De juridische aspecten van e-commerce - Indie Group Summer Camp09 - Antoon Schockaert

1,500 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,500
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

De juridische aspecten van e-commerce - Indie Group Summer Camp09 - Antoon Schockaert

 1. 1. Juridische aspecten van e-commerce<br />
 2. 2. 2<br />
 3. 3. 3<br />Juridisch kader<br /><ul><li>Algemeen verbintenissenrecht
 4. 4. Wet handelspraktijken (overeenkomsten op afstand)
 5. 5. Wet elektronische handel (informatie en doorzichtigheid)
 6. 6. Wet elektronische handel (reclame) en Spam-KB
 7. 7. Privacywet (persoonsgegevens)</li></li></ul><li>4<br />Algemeen verbintenissenrecht<br />Geldigheid<br /><ul><li>Toestemming</li></ul>Volwaardig<br />Rechtsgevolgen beogend<br />Geuit<br />Ten aanzien van de tegenpartij<br /><ul><li>Handelingsbekwaamheid (! minderjarigen)
 8. 8. Voorwerp (duidelijke productomschrijving)
 9. 9. Oorzaak</li></li></ul><li>5<br />Algemeen verbintenissenrecht<br /><ul><li>Consensualisme (akkoord van de partijen over zaak en prijs)
 10. 10. Plaats en tijd totstandkoming (real time communicatie)</li></ul>Plaats en tijdstip waarop de aanbieder de aanvaarding vernam of kon vernemen<br />Het contract is de wil van de partijen (artikel 1134 B.W.) = verzakingsrecht<br /><ul><li>Bindende kracht</li></li></ul><li>6<br />Contractsvrijheid<br /><ul><li>! Openbare orde en goede zeden
 11. 11. ! Dwingend recht
 12. 12. ! Exoneratie</li></ul>Algemene consumentenbescherming<br /><ul><li>Voorlichting consument
 13. 13. Onrechtmatige bedingen
 14. 14. Zwarte lijst
 15. 15. Opleggen algemene voorwaarden</li></li></ul><li>7<br />Wet handelspraktijken<br /><ul><li>Toepassingsgebied: overeenkomsten op afstand
 16. 16. In verhouding verkoper –consument
 17. 17. Systematiek en regelmaat vereist
 18. 18. Geen gelijktijdige fysieke aanwezigheid partijen (bij sluiten overeenkomst)</li></li></ul><li>8<br />Wet handelspraktijken<br /><ul><li>Verkoop
 19. 19. Van product of dienst
 20. 20. Via een verkoopssysteem van de verkoper
 21. 21. Zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid
 22. 22. Door middel van communicatietechnieken</li></li></ul><li>9<br />Informatieplicht<br /><ul><li>Identiteit verkoper
 23. 23. Belangrijkste kenmerken product of dienst
 24. 24. Prijs
 25. 25. Leveringskosten
 26. 26. Wijze van betaling, levering, uitvoering
 27. 27. Verzakingsrecht indien van toepassing!
 28. 28. Procedure van terugneming of teruggave met vermelding van de daaraan verbonden kosten
 29. 29. Kosten van de techniek voor communicatie op afstand (bv. 0900, sms)
 30. 30. Geldigheidsduur aanbod of prijs
 31. 31. Minimumduur overeenkomst indien van toepassing</li></li></ul><li>10<br />Informatieachteraf<br />Wat? Bevestiging van de bestelling<br />Hoe? Schriftelijke/duurzame drager<br />Inhoud? Alles m.b.t. bevestiging, verzakingsrecht, opzegging<br />Wanneer? Vóór de uitvoering<br />Sanctie? Verlening bedenktermijn tot geen betaling meer kunnen eisen<br />
 32. 32. 11<br />Verzakingsrecht<br /><ul><li>Recht van de consument om de overeenkomst te beëindigen zonder betaling van boete of opgave van motief
 33. 33. Binnen de 7 werkdagen</li></ul>Voor producten: vanaf de dag na de levering<br />Voor diensten: vanaf de dag na afsluiten overeenkomst<br />
 34. 34. 12<br />Verzakingsrecht<br />Indien niet voldaan aan informatieplicht<br />verzakingstermijn van 3 maanden<br /> Voor opeenvolgende leveringen begint de verzakingstermijn te lopen de dag na de eerste levering<br />
 35. 35. 13<br />Verzakingsbeding<br />De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst<br />
 36. 36. 14<br />Quidindiengeenvermeldingverzakingsrecht?<br />Product of dienst wordt geacht geleverd te zijn zonder voorafgaande vraag van de consument<br /> ! Geen betaling eisen<br /> ! Consument niet verplicht tot teruggave<br />
 37. 37. 15<br />Uitzonderingenopverzakingsrecht<br /><ul><li>Levering van diensten waarvan uitvoering begonnen is voor het einde van de verzakingstermijn (consultatie online databank)
 38. 38. Producten op maat van de klant
 39. 39. Dagbladen, tijdschriften, magazines
 40. 40. Wedenschappen en loterijen
 41. 41. Audio- video-opnamen en softwaredownloads</li></li></ul><li>16<br />Uitzonderingopverzakingsrecht<br />In de uitzonderingsgevallen gevallen dient de overeenkomst volgende clausule te vermelden:<br />De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien<br />
 42. 42. 17<br />Voorschotenbetalingdoordeconsument<br /><ul><li>Principe: geen voorschot of betaling vóór het einde van de verzakingstermijn van 7 werkdagen
 43. 43. Kredietkaartnummer vragen  aanvaardbare praktijk (zolang consument van overeenkomst kan afzien en wordt terugbetaald)</li></li></ul><li>18<br />Uitvoeringvandeovereenkomst<br /><ul><li>Bestelling uitvoeren binnen 30 dagen
 44. 44. Geen uitvoering binnen 30 dagen </li></ul> ontbinding overeenkomst<br />Uitzondering  overmacht<br />
 45. 45. 19<br />Verzendingvandeproducten<br /><ul><li>Risico bij verkoper</li></ul>Tips:<br /><ul><li>Tijdelijke blokkering sommen
 46. 46. Klanten worden gevraagd (= eisen) op voorhand te betalen (toekenning korting)</li></li></ul><li>20<br />Bewijslast<br /><ul><li>Bestaan van voorafgaande info  verkoper
 47. 47. Eerbiediging termijnen  verkoper
 48. 48. Instemming consument  verkoper</li></li></ul><li>21<br />Rechtskeuze<br /><ul><li>Principieel mogelijk
 49. 49. Recht van lidstaat buiten EU  nietig</li></ul>Indien de overeenkomst ene nauwe band vertoont met grondgebied EU-lidstaat<br />
 50. 50. 22<br />Wetelektronischehandel<br />Algemene informatieplicht<br /><ul><li>Naam of handelsnaam
 51. 51. Elektronisch postadres
 52. 52. BTW-nummer / ondernemingsnummer
 53. 53. Toezichthoudende autoriteit (indien van toepassing)
 54. 54. Onderschreven gedragscodes (eventueel)</li></li></ul><li>23<br />Wetelektronischehandel<br />Voor gereglementeerde beroepen<br /><ul><li>Beroepsvereniging of organisatie
 55. 55. Beroepstitel
 56. 56. Beroepsregels of deontologische code</li></ul>wijze van toegang tot deze regels (bv. url)<br />
 57. 57. 24<br />Wetelektronischehandel<br />Prijsaanduiding<br /><ul><li>Duidelijk en ondubbelzinnig
 58. 58. Vermelden of taks en leveringskosten zijn inbegrepen
 59. 59. ! Wet handelspraktijken</li></li></ul><li>25<br />Wetelektronischehandel<br />Specifieke regels bij afsluiten contract<br />Vóór plaatsen van order door de consument<br /><ul><li>Beschikbare talen
 60. 60. Technische stappen contractsluiting
 61. 61. Manier om invoerfouten te corrigeren
 62. 62. Archiveren overeenkomst
 63. 63. Algemene verkoopsvoorwaarden</li></li></ul><li>26<br />
 64. 64. 27<br />ReclameenSpam<br />= communicatie bestemd voor direct of indirect promoten van:<br /><ul><li>Goederen en diensten
 65. 65. Imago van een organisatie onderneming of persoon</li></ul> Die een commerciele, industriele of ambachtelijke activiteit of gereglementeerd beroep uitoefent.<br />
 66. 66. 28<br />Voorwaardenreclame<br /><ul><li>Reclame is duidelijk en onmiddellijk als zodanig herkenbaar of in het bericht wordt letterlijke vermeld dar het om “reclame” gaat.
 67. 67. Duidelijke identificatie verzender.
 68. 68. Verkoopbevorderende aanbiedingen zijn duidelijk als zodanig herkenbaar en de voorwaarden om er gebruik van te maken zijn transparant en makkelijk te vervullen.</li></li></ul><li>29<br />Voorwaardenreclame<br />Reclame per elektronische post<br />Wat?<br />E-mail – chat –skype – sms – voicemail<br />Beschemingsregeling?<br /><ul><li>Voorafgaande toestemming ontvanger (opt-in)
 69. 69. Verplichte mogelijkheid uitschrijving (opt-out)</li></li></ul><li>30<br />Opt- in<br />Toestemming is:<br /><ul><li>Voorafgaand
 70. 70. Vrij
 71. 71. Specifiek
 72. 72. Geïnformeerd </li></li></ul><li>31<br />Softopt-in<br />Uitzonderingen op voorafgaande toestemming<br />1) Klanten<br /><ul><li>Contactgegevens verkregen in het kader van een verkoop
 73. 73. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor producten die men zelf levert (gelijkaardige producten)
 74. 74. Mogelijkheid voor klanten om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van hun gegevens</li></li></ul><li>32<br />Opt–out<br />= Mogelijkheid tot uitschrijven<br /><ul><li>Kosteloos
 75. 75. Zonder opgave van reden</li></ul> Verplichting dienstverlener<br />Ontvangstbewijs opt-out doorsturen<br />Maatregelen nemen om de wil van betrokken persoon na te leven<br />Mailinglijsten updaten<br />
 76. 76. 33<br />Softopt–in<br />Uitzonderingen op voorafgaande toestemming<br />2) Rechtspersonen (bv. NV, BVBA, Comm.VA)<br /><ul><li>Informatie moet voor rechtspersoon bedoeld zijn
 77. 77. Verstuurd naar algemeen adres (bv. info@, sales@, bedrijf@,...)</li></li></ul><li>34<br />Bewijslast Reclame<br /> Dienstverlener moet bewijzen dat de reclame via elektronische post door de ontvanger werd gevraagd<br />
 78. 78. 35<br />Privacy<br />Privacyclausule<br />Best practice  apart vermelden<br /><ul><li>Gegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking
 79. 79. Waarvoor ze worden gebruikt
 80. 80. Gebruik voor direct marketing en procedure verzet (chexkbox )
 81. 81. Doorgave aan derden en procedure verzet (checkbox)
 82. 82. Procedure voor aanpassing van de gegevens</li></li></ul><li>36<br />http://www.unizo.be/e-commercelabel<br />
 83. 83. 37<br />UNIZOe-commercelabel<br /><ul><li>vertrouwen in e-commerce versterken
 84. 84. zowel in B2C als in B2B relaties
 85. 85. duidelijke omschrijving van rechten en plichten van partijen
 86. 86. garanties bieden inzake transparantie van informatie, respect voor de verwerking van persoonsgegevens</li></li></ul><li>38<br />Criteriavoorhetbekomenvaneene-commercelabel<br /><ul><li>op basis van een auditprocedure (cheklist)
 87. 87. positief rapport  toekenning label</li></ul> of<br /><ul><li>negatief rapport  ondernemer krijgt 1 maand de tijd om de nodige aanpassingen (opgenomen in rapport) door te voeren</li></ul> - Indien geregulariseerd  positief rapport<br /> - Indien niet geregulariseerd  def. negatief rapport<br />  Om het label alsnog te verkrijgen moet de hele procedure worden heropgestart<br />
 88. 88. 39<br />Unizo E-commercelabel<br />Kostprijs<br /> - Unizo leden: 250 Euro<br /> - niet-Unizo leden: 350 Euro<br /> Kostprijs indien de webshopontwikkelaar drager is van het Feweb kwaliteitslabel (http://www.feweb.be)<br /> - Unizo leden: 50 Euro<br /> - niet-Unizo leden: 100 Euro<br />
 89. 89. 40<br />Online betalingsmodule OGONE<br /> Unizo leden genieten een korting van 50% op de implementatiekost van een ogone beveiligde betalingsmodule<br /><ul><li>Zowel voor nieuwe leden
 90. 90. Als voor bestaande leden die met een e-commerce-project starten</li></li></ul><li>41<br />UNIZO lidmaatschap<br />Per jaar 175 Euro<br />100% fiscaal aftrekbaar<br />Voordelen lidmaatschap: o.m.<br /><ul><li>Toegang tot modellen en contracten
 91. 91. Individueel advies : juridisch, fiscaal, …
 92. 92. Diverse kortingen (zie brochure)
 93. 93. Belangenbehartiging in diverse overlegorganen
 94. 94. Nieuwsbrief</li></li></ul><li>42<br />Checklistwebsites<br />Informatie op de site<br /><ul><li>Naam/handelsnaam
 95. 95. Telefoonnummer
 96. 96. E-mailadres (niet enkel contactformulier)
 97. 97. Ondernemingsnummer
 98. 98. Btw-nummer
 99. 99. Productbeschrijvingen
 100. 100. Vermeldingen van prijzen
 101. 101. Informatie over de leveringskost
 102. 102. Betalingsmethodes (+ evt. uitleg over de derde parijen)
 103. 103. Verzakingsrecht (ook vermelden indien niet van toepassing)
 104. 104. Procedure van terugneming
 105. 105. Geldigheidsduur aanbod</li></ul>Enkel indien van toepassing<br /><ul><li>Minimumduur overeenkomst indien duurzame of periodieke levering
 106. 106. Toezichthoudende autoriteit
 107. 107. Gereglementeerd beroep (verwijzingen)
 108. 108. Onderschreven gedragscodes</li></li></ul><li>43<br />Checklistwebsites<br />Informatie bij het afsluiten van het contract<br /><ul><li>Beschrijving bestelprocedure.
 109. 109. Voorzien in een manier om invoerfouten te corrigeren.
 110. 110. Verwijzen naar contractuele bepalingen en algemene voorwaarden.</li></li></ul><li>44<br />Checklistwebsites<br />Informatie achteraf<br /><ul><li>Een volledig ontvangstbewijs
 111. 111. Identiteit verkoper
 112. 112. Omschrijving van de bestelde producten/diensten
 113. 113. Prijs en leveringskost
 114. 114. Wijze van betaling
 115. 115. Contactgegevens dienst na verkoop</li></li></ul><li>45<br />Checklistwebsites<br />Privacy<br /><ul><li>Gegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking
 116. 116. Waarvoor ze worden gebruikt
 117. 117. Gebruik voor direct marketing en procedure verzet
 118. 118. Doorgave aan derden en procedure verzet
 119. 119. Procedure voor aanpassing van de gegevens</li></li></ul><li>46<br />
 120. 120. 47<br />VoorstelPrivacyclausule<br />[Company] hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. Deze informatie zal enkel worden gebruikt in het kader van […bvb. klantenbeheer/direct marketing]. De gebruiker kan zich kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot [company/adres/e-mailadres]. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt U via schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan [company/adres/e-mailadres], gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt U ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.<br />
 121. 121. 48<br />Checklistwebsites<br />Bijkomende informatie (voor rechtspersonen)<br />!! zowel op website als op elk ander (elektronisch) stuk dat uitgaat van de vennootschap<br /><ul><li>Nauwkeurige opgave van de maatschappelijke zetel
 122. 122. De rechtsvorm (voluit of afgekort)
 123. 123. Het ondernemingsnummer (desgevallend voorafgegaan door de notie BTW (BE)
 124. 124. Het woord RPR of rechtspersonenregister
 125. 125. Bevoegde rechtbank</li></ul>Voorbeeld rechtspersonen:<br />NV NAAM Vennootschap<br />Straat nummer postcode stad<br />BTW BE 0123.456.789<br />RPR Zetel bevoegde rechtbank<br />
 126. 126. 49<br />The audience was listening<br />Antoon Schockaert <br />

×