Webwinkels booming business

1,179 views

Published on

Presentatie workshop "Webwinkel Boomin Business" 7 oktobr 2010.
Dirkzwager advocaten

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,179
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
41
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Webwinkels booming business

 1. 1. Webwinkels: booming business!<br />Workshop - 7 oktober 2010<br />mr. E.J. (Ernst-Jan) van de Pasmr. J. (Joost) Becker<br />
 2. 2. Webwinkelszijn “booming”<br />Internet is belangrijkorientatiekanaal, maarook steeds meermensenkopensteeds meer online<br />Reizen, boeken, muziek, software, mobieletelefoons<br />Opmerkelijk: regelgevingbestaat al 10 jaar, maarveel webwinkels voldoen (nog steeds) niet: <br />Onderzoek EC (september 2009): <br />369 webwinkels onderzocht, 55% één of meer tekortkomingen!<br />Nieuwe ontwikkelingen online adverteren (adwords)<br />
 3. 3. Verantwoording<br /> In deze presentatie wordt algemene en beknopte informatie verstrekt over een aantal juridisch relevante ontwikkelingen. Niet beoogd is om hiermee juridisch advies te geven voor concrete situaties. Hoewel veel zorg is besteed aan het opstellen van deze presentatie, aanvaardt Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. geen aansprakelijkheid voor de inhoud ervan.<br /> © Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. 2010. Alle rechten voorbehouden.<br />
 4. 4. Onderwerpen<br />Deel 1: Juridischeaspecten e-commerce:<br />eisen aan websites en webwinkels<br />herroepingsrecht van consumenten<br />algemenevoorwaarden<br />omgaan met persoonsgegevens<br />Deel 2: Adverteren via Internet<br />watmagwel en niet met adwords?<br />domeinnamen, merken en handelsnamen<br />auteursrechten op banners, product websites, virals<br />
 5. 5. Regelgevinge-commerce<br />Relevante regelgeving (onder meer):<br />Wet elektronische handel (3:15d en 6:227a–c BW)<br />Wet koop op afstand (7:46a–j BW)<br />Wet bescherming persoonsgegevens<br />Burgerlijk Wetboek (Boek 3, 6 en 7)<br />Telecommunicatierecht (spamverbod) <br />Wet elektronische handtekening<br />Wet Handhaving Consumentenbescherming<br />Wet elektronische akte<br />Wet implementatie dienstenrichtlijn<br />
 6. 6. Regelgeving e-commerce (2)<br />Doel: meer ruimte voor en vertrouwen in elektronische handel (op afstand) binnen EU<br />Nadruk op transparantie aanbieder en aanbod<br />Let op: Europese regelgeving, maar regels niet overal gelijk!<br />Onderscheid B2B en B2C<br />B2C: bescherming consument; dwingend recht<br />B2B: wegcontracteren van bepaalde (informatie)verplichtingen mogelijk <br />
 7. 7. Verplichte informatie op websites<br />Op (commerciële) websites moet staan:<br />Identiteit en adres<br />Snel contact (telefoon- en faxnummer)<br />E-mailadres<br />KvK registratienummer + plaats inschrijving <br />Eventuele vergunningen <br />Gedragscodes bij gereglementeerd beroep<br />BTW nummer<br />Heldere prijsaanduiding en –samenstelling<br />Sancties: <br />economischdelict + bestuurlijkeboete tot 450.000 euro (Cons. Aut.)<br />
 8. 8. Contracteren via website<br />Extra informatieplichten webwinkels:<br />Hoe komtcontract tot stand (stappen uitleggen)<br />Wel/niet archiveren + wijze van raadplegen<br />Hoe ongewenste handelingen traceren/herstellen<br />Talen waarin contract kan worden gesloten<br />Eventuele toepasselijke gedragscodes<br />Altijd contractsvoorwaarden vermelden<br />Sancties: vernietiging/ontbinding transactie + bestuurlijke boete (CA)<br />
 9. 9. Eisen inrichting webwinkel<br />•Eisen aan bestelproces website:<br />gebruiker moet gemakkelijk niet gewenste handelingen kunnen traceren en herstellen <br />sanctie: transactie vernietigbaar / boete (CA)<br />• Bevestigingse-mail:<br />aanvaarding bestelling bevestigen met e-mail<br />sanctie: ontbindingsrecht zolang die e-mail niet is verzonden / boete (CA)<br />•Regelend recht in B2B: <br />mogelijkheid tot wegcontracteren in (bijvoorbeeld) AV + op website<br />
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12. Contracteren met consumenten (B2C)<br />• Wet koop op afstand: bijzondere regels voor contracteren met consument via website, e-mail, fax, telefoon, etc.<br />•Dwingend recht: mag hier niet ten nadele van consument van afwijken!<br />• Informatieplicht nog uitgebreider (onder meer):<br />kenmerken van het product<br />prijs + belastingen + kosten aflevering<br />wijze van betaling<br />herroepingsrecht consument!<br />
 13. 13. Herroepingsrechtconsument<br />Gedurende 7 werkdagen na ontvangst product kan consument transactie kosteloos ontbinden.<br />Termijn 3 maanden bij schending informatieplichten!<br />• Product en betaalde koopprijs moeten terug; terugbetaling binnen 30 dagen! Alleen kosten retourzending voor consument<br />• Herroepingrecht geldt niet voor:<br />zaken op maat<br />bederfelijke waar<br />audio/video-opnamen en software (verbroken zegel)<br />kranten en tijdschriften<br />financiëlediensten<br />Bij levering van dienstenafwijkend regime <br />
 14. 14. Algemene voorwaarden<br />Overeenstemming toepasselijkheid: <br />AV moeten van toepassing worden verklaard <br />Redelijke mogelijkheid tot kennisneming geven voor of bij het sluiten van overeenkomst, dus niet daarna! <br /><ul><li>Offline: ter hand stellen of met instemming wederpartij online ter beschikking stellen
 15. 15. Online: ter beschikking stellen</li></ul>Sancties: AV niettoepasselijk of vernietigbaar<br />InhoudAV magniet“onredelijkbezwarend” zijn, op straffe van vernietigbaarheid<br />Advies: vereisten inbouwen in bestelproces + stel goede AV op<br />
 16. 16.
 17. 17. Strenggereguleerd, verwerkingmag alleen: <br />voor duidelijk omschreven doeleinden;<br />die kenbaar en; <br />gerechtvaardigd zijn.<br />•Wettelijke grondslag aan kunnen wijzen, zoals:<br />Noodzakelijk ter uitvoering overeenkomst of nemen van precontractuele maatregelen<br />Ondubbelzinnige toestemming betrokken persoon<br />Voorbeeld webshop: <br />Adresgegevens nodig voor verzending<br />Aanwenden voor nieuw soortgelijk aanbod = OK <br />Doorverkopen aan derden = niet OK, grondslag? <br />Advies: goed nagaan grondslag verwerking<br />Verwerking persoonsgegevens<br />
 18. 18. Verwerking persoonsgegevens<br />Verplichtingenverantwoordelijke (o.m.): <br />Betrokkenevoorafinformeren over doeleinden (privacy statement)<br />Verwerkingenmeldenbij CBP, tenzijvrijgesteld<br />Deugdelijkepassendetechnische en organisatorische beveiliging<br />Rechtenvan betrokkene: <br />Inzage-, correctie- en verzetsrecht<br />Let op:<br />Doorgiftenaarlandenbuiten EER<br />
 19. 19. Samenvattend<br />Richt website en bestelproces goed in<br />Vermeld de verplichte informatie op uw website over uw onderneming + houd rekening met bijzondere wettelijke (informatie)verplichtingen<br />B2C: kunt niet afwijken ten nadele consument<br />B2B: kunt wel afwijken: goed regelen in AV + website <br />Hanteer goede AV + bouw toepasselijkheid AV op juiste wijze in het bestelproces in<br />Houdrekening met Wbp. Hanteereengoede privacy statement. Eventueelverwerkingenmeldenbij CBP<br />
 20. 20. Adwords, domeinnamen en online reclametools<br />Joost Becker<br />E-commerce en adverteren op internet<br />7 oktober 2010<br />
 21. 21. Onderwerpen (deel 2)<br />Adwords<br />Domeinnamen<br />Online reclametools<br />
 22. 22.
 23. 23. Adwords<br />“Adword”: zoekwoord of trefwoord waaraan een advertentie is gekoppeld in een zoekmachine (Google).<br />Adwords vaak gekoppeld aan merk van een ander:<br />Gebruik van merk door concurrent<br />Gebruik van merk door distributeur/wederverkoper<br />Mag dit zomaar?<br />
 24. 24.
 25. 25. Google vrijuit, adverteerders niet (zomaar)!<br />Adword gebruik is merkinbreuk, wanneer de advertentie…<br />het de internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde<br />de indruk wekt dat er met de merkhouder een economische band bestaat<br />zo vaagblijft over de herkomst van de geadverteerde waren of diensten dat een internetgebruiker niet kan weten of de adverteerder een derde is ten opzichte van de merkouder dan wel, integendeel een economische band met hem heeft<br />Adwords<br />
 26. 26.
 27. 27.
 28. 28.
 29. 29.
 30. 30.
 31. 31. Adwords - conclusies<br />Adword gebruik door concurrent : <br />Waarschijnlijk snel merkinbreuk, zeker als advertentie niet duidelijk is<br />Gebruik een merk van concurrent niet als adword<br />Sommatiebrief & onthoudingsverklaring<br />Adword gebruik door wederverkoper:<br />In beginsel geoorloofd, maar advertentie mag niet:<br />dubbelzinnig zijn <br />economische band suggereren<br />imagoschade veroorzaken<br />Duidelijkheid is geboden<br />Adword gebruik door officiële dealers:<br />Merkhouders en dealers: regel in wederverkoopcontract!<br />
 32. 32. Domeinnamen<br />“Domeinnaam”: websiteadres <br />Oudere merken kunnen optreden tegen jongere domeinnamen<br />Grohekranenshop.nl<br />Oudere handelsnamen kunnen optreden tegen jongere domeinnamen<br />Thuisbezorgd.nl<br />
 33. 33. Grohekranenshop.nl<br />
 34. 34.
 35. 35.
 36. 36. Domeinnamen - conclusies<br />Gebruikniet het merk of de handelsnaam van eenander in eendomeinnaam, tenzijtoestemming<br />Handelsnaamhouders: registreereventueeleenmerk<br />Merkhouders en dealers met distributiecontracten: afsprakenmaken/bijstellen!<br />Gebruiknietzomaareenbeschrijvendedomeinnaamalshandelsnaam. Altijdchecken of er al eenouderehandelsnaambestaat<br />
 37. 37. Bescherming van online advertisingtools<br />Via auteursrecht<br />Lay-out/vormgeving website en webshops<br />Banners<br />Virals<br />Andere online advertising tools<br />Maar ook: computerprogramma’s<br />Geen registratie vereist voor ontstaan auteursrecht<br />Rechten komen in beginsel toe aan de maker!<br />
 38. 38. Bescherming van online advertisingtools<br />• Wie heeft de auteursrechten op een website/webshop en online advertisingtools, indien een extern bureau hiervoor wordt ingeschakeld?<br />• Advies:<br /> - regelen in contract of opdrachtbevestiging<br /> - let op algemene voorwaarden<br /> - overdracht ‘bij akte’<br />
 39. 39. Vragen?<br />Stel ze nu of op de borrel<br />vandepas@dirkzwager.nl of 026 353 83 23<br />becker@dirkzwager.nl of 026 353 83 77<br />Kijk ook op: www.dirkzwagerIEIT.nl<br />

×