Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Webwinkel Kennisontbijt RRA 12-07-2011

437 views

Published on

Presentatie tijdens RRA Kennisontbijt over de juridische aspecten van webwinkels

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Webwinkel Kennisontbijt RRA 12-07-2011

 1. 1. Juridische aspectenvan webwinkels<br />12 juli 2011<br />
 2. 2. RRA Advocaten N.V.<br />Één visie, vier pijlers<br />Deskundig. Dankzij ons niveau, kennis en ervaring. De juiste opleidingen, de nieuwste bijscholingen en kennis van de meest recente ontwikkelingen. Een sterke combinatie om ons volledig en succesvol op uw zaak te storten.<br />Persoonlijk. Dichtbij onze cliënten staan. Echt naar hen luisteren. Weten wat hen beweegt en hoe ze hun situatie het liefst opgelost willen zien. Zodat ze er later met de beste oplossing en een goed gevoel op terug kunnen kijken. <br />Ondernemend. Weten wat te doen op welk moment. In de kortst mogelijke tijd. De juiste personen benaderen. Snel en doortastend handelen. Alleen dat leidt tot maximaal rendement. <br />Nuchter. Door onze reële kijk op geschillen. We kunnen vechten als een pitbull. Maar liever adviseren we eerst. Of vervullen we de rol van onderhandelaar. Pas als het moet, duiken we in de juridische arena. Voor ons ook geen opzichtig uiterlijk vertoon. Ook dát hoort bij onze nuchterheid.<br />
 3. 3. RRA Advocaten N.V.<br />Thema’s:<br /> Onderneming<br /> Vastgoed<br /> Arbeid<br /> Intellectuele eigendom<br /> Ruimtelijk omgevingsrecht<br />
 4. 4. Algemene juridische aspecten <br />Wettelijke verplichtingen voor webwinkels*<br />Kwaliteit van product of dienstverlening<br />Algemene voorwaarden<br />Persoonsgegevens en reclame-uitingen<br />Webwinkels en intellectuele eigendom<br />De met * aangeduide onderwerpen zien specifiek op verplichtingen t.a.v. consumenten<br />Te behandelen onderwerpen<br />
 5. 5. A. Algemene juridische aspecten <br />Naam van uw webwinkel<br />Zie handelsnamen en merken  sub F<br />Inschrijven/aanmelden<br /> KvK, Belastingdienst, Hoofdbedrijfschap<br /> Detailhandel<br />Overeenkomsten sluiten<br />Aanbod en aanvaarding<br />Algemene voorwaarden  sub D<br />
 6. 6. A. Algemene juridische aspecten - vervolg <br />Promotionele acties<br />Promotionele kansspelen moeten voldoen aan gedragscode 2006<br />Reclame-uitingen  sub E<br />Verschillende “instanties”<br /> Rechtbank (sector civiel of sector kanton?), Consumentenauthoriteit*, Consumentenbond*, Thuiswinkel.org (Thuiswinkel Waarborg en Geschillencommissie Thuiswinkel)* en Reclame Code Commissie<br />
 7. 7. B. Wettelijke verplichtingen voor webwinkels*(o.g.v. Wet Koop op Afstand i.v.m. verkoop aan consumenten)<br />Informatieverplichting<br />Betalings- en leveringsvereisten<br />Herroepingsrecht<br />Algemene voorwaarden ( sub D)<br />
 8. 8. B. Wettelijke verplichtingen voor webwinkels* (II)<br />I. Informatieverplichting<br />Bedrijfsgegevens<br />Productgegevens<br />Kosten<br />Bestelproces/gegevens<br />
 9. 9. B. Wettelijke verplichtingen voor webwinkels* (III)<br />I. Informatieverplichting<br />I.i. Bedrijfsgegevens<br />Bedrijfsnaam (incl. ondernemingsvorm)<br />Vestigingsadres (niet alleen postbusadres)<br />E-mailadres<br />Telefoonnummer<br />KvK-nummer<br />BTW-nummer<br />Eventuele vergunningen en brancheorganisatie<br />I.ii. Productgegevens<br />Duidelijke omschrijving<br />
 10. 10. B. Wettelijke verplichtingen voor webwinkels* (IV)<br />I. Informatieverplichting<br />I.iii. Kosten<br />Prijs product (incl. btw)<br />Verzendkosten (gespecificeerd)<br />(Eventuele) bijkomende kosten<br />I.iv. Bestelproces<br />Helderheid over te doorlopen stappen<br />Duidelijkheid over moment van aangaan overeenkomst<br />Wijzigingsmogelijkheid<br />Totaaloverzicht<br />Bevestigingsbrief (ook bijvoegen bij levering)<br />
 11. 11. B. Wettelijke verplichtingen voor webwinkels* (V)<br />II. Betalings- en leveringsvereisten<br />Niet alleen vooruitbetaling als optie<br />Administratiekosten moeten reëel zijn<br />Creditcardbetalingen<br />Leveringstermijn (normaal binnen 30 dagen)<br />Verzending (voor risico ondernemer)<br />III. Herroepingsrecht<br />Informatie verstrekken over het herroepingsrecht<br />Termijn (normaal binnen 7 dagen - bij niet nakomen wettelijke verplichtingen: 30 dagen)<br />Zonder reden<br />Kosten (enkele kosten van terugsturen mogen voor rekening van consument komen)<br />
 12. 12. B. Wettelijke verplichtingen voor webwinkels* (VI)<br />III. Uitzonderingen op herroepingsrecht<br />zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop de verkoper geen invloed heeft;<br />zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;<br />zaken die duidelijk persoonlijk van aard zijn;<br />zaken die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;<br />zaken die snel kunnen bederven of verouderen;<br />audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper hun verzegeling heeft verbroken, en;<br />Kranten en tijdschriften.<br />
 13. 13. C. Kwaliteit <br />Conformiteit<br />Voldoen aan overeenkomst<br />Optie tot reparatie of vervanging<br />Bewijslast (voor consumenten: gedurende 6 maanden een omgekeerde bewijslast)<br />Garanties<br />Wettelijke garantie vs. eigen (aanvullende) garantie<br />Fabrieksgarantie<br />Productaansprakelijkheid<br />Aansprakelijkheid wegens veiligheidsgebrek:<br />producent óf Europese importeur<br />
 14. 14. D. Algemene voorwaarden<br />Wat en waarom?<br />Toepasselijkheid<br />Vernietigbaarheid<br />Misverstanden over “ter hand stelling” (zorg dat deze te downloaden zijn)<br />Grijze of zwarte lijst<br />(Uitsluiting) aansprakelijkheid<br />Wanprestatie en onrechtmatige daad<br />Uitsluiting of beperking (in algemene voorwaarden) bij consumenten slechts beperkt mogelijk<br />
 15. 15. E. Persoonsgegevens en reclame-uitingen<br />Persoonsgegevens<br />Persoonsgegevens vs bedrijfsgegevens<br />Verwerking<br />Met toestemming;<br />Noodzakelijk voor de (uitvoering van de) overeenkomst, of;<br />Dringende noodzaak.<br />Privacystatement<br />Advertenties<br />Mailings en spam<br />
 16. 16. F. Webwinkels en intellectuele eigendom<br />Aard<br />Exclusieve rechten en verbodsrechten<br />Kansen<br />Monopolie, voorsprong<br />Risico’s<br />Onthouding, vernietiging, recall, rectificatie, schadevergoeding, winstafdracht, proceskostenveroordeling<br />
 17. 17. Vereisten<br />Unieke identificatie van een onderneming<br />Verkrijging en duur<br /> Bescherming door en zolang gebruik, tenzij<br /> schademogelijkheid nog bestaat.<br /> Registratie KvK<br />Bescherming<br />Optreden tegen jongere handelsnamen (zelfde óf geringe afwijking) wanneer in verband met aard en plaats van beide ondernemingen, bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten is.<br />Handelsnaamrecht <br />
 18. 18. Aandachtspunten handelsnamen<br />Misleiding<br />Inschrijving KvK<br />Gebruik <br />Geografische beperking<br />Merkdepot<br />Domeinnaam<br />
 19. 19. Vereisten<br />Onderscheidend voor product of dienst<br />Verkrijging en duur<br />Uitsluitend recht d.m.v. vernieuwing van registratie onbeperkt geldig<br />Bescherming<br />Merkhouder kan optreden tegen gebruik of registratie van (zelfde of gering afwijkende) merken<br />Merkenrecht <br />
 20. 20. Aandachtspunten merken<br />Nieuwheidsvereiste<br />Onderzoek<br />Klassen<br />Geografische beperking<br />Beschermingsomvang<br />Gebruik<br />Merkbewaking<br />Uitputting<br />
 21. 21. Fabrikant E gebruikt jarenlang het merk “Sterk Merk” voor zijn producten. Hij heeft dit merk echter niet gedeponeerd in de Benelux. Zijn concurrent F heeft dit in de gaten en deponeert het merk “Sterk Merk” als merk in de Benelux. Aangezien de regel is wie het eerst komt, wie het eerst maalt, heeft E het nakijken.<br /><ul><li> juist  onjuist</li></ul>Normaal is inderdaad de regel “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. In dezen zou E er echter op kunnen wijzen dat F bij zijn depot te kwader trouw is en op die manier kunnen voorkomen dat het merk toch op naar van F geregistreerd wordt.<br />
 22. 22. Vereisten<br /> Origineel of persoonlijk<br /> Concreet waarneembaar voortbrengsel<br /> Letterkunde, wetenschap of kunst<br />Verkrijging en duur<br />Automatisch uitsluitend recht, eindigt 70 jaar na dood van de maker<br />Bescherming<br />Derden mogen niet zonder toestemming het beschermde werk (re)produceren of openbaar maken<br />Auteursrecht<br />
 23. 23. Aandachtspunten auteursrecht<br />Uitzondering beschermingsduur bij rechtspersoon als (fictieve) maker<br />Schriftelijke overdracht<br />Ontwerpen in opdracht of loondienst<br />Gebruik van de © notice <br />Creatiedatum <br />Persoonlijkheidsrechten<br />Stijl/Idee<br />
 24. 24. Bedrijf A schakelt ontwerpbureau B in voor de vormgeving van haar reclamecampagne. Doordat A aan B de opdracht heeft gegeven en voor de uitvoering daarvan betaalt, komen de (auteurs)rechten op het reclamemateriaal aan A toe. <br /> juist  onjuist<br />Bedrijf A heeft haar huisstijl laten ontwerpen door grafisch vormgever B. Een aantal jaren later wil bedrijf A zelf wijzigingen aanbrengen in deze huisstijl. Kan dit tot problemen leiden met B?<br /><ul><li> ja  nee</li></ul>Afhankelijk van de afspraken die er zijn gemaakt. Denk hierbij aan overdracht van auteursrecht, persoonlijkheidsrechten en andere tussen partijen gemaakte afspraken.<br />
 25. 25. Checklist informatieverplichtingo.g.v. Wet Koop op Afstand*<br />Vermeld uw bedrijfsgegevens (sub B.I.i) (deze dienen via iedere pagina duidelijk en makkelijk raadpleegbaar te zijn);<br />Vermeld bij uw aanbod alle gegevens opgenomen in sub B.I.ii en B.I.iii en de wijze van betaling, levering of uitvoering;<br />Voldoe bij het bestelproces aan de verplichtingen opgenomen in sub B.I.iv, geef aan hoe en waar de overeenkomst wordt gearchiveerd en hoe deze kan worden opgevraagd;<br />Informeer de klant tijdens het bestelproces over het (eventueel ontbreken van het) herroepingsrecht (zie sub B.III);<br />
 26. 26. Checklist informatieverplichting- vervolg*<br />Verklaar uw algemene voorwaarden van toepassing (bijv. aanvinken) en stel deze “ter hand” (NB. de algemene voorwaarden dienen ook te kunnen worden opgeslagen. Bijv. d.m.v. pdf);<br />Geef aan (als uw website in meerdere talen is) in welke taal de overeenkomst tot stand komt;<br />Geef (conform sub E) aan wat u met de persoonsgegevens van de klant doet;<br />Bevestig de bestelling (per email) en vermeld de gegevens onder punt 1 t/m 5.<br />
 27. 27. Algemene links<br />Handelsnaamcheck:<br />http://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?zk=0&url=https://server.db.kvk.nl/wwwsrvu/html/zoek.htm<br />Akte registreren bij Belastingdienst:<br />(i.v.m. versterking bewijspositie)<br />http://www.belastingdienst.nl/particulier/registratie_onderhandse_akten/registratie_onderhandse_akten.html#P0_0<br />Domeinnaamcheck:<br />https://www.sidn.nl/over-nl/whois/<br />Wet koop op afstand:<br />http://www.consumentenautoriteit.nl/wetgeving/koop-op-afstand<br />
 28. 28. Links m.b.t. merken (I)<br />Benelux<br />Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE): www.bbie.nl<br />Toegang tot BBIE merkenregister: http://register.boip.int/bmbonline/intro/show.do<br />Europa<br />Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM):<br />www.ohim.eu<br />Toegang tot gemeenschapsmerken-register: <br />http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_SearchBasic<br />
 29. 29. Links m.b.t. merken (II)<br />Internationaal<br />World Intellectual Property Organization (WIPO):<br />www.wipo.int<br />Toegang tot Internationaal Merkenregister: http://www.wipo.int/ipdl/en/madrid/search-struct.jsp<br />
 30. 30. Vragen?<br />Michèlle Hussem<br />E m.hussem@rra.nl<br />T 045-5620540<br />RRA Advocaten N.V.<br />Kerkstraat 4<br />6367 JE Ubachsberg<br />www.rra.nl<br />

×