ul><li>Handelingsbekwaamheid </li></ul><ul><li>Voorwerp (duidelijke productomschrijving) </li></ul><ul><li>Oorzaak </li></ul>
 5. 5. Algemeen verbintenissenrecht <ul><li>Consensualisme (akkoord van de partijen over zaak en prijs) </li></ul><ul><li>Plaats en tijd totstandkoming (real time communicatie) </li></ul><ul><ul><li>Plaats en tijdstip waarop de aanbieder de aanvaarding vernam of kon vernemen </li></ul></ul><ul><ul><li>Het contract is de wil van de partijen (artikel 1134 B.W.) = herroepingsrecht </li></ul></ul><ul><li>Bindende kracht </li></ul>
 6. 6. Contractsvrijheid <ul><li>! Openbare orde en goede zeden </li></ul><ul><li>! Dwingend recht </li></ul><ul><li>Algemene consumentenbescherming </li></ul><ul><li>Voorlichting consument </li></ul><ul><li>Onrechtmatige bedingen </li></ul><ul><li>Opleggen algemene voorwaarden </li></ul>
 7. 7. Wet Marktpraktijken <ul><li>Toepassingsgebied: overeenkomsten op afstand </li></ul><ul><li>In verhouding verkoper –consument (B2C) </li></ul><ul><li>Systematiek en regelmaat vereist </li></ul><ul><li>Geen gelijktijdige fysieke aanwezigheid partijen (bij sluiten overeenkomst) </li></ul>
 8. 8. Wet Marktpraktijken <ul><li>Verkoop </li></ul><ul><li>Van goederen of diensten </li></ul><ul><li>Via een verkoopssysteem van de verkoper (! eBay, Kapaza,…) </li></ul><ul><li>Zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid </li></ul><ul><li>Door middel van communicatietechnieken op afstand </li></ul>
 9. 9. Algemene informatieplicht <ul><li>Identiteit onderneming en het geografisch adres </li></ul><ul><li>Belangrijkste kenmerken goed of dienst </li></ul><ul><li>Prijs </li></ul><ul><li>Leveringskosten </li></ul><ul><li>Wijze van betaling, levering, uitvoering </li></ul><ul><li>Herroepingsrecht (ook indien niet van toepassing) </li></ul><ul><li>Procedure van terugneming of teruggave met vermelding van de daaraan verbonden kosten </li></ul><ul><li>Kosten van de techniek voor communicatie op afstand (bv. 0900, sms) </li></ul><ul><li>Geldigheidsduur aanbod of prijs </li></ul><ul><li>Minimumduur overeenkomst </li></ul>
 10. 10. INFO
 11. 11. Specifieke informatieplicht <ul><li>Wat? Bevestiging van de bestelling </li></ul><ul><li>Hoe? Schriftelijke/duurzame drager (website?) </li></ul><ul><li>Inhoud? Identiteit, prijs, leveringskost, wijze van betaling, levering, uitvoering overeenkomst, herroepingsrecht , minimumduur OVK, omschrijving goed/dienst, adres, dienst na verkoop, waarborg, opzegging </li></ul><ul><li>Wanneer? Uiterlijk bij de levering (goederen)/ vóór de uitvoering (diensten) </li></ul><ul><li>Sanctie? Verlenging bedenktermijn tot geen betaling meer kunnen eisen </li></ul>
 12. 12.
 13. 13. Herroepingsrecht <ul><li>Recht van de consument om de overeenkomst te beëindigen zonder betaling van boete of opgave van motief </li></ul><ul><li>Binnen de 14 kalenderdagen </li></ul><ul><ul><li>Voor goederen: vanaf de dag na de levering </li></ul></ul><ul><ul><li>Voor diensten: vanaf de dag na afsluiten overeenkomst </li></ul></ul>
 14. 14. Herroepingsrecht <ul><li>Voor opeenvolgende leveringen begint de herroepingstermijn te lopen de dag na de eerste levering </li></ul><ul><li>Termijn minimaal 14 kalenderdagen </li></ul><ul><li>! Bij sanctiemechanisme : te rekenen “vanaf de dag van ” </li></ul>
 15. 15. Herroepingsbeding <ul><li>De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst </li></ul>
 16. 16. Uitzonderingen op herroepingsrecht <ul><li>Levering van diensten waarvan uitvoering begonnen is voor het einde van de herroepingstermijn (consultatie online databank) </li></ul><ul><li>Goederen op maat van de klant of die door hun aard niet kunnen worden </li></ul><ul><li>teruggezonden, snel kunnen bederven of verouderen </li></ul><ul><li>Dagbladen, tijdschriften, magazines </li></ul><ul><li>Weddenschappen en loterijen </li></ul><ul><li>Audio- video-opnamen en softwaredownloads </li></ul><ul><li>Home caddy/Collivery </li></ul><ul><li>Diensten logies, vervoer, restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding </li></ul>
 17. 17. Uitzondering op herroepingsrecht <ul><li>In de uitzonderingsgevallen gevallen dient de onderneming overeenkomst volgende clausule te vermelden: </li></ul><ul><li>De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien </li></ul>
 18. 18. Sancties <ul><li>Sancties informatieplicht </li></ul><ul><ul><li>Bij uitoefening herroepingsrecht: kosten terugzenden niet bij koper </li></ul></ul><ul><ul><li>Verlening herroepingstermijn tot 3 maanden i.p.v. 14 kalenderdagen </li></ul></ul><ul><ul><li>Sancties bij niet vermelden herroepingsrecht </li></ul></ul><ul><ul><li>Er is herroepingsrecht  afgedwongen aankoop! </li></ul></ul><ul><ul><li>Er is geen herroepingsrecht  toch 3 maanden (betwist RL) </li></ul></ul>
 19. 19. Voorschot en betaling door de consument <ul><li>Principe: </li></ul><ul><li>Handelaar kan een voorschot of integrale betaling eisen voor het verstrijken van de herroepingstermijn </li></ul>
 20. 20. Uitvoering van de overeenkomst <ul><li>Bestelling uitvoeren binnen de 30 dagen </li></ul><ul><li>Geen uitvoering binnen 30 dagen </li></ul><ul><li>klant heeft mogelijkheid overeenkomst te ontbinden </li></ul><ul><li>Uitzondering  onderneming heeft goed al verzonden of heeft al aanvang genomen met het verstrekken van de </li></ul><ul><li>dienst </li></ul>
 21. 21. Verzending en terugzending van de producten <ul><li>Risico bij verkoper </li></ul><ul><li>Belang van algemene voorwaarden! </li></ul><ul><li>Terugzending vragen per koerier of aangetekende zending? </li></ul>
 22. 22. Bewijslast <ul><li>Bestaan van voorafgaande info  verkoper </li></ul><ul><li>Eerbiediging termijnen  verkoper </li></ul><ul><li>Instemming consument  verkoper </li></ul>
 23. 23. Rechtskeuze <ul><li>Principieel mogelijk </li></ul><ul><li>Recht van lidstaat buiten EU  nietig </li></ul><ul><ul><li>Indien de overeenkomst een nauwe band vertoont met grondgebied EU-lidstaat </li></ul></ul>
 24. 24. Verbod op default opties <ul><li>= geen vooraf aangevinkte opties (bijkomende producten of diensten) </li></ul><ul><li>Voorbeeld: </li></ul><ul><li>de verkoper kan bij het boeken van een reis door een consument niet </li></ul><ul><li>vooraf aanvinken dat de consument een bijkomende verzekering sluit en op die </li></ul><ul><li>manier de consument die de verzekering niet wenst, te verplichten om de dienst </li></ul><ul><li>weg te vinken </li></ul>
 25. 25. Wet Marktpraktijken (consumentenbescherming) <ul><li>=integraal van toepassing </li></ul><ul><li>- soldenwetgeving/sperperiode (betwist) </li></ul><ul><li>- prijsaanduiding </li></ul><ul><li>- uitverkoop </li></ul><ul><li>- aankondigingen van prijsverminderingen (betwist) </li></ul><ul><li>- … </li></ul>
 26. 26. Wet elektronische handel <ul><li>Algemene informatieplicht </li></ul><ul><li>Naam of handelsnaam </li></ul><ul><li>Elektronisch postadres </li></ul><ul><li>BTW-nummer / ondernemingsnummer </li></ul><ul><li>Toezichthoudende autoriteit (indien van toepassing) </li></ul><ul><li>Onderschreven gedragscodes (eventueel) </li></ul>
 27. 27. Wet elektronische handel <ul><li>Voor gereglementeerde beroepen </li></ul><ul><li>Beroepsvereniging of organisatie </li></ul><ul><li>Beroepstitel </li></ul><ul><li>Beroepsregels of deontologische code </li></ul><ul><ul><li>wijze van toegang tot deze regels (bv. url) </li></ul></ul>
 28. 28. Wet elektronische handel <ul><li>Prijsaanduiding </li></ul><ul><li>Duidelijk en ondubbelzinnig </li></ul><ul><li>Vermelden of taks en leveringskosten zijn inbegrepen </li></ul><ul><li>Wet marktpraktijken </li></ul>
 29. 29. Wet elektronische handel <ul><li>Specifieke regels bij afsluiten contract </li></ul><ul><li>Vóór plaatsen van order door de consument </li></ul><ul><li>Beschikbare talen </li></ul><ul><li>Technische stappen contractsluiting </li></ul><ul><li>Manier om invoerfouten te corrigeren </li></ul><ul><li>Archiveren overeenkomst </li></ul><ul><li>Algemene verkoopsvoorwaarden </li></ul>
 30. 30.
 31. 31. Reclame en Spam <ul><li>= communicatie bestemd voor direct of indirect promoten van: </li></ul><ul><li>Goederen en diensten </li></ul><ul><li>Imago van een organisatie onderneming of persoon </li></ul><ul><li> Die een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of gereglementeerd beroep uitoefent. </li></ul>
 32. 32. Voorwaarden reclame <ul><li>Reclame is duidelijk en onmiddellijk als zodanig herkenbaar of in het bericht wordt letterlijke vermeld dar het om “reclame” gaat </li></ul><ul><li>Duidelijke identificatie verzender </li></ul><ul><li>Verkoopbevorderende aanbiedingen zijn duidelijk als zodanig herkenbaar en de voorwaarden om er gebruik van te maken zijn transparant en makkelijk te vervullen. </li></ul>
 33. 33. Voorwaarden reclame <ul><li>Reclame per elektronische post </li></ul><ul><li>Wat? </li></ul><ul><li>E-mail – chat –skype – sms – voicemail </li></ul><ul><li>Beschemingsregeling? </li></ul><ul><li>Voorafgaande toestemming ontvanger (opt-in) </li></ul><ul><li>Verplichte mogelijkheid uitschrijving (opt-out) </li></ul>
 34. 34. Opt - in <ul><li>Toestemming is: </li></ul><ul><li>Voorafgaand </li></ul><ul><li>Vrij </li></ul><ul><li>Specifiek </li></ul><ul><li>Geïnformeerd </li></ul>
 35. 35. Soft opt - in <ul><li>Uitzonderingen op voorafgaande toestemming </li></ul><ul><li>Klanten </li></ul><ul><li>Contactgegevens verkregen in het kader van een verkoop </li></ul><ul><li>Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor producten die men zelf levert (gelijkaardige producten) </li></ul><ul><li>Mogelijkheid voor klanten om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van hun gegevens </li></ul>
 36. 36. Soft opt – in <ul><li>Uitzonderingen op voorafgaande toestemming </li></ul><ul><li>2) Rechtspersonen (bv. NV, BVBA, Comm.VA) </li></ul><ul><li>Informatie moet voor rechtspersoon bedoeld zijn </li></ul><ul><li>Verstuurd naar algemeen adres (bv. info@, sales@, bedrijf@,...) </li></ul>
 37. 37. Opt – out <ul><li>= Mogelijkheid tot uitschrijven </li></ul><ul><li>Kosteloos </li></ul><ul><li>Zonder opgave van reden </li></ul><ul><li> Verplichting dienstverlener </li></ul><ul><ul><li>Ontvangstbewijs opt-out doorsturen </li></ul></ul><ul><ul><li>Maatregelen nemen om de wil van betrokken persoon na te leven </li></ul></ul><ul><ul><li>Mailinglijsten updaten </li></ul></ul>
 38. 38. Bewijslast Reclame <ul><li>Dienstverlener moet bewijzen dat de reclame via elektronische post door de ontvanger werd gevraagd </li></ul>
 39. 39.
 40. 40. Privacy <ul><li>Privacyclausule </li></ul><ul><li>Best practices  apart vermelden </li></ul><ul><li>Gegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking </li></ul><ul><li>Waarvoor ze worden gebruikt </li></ul><ul><li>Gebruik voor direct marketing en procedure verzet (checkbox) </li></ul><ul><li>Doorgave aan derden en procedure verzet (checkbox) </li></ul><ul><li>Procedure voor aanpassing van de gegevens </li></ul>
 41. 41. Risico fraude met betaalkaarten <ul><li>Bij handelaar! </li></ul><ul><li>Chargeback door kredietkaartmaatschappij (vb. 60d) </li></ul><ul><li>Tips </li></ul><ul><li>1. Installeer een anti-fraudemodule op uw website! </li></ul><ul><li>2. Maak gebruik van 3D secure oplossingen </li></ul><ul><li>3. Ondertekende leveringsbon </li></ul><ul><li>4. Wacht met het verzenden van duurdere goederen tot 48 uren nadat u betaling hebt ontvangen de </li></ul><ul><li>5. Onderzoek voorafgaand aan de verzending elke transacties die afwijkt van de “gemiddelde aankoop” </li></ul>
 42. 42. <ul><li>http://www.unizo.be/e-commercelabel </li></ul>
 43. 43. UNIZO E-commercelabel <ul><li>Vertrouwen in e-commerce versterken </li></ul><ul><li>Zowel in B2C als in B2B relaties </li></ul><ul><li>Duidelijke omschrijving van rechten en plichten van partijen </li></ul><ul><li>Garanties bieden inzake transparantie van informatie, respect voor de verwerking van persoonsgegevens </li></ul>
 44. 44. Criteria voor het bekomen van een e-commercelabel <ul><li>Op basis van een auditprocedure (checklist) </li></ul><ul><li>Positief rapport  toekenning label </li></ul><ul><li> of </li></ul><ul><li>Negatief rapport  ondernemer krijgt 1 maand de tijd om de nodige aanpassingen (opgenomen in rapport) door te voeren. </li></ul><ul><li>- Indien geregulariseerd  positief rapport </li></ul><ul><li>- Indien niet geregulariseerd  def. negatief rapport </li></ul><ul><li> Om het label alsnog te verkrijgen moet de hele procedure worden heropgestart </li></ul>
 45. 45. Checklist websites <ul><li>Informatie op de site </li></ul><ul><li>Naam/handelsnaam </li></ul><ul><li>Telefoonnummer </li></ul><ul><li>E-mailadres (niet enkel contactformulier) </li></ul><ul><li>Ondernemingsnummer </li></ul><ul><li>BTW-nummer </li></ul><ul><li>Productbeschrijvingen </li></ul><ul><li>Vermeldingen van prijzen </li></ul><ul><li>Informatie over de leveringskost </li></ul><ul><li>Betalingsmethodes (+ evt. uitleg over de derde parijen) </li></ul><ul><li>Herroepingsrecht (ook vermelden indien niet van toepassing) </li></ul><ul><li>Procedure van terugneming </li></ul><ul><li>Geldigheidsduur aanbod </li></ul><ul><li>Enkel indien van toepassing </li></ul><ul><li>Minimumduur overeenkomst indien duurzame of periodieke levering </li></ul><ul><li>Toezichthoudende autoriteit </li></ul><ul><li>Gereglementeerd beroep (verwijzingen) </li></ul><ul><li>Onderschreven gedragscodes </li></ul>
 46. 46. Checklist websites <ul><li>Informatie bij het afsluiten van het contract </li></ul><ul><li>Beschrijving bestelprocedure. </li></ul><ul><li>Voorzien in een manier om invoerfouten te corrigeren. </li></ul><ul><li>Verwijzen naar contractuele bepalingen en algemene voorwaarden. </li></ul>
 47. 47. Checklist websites <ul><li>Informatie achteraf </li></ul><ul><li>Een volledig ontvangstbewijs </li></ul><ul><li>Identiteit verkoper </li></ul><ul><li>Omschrijving van de bestelde producten/diensten </li></ul><ul><li>Prijs en leveringskost </li></ul><ul><li>Wijze van betaling </li></ul><ul><li>Contactgegevens dienst na verkoop </li></ul>
 48. 48. Checklist websites <ul><li>PRIVACY </li></ul><ul><li>Gegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking </li></ul><ul><li>Waarvoor ze worden gebruikt </li></ul><ul><li>Gebruik voor direct marketing en procedure verzet </li></ul><ul><li>Doorgave aan derden en procedure verzet </li></ul><ul><li>Procedure voor aanpassing van de gegevens </li></ul>
 49. 49.
 50. 50. Voorstel Privacyclausule <ul><li>[Company] hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. Deze informatie zal enkel worden gebruikt in het kader van […bvb. klantenbeheer/direct marketing]. De gebruiker kan zich kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot [company/adres/e-mailadres]. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt U via schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan [company/adres/e-mailadres], gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt U ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. </li></ul>
 51. 51. Checklist websites <ul><li>Bijkomende informatie (voor rechtspersonen) </li></ul><ul><li>!! zowel op website als op elk ander (elektronisch) stuk dat uitgaat van de vennootschap </li></ul><ul><li>Nauwkeurige opgave van de maatschappelijke zetel </li></ul><ul><li>De rechtsvorm (voluit of afgekort) </li></ul><ul><li>Het ondernemingsnummer (desgevallend voorafgegaan door de notie BTW (BE) </li></ul><ul><li>Het woord RPR of rechtspersonenregister </li></ul><ul><li>Bevoegde rechtbank </li></ul><ul><li>Voorbeeld rechtspersonen: </li></ul><ul><li>NV NAAM Vennootschap </li></ul><ul><li>Straat nummer postcode stad </li></ul><ul><li>BTW BE 0123.456.789 </li></ul><ul><li>RPR Zetel bevoegde rechtbank </li></ul>
 52. 52. <ul><li>The audience was listening </li></ul><ul><li>Antoon Schockaert </li></ul>Antoon Schockaert Unizo Studiedienst

×