SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Середня загальноосвітня школа №12 Здійснення соціально-
психологічного супроводу
  дітей та сімей, які
 опинилися в складних
життєвих обставинах.
Актуальність проблеми
останнім часом все більшої актуальності
набуває питання організації системи
соціально-психологічного супроводу сім’ї в
системі освіти та налагодження ефективної
взаємодії закладів освіти, сім’ї і суспільства з
метою попередження негативних явищ в
родині, створення умов для позитивної
соціалізації особистості в сімейному
середовищі, забезпечення дотримання прав
та законних інтересів дитини.
Соціально-психологічний
     супровід –
 робота, спрямована на здійснення
соціальної опіки, психологічної та
соціальної допомоги, патронажу
соціально незахищених категорій
дітей та молоді з метою подолання
життєвих
труднощів, збереження, підвищення
їх соціального статусу .
Супровід проводиться з
  такою метою:
   • формування в дитини з раннього віку
    загальнолюдських цінностей;
   • надання дитині допомоги та
    підтримки в самоствердженні та в
    прагненні до повноцінного життя;
   • підвищення готовності сім'ї до
    виконання виховної функції та
    первинної соціалізації дитини;
   • формування педагогічної культури
    батьків;
   • виховання дитини, виходячи з її
    інтересів і поваги до батьків;
   • створення сприятливого сімейного
    мікроклімату та зміцнення інституту
    сім'ї.
Задачі супроводу:
• організація цілеспрямованої фахової допомоги
 сім'ї у вирішенні її соціальних і психолого-
 педагогічних проблем;
• допомога сім'ї у створенні доцільних психолого-
 педагогічних умов виховання дитини відповідно
 до її віку, індивідуальних особливостей та
 потреб вчасного і всебічного розвитку;
• формування соціально-педагогічної компетенції
 сім'ї — набуття членами сім'ї соціально-
 педагогічних знань і навичок, достатніх для
 реалізації завдань повсякденного життя, які
 виникають під час спілкування з оточенням.
Завдання соціально-психологічної
  служби в цьому напрямі —
 забезпечити дотримання основних
   соціально-правових потреб
   дитини, сприяти її успішній
  соціальній адаптації в умовах
    дитячого колективу та
сім'ї, задовольняти потреби дитини
   в розвитку й самореалізації.
Напрямки роботи соціально-
 психологічної служби:
• Практичний      • Соціальний
 психолог:        педагог:
 індивідуальний     вплив соціально-
 розвиток        психологічних, педаг
 особистості      огічних і соціальних
 школяра:        факторів на
 пізнавальні, психоло  особистість
 гічні         школяра.
 процеси, особистісні
 риси.
Контингент учнів СЗШ №12
        2010-2011  2011-2012  2012-2013
16
                         Основной
                          Основной
   13
                           Основной
     8
                       5
        2 2           2 2
           1   1 1 1
Соціально-педагогічний супровід сімей
    здійснюється з урахуванням їх
      віднесення до певних груп:
•  Багатодітні;
•  Малозабезпечені;
•  Неповні;
•  ДБСТ,Опікунські сім’ї ;
•  Сім'ї, які опинилися в складних
  життєвих
  обставинах.
Алгоритм роботи соціального педагога
       з родиною.
1 етап: вивчення родини й усвідомлення наявних у ній
  проблем;
2 етап: первинне обстеження побутових умов родини;
3 етап: знайомство з членами родини і її оточенням, бесіда з
  дітьми, оцінка їхніх умов життя;
4 етап: вивчення причин неблагополуччя в родині, її
  особливостей, її цілей, ціннісних орієнтацій;
5 етап: складання карти родини;
6 етап: складання плану роботи з родиною;
7 етап: координаційна діяльність з усіма зацікавленими
  організаціями (освітніми, дошкільними
  установами, цент у справах сім'ї та молоді, службою у
  справах дітей,кримінальною міліцією у справах
  неповнолітніх)
8 етап: поточні і контрольні відвідування родини;
9 етап: висновки про результати роботи з родиною.
Щоб відвідування
вдома було більш
ефективним, необ
    хідно
  інформувати
батьків не тільки
   про час
 відвідування, а й
 про його мету.
Схема взаємодії соціального педагога по
здійсненню соціально-психологічного супроводу

                        Школа:
                       - адміністрація;
 НЦМЛ        Соціальний       - класні керівники;
           педагог           - вчителі
                        предметники;
                         - психолог;
                        - бібліотекар;
НМЦСССДМ
                     - технічний персонал.


   МВУМВС             Управління
     м.              освіти
  Новомосковськ
            Служба у
           справах дітей
Працюючи з родиною, соціальний
педагог виступає в трьох основних
       ролях:
• Консультант
• Радник
• Захисник
Діяльність соціального педагога з родиною
   включає три основні складові
  соціально – педагогічної допомоги:

       Соціально –
       педагогічна
        допомога


 Освітня    Психологічна  Посередницька
Освітня складова містить у собі два
  напрямки діяльності соціального
        педагога:
• Допомога в навчанні, що спрямована на
запобігання виникнення сімейних проблем і
формування педагогічної культури батьків.
• Допомога у вихованні, яка надається
соціальним педагогом батькам – шляхом їхнього
консультування, а також у процесі роботи з
дитиною через створення спеціальних виховних
ситуацій для вирішення задачі своєчасної
допомоги родині з метою її зміцнення і найбільш
повного використання її виховного потенціалу.
Психологічна складова
   соціально-педагогічної допомоги
    містить у собі 2 компоненти:
1. Підтримка, спрямована на створення
  сприятливого мікроклімату в родині в період
  короткочасної кризи.
2. Корекція міжособистісних відносин, яка
  здійснюється, в основному, коли в родині
  існує психологічне насильство над
  дитиною, що призводить до порушення її
  нервово – психічного і фізичного стану.
  Донедавна цьому явищу не приділялося
  належної уваги. До такого виду насильства
  відносять залякування, образу
  дитини, приниження її честі й
  гідності, порушення довіри.
Посередницький компонент соціально –
педагогічної допомоги включає три складові:
1. Допомога в організації, спрямована на облаштування
  сімейного дозвілля і включає в себе: організацію
  сімейних свят, клубів за
  інтересами, конкурсів, літнього відпочинку, організацію
  виставок-продажів.
2. Допомога в координації, спрямована на активізацію
  різних відомств і служб для спільного вирішення
  проблеми конкретної родини і становища конкретної
  дитини.
3. Допомога в інформуванні, спрямована на забезпечення
  родини інформацією з питань соціального захисту.
  Вона проводиться у формі консультування. Питання
  можуть стосуватися як житлового, сімейно-
  шлюбного, трудового, цивільного, пенсійного
  законодавства, прав дітей, жінок, інвалідів, так і
  проблем, що існують в родині.
Соціальний педагог прагне,
 по можливості, запобігти проблемі, вчасно
   виявити й усунути причини, що її
  породжують, забезпечити превентивну
 профілактику різного роду негативних явищ.
Об'єктом впливу соціального педагога можуть
   бути і дитина в родині, і дорослі члени
 родини, і сама родина в цілому як колектив.
Варто пам'ятати, що
вивчення родини -
справа
делікатна, тонка, яка
потребує від педагога
прояву поваги до всіх її
членів, щирості, бажа
ння допомогти
батькам у вихованні
дітей.

More Related Content

What's hot

Проект кваліфікаційної характеристики соціальних працівників
Проект кваліфікаційної характеристики соціальних працівників Проект кваліфікаційної характеристики соціальних працівників
Проект кваліфікаційної характеристики соціальних працівників UNDP Ukraine
 
Робота соціального педагога в школі
Робота соціального педагога в школіРобота соціального педагога в школі
Робота соціального педагога в школіandriy1991
 
характеристика і види опитувальних методів
характеристика і види опитувальних методівхарактеристика і види опитувальних методів
характеристика і види опитувальних методівAnna Gaydar
 
Траєкторія професійного розвитку
Траєкторія професійного розвиткуТраєкторія професійного розвитку
Траєкторія професійного розвиткуssuser7541ef1
 
інтеграція навчальних дисциплін як діюча модель навчання в нуш
інтеграція навчальних дисциплін як діюча модель навчання в нушінтеграція навчальних дисциплін як діюча модель навчання в нуш
інтеграція навчальних дисциплін як діюча модель навчання в нушvinohodov
 
АРТ ТЕХНІКИ при роботі зі стресом.docx
АРТ ТЕХНІКИ при роботі зі стресом.docxАРТ ТЕХНІКИ при роботі зі стресом.docx
АРТ ТЕХНІКИ при роботі зі стресом.docxLediDi1
 
Нетрадиційні форми роботи з батьками в дошкільному навчальному закладі Навча...
Нетрадиційні форми роботи з батьками в дошкільному навчальному закладі Навча...Нетрадиційні форми роботи з батьками в дошкільному навчальному закладі Навча...
Нетрадиційні форми роботи з батьками в дошкільному навчальному закладі Навча...Anhelina Mytsura
 
Рекомендації з надання першої психологічної допомоги переселенцям
Рекомендації з надання першої психологічної допомоги переселенцямРекомендації з надання першої психологічної допомоги переселенцям
Рекомендації з надання першої психологічної допомоги переселенцямUNDP Ukraine
 
Вікові кризи дитинство
Вікові кризи дитинствоВікові кризи дитинство
Вікові кризи дитинствоgutsalo2016
 
лекция тема 2
лекция тема 2лекция тема 2
лекция тема 2NinaDrokina
 
Презентація до педради
Презентація до педрадиПрезентація до педради
Презентація до педрадиЗШ № 8
 
організація та зміст роботи соціального педагога в
організація та зміст роботи соціального педагога ворганізація та зміст роботи соціального педагога в
організація та зміст роботи соціального педагога вІрина Лісовецька
 
Проект “Дитячий садок «ВЕСЕЛКА»”
Проект “Дитячий садок «ВЕСЕЛКА»”Проект “Дитячий садок «ВЕСЕЛКА»”
Проект “Дитячий садок «ВЕСЕЛКА»”Alex Grebeshkov
 
Досвід роботи Стоцької К. В. - асистента вчителя
 Досвід роботи Стоцької К. В. - асистента вчителя Досвід роботи Стоцької К. В. - асистента вчителя
Досвід роботи Стоцької К. В. - асистента вчителяrussoua
 
Педагогічне дослідження. Структура. Методи
Педагогічне дослідження. Структура. МетодиПедагогічне дослідження. Структура. Методи
Педагогічне дослідження. Структура. МетодиMarina Radchenko
 
різновікова група
різновікова групарізновікова група
різновікова групаmtc124
 

What's hot (20)

Проект кваліфікаційної характеристики соціальних працівників
Проект кваліфікаційної характеристики соціальних працівників Проект кваліфікаційної характеристики соціальних працівників
Проект кваліфікаційної характеристики соціальних працівників
 
Робота соціального педагога в школі
Робота соціального педагога в школіРобота соціального педагога в школі
Робота соціального педагога в школі
 
характеристика і види опитувальних методів
характеристика і види опитувальних методівхарактеристика і види опитувальних методів
характеристика і види опитувальних методів
 
ТЕМА 6. КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
ТЕМА 6. КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯТЕМА 6. КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
ТЕМА 6. КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
 
Траєкторія професійного розвитку
Траєкторія професійного розвиткуТраєкторія професійного розвитку
Траєкторія професійного розвитку
 
Оцінка потреб дитини та її сім’ї: особливості впровадження в Україні
Оцінка потреб дитини та її сім’ї: особливості впровадження в Україні Оцінка потреб дитини та її сім’ї: особливості впровадження в Україні
Оцінка потреб дитини та її сім’ї: особливості впровадження в Україні
 
інтеграція навчальних дисциплін як діюча модель навчання в нуш
інтеграція навчальних дисциплін як діюча модель навчання в нушінтеграція навчальних дисциплін як діюча модель навчання в нуш
інтеграція навчальних дисциплін як діюча модель навчання в нуш
 
АРТ ТЕХНІКИ при роботі зі стресом.docx
АРТ ТЕХНІКИ при роботі зі стресом.docxАРТ ТЕХНІКИ при роботі зі стресом.docx
АРТ ТЕХНІКИ при роботі зі стресом.docx
 
Нетрадиційні форми роботи з батьками в дошкільному навчальному закладі Навча...
Нетрадиційні форми роботи з батьками в дошкільному навчальному закладі Навча...Нетрадиційні форми роботи з батьками в дошкільному навчальному закладі Навча...
Нетрадиційні форми роботи з батьками в дошкільному навчальному закладі Навча...
 
Рекомендації з надання першої психологічної допомоги переселенцям
Рекомендації з надання першої психологічної допомоги переселенцямРекомендації з надання першої психологічної допомоги переселенцям
Рекомендації з надання першої психологічної допомоги переселенцям
 
Вікові кризи дитинство
Вікові кризи дитинствоВікові кризи дитинство
Вікові кризи дитинство
 
лекция тема 2
лекция тема 2лекция тема 2
лекция тема 2
 
Презентація до педради
Презентація до педрадиПрезентація до педради
Презентація до педради
 
організація та зміст роботи соціального педагога в
організація та зміст роботи соціального педагога ворганізація та зміст роботи соціального педагога в
організація та зміст роботи соціального педагога в
 
Проект “Дитячий садок «ВЕСЕЛКА»”
Проект “Дитячий садок «ВЕСЕЛКА»”Проект “Дитячий садок «ВЕСЕЛКА»”
Проект “Дитячий садок «ВЕСЕЛКА»”
 
Досвід роботи Стоцької К. В. - асистента вчителя
 Досвід роботи Стоцької К. В. - асистента вчителя Досвід роботи Стоцької К. В. - асистента вчителя
Досвід роботи Стоцької К. В. - асистента вчителя
 
презентация аттестация
презентация аттестацияпрезентация аттестация
презентация аттестация
 
Multidisciplinary team Malanchii
Multidisciplinary team MalanchiiMultidisciplinary team Malanchii
Multidisciplinary team Malanchii
 
Педагогічне дослідження. Структура. Методи
Педагогічне дослідження. Структура. МетодиПедагогічне дослідження. Структура. Методи
Педагогічне дослідження. Структура. Методи
 
різновікова група
різновікова групарізновікова група
різновікова група
 

Similar to Соціальний супровід сжо

психолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами
психолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребамипсихолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами
психолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребамиЮлия Лукьяненко
 
Звіт про роботу психологічної служби за 2019-2020 н.р.
Звіт про роботу психологічної служби за 2019-2020 н.р.Звіт про роботу психологічної служби за 2019-2020 н.р.
Звіт про роботу психологічної служби за 2019-2020 н.р.paginec
 
про соціально педагогічний патронат
про соціально педагогічний патронатпро соціально педагогічний патронат
про соціально педагогічний патронатЛюдмила Шведенко
 
Хатнє виховання, або роль сім’ї у вихованні особистості
Хатнє виховання, або роль сім’ї у вихованні особистостіХатнє виховання, або роль сім’ї у вихованні особистості
Хатнє виховання, або роль сім’ї у вихованні особистостіКовпитська ЗОШ
 
капитошка виставка 2012
капитошка виставка 2012капитошка виставка 2012
капитошка виставка 2012zhdmiskvo
 
Робота психологічної служби ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 смт Маневичі імені Андрія С...
Робота психологічної служби ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 смт Маневичі імені Андрія С...Робота психологічної служби ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 смт Маневичі імені Андрія С...
Робота психологічної служби ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 смт Маневичі імені Андрія С...Валерій Метенчук
 
соціалізація як концепт. ступакова
соціалізація як концепт. ступаковасоціалізація як концепт. ступакова
соціалізація як концепт. ступаковаIrina Zerkal
 
соціалізація як концепт. ступакова
соціалізація як концепт. ступаковасоціалізація як концепт. ступакова
соціалізація як концепт. ступаковаIrina Zerkal
 
Усмішка
УсмішкаУсмішка
УсмішкаDidjen
 
Взаимодействие с родителями
Взаимодействие с родителямиВзаимодействие с родителями
Взаимодействие с родителямиtalya32
 
спільна робота днз та школи
спільна робота днз та школиспільна робота днз та школи
спільна робота днз та школиIrina Bodnya
 
Основні орієнтири виховної роботи учнів 1-11 класів
Основні орієнтири виховної роботи учнів 1-11 класів Основні орієнтири виховної роботи учнів 1-11 класів
Основні орієнтири виховної роботи учнів 1-11 класів OlgaKalayda
 
презентація днз
презентація днзпрезентація днз
презентація днзyana1547
 
Сімя та школа: співпраця та співтворчість
Сімя та школа: співпраця та співтворчістьСімя та школа: співпраця та співтворчість
Сімя та школа: співпраця та співтворчістьМарія Прокопів
 
Програма родинного виховання «Сімейне коло»
Програма родинного виховання «Сімейне коло» Програма родинного виховання «Сімейне коло»
Програма родинного виховання «Сімейне коло» Tali78
 
Нікопольський НРЦ Ніка
Нікопольський НРЦ НікаНікопольський НРЦ Ніка
Нікопольський НРЦ НікаИрина Донец
 

Similar to Соціальний супровід сжо (20)

психолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами
психолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребамипсихолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами
психолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами
 
Звіт про роботу психологічної служби за 2019-2020 н.р.
Звіт про роботу психологічної служби за 2019-2020 н.р.Звіт про роботу психологічної служби за 2019-2020 н.р.
Звіт про роботу психологічної служби за 2019-2020 н.р.
 
про соціально педагогічний патронат
про соціально педагогічний патронатпро соціально педагогічний патронат
про соціально педагогічний патронат
 
Хатнє виховання, або роль сім’ї у вихованні особистості
Хатнє виховання, або роль сім’ї у вихованні особистостіХатнє виховання, або роль сім’ї у вихованні особистості
Хатнє виховання, або роль сім’ї у вихованні особистості
 
проект
проектпроект
проект
 
5
55
5
 
капитошка виставка 2012
капитошка виставка 2012капитошка виставка 2012
капитошка виставка 2012
 
Робота психологічної служби ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 смт Маневичі імені Андрія С...
Робота психологічної служби ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 смт Маневичі імені Андрія С...Робота психологічної служби ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 смт Маневичі імені Андрія С...
Робота психологічної служби ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 смт Маневичі імені Андрія С...
 
соціалізація як концепт. ступакова
соціалізація як концепт. ступаковасоціалізація як концепт. ступакова
соціалізація як концепт. ступакова
 
соціалізація як концепт. ступакова
соціалізація як концепт. ступаковасоціалізація як концепт. ступакова
соціалізація як концепт. ступакова
 
Усмішка
УсмішкаУсмішка
Усмішка
 
Взаимодействие с родителями
Взаимодействие с родителямиВзаимодействие с родителями
Взаимодействие с родителями
 
спільна робота днз та школи
спільна робота днз та школиспільна робота днз та школи
спільна робота днз та школи
 
Основні орієнтири виховної роботи учнів 1-11 класів
Основні орієнтири виховної роботи учнів 1-11 класів Основні орієнтири виховної роботи учнів 1-11 класів
Основні орієнтири виховної роботи учнів 1-11 класів
 
презентація днз
презентація днзпрезентація днз
презентація днз
 
ТЕМА 2. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ...
ТЕМА 2. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ...ТЕМА 2. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ...
ТЕМА 2. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ...
 
осень 2014
осень 2014осень 2014
осень 2014
 
Сімя та школа: співпраця та співтворчість
Сімя та школа: співпраця та співтворчістьСімя та школа: співпраця та співтворчість
Сімя та школа: співпраця та співтворчість
 
Програма родинного виховання «Сімейне коло»
Програма родинного виховання «Сімейне коло» Програма родинного виховання «Сімейне коло»
Програма родинного виховання «Сімейне коло»
 
Нікопольський НРЦ Ніка
Нікопольський НРЦ НікаНікопольський НРЦ Ніка
Нікопольський НРЦ Ніка
 

More from talya32

Творчий звіт вчителя початкових класів Арбузової Н.С.
Творчий звіт вчителя початкових класів Арбузової Н.С.Творчий звіт вчителя початкових класів Арбузової Н.С.
Творчий звіт вчителя початкових класів Арбузової Н.С.talya32
 
Додавання та віднімання трицифрових чисел.Арбузова н.с.
Додавання та віднімання трицифрових чисел.Арбузова н.с.Додавання та віднімання трицифрових чисел.Арбузова н.с.
Додавання та віднімання трицифрових чисел.Арбузова н.с.talya32
 
Апостроф. 2-й клас. Вчитель початкових класів Ребриста Н.А.
Апостроф. 2-й клас. Вчитель початкових класів Ребриста Н.А.Апостроф. 2-й клас. Вчитель початкових класів Ребриста Н.А.
Апостроф. 2-й клас. Вчитель початкових класів Ребриста Н.А.talya32
 
Творчий звіт вчителя математики та інформатики СЗШ № 12 Красовського М.М.
Творчий звіт вчителя математики та інформатики СЗШ № 12 Красовського М.М.Творчий звіт вчителя математики та інформатики СЗШ № 12 Красовського М.М.
Творчий звіт вчителя математики та інформатики СЗШ № 12 Красовського М.М.talya32
 
Презентація вчителя математики СЗШ № 12 Маражі М.А.
Презентація вчителя математики СЗШ № 12 Маражі М.А.Презентація вчителя математики СЗШ № 12 Маражі М.А.
Презентація вчителя математики СЗШ № 12 Маражі М.А.talya32
 
Портфоліо вчителя історії СЗШ №12 м. Новомосковська Шульженка О.А.
Портфоліо вчителя історії СЗШ №12 м. Новомосковська Шульженка О.А.Портфоліо вчителя історії СЗШ №12 м. Новомосковська Шульженка О.А.
Портфоліо вчителя історії СЗШ №12 м. Новомосковська Шульженка О.А.talya32
 
використання ікт на уроках музики
використання ікт на уроках музикивикористання ікт на уроках музики
використання ікт на уроках музикиtalya32
 
портфоліо вчителя музичного мистецтва
портфоліо вчителя музичного мистецтвапортфоліо вчителя музичного мистецтва
портфоліо вчителя музичного мистецтваtalya32
 
Учнівське самоврядування
Учнівське самоврядуванняУчнівське самоврядування
Учнівське самоврядуванняtalya32
 

More from talya32 (9)

Творчий звіт вчителя початкових класів Арбузової Н.С.
Творчий звіт вчителя початкових класів Арбузової Н.С.Творчий звіт вчителя початкових класів Арбузової Н.С.
Творчий звіт вчителя початкових класів Арбузової Н.С.
 
Додавання та віднімання трицифрових чисел.Арбузова н.с.
Додавання та віднімання трицифрових чисел.Арбузова н.с.Додавання та віднімання трицифрових чисел.Арбузова н.с.
Додавання та віднімання трицифрових чисел.Арбузова н.с.
 
Апостроф. 2-й клас. Вчитель початкових класів Ребриста Н.А.
Апостроф. 2-й клас. Вчитель початкових класів Ребриста Н.А.Апостроф. 2-й клас. Вчитель початкових класів Ребриста Н.А.
Апостроф. 2-й клас. Вчитель початкових класів Ребриста Н.А.
 
Творчий звіт вчителя математики та інформатики СЗШ № 12 Красовського М.М.
Творчий звіт вчителя математики та інформатики СЗШ № 12 Красовського М.М.Творчий звіт вчителя математики та інформатики СЗШ № 12 Красовського М.М.
Творчий звіт вчителя математики та інформатики СЗШ № 12 Красовського М.М.
 
Презентація вчителя математики СЗШ № 12 Маражі М.А.
Презентація вчителя математики СЗШ № 12 Маражі М.А.Презентація вчителя математики СЗШ № 12 Маражі М.А.
Презентація вчителя математики СЗШ № 12 Маражі М.А.
 
Портфоліо вчителя історії СЗШ №12 м. Новомосковська Шульженка О.А.
Портфоліо вчителя історії СЗШ №12 м. Новомосковська Шульженка О.А.Портфоліо вчителя історії СЗШ №12 м. Новомосковська Шульженка О.А.
Портфоліо вчителя історії СЗШ №12 м. Новомосковська Шульженка О.А.
 
використання ікт на уроках музики
використання ікт на уроках музикивикористання ікт на уроках музики
використання ікт на уроках музики
 
портфоліо вчителя музичного мистецтва
портфоліо вчителя музичного мистецтвапортфоліо вчителя музичного мистецтва
портфоліо вчителя музичного мистецтва
 
Учнівське самоврядування
Учнівське самоврядуванняУчнівське самоврядування
Учнівське самоврядування
 

Соціальний супровід сжо

 • 1. Середня загальноосвітня школа №12 Здійснення соціально- психологічного супроводу дітей та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.
 • 2. Актуальність проблеми останнім часом все більшої актуальності набуває питання організації системи соціально-психологічного супроводу сім’ї в системі освіти та налагодження ефективної взаємодії закладів освіти, сім’ї і суспільства з метою попередження негативних явищ в родині, створення умов для позитивної соціалізації особистості в сімейному середовищі, забезпечення дотримання прав та законних інтересів дитини.
 • 3. Соціально-психологічний супровід – робота, спрямована на здійснення соціальної опіки, психологічної та соціальної допомоги, патронажу соціально незахищених категорій дітей та молоді з метою подолання життєвих труднощів, збереження, підвищення їх соціального статусу .
 • 4. Супровід проводиться з такою метою: • формування в дитини з раннього віку загальнолюдських цінностей; • надання дитині допомоги та підтримки в самоствердженні та в прагненні до повноцінного життя; • підвищення готовності сім'ї до виконання виховної функції та первинної соціалізації дитини; • формування педагогічної культури батьків; • виховання дитини, виходячи з її інтересів і поваги до батьків; • створення сприятливого сімейного мікроклімату та зміцнення інституту сім'ї.
 • 5. Задачі супроводу: • організація цілеспрямованої фахової допомоги сім'ї у вирішенні її соціальних і психолого- педагогічних проблем; • допомога сім'ї у створенні доцільних психолого- педагогічних умов виховання дитини відповідно до її віку, індивідуальних особливостей та потреб вчасного і всебічного розвитку; • формування соціально-педагогічної компетенції сім'ї — набуття членами сім'ї соціально- педагогічних знань і навичок, достатніх для реалізації завдань повсякденного життя, які виникають під час спілкування з оточенням.
 • 6. Завдання соціально-психологічної служби в цьому напрямі — забезпечити дотримання основних соціально-правових потреб дитини, сприяти її успішній соціальній адаптації в умовах дитячого колективу та сім'ї, задовольняти потреби дитини в розвитку й самореалізації.
 • 7. Напрямки роботи соціально- психологічної служби: • Практичний • Соціальний психолог: педагог: індивідуальний вплив соціально- розвиток психологічних, педаг особистості огічних і соціальних школяра: факторів на пізнавальні, психоло особистість гічні школяра. процеси, особистісні риси.
 • 8. Контингент учнів СЗШ №12 2010-2011 2011-2012 2012-2013 16 Основной Основной 13 Основной 8 5 2 2 2 2 1 1 1 1
 • 9. Соціально-педагогічний супровід сімей здійснюється з урахуванням їх віднесення до певних груп: • Багатодітні; • Малозабезпечені; • Неповні; • ДБСТ,Опікунські сім’ї ; • Сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах.
 • 10. Алгоритм роботи соціального педагога з родиною. 1 етап: вивчення родини й усвідомлення наявних у ній проблем; 2 етап: первинне обстеження побутових умов родини; 3 етап: знайомство з членами родини і її оточенням, бесіда з дітьми, оцінка їхніх умов життя; 4 етап: вивчення причин неблагополуччя в родині, її особливостей, її цілей, ціннісних орієнтацій; 5 етап: складання карти родини; 6 етап: складання плану роботи з родиною; 7 етап: координаційна діяльність з усіма зацікавленими організаціями (освітніми, дошкільними установами, цент у справах сім'ї та молоді, службою у справах дітей,кримінальною міліцією у справах неповнолітніх) 8 етап: поточні і контрольні відвідування родини; 9 етап: висновки про результати роботи з родиною.
 • 11. Щоб відвідування вдома було більш ефективним, необ хідно інформувати батьків не тільки про час відвідування, а й про його мету.
 • 12. Схема взаємодії соціального педагога по здійсненню соціально-психологічного супроводу Школа: - адміністрація; НЦМЛ Соціальний - класні керівники; педагог - вчителі предметники; - психолог; - бібліотекар; НМЦСССДМ - технічний персонал. МВУМВС Управління м. освіти Новомосковськ Служба у справах дітей
 • 13. Працюючи з родиною, соціальний педагог виступає в трьох основних ролях: • Консультант • Радник • Захисник
 • 14. Діяльність соціального педагога з родиною включає три основні складові соціально – педагогічної допомоги: Соціально – педагогічна допомога Освітня Психологічна Посередницька
 • 15. Освітня складова містить у собі два напрямки діяльності соціального педагога: • Допомога в навчанні, що спрямована на запобігання виникнення сімейних проблем і формування педагогічної культури батьків. • Допомога у вихованні, яка надається соціальним педагогом батькам – шляхом їхнього консультування, а також у процесі роботи з дитиною через створення спеціальних виховних ситуацій для вирішення задачі своєчасної допомоги родині з метою її зміцнення і найбільш повного використання її виховного потенціалу.
 • 16. Психологічна складова соціально-педагогічної допомоги містить у собі 2 компоненти: 1. Підтримка, спрямована на створення сприятливого мікроклімату в родині в період короткочасної кризи. 2. Корекція міжособистісних відносин, яка здійснюється, в основному, коли в родині існує психологічне насильство над дитиною, що призводить до порушення її нервово – психічного і фізичного стану. Донедавна цьому явищу не приділялося належної уваги. До такого виду насильства відносять залякування, образу дитини, приниження її честі й гідності, порушення довіри.
 • 17. Посередницький компонент соціально – педагогічної допомоги включає три складові: 1. Допомога в організації, спрямована на облаштування сімейного дозвілля і включає в себе: організацію сімейних свят, клубів за інтересами, конкурсів, літнього відпочинку, організацію виставок-продажів. 2. Допомога в координації, спрямована на активізацію різних відомств і служб для спільного вирішення проблеми конкретної родини і становища конкретної дитини. 3. Допомога в інформуванні, спрямована на забезпечення родини інформацією з питань соціального захисту. Вона проводиться у формі консультування. Питання можуть стосуватися як житлового, сімейно- шлюбного, трудового, цивільного, пенсійного законодавства, прав дітей, жінок, інвалідів, так і проблем, що існують в родині.
 • 18. Соціальний педагог прагне, по можливості, запобігти проблемі, вчасно виявити й усунути причини, що її породжують, забезпечити превентивну профілактику різного роду негативних явищ. Об'єктом впливу соціального педагога можуть бути і дитина в родині, і дорослі члени родини, і сама родина в цілому як колектив.
 • 19. Варто пам'ятати, що вивчення родини - справа делікатна, тонка, яка потребує від педагога прояву поваги до всіх її членів, щирості, бажа ння допомогти батькам у вихованні дітей.