Reiseliv og museer - nye og bedre samarbeid!

786 views

Published on

Hilde Charlotte Solheim, HSH

Published in: Travel
 • Be the first to comment

Reiseliv og museer - nye og bedre samarbeid!

 1. 1. Reiseliv og museer Nye og bedre samarbeid! Hilde Charlotte Solheim Direktør Reise Norge HSH
 2. 8. Råvarer Produkter Tjenester Opplevelser
 3. 9. Make Stage Deliver Guide The Progression of Economic Value (Pine/Gilmore) Customization Commoditization Transformations Experiences Services Goods Commodities Customization Customization Commoditization Commoditization
 4. 10. DETTE ER HSH <ul><li>HSH er Hovedorganisasjonen for Tjeneste-Norge </li></ul><ul><li>HSH har over 14 000 medlemsbedrifter og organiserer et vidt spekter av bransjer: </li></ul><ul><li>Handel </li></ul><ul><li>Kunnskap og teknologi </li></ul><ul><li>Reiseliv og kultur              </li></ul><ul><li>Helse og omsorg </li></ul><ul><li>Service </li></ul>
 5. 11. <ul><li> </li></ul>HSH MEDLEMMER <ul><li> </li></ul>HSH MEDLEMMER
 6. 12. REISELIV I HSH - hele verdikjeden i én organisasjon gir bredde og dybde i kompetansen om en sammensatt næring: SYNLIGHET Utgående reisearrangør Reisebyrå Innkommende reisearrangør overnatting Servering/ uteliv Opplevelse/ kultur Reisestyret Reisebyrå, reisearrangør ut, reisearrangør inn, hotell, opplevelse + evt. transport Reiselivsdirektør Rolf Forsdahl Utgående reiseliv, bransjejuss Nasjonale og internasjonale rammebetingelser og kommersielle tjenester basert på formidling av reiselivs- og transportprodukter. Trender, globale hendelser/forhold, reisestrømmer Reiselivsdirektør Hilde Solheim Norsk og innkommende reiseliv Uteliv, opplevelse og kultur, samt næringspolitikken disse områdene berøres av. Reiselivsfaglig arbeid vs. og på vegne av museumssektoren.
 7. 13. TURISTKONSUMET I NORGE HAR PASSERT 108 MRD <ul><li>… men vi har et stort underskudd på ”handelsbalansen” </li></ul><ul><li>Utlendingers forbruk i Norge: 31,6 mrd </li></ul><ul><li>Nordmenns forbruk i utlandet: 68,2 mrd </li></ul>
 8. 14. MUSEUMSSEKTOREN HAR MELDT SEG PÅ I REISELIVET! <ul><li>HSH representerer 80 museer av alle størrelser - Fra Nasjonalmuseet, med 147 årsverk til ”enmannsmuseer” som Dalane Folkemuseum og Lier Bygdetun. </li></ul><ul><li>Norges Museumsforbund er også medlem av HSH. Forbundet har 181 medlemsmuseer og dekker alle typer profesjonelle museer: </li></ul><ul><ul><li>Kulturhistoriske </li></ul></ul><ul><ul><li>Kunstmuseer </li></ul></ul><ul><ul><li>Etatsmuseer Universitetsmuseer </li></ul></ul><ul><li>Museene ønsker sterkere integrasjon med reiselivet, kulturkløfter, økonomi og mangel på kompetanse er hindringer som kan overvinnes </li></ul>
 9. 15. TURISTER ØNSKER AKTIVITETER, INTERESSANTE BYMILJØ OG ATTRAKSJONER ( Bil- og fergeturister fra Tyskland, Kilde: Innovasjon Norge/OPTIMA) Natur og landskap Stillhet og ro Miljøstandard generelt Interessante byer/steder God kjennskap til Norge Lyse kvelder /netter Trygghet på reisen Gjestfrihet Aktivitets-muligheter Attraksjoner Prisnivå Slekt/venner i Norge Mat og drikke Svært viktig Ganske viktig Litt viktig Ikke viktig
 10. 16. MUSEENE EN TRAFIKKSKAPER I REISELIVET? <ul><li>Ikke så verst … </li></ul><ul><li>Norske museer har årlig over 10 millioner besøkende, og har hatt en kontinuerlig økning siden 2002. </li></ul><ul><li>Museene er blant de mest besøkte kulturtilbudene i samfunnet. 42% av befolkningen går årlig på museum (SSBs kulturbarometer) http:// www.ssb.no /emner/07/02/ kulturbar /sa73/nys61-66.pdf  ) Dette er et høyt tall i europeisk sammenheng. Nordmenn går for eksempel oftere på museum, enn for eksempel engelskmenn. </li></ul><ul><li>Sektoren er nå konsolidert fra flere hundre til drøyt 80 </li></ul>
 11. 17. MUSEENE EN TRAFIKKSKAPER I REISELIVET? <ul><li>Likevel … </li></ul><ul><li>72 prosent går sjelden eller aldri på museum i ferien. Museene taper til fordel for andre attraksjoner. </li></ul><ul><li>Årsaker: </li></ul><ul><ul><li>Mangel på kunnskap om museenes innhold og beliggenhet </li></ul></ul><ul><ul><li>En oppfatning at museene er trauste, lite innovative og gammeldagse. Kilde: Museumsundersøkelsen (2007) Landsrepresentativ undersøkelse om befolkningens oppfatninger av norske museers omdømme og attraktivitet i feriesammenhenger utført av Kaizen AS </li></ul></ul><ul><li>Museumsforbundets omnibusundersøkelse om reiseliv: http:// www.museumsforbundet.no / pdf / Omdømmeundersøkelsen.pdf </li></ul><ul><li>SSBs museumsstatistikk: http:// www.ssb.no /emner/07/01/40/museer/ </li></ul><ul><li>Ny nasjonal omdømmeundersøkelse om norske museer juni 2010 </li></ul>
 12. 18. SEKTOREN HAR ET OMDØMMEPROBLEM!
 13. 21. VELKOMMEN PÅ KONFERANSE OM MUSEER/KULTURMINNER OG REISELIV Maihaugen/Lillehammer og Norsk Museumstog/Kulinarisk togreise 21. SEPTEMBER!
 14. 22. hsh-org.no

×